SPPR Software Project Progress Report Uke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46"

Transkript

1 SPPR Software Project Progress Report Uke Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003

2 1 INTRODUKSJON FORMÅL OPPSUMMERING DEFINISJONER OG FORKORTELSER TEKNISK STATUS WP STATUS PLAN FREM TIL INNLEVERING RESSURSSTATUS PERSONRESSURSBRUK... 7 Timelister uke Timelister uke Timelister uke SPPR5. Generelle endringer og leste gjennom...error! Bookmark not defined. 3.2 WP RESSURSSTATUS AKKUMULERT ARBEIDSTID FOR GRUPPE TIDSPLAN MILEPÆLSUTVIKLING TIDSPLAN SAMMENDRAG PROBLEMER OG RISIKO VEDLEGG MØTEREFERATER Møtereferat Møtereferat Møtereferat Møtereferat Møtereferat Side 2 av 26

3 1 Introduksjon 1.1 Formål Formålet med denne rapporten er å beskrive status for prosjektet vårt, samt å gi et inntrykk av hva vi har arbeidet med og hvordan vi har arbeidet siden forrige periode av prosjektet. Ved hjelp av disse rapportene håper vi å lettere kontrollere og holde orden på arbeidsprosessen, slik at den blir mer effektiv og holder høyere kvalitet. Denne rapporten tar for seg tidsperioden til Adressen til websiden: Oppsummering I denne perioden har vi i hovedsak jobbet med arkitektur og detaljert design i SDS. Denne rapporten har vært tidskrevende, og det har vært mye å skrive. Vi oppdaget også nye krav og brukte en tid på å oppdatere SRS. Vi har fått implementert en del av heissystemet og fått en relativ klar oversikt over hvordan vi skal løse resten av implementeringa. Side 3 av 26

4 1.3 Referanser Websider Bøker Software Engineering, Theory and practice, Shari Lawrence Pfleeger. Prentice Hall Inc. Second Edition 2001 Requirement Engineering, Processes and Techniques. Gerald Kotonya and Ian Sommerville. John Wiley & Sons, 2001 Artikler Eksempler på SPPR fra 2002, gitt av Ky Van Ha Mal SPPR, gitt av Ky Van Ha Våre forrige utgaver av SPPR 1.4 Definisjoner og forkortelser Forkortelser Navn SDS SPPR SPMP SRS WP WPId Beskrivelse System Design Specification Software Project Progress Report Software Project Management Plan Software Requirement Specification Work Package Work Package ID Definisjoner Navn Cum ExpP PrEst ToGo Beskrivelse Totalt utført arbeidsmengde hittil I perioden Utført arbeidsmengde i inneværende periode PreEstimated Forventet (estimert) arbeidsmengde denne periode. Gjenstående arbeidsmengde neste perioder Side 4 av 26

5 Gruppemedlemmer Forkortelse Fullt navn KV Kristian Vågen MAS Magnus Asbjørnsen MST Martin Stenmark AEH Arne Enger Hansen CV Cecilie Vådahl GK Gunhild Kristiansen Side 5 av 26

6 2.0 Teknisk status 2.1 WP status WPId Aktivitet Status 3.2 Utarbeidelse av kravspesifikasjon. Ferdig 5.1 Design av UML Ferdig 5.2 Detaljert Design Ferdig 5.3 Prototyping Ferdig 6.1 Implementering Påbegynt 7.5 SRS Oppdatert 7.7 SDS Levert 7.8 SPPR 5 Levert 8.2 Møte Gjøres kontinuerlig 8.3 Vedlikehold av Websider Gjøres kontinuerlig 2.2 Plan frem til innlevering Den er frist for levering av sluttrapporten. I denne perioden frem til denne datoen skal vi gjøre ferdig prosjektet. Dette innebærer finpussing av gamle rapporter, gjøre ferdig implementeringen, skrive sluttrapport, samt levere en evaluering. Vi skal også ha presentasjon i den neste periode som skal forberedes. Side 6 av 26

7 3 Ressursstatus 3.1 Personressursbruk Timelister uke 44 Navn Kristian Vågen Uke ,5 5.3 Prototyping Møte ang. Design Jobbet med UML-diagrammer Jobbet med detaljert design ,5 8.2 Møte. Jobbet med å fordele arbeidoppgaver Total timer i perioden 5 Navn Martin Stenmark Uke :00 13: Møte med Ky :00 16: Prototyping :00 13: Planlegging, integrasjon av midlertidige moduler :00 15: Prototyping, integrasjon av midlertidige moduler :00 16: Planlegging, videre utvikling av logikkmodul :00 18: Prototyping, videre utvikling av logikkmodul :00 14: SRS, krav :00 20: Grensesnitt mot heisfysikk :00 15: Planlegging av destinasjonskø :00 16: Prototyping av destinasjonskø :00 13: Møte :00 14: Sekvensdiagram :00 17: Planlegging av GUI :00 21: Prototyping. Programmering av GUI :00 15: Prototyping :00 21: Komponentbeskrivelser :00 19: Prototyping :00 15: Prototyping Total timer i perioden 42 Side 7 av 26

8 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 13: Møte med Ky :00 16: Prototyping av heisdør :00 14: SRS, jobbet med oppdatering av krav :00 14: Webside :00 15: SDS - Sekvensdiagram :00 13: Møte :00 13:30 0,5 5.1 SDS - Sekvensdiagram :00 15: SDS - Sekvensdiagram og Collabration diagram :00 19: Webside Total timer i perioden 19,5 Navn Arne Enger Hansen Uke ,5 5.3 Prototyping ,5 5.1 Jobbet videre med klassediagram Møte ang. Design Jobbet med sekvensdiagram Jobbet med design/sekvensdiagram Jobbet med UML-diagrammer Jobbet med design Jobbet med detaljert design + diagram Jobbet med detaljert design ,5 8.2 Jobbet med å fordele arbeidoppgaver ,5 5.2 Jobbet med DD, samt sekv.diagramer Total timer i perioden 18 Side 8 av 26

9 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 19: Formelle metoder Købehandling :00 15: Formelle metoder Købehandling :00 13: Møte SDS :00 13:30 0,5 8.2 Møtereferat :30 14:00 0,5 7.5 Formelle metoder Købehandling :00 20: Formelle metoder Købehandling :00 16: SDS Detaljert design :00 16: SDS Detaljert design Total timer i perioden 19 Navn Gunhild Kristiansen Uke 44 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 14: SRS. Rettet opp i SRS samtidig som jeg skrev endringene i Endringsoversikten. Så blant annet på Use cases, event list og krav :00 18: Kravspesifikasjonen. Skrev nye krav SRS :00 14: Satte inn nye Use case i rapporten. Og lagde figurer :00 13: Kravspesifisering oppdatering. Jobbet med krav :00 18: Oppdatering av SRS. Skrev også kravene inn i kortversjon av krav :00 19: SDS. Lagde sekvensdiagram- Behandle heisknapp :30 11: Møte. Diskuterte hva som skulle gjøres i dag og de nærmeste dagene :00 14: Vi jobbet med de oppdaterte kravene og kortversjonen av krav. Så også litt på de nye use cases :00 13:30 1,5 7.7 SDS.Collabration diagram, sekvens diagram :00 15: Kravdokumentet :00 13: Møte i gruppen. Fordele oppgaver og snakket om status :00 14: SDS. Jobbet med forskjellige diagrammer :00 19:30 1,5 7.7 SDS. Jobbet med diagrammer :00 18: SDS. Jobbet med diagrammer Total timer i perioden 24 Totalt for uke 44 Navn Ant timer Kristian Vågen 5 Martin Stenmark 42 Magnus Asbjørnsen 19.5 Arne Enger Hansen 18 Cecilie Vådahl 19 Gunhild Kristiansen 24 Total timer i perioden Akkumulert timer total 853 Side 9 av 26

10 Timelister uke 45 Navn Kristian Vågen Uke :00 11: Møte :00 12: Møte :00 15:30 3,5 5.1 Design av UML diagrammer :00 16: Design av UML diagrammer :00 12: SDS :00 20: SDS :00 12: SDS :00 13: Møte :00 16: SDS :00 20: SDS :00 12: SDS Total timer i perioden 25,5 Navn Martin Stenmark Uke Møte ang. Design Diverse ang design :00 19: Prototyping :00 14: Design UML :00 20: Pseudokode for købehandling i heis + design UML :00 14: Detaljert Design. Komponentbeskrivelser :00 20: Detaljert design. Komponentbeskrivelser :00 12: Detaljert Design..Komponentbeskrivelser, SDS Møte ang. Design Komponentbeskrivelser :00 21: Ordliste SDS, komponentbeskrivelser :00 12: Eventdiagrammer :00 15: Sporing av krav Total timer i perioden 28,0 Side 10 av 26

11 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 14: Filbehandling, definerte initfil som XML :00 16: UML :00 12: Møte Filbehandling, java og XML Filbehandling, java og XML :00 14: SDS rettet på diverse diagrammer :00 13: Møte : Detaljert Design. Komponentbeskrivelser : Detaljert Design. Komponentbeskrivelser : Oppdatering av webside :00 15: SDS renskriving, fant skrivefeil o.l Total timer i perioden 25 Navn Arne Enger Hansen Uke Møte ang. Design Diverse ang design Div. Bl.a. Klassediagram for adg.kntrl, : Definering av Fault med mer ,5 5.1 Sekvensdiagram for købehandling i heis + div Komponentbeskrivelse CCC + Sekvensdieagram ,5 7.7 SDS Møte ang. Design Detaljert Design. Komponentbeskrivelser ,5 7.7 SDS ,5 7.7 SDS SDS Total timer i perioden 26 Side 11 av 26

12 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 11:30 1,5 5.2 SDS Detaljert design :30 12:00 0,5 8.2 Møte SDS :00 13: Møtereferat :00 15: SDS Detaljert design :00 22: SDS Detaljert design :00 18: SDS Detaljert design :00 14: SDS Detaljert design :00 16: Møte SDS :30 18:00 1,5 8.2 Møtereferat :00 12: SDS Detaljert design :00 13: Møte :00 21: SDS :00 12: SDS Total timer i perioden 26,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke 45 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 12: Vi hadde et statusmøte :00 15: Jobbet med SDS. Diagrammer SDS generelt. Satte sammen rapporten :00 13:30 3,5 7.7 Jobbet med komponentene og kravrelasjoner :00 20: Detaljert Design. Komponenter og kravrelasjoner :00 10:30 1,5 7.7 Satte sammen rapporten. Flettet sammen det alle hadde skrevet og la inn diagrammer og tabeller :30 14: Detaljert Design. Jobbet med komponentene og kravrelasjoner :00 20: Leste gjennom SDS. Skrev i ordlisten :00 12: SDS. Skrev litt her og der samt fylte ut ordliste, skrev på klassediagrammene :00 13: Møte. Gjorde status på SDS og fordelte de siste arbeidesoppgavene :00 20: SDS. Jobbet med rapporten. Sporinger, tekst til klassediagram, redigering, limte inn mye deler som skulle inn i rapproten og masse småting (som jeg ikke husker akkurat nå) :00 14: Finpussing og rettinger på SDS Total timer i perioden 30 Side 12 av 26

13 Totalt for uke 45 Navn Ant timer Kristian Vågen 25,5 Martin Stenmark 28 Magnus Asbjørnsen 25 Arne Enger Hansen 26 Cecilie Vådahl 26.5 Gunhild Kristiansen 30 Total timer i perioden 161 Akkumulert timer total 1014 Side 13 av 26

14 Timelister uke 46 Navn Kristian Vågen Uke :00 16: Møte angående videre fremdrift :00 11: Møte angående videre fremdrift :00 15: Jobbet med diverse timelister :00 13: SPPR :00 15: SPPR :00 11: Møte med ky Total timer i perioden 8 Navn Martin Stenmark Uke :00 11:30 0,5 6.1 Planla implementasjon :30 12:00 0,5 8.2 Møte ang. implementasjon :00 13:00 1,0 6.1 Planla implementasjon :00 19:00 3,0 6.1 Implementasjon ESL, ElevatorStatus :00 12:00 1,0 6.1 Planla videre implementasjon :00 20:00 2,0 6.1 Implementasjon SortedQueue,AccessControl :00 14:00 3,0 6.1 Forsøksvis integrering av implementerte klasser :00 18:00 2,0 6.1 Implementasjon :00 14:00 3,0 6.1 Implementasjon Elevator, diverse GUI-klasser :00 11:00? 1,0 8.2 Møte med Ky ang. SDS Total timer i perioden 17,0 Navn Magnus Asbjørnsen Uke 46 Dato Fra kl Til kl Ant timer WP Kommentar :00 13: Oppdaterte webside :30 12:00 0,5 8.2 Møte ang. implementasjon :00 14: Implementerte 12: :00 13: Sppr 5 timeberegninger :00 13: Sppr 5, problemer og risiko, sammendrag :00 18: Implementerte accesskontroll og sortedqueue :00 12: Sppr 5 renskrivning :00 15: Sppr 5 renskrivning Total timer i perioden 10,5 Side 14 av 26

15 Navn Arne Enger Hansen Uke :00 16:00 1,0 8.2 Møte ang videre fremdrift :30 11:00 0,5 8.2 Møte ,5 6.1 Forberede implementeringsfasen : ,5 6.1 Implementere Controller og ControlSwitch ,0 6.1 Gjennomgikk kode ,0 6.1 Implementering ,0 8.2 Møte med Ky ang SDS ,5 8.2 Møte ang videre fremdrift og prestentasjon Total timer i perioden 9 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 11:30 0,5 8.2 Møte :30 12:00 0,5 8.2 Møtereferat :00 13: Møtereferat :00 17: Implementasjon Fault - AlertReception :00 11: Implementasjon Fault - AlertReception :30 14:00 2,5 6.1 Implementasjon Fault - AlertReception :00 11: Møte med Ky Total timer i perioden 7,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke 46 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 11:30 0,5 8.2 Møte. Diskuterer ststus og fordele oppgaver :30 13: SPPR 5. Timer, arbeidspakker og progresstabell for uke_ :00 14: SPPR 5. Timer, arbeidspakker og progresstabell for uke_45. Skrev generelt på SPPR :00 19: SPPR5. Generelle endringer, leste gjennom SPPR5. Skrev generelle endringer. Progresstabell :00 13:30 2,5 7.8 Milepæler, wpstatus :00 17: SPPR :00 11: Møte med Ky angående SDS SPPR5. Gjorde ferdig timer for uke 46 samt gjorde den :00 12: klar for levering :00 15: SPPR5. Renskrev rapporten Total timer i perioden 14 Side 15 av 26

16 Totalt for uke 46 Navn Ant timer Kristian Vågen 8 Martin Stenmark 17 Magnus Asbjørnsen 10,5 Arne Enger Hansen 9 Cecilie Vådahl 7.5 Gunhild Kristiansen 14 Total timer i perioden 66 Akkumulert timer total 1080 Side 16 av 26

17 3.2 WP ressursstatus Progress tabell WPid Aktivitet Plan Uke 44 Uke 45 Uke 46 Totalt 3.2 PrEst ToGo PrEst ToGo PrEst ToGo ExpP Cum ExpP Cum ExpP Cum Utarbeidelse av krav spes Design av UML Detaljert Design , Prototyping Implementering SRS , SDS SPPR ,5 23,5 23, ,5 8.2 Møter ,5 204,5 204,5 8.3 Oppdatering websider Side 17 av 26

18 3.3 Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 Gunhild Kristiansen var medlem av en annen gruppe i Periode 1, og står derfor oppført med null timer(*) for denne perioden. I gruppe 4 sin SPPR1, står hun oppført med 42 timer for den respektive perioden. Disse timene er ikke medregnet i hennes totale timer. Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 Medlem Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Total Kristian Vågen Martin Stenmark Magnus Asbjørnsen 37 20, ,5 Arne Enger Hansen 28 21, Cecilie Vådahl 29 18, Gunhild Kristiansen 0 * 38, ,5 Total Side 18 av 26

19 4 Tidsplan 4.1 Milepælsutvikling # Beskrivelse Kommentar 1 Godkjenning av Ferdig prosjektoppgave 2 Organisasjonsfase Ferdig 3 Analysefase Ferdig 4 Systemdesign Ferdig 5 Programdesign Påbegynt, vi har ikke gjort ferdig alt her, så milepælen forskyves fra uke 44 til uke 45 6 Implementasjon Ingen forandring. Ferdig etter planen Side 19 av 26

20 4.2 Tidsplan sammendrag Dette er de aktivitetene vi har gjort i denne perioden til WPId Navn Start Ferdig 3 Analyse 3.2 Utarbeidelse av Krav spes Programdesign 5.1 Design av UML Detaljert Design Prototyping System implementasjon 6.1 Implementering Rapportering 7.5 SRS SDS SPPR Administrasjon 8.2 Møte Vedlikeholde av websider Side 20 av 26

21 5 Problemer og risiko Det har hele perioden vært problemer med å koble seg til skolens servere hjemmefra. Dette har ført til frustrasjon blant gruppemedlemmene, siden vi måtte benytte oss filutveksling via mail, noe som er veldig tungvint. Frigg har også vært ustabil, men siden vi har gode backuprutiner har dette ikke utgjort et stort problem. Side 21 av 26

22 6 Vedlegg 6.1 Møtereferater Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: Sted: Os alle etasje Møteleder: Martin Stenmark Møtereferent: Gunhild Kristiansen Til stede: Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark, Gunhild Kristiansen Meldt forfall: Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl Forfall: Kristian Vågen, Cecilie Vådahl, Arne Enger Hansen Agenda: Vi snakket om SRS Bestemte hva vi skulle jobbe sammen om i dag. Og fant ut at det var mest praktisk å gå gjennom de nye kravene og use casene De tre oppmøtte på møtet fordelte arbeid som skal være ferdig til neste gang vi skulle møtes Oppgaver som skal utføres: Nye krav i SRS skal gås gjennom Nye use case og eventlist skal gå gjennom De nye oppdateringene som er gjort generelt i rapporten skal gås gjennom. Dato for neste møte: Side 22 av 26

23 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 12:00 Sted: Kantina Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: Fast arbeidstid Fordele oppgaver Fast arbeidstid Vi ble enige om at gruppa skal møte klokken 10:30 hver dag. På tirsdager og torsdager blir det møte klokken 12:00 da det er SE forelesning klokken 10:00. Fordele oppgaver Arkitektur : AEH og MST Diagrammer: MAS og GK Detaljert design: KV og CV Dato for neste møte: Side 23 av 26

24 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 11:30 Sted: Kantina Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: AEH, GK, KV, MST, CV Meldt forfall: MAS Forfall: MAS Agenda: SDS SPPR Oppgaver SDS Det ble diskutert om klassediagram skulle deles opp i to deler. En overordnet del og en detaljert del. Det ble også vurdert å ta med klasser for å behandle brannvarsling og adgangskontroll. SPPR Tidligere rapporter må gjennomgås og rettes. Oppgaver som ble fordelt: Sekvensdiagrammer: GK og MST Rette tidligere rapporter: KV Dato for neste møte: Side 24 av 26

25 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 11:00 Sted: Kantina Møteleder: KV Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: Presentasjon SPPR/SPMP SDS Implementering Presentasjon Vi ble enige om at alle skal tenke gjennom hvilke forskjellige temaer som skal med i presentasjonen. Dette skal også drøftes på møte med KVH. Tenke gjennom hvilken form presentajonen skal ha, f.eks Powerpoint. SPPR/SPMP Alle SPPR-rapportene og SPMP-rapporten må gjennomgås og rettes. SDS Rette diagrammer slik at de har lik størrelse på bokser og piler. Implementering Sette opp alt som skal implementeres, slik at alle kan implementere noe hver. Gå gjennom SPPR-rapporter og SPMP: GK Samle alt som skal implementeres: AEH og MST Dato for neste møte: Side 25 av 26

26 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Møte med KVH Dato: Tid: 10:00 Sted: Kontoret til KVH Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: SDS Presentasjon Sluttrapport Brukermanual Evaluering SDS Metodene skal skrives inn under punktet prosessering. Under punktet grensesnitt skal det beskrives hvilken relasjon en klasse har til en annen klasse. For eksempel når man trykker på login knappen aktiveres en annen klasse. Dette må beskrives som et grensesnitt. Pseudokode må skrives mer detaljert, med hva som logisk skjer. De krav i sporingstabellen som ikke kan implementeres må det refereres til i introduksjonen. Presentasjon I presentasjonen skal man beskrive problemstilling og presentere hovedmålet. Programmet skal kjøres og forklares. GUI må forklares. Systemarkitektur må beskrives generelt, hva som skjer og hvilke relasjoner som finnes. Resultatet presenteres til slutt. Sluttrapport Sluttrapporten skal leveres i to eksemplarer. SPPR-rapportene og koden på CD skal ligge i appendix til sluttrapporten. SPPR6 legges i appendix til sluttrapporten. Brukermanual Det må lages en brukermanual til systemet. Evaluering Gruppen skal levere en felles evaluering av faget, anonymt. Dato for neste møte: Side 26 av 26

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43

SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43 SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Side: 1 Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Dato: 22.11.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 1.0 Dato: 20.09.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn:

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 1.0 Dato: 1.09.00 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

SDS Software Design Specification

SDS Software Design Specification SDS Software Design Specification Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003 FIGUROVERSIKT...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS)

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS) INF5120 - Oblig 2 Hour Registration System (HRS) 1 av 40 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innholdsfortegnelse for figurer... 3 3 Hour Registration System (HRS)... 4 3.1 Introduksjon...

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

Oppfølgingsdokument. Kode 009 29. januar 2004 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 009 Forfatter. Hanne Johnsen

Oppfølgingsdokument. Kode 009 29. januar 2004 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 009 Forfatter. Hanne Johnsen Periode 009 Forfatter Hanne Johnsen www.multipro-skien.no www.kiprod.com www.prosjekt.kiprod.com 1 av 7 Oppgaver for D01-2004: I denne perioden har vi konstruert infokiosken, detaljert use caser, og begynt

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 Vigdis Bye Kampenes Stein Grimstad Gruppe 26 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2... 1 1 Business model... 2 Innledende kommentarer... 2 Andre avgrensninger... 2 Scoping

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu UML 1 Use case drevet analyse og design 20.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser?

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser? UML Use case drevet analyse og design 31.01.2005 Kirsten Ribu I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 1 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering.

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering. Bakgrunn Modellering har lenge vært et kjent begrep innen systemutvikling. På 80-tallet ble metoder som Yourdon/Demarco og Gane&Sarson brukt for å lage dataflyt-diagrammer. Etter hvert ble disse integrert

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 22. mai, 2008 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 22. mai, 2008 kl 0900-1300 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 15. juni, 2008 Eksamen

Detaljer

Aktivitetskart. Fremdriftsplan: denne prosessen: Peder Sundbø. ferdigstilt uke 8. fastslåing av prosjekt. Magnus Eriksen. Uke 8.

Aktivitetskart. Fremdriftsplan: denne prosessen: Peder Sundbø. ferdigstilt uke 8. fastslåing av prosjekt. Magnus Eriksen. Uke 8. Aktivitetskart Planlegging dato: 29.01-09 TIL 7.2-09 Kravspesifikasjon beskrivelser Papirprototyp ER-diagram Planlegging og fastslåing av prosjekt En del av kravspesifikasjon. Grafisk visning av systemets

Detaljer

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen Periode 11.11.2003 Forfatter Lars Erik Nordengen www.multipro-skien.no www.kiprod.com www.prosjekt.kiprod.com 1 av 11 Kodestandard Ansvar: Hanne Kodestandaren er ferdig. Hanne ønsker fortsatt tilbakemelding

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Flight Progress Strip System for Air Traffic Control Versjon: 3.0 Software Requirements Specification Dato: 21.11.2002. Gruppe nr:

Flight Progress Strip System for Air Traffic Control Versjon: 3.0 Software Requirements Specification Dato: 21.11.2002. Gruppe nr: SRS, versjon 3.0. Gruppe 1 Flight Progress Strip System for Air Traffic Control Versjon: 3.0 Software Requirements Specification Dato: 21.11.2002 Fag: Software Engineering Filformat: Gruppe nr: 1 Filnavn:

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH

Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH Dokument id: IR4_2004_05_03_V1_SH Tilgjengelig: Ja Antall Sider: 8 Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH Multipro (Erik Hagen) Kiprod (Rune Andersson) Ekstern sensor (Kjell

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009 Kravspesifikasjon med UML use case modellering Erik Arisholm 25.02.2009 Unified Modeling Language (UML) Notasjon som støtter opp under modellbasert systemutvikling objektorientert analyse ( hva systemet

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver 6. 040428

Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver 6. 040428 Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver 6. 040428 Gruppe 1: Fredrik Melsom Klausen, Andreas Limyr, Odd-Wiking Rahlff, Tho Diu Tang 1...1 2. BUSINESS MODEL...2 2.1

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere: Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Bergan, Bjørn s161593 Baisa,

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Programvare arkitekturer

Programvare arkitekturer Programvare arkitekturer 14. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 6. juni, 2006 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 6. juni, 2006 kl 0900-1300 Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 27. juni, 2006 Eksamen

Detaljer

=Systemutviklingsprosjekt - WATCH - Gruppe 208=

=Systemutviklingsprosjekt - WATCH - Gruppe 208= =Systemutviklingsprosjekt - WATCH - Gruppe 208= 5 personer 5 laptops /m java lunsjpenger -Ressurser- -Arbeidsoppdeling- Hva Timer Ansvar Lete frem relevant informasjon fra uoversiktlig og spredd informasjon

Detaljer

Presentasjon 1, Requirement engineering process

Presentasjon 1, Requirement engineering process Presentasjon 1, Requirement ing process Prosessodeller Hvorfor bruke prosessmodeller? En prosessmodell er en forenklet beskrivelse av en prosess En prosessmodell er vanligvis lagd ut fra et bestemt perspektiv

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

19. januar 2012 Noen punkter fra i går

19. januar 2012 Noen punkter fra i går 1 19. januar 2012 Noen punkter fra i går Godkjente øvinger og prosjekt er obligatorisk for å få gå opp til eksamen Noen myter om systemutvikling Ariane 5 ulykken 2 Noen myter om systemutvikling Myte 1:

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Prosjektdagbok FRA 30.1008 TIL 2.309 Uke Dato Personer tilstede 44 30.1008 48 25.1108 49 02.1208 2 8.109 Tid 10:00 12:00 12:00 12:00 Beskrivelse Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Kontaktet bedrifter

Detaljer

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1.

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1. Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY Fagkode: SFHO3201 År: 2016 PROSJEKTPLAN v1.0 Utarbeidet ved Gruppe Kongsberg

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

God objektorientert design Flere UML diagrammer UML Distilled kap. 7,8, 9 Using UML, kap. 11, 12, 14 Kirsten Ribu 17.03.04

God objektorientert design Flere UML diagrammer UML Distilled kap. 7,8, 9 Using UML, kap. 11, 12, 14 Kirsten Ribu 17.03.04 Mer om UML God objektorientert design Flere UML diagrammer UML Distilled kap. 7,8, 9 Using UML, kap. 11, 12, 14 Kirsten Ribu 17.03.04 1 I dag Litt repetisjon GRASP mønstre og OO design Prosjektoppgaven:

Detaljer

INF329: Utvalgte emner i programutviklingsteori Sikkerhetsanalyse av programvare

INF329: Utvalgte emner i programutviklingsteori Sikkerhetsanalyse av programvare INF329: Utvalgte emner i programutviklingsteori Sikkerhetsanalyse av programvare Kap. 6, «Auditing Software» (s. 115) Kristian Harms, harms@ii.uib.no Presentert 21. september 2005 Merriam-Webster: Audit

Detaljer

Oppgave 1. Finn krav. Finn krav. Finn test

Oppgave 1. Finn krav. Finn krav. Finn test Oppgave 1 1. Hensikten med use case er å oppnå en felles forståelse av krav til systemet mellom brukere / kunder og utviklere. Et use case er et scenario, ikke en komplett, deltaljert kravspesifikasjon.

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Trip Tracker - Tracks your trip. Harald H. Tjøstheim Dagfinn Rasmussen Jan Magne Tjensvold

Trip Tracker - Tracks your trip. Harald H. Tjøstheim Dagfinn Rasmussen Jan Magne Tjensvold Trip Tracker - Tracks your trip Harald H. Tjøstheim Dagfinn Rasmussen Jan Magne Tjensvold Våren 2006 Sammendrag Trip Tracker er et klient-tjener system for sporing og plotting av koordinater fra en GPS-mottaker

Detaljer

Spesifikasjon av Lag emne

Spesifikasjon av Lag emne Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Fra krav til objekter Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller (Use Cases) o Objektdesign Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Detaljer

Prosjekthåndbok. Innhold

Prosjekthåndbok. Innhold Grethe Sandstrak og Bjørn Klefstad 26.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget PO701D og PO718D Prosjekt Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ORGANISERING AV RAPPORTEN... 2 2.1. TITTELSIDE... 2 2.2. FORORD...

Detaljer

Tom Røise 18. Februar 2009

Tom Røise 18. Februar 2009 Forelesning IMT2243 18. Februar 2009 Tema : Kravspesifisering : litt mer om prosessen Viewpoint en myk tilnærming Use Case en scenariebasert teknikk innen metoden Objektorientert Analyse brukes til å avklare

Detaljer

Flight Progress Strips System for Air Traffic Control Fag:

Flight Progress Strips System for Air Traffic Control Fag: Verifikasjon og validerings plan: Flight Progress Strips System for Air Traffic Control Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 1.0 Dato: 21.11.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre Ludvigsen/Ky

Detaljer

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet?

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? 1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? a) Funksjonelle b) Ikke-funksjonelle Svar: b), IS side 88, lærebok s.96 2. Verdien av etnografi er at den hjelper til å oppdage som reflekterer hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål Kandidat nummer: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 31. Mai, 2011 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg:

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

WORKPLACE BRuKERvEiLEdning

WORKPLACE BRuKERvEiLEdning WORKPLACE Brukerveiledning everything disc WORKPLACE Introduksjon til Everything DiSC Workplace Denne DiSC -baserte opplæringsløsningen for virksomheter er den mest dyptgående løsningen på markedet og

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen Tid: Mandag 06.08.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Visjonsdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer

Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer Fra krav til objekter Ansvarsdrevet OO: CRC og UML Sekvensdiagrammer INF1050--1 Dagens forelesning o Kort repetisjon av kravspesifikasjon med UML Hva skal systemet gjøre? UML: Bruksmønstermodeller (Use

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport til trykking!

Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport til trykking! Hovedprosjekt i data Høgskolen i Oslo, våren 2011 Prosjekt dagbok gruppe 6 Innlevering av rapport! Skrevet av Marcin den 25.0511 Da har dagen endelig kommet. Vi tar en siste titt før innlevering av rapport

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: XX Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 27. mai, 2011 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 27. mai, 2011 kl 0900-1300 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Qt Jambi E t R ammeverks His torie

Qt Jambi E t R ammeverks His torie Qt Jambi E t R ammeverks His torie Hvem er jeg? Eskil Abrahamsen Blomfeldt Hovedfag i informatikk fra Blindern Spesialisering i programmeringsspråk og kompilatorteori Utvikler i Trolltech siden 2005 Vedlikehold

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

1. Modellering av objektorienterte systemer

1. Modellering av objektorienterte systemer Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modellering av objektorienterte systemer Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD Objektorientert systemutvikling 1. Modellering

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter>

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen H10B02 Høgskolen i Østfold 1. Mål og rammer... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

1 Kodegenerering fra Tau Suiten

1 Kodegenerering fra Tau Suiten Kodegenerering fra Tau Suiten For å generere Javakode eller en annen form for programmeringskode ut i fra Tau suiten, er det visse ting som må være utført.. En UML modell må eksistere og være korrekt.

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE

INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE Datamodeller og andre UML diagrammer kan selvsagt tegnes for hånd, men vi kan også bruke alt fra enkle tegneprogrammer til komplette utviklingsmiljøer.

Detaljer