Korttids energilagring I samarbeid med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korttids energilagring I samarbeid med"

Transkript

1 Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med

2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Korttids energilagring Project tittel: Short-time energy storage Gruppedeltakere: Navn: Tlf. Epost. Oddbjørn Glenn Alnes (OGA) Stein Erik Hovin (SEH) Rune Solvang (RS) Anders Idsø (AI) Runar Herdlevær (RH) Studieretning: 3EK (elkraftteknikk), EDT, AFT, HiST Gitt dato: Innlevingsdato: Antall sider/bilag vedlegg Veileder (navn/ /tlf.): John Arild Wiggen Tlf Prosjektnummer: E1112 Oppdragsgiver: SmartMotor AS Kontaktperson hos oppdragsgiver (navn/tlf.): Richard Lund Tlf Fritt tilgjengelig Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver (taushetsbelagt) X Rapporten frigitt etter Se Avtale

3 Sammendrag I denne forprosjektrapporten har vi lagt frem hvordan vi planlegger fremgangen av prosjektet i samsvar med oppdragsgiver og veileder. Forprosjektet viser prosjektets problemstilling, og etter møte med veileder og arbeidsgiver kom vi frem til klare hovedmål, delmål og resultatmål. Disse presenteres i rapporten slik at det tydelig viser hvordan vi har tenkt fremgangen. Ved å følge disse retningslinjene er vi sikre på kontinuitet og håper å kunne minimere sjansen for forsinkelser. I tillegg blir det lettere å holde kvaliteten og det innholdet på prosjektet som arbeidsgiver både ønsker og forventer. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST Sammendrag 2

4 Forord Forprosjektet er skrevet som en kontrakt eller mal for selve bacheloroppgaven og ble produsert etter de retningslinjer og ønsker arbeidsgiver fremla på oppstartsmøte Prosjektgruppen består av studenter fra HiST (høgskolen i Sør Trøndelag), intern veileder og en representant fra arbeidsgiver. Oppgaven omhandler mulige løsninger for korttids energilagring og blir utført i samarbeid med Smartmotor, som primært utvikler forskjellige teknologier til bruk i skreddersydde og høyeffektive elektriske motorer og generatorer. Forprosjektet er skrevet i uke 4 og 5 og vil bli publisert gjennom forskjellige medier derav internettsiden vår og via itslearning. I tillegg vil en fysisk papirversjon bli tildelt arbeidsgiver og veileder. Ettersom forprosjektrapporten vil bli relativt lett tilgjengelig håper vi at de involverte partene lett kan følge fremgangen av prosjektet, og vi ønsker å være tilgjengelig for tilbakemelding dersom vi beveger oss i feil retning i forhold til prosjektets mål. Bachelorgruppen E1112 består av: Runar Herdlevær Rune Solvang Oddbjørn Glenn Alnes Stein Erik Hovin Anders Idsø Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST Forord 3

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Forord INNLEDNING Bakgrunn Oppgaveteksten Definisjoner TEKNISK DEL Problemstilling Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Spesifikasjoner... 9 Teori om energilagring:... 9 Case: Problemområder ARBEIDSPAKKER Definere arbeidspakker Fordeling av arbeidspakker og oppgaver Forprosjekt Teknologisøk Case Generelt og prosjektrapport PROSJEKTORGANISERING Prosjektdeltagere Utstyr og ressurser Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Kvalitetssikring Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST Forord 4

6 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Prosjektet ble gitt av SmartMotor AS (SM) med kontaktperson Richard Lund. SM har lokaler i Jarleveien 8 på Lade i Trondheim og utvikler i hovedsak teknologier for å lage effektive og skreddersydde elektriske motorer og generatorer for industrien, med spesielt fokus på permanentmagnet teknologi. SM er ledende i deres utvikling av kompakte maskiner og driver i tillegg til produksjon med både service, design og forskning. SmartMotor ønsker at vi skal se nærmere på forskjellige teknologier for korttidslagring av relativt store energimengder og da med spesiell vekt på teknologi for lagring av energi i vinsjsystemer på skip. I dagens marked finnes det en del løsninger for lagring av energi, både elektrisk og mekanisk. Ved oppbremsing av bil, tog, trikk og i diverse heis, vinsjsystemer blir energi lagret. SmartMotor ønsker å få en oversikt over teknologier som blir brukt, og da spesielt for situasjonen med vinsjsystemer på skip, slik at de i fremtiden enten kan ta i bruk eller bygge videre på den teknologien vi kommer frem til i denne oppgaven. Siden hovedvekten av oppgaven ligger i det å finne en effektiv metode å lagre energi fra vinsj montert om bord på skip, vil det ikke bare være viktig at løsningen har kapasitet til å lagre 1MW i minimum 7 sekunder, men også at den er kompakt, rimelig og tåler de påkjenningene et slikt miljø vil ha. 1.2 Oppgaveteksten Korttids energilager er en generell utfordring innen mange sektorer: tog, bilindustri, all elektronikk som går på oppladbare batteri, kombinasjoner med hydrogen brenselcelle osv. Utfordringen i disse systemene er at det for eksempel under oppbremsing av ett tog, genereres energi som det ikke finnes en forbruker av. Energien må da enten lagres i ett korttids energilager eller brennes av over en motstand. Det finnes produkter på markedet i dag som baserer seg på superkondensatorer, batterier, svinghjul o.l. Første del av oppgaven går ut på å kartlegge de eksisterende løsningene. Basert på disse studiene skal studentene lage ett forslag til en løsning som kan ta 1MW i 7 sekunder. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 1 INNLEDNING 5

7 Etter samtale med oppdragsgiver: Første del av oppgaven går ut på å gjøre et teknologisøk for eksisterende systemer hvor energilagring brukes, som for eksempel transportsystemer (Trikk, buss, tog), solcellepaneler, vind, tidevann, vinsj o.l. Andre del av oppgaven går ut på en gitt case hvor vi skal komme opp med løsninger som kan lagre 1MW i 7sekunder fra en vinsj som skal befinne seg om bord i skip, og vi må derfor ta hensyn til det elektriske systemet på skip. Løsningen skal også simuleres vha. et simuleringsprogram, samt dimensjoneres både fysisk og elektrisk for å tilfredsstille kravene som er satt. Oppgaven vil omfatte følgende: Del 1: Teknologisøk Teori om energilagring: Elektrisk Mekanisk Anvendelser: Vinsj Vind Tidevann Solcelle Bil, båt, trikk, bil o.l. Del 2: Case (situasjon med vinsj på båt) Generelt om skipsnett Eksisterende teknologiløsninger Lagring av 1 MW i 7 sek Valg av teknologi Simulering Dimensjonering Elektrisk Termisk Evaluering Kompakthet Levetid Pris Deler av oppgaven er veiledende og vi tar forbehold om mulighet for små forandringer. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 1 INNLEDNING 6

8 1. 3 Definisjoner RH - Runar Herdlevær OA - Oddbjørn Alnes AI - Anders Idsø RS - Rune Solvang SH Stein Erik Hovin RL - Richard Lund JW John Arild Wiggen SM - SmartMotor AS PM - Permanent Magnet Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 1 INNLEDNING 7

9 2 TEKNISK DEL 2.1 Problemstilling I dette prosjektet skal vi samle informasjon om diverse energilagringsalternativer. Vi vil ta utgangspunkt i eksisterende teknologi for å se hvilken fordeler og ulemper disse har. På denne måten vil vi finne den best mulige løsningen for å kortidslagre 1MW i 7sekunder. 2.2 Prosjektmål Prosjektgruppen har i fellesskap kommet frem til følgende mål for prosjektet. Disse målene er videre brukt som grunnlag for det planleggingsarbeid som er gjort i forprosjektet. Hovedmålet er å komme opp men en god løsning for å kortidslagre 1MW i 7 sekunder. Resultatmålene er delt opp i to, der den første delen er et teknologisøk, og den andre er utarbeiding av løsningen vi har kommet frem til, der vi blant annet dimensjonerer og simulerer systemet Effektmål Komme opp med en løsning for å korttidslagre 1MW i 7 sekunder Resultatmål Sette oss inn i dagens teknologi. Mekaniske løsninger Elektriske løsninger Utarbeide en Case: Vinsj Generelt om skipsnett Valg av teknologi, eksisterende teknologi 1 MW i 7 sek Dimensjonering Simulere et helt system med vinsj, frekvensomformer, energilagringsenhet, strømforsyning osv. Hvert prosjektmedlem skal bruke minimum 500 arbeidstimer i dette prosjektet. Prosjektgruppen skal levere en skriftlig rapport innen 25. Mai Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 2 TEKNISK DEL 8

10 2.2.3 Prosessmål Vi forventer å komme med en rimelig og bra løsning for korttidslagring av 1MW. Denne løsningen skal simuleres ved hjelp av Matlab og PowerSim og vi håper den vil være til hjelp for SmartMotor. Det er viktig at både SmartMotor og vi selv er fornøyd med sluttresultatet slik at alle får godt utbytte av prosjektet. Personlig utbytte av prosjektet er også viktig både med tanke på praktiske erfaringer av prosjektarbeid, utvikle den faglige kompetansen som kan tas med videre etter endt studie og en god karakter. Det er også viktig for oss at trivselsfaktoren er høy innad i gruppen og at alle drar i samme retning og jobber mot samme mål. 2.3 Prosjektbeskrivelse Vi har opprettet en hjemmeside der man kan følge utviklingen underveis i prosjektet. Etter vi er ferdig med forprosjektet starter vi med å samle inn informasjon om energilagring. Vi ser på anvendelser (vinsj, bil, solcelle, vind, transport), forskjellige teknologier og om det går an å bruke dette i vårt tilfelle. 2.4 Spesifikasjoner Teori om energilagring: Elektriske løsninger Mekaniske løsninger Case: Skipsnett Lagre 1MW i 7 sekunder Evaluere kompakthet Rimelig pris Lang levetid. Nøye simulert. Dimensjonering, elektrisk og termisk Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 2 TEKNISK DEL 9

11 2.5 Problemområder Få realistisk/nøyaktig simulering Ettersom vi har begrenset kunnskaper i simulering, tror vi det kan oppstår problemer med å få et nøyaktig og realistisk resultat. Nøkkelen her vil være å begynne tidlig meg simuleringen og ha de samme folkene på jobben hele tiden. Dimensjonering Vi ser to problemer her; for det første er den fysiske størrelsen på alt siden det er begrensninger på hvor stort utstyret kan være. Det andre er at vi er avhengig av alle spesifikasjonene til materiellet (elektronikk som kondensator etc.) for å oppnå et nøyaktig resultat. Realistiske priser Vi forventer at prisene vi kommer frem til er høyere enn det som vil være reelt på grunn av at vi ikke avtaler med noen leverandører, noe som er vanlig blant etablerte bedrifter. Vi vil også være usikker på hva installasjonskostnadene vil bli, så dette må vi nok vurdere om det skal komme med i rapporten eller ikke. Tung teori Det er veldig mye stoff og på mange forskjellige språk. Mye av stoffet er tungt faglig stoff og det vil være en utfordring å tilpasse dette til nivået for denne oppgaven. Dette fører til at mye av tiden vil bli brukt til å forstå og sette seg inn i dette stoffet. Tidsberegning Selv om vi har mye tid på oss forventes det at det vil bli avvik fra gantt-diagrammet. Vi regner med det vil bli mye å gjøre og spesielt travelt mot slutten av prosjektet, ettersom ting kommer til å ta lengre tid enn forventet. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 2 TEKNISK DEL 10

12 3. ARBEIDSPAKKER 3.1 Definere arbeidspakker Under har vi kommet frem til flere arbeidspakker som vi skal prøve å jobbe etter. Dette er en grov oversikt og det kan bli nødvendig å justere disse etter hvert både med tanke på innhold og tidsforbruk, men vi håper å kunne følge dette så mye som mulig. I tillegg til beskrivelsen har vi forsøkt å estimere tidsforbruket på de forskjellige arbeidspakkene etter hva vi mener burde vektlegges mest. Hvert gruppemedlem skal produsere ca 500 timer hver, noe som gjør at vi har ca 2500 timer til disposisjon for dette prosjektet. Hjemmeside Antatt tidsforbruk: 20 timer Forprosjekt Antatt tidsforbruk: 150 timer Innledning Teknisk del Arbeidspakker Prosjektorganisering Forside, sammendrag, forord og tittelside Teknologisøk Antatt tidsforbruk: 900 timer Hvilke tekniske løsninger på energilagring finnes? Anvendelser (vinsj, bil, solcelle, vind, transport) Hvilke er realistiske? Alle løsninger med oppbygging, fordeler/ulemper og bakgrunn? Fremtidige løsninger? Case Antatt tidsforbruk: 1000 timer Se spesifikt på energilagring for vinsj på båt Generelt beskrive skipsnett Sammendrag av eksisterende løsninger Simulering av valgte løsning Dimensjonering av valgte løsning Prosjektrapport Antatt tidsforbruk: 430 timer 2-siders fagartikkel Loggføringer Dokumentasjon Disposisjon og utforming av rapporten Evaluering av prosjekt og rapport Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 3. ARBEIDSPAKKER 11

13 3.2 Fordeling av arbeidspakker og oppgaver Under har vi fordelt arbeidsoppgaver og satt en ansvarlig for hver hovedoppgave. Det er ikke kun den ansvarlige som skal jobbe med oppgavene, men han har ansvar for at oppgaven fullføres tilfredsstillende Forprosjekt Oppgavedel Forside, tittelside, forord og sammendrag Kap 1 - Innledning Kap 2 - Teknisk del Kap 3 - Arbeidspakker Kap 4 - Prosjektorganisering Lage internettside Ansvarlig Runar Oddbjørn Stein Erik og Anders Rune Rune Runar og Oddbjørn Teknologisøk Oppgavedel Teknologi - Elektrisk Teknologi - Mekanisk Anvendelser Ansvarlig Anders Stein Erik Oddbjørn Case Oppgavedel Generelt om skipsnett Eksisterende teknologiløsninger Valg av teknologi Simulering Dimensjonering - Elektrisk Dimensjonering - Termisk Dimensjonering - Evaluering Ansvarlig Runar Oddbjørn Rune Rune Anders Stein Erik Rune Generelt og prosjektrapport Oppgavedel Loggføringer og rapporter 2-siders fagartikkel Ansvarlig Rune Runar Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 3. ARBEIDSPAKKER 12

14 4. PROSJEKTORGANISERING Vi har valgt å rullere på å lede prosjektmøtene med arbeidsgiver slik at alle får prøvd seg på dette, mens vi har valgt å ha en fast prosjektleder innad i gruppen som blant annet skal styre fremgangen i prosjektet samt å ha ansvaret for en del av det administrative som møteinnkallinger, møtereferat og lignende. 4.1 Prosjektdeltagere Navn: Rune Solvang Fra: Mosjøen Alder: 28 Adresse: Thoning Owesens gt 23 Mobil: Har GK elektro og VK1 elektro og allmennfaglig påbygging fra videregående skole. Begynte som lærling i Siemens installasjon i 2001 og tok fagbrev som elektriker gr. L i Tok deretter forkurs til ingeniør ved Hist og jobbet deretter som elektriker ved diverse prosjekter rundt om i landet før jeg startet på elkraftingeniør høsten Navn: Stein Erik Hovin Fra: Hovin Alder: 31 Adresse: Åsaringen 4 Mobil: Har GK elektro og VK1 Elektro. Har fagbrev elektriker gr. L. Har gått forkurs på HIST. Navn: Anders Idsø Fra: Stavanger Alder: 24 Adresse: Hans Hagerups gate 4B Mobil: Er utdannet elektriker gr. L. Begynte i 2007 på forkurs ingeniør ved Hist, har studert i Trondheim siden. Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 13

15 Navn: Oddbjørn Glenn Alnes Fra: Sortland Alder: 27 Adresse: Gløshaugveien 14. Mobil: Har grunnkurs elektro og VK1 IKT driftsoperatør fra videregående, studerte så forkurs før elkraft ved HIST. Jobber ved siden av skolen som vekter og i adgangskontrollen ved byggsikring NTNU. Navn: Runar Herdlevær Fra: Bergen Alder: 25 Adresse: Frode Rinnans Vei 135 Mobil: Født og oppvokst i Bergen. Har gått på GK og VK1 Elektro for så å gå videre på allmenn påbygg m/realfagskurs. Gikk etter dette to år på prosess og energi Ingeniør på HSH. Skiftet over til HiST, AFT Elektro Ingeniør. Aktiv og bedriver fotball det lar seg gjøre. 4.2 Utstyr og ressurser Vi har tilgang på følgende ressurser for prosjektet: Arbeidsrom G313 ved HiST i Gunnerusgate 1 Tilgang på møterom med projektor som kan reserveres for møter og lignende. 1 stk PC som er tilkoblet nettverket og står i arbeidsrom G313. Her har vi tilgang til alt av software som ligger på nettverket Tilgang på telefon og fax Software som vi trenger og har tilgjengelig: Office pakken med Microsoft Project MATLAB med Simulink og SimPower 4.3 Prosjektleveranser Rapporter og dokumenter som skal leveres i løpet av prosjektet: Forprosjektrapport Ferdig prosjektrapport 2-ukers rapporter som gås gjennom på hvert 14.dagersmøte Møteinnkallinger Møtereferat Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 14

16 Webside for prosjektet 2-siders fagartikkel rettet mot teknisk tidsskrift Hver gruppedeltaker fører egen detaljert journal over arbeidsinnsats 4.4 Tids- og kostnadsplan Vedlagt ligger Gantt diagram som viser planlagt tidsforbruk for hver arbeidsoppgave i prosjektet. Legger også ved S-diagram som viser forventet tidsforbruk totalt i prosjektet. Vi har foreløpig kommet frem til at vi ikke vil ha noen reisekostnader eller materiellkostnader i dette prosjektet da alt kommer til å bli simulert og dimensjonert med software. 4.5 Kvalitetssikring For å sikre og dokumentere fremgangen i prosjektet har gruppa laget en intern logg der alle noterer ned detaljert hva de gjør hver uke og antall timer. Loggen viser også totalt antall timer som er brukt og hvor mange timer som mangler, samt en graf som viser utviklingen over tid. Denne loggen blir oppdatert og lagt ut på itslearning med jevne mellomrom (minst hver uke) slik at veileder også kan følge med. Vi håper også å kunne legge denne ut på internettsidene etter hvert, men da under en passordbeskyttet side slik at dette ikke er åpent for alle. På denne måten kan oppdragsgiver også følge litt med på loggen underveis. I tillegg skal hvert gruppemedlem føre en egen journal som viser detaljert hva som gjøres hver dag. Parallelt skal gruppa som nevnt tidligere levere både 14-dagersrapporter, møteinnkallinger og møtereferat underveis i prosjektet. På neste side har vi laget en plan for innlevering av diverse dokumenter med forbehold om forandringer i tidsfristene: Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 15

17 Dokument Medium Tidsfrist Levers til Forprosjekt og papir Oppdragsgiver og veileder Internettside Web Alle Møteinnkalling 2 Papir/ Alle 2-ukersrapport 1 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 2 Papir/ Alle Møteinnkalling 3 Papir/ Alle 2-ukersrapport 2 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 3 Papir/ Alle Møteinnkalling 4 Papir/ Alle 2-ukersrapport 3 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 4 Papir/ Alle Møteinnkalling 5 Papir/ Alle 2-ukersrapport 4 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 5 Papir/ Alle Møteinnkalling 6 Papir/ Alle 2-ukersrapport 5 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 6 Papir/ Alle Møteinnkalling 7 Papir/ Alle 2-ukersrapport 6 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 7 Papir/ Alle Møteinnkalling 8 Papir/ Alle 2-ukersrapport 7 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 8 Papir/ Alle Møteinnkalling 9 Papir/ Alle 2-ukersrapport 8 Papir/ Oppdragsgiver og veileder Møtereferat 9 Papir/ Alle 2-siders fagartikkel Papir Alle Prosjektrapport Papir og CD HiST og oppdragsgiver Forprosjektrapport E1112 Korttids energilagring HiST 4. PROSJEKTORGANISERING 16

18 ID Task Mode Task Name Duration Start Finish 1 Oppstartsmøte 2 hrs Thu Thu Jan '11 24 Jan '11 31 Jan '11 07 Feb '11 14 Feb '11 21 Feb '11 28 Feb '11 07 Mar '11 14 Mar '11 21 Mar '11 28 Mar '11 04 Apr '11 11 Apr '11 18 Apr '11 25 Apr '11 02 May '11 09 May '11 16 May '11 23 May '11 W T F S S M T W T F S S M TW T F S S M TW T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M TW T F S S M T WT F S S M T WT F S S M T WT F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T WT F S S M T WT F S S M T W T F S S M 12 Forprosjekt 9 days Fri Wed Klargjøring, fordeling av oppg. 1 hr Fri Fri Forside, tittelside, sammendrag 5 hrs Mon Mon Innledning 1 day Tue Tue Teknisk del 4 days Tue Fri Arbeidspakker 2 days Tue Wed Prosjektorganisering 3 days Thu Mon Sammendrag 2 hrs Mon Mon Sette sammen rapport + div. 1 day Tue Tue Internettside 20 hrs Mon Wed Forprosjekt ferdig 0 days Wed Wed Teknologisøk 32 days Thu Fri Teknologi: Mekanisk 17 days Thu Fri Teknologi: Elektrisk 17 days Thu Fri Anvendelser: Transport (Bil, tog etc.) 9 days Mon Thu Anvendelser: Sol, vind, tidevann 6 days Fri Fri Anvendelser: Vinsj 10 days Mon Fri Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Case: Vinsj på båt 35 days Mon Fri Løsninger 10 days Mon Fri Generelt om skipsnett 10 days Mon Fri Simulering 25 days Mon Fri Dimensjonering 15 days Mon Fri Teknologisøk ferdig 0 days Fri Fri Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Tue Tue Case ferdig 0 days Fri Fri Prosjektrapport 15 days Mon Fri Klargjøring/innsamling av info 2 days Mon Tue siders fagartikkel 5 days Wed Tue Ferdigstillelse av rapporten 13 days Wed Fri Møte med veileder 1 hr Tue Tue Møte med veileder 1 hr Mon Mon Prosjektrapport ferdig 0 days Fri Fri Project: Bacheloroppgave Date: Wed Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only Deadline Progress Page 1

19

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 0704

Forprosjektrapport Gruppe 0704 Forprosjektrapport Gruppe 0704 av: Thang Le Nguyen, Johan L. Tresvig og Bjørn Liene Gundersen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015 2015 Forprosjektrapport Gruppe 3 2EA 04.03.2015 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning... 2 2.1 Forord... 2 2.2 Oppgaven... 3 2 Prosjektorganisering... 4 2.1 Oppdragsgiver... 4 2.2 Veileder fra HiST...

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer