Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title: Dato: Antall sider/bilag: Development of a new method for measurement of the thermal dilation Gruppedeltakere: Anders René Aarre Eirik Leikvoll Haabet Emil Ruus Simensen Leif Jørgen Bollingmo Thomas L. Grødal Institutt/studieretning: Automatiseringsteknikk Veileder (navn/ /tlf.): Dag Aune Prosjektnummer: 9 Oppdragsgiver: SINTEF Materialteknologi Kontaktperson hos oppdragsgiver (navn/tlf.): Stian Skilleås Fritt tilgjengelig Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver Rapporten frigitt etter

2 Sammendrag Denne rapporten omhandler et forprosjekt utført for SINTEF Materialer og Kjemi avdeling Metallurgi. Prosjektet som blir beskrevet går inn på hvordan man skal legge til rette for en ny målemetode for å se på termisk utvidelse av forskjellig materialer. Det skal tas utgangspunkt i en utarbeidet skisse for ovnsrigg. Ovnen har tidligere vært brukt ved produksjon av halvledere og skal tilpasses prosjektets formål. Det vil bli installert reguleringsventil for purging i tillegg til temperaturregulator for oppvarming av ovnen. Det skal legges til rette for målinger på forskjellige prøver ved å benytte et høyoppløsningskamera som tar bilder av roterende prøver inne i ovnen. Rotasjonen skaper en tredimensjonal måling og er ment å gi et godt bilde av prøvens dimensjonsforandring. Rotasjonskontrollen vil skje ved bruk av en eksisterende motor. Dataene hentes ut fra kameraet, og ved implementering i programmeringsspråket LabView v. 8.0 kan de representeres på forskjellige måter. I og med at det tas utgangspunkt i en ny målemetode vil det kunne føre til store utfordringer når det gjelder å finne de rette løsningene som gir et best mulig resultat. Arbeidsoppgavene vil være alt fra mekanisk arbeid, til forskjellig elektrisk arbeid, i tillegg til instrumentering av riggen. De største utfordringene vil likevel ligge i henting av bildedata og programmering i LabView. Det blir stilt store krav til oppløsningen til kameraet som skal benyttes, og programmeringen vil involvere metoder gruppa hittil aldri har benyttet.

3 Forord For å kvalifisere til tittelen Automatiseringsingeniør må alle studenter ved linje for automatiseringsteknikk på Høyskolen i Sør-Trøndelag gjennom et Hovedprosjekt. Dette er et emne som utgjør 18 studiepoeng og gjennomføres på vårsemesteret i 3. klasse. Foran avviklingen av dette emnet våren 2006 har vi valgt å utføre et prosjekt for SINTEF materialteknologi. Vi skal utvikle og lage en prototyp til et måleprinsipp som bestemmer termisk utvidelse i en anode når den varmes opp, ved hjelp av digitale bilder i tre dimensjoner. Foran oppstarten til prosjektet har vi gjennomført et forprosjekt og skrevet denne rapporten hvor oppgaven og utfordringene blir tydelig definert og presentert sammen med alle formelle fakta i forbindelse med prosjektet. Vi ser frem til å komme i gang med Hovedprosjektet og tror det vil bli en utfordrende og lærerik vår. Anders René Aarre Eirik Haabet Emil Ruus Simensen Leif Jørgen Bollingmo Thomas L. Grødal

4 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Innledning Bakgrunn Rettigheter Tilgjengelighet til rapporten Definisjoner Rapportens oppbygning Teknisk del Problemstilling Prosjektmål Prosjektbeskrivelse Ovnsrigg Programmering Spesifikasjoner Problemområder Programmering Klargjøring av ovn/prosess Bestilling av utstyr/hardware Mekanisk Arbeid Testing/Feilsøking Arbeidspakker Prosjektorganisering Prosjektgruppen Gruppestruktur Arbeidsfordeling Utstyr og ressurser Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Arbeidspakkebeskrivelse Rulleringsliste for møteleder og referent Gantt-diagram Maler 1

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Vi er en gruppe bestående av fem studenter fra 3. års kurs ved Automatiseringsteknikk ved høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim. Studieretningen utdanner ingeniører med kunnskaper og ferdigheter i konstruksjon, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Dette gjennom å tilegne studentene bred kompetanse innen reguleringsteknikk, programmerbare styresystemer, instrumenteringsteknikk og prosessteknikk. I utdannelsen legges det stor vekt på prosjekter og vårsemesteret i 3 års trinn inneholder et eget hovedprosjekt (18 studiepoeng).dette tilsvarer en arbeidsmengde på 450 timer per person. Prosjektet er komplekst og praktisk rettet og går ut på utvikle og oppgradere utstyr til industrisammenheng. Vår gruppe har fått i oppgave fra SINTEF å utvikle en ny metode for måling av termisk utvidelse som er basert på bildebehandling.et høyoppløsningskamera tar bilder av en roterende prøve i en ovn. Bildene fra forsjellige vinkler gir grunnlag for en tredimensjonal måling og maksimal informasjon om prøvens dimensjonsforandring i forhold til gammel målemetode(se kap 2.1 for nøyere beskrivelse). Prosjektet innebærer rotasjonskontroll, ovnsstyring, bildebehandling, tredimensjonal visualisering, HMI utvikling og interpretasjon av målinger. 2

6 1.2 Rettigheter Alle rettigheter til bruk og distribusjon av prosjektgruppens resultater tilfaller oppdragsgiver, SINTEF Materialer og Kjemi. 1.3 Tilgjengelighet til rapporten Prosjektet inneholder ikke gradert informasjon og har ubegrenset tilgjengelighet. 1.4 Definisjoner Her forklares viktig terminologi som er brukt i forprosjektrapporten. DAQ kort (Data Aquisition Hardware) Er et datainnsamlingskort for sanntids innsamling og leveranse av informasjon til eksterne enheter. LabVIEW Grafisk programmeringsprogram. Vi vil bruke dette til å lage operatørgrensesnitt for brukeren, og til generell software for kontroll av roboten over DAQ kortet. FieldPoint Nettverksbasert I/O-system for styring av forsjellige prosesser. HMI-Human Machine Interface Brukergrensesnitt for interaksjon mellom bruker og prosess. GUI-Graphical User Interface Grafisk brukergrensesnitt for interaksjon mellom bruker og prosess. Grabberkort Kort for å hente inn bildedata fra kamera. Vision Assistant LabView modul for bildebehandling. 3

7 1.5 Rapportens oppbygning Denne forprosjektrapporten er delt opp i følgende hovedpunkter: Teknisk del: Inneholder all teknisk informasjon for å forstå prosjektforslaget og er delt opp i underdelene; problemstilling, prosjektmål, prosjektbeskrivelse, spesifikasjoner og problemområder. Arbeidspakker: Om hvordan vi vil fordele prosjektet inn i arbeidsområder. Prosjektorganisering: Beskriver alle forhold omkring organisering av prosjektet. Dette innebærer underpunkter som prosjektdeltagere (deres ansvarsområder og kvalifikasjoner), utstyr og ressurser, prosjektleveranser, tids- og kostnadsplan samt plan for kvalitetssikring. 4

8 2 Teknisk del 2.1 Problemstilling For å måle termisk utvidelse bruker prosessindustriene i dag en metode som vist på figur 1. Denne metoden bygger på direkte kontakt mellom prøven og en målestav som er koblet til en lineær omformer. Denne formen for måling av termisk utvidelse har mange ulemper: Man ser kun på utvidelse i 1 dimensjon. Prøven er belastet med vekt av målestav som kan påvirke resultatet. Kalibrering av ovn og målestav er nødvendig etter hver kjøring. Dårlig reproduserbarhet. Figur 1: Opprinnelig måleprinsipp 5

9 Det skal utvikles en ny metode som er basert på bildebehandling for å måle termisk utvidelse, som man ser av figur 2. Derfor skal det på avdelingen metallurgi på SINTEF bygges en ovn for testing av termisk utvidelse til anoder. Denne ovnen er ombygd fra tidligere å ha blitt brukt til å produsere halvledere. Dette anlegget er ment for testing og ikke kontinuerlig forsøk. Hefra skal en kunne hente ut verdifull informasjon om termisk utvidelse som kan benyttes i industrisammenheng. Denne metoden bygger på at man skal bruke et høyoppløsningskamera til å ta bilder av en roterende prøve med lyskilde på andre siden. Rotasjonen av prøven vil gi grunnlag for å skape en 3-dimensjonal modell og gir oss maksimal informasjon om forandring i alle retninger. Denne metoden har fordelene: Trenger ikke kalibrering på ovn, kun på optisk system. 3-dimensjonal målinger av prøven. Visualisering med kontinuerlig bilder av prøven. Bedre kontroll med atmosfæren inne i ovnskammeret. Mulighet for å oppnå vakuum, eller bruke giftige stoffer som CO. Høyere maksimumstemperatur i ovnen. Kjappere varming og kjøling. Figur 2: Ny metode for måling av termisk utvidelse 6

10 2.2 Prosjektmål Effektmål: Måling av prøven i tre dimensjoner Minimalisering av målefeil Økt reproduserbarhet Mindre behov for kalibrering Resultatmål: Ferdigstilt ovn med tilhørende målesystem Reguering av temperatur, gass og kjøling på ovn. Målemetode basert på bildebehandling Styresystem med rotasjonskontroll, ovnsstyring, bildebehandling, tredimensjonal visualisering, HMI og interpretasjon av målinger. Sikker prosess med alarmer og forriglinger. Prosjektet skal være ferdig 12. mai kl Ca 450 arbeidstimer per person. Prosessmål: Lære hvordan prosessen fungerer mekanisk og elektrisk. Økt kompetanse i prosjektstyring, måleteknikk og programmering. Lære å tilpasse seg prosjekter med liten erfaring fra før. 7

11 2.3 Prosjektbeskrivelse Prosjektet gruppa har fått tildelt går ut på å utvikle en ny målemetode for termisk utvidelse. Det skal brukes et kamera for å bestemme hvor mye en kjerneprøve utvider seg med temperatur. Til dette skal det brukes en ovn som skal varme opp prøven. På ovnen blir det montert et kamera med opptikk, for å fotografere prøven ved forskjellige temperaturer. Det skal utvikles et GUI for styring av rigg, biledbehandlign, og detektering av utvidelse. Data om utvidelse skal logges og presenteres i grafisk form Ovnsrigg Ovnen skal strippes for unødvendig utstyr, og klargjøres til gruppas formål. På selve ovnsriggen skal temperatur i ovn måles og reguleres. Det skal brukes gass (nitrogen) for å holde vinduene til henholdsvis lyskilde og kamera rene, da prøven avgir en del gasser. Ovnens yttervegger skal kjøles med vann. Fra tidligere er det montert en servomotor på riggen. Den dreier et stag som går inn i ovnen. Dette brukes til å rotere prøven som skal fotograferes, for å gi en 3D måling. Det blir nødvendig å kunne styre denne motoren alt etter hvordan prøven skal fotograferes. Det må da brukes en posisjonsgiver for å realisere dette. Ovnsriggen blir også utstyrt med et styreskap, som vil inneholde regulatorer, I/O modul(er), og annet nødvendig utstyr Programmering Prosessen skal styres via brukergrensesnitt laget i LabView verson 8.0. Her skal det være mulig å bestemme hvordan ovnen skal varmes opp (stepbasert, eller jevn stigning). Det skal også være mulig å sette opp hvordan prøven skal fotograferes. Enten ved at det tas bilder med jevne mellomrom, for deretter å logge data, eller ved at det tas bilder ved bestemte temperaturer. Det blir også mulighet for å bruke en kombinasjon av disse to metodene. Relevante bilder og måledata skal også lagres for senere analyse. I forbindelse med programmering skal det også brukes hardware for henting av bilder, samt lesing/skriving av prosessdata. Det må være mulighet for å hente inn bildedata fra kameraet, noe som mest sannsynlig vil skje via firewire og et grabberkort. Diverse måledata skal også hentes inn fra prosessen (eksempel temperatur, motorposisjon, osv). Det skal også være mulig å sende data fra brukergrensesnittet til prosessen (eksempel motorstyring, styring av purging og kjølevann). Det må da brukes en form for I/O hardware, som for eksempel Fieldpoint eller DAQ. 8

12 2.4 Spesifikasjoner Prosjektet skal resultere i at riggen skal styres og overvåkes fra PC. Det blir i dette kapittelet gått litt inn på hva som skal utføres av arbeid. Med den nye riggen skal det være mulig ved hjelp av kamera og en motstående lyskilde å kunne studere oppførselen til det aktuelle måleobjektet under forskjellige temperaturer. Selve signalflyten vil skje med FireWire. Spesifikasjonene for brukergrensesnitt for styring og overvåkning på PC vil bli utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver. Utstyr som skal innhentes og monteres Koblingsskap med FieldPoint-moduler eller DAQ termineringskort. Kraftforsyning for ovnen Temperaturregulator av typen Eurotherm med de nødvendige spesifikasjoner for oppvarming av ovnsriggen. Reguleringsventil med tilhørende regulator for gassforsyning til ovnen og purging til vinduene. Kamera med aktuell optikk og lyskilde. PC for styring av ovnsrigg og bildebehandling. Rotasjonskontroll for prøvebrettet i ovnen. Nødvendig kabling. Nødstopp. Det skal tas utgangspunkt i en eksisterende rigg, tidligere brukt ved produksjon av halv-ledere. Oppdragsgiveren ser for seg at deler av den eksisterende riggen blir tatt i bruk, og at det blir foretatt nødvendige modifikasjoner. Dette vil bli utført i samarbeid med oppdragsgiveren. Det vil legges opp til rutiner for bruk av riggen på bakgrunn av SINTEF sine eksisterende kontrollrutiner. I tillegg skal det også utarbeides et forslag til HMSarbeid. Alt arbeid som blir gjort skal bli forskriftsmessig utført og tilstrekkelig dokumentert med tanke på vedlikehold og utvidelse av anlegget/riggen. Programverktøy som vil bli tatt i bruk for dokumentering vil være Autocad. Det vil legges opp til en egen mal for dokumenteringen i Autocad. Ellers vil det konsekvent bli brukt SI-enheter. 9

13 2.5 Problemområder Programmering Det er valgt LabView 8.0 som platform for styrig av prosessen. Her vil både GUI og regulering/styring foregå. Alle gruppedeltakerne har kompetanse fra bestått eksamen i Grafisk programmering i LabView, samt tidligere prosjekter der LabView er brukt. Den pakken (Vision) som skal brukes i forbindelse med dette prosjektet er dog helt ny for alle. Det innebærer at den ansvarlige for arbeidspakken må sette seg inn i den nye delen av LabView for å kunne ferdigstille prosjektet. Da dette er ukjent grunn kan gruppa støte på problemer innen dette området. Noe som kan forsinke den videre gangen, og eventuellt ferdigstillingen av prosjektet Klargjøring av ovn/prosess Ovnsriggen som skal brukes i prosjektet har vært brukt til noe annet tidligere. Den skal klargjøres til oppstarten av prosjektet. Klargjøringen består i hovedsak av å fjerne overflødige komponenter på riggen. Dette må være gjort før det er mulig å starte med mekanisk arbeid. Det er ikke gruppas oppgave å klargjør riggen. Det kan da oppstå forsinkelser, dersom dette ikke er gjort i tide. Dette kan være med på å utsette/forsinke det videre arbeidet i prosjektet Bestilling av utstyr/hardware Det skal i forbindelse med styring/ regulering av riggen, bestilles diverse utstyr. Problemer med å finne det rette utstyret, og utstyr som passer sammen kan by på problemer. Det må også tas høyde for forsinkelser fra leverandører. Dersom dette intreffer kan det forsinke prosjektet, da ferdigstilling er avhengig av utstyret Mekanisk Arbeid Det skal monteres ventiler, regulatorer, sensorer og annet utstyr på riggen; samt lages et styreskap. Dersom det blir forsinkelser i forbindelse med klargjøring av ovnsrigg, eller bestilling av utstyr/hardware kan det utsette det mekaniske arbeidet Testing/Feilsøking Testing og feilsøking er kanskje den delen av prosjektet hvor det kan gå med virkelig mye tid. Erfarigsmessig fra tidligere prosjekter går oppstart og igangsetting aldri problemfritt. 10

14 3 Arbeidspakker Prosjektet kan deles opp i avgrensede arbeidsoppgaver som vil forenkle organiseringen av gruppearbeidet. Disse kan til en viss grad utføres separat, men først og fremst bidra til en rettferdig og fornuftig ansvarsfordeling. God dokumentasjon av hva som blir gjort er i alle tilfeller viktig for å lette samarbeidet og hindre misforståelser og feil. Det vil selvsagt være større elle mindre grad av sammenheng mellom en del av arbeidspakkene, og innholdet i enkelte av dem vil avhenge av hvordan vi velger å løse prosjektet. Prosjektet deles inn i følgende arbeidspakker: Aktivitets Aktiviteter Ansvarlig Timer nummer 1 Innkjøp Emil Ruus Simensen 50 2 Programmering 1 Anders R Aarre Programmering 2 Eirik Haabet Mekanisk Thomas Grødal Instrumentering Leif J Bollingmo Administrativt Eirik Haabet Testing/Feilsøking Emil Ruus Simensen 400 Totalt 2050 Se vedlegg 1 for beskrivelse av de forsjellige arbeidspakkene. 11

15 4 Prosjektorganisering 4.1 Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av 5 automatiseringsstudenter ved HiST AFT. Navn: Simensen, Emil Ruus Alder: 22 Adresse: Mellomila 69/7018 Trondheim E-post: Tlf.: Bakgrunn: Allmennfag, 3 år kybernetikk på Ntnu. Tidligere prosjekter: Erfaring fra tidligere prosjekt i fagene industriell datastyring, lineær systemteori og optimalisering og regulering, samt prosjekt i Automatiseringsteknikk. Navn: Grødal, Thomas Lysholm Alder: 23 Adresse: Haugnessvingen 2a/7038 Trondheim E-post: Tlf.: Bakgrunn: Elektriker u/fagbrev og allmennfaglig påbygging. Tidligere prosjekter: Prosjekt i fagene Styresystemer, Reguleringsteknikk og Automatiseringsteknikk. Navn: Bollingmo, Leif Jørgen Alder: 27 Adresse: Gløshaugvegen 7/7030 Trondheim E-post: Tlf.: Bakgrunn: Automatikkmekaniker m/fagbrev Tidligere prosjekter: Prosjekt i fagene Styresystemer, Reguleringsteknikk og Automatiseringsteknikk. Navn: Haabet, Eirik Alder: 24 Adresse: Villhelm Storms gt 1\7012 Trondheim E-post: Tlf.: Bakgrunn: Allmennfag Tidligere prosjekter: Prosjekt i fagene Styresystemer, Reguleringsteknikk og Automatiseringsteknikk. 12

16 Navn: Aarre, Anders René Alder: 23 Adresse: Hermankragsvei Trondheim E-post: Tlf.: Bakgrunn: Automatikkmekaniker u/fagbrev Tidligere prosjekter: Prosjekt i fagene Styresystemer, Reguleringsteknikk og Automatiseringsteknikk, og prosjektet Automatisering av skiskytterblink 13

17 4.1.1 Gruppestruktur Siden dette er et skoleprosjekt, hvor en viktig del av prosjektet er å lære om prosjektstyring, vil alle verv og oppgaver tilhørende prosjektstyringen gå på rullering. På denne måten får alle et felles ansvar for kvaliteten prosjektgruppen leverer, samt at alle medlemmene får nyttig erfaring i det å lede et prosjekt. Oppdragsgiver/ veileder Prosjektleder Nestleder/ Referent Gruppemedlemmer Gruppemedlemmer Figur 4.1: Organisasjonsstruktur Arbeidsfordeling Arbeidspakkene definert i kapittel 3 vil bli fordelt mellom prosjektdeltakerne. Denne fordelingen vil vise hvem som har hovedansvaret for gjennomføringen av de respektive oppgavene/aktivitetene, men for å oppnå størst mulig faglig utbytte ser vi på det som viktig at alle er delaktige i flest mulig aktiviteter. Prosjektleder Ansvarlig for å sikre fremdrift i prosjektet Ansvarlig for møteinnkallinger, sakslister og møtevirksomhet. Ansvarlig for fordelig av arbeidsoppgaver underveis i prosjektet. Hovedansvar for rapportering til veileder. Hovedansvar for toukersrapporter. Nestleder / referent Ansvarlig for å skrive møtereferat, og sende disse ut til gruppemedlemmer og veileder. Fellesansvar med prosjektleder for tildeling av oppgaver. Ansvarlig for å systematisere dokumenter. Rulleringsliste for prosjektleder og referent: Vedlegg 2 14

18 4.2 Utstyr og ressurser Utstyr og ressurser prosjektgruppen rår over ved prosjektstart: Prosjektgruppa disponerer eget kontor på rom F-169B ved institutt for materialteknologi SINTEF. Kontoret har innlagt nettverk, telefon og printer. Alle prosjektdeltagerne disponerer hver sin PC, der fire av PC-ene lånes av institutt for materialteknologi. Kontoret ligger vegg i vegg med laboratoriet der ovnen skal plasseres. All programvare som trengs for å utføre prosjektet finnes på NTNU sin tjener for programvaredistribusjon, progdist. Dette er en fellesserver der all programvare finnes. Fri tilgang på verktøy og koblingsutstyr. Ellers vil mekanisk avdeling være behjelpelige med arbeid prosjektgruppen ikke har anledning eller kunnskap til å utføre. Møterom ved NTNU. Dette må reserveres. Veiledere 4.3 Prosjektleveranser I prosjektperioden skal det hver fjortende dag leveres en statusrapport, som inneholder informasjon som skal indikere hvordan vi ligger an i prosjektet. Rapporten skal blant annet beskrive hva som er gjort i perioden, om vi har nådd våre mål, eventuelt avvik og tidsforbruk for perioden. Senest to dager etter prosjektmøter skal det sendes ut møtereferat. Presentasjon av prosjektet vil bli avviklet som et seminar som arrangeres 4.-6.april. Etter at rapporten er innlevert, vil prosjektgruppa ha et muntlig forsvar /eksaminasjon for prosjektet. Dette vil bli gjennomført uke 21 eller

19 4.4 Tids- og kostnadsplan Forprosjektet estimerte vi til 200 timer. Vi brukte 184 timer. For prosjektet er det budsjettert med 450 timer per student, totalt 2250 timer. Når vi trekker fra estimert forprosjekt får vi =2050 timer som skal brukes til selve prosjektarbeidet. Perioder der det ikke vil bli jobbet med prosjektet: Uke 10: Eirik og Leif skal studere til matte 3 eksamen. Uke 15: Påskeferie. Figur 3 S-kurve Tidsplan (Gantt-diagram): Vedlegg 3 Budsjett Det er veldig usikkert på hvilket utstyr som vil bli bestilt inn. Derfor er det på dette tidspunkt vanskelig å sette opp et budsjett, men vi har hos arbeidsgiver fått kroner til rådighet. 16

20 4.5 Kvalitetssikring Det er lagd en hjemmeside, den skal brukes som et styringsverktøy. Siden skal inneholde informasjon om prosjektet og prosjektets fremdrift. Hjemmesiden skal jevnlig oppdateres med informasjon om hva som skjer. Prosjektleder skal hver fjortende dag i løpet av prosjektet skrive en toukersrapport. Rapporten skal inneholde informasjon om hva som er gjort i perioden, hva som skal gjøres i neste periode, timelister og eventuelle avvik fra planen for den aktuelle perioden. Denne rapporten skal gi oppdragsgiver, veileder og prosjektgruppen en indikasjon på hvordan utviklingen i prosjektet ligger an i forhold til planen. Prosjektmøter vil bli avhold annenhver uke med oppdragsgiver og veileder tilstede. Møtet skal gi klarhet i hva hver enkelt har arbeidet med i den siste perioden, om gruppen har avvik fra fremdriftsplanen og planer for hva som skal gjøres i neste periode. Møteinnkalling med saksliste sendes ut i god tid før møtet, og referatet sendes ut innen to dager etter at møtet er avholdt. Interne møter i prosjektgruppen vil bli avtalt underveis i prosjektet. Disse møtene skal holdes for å oppnå best mulig kommunikasjon innad i gruppen. Møtene vil være uformelle, uten saksliste og referat. All dokumentasjon skal være i henhold til gjeldende standarder. (Autocad,SIenheter) Relevant prosjektinformasjon skal samles fortløpende. Dette vil gjøre det lettere å finne tak i nødvendig informasjon. Dokumenter og annet arbeid på PC skal lagres på gruppas fellesområde. Prosjektet vil til slutt ende i en omfattende rapport, der all dokumentasjon skal inngå. Denne skal være utformet på en slik måte at det skal være mulig å ta utgangspunkt i den, ved en eventuell videreføring av prosjektet. 17

21 4.6 Helse, miljø og sikkerhet Før prosjektstart skal det bli gjennomgått hvilke HMS instukser som gjelder for arbeid på verksted og ovnsrigg. Dette gjelder bruk av verneutstyr og rutiner og regler. Prosjektgruppa har tilgang på verneutstyr som vernebriller, hjelm, hansker, arbeidsklær etc... Bruk av hjelm er ikke påbudt ved arbeid på ovnsriggen, men skal brukes dersom det foregår arbeid i høyden. Det skal benyttes hørselsvern ved støyende arbeid i hallen. Dersom det foregår arbeid i hallen som avgir mye støv, er det krav om at støvmaske skal benyttes. Laboratoriet er også utstyrt med omfattende ventilasjonsanlegg med bevegelig avsug som kan plasseres der det er nødvendig. Andre rutiner vil bli introdusert av verneombud på verksted. 18

22 Vedlegg 1 Arbeidspakker - Innkjøp - Programmering 1 - Programmering 2 - Samkjøring av program - Mekanisk - Instumentering - Administativt - Testing/Feilsøking

23 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Innkjøp Start: Foregående aktivitet: Slutt: Etterfølgende aktivitet: Mål: Nødvendig utstyr for å fullføre prosjektet skal kjøpes inn. Priser og tilbud skal veies opp imot hverandre for å komme frem til best mulig utstyr innenfor rammene av budsjettet. Arbeidsbeskrivelse: Ansvar for bestilling av utstyr og kontakt med leverandører. Sette opp budsjett og utarbeide bestillingsliste. Nødvendige utstyr: - PC og telefon Ansvarlig: Emil Ruus Simensen Medarbeidere: Antall timeverk: 50. Underskrift:

24 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Programmering 1 (Bilde) Start: Foregående aktivitet:. Mål: Bildebehandling og HMI-utvikling Slutt: Etterfølgende aktivitet: Samkjøring av program Arbeidsbeskrivelse: Hente bilder inn i et brukergrensesnitt i LabView for behandling. Analyse og presentasjon av data. Hensiktsmessig representasjon av all nødvendig informasjon i bildene for beregninger og eventuell lagring. Nødvendige utstyr: - PC med LabView Ansvarlig: Anders Rene Aarre Medarbeidere: Eirik Haabet Emil Ruus Simensen Underskrift: Antall timeverk: AR 240 EH 50 ES 40 Totalt - 330

25 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Programmering 2 (Ovn) Start: Foregående aktivitet: Mål: Styring av ovnsrigg fra LabView Slutt: Etterfølgende aktivitet: Samkjøring av program Arbeidsbeskrivelse: Lage nødvendig programvare og brukergrensesnitt for å regulere temperatur, rotasjon, gasstrøm og kjøling på ovnen. Nødvendige utstyr: - PC med LabView Ansvarlig: Eirik Haabet Medarbeidere: Anders Rene Aarre Emil Ruus Simensen Underskrift: Antall timeverk: EH 190 AR 50 ES - 40 Totalt 280

26 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Samkjøring av program Start: Slutt: Foregående aktivitet: Mål: Integrere ovnsstyring og bildebehandling i ett GUI Etterfølgende aktivitet: Rapportskriving Arbeidsbeskrivelse: - Samkjøre programdelene Nødvendige utstyr: - PC med LabView Ansvarlig: Anders Rene Aarre Medarbeidere: Eirik Haabet Antall timeverk: EH 20 AR 20 Totalt 40 Underskrift:

27 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Mekanisk Start: Foregående aktivitet: Mål: -Ordne styreskap til ovnsrigg. -Kabling og montering av utstyr i styreskap Slutt: Etterfølgende aktivitet: Testing og feilsøking Arbeidsbeskrivelse: Finne et egnet skap for montering av enheter til styring av ovnsriggen. Montering og kabling i skapet. Nødvendige utstyr: - PC med LabView Ansvarlig: Thomas Lysholm Grødal Medarbeidere: Leif Jørgen Bollingmo Emil Ruus Simensen Underskrift: Antall timeverk: TG 160 LB 100 ES 40 Totalt 300

28 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Instrumentering Start: Slutt: Foregående aktivitet: Mål: Riggen skal være klargjort i henhold til spesifikasjonene Arbeidsbeskrivelse: Montering og kabling på rigg. Dokumentering Etterfølgende aktivitet: Testing og feilsøking Nødvendige utstyr: - Diverse verktøy - PC med Autocad Ansvarlig: Leif Jørgen Bollingmo Medarbeidere: Thomas Lysholm Grødal Emil Ruus Simensen Antall timeverk: LB 160 TG 100 ES 40 Totalt 300 Underskrift:

29 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Administrativt Start: Foregående aktivitet: Slutt: Etterfølgende aktivitet: Mål: Prosjektplanen skal følges, og om nødvendig oppdateres etterhvert. Veiledere og gruppemedlemmer skal holdes oppdatert om fremdriften på prosjektet. God planlegging skal sørge for at delmål og hovedmål blir nådd innen tidsfristene. Arbeidsbeskrivelse: - Det skal holdes møter med veileder annenhver uke - Det skal skrives møteinnkallinger, møtereferater og rapportjournaler - Det skal skrives rapport for prosjektet - Hjemmesiden skal holdes oppdatert - Det skal utarbeides og gjennomføres en presentasjon av prosjektet Nødvendige utstyr: - PC Ansvarlig: Eirik Haabet Medarbeidere: Anders Rene Aarre Thomas Lysholm Grødal Leig Jørgen Bollingmo Emil Ruus Simensen Underskrift: Antall timeverk: AR 20 TG 70 LB 70 ES 120 EH 70 Totalt 350

30 Prosjekt: Utvikling av ny målemetode for termisk utvidelse Aktivitet: Testing og feilsøking Start: Foregående aktivitet: Mekanisk Instrumentering Slutt: Etterfølgende aktivitet: Rapportskriving Mål: Riggen skal ved prosjektslutt være klar til bruk i industri/forskningssammenheng. Eventuelle feil og mangler må fortløpende identifiseres og utbedres. Arbeidsbeskrivelse: Feilsøking på rigg og i programvare. Testkjøring av prosess Nødvendige utstyr: - PC Ansvarlig: Emil Ruus Simensen Medarbeidere: Anders Rene Aarre Thomas Lysholm Grødal Leig Jørgen Bollingmo Eirik Haabet Underskrift: Antall timeverk: AR 80 TG 80 LB 80 ES 80 EH 80 Totalt 400

31

32 Vedlegg 2 Rulleringsliste for prosjektleder og referent

33 Rulleringsliste for prosjektleder og referent Uke Prosjektleder Referent 3-4 Emil Ruus Simensen Anders R Aarre 5-6 Anders R Aarre Eirik Haabet 7-8 Eirik Haabet Thomas Grødal 9-10 Thomas Grødal Leif Jørgen Bollingmo Leif Jørgen Bollingmo Emil Ruus Simensen Emil Ruus Simensen Anders R Aarre Anders R Aarre Eirik Haabet Eirik Haabet Thomas Grødal 19 Thomas Grødal Leif Jørgen Bollingmo

34 Vedlegg 3 Gantt-diagram

35 ID Task Name Start Finish 1 Innkjøp Mon Thu Mekanisk Mon Fri Finne styreskap Mon Fri Kabling og montering Mon Mon Dokumentering Tue Fri Instrumentering Mon Fri Kabling og montering Mon Fri Dokumentering Mon Fri Programmering Mon Wed Programmering 1 (Bilde) Mon Thu Programmering 2 (Ovn) Mon Thu Samkjøring av program Tue Wed Testing og feilsøking Mon Fri Administrasjon Mon Thu Møte med veileder Mon Mon Presentasjon på seminar Mon Thu Rapportskriving Thu Thu Innlevering av rapport Thu Thu Project: Ganttferdig Date: Fri Task Split Progress an '06 30 Jan '06 20 Feb '06 13 Mar '06 03 Apr '06 24 Apr '06 15 Ma S S M T W T F S S M T W T F S S Emil Ruus Simensen Thomas Grødal;Leif Jørgen Bollingmo;Emil Ruus Simens Leif Jørgen Bollingmo;Thomas Grødal;Emil Ruus Simens Anders Aarre;Emil Ruus Simensen;Eirik Eirik Haabet;Anders Aarre;Emil Ruus Si Eirik Haabet;Anders Alle Milestone External Tasks Summary External Milestone Project Summary Deadline Page 1

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler Forprosjekt PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: USB Trådløse hodetelefoner. Project title: USB wireless headphones. Andreas

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Elektronisk tavle for vektløftstevner Dato: 27.01.2006 Project title: Weightlifting

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Kraftverksimulator Project title: Power Simulator Dato: 29.09.2005 Antall sider/bilag:

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen E1020 General IO Controller Forprosjektrapport 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

Toakset solkonsentrator

Toakset solkonsentrator HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bachelorprosjekt E1105 Toakset solkonsentrator Forprosjektrapport HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Forprosjektrapport Gruppe 9 Intermodulasjon i RF LNA Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Utarbeidet av: Torstein Buan Ibrahim Karaga Richard Veland Sammendrag På oppdra fra Kongsberg Seatex AS skal vi

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 09.09.03

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 09.09.03 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Fag: PO501E Prosjekt i Automatiseringsteknikk Gruppedeltakere: Sindre Hansen Stian

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Prosjekttittel: Regulering av enkrystalltrekker Gruppedeltakere: Kenneth Njuolla tlf: 91567753

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. MARS 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAGERE 3 FREMDRIFTSPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: 18.12.08

Detaljer

Vedlegg 2. Spesifikasjoner for prosessen

Vedlegg 2. Spesifikasjoner for prosessen Vedlegg 2 Spesifikasjoner for prosessen Instrumentering Eksternt på ovnsrigg Temperaturfølere Temperaturområdet ligger mellom + 20 C og + 1100 C Går for å ta i bruk termoelement av typen K og/eller N Tabell

Detaljer

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi er! ;9#!09+,.!)#0/0.')!4+0.!B#!-',,#-.#*!B#.(##,!NF3!1,*!NF2!.'!+0#!.9#!*/%%#)#,./1$! /,&+.!4'*#:!NF3!4+0.!)#&$1-#!NWX!1,*!"NI!4+0.!B#!Y(/.9'+.!0'$*#)Z!K*/%%#)#,.!'%! *#%1+$.!-',%/A+)1./',L:!!! [1.#!&/,!1,*!"'+)-#!&/,0!'%!\25!4+0.!B#!*/0-',,#-.#*:!

Detaljer

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Kursivskrevet tekst er veiledning som skal fjernes når du fyller ut forprosjektrapporten Prosjektnavn: Prosjekttittel: Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Planlagt

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser. Forprosjekt

Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser. Forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Forprosjekt Utarbeidet av: Øyvind

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Mikrokontrollerstyrt effekttest av alkaliske batterier Project title: Gruppedeltakere:

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forprosjektrapport Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forord: Gruppen er tre studenter ved Høyskolen i Østfold, avdeling for byggingeniør pa siste a ret. Va r bacheloroppgaven handler om a støpe ut 18

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Utvikling av alarmsystem for oppdrettsanlegg Forprosjekt Gruppe 25

Utvikling av alarmsystem for oppdrettsanlegg Forprosjekt Gruppe 25 1 av 24 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av alarmsystem for oppdrettsanlegg Fag: PO500E Hovedprosjekt

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Møtereferat MR 3. Prosjekttittel: Solar water pumping. Går til: Gruppa, veileder og oppdragsgiver.

Møtereferat MR 3. Prosjekttittel: Solar water pumping. Går til: Gruppa, veileder og oppdragsgiver. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Møtereferat MR 3 Gjelder: Møte i hovedprosjekt gruppe Prosjektnummer: HPEA0735 Prosjekttittel: Solar

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2010

Prosjektplan Bacheloroppgave 2010 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2010 Bevegelsesmonitorering på offshoreinstallasjoner Jonas Karl Lian Hansen og Dag Atle Skår 29.01.2010 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Solenergi i Bø kommune

Solenergi i Bø kommune Prosjektbeskrivelse Solenergi i Bø kommune Av Alexander Fauske og Nikolaj Fyhn Prosjektoppgave ved Høgskolen i Telemark 27.01.12 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn / Innledning... 3 1.1 Område... 3 2. Forutsetninger

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

Forprosjekt. Håndholdt styringssystem H09E05. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold

Forprosjekt. Håndholdt styringssystem H09E05. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold Forprosjekt En studie i bruk av multimediakontroller i industrielle styresystemer H09E05 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold Anders Hansen Bård Kjellhov Daniel Paulsen Simona G. Popita Martin O. Torp

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato:

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

Prosjekthåndbok. Innhold. Arbeidskontrakt... 2 Prosjektplaner... 4. Møteinnkalling... 5 Møterefererat... 6 Timeliste m/statusrapport...

Prosjekthåndbok. Innhold. Arbeidskontrakt... 2 Prosjektplaner... 4. Møteinnkalling... 5 Møterefererat... 6 Timeliste m/statusrapport... Prosjekthåndbok Innhold Arbeidskontrakt... 2 Prosjektplaner... 4 Gantt-diagram... 4 Møteinnkalling... 5 Møterefererat... 6 Timeliste m/statusrapport... 7 Statusrapporter (logg)... 7 Arbeidskontrakt 2 Prosjektgruppa

Detaljer

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter.

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Skrevet av Nicklas Røberg og Amina Hodzic Januar 2014 Innhold 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn og problem... 3 1.2 Effektmål... 3 1.3 Resultatmål...

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 2009 FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 31.03.2009 I$nnholdsfortegnelse 1.0 Prosjektdirektiv... 3 1.1 Organisering...

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Visjonsdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer