Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg"

Transkript

1 Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

2 Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode. Rapporten tar for seg planleggingen av hovedprosjektet. Prosjektgruppen består av to studenter på elkraft studiet ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag. Denne oppgaven er gitt av ABB AS, som ønsker at det lages en laboratorieoppgave for uttesting av moderne vern på en linjemodell. 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD PROSJEKTINFORMASJON BAKGRUNN FOR OPPGAVEN OPPDRAGSGIVER PROSJEKTMÅL EFFEKTMÅL RESULTATMÅL PROBLEMSTILLING RAMMER OG AVGRENSINGER PROSJEKTPLAN GANTDIAGRAM RESSURSALLOKERING ORGANISASJONSKART CTR LØSNINGSMETODIKK LITTERATURLISTE KODER OG STANDARDER KONTAKTINFORMASJON

4 1. Prosjektinformasjon Tittel: Linjemodell distribusjonsnett med REF615 Prosjektdeltakere: og Veileder: Even Arntsen Kontaktperson hos oppdragsgiver: Jens Erling Bjørck 4

5 2. Bakgrunn for oppgaven Elkraft har tidligere kun handlet om kraft, men er i dag dypt inne i automasjon grunnet ITrevolusjonen de siste 20 årene. Elkraft blir integrert i automasjon på helt nye metoder. Det er ikke lenger bare styring, men dynamisk monitonering for tilstandsbasert vedlikehold. Moderne vern kan kommunisere med hverandre, og en server i et system. Dette gjør nettet mer driftssikkert og det vil oppdages om det er feil i vernet. Det er ønskelig å lage en fysisk modell for moderne vern i et system, som kan brukes til laborering og undervisning. Vernet til en overføringslinje skal sikre utkobling ved feil. Det er viktig at kun den linjen som er berørt av feilen blir koblet ut, slik at så få husstander som mulig blir berørt Oppdragsgiver ABB er i Norge en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB AS har en årlig omsetning på ca 6,7 milliarder kroner, der 50% er eksport. Det er over 2100 ansatte i ABB, fordelt over hele landet. ABBs virksomhet innenfor kraft bygger på ca. 100 års erfaring og kunnskaper som leverandør til norsk og internasjonal kraftbransje. ABB utvikler løsninger som er pålitelige, miljøvennlige og kostnadseffektive. Bærekraftig utnyttelse av energiressursene er noe ABB setter særlig vekt på. Automasjonsvirksomheten til ABB er verdensledende innenfor komplette elektro- og automasjonssystemer til industriell produksjon. Dette gjelder særlig bil-, olje- og gass-, skipspapir- og metallindustrien. Utvikling av nyere teknologi og integrerte totalløsninger forbedrer industriens kostnads- og ressurseffektivitet, produksjonskvalitet og produktivitet. Selskapene som ble kjøpt opp av ABB, ble etablert i Norge i 1880-årene og har siden den tid bidratt til vekst og velstand i det norske samfunn gjennom sin deltakelse i elektrifisering og industrialisering av landet. Fire store norske industriaktører som alle hadde en betydelig rolle i utviklingen av norsk industri ble slått sammen til det som i dag er ABB Norge. ABB er et internasjonalt selskap med virksomheter i rundt 100 land. ABB Norge er en del av ABB gruppen. ABB har de senere årene flyttet fokus fra løsninger i stor skala til alternativ energi og teknologi innen kraft og automasjon. 5

6 3. Prosjektmål 3.1. Effektmål Målet med denne oppgaven er å lage en laboratorieoppgave som kan distribueres til andre høgskoler. Laboratorieoppgaven er tenkt brukt i undervisning på høgskolen. Dette vil belyse moderne vern som brukes når det planlegges nye kraftlinjer, eller når gamle vern byttes ut. Ved at studenter er borti moderne vern før endt utdanning, så har de en viss kjennskap til vern som de skal jobbe med i arbeidslivet Resultatmål - Det skal lages en teoretisk linjemodell bestående av impedanser i serie, som simulerer linjer i distribusjonsnettet. En linje vil bestå av tre impedanser, slik at det kan simuleres kortslutning på flere steder på linjen. Hver linje skal ha en foranliggende bryter. Det er kun bryteren på den linjen det er feil på som skal åpne. Oppgaven blir å lage en fysisk modell, basert på den teoretiske modellen. Denne modellen skal ligge til grunn for å utforme en laboratorieoppgave, som kan brukes i undervisning og distribueres til andre høgskoler. - Den teoretiske modellen skal bygges og testes for å verifisere de teoretiske beregningene. Resultatet av oppgaven skal brukes til å utforme en laboratorieoppgave for andre studenter. Det lages en veiledning til studenter som tar for seg hvordan vernet skal stilles inn. 6

7 4. Problemstilling Vern A AC Figur 1 E1 Za1 E2 Za2 Det skal lages en laboratorieoppgave som tar for seg innstilling og testing av et moderne ABB vern. Denne laboratorieoppgaven skal kunne distribueres til høgskoler rundt om i landet. Figur 1 viser linjemodellen som skal lages, hvis det er mulighet lages det to like modeller og modellen i Figur 2 realiseres. Za1 og Za2 består av 3 impedanser i serie, slik at det kan simuleres kortslutning flere steder på den gitte linja. AC Figur 2 Vern A Ea1 Za1 Vern B Ea2 Eb2 Za2 Zb1 Eb2 Zb2 Figur 2 viser hvordan to linjemodeller av Figur 1, kan settes sammen til en større linjemodell. Det er ulike løsninger for å realisere modellen. Det er hensiktsmessig å få en så virkelighetsnær modell som mulig. Pris og størrelse er også viktige momenter for laboratoriemodellen. 7

8 5. Rammer og avgrensinger Det er satt opp 440 timer per student, for dette prosjektet bestående av 2 studenter er det 880 timer. - - Arbeidet skal foregå på Høgskolen i Østfold, rom S-302. Telefonmøte med ABB ved Jens Erling Bjørck hver 14.dag for statusoppdatering. Omfanget til oppgaven begrenses til å inneholde to vernfunksjoner: - - Overstrømsvern Lysbuevern 8

9 6. Prosjektplan 6.1. Gantdiagram 9

10 6.2. Ressursallokering I dette prosjektet er det to deltakere. Det er hensiktsmessig å fordele arbeidet likt, slik at begge to gjør omtrent like mye på hver del. CTR Oppgave Stian Tommy 1 Prosjektplan Forprosjektrapport Midtveisrapport Hovedrapport Teoretisk modell Valg av løsning Leveringstid Bygge modell Test av modell Laboppgave Releplan veiledning Innstilling av vern Nettside Pressemelding Beskrivelse til EXPO-katalog Utstilling 8 8 Navn Totalt timeantall Stian 437 Tommy 437 Totalt legges det ned et arbeid på 874 timer i dette prosjektet. 10

11 6.3. Organisasjonskart Oppdragsgiver ABB Veileder HIØ Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker 11

12 6.4. CTR CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 7 dager 1 Tittel: Prosjektplan Dato: Oversikt over prosjektperiode og frister. Det skal lages en prosjektoversikt i project libre med ressursallokering. Dette gjøres utfra tidligere erfaringer. Prosjektplanen ligger til grunn for fremdriften til prosjektet. - Prosjektplan Project Libre 40 12

13 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 1 mnd. 2 Tittel: Forprosjektrapport Dato: Ferdigstilles en forprosjektrapport. Det skal skrives en rapport som inneholder bakgrunn for prosjektet, problemstilling, hvilke rammer det jobbes etter, avgrensinger som blir gjort, mål med prosjektet, kontaktinformasjon på prosjektdeltagere, veileder og oppdragsgiver, organisasjonskart, løsningsmetoder og litteratur det antas å bruke. Dette gjøres for å få en totaloversikt over prosjektet. Mal for forprosjekt, prosjektplan Forprosjektrapport Litteratur, kontaktinformasjon 64 13

14 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: ca. 1mnd. 3 Tittel: Midtveisrapport Dato: Levere midtveisrapport som er et utkast til hovedrapporten Skrive så mye som mulig på hovedrapporten. Teoridelen skal være ferdig. Rapporten utformes etter prosjekthåndboka for ingeniørfag. Midtveisrapporten er et utkast til hovedrapporten. - Midtveisrapport Litteratur og resultater fra modell

15 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: ca. 1mnd. 4 Tittel: Hovedrapport Dato: Levere sluttrapporten for oppgaven Det skrives videre på midtveisrapporten og den ferdigstilles. Rapporten utformes etter prosjekthåndboka for ingeniørfag. Rapporten skal inneholde alle relevante opplysninger for oppgaven. Midtveisrapport Hovedprosjektrapport Litteratur og resultater fra modell

16 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 6 dager 5 Tittel: Teoretisk modell Dato: Det utarbeides en teoretisk modell som det kan lages en praktisk modell av. Denne skal brukes til laboratorieoppgaven. Det må gjøres undersøkelser for å finne standard verdier for et 22kV nett. Det skal utarbeides en teoretisk modell med bakgrunn i standardverdier for et 22kV nett. - Teoretiske verdier. Verdier for et 22kV nett

17 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 1 mnd 6 Tittel: Valg av løsning Dato: Det skal bestemmes hvilken løsning som skal velges for den praktiske modellen Se på ulike løsninger for praktisk modell, disse sammenlignes med tanke på pris, størrelse og hvor virkelighetsnært det blir. Det må innhentes priser på det utstyret det er ønskelig å bruke. - Kabel som impedans - 110V, 1A kontinuerlig med vernet i serie - Nedskalering av strøm og spenning ved bruk av transformatorer Teoretisk modell. En løsning som den praktiske modellen skal bygges ut i fra. Priser, testmateriell

18 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 4 uker 7 Tittel: Leveringstid Dato: Utstyr ankommer fra leverandør Det skal bestilles utstyr fra en ekstern leverandør. Dette utstyret har en leveringstid på 4 7 uker, avhengig av leverandøren som velges. Det må derfor påberegnes leveringstid. Det skal gjøres klart for produktene som er bestilt under ventetiden. Det må være bestemt hvilken leverandør utstyret skal bestilles fra. Materiell fra leverandør

19 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 uker 8 Tittel: Bygge modell Dato: Fysisk modell skal være ferdig satt sammen. Komponentene som bestilles, settes sammen til en komplett modell. Det utarbeides et koblingsskjema for modellen. Denne modellen bygges slik at det er en trygg og sikker modell å bruke. Det skal ikke være utstrakt fare for strømgjennomgang. Hvilke komponenter som skal brukes. Valg av løsning. Komponenter må ha ankommet fra leverandør Fysisk modell Utstyr til modellen

20 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 7 dager 9 Tittel: Innstilling av vern Dato: Få selektivitet mellom vernene og riktig innstilling av vern. Vernene stilles inn etter utregnede verdier, disse må testes slik at en sikrer utkobling og selektivitet. Dette gjøres for å sjekke at den fysiske modellen fungerer. Den praktiske modellen må være bygget. Verninstillinger, som en fasit til laboratorieoppgaven Manual til vernet 36 20

21 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 4 dager 10 Tittel: Test av modell Dato: Modellen skal være ferdig testet og fungere optimalt Det kortsluttes på ulike steder i modellen for å sjekke at riktig vern løser ut og at modellen fungerer som ønskelig. Dokumentere hvor det kortsluttes, løser vernet ut, hvilke verdier leses av vernet, må vernet stilles inn flere ganger. Praktisk modell, Innstilling av vern

22 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 10 dager 11 Tittel: Reléplanveiledning Dato: Det skal lages en veiledning for fremgangsmåte for å stille inn vernet Det skal utarbeides et dokument med veiledning for innstilling av vernet. Dokumentet skal inneholde bilder og detaljert oversikt over hva en skal gjøre for riktig innstilling. - Releplanveiledning

23 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 10 dager 12 Tittel: Laboratorieoppgave Dato: Laboratorieoppgave for andre studenter skal ferdigstilles Med bakgrunn i den teoretiske og den praktiske modellen, samt uttestingen av modellen utformes det en laboratorieoppgave for studenter. Teoretisk modell, praktisk modell og uttesting. Laboratorieoppgave 64 23

24 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 6 dager 13 Tittel: Nettside Dato: En nettside som er informativ med tanke på prosjektet. Det opprettes en nettside for prosjektet på høgskolens bloggserver. Det skal legges inn informasjon om prosjektet og fortløpende oppdateringer underveis i prosjektperioden. Det skal også legges ut litt opplysninger om deltakerne på prosjektet. - Nettside Opprettelse av område på bloggserver 32 24

25 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 5 dager 14 Tittel: Pressemelding Dato: Pressemelding skal legges ut Etter gjeldende mal utarbeides det en pressemelding, denne skal distribueres til en eller flere medier og legges ut på prosjektets nettside. Mal for pressemelding. Pressemelding Mal for pressemelding 24 25

26 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 dager 15 Tittel: Beskrivelse til EXPO katalog Dato: Det skal sendes inn beskrivelse som kommer på trykk i EXPO katalogen. I EXPO katalogen skal det være informasjon om prosjektet. Det lages en beskrivelse av prosjektet, denne sendes til ansvarlig for katalogen. - Beskrivelse av prosjektet 16 26

27 CTR Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 dager 16 Tittel: Utstilling Dato: Delta på utstilling av prosjektet Det lages en stand som er betjent under EXPO utstillingen Her skal prosjektet presenteres og den praktiske modellen vises frem. Hovedprosjektet må være avsluttet. Prosjektet skal stilles ut for fremmøtte. Standmateriell 16 27

28 7. Løsningsmetodikk For at det skal bli en så ryddig prosess under prosjektet som mulig, gjøres det en planlegging av arbeidet i forkant. Denne planleggingen resulterer i denne forprosjektrapporten. Det blir sett på hvordan prosjektet løses på en effektiv og hensiktsmessig måte. Videre skal det utarbeides en teoretisk modell, denne modellen ligger til grunn for den fysiske modellen som skal lages. Det lages en laboratorieoppgave ut fra den teoretiske og den fysiske modellen. Når den teoretiske modellen er satt opp, begynner prosessen med å finne en løsning som er virkelighetsnær, altså at det kan kortsluttes flere steder på linja. Modellen bør ikke bli for dyr og den skal være mobil. Det gjøres undersøkelser på hva som er mulig å få til, det innhentes priser på utstyr og det gjøres en sammenligning. Når løsningsalternativet for den praktiske modellen er bestemt, bestilles utstyret og modellen settes sammen. Leveringstid er et kritisk punkt i løsningen av oppgaven. Det kan ikke bestilles utstyr for sent, da det ikke vil være tilstrekkelig med tid til å bygge modellen. Gjennomføres prosjektet uten heftelser i prosessen, vil utstyret være på plass slik at modellen kan realiseres. Under påvente av utstyr, vil alt arbeid som kan gjøres, slik som småkomponenter som er lagervare etc. monteres. Dette vil medføre at materiell som må bestilles kan settes rett inn i modellen, og denne er ferdig. Modellen må testes og prøves. Det legges vekt på sikkerhet under arbeidet, og modellen skal være trygg å håndtere for andre studenter. Det skal formuleres en laboratorieoppgave tilhørende den praktiske modellen og en reléplanveiledning, en veiledning om hvordan en stiller inn vernene som er brukt i modellen. 28

29 8. Litteraturliste ABB switchgear manual Transformatorer av Olav Vaag Thorsen Elektroteknikk for ingeniører av Olav Vaag Thorsen Elkrafthandboken: elkraftsystemer 2 Network protection and automation guide Fundamentals of power system protection REF IEC application manual REN datablad 9. Koder og standarder Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FSE-forskriften. 29

30 10. Kontaktinformasjon Prosjektdeltakere: Tlf: Epost: Tlf: Epost: Veileder: Even Arntsen Tlf: Epost: Oppdragsgiver: Jens Erling Bjørck Tlf: Epost: 30

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010 P R O S J E K T N R. 38 Hovedprosjekt Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Våren 2010 VARSLINGSSYSTEM FOR KONKURSER Tommy Alvestad s148164 Jan Eric T. Gløpstad s148123

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Bookingsystem for Making Waves

Bookingsystem for Making Waves Bookingsystem for Making Waves Gruppe 31 Mathias Faanes Olsen s188066 Snorri Hansson Engen s188094 Hovedprosjekt våren 2015 26.05.2015 1 PROSJEKT NR. Gruppe 31 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer