Korttids energilagring I samarbeid med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korttids energilagring I samarbeid med"

Transkript

1 Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med

2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Korttids energilagring Project tittel: Short-time energy storage Gruppedeltakere: Navn: Tlf. Epost. Oddbjørn Glenn Alnes (OGA) Stein Erik Hovin (SEH) Rune Solvang (RS) Anders Idsø (AI) Runar Herdlevær (RH) Studieretning: 3EK (elkraftteknikk), EDT, AFT, HiST Gitt dato: Innlevingsdato: Antall sider/bilag vedlegg Veileder (navn/ /tlf.): John Arild Wiggen Tlf Prosjektnummer: E1112 Oppdragsgiver: SmartMotor AS Kontaktperson hos oppdragsgiver (navn/tlf.): Richard Lund Tlf Fritt tilgjengelig Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver (taushetsbelagt) X Rapporten frigitt etter Se Avtale

3 Sammendrag I denne forprosjektrapporten har vi lagt frem hvordan vi planlegger fremgangen av prosjektet i samsvar med oppdragsgiver og veileder. Forprosjektet viser prosjektets problemstilling, og etter møte med veileder og arbeidsgiver kom vi frem til klare hovedmål, delmål og resultatmål. Disse presenteres i rapporten slik at det tydelig viser hvordan vi har tenkt fremgangen. Ved å følge disse retningslinjene er vi sikre på kontinuitet og håper å kunne minimere sjansen for forsinkelser. I tillegg blir det lettere å holde kvaliteten og det innholdet på prosjektet som arbeidsgiver både ønsker og forventer. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST Sammendrag 2

4 Forord Forprosjektet er skrevet som en kontrakt eller mal for selve bacheloroppgaven og ble produsert etter de retningslinjer og ønsker arbeidsgiver fremla på oppstartsmøte Prosjektgruppen består av studenter fra HiST (høgskolen i Sør Trøndelag), intern veileder og en representant fra arbeidsgiver. Oppgaven omhandler mulige løsninger for korttids energilagring og blir utført i samarbeid med Smartmotor, som primært utvikler forskjellige teknologier til bruk i skreddersydde og høyeffektive elektriske motorer og generatorer. Forprosjektet er skrevet i uke 4 og 5 og vil bli publisert gjennom forskjellige medier derav internettsiden vår og via itslearning. I tillegg vil en fysisk papirversjon bli tildelt arbeidsgiver og veileder. Ettersom forprosjektrapporten vil bli relativt lett tilgjengelig håper vi at de involverte partene lett kan følge fremgangen av prosjektet, og vi ønsker å være tilgjengelig for tilbakemelding dersom vi beveger oss i feil retning i forhold til prosjektets mål. Bachelorgruppen E1112 består av: Runar Herdlevær Rune Solvang Oddbjørn Glenn Alnes Stein Erik Hovin Anders Idsø Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST Forord 3

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Forord INNLEDNING Bakgrunn Oppgaveteksten Definisjoner TEKNISK DEL Problemstilling Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Spesifikasjoner... 9 Teori om energilagring:... 9 Case: Problemområder ARBEIDSPAKKER Definere arbeidspakker Fordeling av arbeidspakker og oppgaver Forprosjekt Teknologisøk Case Generelt og prosjektrapport PROSJEKTORGANISERING Prosjektdeltagere Utstyr og ressurser Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Kvalitetssikring Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST Forord 4

6 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Prosjektet ble gitt av SmartMotor AS (SM) med kontaktperson Richard Lund. SM har lokaler i Jarleveien 8 på Lade i Trondheim og utvikler i hovedsak teknologier for å lage effektive og skreddersydde elektriske motorer og generatorer for industrien, med spesielt fokus på permanentmagnet teknologi. SM er ledende i deres utvikling av kompakte maskiner og driver i tillegg til produksjon med både service, design og forskning. SmartMotor ønsker at vi skal se nærmere på forskjellige teknologier for korttidslagring av relativt store energimengder og da med spesiell vekt på teknologi for lagring av energi i vinsjsystemer på skip. I dagens marked finnes det en del løsninger for lagring av energi, både elektrisk og mekanisk. Ved oppbremsing av bil, tog, trikk og i diverse heis, vinsjsystemer blir energi lagret. SmartMotor ønsker å få en oversikt over teknologier som blir brukt, og da spesielt for situasjonen med vinsjsystemer på skip, slik at de i fremtiden enten kan ta i bruk eller bygge videre på den teknologien vi kommer frem til i denne oppgaven. Siden hovedvekten av oppgaven ligger i det å finne en effektiv metode å lagre energi fra vinsj montert om bord på skip, vil det ikke bare være viktig at løsningen har kapasitet til å lagre 1MW i minimum 7 sekunder, men også at den er kompakt, rimelig og tåler de påkjenningene et slikt miljø vil ha. 1.2 Oppgaveteksten Korttids energilager er en generell utfordring innen mange sektorer: tog, bilindustri, all elektronikk som går på oppladbare batteri, kombinasjoner med hydrogen brenselcelle osv. Utfordringen i disse systemene er at det for eksempel under oppbremsing av ett tog, genereres energi som det ikke finnes en forbruker av. Energien må da enten lagres i ett korttids energilager eller brennes av over en motstand. Det finnes produkter på markedet i dag som baserer seg på superkondensatorer, batterier, svinghjul o.l. Første del av oppgaven går ut på å kartlegge de eksisterende løsningene. Basert på disse studiene skal studentene lage ett forslag til en løsning som kan ta 1MW i 7 sekunder. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 1 INNLEDNING 5

7 Etter samtale med oppdragsgiver: Første del av oppgaven går ut på å gjøre et teknologisøk for eksisterende systemer hvor energilagring brukes, som for eksempel transportsystemer (Trikk, buss, tog), solcellepaneler, vind, tidevann, vinsj o.l. Andre del av oppgaven går ut på en gitt case hvor vi skal komme opp med løsninger som kan lagre 1MW i 7sekunder fra en vinsj som skal befinne seg om bord i skip, og vi må derfor ta hensyn til det elektriske systemet på skip. Løsningen skal også simuleres vha. et simuleringsprogram, samt dimensjoneres både fysisk og elektrisk for å tilfredsstille kravene som er satt. Oppgaven vil omfatte følgende: Del 1: Teknologisøk Teori om energilagring: Elektrisk Mekanisk Anvendelser: Vinsj Vind Tidevann Solcelle Bil, båt, trikk, bil o.l. Del 2: Case (situasjon med vinsj på båt) Generelt om skipsnett Eksisterende teknologiløsninger Lagring av 1 MW i 7 sek Valg av teknologi Simulering Dimensjonering Elektrisk Termisk Evaluering Kompakthet Levetid Pris Deler av oppgaven er veiledende og vi tar forbehold om mulighet for små forandringer. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 1 INNLEDNING 6

8 1. 3 Definisjoner RH - Runar Herdlevær OA - Oddbjørn Alnes AI - Anders Idsø RS - Rune Solvang SH Stein Erik Hovin RL - Richard Lund JW John Arild Wiggen SM - SmartMotor AS PM - Permanent Magnet Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 1 INNLEDNING 7

9 2 TEKNISK DEL 2.1 Problemstilling I dette prosjektet skal vi samle informasjon om diverse energilagringsalternativer. Vi vil ta utgangspunkt i eksisterende teknologi for å se hvilken fordeler og ulemper disse har. På denne måten vil vi finne den best mulige løsningen for å kortidslagre 1MW i 7sekunder. 2.2 Prosjektmål Prosjektgruppen har i fellesskap kommet frem til følgende mål for prosjektet. Disse målene er videre brukt som grunnlag for det planleggingsarbeid som er gjort i forprosjektet. Hovedmålet er å komme opp men en god løsning for å kortidslagre 1MW i 7 sekunder. Resultatmålene er delt opp i to, der den første delen er et teknologisøk, og den andre er utarbeiding av løsningen vi har kommet frem til, der vi blant annet dimensjonerer og simulerer systemet Effektmål Komme opp med en løsning for å korttidslagre 1MW i 7 sekunder Resultatmål Sette oss inn i dagens teknologi. Mekaniske løsninger Elektriske løsninger Utarbeide en Case: Vinsj Generelt om skipsnett Valg av teknologi, eksisterende teknologi 1 MW i 7 sek Dimensjonering Simulere et helt system med vinsj, frekvensomformer, energilagringsenhet, strømforsyning osv. Hvert prosjektmedlem skal bruke minimum 500 arbeidstimer i dette prosjektet. Prosjektgruppen skal levere en skriftlig rapport innen 25. Mai Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 2 TEKNISK DEL 8

10 2.2.3 Prosessmål Vi forventer å komme med en rimelig og bra løsning for korttidslagring av 1MW. Denne løsningen skal simuleres ved hjelp av Matlab og PowerSim og vi håper den vil være til hjelp for SmartMotor. Det er viktig at både SmartMotor og vi selv er fornøyd med sluttresultatet slik at alle får godt utbytte av prosjektet. Personlig utbytte av prosjektet er også viktig både med tanke på praktiske erfaringer av prosjektarbeid, utvikle den faglige kompetansen som kan tas med videre etter endt studie og en god karakter. Det er også viktig for oss at trivselsfaktoren er høy innad i gruppen og at alle drar i samme retning og jobber mot samme mål. 2.3 Prosjektbeskrivelse Vi har opprettet en hjemmeside der man kan følge utviklingen underveis i prosjektet. Etter vi er ferdig med forprosjektet starter vi med å samle inn informasjon om energilagring. Vi ser på anvendelser (vinsj, bil, solcelle, vind, transport), forskjellige teknologier og om det går an å bruke dette i vårt tilfelle. 2.4 Spesifikasjoner Teori om energilagring: Elektriske løsninger Mekaniske løsninger Case: Skipsnett Lagre 1MW i 7 sekunder Evaluere kompakthet Rimelig pris Lang levetid. Nøye simulert. Dimensjonering, elektrisk og termisk Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 2 TEKNISK DEL 9

11 2.5 Problemområder Få realistisk/nøyaktig simulering Ettersom vi har begrenset kunnskaper i simulering, tror vi det kan oppstår problemer med å få et nøyaktig og realistisk resultat. Nøkkelen her vil være å begynne tidlig meg simuleringen og ha de samme folkene på jobben hele tiden. Dimensjonering Vi ser to problemer her; for det første er den fysiske størrelsen på alt siden det er begrensninger på hvor stort utstyret kan være. Det andre er at vi er avhengig av alle spesifikasjonene til materiellet (elektronikk som kondensator etc.) for å oppnå et nøyaktig resultat. Realistiske priser Vi forventer at prisene vi kommer frem til er høyere enn det som vil være reelt på grunn av at vi ikke avtaler med noen leverandører, noe som er vanlig blant etablerte bedrifter. Vi vil også være usikker på hva installasjonskostnadene vil bli, så dette må vi nok vurdere om det skal komme med i rapporten eller ikke. Tung teori Det er veldig mye stoff og på mange forskjellige språk. Mye av stoffet er tungt faglig stoff og det vil være en utfordring å tilpasse dette til nivået for denne oppgaven. Dette fører til at mye av tiden vil bli brukt til å forstå og sette seg inn i dette stoffet. Tidsberegning Selv om vi har mye tid på oss forventes det at det vil bli avvik fra gantt-diagrammet. Vi regner med det vil bli mye å gjøre og spesielt travelt mot slutten av prosjektet, ettersom ting kommer til å ta lengre tid enn forventet. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 2 TEKNISK DEL 10

12 3. ARBEIDSPAKKER 3.1 Definere arbeidspakker Under har vi kommet frem til flere arbeidspakker som vi skal prøve å jobbe etter. Dette er en grov oversikt og det kan bli nødvendig å justere disse etter hvert både med tanke på innhold og tidsforbruk, men vi håper å kunne følge dette så mye som mulig. I tillegg til beskrivelsen har vi forsøkt å estimere tidsforbruket på de forskjellige arbeidspakkene etter hva vi mener burde vektlegges mest. Hvert gruppemedlem skal produsere ca 500 timer hver, noe som gjør at vi har ca 2500 timer til disposisjon for dette prosjektet. Hjemmeside Antatt tidsforbruk: 20 timer Forprosjekt Antatt tidsforbruk: 150 timer Innledning Teknisk del Arbeidspakker Prosjektorganisering Forside, sammendrag, forord og tittelside Teknologisøk Antatt tidsforbruk: 900 timer Hvilke tekniske løsninger på energilagring finnes? Anvendelser (vinsj, bil, solcelle, vind, transport) Hvilke er realistiske? Alle løsninger med oppbygging, fordeler/ulemper og bakgrunn? Fremtidige løsninger? Case Antatt tidsforbruk: 1000 timer Se spesifikt på energilagring for vinsj på båt Generelt beskrive skipsnett Sammendrag av eksisterende løsninger Simulering av valgte løsning Dimensjonering av valgte løsning Prosjektrapport Antatt tidsforbruk: 430 timer 2-siders fagartikkel Loggføringer Dokumentasjon Disposisjon og utforming av rapporten Evaluering av prosjekt og rapport Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 3. ARBEIDSPAKKER 11

13 3.2 Fordeling av arbeidspakker og oppgaver Under har vi fordelt arbeidsoppgaver og satt en ansvarlig for hver hovedoppgave. Det er ikke kun den ansvarlige som skal jobbe med oppgavene, men han har ansvar for at oppgaven fullføres tilfredsstillende Forprosjekt Oppgavedel Forside, tittelside, forord og sammendrag Kap 1 - Innledning Kap 2 - Teknisk del Kap 3 - Arbeidspakker Kap 4 - Prosjektorganisering Lage internettside Ansvarlig Runar Oddbjørn Stein Erik og Anders Rune Rune Runar og Oddbjørn Teknologisøk Oppgavedel Teknologi - Elektrisk Teknologi - Mekanisk Anvendelser Ansvarlig Anders Stein Erik Oddbjørn Case Oppgavedel Generelt om skipsnett Eksisterende teknologiløsninger Valg av teknologi Simulering Dimensjonering - Elektrisk Dimensjonering - Termisk Dimensjonering - Evaluering Ansvarlig Runar Oddbjørn Rune Rune Anders Stein Erik Rune Generelt og prosjektrapport Oppgavedel Loggføringer og rapporter 2-siders fagartikkel Ansvarlig Rune Runar Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 3. ARBEIDSPAKKER 12

14 4. PROSJEKTORGANISERING Vi har valgt å rullere på å lede prosjektmøtene med arbeidsgiver slik at alle får prøvd seg på dette, mens vi har valgt å ha en fast prosjektleder innad i gruppen som blant annet skal styre fremgangen i prosjektet samt å ha ansvaret for en del av det administrative som møteinnkallinger, møtereferat og lignende. 4.1 Prosjektdeltagere Navn: Rune Solvang Fra: Mosjøen Alder: 28 Adresse: Thoning Owesens gt 23 Mobil: Har GK elektro og VK1 elektro og allmennfaglig påbygging fra videregående skole. Begynte som lærling i Siemens installasjon i 2001 og tok fagbrev som elektriker gr. L i Tok deretter forkurs til ingeniør ved Hist og jobbet deretter som elektriker ved diverse prosjekter rundt om i landet før jeg startet på elkraftingeniør høsten Navn: Stein Erik Hovin Fra: Hovin Alder: 31 Adresse: Åsaringen 4 Mobil: Har GK elektro og VK1 Elektro. Har fagbrev elektriker gr. L. Har gått forkurs på HIST. Navn: Anders Idsø Fra: Stavanger Alder: 24 Adresse: Hans Hagerups gate 4B Mobil: Er utdannet elektriker gr. L. Begynte i 2007 på forkurs ingeniør ved Hist, har studert i Trondheim siden. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 13

15 Navn: Oddbjørn Glenn Alnes Fra: Sortland Alder: 27 Adresse: Gløshaugveien 14. Mobil: Har grunnkurs elektro og VK1 IKT driftsoperatør fra videregående, studerte så forkurs før elkraft ved HIST. Jobber ved siden av skolen som vekter og i adgangskontrollen ved byggsikring NTNU. Navn: Runar Herdlevær Fra: Bergen Alder: 25 Adresse: Frode Rinnans Vei 135 Mobil: Født og oppvokst i Bergen. Har gått på GK og VK1 Elektro for så å gå videre på allmenn påbygg m/realfagskurs. Gikk etter dette to år på prosess og energi Ingeniør på HSH. Skiftet over til HiST, AFT Elektro Ingeniør. Aktiv og bedriver fotball det lar seg gjøre. 4.2 Utstyr og ressurser Vi har tilgang på følgende ressurser for prosjektet: Arbeidsrom G313 ved HiST i Gunnerusgate 1 Tilgang på møterom med projektor som kan reserveres for møter og lignende. 1 stk PC som er tilkoblet nettverket og står i arbeidsrom G313. Her har vi tilgang til alt av software som ligger på nettverket Tilgang på telefon og fax Software som vi trenger og har tilgjengelig: Office pakken med Microsoft Project MATLAB med Simulink og SimPower 4.3 Prosjektleveranser Rapporter og dokumenter som skal leveres i løpet av prosjektet: Forprosjektrapport Ferdig prosjektrapport 2-ukers rapporter som gås gjennom på hvert 14.dagersmøte Møteinnkallinger Møtereferat Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 14

16 Webside for prosjektet 2-siders fagartikkel rettet mot teknisk tidsskrift Hver gruppedeltaker fører egen detaljert journal over arbeidsinnsats 4.4 Tids- og kostnadsplan Vedlagt ligger Gantt diagram som viser planlagt tidsforbruk for hver arbeidsoppgave i prosjektet. Legger også ved S-diagram som viser forventet tidsforbruk totalt i prosjektet. Vi har foreløpig kommet frem til at vi ikke vil ha noen reisekostnader eller materiellkostnader i dette prosjektet da alt kommer til å bli simulert og dimensjonert med software. 4.5 Kvalitetssikring For å sikre og dokumentere fremgangen i prosjektet har gruppa laget en intern logg der alle noterer ned detaljert hva de gjør hver uke og antall timer. Loggen viser også totalt antall timer som er brukt og hvor mange timer som mangler, samt en graf som viser utviklingen over tid. Denne loggen blir oppdatert og lagt ut på itslearning med jevne mellomrom (minst hver uke) slik at veileder også kan følge med. Vi håper også å kunne legge denne ut på internettsidene etter hvert, men da under en passordbeskyttet side slik at dette ikke er åpent for alle. På denne måten kan oppdragsgiver også følge litt med på loggen underveis. I tillegg skal hvert gruppemedlem føre en egen journal som viser detaljert hva som gjøres hver dag. Parallelt skal gruppa som nevnt tidligere levere både 14-dagersrapporter, møteinnkallinger og møtereferat underveis i prosjektet. På neste side har vi laget en plan for innlevering av diverse dokumenter med forbehold om forandringer i tidsfristene: Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 15

17 Dokument Medium Tidsfrist Levers til Forprosjekt og papir Oppdragsgiver og veileder Internettside Web Alle Møteinnkalling 2 Papir/ Alle 2-ukersrapport 1 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 2 Papir/ Alle Møteinnkalling 3 Papir/ Alle 2-ukersrapport 2 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 3 Papir/ Alle Møteinnkalling 4 Papir/ Alle 2-ukersrapport 3 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 4 Papir/ Alle Møteinnkalling 5 Papir/ Alle 2-ukersrapport 4 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 5 Papir/ Alle Møteinnkalling 6 Papir/ Alle 2-ukersrapport 5 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 6 Papir/ Alle Møteinnkalling 7 Papir/ Alle 2-ukersrapport 6 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 7 Papir/ Alle Møteinnkalling 8 Papir/ Alle 2-ukersrapport 7 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 8 Papir/ Alle Møteinnkalling 9 Papir/ Alle 2-ukersrapport 8 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 9 Papir/ Alle 2-siders fagartikkel Papir Alle Prosjektrapport Papir og CD HiST og oppdragsgiver Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 16

18 ID Task Mode Task Name Duration Start Finish 1 Oppstartsmøte 2 hrs Thu Thu Jan '11 24 Jan '11 31 Jan '11 07 Feb '11 14 Feb '11 21 Feb '11 28 Feb '11 07 Mar '11 14 Mar '11 21 Mar '11 28 Mar '11 04 Apr '11 11 Apr '11 18 Apr '11 25 Apr '11 02 May '11 09 May '11 16 May '11 23 May '11 W T F S S M T W T F S S M TW T F S S M TW T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M TW T F S S M T WT F S S M T WT F S S M T WT F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T WT F S S M T WT F S S M T W T F S S M 12 Forprosjekt 9 days Fri Wed Klargjøring, fordeling av oppg. 1 hr Fri Fri Forside, tittelside, sammendrag 5 hrs Mon Mon Innledning 1 day Tue Tue Teknisk del 4 days Tue Fri Arbeidspakker 2 days Tue Wed Prosjektorganisering 3 days Thu Mon Sammendrag 2 hrs Mon Mon Sette sammen rapport + div. 1 day Tue Tue Internettside 20 hrs Mon Wed Forprosjekt ferdig 0 days Wed Wed Teknologisøk 32 days Thu Fri Teknologi: Mekanisk 17 days Thu Fri Teknologi: Elektrisk 17 days Thu Fri Anvendelser: Transport (Bil, tog etc.) 9 days Mon Thu Anvendelser: Sol, vind, tidevann 6 days Fri Fri Anvendelser: Vinsj 10 days Mon Fri Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Case: Vinsj på båt 35 days Mon Fri Løsninger 10 days Mon Fri Generelt om skipsnett 10 days Mon Fri Simulering 25 days Mon Fri Dimensjonering 15 days Mon Fri Teknologisøk ferdig 0 days Fri Fri Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Case ferdig 0 days Fri Fri Prosjektrapport 15 days Mon Fri Klargjøring/innsamling av info 2 days Mon Tue siders fagartikkel 5 days Wed Tue Ferdigstillelse av rapporten 13 days Wed Fri Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Mon Mon Prosjektrapport ferdig 0 days Fri Fri Project: Bacheloroppgave Date: Wed Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only Deadline Progress Page 1

19

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: USB Trådløse hodetelefoner. Project title: USB wireless headphones. Andreas

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen E1020 General IO Controller Forprosjektrapport 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

[ FORPROSJEKTRAPPORT ]

[ FORPROSJEKTRAPPORT ] 2013 [ FORPROSJEKTRAPPORT ] Hovedoppgave for gruppe H13B07 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og avløp Overvannshåndtering i Låbyområdet Planlagt startdato: 03.04.2013

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Forprosjektrapport Gruppe 9 Intermodulasjon i RF LNA Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Utarbeidet av: Torstein Buan Ibrahim Karaga Richard Veland Sammendrag På oppdra fra Kongsberg Seatex AS skal vi

Detaljer

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. MARS 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAGERE 3 FREMDRIFTSPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: 18.12.08

Detaljer

Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser. Forprosjekt

Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser. Forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Forprosjekt Utarbeidet av: Øyvind

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Forprosjektrapport

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler Forprosjekt PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode Prosjektnummer: B16M05 Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Oppdragsgiver: Nexans Norway AS Ekstern veileder: Karl-Erik Svanholm

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi er! ;9#!09+,.!)#0/0.')!4+0.!B#!-',,#-.#*!B#.(##,!NF3!1,*!NF2!.'!+0#!.9#!*/%%#)#,./1$! /,&+.!4'*#:!NF3!4+0.!)#&$1-#!NWX!1,*!"NI!4+0.!B#!Y(/.9'+.!0'$*#)Z!K*/%%#)#,.!'%! *#%1+$.!-',%/A+)1./',L:!!! [1.#!&/,!1,*!"'+)-#!&/,0!'%!\25!4+0.!B#!*/0-',,#-.#*:!

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Jeg viser til møte med Berit Løkken og Trine Bull-Hansen den

Jeg viser til møte med Berit Løkken og Trine Bull-Hansen den Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen fmvepost@fylkesmannen.no Deres ref. Vår ref: 601/JF Dato: 24.1.2014 SØKNAD OM MIDLERTIDIG ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE Jeg viser til møte med Berit Løkken og

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn:

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn: Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og Avløp Mulighetsstudie: Hovedløsninger for VA-systemet ved utvikling av Peterson-området Planlagt startdato: 24.03.14 Varighet:

Detaljer

Toakset solkonsentrator

Toakset solkonsentrator HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bachelorprosjekt E1105 Toakset solkonsentrator Forprosjektrapport HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Elektronisk tavle for vektløftstevner Dato: 27.01.2006 Project title: Weightlifting

Detaljer

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen FORPROSJEKT Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen Emil Opperud Nicolaisen Morten Kappelslåen Prosjektert veg, skjermdump fra utviklingsfasen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Mikrokontrollerstyrt effekttest av alkaliske batterier Project title: Gruppedeltakere:

Detaljer

FORPROSJEKT TBYG3016 Bacheloroppgaven bygg og miljø

FORPROSJEKT TBYG3016 Bacheloroppgaven bygg og miljø FORPROSJEKT TBYG3016 Bacheloroppgaven bygg og miljø Tittel (norsk og engelsk): Virtual Design and Construction - fremdriftsplanlegging til et effektivt prosjekt - planlegging av fremdrift til et effektivt

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Småskala strømproduksjon med dampmotor

Småskala strømproduksjon med dampmotor Forprosjektrapport Småskala strømproduksjon med dampmotor Av og Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Småskala strømproduksjon med dampmotor Oppgave Lønnsomhetskalkyle med dampmotor Periode 23.03.07-08.06.07

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Kraftverksimulator Project title: Power Simulator Dato: 29.09.2005 Antall sider/bilag:

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 11.02.09 Gruppe 1 Pål Ø. Solberg Olav Skårer Håvard M. Kveum Kristian Nilsen Skolens veileder Siv.ing. Harald B.

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008 «ORGANISASJONSKULTUR I HASLUM GRAFISK AS» ANDRÉ TANGEN STEVEN WIDLIC OLE MARTIN KRISTIANSEN 05HBMEMAA INNHOLD 1. Prosjektbeskrivelse... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstilling...

Detaljer

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Prosjektplan 2010 Hvilke innstillinger og avstand bør laserskanneren opereres med for å oppnå akseptabel nøyaktighet på målte objekt? Hans Marius Strand 01.02.2010

Detaljer

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Kursivskrevet tekst er veiledning som skal fjernes når du fyller ut forprosjektrapporten Prosjektnavn: Prosjekttittel: Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Planlagt

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Trådløs måleverdioverføring

Trådløs måleverdioverføring Trådløs måleverdioverføring Forprosjektrapport H09E06 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Gitt dato: 10.01.11 Nikon trådløs fjernkontroll Innleveringsdato:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Avdeling for ingeniørfag. avtale med samarbeidspartner. Forprosjektrapport. Ørjan Ramskjell. Voith Hydro AS

FORPROSJEKTRAPPORT. Avdeling for ingeniørfag. avtale med samarbeidspartner. Forprosjektrapport. Ørjan Ramskjell. Voith Hydro AS Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale

Detaljer

Presentasjon Bacheloroppgave 25

Presentasjon Bacheloroppgave 25 Presentasjon Bacheloroppgave 25 Studenters bruk av sosiale medier i utdanning og næringsliv Av Kim André Bjerkestrand og Håkon Olesen Hvem tildelte oppgaven? Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppgavestiller: Thor

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Forprosjektrapport Automatisk trikkstopp på Gråkallbanen

Forprosjektrapport Automatisk trikkstopp på Gråkallbanen Forprosjektrapport Automatisk trikkstopp på Gråkallbanen Gruppe 07 Kristian Vada Helge M Vestre Eric Skjemstad HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

8 days Tue Thu days Thu Sat days Tue Fri

8 days Tue Thu days Thu Sat days Tue Fri ID Name Duration Start Finish 1 2 Prosjektstyring og administrasjon 85 days Tue 16.09.14 Fri 09.01.15 3 Økonomi/adm 19 days Tue 16.09.14 Fri 10.10.14 4 Betaling-/Kostnadsplan - Likviditets, behov 11 days

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot HiST AFT Rapport nr 01-2009 Ombygging av lagerrobot HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi RAPPORT Tittel: Ombygging av lagerrobot Forfattere: Thomas Johansen (HiST), Per Olav Slenes (HiST),

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2005200620072008200920102011 Diplomundersøkelsen Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Prosjekttittel: Regulering av enkrystalltrekker Gruppedeltakere: Kenneth Njuolla tlf: 91567753

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Hovinenga leilighetsprosjekt

Hovinenga leilighetsprosjekt Hovinenga leilighetsprosjekt FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bachelor. Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft. Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Detaljer

Møtereferat MR 3. Prosjekttittel: Solar water pumping. Går til: Gruppa, veileder og oppdragsgiver.

Møtereferat MR 3. Prosjekttittel: Solar water pumping. Går til: Gruppa, veileder og oppdragsgiver. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Møtereferat MR 3 Gjelder: Møte i hovedprosjekt gruppe Prosjektnummer: HPEA0735 Prosjekttittel: Solar

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos FORPROSJEKTRAPPORT B17M11 Andreas Skofterud og Adrian De Matos Innhold Prosjektinformasjon... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 5 Prosjektmål... 7 Problemstilling... 8 Rammer og avgrensinger... 8 Prosjektplan

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS.

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. 17. april 2009 Dette hovedprosjektet er basert på et samarbeid med Statkraft Energi AS, som er oppdragsgiver til dette prosjektet. Oppgaven går ut på

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Forprosjektrapport B17M03. Lars-Petter Olafsrud, Madelene Rubinstein, Erlend Jensaas. B17M03 Bacheloroppgave 2017 Brynild Gruppen AS 1

Forprosjektrapport B17M03. Lars-Petter Olafsrud, Madelene Rubinstein, Erlend Jensaas. B17M03 Bacheloroppgave 2017 Brynild Gruppen AS 1 Forprosjektrapport B17M03 Lars-Petter Olafsrud, Madelene Rubinstein, Erlend Jensaas B17M03 Bacheloroppgave 2017 Brynild Gruppen AS 1 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektinformasjon 3 2. Bakgrunn 3 3. Prosjektmål

Detaljer