E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen"

Transkript

1 E1020 General IO Controller Forprosjektrapport 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Generell IO-kontroller Gruppedeltakere: Anders Haglund Norstrand (AHN) tlf Kristoffer Aspaas Olsen (KAO) tlf Gitt dato: Desember 2009 Innlevingsdato: Antall sider/bilag 13/3 Veileder (navn/ /tlf.): Håkon Grønning (HG) tlf: Andreas Løhre (AL) tlf Studieretning: Elektronikk Prosjektnummer: E1020 Oppdragsgiver: Kongsberg Defence Systems Kontaktperson hos oppdragsgiver (navn/tlf.): Tor Hogne Floan (THF) tlf: Fritt tilgjengelig Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver Rapporten frigitt etter <dato>

3 Sammendrag Denne rapporten tar for seg den innledende fasen i hovedprosjektet for elektronikk. Vi har som oppgave å produsere en prototype av en allsidig I/O kontroller for Kongsberg Defence Systems. Denne kontrolleren skal brukes av Kongsberg for å teste og feilsøke i deres prosjekter. I denne forprosjektrapporten går vi gjennom det planlagte tidsforbruket og hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Vi har bestemt hvilke tekniske hjelpemidler vi trenger og fordelt det administrative ansvaret for hver enkelt arbeidspakke. Planen for kortet er at det skal være så allsidig at man ved hjelp av software enkelt skal kunne realisere nye funksjoner som man enda ikke har tenkt på. Trondheim Andreas Løhre Anders H. Norstrand Kristoffer A. Olsen Side 1 av 13

4 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunn Rettigheter Oppgaven Definisjoner Teknisk del Problemstilling Prosjektmål Prosjektbeskrivelse Spesifikasjoner Problemområder Arbeidspakker Forprosjekt Utvikling Utlegg ferdig Prototype Testing prototype Prosjektrapport Prosjektorganisering Prosjektdeltagere Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Utstyr og ressurser Kvalitetssikring Vedlegg Side 2 av 13

5 2. Innledning 2.1 Bakgrunn Prosjektet er gitt av Kongsberg Defence Systems (KDS), avdeling Stjørdal våren Kongsberg Defence Systems er den del av Kongsberggruppen og har 6 avdelinger i Norge. Avdelingen på Stjørdal har en stor avdeling for utvikling, og på bakgrunn av dette ønsker de enkelt å kunne se måledata for testing og feilsøking uten å måtte sette opp mye utstyr for dette. Tanken er at vi skal utvikle en prototype for et kort skal kunne benyttes til dette formålet. Dette kortet vil basere seg på en mikrokontroller med ulike periferi-enheter, slik at dette kortet skal bli et allsidig kort. 2.2 Rettigheter Rettighetene og det ferdige resultatet tilfaller Kongsberg Defence Systems da annet ikke er avtalt. 2.3 Oppgaven Denne oppgaven går ut på å lage en generell I/O kontroller for Kongsberg Defence Systems. Enheten skal kunne brukes av Kongsberg for testing og feilsøking under deres prosjekter. Den skal derfor ha ett bredt utvalg av tilkoblingsmuligheter både mot PC eksterne enheter og kretser. 2.4 Definisjoner KDS - Kongsberg Defence Systems DAC - Digital to Analog Converter USB - Universal Serial Bus I2C - Inter-Integrated Circuit Bus SPI - Serial Peripheral Interface Bus PCB - Printed Circuit Board RS Et elektrisk grensesnitt for digitale multinodesystem I/O In/out MCU Micro controller Unit RAM Random Access Memory NTP Network Time Protocol DHCP Dynamic Host Configuration Protocol TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol Side 3 av 13

6 3. Teknisk del 3.1 Problemstilling Vi skal i dette prosjektet lage en I/O kontroller for KDS. Dette skal være et allsidig kort som kan kobles til diverse utstyr for å kunne forenkle testing og feilsøking. Kortet skal baseres på Atmels XMEGA mikrokontroller. Dette er en relativt kraftig 8-bit kontroller, med ett bredt utvalg av periferienheter. Kongsberg har ikke gitt en nøyaktig spesifikasjon, men har heller valgt å gi oss en liste med forslag. Enkelte av disse var påkrevd, mens andre var det opp til oss om vi skulle implementere. Vi ble også oppfordret til å komme med forslag til funksjoner vi mente ville forbedre produktet. 3.2 Prosjektmål Effektmål - Produktet skal gjøre det enklere å kunne koble seg opp mot elektrisk utstyr under utvikling og test - Effektivisering av målinger som blir utført på elektronisk utstyr i utviklingsavdelingen. Resultatmål Her lister vi opp hva vi forplikter oss til å levere når prosjektperioden er over. En fungerende prototype - i henhold til spesifikasjoner satt ned i forprosjektrapport: o Alle "Må ha" komponenter/moduler o Så mange som mulig "Bør ha" komponenter/moduler o Om god tid, "Kan ha" komponenter/moduler Dokumentert kildekode o Kildekode i C/assembly. Dokumentert i den grad at koden kan brukes og vedlikeholdes. o AVR-GCC kompilator. Skjemategninger for prototyp o En komplett skjemategning for prototypen, inkludert alle moduler fullført i utviklingsfasen av prosjektet. Produktdokumentasjon o Produktdokumentasjon for prototyp. Inkludert vitale data og spesifikasjoner. Prosjektrapport o En prosjektrapport som oppsummerer resultatene fra utviklingsarbeidet. Noe av produktdokumentasjonen vil også dupliseres her. Side 4 av 13

7 Prosessmål Våre forventninger til prosjektet er å lage en fungerende prototype som inneholder alle funksjoner som er ønsket av oppdragsgiver. Personlig utbytte for prosjektgruppa vil være faglig kunnskaper, samarbeidserfaring og prosjekterfaring. 3.3 Prosjektbeskrivelse Prosjektet starter med å utarbeide et forprosjekt som beskriver selve oppgaven og fungerer som en avtale mellom prosjektgruppa og arbeidsgiver. Forprosjektet skal vise hvordan gjennomføringen av prosjektet kan gjøres og vise hva resultatet av oppgaven skal være. For å gjøre prosjektet mest mulig oversiktlig, samt forenkle justeringer underveis, har vi valgt en modulbasert utviklingsprosess. Vi har brutt prosjektet ned i små enkeltstående moduler, hvor utviklingen kan utføres uavhengig av andre moduler. Dette forenkler også testing og utvikling av software, siden hver enkelt komponent er frittstående, og kan kontrolleres mot software/spesifikasjoner så snart de er klare. Rent praktisk gjør vi dette ved å plassere MCU i en sokkel på STK600, et utviklingskit hvor alle pinner på kontrolleren er lagt ut på pin-headere. Deretter konstruerer vi alle moduler, slik som ethernet, rs485, IO osv. på frittstående kort med pin-headere. Dette gjør at vi raskt kan prøve ut løsninger, uten å måtte lage et komplett utlegg for hele systemet. Når alle moduler er ferdig utviklet, vil vi sette disse sammen til en komplett prototype. Denne prototypen ser vi for oss at må produseres eksternt, siden prosjektgruppen ikke har tilgang til produksjonsutstyr som er presist nok for TQPF100-footprinten på Atxmega128A1. Alle moduler har fått en av følgende prioriteringer: "Må ha" Skal være inkludert i det ferdige produktet "Bør ha" Bør være med i det ferdige produktet, men kan revurderes. "Kan ha" Er ønskelig om er med i det ferdige produktet, men kan kuttes ved dårlig tid/mangel på ressurser. Dette er enda et hjelpemiddel for å kunne oppnå et ferdig prototyp ved prosjektslutt. Om det blir dårlig tid, vil vi alltid ha muligheten til å prioritere vekk eventuelle delmål som ikke har like høy prioritet. Dette gjelder også i den andre enden: om vi får for god tid. Da kan det bygges på med flere "kan ha" moduler for å oppnå kravene til oppsatt arbeidstid. Side 5 av 13

8 3.4 Spesifikasjoner Spesifikasjonene nedenfor er de vi ser for oss som aktuelle. Det vil kanskje være nødvendig å forandre på spesifikasjonene underveis når vi leser oss opp på det faglige, men da i samråd med oppdragsgiver. Vi legger også ved en prinsippskisse av produktet som vedlegg. Innganger - Isolert power supply o Range: 9-36V - USB - RS Ethernet - 4 analog o Range: 0-10V - 8 digitale Utganger - 2 analog (buffret) o Range: 0-5V - 8 digital - RS-485 o Fysisk interface: Dsub med skruefester (galvanisk skille) 3.5 Problemområder Softwareutvikling - Hvor mye blir ferdig til leveranse. Problemer med å få utstyret vi trenger. Enkelte oppgaver kan være vanskeligere å løse enn først antatt. Mulige bugs i relativt ny mikrokontroller. Galvanisk skille analog inn/ut Sykdom, uforutsette hendelser Side 6 av 13

9 4. Arbeidspakker Her har vi brutt ned prosjektarbeidet i mindre arbeidspakker, estimert tidsforbruk og tildelt en ansvarsperson til hver oppgave. Legg merke til at arbeidspakken "utvikling" består av flere små underpakker. Disse har hver fått en prioritet, og vil kunne justeres under prosjektkjøringen. Selv om en person står som ansvarlig på en oppgave, er man ikke nødvendigvis alene om denne; men plikter til enhver tid å være oppdatert på fremdriften. 4.1 Forprosjekt - Tidsforbruk: 90 timer - Utkast til spesifikasjon. - Fordele arbeidsansvar - Timefordeling 4.2 Utvikling Tidsforbruk tilsammen: 1170 timer Power supply (Må ha) Ansvarlig:KAO Tidsforbruk: 60 timer RS 485 in/out (Må ha) Ansvarlig:AHN Tidsforbruk: 60 timer RAM (Må ha) Ansvarlig:AHN Tidsforbruk: 90 timer C&C connector / bus (Må ha) Ansvarlig:AL Tidsforbruk: 60 timer Ethernet (Må ha) Ansvarlig:AL Tidsforbruk: 90 timer Digital IO (Må ha) Ansvarlig:AHN Tidsforbruk: 90 timer Side 7 av 13

10 Analog IO (Må ha) Ansvarlig:KAO Tidsforbruk: 90 timer Software (Må ha) Ansvarlig:AL Tidsforbruk 300 timer - TCP/IP stack (Må ha) - DHCP (Må ha) - Logging SD kort (Bør ha) - NTP (Bør ha) - Telnet console (Bør ha) - Bridge (Kan ha) USB (Bør ha) Ansvarlig:AL Tidsforbruk: 30 timer SD Card (Bør ha) Ansvarlig:AHN Tidsforbruk: 30 timer Control card (Bør ha) Ansvarlig:KAO Tidsforbruk: 100 timer - Display (Må ha) - Knapper (Må ha) - Touch-skjerm (Kan ha) - LED (må ha) 4.3 Utlegg ferdig Prototype Ansvarlig: KAO Tidsforbruk: 100 timer 4.4 Testing prototype Ansvarlig: AL Tidsforbruk: 200 timer Side 8 av 13

11 4.5 Prosjektrapport Ansvarlig: AHN Tidsforbuk: 200 timer Side 9 av 13

12 5. Prosjektorganisering For å få fordelt erfaringene med å lede et prosjekt, har vi valgt å ha en rullerende gruppeleder. For å gjøre det enkelt, har vi valgt å bytte leder etter hvert 14.dagersmøte. Dette skjer i alfabetisk rekkefølge. Første gruppeleder blir dermed A. Løhre fra uke Prosjektdeltagere Andreas Løhre Adresse: Klostergata 20A, 7030 Trondheim Født: Utdanning: : Melhus VGS, allmennfag : Bachelor Elektronikk, HiST Praksis 2009: Sommerjobb Q-Free, utvikling og gjennomføring av hardwaretest >: Trondheim Media AS, drift webservere : Asbjørn Krogstad AS, operatør vannjet,cad tegning, og drift datanett. Anders Haglund Norstrand Adresse: Klostergata Trondheim Født: Utdanning: : Bachelor Elektronikk, HiST Elektronikk - Hist : Forkurs - HiST : Fagbrev Telekom - Relacom : Elektro/elektronikk - St. Halvard vgs Praksis: : Montør/montørleder, Trådløse Hist : Telemontørlærling, Relacom : Ekstrahjelp, Edwis Leker. Adresse:Frostaveien 7, 7043 Trondheim Kristoffer Aspaas Olsen Født: Utdanning: Elektronikk ved Programmet for Elektro, HiST Forkurs for Ingeniørutdanning, HiST Ole Vig VGS, Serviceelektronikker med fordypning i Lyd & Bilde Praksis: Mobilvekter Securitas Sommerjobb & ekstrahjelp Kongsberg Defence & Aerospace Side 10 av 13

13 5.2 Prosjektleveranser Her følger en oversikt over hva som skal leveres under prosjektperioden: - Forprosjektrapport (denne rapporten) - 2-ukers rapporter, hver 2. uke - Prototype - Prosjektrapport 5.3 Tids- og kostnadsplan Sammendrag av gantskjema Aktivitet Timer Forprosjekt 90 Powersupply 60 RS485 I/O 60 RAM 90 C&C 60 Ethernet 90 Digital I/O 90 Analog I/O 90 Software 300 USB 30 SD-Card 30 Control card 100 Utlegg av PCB 100 Testing prototype 200 Prosjektrapport 200 Sum 1590 Gantskjemaene ligger ved som vedlegg. Side 11 av 13

14 5.4 Utstyr og ressurser Vi kommer i løpet av prosjektet til å ha behov for diverse utstyr. Noe av dette kan lånes av skolen og noe må bestilles. Kostnadsplan Dette er en liste over alt utstyr vi trenger for å utvikle kontrolleren. Dette omfatter ikke måleinstrumenter, strømforsyninger og småmateriell vi kommer til å trenge etter hvert som vi får klargjort hvilke komponenter som vil inngå på kortet. For utvikling låner vi foreløpig en STK- 600 og en JTAG ICE mkii fra skolen, men planlegger å gå til innkjøp av disse til prosjektet. Dette pga. uforutsigbar tilgang på materiellet via skolen, samt at KDS ga inntrykk av at de hadde behov for utviklingsutstyr ved prosjektets slutt. Part Pris [kr] ATXmega128A1-AU 100 ATMEL ATSTK ,35 ATMEL - ATJTAGICE ,43 ATMEL - ATSTK600- TQFP ,75 ATEML - ATAVRXPLAIN 393,77 Side 12 av 13

15 5.5 Kvalitetssikring For å sikre kvaliteten på prosjektet er det viktig å kunne dokumentere arbeidet som er utført og samtidig kontrollere fremdriften. Fungerende prosjektleder har ansvar for å følge opp tidsfrister som er satt. Prosjektgruppen har møte hver uke og sammenligner planlagt og faktisk fremgang. Statusrapportering: Før 14.dagersmøter skal studentene rapportere hva som er gjort den siste perioden og hvordan de ligger an i forhold til fremdriftsplanen. Dette skal det informeres om på møtet med oppdragsgiver/veileder. Timelister for hver enkelt vil bli ført opp i S-diagram før møtet. Hver gruppedeltaker skal føre en journal som skal brukes aktivt underveis for å lære studentene gode arbeidsvaner, samt for å holde en bedre oversikt over hva som er gjort når. Standardiserte skjemaer: Tittelside, 2-ukersrapport, møteinnkalling og møtereferat. 6. Vedlegg Vedlegg 1: Gantskjema Vedlegg 2: S-Diagram Vedlegg 3: Systemskisse Side 13 av 13

16 ID Task Name Duration Start Finish 18 Jan '10 25 Jan '10 01 Feb '10 08 Feb '10 M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S 1 Forprosjekt 9 days? Tue Fri Power supply 10 days Mon Fri Ethernet 15 days Mon Fri RS 485 in/out 10 days Mon Fri Digital IO 15 days Mon Fri RAM 15 days Mon Fri C&C connector / bus 10 days Mon Fri Analog IO 15 days Mon Fri USB 5 days Mon Fri SD-Card 5 days Mon Fri Control card 16 days Mon Mon Software 50 days Mon Fri Utlegg ferdig Prototype 16 days Mon Mon Testing prototype 21 days Mon Mon Rapportskriving 74 days? Mon Thu Project: kongsberg Date: Thu Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 1

17 15 Feb '10 22 Feb '10 01 Mar '10 08 Mar '10 15 Mar '10 22 Mar '10 29 Mar '10 M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S Project: kongsberg Date: Thu Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 2

18 05 Apr '10 12 Apr '10 19 Apr '10 26 Apr '10 03 May '10 10 May '10 17 May '10 M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S Project: kongsberg Date: Thu Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 3

19 S-diagram S-Diagram HPE Faktisk Forventet Forventet Uke SUM Anders Andreas Kristoffer SUM Akkum Faktisk Uke SUM Anders Andreas Kristoffer SUM Akkum Page 1

20

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: 18.12.08

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 0704

Forprosjektrapport Gruppe 0704 Forprosjektrapport Gruppe 0704 av: Thang Le Nguyen, Johan L. Tresvig og Bjørn Liene Gundersen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt

Detaljer

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Hovedprosjekt. Wireless EEPROM programming system. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Hovedprosjekt. Wireless EEPROM programming system. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt Oppgavens tittel: Gitt dato: 13.01.05 Trådløs EEPROM programmeringssystem Innleverings

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Visjonsdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden 01.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Arbeidstittel... 3 1.2 Navn på deltakere...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer