SPPR Software Project Progress Report Uke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46"

Transkript

1 SPPR Software Project Progress Report Uke Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003

2 1 INTRODUKSJON FORMÅL OPPSUMMERING DEFINISJONER OG FORKORTELSER TEKNISK STATUS WP STATUS PLAN FREM TIL INNLEVERING RESSURSSTATUS PERSONRESSURSBRUK... 7 Timelister uke Timelister uke Timelister uke SPPR5. Generelle endringer og leste gjennom...error! Bookmark not defined. 3.2 WP RESSURSSTATUS AKKUMULERT ARBEIDSTID FOR GRUPPE TIDSPLAN MILEPÆLSUTVIKLING TIDSPLAN SAMMENDRAG PROBLEMER OG RISIKO VEDLEGG MØTEREFERATER Møtereferat Møtereferat Møtereferat Møtereferat Møtereferat Side 2 av 26

3 1 Introduksjon 1.1 Formål Formålet med denne rapporten er å beskrive status for prosjektet vårt, samt å gi et inntrykk av hva vi har arbeidet med og hvordan vi har arbeidet siden forrige periode av prosjektet. Ved hjelp av disse rapportene håper vi å lettere kontrollere og holde orden på arbeidsprosessen, slik at den blir mer effektiv og holder høyere kvalitet. Denne rapporten tar for seg tidsperioden til Adressen til websiden: 1.2 Oppsummering I denne perioden har vi i hovedsak jobbet med arkitektur og detaljert design i SDS. Denne rapporten har vært tidskrevende, og det har vært mye å skrive. Vi oppdaget også nye krav og brukte en tid på å oppdatere SRS. Vi har fått implementert en del av heissystemet og fått en relativ klar oversikt over hvordan vi skal løse resten av implementeringa. Side 3 av 26

4 1.3 Referanser Websider Bøker Software Engineering, Theory and practice, Shari Lawrence Pfleeger. Prentice Hall Inc. Second Edition 2001 Requirement Engineering, Processes and Techniques. Gerald Kotonya and Ian Sommerville. John Wiley & Sons, 2001 Artikler Eksempler på SPPR fra 2002, gitt av Ky Van Ha Mal SPPR, gitt av Ky Van Ha Våre forrige utgaver av SPPR 1.4 Definisjoner og forkortelser Forkortelser Navn SDS SPPR SPMP SRS WP WPId Beskrivelse System Design Specification Software Project Progress Report Software Project Management Plan Software Requirement Specification Work Package Work Package ID Definisjoner Navn Cum ExpP PrEst ToGo Beskrivelse Totalt utført arbeidsmengde hittil I perioden Utført arbeidsmengde i inneværende periode PreEstimated Forventet (estimert) arbeidsmengde denne periode. Gjenstående arbeidsmengde neste perioder Side 4 av 26

5 Gruppemedlemmer Forkortelse Fullt navn KV Kristian Vågen MAS Magnus Asbjørnsen MST Martin Stenmark AEH Arne Enger Hansen CV Cecilie Vådahl GK Gunhild Kristiansen Side 5 av 26

6 2.0 Teknisk status 2.1 WP status WPId Aktivitet Status 3.2 Utarbeidelse av kravspesifikasjon. Ferdig 5.1 Design av UML Ferdig 5.2 Detaljert Design Ferdig 5.3 Prototyping Ferdig 6.1 Implementering Påbegynt 7.5 SRS Oppdatert 7.7 SDS Levert 7.8 SPPR 5 Levert 8.2 Møte Gjøres kontinuerlig 8.3 Vedlikehold av Websider Gjøres kontinuerlig 2.2 Plan frem til innlevering Den er frist for levering av sluttrapporten. I denne perioden frem til denne datoen skal vi gjøre ferdig prosjektet. Dette innebærer finpussing av gamle rapporter, gjøre ferdig implementeringen, skrive sluttrapport, samt levere en evaluering. Vi skal også ha presentasjon i den neste periode som skal forberedes. Side 6 av 26

7 3 Ressursstatus 3.1 Personressursbruk Timelister uke 44 Navn Kristian Vågen Uke ,5 5.3 Prototyping Møte ang. Design Jobbet med UML-diagrammer Jobbet med detaljert design ,5 8.2 Møte. Jobbet med å fordele arbeidoppgaver Total timer i perioden 5 Navn Martin Stenmark Uke :00 13: Møte med Ky :00 16: Prototyping :00 13: Planlegging, integrasjon av midlertidige moduler :00 15: Prototyping, integrasjon av midlertidige moduler :00 16: Planlegging, videre utvikling av logikkmodul :00 18: Prototyping, videre utvikling av logikkmodul :00 14: SRS, krav :00 20: Grensesnitt mot heisfysikk :00 15: Planlegging av destinasjonskø :00 16: Prototyping av destinasjonskø :00 13: Møte :00 14: Sekvensdiagram :00 17: Planlegging av GUI :00 21: Prototyping. Programmering av GUI :00 15: Prototyping :00 21: Komponentbeskrivelser :00 19: Prototyping :00 15: Prototyping Total timer i perioden 42 Side 7 av 26

8 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 13: Møte med Ky :00 16: Prototyping av heisdør :00 14: SRS, jobbet med oppdatering av krav :00 14: Webside :00 15: SDS - Sekvensdiagram :00 13: Møte :00 13:30 0,5 5.1 SDS - Sekvensdiagram :00 15: SDS - Sekvensdiagram og Collabration diagram :00 19: Webside Total timer i perioden 19,5 Navn Arne Enger Hansen Uke ,5 5.3 Prototyping ,5 5.1 Jobbet videre med klassediagram Møte ang. Design Jobbet med sekvensdiagram Jobbet med design/sekvensdiagram Jobbet med UML-diagrammer Jobbet med design Jobbet med detaljert design + diagram Jobbet med detaljert design ,5 8.2 Jobbet med å fordele arbeidoppgaver ,5 5.2 Jobbet med DD, samt sekv.diagramer Total timer i perioden 18 Side 8 av 26

9 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 19: Formelle metoder Købehandling :00 15: Formelle metoder Købehandling :00 13: Møte SDS :00 13:30 0,5 8.2 Møtereferat :30 14:00 0,5 7.5 Formelle metoder Købehandling :00 20: Formelle metoder Købehandling :00 16: SDS Detaljert design :00 16: SDS Detaljert design Total timer i perioden 19 Navn Gunhild Kristiansen Uke 44 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 14: SRS. Rettet opp i SRS samtidig som jeg skrev endringene i Endringsoversikten. Så blant annet på Use cases, event list og krav :00 18: Kravspesifikasjonen. Skrev nye krav SRS :00 14: Satte inn nye Use case i rapporten. Og lagde figurer :00 13: Kravspesifisering oppdatering. Jobbet med krav :00 18: Oppdatering av SRS. Skrev også kravene inn i kortversjon av krav :00 19: SDS. Lagde sekvensdiagram- Behandle heisknapp :30 11: Møte. Diskuterte hva som skulle gjøres i dag og de nærmeste dagene :00 14: Vi jobbet med de oppdaterte kravene og kortversjonen av krav. Så også litt på de nye use cases :00 13:30 1,5 7.7 SDS.Collabration diagram, sekvens diagram :00 15: Kravdokumentet :00 13: Møte i gruppen. Fordele oppgaver og snakket om status :00 14: SDS. Jobbet med forskjellige diagrammer :00 19:30 1,5 7.7 SDS. Jobbet med diagrammer :00 18: SDS. Jobbet med diagrammer Total timer i perioden 24 Totalt for uke 44 Navn Ant timer Kristian Vågen 5 Martin Stenmark 42 Magnus Asbjørnsen 19.5 Arne Enger Hansen 18 Cecilie Vådahl 19 Gunhild Kristiansen 24 Total timer i perioden Akkumulert timer total 853 Side 9 av 26

10 Timelister uke 45 Navn Kristian Vågen Uke :00 11: Møte :00 12: Møte :00 15:30 3,5 5.1 Design av UML diagrammer :00 16: Design av UML diagrammer :00 12: SDS :00 20: SDS :00 12: SDS :00 13: Møte :00 16: SDS :00 20: SDS :00 12: SDS Total timer i perioden 25,5 Navn Martin Stenmark Uke Møte ang. Design Diverse ang design :00 19: Prototyping :00 14: Design UML :00 20: Pseudokode for købehandling i heis + design UML :00 14: Detaljert Design. Komponentbeskrivelser :00 20: Detaljert design. Komponentbeskrivelser :00 12: Detaljert Design..Komponentbeskrivelser, SDS Møte ang. Design Komponentbeskrivelser :00 21: Ordliste SDS, komponentbeskrivelser :00 12: Eventdiagrammer :00 15: Sporing av krav Total timer i perioden 28,0 Side 10 av 26

11 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 14: Filbehandling, definerte initfil som XML :00 16: UML :00 12: Møte Filbehandling, java og XML Filbehandling, java og XML :00 14: SDS rettet på diverse diagrammer :00 13: Møte : Detaljert Design. Komponentbeskrivelser : Detaljert Design. Komponentbeskrivelser : Oppdatering av webside :00 15: SDS renskriving, fant skrivefeil o.l Total timer i perioden 25 Navn Arne Enger Hansen Uke Møte ang. Design Diverse ang design Div. Bl.a. Klassediagram for adg.kntrl, : Definering av Fault med mer ,5 5.1 Sekvensdiagram for købehandling i heis + div Komponentbeskrivelse CCC + Sekvensdieagram ,5 7.7 SDS Møte ang. Design Detaljert Design. Komponentbeskrivelser ,5 7.7 SDS ,5 7.7 SDS SDS Total timer i perioden 26 Side 11 av 26

12 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 11:30 1,5 5.2 SDS Detaljert design :30 12:00 0,5 8.2 Møte SDS :00 13: Møtereferat :00 15: SDS Detaljert design :00 22: SDS Detaljert design :00 18: SDS Detaljert design :00 14: SDS Detaljert design :00 16: Møte SDS :30 18:00 1,5 8.2 Møtereferat :00 12: SDS Detaljert design :00 13: Møte :00 21: SDS :00 12: SDS Total timer i perioden 26,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke 45 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 12: Vi hadde et statusmøte :00 15: Jobbet med SDS. Diagrammer SDS generelt. Satte sammen rapporten :00 13:30 3,5 7.7 Jobbet med komponentene og kravrelasjoner :00 20: Detaljert Design. Komponenter og kravrelasjoner :00 10:30 1,5 7.7 Satte sammen rapporten. Flettet sammen det alle hadde skrevet og la inn diagrammer og tabeller :30 14: Detaljert Design. Jobbet med komponentene og kravrelasjoner :00 20: Leste gjennom SDS. Skrev i ordlisten :00 12: SDS. Skrev litt her og der samt fylte ut ordliste, skrev på klassediagrammene :00 13: Møte. Gjorde status på SDS og fordelte de siste arbeidesoppgavene :00 20: SDS. Jobbet med rapporten. Sporinger, tekst til klassediagram, redigering, limte inn mye deler som skulle inn i rapproten og masse småting (som jeg ikke husker akkurat nå) :00 14: Finpussing og rettinger på SDS Total timer i perioden 30 Side 12 av 26

13 Totalt for uke 45 Navn Ant timer Kristian Vågen 25,5 Martin Stenmark 28 Magnus Asbjørnsen 25 Arne Enger Hansen 26 Cecilie Vådahl 26.5 Gunhild Kristiansen 30 Total timer i perioden 161 Akkumulert timer total 1014 Side 13 av 26

14 Timelister uke 46 Navn Kristian Vågen Uke :00 16: Møte angående videre fremdrift :00 11: Møte angående videre fremdrift :00 15: Jobbet med diverse timelister :00 13: SPPR :00 15: SPPR :00 11: Møte med ky Total timer i perioden 8 Navn Martin Stenmark Uke :00 11:30 0,5 6.1 Planla implementasjon :30 12:00 0,5 8.2 Møte ang. implementasjon :00 13:00 1,0 6.1 Planla implementasjon :00 19:00 3,0 6.1 Implementasjon ESL, ElevatorStatus :00 12:00 1,0 6.1 Planla videre implementasjon :00 20:00 2,0 6.1 Implementasjon SortedQueue,AccessControl :00 14:00 3,0 6.1 Forsøksvis integrering av implementerte klasser :00 18:00 2,0 6.1 Implementasjon :00 14:00 3,0 6.1 Implementasjon Elevator, diverse GUI-klasser :00 11:00? 1,0 8.2 Møte med Ky ang. SDS Total timer i perioden 17,0 Navn Magnus Asbjørnsen Uke 46 Dato Fra kl Til kl Ant timer WP Kommentar :00 13: Oppdaterte webside :30 12:00 0,5 8.2 Møte ang. implementasjon :00 14: Implementerte 12: :00 13: Sppr 5 timeberegninger :00 13: Sppr 5, problemer og risiko, sammendrag :00 18: Implementerte accesskontroll og sortedqueue :00 12: Sppr 5 renskrivning :00 15: Sppr 5 renskrivning Total timer i perioden 10,5 Side 14 av 26

15 Navn Arne Enger Hansen Uke :00 16:00 1,0 8.2 Møte ang videre fremdrift :30 11:00 0,5 8.2 Møte ,5 6.1 Forberede implementeringsfasen : ,5 6.1 Implementere Controller og ControlSwitch ,0 6.1 Gjennomgikk kode ,0 6.1 Implementering ,0 8.2 Møte med Ky ang SDS ,5 8.2 Møte ang videre fremdrift og prestentasjon Total timer i perioden 9 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 11:30 0,5 8.2 Møte :30 12:00 0,5 8.2 Møtereferat :00 13: Møtereferat :00 17: Implementasjon Fault - AlertReception :00 11: Implementasjon Fault - AlertReception :30 14:00 2,5 6.1 Implementasjon Fault - AlertReception :00 11: Møte med Ky Total timer i perioden 7,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke 46 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 11:30 0,5 8.2 Møte. Diskuterer ststus og fordele oppgaver :30 13: SPPR 5. Timer, arbeidspakker og progresstabell for uke_ :00 14: SPPR 5. Timer, arbeidspakker og progresstabell for uke_45. Skrev generelt på SPPR :00 19: SPPR5. Generelle endringer, leste gjennom SPPR5. Skrev generelle endringer. Progresstabell :00 13:30 2,5 7.8 Milepæler, wpstatus :00 17: SPPR :00 11: Møte med Ky angående SDS SPPR5. Gjorde ferdig timer for uke 46 samt gjorde den :00 12: klar for levering :00 15: SPPR5. Renskrev rapporten Total timer i perioden 14 Side 15 av 26

16 Totalt for uke 46 Navn Ant timer Kristian Vågen 8 Martin Stenmark 17 Magnus Asbjørnsen 10,5 Arne Enger Hansen 9 Cecilie Vådahl 7.5 Gunhild Kristiansen 14 Total timer i perioden 66 Akkumulert timer total 1080 Side 16 av 26

17 3.2 WP ressursstatus Progress tabell WPid Aktivitet Plan Uke 44 Uke 45 Uke 46 Totalt 3.2 PrEst ToGo PrEst ToGo PrEst ToGo ExpP Cum ExpP Cum ExpP Cum Utarbeidelse av krav spes Design av UML Detaljert Design , Prototyping Implementering SRS , SDS SPPR ,5 23,5 23, ,5 8.2 Møter ,5 204,5 204,5 8.3 Oppdatering websider Side 17 av 26

18 3.3 Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 Gunhild Kristiansen var medlem av en annen gruppe i Periode 1, og står derfor oppført med null timer(*) for denne perioden. I gruppe 4 sin SPPR1, står hun oppført med 42 timer for den respektive perioden. Disse timene er ikke medregnet i hennes totale timer. Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 Medlem Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Total Kristian Vågen Martin Stenmark Magnus Asbjørnsen 37 20, ,5 Arne Enger Hansen 28 21, Cecilie Vådahl 29 18, Gunhild Kristiansen 0 * 38, ,5 Total Side 18 av 26

19 4 Tidsplan 4.1 Milepælsutvikling # Beskrivelse Kommentar 1 Godkjenning av Ferdig prosjektoppgave 2 Organisasjonsfase Ferdig 3 Analysefase Ferdig 4 Systemdesign Ferdig 5 Programdesign Påbegynt, vi har ikke gjort ferdig alt her, så milepælen forskyves fra uke 44 til uke 45 6 Implementasjon Ingen forandring. Ferdig etter planen Side 19 av 26

20 4.2 Tidsplan sammendrag Dette er de aktivitetene vi har gjort i denne perioden til WPId Navn Start Ferdig 3 Analyse 3.2 Utarbeidelse av Krav spes Programdesign 5.1 Design av UML Detaljert Design Prototyping System implementasjon 6.1 Implementering Rapportering 7.5 SRS SDS SPPR Administrasjon 8.2 Møte Vedlikeholde av websider Side 20 av 26

21 5 Problemer og risiko Det har hele perioden vært problemer med å koble seg til skolens servere hjemmefra. Dette har ført til frustrasjon blant gruppemedlemmene, siden vi måtte benytte oss filutveksling via mail, noe som er veldig tungvint. Frigg har også vært ustabil, men siden vi har gode backuprutiner har dette ikke utgjort et stort problem. Side 21 av 26

22 6 Vedlegg 6.1 Møtereferater Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: Sted: Os alle etasje Møteleder: Martin Stenmark Møtereferent: Gunhild Kristiansen Til stede: Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark, Gunhild Kristiansen Meldt forfall: Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl Forfall: Kristian Vågen, Cecilie Vådahl, Arne Enger Hansen Agenda: Vi snakket om SRS Bestemte hva vi skulle jobbe sammen om i dag. Og fant ut at det var mest praktisk å gå gjennom de nye kravene og use casene De tre oppmøtte på møtet fordelte arbeid som skal være ferdig til neste gang vi skulle møtes Oppgaver som skal utføres: Nye krav i SRS skal gås gjennom Nye use case og eventlist skal gå gjennom De nye oppdateringene som er gjort generelt i rapporten skal gås gjennom. Dato for neste møte: Side 22 av 26

23 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 12:00 Sted: Kantina Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: Fast arbeidstid Fordele oppgaver Fast arbeidstid Vi ble enige om at gruppa skal møte klokken 10:30 hver dag. På tirsdager og torsdager blir det møte klokken 12:00 da det er SE forelesning klokken 10:00. Fordele oppgaver Arkitektur : AEH og MST Diagrammer: MAS og GK Detaljert design: KV og CV Dato for neste møte: Side 23 av 26

24 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 11:30 Sted: Kantina Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: AEH, GK, KV, MST, CV Meldt forfall: MAS Forfall: MAS Agenda: SDS SPPR Oppgaver SDS Det ble diskutert om klassediagram skulle deles opp i to deler. En overordnet del og en detaljert del. Det ble også vurdert å ta med klasser for å behandle brannvarsling og adgangskontroll. SPPR Tidligere rapporter må gjennomgås og rettes. Oppgaver som ble fordelt: Sekvensdiagrammer: GK og MST Rette tidligere rapporter: KV Dato for neste møte: Side 24 av 26

25 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 11:00 Sted: Kantina Møteleder: KV Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: Presentasjon SPPR/SPMP SDS Implementering Presentasjon Vi ble enige om at alle skal tenke gjennom hvilke forskjellige temaer som skal med i presentasjonen. Dette skal også drøftes på møte med KVH. Tenke gjennom hvilken form presentajonen skal ha, f.eks Powerpoint. SPPR/SPMP Alle SPPR-rapportene og SPMP-rapporten må gjennomgås og rettes. SDS Rette diagrammer slik at de har lik størrelse på bokser og piler. Implementering Sette opp alt som skal implementeres, slik at alle kan implementere noe hver. Gå gjennom SPPR-rapporter og SPMP: GK Samle alt som skal implementeres: AEH og MST Dato for neste møte: Side 25 av 26

26 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Møte med KVH Dato: Tid: 10:00 Sted: Kontoret til KVH Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: SDS Presentasjon Sluttrapport Brukermanual Evaluering SDS Metodene skal skrives inn under punktet prosessering. Under punktet grensesnitt skal det beskrives hvilken relasjon en klasse har til en annen klasse. For eksempel når man trykker på login knappen aktiveres en annen klasse. Dette må beskrives som et grensesnitt. Pseudokode må skrives mer detaljert, med hva som logisk skjer. De krav i sporingstabellen som ikke kan implementeres må det refereres til i introduksjonen. Presentasjon I presentasjonen skal man beskrive problemstilling og presentere hovedmålet. Programmet skal kjøres og forklares. GUI må forklares. Systemarkitektur må beskrives generelt, hva som skjer og hvilke relasjoner som finnes. Resultatet presenteres til slutt. Sluttrapport Sluttrapporten skal leveres i to eksemplarer. SPPR-rapportene og koden på CD skal ligge i appendix til sluttrapporten. SPPR6 legges i appendix til sluttrapporten. Brukermanual Det må lages en brukermanual til systemet. Evaluering Gruppen skal levere en felles evaluering av faget, anonymt. Dato for neste møte: Side 26 av 26

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43

SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43 SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 35-37

SPPR Software Project Progress Report Uke 35-37 SPPR Software Project Progress Report Uke 35-37 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Side: 1 Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Dato: 22.11.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 1. Dato: 27.9.22 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon:. Dato: 4.1.22 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon:. Dato: 18.1.22 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 1.0 Dato: 20.09.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn:

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 1.0 Dato: 1.09.00 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 0.0 Dato: 01.11.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn:

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 0.0 Dato: 25.10.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn:

Detaljer

Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Dokument type: Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Dato: 01.10.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre Ludvigsen/Ky Van Ha PDF format mplan.pdf

Detaljer

SDS Software Design Specification

SDS Software Design Specification SDS Software Design Specification Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003 FIGUROVERSIKT...

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Kravdokument For Navn på systemet. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Kravdokument For Navn på systemet. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Kravdokument For Navn på systemet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse av endring Forfatter Innhold 1. Innledning 4 1.1

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Kravdokument Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Bakgrunn og oversikt 3 Detaljerte krav 4 Systemsekvensdiagram

Kravdokument Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Bakgrunn og oversikt 3 Detaljerte krav 4 Systemsekvensdiagram Kravdokument Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1.1 Avgrensning 1.2 Definisjoner og forkortelser 1.3 Referanser 1.4 Oversikt over innholdet 2 Bakgrunn og oversikt 2.1 Use-case UML-diagram 2.1.1 Oversiktsdiagram

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Beskrivelse av design For Navn på systemet. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Beskrivelse av design For Navn på systemet. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Beskrivelse av design For Navn på systemet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse av endring Forfatter Innhold 1. Innledning

Detaljer

Gruppenavn. Beskrivelse av arkitektur For Navn på systemet. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Beskrivelse av arkitektur For Navn på systemet. Versjon <1.0> Gruppenavn Beskrivelse av arkitektur For Navn på systemet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse av endring Forfatter Innhold 1. Innledning 4 1.1

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Oppfølgingsdokument. Kode 009 29. januar 2004 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 009 Forfatter. Hanne Johnsen

Oppfølgingsdokument. Kode 009 29. januar 2004 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 009 Forfatter. Hanne Johnsen Periode 009 Forfatter Hanne Johnsen www.multipro-skien.no www.kiprod.com www.prosjekt.kiprod.com 1 av 7 Oppgaver for D01-2004: I denne perioden har vi konstruert infokiosken, detaljert use caser, og begynt

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

SLUTTRAPPORT. gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen. 25. november 2002

SLUTTRAPPORT. gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen. 25. november 2002 SLUTTRAPPORT gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen 25. november 2002 1 Innhold 1 Sammenligning ressursforbruk 3 2 Erfaringer fra prosjektgjennomføring

Detaljer

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS)

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS) INF5120 - Oblig 2 Hour Registration System (HRS) 1 av 40 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innholdsfortegnelse for figurer... 3 3 Hour Registration System (HRS)... 4 3.1 Introduksjon...

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN DAGENS TEMA Oppgaver hentet fra tidligere eksamensoppgaver om temaene vi har gått gjennom til nå DAGENS PLAN Gjennomgang av oppgaver Repetisjon

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Fra krav til objekter. INF1050: Gjennomgang, uke 05

Fra krav til objekter. INF1050: Gjennomgang, uke 05 Fra krav til objekter INF1050: Gjennomgang, uke 05 Kompetansemål Systemmodellering og systemperspektiv Utvikle abstrakte modeller av et system Ulike modeller representerer ulike perspektiver av systemet

Detaljer

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 Vigdis Bye Kampenes Stein Grimstad Gruppe 26 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2... 1 1 Business model... 2 Innledende kommentarer... 2 Andre avgrensninger... 2 Scoping

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Del - leveranse Del 2. Inf 2120 fredag Gruppe 1 Knut Johannes Dahle

Del - leveranse Del 2. Inf 2120 fredag Gruppe 1 Knut Johannes Dahle Del - leveranse Del 2 Inf 2120 fredag 29.4 Gruppe 1 Knut Johannes Dahle AV Catrine Myhre (catrinem@ifi.uio.no) Mehdi Zare (mehdiz@ifi.uio.no) Odd Christer Brovig (oddcb@ifi.uio.no) Christer Aas (chrisva@ifi.uio.no)

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering.

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering. Bakgrunn Modellering har lenge vært et kjent begrep innen systemutvikling. På 80-tallet ble metoder som Yourdon/Demarco og Gane&Sarson brukt for å lage dataflyt-diagrammer. Etter hvert ble disse integrert

Detaljer

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen Periode 11.11.2003 Forfatter Lars Erik Nordengen www.multipro-skien.no www.kiprod.com www.prosjekt.kiprod.com 1 av 11 Kodestandard Ansvar: Hanne Kodestandaren er ferdig. Hanne ønsker fortsatt tilbakemelding

Detaljer

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser?

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser? UML Use case drevet analyse og design 31.01.2005 Kirsten Ribu I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 1 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu UML 1 Use case drevet analyse og design 20.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

Systemutvikling - oppsummering. Alexander Nossum blog.eksplisitt.net 22. mai 2006

Systemutvikling - oppsummering. Alexander Nossum blog.eksplisitt.net 22. mai 2006 Systemutvikling - oppsummering Alexander Nossum alexander@nossum.net blog.eksplisitt.net 22. mai 2006 INNHOLD 2 Innhold 1 Utviklingsprosessmodeller 3 1.1 Fossefall/waterfall................................

Detaljer

Prøveeksamen INF1050: Gjennomgang, uke 15

Prøveeksamen INF1050: Gjennomgang, uke 15 Prøveeksamen 2016 INF1050: Gjennomgang, uke 15 Overblikk Multiple choice Modellering Aktivitetsdiagram Sekvensdiagram Klassediagram Tilstandsdiagram Krav Ikke-funksjonelle krav og målbarhet Smidig metodikk

Detaljer

INF Modellering med objekter (Oblig 2) **TimeregistreringSystem** (Designet av Alen Cemer

INF Modellering med objekter (Oblig 2) **TimeregistreringSystem** (Designet av Alen Cemer INF5120 - Modellering med objekter (Oblig 2) **TimeregistreringSystem** (Designet av Alen Cemer alence@ifi.uio.no) 1 2 2-1: Business Model... 5 Scoping Statements Context Statements... 5 Goal modell...

Detaljer

Eksamen INF

Eksamen INF Eksamen INF5120 06.06.2005 Et løsningsforslag Oppgave 1 a) Business Model Oppgaven spør om en business model for samhandlingen mellom Buyer og Seller, og det er da viktig å ikke modellere alt det andre!!!

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055 UKE 11 UML modellering og use case Gruppetime INF1055 Hva skal vi i dag? Analyse og design - kapittel 5 og 7 UML modellering Ukesoppgaver 3: Modellering av krav UML UML Kompetansemål Modellering av krav

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Forfattere: Daníelsdóttir, Drífa Meland, Maiken Mijalkovic, Biljana Svendsen, Simen H. Gruppelærer: Zarei, Amir Hossein. 5.

Forfattere: Daníelsdóttir, Drífa Meland, Maiken Mijalkovic, Biljana Svendsen, Simen H. Gruppelærer: Zarei, Amir Hossein. 5. 2 Forfattere: Daníelsdóttir, Drífa Meland, Maiken Mijalkovic, Biljana Svendsen, Simen H. Gruppelærer: Zarei, Amir Hossein 5. april 2017 Innhold 1 Klassediagram 2 Sekvensdiagram 2.1 Oppgave 2a 2.2 Oppgave

Detaljer

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1)

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1) Prosjektdagbok (Vi valgte og ikke legge ut dagboken på en felles fil som anbefalt da vi har jobbet mye sammen før og viste at vi kunne stole på hverandre. Eventuelle ubehagligheter tok vi heller opp på

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Use Case-modellering. INF1050: Gjennomgang, uke 04

Use Case-modellering. INF1050: Gjennomgang, uke 04 Use Case-modellering INF1050: Gjennomgang, uke 04 Kompetansemål Modellering av krav Kunne modellere ulike typer krav UML-diagrammer Innføring i grunnleggende UML-modellering Bruksmønster (use case) Sekvensdiagram

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 22. mai, 2008 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 22. mai, 2008 kl 0900-1300 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 15. juni, 2008 Eksamen

Detaljer

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å

Detaljer

Aktivitetskart. Fremdriftsplan: denne prosessen: Peder Sundbø. ferdigstilt uke 8. fastslåing av prosjekt. Magnus Eriksen. Uke 8.

Aktivitetskart. Fremdriftsplan: denne prosessen: Peder Sundbø. ferdigstilt uke 8. fastslåing av prosjekt. Magnus Eriksen. Uke 8. Aktivitetskart Planlegging dato: 29.01-09 TIL 7.2-09 Kravspesifikasjon beskrivelser Papirprototyp ER-diagram Planlegging og fastslåing av prosjekt En del av kravspesifikasjon. Grafisk visning av systemets

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

INF Obligatorisk innlevering 7

INF Obligatorisk innlevering 7 INF1000 - Obligatorisk innlevering 7 Høsten 2016, IFI UiO Frist: 6. November 2016 kl 22:00 Tema denne uka: Et større objektorientert program. Administrasjon av eierskap og utlån av DVD-er I denne oppgaven

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk BOKMÅL EKSAMEN I EMNET INF 112 Systemkonstruksjon Torsdag 7. juni 2007 Tid: 09:00 12:00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Web Service Registry

Web Service Registry BACHELORPROSJEKT 21 Web Service Registry Prosjektpresentasjon Ola Hast og Eirik Kvalheim 05.05.2010 Dette dokumentet er en kort presentasjon av bachelorprosjektet Web Service Registry Innhold 1. Om oppgavestiller...

Detaljer

Forelesning IMT Mars 2011

Forelesning IMT Mars 2011 Forelesning IMT2243 31. Mars 2011 Tema: forts. arkitektur og OOD (ObjektOrientert Design) Eksempler på arkitekturvurderinger Yummy Inc., BUSTA, Tidligere studentprosjekter Prosjekt del 3 Designfasen Forventninger

Detaljer

UML-Unified Modeling Language

UML-Unified Modeling Language UML-Unified Modeling Language Use case realisering Designmodellering 21.01.2004 Kirsten Ribu Use Case diagram Klassediagram Oppførselsdiagrammer: Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram Tilstandsdiagram Aktivitetsdiagram

Detaljer

Objektorientering og UML. INF1050: Gjennomgang, uke 06

Objektorientering og UML. INF1050: Gjennomgang, uke 06 Objektorientering og UML INF1050: Gjennomgang, uke 06 Kompetansemål Objektorientert design Objektdesign og ansvarstilordning Bruk av UML Fokus på klassediagrammer Designmodeller Designmønstre ( design

Detaljer

Velkommen til INF115

Velkommen til INF115 Velkommen til INF115 Et helt nytt kurs!!! Høsten 2001 hadde vi siste gang et database kurs på instituttet - I126. Nå er vi tilbake ;-) Men INF115 skal allerede undervises i 2. semesteret. Det bringer med

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Eskild Busch. UML hefte

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Eskild Busch. UML hefte Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Eskild Busch UML hefte 6. desember 2000 Innhold Dette heftet tar for seg deler av UML som er sentralt i kurset IN29. Use case-, sekvens-, tilstand- og klassediagrammer,

Detaljer

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00)

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00) Dagbok Januar Uke 2 (7.1-11.1) Vi har lest halvveis på standard dokumentasjon og jobbet med forprosjektrapport. Vi har hatt vårt første møte med den interne veilederen vår Tor Hasle. Vi fortalte om at

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektorientering hva er det? Objektets egenskaper. Best practises ved programvareutvikling

Hensikten med denne delen av kurset. Objektorientering hva er det? Objektets egenskaper. Best practises ved programvareutvikling Objektorientert systemutvikling, litt UML og Rational Unified Process (RUP) UML Distilled kap. 2 Hensikten med denne delen av kurset Å lære og øve på modelleringsteknikker Å lære om gode designprinsipper

Detaljer

Løsningsforslag: Oblig 1. INF1050: Gjennomgang, uke 12

Løsningsforslag: Oblig 1. INF1050: Gjennomgang, uke 12 Løsningsforslag: Oblig 1 INF1050: Gjennomgang, uke 12 Obligatorisk oppgave 1: Pensum Bakgrunn for systemet Aktører og interessenter Utviklingsprosesser Kravhåndtering og kravspesifikasjon Use case-modellering

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

Prosjektoppgave våren 2007

Prosjektoppgave våren 2007 Prosjektoppgave våren 2007 Innledning Formålet med kurset er å bli i stand til å delta i utviklingen av informasjonssystemer. Dette innebærer: å kjenne til bruken av informasjonssystemer, å kjenne til

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

INF1050 Systemutvikling

INF1050 Systemutvikling INF1050 Systemutvikling Krav til innlevering: Innleveringene skal ha: Forside med gruppenummer, dato, leveransenummer, navn på gruppemedlemmer med brukernavn og navn på prosjektet Forklarende overskrifter

Detaljer

Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver 6. 040428

Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver 6. 040428 Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver 6. 040428 Gruppe 1: Fredrik Melsom Klausen, Andreas Limyr, Odd-Wiking Rahlff, Tho Diu Tang 1...1 2. BUSINESS MODEL...2 2.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REVISJONSOVERSIKT...4 INTRODUKSJON MED FORUTSETNINGER... 5 FRA LEVERANSE 1 (GRUPPE 2)...5 TILLEGG I FORUTSETNINGER... 5 REVIDERT UTGAVE AV SPESIFIKASJON FRA

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

INF1050 Systemutvikling

INF1050 Systemutvikling INF1050 Systemutvikling Prosjektoppgave V2004 Innledning Formålet med kurset er å bli i stand til å delta i utviklingen av informasjonssystemer. Dette inkluderer å kjenne til bruken av informasjonssystemer

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Inception Elaboration Construction Transition Bemanning 1 1,5 2 2 Varighet i uker Antall iterasjoner (lengde i uker i parentes) Tabell 1

Inception Elaboration Construction Transition Bemanning 1 1,5 2 2 Varighet i uker Antall iterasjoner (lengde i uker i parentes) Tabell 1 Innhold Innledning... 2 Faseplan... 2 Iterasjonsplanlegging... 3 Oppstartsfasen... 3 Artefaktene i oppstartsfasen... 4 Utdypingsfasen... 5 Konstruksjonsfasen... 5 Overføringsfasen... 6 Litteratur... 7

Detaljer

Systemutviklingen er ferdig når et system er operativt. Med operativt menes når systemet blir brukt av brukerne på et faktisk arbeidssted.

Systemutviklingen er ferdig når et system er operativt. Med operativt menes når systemet blir brukt av brukerne på et faktisk arbeidssted. Presentasjon nummer 5 The changing system and the nature of maintenance Silde 1 Gruppen introduseres Slide 2 The changing system and the nature of maintenance The Changing system Systemutviklingen er ferdig

Detaljer

Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH

Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH Dokument id: IR4_2004_05_03_V1_SH Tilgjengelig: Ja Antall Sider: 8 Revisjonshistorie Dato Revisjon Endret av 03.05.2004 1 (opprettet) SH Multipro (Erik Hagen) Kiprod (Rune Andersson) Ekstern sensor (Kjell

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Flight Progress Strip System for Air Traffic Control Versjon: 3.0 Software Requirements Specification Dato: 21.11.2002. Gruppe nr:

Flight Progress Strip System for Air Traffic Control Versjon: 3.0 Software Requirements Specification Dato: 21.11.2002. Gruppe nr: SRS, versjon 3.0. Gruppe 1 Flight Progress Strip System for Air Traffic Control Versjon: 3.0 Software Requirements Specification Dato: 21.11.2002 Fag: Software Engineering Filformat: Gruppe nr: 1 Filnavn:

Detaljer

Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. Fredag 25. mai 2001 kl

Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. Fredag 25. mai 2001 kl Side av 9 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:. juni Eksamen i fag SIF808

Detaljer

Distributed object architecture

Distributed object architecture Forelesning IMT2243 1. April 2009 Tema: forts. arkitektur og design av programvare Oppsummering fra forrige gang Programvarearkitektur i distribuerte systemer Programvarearkitektur i RUP Eksempler på arkitekturvurderinger

Detaljer

UML-Unified Modeling Language. Prosess-oversikt. Use case realisering

UML-Unified Modeling Language. Prosess-oversikt. Use case realisering Use case realisering Designmodellering 31.01.2005 Kirsten Ribu UML-Unified Modeling Language Use Case diagram Klassediagram Oppførselsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram Tilstandsdiagram Aktivitetsdiagram

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Greta Hjertø og Tore Berg Hansen 30.08.2005 Revidert av Kjell Toft Hansen

Detaljer

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009 Kravspesifikasjon med UML use case modellering Erik Arisholm 25.02.2009 Unified Modeling Language (UML) Notasjon som støtter opp under modellbasert systemutvikling objektorientert analyse ( hva systemet

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

INF Obligatorisk prosjektarbeid

INF Obligatorisk prosjektarbeid Example HR INF3120 - Obligatorisk prosjektarbeid INNHOLD: 1 Bakgrunn... 2 2 Læringsmål... 2 3 Vurderingskriterier... 2 4 Organisering av prosjektarbeidet... 3 4.1 Grupper... 3 4.2 Viktige aktiviteter og

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer