SPPR Software Project Progress Report Uke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPPR Software Project Progress Report Uke 44-45-46"

Transkript

1 SPPR Software Project Progress Report Uke Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold 2003

2 1 INTRODUKSJON FORMÅL OPPSUMMERING DEFINISJONER OG FORKORTELSER TEKNISK STATUS WP STATUS PLAN FREM TIL INNLEVERING RESSURSSTATUS PERSONRESSURSBRUK... 7 Timelister uke Timelister uke Timelister uke SPPR5. Generelle endringer og leste gjennom...error! Bookmark not defined. 3.2 WP RESSURSSTATUS AKKUMULERT ARBEIDSTID FOR GRUPPE TIDSPLAN MILEPÆLSUTVIKLING TIDSPLAN SAMMENDRAG PROBLEMER OG RISIKO VEDLEGG MØTEREFERATER Møtereferat Møtereferat Møtereferat Møtereferat Møtereferat Side 2 av 26

3 1 Introduksjon 1.1 Formål Formålet med denne rapporten er å beskrive status for prosjektet vårt, samt å gi et inntrykk av hva vi har arbeidet med og hvordan vi har arbeidet siden forrige periode av prosjektet. Ved hjelp av disse rapportene håper vi å lettere kontrollere og holde orden på arbeidsprosessen, slik at den blir mer effektiv og holder høyere kvalitet. Denne rapporten tar for seg tidsperioden til Adressen til websiden: 1.2 Oppsummering I denne perioden har vi i hovedsak jobbet med arkitektur og detaljert design i SDS. Denne rapporten har vært tidskrevende, og det har vært mye å skrive. Vi oppdaget også nye krav og brukte en tid på å oppdatere SRS. Vi har fått implementert en del av heissystemet og fått en relativ klar oversikt over hvordan vi skal løse resten av implementeringa. Side 3 av 26

4 1.3 Referanser Websider Bøker Software Engineering, Theory and practice, Shari Lawrence Pfleeger. Prentice Hall Inc. Second Edition 2001 Requirement Engineering, Processes and Techniques. Gerald Kotonya and Ian Sommerville. John Wiley & Sons, 2001 Artikler Eksempler på SPPR fra 2002, gitt av Ky Van Ha Mal SPPR, gitt av Ky Van Ha Våre forrige utgaver av SPPR 1.4 Definisjoner og forkortelser Forkortelser Navn SDS SPPR SPMP SRS WP WPId Beskrivelse System Design Specification Software Project Progress Report Software Project Management Plan Software Requirement Specification Work Package Work Package ID Definisjoner Navn Cum ExpP PrEst ToGo Beskrivelse Totalt utført arbeidsmengde hittil I perioden Utført arbeidsmengde i inneværende periode PreEstimated Forventet (estimert) arbeidsmengde denne periode. Gjenstående arbeidsmengde neste perioder Side 4 av 26

5 Gruppemedlemmer Forkortelse Fullt navn KV Kristian Vågen MAS Magnus Asbjørnsen MST Martin Stenmark AEH Arne Enger Hansen CV Cecilie Vådahl GK Gunhild Kristiansen Side 5 av 26

6 2.0 Teknisk status 2.1 WP status WPId Aktivitet Status 3.2 Utarbeidelse av kravspesifikasjon. Ferdig 5.1 Design av UML Ferdig 5.2 Detaljert Design Ferdig 5.3 Prototyping Ferdig 6.1 Implementering Påbegynt 7.5 SRS Oppdatert 7.7 SDS Levert 7.8 SPPR 5 Levert 8.2 Møte Gjøres kontinuerlig 8.3 Vedlikehold av Websider Gjøres kontinuerlig 2.2 Plan frem til innlevering Den er frist for levering av sluttrapporten. I denne perioden frem til denne datoen skal vi gjøre ferdig prosjektet. Dette innebærer finpussing av gamle rapporter, gjøre ferdig implementeringen, skrive sluttrapport, samt levere en evaluering. Vi skal også ha presentasjon i den neste periode som skal forberedes. Side 6 av 26

7 3 Ressursstatus 3.1 Personressursbruk Timelister uke 44 Navn Kristian Vågen Uke ,5 5.3 Prototyping Møte ang. Design Jobbet med UML-diagrammer Jobbet med detaljert design ,5 8.2 Møte. Jobbet med å fordele arbeidoppgaver Total timer i perioden 5 Navn Martin Stenmark Uke :00 13: Møte med Ky :00 16: Prototyping :00 13: Planlegging, integrasjon av midlertidige moduler :00 15: Prototyping, integrasjon av midlertidige moduler :00 16: Planlegging, videre utvikling av logikkmodul :00 18: Prototyping, videre utvikling av logikkmodul :00 14: SRS, krav :00 20: Grensesnitt mot heisfysikk :00 15: Planlegging av destinasjonskø :00 16: Prototyping av destinasjonskø :00 13: Møte :00 14: Sekvensdiagram :00 17: Planlegging av GUI :00 21: Prototyping. Programmering av GUI :00 15: Prototyping :00 21: Komponentbeskrivelser :00 19: Prototyping :00 15: Prototyping Total timer i perioden 42 Side 7 av 26

8 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 13: Møte med Ky :00 16: Prototyping av heisdør :00 14: SRS, jobbet med oppdatering av krav :00 14: Webside :00 15: SDS - Sekvensdiagram :00 13: Møte :00 13:30 0,5 5.1 SDS - Sekvensdiagram :00 15: SDS - Sekvensdiagram og Collabration diagram :00 19: Webside Total timer i perioden 19,5 Navn Arne Enger Hansen Uke ,5 5.3 Prototyping ,5 5.1 Jobbet videre med klassediagram Møte ang. Design Jobbet med sekvensdiagram Jobbet med design/sekvensdiagram Jobbet med UML-diagrammer Jobbet med design Jobbet med detaljert design + diagram Jobbet med detaljert design ,5 8.2 Jobbet med å fordele arbeidoppgaver ,5 5.2 Jobbet med DD, samt sekv.diagramer Total timer i perioden 18 Side 8 av 26

9 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 19: Formelle metoder Købehandling :00 15: Formelle metoder Købehandling :00 13: Møte SDS :00 13:30 0,5 8.2 Møtereferat :30 14:00 0,5 7.5 Formelle metoder Købehandling :00 20: Formelle metoder Købehandling :00 16: SDS Detaljert design :00 16: SDS Detaljert design Total timer i perioden 19 Navn Gunhild Kristiansen Uke 44 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 14: SRS. Rettet opp i SRS samtidig som jeg skrev endringene i Endringsoversikten. Så blant annet på Use cases, event list og krav :00 18: Kravspesifikasjonen. Skrev nye krav SRS :00 14: Satte inn nye Use case i rapporten. Og lagde figurer :00 13: Kravspesifisering oppdatering. Jobbet med krav :00 18: Oppdatering av SRS. Skrev også kravene inn i kortversjon av krav :00 19: SDS. Lagde sekvensdiagram- Behandle heisknapp :30 11: Møte. Diskuterte hva som skulle gjøres i dag og de nærmeste dagene :00 14: Vi jobbet med de oppdaterte kravene og kortversjonen av krav. Så også litt på de nye use cases :00 13:30 1,5 7.7 SDS.Collabration diagram, sekvens diagram :00 15: Kravdokumentet :00 13: Møte i gruppen. Fordele oppgaver og snakket om status :00 14: SDS. Jobbet med forskjellige diagrammer :00 19:30 1,5 7.7 SDS. Jobbet med diagrammer :00 18: SDS. Jobbet med diagrammer Total timer i perioden 24 Totalt for uke 44 Navn Ant timer Kristian Vågen 5 Martin Stenmark 42 Magnus Asbjørnsen 19.5 Arne Enger Hansen 18 Cecilie Vådahl 19 Gunhild Kristiansen 24 Total timer i perioden Akkumulert timer total 853 Side 9 av 26

10 Timelister uke 45 Navn Kristian Vågen Uke :00 11: Møte :00 12: Møte :00 15:30 3,5 5.1 Design av UML diagrammer :00 16: Design av UML diagrammer :00 12: SDS :00 20: SDS :00 12: SDS :00 13: Møte :00 16: SDS :00 20: SDS :00 12: SDS Total timer i perioden 25,5 Navn Martin Stenmark Uke Møte ang. Design Diverse ang design :00 19: Prototyping :00 14: Design UML :00 20: Pseudokode for købehandling i heis + design UML :00 14: Detaljert Design. Komponentbeskrivelser :00 20: Detaljert design. Komponentbeskrivelser :00 12: Detaljert Design..Komponentbeskrivelser, SDS Møte ang. Design Komponentbeskrivelser :00 21: Ordliste SDS, komponentbeskrivelser :00 12: Eventdiagrammer :00 15: Sporing av krav Total timer i perioden 28,0 Side 10 av 26

11 Navn Magnus Asbjørnsen Uke :00 14: Filbehandling, definerte initfil som XML :00 16: UML :00 12: Møte Filbehandling, java og XML Filbehandling, java og XML :00 14: SDS rettet på diverse diagrammer :00 13: Møte : Detaljert Design. Komponentbeskrivelser : Detaljert Design. Komponentbeskrivelser : Oppdatering av webside :00 15: SDS renskriving, fant skrivefeil o.l Total timer i perioden 25 Navn Arne Enger Hansen Uke Møte ang. Design Diverse ang design Div. Bl.a. Klassediagram for adg.kntrl, : Definering av Fault med mer ,5 5.1 Sekvensdiagram for købehandling i heis + div Komponentbeskrivelse CCC + Sekvensdieagram ,5 7.7 SDS Møte ang. Design Detaljert Design. Komponentbeskrivelser ,5 7.7 SDS ,5 7.7 SDS SDS Total timer i perioden 26 Side 11 av 26

12 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 11:30 1,5 5.2 SDS Detaljert design :30 12:00 0,5 8.2 Møte SDS :00 13: Møtereferat :00 15: SDS Detaljert design :00 22: SDS Detaljert design :00 18: SDS Detaljert design :00 14: SDS Detaljert design :00 16: Møte SDS :30 18:00 1,5 8.2 Møtereferat :00 12: SDS Detaljert design :00 13: Møte :00 21: SDS :00 12: SDS Total timer i perioden 26,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke 45 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 12: Vi hadde et statusmøte :00 15: Jobbet med SDS. Diagrammer SDS generelt. Satte sammen rapporten :00 13:30 3,5 7.7 Jobbet med komponentene og kravrelasjoner :00 20: Detaljert Design. Komponenter og kravrelasjoner :00 10:30 1,5 7.7 Satte sammen rapporten. Flettet sammen det alle hadde skrevet og la inn diagrammer og tabeller :30 14: Detaljert Design. Jobbet med komponentene og kravrelasjoner :00 20: Leste gjennom SDS. Skrev i ordlisten :00 12: SDS. Skrev litt her og der samt fylte ut ordliste, skrev på klassediagrammene :00 13: Møte. Gjorde status på SDS og fordelte de siste arbeidesoppgavene :00 20: SDS. Jobbet med rapporten. Sporinger, tekst til klassediagram, redigering, limte inn mye deler som skulle inn i rapproten og masse småting (som jeg ikke husker akkurat nå) :00 14: Finpussing og rettinger på SDS Total timer i perioden 30 Side 12 av 26

13 Totalt for uke 45 Navn Ant timer Kristian Vågen 25,5 Martin Stenmark 28 Magnus Asbjørnsen 25 Arne Enger Hansen 26 Cecilie Vådahl 26.5 Gunhild Kristiansen 30 Total timer i perioden 161 Akkumulert timer total 1014 Side 13 av 26

14 Timelister uke 46 Navn Kristian Vågen Uke :00 16: Møte angående videre fremdrift :00 11: Møte angående videre fremdrift :00 15: Jobbet med diverse timelister :00 13: SPPR :00 15: SPPR :00 11: Møte med ky Total timer i perioden 8 Navn Martin Stenmark Uke :00 11:30 0,5 6.1 Planla implementasjon :30 12:00 0,5 8.2 Møte ang. implementasjon :00 13:00 1,0 6.1 Planla implementasjon :00 19:00 3,0 6.1 Implementasjon ESL, ElevatorStatus :00 12:00 1,0 6.1 Planla videre implementasjon :00 20:00 2,0 6.1 Implementasjon SortedQueue,AccessControl :00 14:00 3,0 6.1 Forsøksvis integrering av implementerte klasser :00 18:00 2,0 6.1 Implementasjon :00 14:00 3,0 6.1 Implementasjon Elevator, diverse GUI-klasser :00 11:00? 1,0 8.2 Møte med Ky ang. SDS Total timer i perioden 17,0 Navn Magnus Asbjørnsen Uke 46 Dato Fra kl Til kl Ant timer WP Kommentar :00 13: Oppdaterte webside :30 12:00 0,5 8.2 Møte ang. implementasjon :00 14: Implementerte 12: :00 13: Sppr 5 timeberegninger :00 13: Sppr 5, problemer og risiko, sammendrag :00 18: Implementerte accesskontroll og sortedqueue :00 12: Sppr 5 renskrivning :00 15: Sppr 5 renskrivning Total timer i perioden 10,5 Side 14 av 26

15 Navn Arne Enger Hansen Uke :00 16:00 1,0 8.2 Møte ang videre fremdrift :30 11:00 0,5 8.2 Møte ,5 6.1 Forberede implementeringsfasen : ,5 6.1 Implementere Controller og ControlSwitch ,0 6.1 Gjennomgikk kode ,0 6.1 Implementering ,0 8.2 Møte med Ky ang SDS ,5 8.2 Møte ang videre fremdrift og prestentasjon Total timer i perioden 9 Navn Cecilie Vådahl Uke :00 11:30 0,5 8.2 Møte :30 12:00 0,5 8.2 Møtereferat :00 13: Møtereferat :00 17: Implementasjon Fault - AlertReception :00 11: Implementasjon Fault - AlertReception :30 14:00 2,5 6.1 Implementasjon Fault - AlertReception :00 11: Møte med Ky Total timer i perioden 7,5 Navn Gunhild Kristiansen Uke 46 Dato Fra kl Til kl Ant timer WPId Kommentar :00 11:30 0,5 8.2 Møte. Diskuterer ststus og fordele oppgaver :30 13: SPPR 5. Timer, arbeidspakker og progresstabell for uke_ :00 14: SPPR 5. Timer, arbeidspakker og progresstabell for uke_45. Skrev generelt på SPPR :00 19: SPPR5. Generelle endringer, leste gjennom SPPR5. Skrev generelle endringer. Progresstabell :00 13:30 2,5 7.8 Milepæler, wpstatus :00 17: SPPR :00 11: Møte med Ky angående SDS SPPR5. Gjorde ferdig timer for uke 46 samt gjorde den :00 12: klar for levering :00 15: SPPR5. Renskrev rapporten Total timer i perioden 14 Side 15 av 26

16 Totalt for uke 46 Navn Ant timer Kristian Vågen 8 Martin Stenmark 17 Magnus Asbjørnsen 10,5 Arne Enger Hansen 9 Cecilie Vådahl 7.5 Gunhild Kristiansen 14 Total timer i perioden 66 Akkumulert timer total 1080 Side 16 av 26

17 3.2 WP ressursstatus Progress tabell WPid Aktivitet Plan Uke 44 Uke 45 Uke 46 Totalt 3.2 PrEst ToGo PrEst ToGo PrEst ToGo ExpP Cum ExpP Cum ExpP Cum Utarbeidelse av krav spes Design av UML Detaljert Design , Prototyping Implementering SRS , SDS SPPR ,5 23,5 23, ,5 8.2 Møter ,5 204,5 204,5 8.3 Oppdatering websider Side 17 av 26

18 3.3 Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 Gunhild Kristiansen var medlem av en annen gruppe i Periode 1, og står derfor oppført med null timer(*) for denne perioden. I gruppe 4 sin SPPR1, står hun oppført med 42 timer for den respektive perioden. Disse timene er ikke medregnet i hennes totale timer. Akkumulert arbeidstid for gruppe 7 Medlem Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Total Kristian Vågen Martin Stenmark Magnus Asbjørnsen 37 20, ,5 Arne Enger Hansen 28 21, Cecilie Vådahl 29 18, Gunhild Kristiansen 0 * 38, ,5 Total Side 18 av 26

19 4 Tidsplan 4.1 Milepælsutvikling # Beskrivelse Kommentar 1 Godkjenning av Ferdig prosjektoppgave 2 Organisasjonsfase Ferdig 3 Analysefase Ferdig 4 Systemdesign Ferdig 5 Programdesign Påbegynt, vi har ikke gjort ferdig alt her, så milepælen forskyves fra uke 44 til uke 45 6 Implementasjon Ingen forandring. Ferdig etter planen Side 19 av 26

20 4.2 Tidsplan sammendrag Dette er de aktivitetene vi har gjort i denne perioden til WPId Navn Start Ferdig 3 Analyse 3.2 Utarbeidelse av Krav spes Programdesign 5.1 Design av UML Detaljert Design Prototyping System implementasjon 6.1 Implementering Rapportering 7.5 SRS SDS SPPR Administrasjon 8.2 Møte Vedlikeholde av websider Side 20 av 26

21 5 Problemer og risiko Det har hele perioden vært problemer med å koble seg til skolens servere hjemmefra. Dette har ført til frustrasjon blant gruppemedlemmene, siden vi måtte benytte oss filutveksling via mail, noe som er veldig tungvint. Frigg har også vært ustabil, men siden vi har gode backuprutiner har dette ikke utgjort et stort problem. Side 21 av 26

22 6 Vedlegg 6.1 Møtereferater Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: Sted: Os alle etasje Møteleder: Martin Stenmark Møtereferent: Gunhild Kristiansen Til stede: Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark, Gunhild Kristiansen Meldt forfall: Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl Forfall: Kristian Vågen, Cecilie Vådahl, Arne Enger Hansen Agenda: Vi snakket om SRS Bestemte hva vi skulle jobbe sammen om i dag. Og fant ut at det var mest praktisk å gå gjennom de nye kravene og use casene De tre oppmøtte på møtet fordelte arbeid som skal være ferdig til neste gang vi skulle møtes Oppgaver som skal utføres: Nye krav i SRS skal gås gjennom Nye use case og eventlist skal gå gjennom De nye oppdateringene som er gjort generelt i rapporten skal gås gjennom. Dato for neste møte: Side 22 av 26

23 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 12:00 Sted: Kantina Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: Fast arbeidstid Fordele oppgaver Fast arbeidstid Vi ble enige om at gruppa skal møte klokken 10:30 hver dag. På tirsdager og torsdager blir det møte klokken 12:00 da det er SE forelesning klokken 10:00. Fordele oppgaver Arkitektur : AEH og MST Diagrammer: MAS og GK Detaljert design: KV og CV Dato for neste møte: Side 23 av 26

24 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 11:30 Sted: Kantina Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: AEH, GK, KV, MST, CV Meldt forfall: MAS Forfall: MAS Agenda: SDS SPPR Oppgaver SDS Det ble diskutert om klassediagram skulle deles opp i to deler. En overordnet del og en detaljert del. Det ble også vurdert å ta med klasser for å behandle brannvarsling og adgangskontroll. SPPR Tidligere rapporter må gjennomgås og rettes. Oppgaver som ble fordelt: Sekvensdiagrammer: GK og MST Rette tidligere rapporter: KV Dato for neste møte: Side 24 av 26

25 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Gruppemøte Dato: Tid: 11:00 Sted: Kantina Møteleder: KV Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: Presentasjon SPPR/SPMP SDS Implementering Presentasjon Vi ble enige om at alle skal tenke gjennom hvilke forskjellige temaer som skal med i presentasjonen. Dette skal også drøftes på møte med KVH. Tenke gjennom hvilken form presentajonen skal ha, f.eks Powerpoint. SPPR/SPMP Alle SPPR-rapportene og SPMP-rapporten må gjennomgås og rettes. SDS Rette diagrammer slik at de har lik størrelse på bokser og piler. Implementering Sette opp alt som skal implementeres, slik at alle kan implementere noe hver. Gå gjennom SPPR-rapporter og SPMP: GK Samle alt som skal implementeres: AEH og MST Dato for neste møte: Side 25 av 26

26 Software Engineering Gruppe 7 Møtereferat Møtetype: Møte med KVH Dato: Tid: 10:00 Sted: Kontoret til KVH Møteleder: AEH Møtereferent: CV Til stede: Alle Meldt forfall: Ingen Forfall: Ingen Agenda: SDS Presentasjon Sluttrapport Brukermanual Evaluering SDS Metodene skal skrives inn under punktet prosessering. Under punktet grensesnitt skal det beskrives hvilken relasjon en klasse har til en annen klasse. For eksempel når man trykker på login knappen aktiveres en annen klasse. Dette må beskrives som et grensesnitt. Pseudokode må skrives mer detaljert, med hva som logisk skjer. De krav i sporingstabellen som ikke kan implementeres må det refereres til i introduksjonen. Presentasjon I presentasjonen skal man beskrive problemstilling og presentere hovedmålet. Programmet skal kjøres og forklares. GUI må forklares. Systemarkitektur må beskrives generelt, hva som skjer og hvilke relasjoner som finnes. Resultatet presenteres til slutt. Sluttrapport Sluttrapporten skal leveres i to eksemplarer. SPPR-rapportene og koden på CD skal ligge i appendix til sluttrapporten. SPPR6 legges i appendix til sluttrapporten. Brukermanual Det må lages en brukermanual til systemet. Evaluering Gruppen skal levere en felles evaluering av faget, anonymt. Dato for neste møte: Side 26 av 26

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer