Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE"

Transkript

1 Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1

2 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: Electronic Trolley Fence Project title: Electronic Trolley Fence Gruppedeltakere: Lars Martinsen, Thomas Andrew Durrans, Ronny Pettersen og Magnus Lysgård Program/studieretning: Antall sider/bilag: 19 Veileder (navn/ /tlf.): Stein Øvstedal Prosjektnummer: AFT/ Teleteknikk og Elektronikk 7 Oppdragsgiver: Atmel A/S Kontaktperson hos oppdragsgiver (navn/tlf.): Morten Werner Lund Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver X v 2

3 SAMMENDRAG På Oslo Sentralbanestasjon har de den senere tid hatt store problemer med tap av bagasjetraller. Det forsvinner ca 50 traller hvert år. Dette viser seg å være en så stor økonomisk belastning at de vurderer å installere et system som sikrer trallene. Atmel har i denne anledning laget et hovedprosjekt som de ville ha utført av HiST avdeling for teknologi. Oppdragsgiver har siktet seg inn på bruk av deres AVR-mikrokontrollere og Zigbee teknologi for å lage et elektronisk gjerde. Hensikten med prosjektet blir å finne ut om det er mulig å lage et velfungerende elektronisk gjerde med denne teknologien. I dette forprosjektet har gruppen lagt vekt på å definere oppgavens rammer, mål og struktur. Det har vært viktig å sette reelle og klare rammer rundt oppgaven. Rammen Vi skal i første omgang fokusere på helt enkle vinklinger, men vil på et senere tidspunkt i prosjektet vurdere utvidelser. Utgangspunktet vårt består i å ta i bruk dagens teknologi for å lage et system som kan lokalisere objekter innenfor et definert område. Dette skal gjøres ved hjelp av AVR-mikrokontrollere og RF teknologien Zigbee. Systemet skal bestå av fire stasjonære sensorer(st) og et mobilt system i trallen(mt).. En av ST ene defineres som master, og skal ha et grensesnitt mot PC. Alle ST ene kommuniserer trådløst med hverandre. Kommunikasjon mellom trallen og ST ene vil foregå trådløst med Zigbee protokollen IEEE Den viktigste grunnen for valg av protokoll var energibruk og pris. Prosjektmål Videre har vi satt stort fokus på å utforme godt definerte prosjektmål. Målene er delt opp i effektmål, resultatmål og prosses mål. Effektmålet er å redusere antall forsvunne bagasjetraller på Oslo S. med 70 %. Prosjektorganisering For å kunne gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen, er det vesentlig å ha god struktur. Gruppen består av fire studenter. Vi har fordelt ansvarsområder og oppgaver etter kvalifikasjoner og ønske. Videre er det laget et gantt-diagram og en beskrivelse av arbeidspakker for hele oppgaven. Materielle ressurser står oppdragsgiver for. Gruppens arbeidstimer defineres som oppgavens hovedressurs. Det er i tillegg definert fem punkter som beskriver kvalitetssikringen av prosjektet. 3

4 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er å definere problemstillingen. Videre vil rapporten sette prosjektets realisme og verdi i søkelyset. Prosjektgruppens fire medlemmer har jobbet med denne i cirka en uke ved avdeling for teknologi ved HiST. Innholdet er ment å være grunnlaget for hele oppgaven. Oppdragsgiver og veileder skal bruke forrapporten sammen med prosjektgruppen som en veiledende ramme rundt prosjektet. Prosjektgruppen vil rette en takk til Atmel for tildelig av prosjektet. 4

5 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Oppgaveteksten Definisjoner TEKNISK DEL Problemstilling Utvikling dagens situasjon Oppbygging av systemet og valg av teknologi Kalibrering Tidligere resultater og erfaringer Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Spesifikasjoner Tillegg Problemområder Forprosjekt Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere Forskning Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere Transceiveren

6 Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere Sensor Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere Datagrensesnitt Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere Implementering og testing Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere Produksjon av transceiveren Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere Administrasjon Deloppgaver Tidsramme Ansvarlig Deltakere PROSJEKTORGANISERING Prosjektdeltakere

7 4.2 Utstyr og ressurser Arbeidsplass Utstyr Ressurser videre i prosjektet Prosjektleveranser Doukmentleveranser Tekniske leveranser Tids- og kostnadsplan Kvalitetssikring Statusrapportering Standardiserte skjemaer Spesifisere tester i en testplan Utarbeide sjekklister Utarbeide dokumentplan VEDLEGG Kilder

8 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det forsvinner type 50 bagasjetraller på Oslo Sentralbanestasjon hvert år. For å få bukt med problemet vurderer de å installere et system som sikrer trallene. Atmel har engasjert studenter ved HiST for se på mulige løsninger. Hensikten med prosjektet blir å finne ut om det er mulig å lage et velfungerende elektronisk gjerde med Zigbeeprotokollen og AVR- mikrokontrollere. 1.2 Oppgaveteksten Formålet med oppgaven er å bli kjent med bruk av AVR-mikrokontroller (MCU) i RF applikasjoner med fokus på embedded C++ programmering og embedded system design. Oslo sentralbanestasjon har ca 500 bagasjetraller som er tilgjengelig for passasjerene til NSB. Hvert år forsvinner det ca 50 traller fra området. For å forhindre dette ønskes et system som gjør trallene ubrukelig utenfor sentralbanens område. Hver tralle har en mekanisk lås som kan styres elektronisk. Låsen skal slås på hvis trallen befinner seg en viss avstand fra en eller flere fastmonterte RF sendere som befinner seg innenfor sentralbanestasjonens område. Oppgaven består i - Inngående forstudie av AVR mikrokontrollere - System design - Design av kretskort (for tralle og for "elektronisk innhegning") - Software design i Embedded C++ - Uttesting/evaluering av systemet Spesifikasjon tralle - Hovedprosessor: AVR mikrokontroller - Lavkost 2.4GHz RF MT. ZigBee er en mulighet - Low power. Min. 1 års driftstid - Lav kost Spesifikasjon "elektronisk innhegning" - Hovedprosessor: AVR mikrokontroller - Lavkost 2.4GHz RF MT. ZigBee er en mulighet - Grensesnitt mot PC for overvåking av trallene - Lav kost 8

9 1.3 Definisjoner MT = mobil transiver ST = stasjonær transiver RSSI = Received Signal Strength Indicator Ad-hoc = direkte tilkobling mellom to terminaler Winavr = C- kompilator i AVRstudio Embedded C++ = programeringsspråk (her brukt til mikrokontrollere) C++ = programmeringsspråk AVRstudio = applikasjonsgrensesnitt mot AVR-produkter Stk500 = fysisk grensesnitt mellom PC og mikrokontroller RS-232 = seriell kommunikasjonsport Zigbee-protokollen = kommunikasjonsprotokoll for trådløse personlige datanettverk 2. TEKNISK DEL 2.1 Problemstilling Utvikling dagens situasjon Posisjoneringssystem med Zigbee-protokollen er en ny og spennende teknologi i utvikling. Systemene som er i bruk i dag har store svakheter. Svakhetene er dårlig rekkevidde- og nøyaktighet som følge av alle hindringer vi har innendørs. Utvikling av et billig og brukervennlig system som kan brukes hjemme og i industrien, vil lette oppgaver som i dag er tidkrevende. 9

10 2.1.2 Oppbygging av systemet og valg av teknologi Systemet skal bestå av fire stasjonære ST'er og et MT-system (i trallen). Modulen i trallen skal bestå av en RF-del og en mikrokontroller. De stasjonære transiverene skal også hver bestå av en RF-del og en mikrokontroller. En av de ST ene defineres som master og skal ha et grensesnitt mot PC. Alle ST ene kommuniserer trådløst med hverandre. Kommunikasjon mellom trallen og ST ene vil foregå trådløst med Zigbee protokollen IEEE Den viktigste grunnen for valg av protokoll var energibruk og pris. Zigbee oppfyller disse kravene og bruker i tillegg det åpne frekvensbåndet på 2.4GHz. Atmel som er gruppens prosjektgiver har spesialisert seg på utvikling av mikrokontrollere. I oppgaven må vi legge stor vekt på effektforbruk. Mange av Atmel's produkter krever lite effekt og er av mange ansett som markedes beste i sin kategori. Vi skal bruke en 8 bits mikrokontroller. Hver transceiver sender sin adresse. Alle ST ene lytter og finner signalstyrke. Dette blir sendt til master som beregner posisjonen til trallen. Hvis trallen er utenfor det definerte området sender master beskjed til trallen, og på trallen tennes da en rød lysdiode. Hvis vognen er innefor definert område skal ingen lysdioder lyse, dette for å spare strøm. Når MT ikke har kontakt med noen ST er har vi mange mulige løsninger. Dette har prosjektgruppa valgt å ta stilling til senere i prosjektet, når vi har bedre oversikt på hvordan systemet kommer til å oppføre seg Kalibrering Det skal settes opp 4 ST'er, en i hvert hjørne i en firkant. Denne firkanten definerer det tillatte område. Hver ST måler signalstyrke fra de tre andre ST ene. Disse tre signalstyrkene angir minimalt tillat signalnivå. Synker signalet fra trallen under ett av disse nivåene, vet vi at trallen er utenfor det definerte området. Fordeler Den store fordelen med denne måten er at man slipper å gå rundt med en tralle og kalibrere manuelt. Veldig brukervennlig Enkelt å sette opp Enkelt å oppdatere Trådløs kommunikasjon mellom ST ene Begrensninger Begrensningen med denne måten er at ST'en må stå i hjørnene på firkanten. Alt bak ST'en er definert som utenfor. Området blir begrenset til rette linjer mellom ST ene Må fysisk flytte ST'en for å omdefinere området. 10

11 2.1.3 Tidligere resultater og erfaringer Prosjektgruppen har i forprosjektet lest tidsskrifter og rapporter fra lignende prosjekter. Inntrykket vi sitter igjen med er at utvikling av posisjoneringssystem kan være problematisk. Problemene er mange, men bruk av signalstyrke(rssi) peker seg ut som den største utfordringen. Se vedlegg ref(1)-rapport Prosjektmål Effektmål Redusere antall forsvunne bagasjetraller på Oslo S med 70 % Resultatmål Ha et ferdig system som kan bestemme om bagasjetrallen er innefor eller utenfor et definert område og bestemme posisjonen med en nøyaktighet på under 10m. Ha et system som oppfyller krav om strømforbruk, dvs. behov for service > 1år. Ha et system som oppfyller Atmel's krav om et prisgunstig produkt. Ferdigstille prosjektet til 11. Mai Prosessmål Kompetansebygging, lære å beherske Atmel's utviklingsverktøy. Oppnå B eller bedre som sluttkarakter Utvikle samarbeidsegenskaper og erfaring med prosjektarbeid. 2.3 Prosjektbeskrivelse De to første ukene i prosjekttiden brukes til forprosjekt. Her inngår definisjon av oppgaven og bestemmelse av spesifikasjoner. Den neste uken blir brukt til å forske på utstyret. Dette innebærer utprøving av forskjellige funksjoner, testing av signalstyrke som funksjon av avstand og lignende. Disse resultatene er viktig å ha når vi skal utvikle den matematiske modellen. Konstruksjon av transceiveren og ST'en kan skje samtidig. Disse har høyest prioritet. Når et av parene er ferdig med den oppgaven begynner de på grensesnitt mot PC. Deretter kobles alt sammen og testes. Viser det seg at vi har god tid til rådighet kan flere funksjoner legges til. Hvis tidsskjemaet holder satser vi på å lage et kretskort for transceiveren og få dette produsert. Underveis i hele perioden vil alle resultater bli dokumentert. 11

12 2.4 Spesifikasjoner Systemet skal i utgangspunktet bestå av fire ST'er og en MT. MT Hver transceiver sender sin adresse AT86RF230 Radiodel med Zigbee-protokollen, IEEE ATmega1281 Tar denne som utgangspunkt, i og med at den er den samme som i demonstrasjonssettet. Hvis vi greier oss med en enklere utgave, velger vi det. ST 1 Master og 3 slaver AT86RF230 Radiodel med Zigbee-protokollen, IEEE ATmega1281 Tar denne som utgangspunkt, i og med at den er den samme som i demonstrasjonssettet. Hvis vi greier oss med en enklere utgave, velger vi det. Peer to peer topologi (Ad-hoc) Master trenger ikke å ha direkte kontakt til alle ST ene. Datagrensesnitt Status på vognene: kontakt / ikke kontakt Ca posisjon i meter. Konvertering mellom signalstyrke og avstand i meter. Mulighet for å låse opp traller Tillegg Gul lampe når trallen beveger seg på grensen av tillat område. Batteri-status mot datagrensesnitt Bevegelsesensor, det er ikke vits å sende posisjon når trallen står i ro. LCD som gir brukeren informasjon hvis trallen er utenfor Høyttaler som forteller at MT er utenfor Lysdiode lyser opp en mørklagt tekst. For å gi brukeren beskjed om status. Gir god informasjon og bruker lite strøm. Dynamo for å tilføre strøm, vil også vise bevegelse Fargedisplay som viser reklame og annen nytteinformasjon når vognen er i bevegelse 12

13 2.5 Problemområder I et prosjekt er det flere forhold som kan lage hindringer for oss. Det kan være dårlig kompetanse, uriktig valg av teknologi og/eller personlige forhold. Under føler en liste over mulige problemer vi står overfor. For stor og for avansert oppgave med å utvikle matematiske algoritmer. For stor og for avansert oppgave med utvikling av C- koder. ZigBee brukt i posisjoneringssystem er relativt nytt. Et eksempel på utvikling av et slikt system er et prosjekt fra Sverige. Der ble det utviklet et innendørs posisjoneringssystem. Systemet skulle fungere med hindringer og refleksjoner i rommet. Problemet her var at det ikke ble målt lineær demping i RSSI selv om avstanden mellom kilden og målet økte lineært. Dette vil gjøre nøyaktig posisjonsbestemmelse vanskelig. Sykdom, uenighet eller andre konflikter i prosjektgruppen. 3 ARBEIDSPAKKER For å få en bedre oversikt, har prosjektet blitt delt opp i flere arbeidspakker. De samme arbeidspakkene blir å finne igjen i gantt-diagrammet. Dette gir en grei og oversiktligfremstilling. I dette punktet blir det forklart mer om hvert punkt. For å finne informasjon om timeforbruk og startpunkt se gantt-diagram 1.Forprosjekt. Her blir oppgaven definert. Administrative oppgaver bestemmes. Gruppen lærer seg programmeringsverktøyet. Det hele avsluttes med en forprosjektrapport. Deloppgaver A. Lage generelle spesifikasjoner B. Lage tekniske spesifikasjoner C. Lage hjemmeside D. Lære å bruke programmeringsutstyr E. Lage blokkskjema for hele systemet F. Skrive rapport fra forprosjekt G. Forprosjekt slutt Tidsramme 2 uker 150 timer Ansvarlig Thomas Deltakere Alle 13

14 2. Forskning Med dette menes utprøving av mikrokontrollere og ZigBee-protokollen. Da legges det spesielt vekt på forskning rundt rekkevidde, RSSI, Energy Detection, Link Quality Indication. Deloppgaver A. Utprøving av ZigBee B. Utprøving av aktuelle mikrokontroller Tidsramme 1 uke 50 timer Ansvarlig Lars Deltakere Alle 3. Transceiveren. Konstruksjon av transceiveren Deloppgaver A. Lage flytdiagram for transceiver B. Programmere transceiver C. Teste transceiver Tidsramme 2 uker 200 timer Ansvarlig Ronny Deltakere Thomas 14

15 4. Sensor. Sensormodulen konstrueres. Deloppgaver A. Lage matematisk modell B. Lage flytdiagram for sensor C. Programmere sensor D. Teste sensor Tidsramme 2.5 uke 250 timer Ansvarlig Magnus Deltakere Lars 5. Datagrensesnitt. Bestemme og programmere grensesnittet mot PC. Deloppgaver A. Lage flytdiagram for dataprogram B. Programmere dataprogram for PC C. Teste dataprogram Tidsramme 2 uke 200 timer Ansvarlig Lars Deltakere Alle 15

16 6. Implementering og testing. Etter at alt fungerer på egenhånd, kobles alt sammen og testes. Hvis det er god tid igjen, planlegges å legge til flere funksjoner. All utvikling skal skje ved hjelp av STK-500 Deloppgaver A. Koble alt sammen B. Teste hele systemet C. Hele systemet fungerer sammen D. Eventuelt implementere nye funksjoner Tidsramme 3 uker 300 timer Ansvarlig Thomas Deltakere Alle 7. Produksjon av transceiveren. Gruppen ønsker å lage et eget kort som skal plasseres i trallen. Her går det inn produksjon av kretskort, montering og testing. Deloppgaver A. Design av Transiveren B. Produsere kretskort C. Montere komponenter D. Slutt test Tidsramme 4 uker 350 timer Ansvarlig Thomas Deltakere Alle 16

17 8. Administrasjon. Skrive dokumentasjon, møtereferat, rapport, hjemmeside og lignende. Deloppgaver A. Møter B. Dokumentasjon C. Forberede fremføring D. Fremføring E. Levere rapport Tidsramme 17 uker 300 timer Ansvarlig Thomas Deltakere Alle 17

18 4 PROSJEKTORGANISERING Oppgavene som sekretær og møteleder vil rullere mellom alle medlemmene i gruppen, slik at alle vil få en viktig erfaring med dette. Vi velger å ha en 2 ukers rullering på oppgavene. Se figur. Uke 2 Uke 4 Uke 6 Uke 8 Gjentar seg syklisk Møteleder: Møteleder: Møteleder: Møteleder: Thomas Lars Magnus Ronny Sekretær: Sekretær: Sekretær: Sekretær: Lars Magnus Ronny Thomas Figur 1. Møteleder har som hovedoppgave å lede møtene, men også det overordnede ansvaret for at tidsfrister og de oppgaver som er avtalt blir gjort til rett tid. Sekretæren har ansvar for å skrive møtereferat og møteinnkalling. Møteleder og sekretær skriver den ukentlige rapporten i fellesskap, og har hovedansvaret med at timelistene blir lagt ved ukerapporten. Webansvarlig for hjemmesiden til prosjektet/gruppen er tildelt Ronny, her inngår kontinuerlig oppdatering og utlegg av filer. Magnus er med på å lage hjemmesiden, hvor det er brukt en tidligere hjemmeside for å spare tid. Her vil det bli lagt ut ukerapporter, møtereferat og andre administrative dokumenter. Rapportansvarlig for hovedprosjektrapporten er tildelt Thomas. Her inngår kontinuerlig oppdatering av rapporten, samt backup. 18

19 4.1 Prosjektdeltakere Thomas Andrew Durrans Hjemsted: Andebu kommune i Vestfold Født: 1980 Klasse: Teleteknikk Utdanning: Elektronikk fra videregående, realfagskurs på HIST Fagbrev: Telekommunikasjonsmontør Jobberfaring: 5 år i Bravida. Hovedsaklig med installasjon og feilretting av bredbåndstjenester. Kompetanse relevant for prosjektet: Lang erfaring innen feilsøking i det offentlige telenettet. Har også programmert hussentraler. Lars Martinsen Hjemsted: Fredrikstad Født: 1981 Klasse: Teleteknikk Utdanning: Serviceelektronikk på vgs. og lærling som Telekommunikasjonsmontør, Forkurs Fagbrev: Serviceelektronikk, Telekommunikasjonsmontør Tidligere arbeidsgiver: Elajo Jobberfaring: 3 år med alarmsystemer og felles koblingssystemer. Kompetanse relevant for prosjektet: Generell feilsøking. Programmering av alarmsentraler. 19

20 Magnus Widme Lysgård Hjemsted: Frei på Nord-Møre Født: 1981 Klasse: Teleteknikk Utdanning: Serviceelektronikk på vgs., Luftforsvarets befalskole, forkurs som privatist Fagbrev: Serviceelektronikk Jobberfaring: Luftforsvaret Kompetanse relevant for prosjektet: Spesialisering innen radiokommunikasjon. Ulike kurs innen navigasjon. 40 timers loddekurs. Ronny Petter Pettersen Hjemsted: Dønna i Helgeland Født: 1981 Klasse: Elektronikk Utdanning: 2 år på elektronikk før han valgte å gå allmennfaglig påbygging og realfagskurs. Fagbrev: Nei Jobberfaring: Diverse småjobber innen serviceelektronikk Kompetanse relevant for prosjektet: Litt mer kompetanse innen digitale kretser enn resten av gruppen. 20

21 4.2 Utstyr og ressurser Det trengs mye moderne utstyr for å gjennomføre prosjektet. Atmel som er vår arbeidsgiver og hovedressurs, skaffer det som trengs av komponenter og utstyr. I tillegg har Atmel flere personer som bistår ved spørsmål som måtte komme. Dette er til meget stor hjelp, i og med at mye av det grunnleggende som prosjektet bygger på er nytt for oss i prosjektgruppen. Dette gjør at man raskere kan få besvart de elementære spørsmålene som kommer i en oppstartsfase. Mange av de komponenter og moduler som trengs for å gjennomføre prosjektet er det Atmel som har utviklet, så noen bedre ressurs for å gjennomføre prosjektet kunne man ikke hatt Arbeidsplass Arbeidsplass er gitt gjennom skolen. I tilfeller der prosjektet krever noe mer teknisk utstyr og kunnskap enn det som prosjektgruppen innehar, har gruppen mulighet til å bruke Atmelhuset som arbeidsplass Utstyr Utstyr som prosjektgruppen har mottatt gjennom Atmel og skolen frem til nå, er utstyr for å gjøre seg kjent med systemene som skal brukes videre i prosjektet. Software Dette gjelder programvare som brukes til programmering og simulering av mikrokontrollere, AVR-studio med pluggin som WINavr. Dette programmet gjør at man kan skrive inn en kildekode i for eksempel C, som da kan kompileres til en spesifikk prosessor (embedded C). I AVR-studio kan man simulere programmer som er skrevet, samt feilsøke og modifisere. Man kan også se hvordan programmet påvirker de ulike prosessene og registrene i mikrokontrolleren. Hardware Grensesnittet mellom datamaskin og prosessor, er et koblingsbord kalt stk500. Denne har ulike sockets til de ulike mikrokontrollene som skal programmeres. Tilkopling skjer gjennom seriellporten i datamaskinen. Prosjektgruppen har også mottatt en JTAGICE mkii. Denne brukes til debugging av den ferdig programmerte mikrokontrolleren. Denne kobles opp mellom datamaskin og stk500, grensesnittet mot datamaskin er ub eller RS Med denne enheten koblet, kan man se hva som faktisk skjer i prosessoren etter at programmet er overført fra AVR-studio. Her kan man følge og overvåke hva som skjer i de forskjellige registrene, og på de ulike inn- og utgangene i mikrokontrollen. 21

22 Ressurser videre i prosjektet Det vil fremover bli nødvendig med flere ulike mikrokontrollere og ferdige moduler som Atmel har laget. Det vil blant annet bli brukt ulike moduler som Atmel har utviklet med tanke på Zigbee. Her finnes ferdige kit med transceivere og styreenheter for denne protokollen, samt ferdige radioenheter som er spesiallaget til dette formålet (RBC med AT86RF230). Dette vil gjøre at man blir kjent med Zigbee-protokollen og mulighetene denne har. Det vil også bli anskaffet flere stk500 kit og JTAGICE mkii. Slik kan flere programmere og gjøre seg bedre kjent med disse systemene samtidig. Ulike mikrokontrollere som har OSC-kompatibilitet vil også bli anskaffet. Det er mest sannsynlig en av disse mikrokontrollene som vil bli brukt i sluttproduktet. 4.3 Prosjektleveranser Doukmentleveranser Forrapport utarbeides til 19. januar. Uke-rapport leveres Atmel og veileder hver fredag. Hovedprosjekt-rapport leveres Atmel og veileder 14. mai. Møteinnkalling sendes ut minimum tre dager før hvert møte. Møtereferat sendes ut minimum to dager etter hvert møte. Hjemmesiden oppdateres kontinuerlig Tekniske leveranser Levere DAK-produkt for produksjon til Atmel Levere komplett system til Atmel ved prosjektslutt. 4.4 Tids- og kostnadsplan Se vedlegg 1 for gantt-diagram. Alle kostnadene under prosjekttiden blir dekket av oppdragsgiver. Dette er hovedsakelig komponenter gruppen trenger i utviklingen. I sluttrapporten vil det bli kalkulert pris på ferdig produkt. Akkumulert tidsforbruk kommer frem av gantt-diagram. Se vedlegg(1) 22

23 4.5 Kvalitetssikring For å kunne sikre at prosjektet når alle mål, innføres kvalitetssikring. Under følger 5 punkter som beskriver kvalitetssikringen Statusrapportering Hver uke leveres en uke-rapport til oppdragsgiver (Atmel) og gruppens veileder ved HiST, Stein Øvstedal. Denne rapporten skal inneholde følgende: Oppnådde mål/ milepæler i perioden Avvik, f. eks at mål ikke ble nådd til planlagt tid Oppgaver vi skal ha i den neste perioden Tidsforbruk i perioden vi har vært gjennom. Dette vil gi oppdragsgiver og veileder full oversikt over prosjektstatus. De vil også kunne gi prosjektgruppen konstruktive tilbakemeldinger og rettesnorer gjennom hele prosjektet Standardiserte skjemaer Prosjektgruppen vil bruke standardiserte maler på alle dokumenter som produseres. Se pkt 4.3 for dokumentliste Spesifisere tester i en testplan I gantt-diagrammet (vedlegg 1) er det satt av tid til test av de forskjellige modulene. Først skal hver modul testes alene, deretter skal hver modul implementeres inn. Det er beregnet god tid til dette arbeidet Utarbeide sjekklister HiST har utarbeidet en komplett sjekkliste for prosjektrapporten. Denne vil bli brukt i hele perioden Utarbeide dokumentplan Se pkt

24 VEDLEGG Vedlegg(1) -gantt-diagram Kilder Ref(1) 24

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT 1. Innledning I denne rapporten defineres hvordan oppgaven skal løses uten å gå inn på detaljerte tekniske spesifikasjoner. Det skal drøftes hvordan helheten av problemet

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: USB Trådløse hodetelefoner. Project title: USB wireless headphones. Andreas

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Trådløst Headset

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Trådløst Headset HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Trådløst Headset Project title: Wireless Headset Gruppedeltakere: Christian

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 0704

Forprosjektrapport Gruppe 0704 Forprosjektrapport Gruppe 0704 av: Thang Le Nguyen, Johan L. Tresvig og Bjørn Liene Gundersen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Forprosjektrapport Gruppe 9 Intermodulasjon i RF LNA Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Utarbeidet av: Torstein Buan Ibrahim Karaga Richard Veland Sammendrag På oppdra fra Kongsberg Seatex AS skal vi

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Mikrokontrollerstyrt effekttest av alkaliske batterier Project title: Gruppedeltakere:

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen E1020 General IO Controller Forprosjektrapport 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi er! ;9#!09+,.!)#0/0.')!4+0.!B#!-',,#-.#*!B#.(##,!NF3!1,*!NF2!.'!+0#!.9#!*/%%#)#,./1$! /,&+.!4'*#:!NF3!4+0.!)#&$1-#!NWX!1,*!"NI!4+0.!B#!Y(/.9'+.!0'$*#)Z!K*/%%#)#,.!'%! *#%1+$.!-',%/A+)1./',L:!!! [1.#!&/,!1,*!"'+)-#!&/,0!'%!\25!4+0.!B#!*/0-',,#-.#*:!

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Elektronisk tavle for vektløftstevner Dato: 27.01.2006 Project title: Weightlifting

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Avdeling for teknologi Program for Elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Avdeling for teknologi Program for Elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for Elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Fulldigital bitsynkroniser Project title: Full digital bitsynchroniser

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Kraftverksimulator Project title: Power Simulator Dato: 29.09.2005 Antall sider/bilag:

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Gitt dato: 10.01.11 Nikon trådløs fjernkontroll Innleveringsdato:

Detaljer

Elektronikk for produktutviklere

Elektronikk for produktutviklere Elektronikk for produktutviklere Øyvind Harboe, General Manager, Zylin AS Zylin AS Opprettet 1.1.2002 Embedded elektronikk tjenester 2009 : 5 ansatte Kunder i Stavanger, Oslo, USA, France, Germany Produkter:

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

Forprosjekt. Håndholdt styringssystem H09E05. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold

Forprosjekt. Håndholdt styringssystem H09E05. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold Forprosjekt En studie i bruk av multimediakontroller i industrielle styresystemer H09E05 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold Anders Hansen Bård Kjellhov Daniel Paulsen Simona G. Popita Martin O. Torp

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG Data og Elektronikk, Dataelektronikker. 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Hva er maskinvaren Arduino

Hva er maskinvaren Arduino 1. Hva er Arduino De som har hørt om Arduino tidligere tenker på selve maskinvaren når man prater om Arduino. Men maskinvaren kretskortet med en ATMega mikrokontroller, USB port og digitale og analoge

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER PROSJEKTBESKRIVELSE Morten Ohren STUDENTNUMMER Innhold Bakgrunn... 2 Behov... 2 Om Eiendomsdrift SA... 2 Idèvurdering... 2 Personlig input... 2 Forutsetninger og rammeverk... 2 Tid... 2 Ressurser og materiell...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen NI Days 2009 12.03.2009 Drammen Gerhard Gullaksen, SW - ansvarlig i de omtalte prosjekter Tormod Bøe Arnesen, HW - ansvarlig i de omtalte prosjekter EMG Technology AS, Horten, (morselskap): Norautron AS,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT 2012

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT 2012 Høgskolen i Østfold SAMMENLIGNINGS- RAPPORT 2012 05.04.2012 Sammenligningsrapport 2012, Gruppe: H12M03 Rapportnavn: Forprosjektrapport 2012, Gruppe: H12M03 Prosjekttittel: Kvalitetssikre mogulproduksjon.

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Forprosjekt for Accentures Overvåkningssystem

Forprosjekt for Accentures Overvåkningssystem Forprosjekt for Accentures Overvåkningssystem Hovedprosjekt våren 2008 1. februar 2008 Forside Skrevet av: Truls Hagen Selnes Heidi Raae Sjåvik Idun Bolstad Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013 Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning PROSJEKTOPPGAVE Halden, Remmen 02.10.2013 Fil : Skrevet ut av : sl 02.10.2013 09:27:00 Antall

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Forprosjektrapport Automatisk avemballering av pall Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Ingeniørfag - maskin IRM37516 vår 2017 B17M01 Forord I forbindelse med emnet IRM37516 skal det skrives

Detaljer

Trådløs måleverdioverføring

Trådløs måleverdioverføring Trådløs måleverdioverføring Forprosjektrapport H09E06 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

består av 7 sider inklusiv denne forsiden og vedlegg. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

består av 7 sider inklusiv denne forsiden og vedlegg. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Dato: Emnenavn: Datateknikk Eksamenstid: 10.5.16 9.00 12.00, 3 timer Hjelpemidler: To A4-ark (fire sider) med egne notater Faglærer: Robert Roppestad "Ikke-kommuniserende"

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Navigering av en mobil mikrorobot

Navigering av en mobil mikrorobot Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Intelligente systemer Fag IAD32005 Intelligente systemer Laboppgave nr 1 Navigering av en mobil mikrorobot Halden, Remmen 25.01.2007 23.01.07 Ny oppgave

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: 18.12.08

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Software versjon 0.3

Software versjon 0.3 Spesifikasjon for EXi panel for sone 1, RIA-OP4 05.05.00, Arild Gundersen Software versjon 0.3 Manual for RIA-OP4 sw0.3.doc 05.05.00 Side 1 RIA-OP4-W Veggmontert (ikke lagervare) RIA-OP4-P Panelmontert

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport Automatisk trikkstopp på Gråkallbanen

Forprosjektrapport Automatisk trikkstopp på Gråkallbanen Forprosjektrapport Automatisk trikkstopp på Gråkallbanen Gruppe 07 Kristian Vada Helge M Vestre Eric Skjemstad HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

wslan wireless sensor Local Area Network

wslan wireless sensor Local Area Network wslan wireless sensor Local Area Network NFR KMB Jan Erik Håkegård SINTEF Faglig seminar - Trådløs fremtid, Telenor Fornebu, 26. januar 2005 1 Innhold Eksempler på anvendelsesområder for sensornettverk

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Intelligent sensorteknologi

Intelligent sensorteknologi Intelligent sensorteknologi Nordic Semiconductors nrf24e1 Ultra low Power Wireless Communication Av: Kjetil Sandem Ole Martin Bråtene 08.06.2007 En del av prosjekt TELDRE Sarpsborg Forord: Dette prosjektet

Detaljer