FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08"

Transkript

1 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

2 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram... 6 Tidsforbruk... 7 Standarder... 7 Miljø... 7 Programmering... 7 Aktivitetsbeskrivelse... 8 Utstyr GPS Modul: GPS Antenne: Mikrokontroller: Akselerometer/Gyroskop: Kontaktinformasjon... 16

3 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektkategori: Hovedprosjekt Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Elektronikk Tittel: Design og utvikling av mikrobøye for måling og observasjon av vanntilstand Gruppemedlemmer: Håkon Hedlund & Thomas J. Kjærstad Dato: Antall sider: 15 Antall vedlegg: 0 Gruppeveileder: Åge T. Johansen Avdeling: Elektro ved Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Samarbeidspartner: ISPAS AS Prosjektnummer: H15E08 Kontaktperson: Viggo A. Solli

4 BAKGRUNN Det brukes bøyer med måleinstrumenter for å samle inn informasjon om sjøtilstand og værforhold, slik at man kan ta hensyn til disse data i forbindelse med radarmålinger. Dagens måleutstyr av sjøtilstand er tungvint fordi det kreves spesialutstyr for å få måleinstrumentet på plass i ønsket posisjon grunnet høy vekt og stort volum. ISPAS AS ønsker en mikroutgave av denne formen for måleutstyr som enkelt kan fraktes rundt i f.eks en koffert, pakkes ut, aktiveres og kastes i posisjon for hånd. PROSJEKTMÅL Målet med prosjektet er å lage en prototype for en mikrobøye med måleutstyr som skal kunne regne ut sjøtilstand, måle temperatur og bruke GPS til posisjonering av bøyen, for så å sende all denne informasjonen med radio til en mottaker over en viss distanse. Langtidsmålet er å lage et fungerende produkt som skal kunne brukes av ISPAS AS i forbindelse med utviklingen av oljedeteksjonsradar på havoverflate, og samtidig kunne tilpasses fremtidige kunder etter bedriftens behov. Gruppen ønsker å fullføre oppdragsgivers oppgave med underliggende krav på en tilfredsstillende måte med tanke på: Pris Nøyaktighet av utstyr Mulighet for videreutvikling av utstyr PROBLEMSTILLING Ved måling av olje på vann er det av interesse å vite hvilken sjøtilstand som det faktisk er på vannet under måling. Dette kan leses ut av radardata, men det er ønskelig å kunne verifisere dette med en bøye. Det ønskes å kunne lese av: Bølgehøyde Vanntemperatur Posisjon i form av GPS data I tillegg ønskes det at bøyen skal kunne kommunisere med en mottaker slik at data kan behandles i software.

5 AVGRENSNINGER OPPGAVE 1 Fremme løsning for et system med fokus på pris, funksjonalitet og miljø. o Designe og utvikle elektronikken (PCB) for løsning i.e. mikrokontroller, sensorer, GPS og radiolink. o PCB med komponenter må kunne brytes ned i vann over tid. o Designe dataoverføringsprotokoll som kan snakke med eksisterende radiolink(ispas). o Utvikle programvare til mikrokontroller. Kommunikasjon med alle sensorer, GPS etc. Utregninger av bølgehøyde, driving etc. Lokal og sentral lagring av data. Minnepenn og på PC. o Lage et enkelt program til PC for visualisering av bøyedata. 2 Utvikle og designe en innpakning innenfor nevnte krav. a. Ta stilling til materialvalg og produksjonsenkelthet. b. Bestemme med designet av bøyen hvor den skal ligge i forhold til overflaten på vannet. 3 Utvikle og utføre tester som kan reproduseres og verifisere målte data. 4 Produsere relevant dokumentasjon for punkt 1, 2 og 3 slik at denne passer inn i ISPAS gjeldende dokumentstruktur. Dette innebærer; prosjektplan, budsjett, designdokumentasjon, datablader, brukerdokumentasjon og sluttdokumentasjon. 5 Levere punkt 1,2 og 3 i henhold til gjeldende føringer for avsluttende hovedprosjekt for bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold. KRAV FRA OPPDRAGSGIVER 1 Minimum avstand for kommunikasjon er 1000m 2 Tilstrekkelig overføringsbandbredde slik at bøyen kan sende all data på bølgetopp 3 Enheten skal ha mulighet for å kalibreres 4 Enheten skal ha mulighet for lokal lagring av data på minnepinne 5 Bøyen må være innenfor forurensningsloven og være nedbrytbar i vann

6 PROSJEKTPLAN Det er laget et forslag til fremtidsplan i form av et Gannt-diagram og oversikt over tidsforbruk. Total varighet av hele prosjektet er omtrent 10 uker. GANNT-DIAGRAM

7 TIDSFORBRUK STANDARDER MILJØ En viktig del av arbeidet i dette prosjektet blir å forholde seg til RoHS så godt som mulig. RoHS er den Europeiske standarden for begrensning av bruk av farlige materialer (Restriction of Hazardous Substances). Gruppen skal etter krav fra ISPAS benytte materialer til produksjon som utgjør så lav fare for miljøet som overhodet mulig. PROGRAMMERING All programkode som blir produsert i forbindelse med prosjektet vil bestå av en kombinasjon av C/C++/C#.

8 AKTIVITETSBESKRIVELSE CTR COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Mikrobøye for måling av vanntilstand Oppdragsgiver: ISPAS Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR ( Aktivitetsnummer:) Tittel: Innkjøp og vurdering av 1 komponenter Prosjekt ID: B15E08 Varighet: 7 Dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Alternativer til komponenter for bøyen skal vurderes og kjøpes. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) Lete etter komponenter som har spesifikasjoner som passer til hvordan bøyen skal brukes. Kjøpe komponentene tidligst mulig. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Aktiviteten avhenger av en forståelse av hvordan bøyen skal brukes Leveranser: Kommentarer, antagelser Komponentene kommer til å bli kjøpt en av de første dagene, det som tar tid er leveransen. Anskaffelser: Ressursbehov Timer: 40 timer Utarbeidet av: Håkon Hedlund Kontrollert av: Thomas Kjærstad

9 CTR COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Mikrobøye for måling av vanntilstand Oppdragsgiver: ISPAS Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR ( Aktivitetsnummer:) Tittel: 2 Opprette hjemmeside Prosjekt ID: B15E08 Varighet: 3 Dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Prosjektet skal ha en hjemmeside Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) Lage en hjemmeside Hjemmesiden skal hvert fall inneholde: - Presentasjon av prosjektgruppen - Forprosjektrapport Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) En ferdig forprosjektrapport Leveranser: Kommentarer, antagelser Antar at der er lettere å få et bra resultat ved å bruke ferdige oppsett, og ikke HTML direkte. Frist for hjemmeside er Anskaffelser: Ressursbehov Timer: 16 timer Utarbeidet av: Håkon Hedlund Kontrollert av: Thomas Kjærstad

10 CTR COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Mikrobøye for måling av vanntilstand Oppdragsgiver: ISPAS Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR ( Aktivitetsnummer:) Tittel: Designe og konstruere en 3 kretsløsning Prosjekt ID: B15E08 Varighet: 10 Dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Designe og konstruere en kretsløsning klar til å programmeres. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) Designe og konstruere kretsløsning som det skal være mulig å møte kravene til oppgaven med. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) CTR nr. 1 - Innkjøp må være ferdig Leveranser: Leveranse av komponenter fra CTR nr. 1 Kommentarer, antagelser Anskaffelser: Ressursbehov Timer: 64 Timer Utarbeidet av: Håkon Hedlund Kontrollert av: Thomas Kjærstad

11 CTR COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Mikrobøye for måling av vanntilstand Oppdragsgiver: ISPAS Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR ( Aktivitetsnummer:) Tittel: Programutvikling og 4 bøyekonstruksjon Prosjekt ID: B15E08 Varighet: 10 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Ha et program og en prototype av bøyen klar til testing Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) Lage programmet til kretsløsningen og lage en prototype av bøyen Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) CTR nr. 3 Konstruksjon av kretsløsning må være ferdig Leveranser: Kommentarer, antagelser Anskaffelser: Ressursbehov Timer: 80 timer Utarbeidet av: Håkon Hedlund Kontrollert av: Thomas Kjærstad

12 CTR COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Mikrobøye for måling av vanntilstand Oppdragsgiver: ISPAS Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR ( Aktivitetsnummer:) Tittel: 5 Testing og justering Prosjekt ID: B15E08 Varighet: 7 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Få prototypen til å fungere etter kravene. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) Teste programmet og konstruksjonen, og gjøre endringer ut i fra testene. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) CTR nr. 4 Prototypen må være klar til testing. Leveranser: Kommentarer, antagelser Anskaffelser: Ressursbehov Timer: 40 timer Utarbeidet av: Håkon Hedlund Kontrollert av: Thomas Kjærstad

13 CTR COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Mikrobøye for måling av vanntilstand Oppdragsgiver: ISPAS Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR ( Aktivitetsnummer:) Tittel: 6 Prosjektrapport Prosjekt ID: B15E08 Varighet: 9 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Ferdig sluttrapport for bachelorprosjektet Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) Skrive ferdig sluttrapporten Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) CTR nr. 6 konstruksjonsløsningen må være klar for kunne sluttføre Leveranser: Kommentarer, antagelser Fristen for innlevering er satt til Anskaffelser: Ressursbehov Timer: 60 timer Utarbeidet av: Håkon Hedlund Kontrollert av: Thomas Kjærstad

14 UTSTYR GPS MODUL Maestro Wireless Solutions A2200A 1.575GHz Grensesnitt: I2C, SPI og UART Protokoller: NMEA, SiRF Nøyaktighet: 2.5m Drivspenning: 3-3.6V Pris: 131,54kr Denne modulen ble valgt pga. grensesnitt og drivspenningskrav. Den er også en av de billigere modulene. Lenke: Datablad: GPS ANTENNE Maxtena MPA-184 Passive Embedded 18mm Pris: 42,65kr Dette er den billigste embedded GPS antennen fra farnell. Lenke: Datablad: MIKROKONTROLLER Atmel ATMEGA328-AU 32-pin, 32kB flash, 2kB RAM, 20MHz, 8-bit AVR 8 ADC kanaler (10 bit), 6 PWM kanaler. kr 23,79 Pris ekskl. MVA Valget går til denne mikrokontrolleren da den er billig, har nok I/O til prosjektets behov og innebygd ADC. Anbefalt av ISPAS. Lenke: Datablad:

15 AKSELEROMETER/GYROSKOP STMicroelectronics LSM6DS0 3+3 akser gyro+akselerometer, innebygd temperatursensor Grensesnitt: I2C, SPI Drivspenning: V Pris: 33,22kr Denne modulen ble valgt pga. grensesnitt, drivspenningskrav og sist men ikke minst pris, samt at den måler 3 akser på både gyroskopet og akselerometeret. Lenke: 013 Datablad: TEMPERATURSENSOR Valget går til en enkel termistor som skal leses av med ADC på mikrokontroller. Alternativet ville vært en digital sensor, men termistorløsningen er billigere og mer nøyaktig. RADIOMODUL Radiocrafts RC1740HP-RC232 5V, 433/466 MHz Levert av ISPAS Datablad: RADIOANTENNE 433MHz antennen blir en kvartbølge coil, pisk eller cloverleaf. Ingenting bestemt foreløpig. Valget avhenger av endelig konstruksjon av huset til bøyen, og behov for rekkevidde.

16 KONTAKTINFORMASJON Kontaktperson ISPAS Viggo A. Solli o Telefon o Epost Prosjektveileder Åge T. Johansen o Telefon o Epost Prosjektgruppe Håkon Hedlund o Telefon o Epost Thomas J. Kjærstad o Telefon o Epost

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller

Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller Olav Magne Fiane-Mo Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Mai 2009 Hovedveileder: Geir Mathisen, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

!"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"# !"#$%&'('))*"+%! !"#$&0"-."#$&0"&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$

!#$#%&'(%)&*#+,-'#&(%*./'0$1*%+/## !#$%&'('))*+%! !#$&0-.#$&0&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'.+$ !"#$#"%&'(%)&*#+,-'#"&(%*."/'0"$1*%+/#"#!"#$%&'('))*"+%!!"#$%&'()*(+,-.'&.%+/%.&(%0*1 2%*%"+/3."4(%0*3)*35),,#0%5+.6)0 78(.&,&."&(&"93:;;< ='&0!"#$&0"-."#$&0"&(13 >6?(0+(3@%0*6&($&3A(%5.&0 @+(.3B#00+(3C'."+$

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

10 rimelige regnskapsprogrammer

10 rimelige regnskapsprogrammer Særtrykk fra PC World Norge nr 10-2005 R e g n s k a p s p r o g r a m m e r f o r s m å b e d r i f t e r Stortest: 10 rimelige regnskapsprogrammer Programvare for regnskap og økonomistyring kan fort

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Felles lånekort. Prosjektrapport

Felles lånekort. Prosjektrapport Felles lånekort Prosjektrapport 9. november 2005 Sammendrag Felles lånekort har hatt som hovedmål å utvikle en løsing for et felles lånekort basert på et sentralt lånerregister for personlige lånere i

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer