SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39"

Transkript

1 SPPR Software Project Progress Report Uke Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003

2 1 INTRODUKSJON FORMÅL OPPSUMMERING REFERANSER DEFINISJONER OG FORKORTELSER TEKNISK STATUS WP STATUS PLAN FREM TIL NESTE PERIODE RESSURSSTATUS PERSONRESSURSBRUK... 7 Timelister uke Timelister uke WP RESSURSSTATUS AKKUMULERT ARBEIDSTID FOR GRUPPE TIDSPLAN MILEPÆLSUTVIKLING TIDSPLAN SAMMENDRAG PROBLEMER OG RISIKO VEDLEGG MØTEREFERATER Møtereferat Møtereferat Møtereferat Side 2 av 19

3 1 Introduksjon 1.1 Formål Formålet med denne rapporten er å beskrive status for prosjektet vårt, samt å gi et inntrykk av hva vi har arbeidet med og hvordan vi har arbeidet siden forrige periode av prosjektet. Ved hjelp av disse rapportene håper vi å lettere kontrollere og holde orden på arbeidsprosessen, slik at den blir mer effektiv og holder høyere kvalitet. Denne rapporten tar for seg tidsperioden til Adressen til websiden: 1.2 Oppsummering I denne perioden har gruppen fått et nytt medlem, Gunhild Kristiansen. Vi har derfor endret på det estimerte timeforbruket, samt omorganisert arbeidsfordelingen innad i gruppen. Vi har hatt ett nytt møte med kursansvarlig, Ky Van Ha, der vi fikk ett par forslag til endringer som måtte gjøres i rapporten. Vi har primært arbeidet med SPMP og SPPR2 denne perioden. De anbefalte endringene som veileder anbefalte vedrørende SPMP og SPPR1, har vi også gjort. Når det gjelder SRS har vi begynt med arbeidspakken: kravspesifikasjon, samt skrevet litt på selve SRS-rapporten. Side 3 av 19

4 1.3 Referanser Websider Bøker Software Engineering, Theory and practice, Shari Lawrence Pfleeger. Prentice Hall Inc. Second Edition 2001 Requirement Engineering, Processes and Techniques. Gerald Kotonya and Ian Sommerville. John Wiley & Sons, 2001 Artikler 1.4 Definisjoner og forkortelser Forkortelser Navn SPPR SPMP WP WPId Beskrivelse Software Project Progress Report Software Project Management Plan Work Package Work Package ID Definisjoner Navn Cum ExpP PrEst ToGo Beskrivelse Totalt utført arbeidsmengde hittil I perioden Utført arbeidsmengde i inneværende periode PreEstimated Forventet (estimert) arbeidsmengde denne periode. Gjenstående arbeidsmengde neste perioder Side 4 av 19

5 Gruppemedlemmer Forkortelse Fullt navn KV Kristian Vågen MAS Magnus Asbjørnsen MST Martin Stenmark AEH Arne Enger Hansen CV Cecilie Vådahl GK Gunhild Kristiansen Side 5 av 19

6 2.0 Teknisk status 2.1 WP status WPId Aktivitet Status 2.4 Designe ulike skjemaer/maler Ferdig 2.8 Prototyping Påbegynt 3.1 Risikoanalyse Ferdig 3.2 Utarbeidelse av kravspesifikasjon. Påbegynt 7.1 SPPR1 Ferdig (Oppdatert) 7.2 SPMP Ferdig (Oppdatert) 7.3 SPPR2 Ferdig 8.2 Møte Gjøres kontinuerlig 8.3 Vedlikehold av Websider Gjøres kontinuerlig 2.2 Plan frem til neste periode WPId Aktivitet Kommentar 3.2 Utarbeidelse av kravspesifikasjon. Begynt å identifisere krav 3.3 Prototyping Påbegynt 7.4 SPPR 3 Ferdig innen SRS Vi har begynt på SRS siden den skal inn Møte Gjøres kontinuerlig 8.3 Vedlikehold av websider Gjøres kontinuerlig Side 6 av 19

7 3 Ressursstatus 3.1 Personressursbruk Timelister uke 38 Navn Kristian Vågen Uke :00 11: Møte :00 12:30 0,5 8, 2 Møte med Ky :00 14:00 2 7, 2 SPMP :00 11:00 1 8, 2 Møte :00 14:00 2 7, 2 SPMP :00 15:00 3 7, 2 SPMP :00 13:00 2 7, 2 SPMP Total timer i perioden 11,5 Navn Arne Enger Hansen Uke :00 11:00 1 8, 2 Møte :00 12:30 0,5 8, 2 Møte med Ky :00 14:00 2 7, 2 SPMP :00 11:00 1 8, 2 Møte :00 14:00 2 7, 2 SPMP :00 15:00 3 7, 2 SPMP :00 13:00 2 7, 2 SPMP Total timer i perioden 11,5 Navn Martin Stenmark Uke 38 timer WP Kommentar Møte ,5 8.2 Møte med Ky SPMP Prototyping SPMP SPMP SPMP Total timer i perioden 8,5 Side 7 av 19

8 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 11:00 1 8, 2 Møte :00 12: Oppdatering av Websider :00 12:30 0,5 8, 2 Møte med Ky :00 18:00 1 7, 2 SPMP :00 19:00 1 8, 3 Oppdatering av Websider :00 14:00 1 7, 2 SPMP :00 12:00 1 8, 3 Oppdatering av Websider Total timer i perioden 6,5 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 11:00 1 8, 2 Møte :00 12:30 0,5 8, 2 Møte med Ky :00 15:00 1 8,2 Møtereferat :00 22:00 3 7, 2 SPMP :00 14:00 1 7, 2 SPMP :00 12:00 1 7, 2 SPMP Total timer i perioden 7,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke :00 12: Møte gruppe, jobbet med SPPR :00 18:00 3 7, 2 SPMP :00 11:00 1 8, 2 Møte gruppe :00 13:30 0,5 8, 2 Møte med Ky :00 15:00 2 7, 2 SPMP :00 20:00 2 7, 2 SPMP :00 20:00 3 7,5 SRS, Skrev mal til SRS :00 13:00 1 8, 2 Møte :00 15:00 4 7, 2 SPMP Total timer i perioden 18,5 Side 8 av 19

9 Totalt for uke 38 Navn timer Kristian Vågen 11,5 Martin Stenmark 8,5 Magnus Asbjørnsen 6,5 Arne Enger Hansen 11,5 Cecilie Vådahl 7,5 Gunhild Kristiansen 18,5 Total timer i perioden 64 Akkumulert timer total 232 Side 9 av 19

10 Timelister uke 39 Navn Martin Stenmark Uke :00 13: Møte :00 16:00 3 3,2 Kravspek :00 14:00 2 7,3 SPPR :00 14:00 2 8, 2 Møte Total timer i perioden 10 Navn Kristian Vågen Uke :00 13: Møte :00 16:00 3 3,2 Kravspek :00 14:00 2 7, 1 SPPR :00 14:00 2 8, 2 Møte Total timer i perioden 10 Navn Arne Enger Hansen Uke :00 13: Møte :00 16:00 3 3,2 Kravspek :00 14:00 2 7,3 SPPR :00 14:00 2 8,2 Møte Total timer i perioden 10 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 13: Møte :00 16:00 3 3,2 Kravspek :00 23:00 4 8,3 Oppdatering av Websider :00 14:00 2 7,3 SPPR :00 14:00 2 8,2 Møte Total timer i perioden 14 Side 10 av 19

11 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 12:00 2 8,2 Møte :00 15:00 2 7,1 SPPR :00 15:00 1 7,1 SPPR :00 09:30 1,5 7,3 SPPR :00 14:00 2 7,3 SPPR :00 14:00 2 8,2 Møte Total timer i perioden 10,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke :00 12: Møte :00 15:00 2 7, 1 SPPR :00 15:00 2 7, 1 SPPR :00 15:00 3 7, 1 SPPR :00 16:00 1 7, 3 SPPR :00 20:00 2 7, 3 SPPR :00 14:00 2 7,3 SPPR :00 18:00 2 7,3 SPPR :00 20:00 1 7,2 SPMP :00 21:00 1 7,2 SPMP :00 14:00 2 8,2 Møte Total timer i perioden 20 Totalt for uke 39 Navn timer Kristian Vågen 9 Martin Stenmark 8 Magnus Asbjørnsen 14 Arne Enger Hansen 8 Cecilie Vådahl 10,5 Gunhild Kristiansen 20 Total timer i perioden 74,5 Akkumulert timer total 306,5 Side 11 av 19

12 3.2 WP ressursstatus WPId WP-Navn Plan Tidligere perioder 2.8 Prototyping Utarbeidelse av 180 krav spes. 7.1 SPPR SPMP SPPR SRS Møter Oppdatering websider 50 Uke 38 Uke 39 Total PrEst ToGo PrEst ToGo PrEst ToGo ExpP Cum ExpP Cum ExpP Cum ,5 16,6 16, Total forbruk av timer for aktive WP : 226,5 3.3 Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 I periode 1 var Gunhild Kristiansen medlem av gruppe 4, og står oppført med 42 timer i deres SPPR1. Derfor står det null timer i tabellen Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 Medlem Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Total Kristian Vågen Martin Stenmark Magnus Asbjørnsen 37 20,5 Arne Enger Hansen 28 19,5 Cecilie Vådahl 29 17,5 Gunhild Kristiansen 0 38,5 Total Side 12 av 19

13 Side 13 av 19

14 4 Tidsplan 4.1 Milepælsutvikling # Beskrivelse Kommentar 1 Godkjenning av Ferdig prosjektoppgave 2 Organisasjonsfase Ferdig 3 Analysefase Påbegynt 4 Systemdesign Ingen forandring 5 Programdesign ferdig Ingen forandring 6 Implementasjon ferdig Ingen forandring Side 14 av 19

15 4.2 Tidsplan sammendrag Dette er de aktivitetene vi har gjort i denne perioden: til Når det gjelder SPPR1 så har denne kun blitt oppdatert i denne perioden. WPId Navn Start Ferdig 3 Analyse 3.1 Risikoanalyse Utarbeidelse av Krav spes Rapportering 7.1 SPPR SPMP SPPR SRS Administrasjon 8.2 Møte Vedlikeholde av websider Side 15 av 19

16 5 Problemer og risiko Det er fortsatt et av gruppemedlemmene som ikke har tilgang til vår felles arbeidsmappe, fra sin PC hjemme. Vi har løst dette problemet ved at personen enten sender materiale via e-post til andre gruppemedlemmer, eller tar det med til skolen. Dette utgjør fortsatt ikke noen signifikant risiko for at vi ikke når milepæler i prosjektet. Side 16 av 19

17 6 Vedlegg 6.1 Møtereferater Software Engineering Gruppe 7 Til stede: Alle Meldt forfall:ingen Forfall:Ingen Agenda: SPMP Møte med Ky Presentasjon av kapitler i boka Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: Sted: Kantinen Møteleder: Kristian Vågen Møtereferent: Cecilie Vådahl SPMP AEH gikk gjennom de forskjellige delene i SPMP, og forklarte hva de skulle inneholde. Kapitler i SPMP ble fordelt slik: Introduksjon : GK Prosjekt organisasjon : AEH./GK Administrative prosesser: MAS Teknisk prosess: MST WP, plan og budsjett: AEH og KV Møte med Ky Punkter som skal tas opp på møte med Ky i dag kl.12:00 er: Tilbakemelding på SPPR (schedule og tidsfordeling) Konfigurasjonsstatus Presentasjon av kapitler i boka KV kom med forslag om at alle leser et kapittel i Software Engineering boka og presenterer sammendrag av kapittelet for resten av gruppa. Ansvar for fordeling av kapitler: KV og AEH Dato for neste møte: Side 17 av 19

18 Software Engineering Gruppe 7 Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall:Ingen Agenda: SPPR MS Project Plan Logo Møtereferat Møtetype: Møte med Ky Van Ha Dato: Tid: 12:00 Sted: Kontoret til Ky Van Ha Møteleder: Kristian Vågen Møtereferent: Cecilie Vådahl KVH forklarte hva som skulle stå i SPPR: beskrivelse av hva som er gjort i prosjektet hittil og hva som skal gjøres i neste periode plan for WP og aktiviteter i den perioden som har vært Forelesninger, lesing og søking på nettet skal ikke regnes med i tidsforbruket Viktig å være nøye med timeantallet per person slik at forholdet mellom arbeidet som er gjort og timeantallet stemmer overens Hvis ikke det er gjort noen endringer i planen skal konfigurasjonsstatus utelates Punkter som ikke er aktuelle må utelates, ikke stå tomme Det er opprettet sted for felles mail med link til fellesområde: frigg.hiof.no MS Project Plan Analysefasen kan begynne allerede nå Forskjell på design arkitektur og detaljert design Alle aktiviteter må inneholde noe som skal gjøres eller dokument som skal skrives for at det skal være en aktivitet Prototype må være en egen aktivitet under hver WP Logo KV hadde tegnet logo Dato for neste møte: Side 18 av 19

19 Software Engineering Gruppe 7 Til stede: Alle Meldt forfall:ingen Forfall:Ingen Agenda: SPPR1 SPPR2 SRS Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 10:00 Sted: Hjemme hos Kristian Møteleder: Kristian Vågen Møtereferent: Cecilie Vådahl SPPR1 Legge inn logo på forsiden av rapporten og i møtereferatene. Rette SPPR1(timelister, WP) ferdig til onsdag: CV og GK SPPR2 Legge inn logo på forsiden av rapporten og i møtereferatene. Skrive SPPR2 ferdig til onsdag: CV og GK SRS Starte på SRS: KV, AEH, MST og MAS Alle innleveringer skal være ferdig to dager før innlevering. Dato for neste møte: Mandag Side 19 av 19

SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46

SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46 SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere: Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Bergan, Bjørn s161593 Baisa,

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport til trykking!

Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport til trykking! Hovedprosjekt i data Høgskolen i Oslo, våren 2011 Prosjekt dagbok gruppe 6 Innlevering av rapport! Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport

Detaljer

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 Sluttrapport Bedriftspraksis Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 1 Forord Denne rapporten fungerer som karaktergrunnlag i faget Bedriftspraksis høsten 2014. Denne rapporten består av fire

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Prosessdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics

Prosessdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics Page 1 of 106 1 Forord Denne prosessdokumentasjonen handler om utvikling av et datasystem som håndterer betalingsterminalenes sitt livsløp hos PayEx. Den tar for seg alt fra idé og planleggingsfasen til

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer