Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai 2015

2 i Innhold 1 Innledning Prosjektinformasjon Bakgrunn for oppgaven Beskrivelse av oppgaven Prosjektmål Resultatmål Effektmål Problemstilling Rammer og avgrensninger Prosjektplan 4 4 Løsningsmetodikk 27 5 Koder og standarer 28 6 Kontaktinformasjon 29

3 1 1 Innledning 1.1 Prosjektinformasjon Prosjektgruppen består av og. Vi er begge elektrostudenter med spesialisering innen digital elektronikk. Oppdragsgiver for prosjektet er Båstad IL skøyter, med kontaktperson Per T. Huth. Han vil også fungere som veileder under prosjektet, sammen med Åge T. Johansen. 1.2 Bakgrunn for oppgaven Oppdragsgiver har forespurt, gjennom vår kontaktperson, et system som går ut på å konstruere en rundeteller til skøytebane(r). Oppdragsgiver ønsker å kunne benytte dette i arrangementer, der blant annet en av konkurransene går ut på å gå flest mulig runder i løpet av fire timer. De ønsker også å benytte systemet i treningssammenheng; der systemet også tar tiden på utøver(ene).

4 2 2 Beskrivelse av oppgaven 2.1 Prosjektmål Oppdragsgiver ønsker følgende funksjoner på systemet: Telle runder for hver deltaker. Måle tid på hver runde for hver deltaker. Styre storskjerm med følgende funksjoner: Vise navn og antall runder for alle deltakere når de passerer målefeltet. Vise foreløpig resultatliste etter antall runder. Vise kuriositet som yngste deltaker med flest runder etc etc. Gjennomsnittsfart. Med mere. Total resultatliste med: Flest runder pr kjønn Flest runder avhengig av alder Etc. Presentere alle resultater på personlig mobil Resultatmål Gruppen ønsker å få til et mobilt system som kan ta tiden på deltakere i løp, og sende den trådløst til en serverløsning. Resultatene kan i etterkant vises på skjerm, og om det er ønskelig kan det vises resulateter etter gitte kriterier.

5 Kapittel 2 Beskrivelse av oppgaven Effektmål Prosjektet er satt i gang etter ønske fra Huth og Co for få til en effektiv løsning på tidtaging under skøyteløp. 2.2 Problemstilling 1. Evaluere ulike tekniske løsninger for konstruksjon av systemet inneholdende blant annet RFID, Apper, Wifi, Beacon med mere. Faktorer til evaluering er kostnad, fleksibilitet, kompleksitet etc. Alle løsningene bør inneholde en kommunikasjon med personlig mobil. 2. Konstruere en prototyp av systemet. 3. Brukermanual. 4. Teknisk manual. 2.3 Rammer og avgrensninger Det er bevilget opptil 5000kr for innkjøp av utstyr til å konstruere en prototype med. Det er også ønskelig at gruppen skal kunne presentere en mulig løsning for oppdragsgiver om de ikke klarer å bygge en prototype. Mulige avgrensninger i oppgaven, er å basere seg på mulige RFID eller ibeacon løsninger, og ikke nødvendigvis fotocelle løsning. &

6 4 3 Prosjektplan Følgende delmål er satt: Finne data om RFID, ibeacon og WiFi. Konstruere enkel tidtaker. Sette opp database (mysql), og få tidtakeren til å skrive data til denne. Implementere API i databaseløsningen. Konstruere en løsning som viser data fra databasen Programmere en mobilapplikasjon Bygge en prototype til å kommunisere med mobilapplikasjoner og database Skrive en brukermanual og en teknisk brukermanual for systemet.

7 Kapittel 3 Prosjektplan 5 april mai juni Vurdere RFID Vurdere Beacon Vurdere WiFi Drøfte RFID, ibeacon og WiFi Opprette hjemmeside Finne utstyr Bestille utstyr Programmere mobilapp Database- / serverløsning Beskrivelse til EXPO-katalog Få mobilapp og utstyr til å kommunisere sammen Programmere avstandsmåling med én enhet Levere utkast til hovedrapporten Teste avstandsmåling med flere enheter Samkjøre enhetene og server Bygge ferdig prototype Skrive pressemelding Skrive rukermanual Skrive teknisk brukermanual Levere hovedrapport med brukermanualer som vedlegg EXPO-stand &

8 Kapittel 3 Prosjektplan april april dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 1 Vurdere RFID 8. april 2015 Finne fordeler/ulemper med RFID Undersøke hva som er fordelen ved å bruke RFID 16 &

9 Kapittel 3 Prosjektplan april april dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 2 Vurdere ibeacon 8. april 2015 Finne fordeler/ulemper med ibeacon Undersøke hva som er fordelen ved å bruke ibeacon 16 &

10 Kapittel 3 Prosjektplan april april dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 3 Vurdere WiFi 8. april 2015 Finne fordeler/ulemper med WiFi Undersøke hva som er fordelen ved å bruke WiFi 16 &

11 Kapittel 3 Prosjektplan april april dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 4 Drøfte RFID, ibeacon og 8. april 2015 WiFi Vurdere/bestemme RFID, ibeacon eller WiFi 1,2 og 3 må være fullført 16 &

12 Kapittel 3 Prosjektplan april april dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 5 Opprette hjemmeside 8. april 2015 Skal opprette hjemmeside med beskrivelse av prosjektet Skal opprette en hjemmeside hvor beskrivelsen av prosjektet ligger tilgjengelig på høgskolens nettsider Tilgang til høgskolens nettsider må være tilgjengelig 24 &

13 Kapittel 3 Prosjektplan april april dag : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 6 Finne utstyr til å realisere 8. april 2015 løsning med Se etter utstyr som støtter RFID, WiFi eller ibeacon og som kan være aktuelle i løsningen av denne oppgaven og bestille utstyret Finne beste alternativ til å bygge en prototype med 4 må være fullført 16 &

14 Kapittel 3 Prosjektplan april april dag : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 7 Bestille utstyr 8. april 2015 Bestille utstyr til å bygge prototype med 2 &

15 Kapittel 3 Prosjektplan april mai dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 8 Programmere mobilapp 8. april 2015 Programmere mobilapp til å kommunisere med bestilt utstyr og server Mobilapp skal programmeres for å kunne kommunisere med bestilt utstyr, bruker og server En iphone til å teste mobilappen på 120 &

16 Kapittel 3 Prosjektplan april mai dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 9 Finne aktuelle databaseprogram og 8. april 2015 serverløsninger Lage serverløsning til å ta imot resultater, og samtidig vise dette på skjerm Det skal lages en serverløsning hvor resultater hentes inn over internett, og disse resultatene skal vises på skjerm 7 må være fullført Låne en pc på skolen for å kjøre en server på, og en skjerm for å vise resultater på 80 &

17 Kapittel 3 Prosjektplan mai mai dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 10 Beskrivelse til EXPOkatalogen 8. april 2015 Levere beskrivelse av prosjektet til bruk i EXPO katalogen 16 &

18 Kapittel 3 Prosjektplan mai mai dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 11 Få mobilapp og utstyr til å 8. april 2015 kommunisere sammen Skal få mobilapp og utstyret til å kommunisere med hverandre Bestilt utstyr må være mottatt 32 &

19 Kapittel 3 Prosjektplan mai mai dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 12 Teste avstandmåling med 8. april 2015 en enhet Programmere avstandsmåling med én enhet Bestilt utstyr må være mottatt 32 &

20 Kapittel 3 Prosjektplan mai mai dag : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 13 Levere midtveisrapport 8. april 2015 Levere utkast til hovedrapporten &

21 Kapittel 3 Prosjektplan mai mai dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 14 Teste avstandsmåling med 8. april 2015 flere enheter Programmere avstandsmåling med flere enheter slik at nøyaktigheten blir bedre Bestilt utstyr må være mottatt 48 &

22 Kapittel 3 Prosjektplan mai mai dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 15 Samkjøre enhetene og server 8. april 2015 Samkjøre det som har blitt programmert med server for å blant annet vise resultat på skjerm Skal sørge for at mobilapp, enheter og server kommuniserer og fungerer slik de skal 80 &

23 Kapittel 3 Prosjektplan mai juni dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 16 Bygge ferdig prototype 8. april 2015 Bygge ferdig prototype Skal beregne, finne ut beste mulige løsning av prototype og bygge den. 15 må være fullført 96 &

24 Kapittel 3 Prosjektplan juni juni dag : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 17 Skrive pressemelding 8. april 2015 Skrive pressemelding og gi den ut 16 &

25 Kapittel 3 Prosjektplan juni juni dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 18 Skrive brukermanual 8. april 2015 Skrive fullstendig brukermanual for systemet, både for mobilapp og for server 16 må være fullført 48 &

26 Kapittel 3 Prosjektplan juni juni dager : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 19 Skrive teknisk brukermanual 8. april 2015 Skrive teknisk brukermanual 16 må være fullført 32 &

27 Kapittel 3 Prosjektplan juni juni dag : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 20 Levere hovedrapport 8. april 2015 Levere hovedrapport med brukermanualer som vedlegg &

28 Kapittel 3 Prosjektplan juni juni dag : (Aktivitetsnummer) Tittel: Dato: 21 EXPO-stand 8. april 2015 Forberede EXPO stand 32 &

29 27 4 Løsningsmetodikk Siden det ikke er helt klart hvilke av løsningene gruppen går for, så er løsningsmetoden ikke fastsatt ennå. Men det som er avklart er at det skal basere seg på en mulig RFID, WifI eller ibeacon løsning. Gruppen skal i løsningen argumentere for hvorfor de nettopp har brukt den éne løsningen framfor de andre.phics scale Arbeidsgiver ønsker at det skal inngå en app i løsningen vår. Vi har derfor valgt å sette i gang med dette så snart som mulig, uavhengig av utfallet av hvilken protokoll vi velger. Det er estimert at det vil ta tre uker før vi får eventuell delebestilling. Derfor starter vi med å sette oss inn i, og få lagd en enkel app i ventetiden. parallelt med dette, utvikler vi også en enkel database-løsning. Når alt er på plass starter vi med å utbygge app/database.

30 28 5 Koder og standarer I dette prosjektet er det blitt brukt følgende standarder: IEEE som er IEEE sin standard for Bluetooth. Denne standarden blir brukt av ibeacon. IEEE som er standarden for WiFi. IEEE f som er standarden for RFID.

31 29 6 Kontaktinformasjon H B H B Kontaktperson / Veileder: Per Thomas Huth H B

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Prosjektplan Kommuneportalen versjon 1.0

Prosjektplan Kommuneportalen versjon 1.0 Prosjektplan Kommuneportalen versjon 1.0 Bakgrunn Kommunens eksisterende internett og intranett er på mange måter overmoden for en restrukturering. Mangel på samordnet satsing gjør at det i årenes løp

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland Bruk av oppgaver i Versjon 08.09.2008 Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole Forfatter Frode Brueland Introduksjon Oppgavefunksjonen i it s:learning er et hjelpemiddel for å håndtere oppgaver

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer