Gruppe B16B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppe B16B"

Transkript

1 Forprosjektrapport «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» Gruppe B16B B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 0

2 Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bacheloroppgave Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Vann- og miljøteknikk Rapporttittel: «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen.» Forfattere: Katrine Erika Railo Magnus Ekholt Jan Erik Fredriksen Avdeling / linje: Ingeniørfag bygg Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Dato: Antall sider: 20 Antall vedlegg: 10 Veileder: Geir Torgersen Prosjektnummer: B16B07 Utført i samarbeid med: Drammen kommune Kontaktperson hos samarbeidspartner: Dag Lauvås Ekstrakt: Regnmengder og regnintensiteten har økt betydelig grunnet klimaendringer. Byer blir mer kompakte grunnet urbanisering og befolkningsvekst. Som følge av kraftig nedbør og fortetting vil ledningsnettets kapasitet sprenges. Dette gir utfordringer da ukontrollert avrenning på overflaten kan føre til skader på bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Ved å utforme enkle tiltak og løsninger på overflaten kan skadeomfanget begrenses. Oppgaven vil belyse to områder i Drammen kommune som er spesielt eksponert for overvann. Gruppen vil analysere kostander i tilknytning til gjennomføring av tiltakene for å belyse den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Det vil også forsøkes å fremstille en dynamisk modell av overvannstrømmene for de to områdene ved bruk av programvaren FloodArea. Foreløpig er det ikke klart å fremstille en dynamisk modell ved bruk av programvaren i Norge. Denne oppgaven vil være en videreføring av bacheloroppgaven «Analyse av overvannstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGIS, case Drammen». Oppgaven ble skrevet av fire studenter ved Høgskolen i Østfold i 2015 og belyser samme problematikk. 3 emneord: Kartverktøy Overvann Skader B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 1

3 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektinformasjon Bakgrunn Bakgrunn for oppgaven Oppgaveformulering Prosjektmål Resultatmål Dynamisk modell Nytte-kostnadsanalyse Effektmål Prosessmål Problemstilling Rammer og avgrensinger Prosjektplan med tidsdiagram Ganttdiagram Milepæler Ressursallokering Organisasjonskart Sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk Oppsummering av aktivitetsbeskrivelsene Oppsummering av litteraturstudie Koder og standarder Kontaktinformasjon Kilder... 9 Vedlegg... CTR Ganttdiagram... B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 2

4 1. Prosjektinformasjon Tittel på hovedoppgave: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen Deltakere:, Katrine Erika Railo, Jan Erik Fredriksen og Magnus Ekholt Oppdragsgiver: Drammen kommune Veileder: Geir Torgersen, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold Kontaktperson: Dag Lauvås, overingeniør VA i Drammen kommune 2. Bakgrunn 2.1 Bakgrunn for oppgaven Regnmengder og regnintensiteten har økt betydelig grunnet klimaendringer. Byer blir mer kompakte grunnet urbanisering og befolkningsvekst. Som følge av kraftig nedbør og fortetting vil ledningsnettets kapasitet sprenges. Dette gir utfordringer da ukontrollert avrenning på overflaten kan føre til skader på bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Ved å utforme enkle tiltak og løsninger på overflaten kan skadeomfanget begrenses. 2.2 Oppgaveformulering Denne forprosjektrapporten er en del av en bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk og er utarbeidet av fire studenter ved ingeniørfag - bygg på Høgskolen i Østfold. Gjennom faget vann- og miljøteknikk fikk gruppen via høgskolelektor Geir Torgersen kjennskap til forskningsprosjektet «Regnbyge 3M». I dette forskningsprosjektet stiller Drammen kommune med data til disposisjon, da kommunen har utfordringer med overvann. Høgskolen i Østfold er en samarbeidspartner i prosjektet og det var slik oppgavens problemstilling ble utformet. Hovedoppgaven vil være en videreføring av bacheloroppgaven «Analyse av overvannstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGIS, case Drammen». Den ble skrevet av fire studenter ved Høgskolen i Østfold i Ved bruk av programvaren ArcGIS ble det fremstilt en statisk modell av overvannsstrømmene i Drammen kommune. Ved å markere inn punkter i et kart, som viser hvor kommunen har mottatt regresskrav i forbindelse med overvannsskader, ble det oppdaget en tydelig sammenheng mellom overvannsstrømmene og skadene. Denne oppgaven vil belyse samme problematikk. Det vil gjøres en detaljstudie av to områder i Drammen kommune som er spesielt eksponert for overvann. Gruppen vil analysere kostander i tilknytning til gjennomføring av tiltakene for å belyse den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Det vil også forsøkes å fremstille en dynamisk modell av overvannstrømmene for de to områdene ved bruk av programvaren FloodArea. Foreløpig er det ikke klart å fremstille en dynamisk modell ved bruk av programvaren i Norge. B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 3

5 3. Prosjektmål Denne oppgaven består i hovedsak av to deler hvor den ene er å fremstille en dynamisk modell og den andre er å analysere overvannstiltak ved bruk av en nytte-kostnadsanalyse. Prosjektet har derfor flere effekt- og resultatmål. 3.1 Resultatmål Dynamisk modell Resultatmålet er å fremstille en dynamisk modell ved bruk av programvaren FloodArea, som gir et realistisk bilde av overvannstrømmer. Hvis det lykkes vil resultatet sammenlignes mot en masteroppgave skrevet våren 2016 av to studenter ved NMBU. Masterstudentene benytter programvaren MikeFlood for å fremstille en modell for overvannsstrømmer. I deres modell har de med vann i rør og vann på overflaten. Vi ser bort i fra vann i rør. Vil deres resultater være vesentlig forskjellig fra våre resultater? Nytte-kostnadsanalyse Resultatmålet er å vise at enkle overvannstiltak på overflaten gir en samfunnsøkonomisk gevinst og vise at kostnadene for å utarbeide tiltakene er mindre enn skadekostnadene. 3.2 Effektmål En dynamisk modell kan være et verktøy for regulering av nye områder ved at man kan forutse kritiske områder for overvannsstrømmer. Dermed kan det gjøres tiltak for å styre retningen på overvannsstrømmene eller unngå utbygging på kritiske områder. Effekten av overvannstiltak kan være en besparelse for kommunene i forbindelse med regresskrav etter skader. Som beboer i skadeutsatte områder kan tiltakene spare beboer for psykiske påkjenninger som ofte følger etter skader. 3.3 Prosessmål I prosjektprosessen vil gruppen ha som mål å ha gode møterutiner, godt samarbeid og sørge for kontinuerlig fremdrift i henhold til Ganttdiagrammet. Ved å rotere på arbeidsoppgavene vil alle i gruppen ha god kjennskap til samt ha en innflytelse på prosjektet. B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 4

6 4. Problemstilling Hvordan gir den dynamiske modellen ved bruk av programvaren FloodArea et reelt bilde av vannets strømmer på overflaten med antakelse om at rørene opererer med full kapasitet? Hvilke samfunnsøkonomiske gevinster vil gjennomføring av overvannstiltak på overflaten gi kommunen og beboerne? Vil bruken av en dynamisk modell og overvannstiltak kunne begrense skadeomfanget for skader på bygninger, infrastruktur, helse og miljø? Problemstillingen for oppgaven er foreløpig ikke endelig. Den vil tilspisses ettersom arbeidet med prosjektoppgaven pågår. 5. Rammer og avgrensinger Oppgaven vil ta for seg to områder i Drammen kommune som er spesielt utsatt for overvannsskader. Disse områdene er Marienlyst stadion og Bjørnstjerne Bjørnsons gate på sørsiden av Drammen. Valget av områdene er tatt på bakgrunn av analyser utført i bacheloroppgaven «Analyse av overvannsstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGIS, case Drammen» fra Overvannsstrømmene vil bli modellert på nytt i programvaren ArcGIS ved bruk av fjorårets forklaring på fremgangsmetode. Som en forenkling er det antatt at grunnen er mettet av vann og vi ser bort i fra rørenes kapasitet til å avlede overvannet. Valget er konservativt da det i virkeligheten vil være noe mindre mengder med overvann på overflaten da overvannet føres i ledningsnettet. Kommunens register over skadetilfeller er begrenset til de skadene kommunen har fått regresskrav på. Det kan være flere registrerte skader hos de forskjellige forsikringsselskapene, men dette er da sett bort i fra. For at oppgaven ikke skal være konfidensiell tar vi kun utgangspunkt i kommunens skadedata med tilhørende regresskrav. Vi vil ikke utforme et kart med detaljert informasjon om adresser grunnet personvern. B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 5

7 6. Prosjektplan med tidsdiagram 6.1 Ganttdiagram Se vedlegg 10 for fullstendig versjon av Ganttdiagram. 6.2 Milepæler Dato Milepæl Innlevering av forprosjektrapport Frist for opprettelse av webside Innsending av materiale til EXPO-katalog Innlevering av midtveisrapport Pressemelding sendt til et medium Ferdigstillelse av webside Innlevering av bacheloroppgave Tittel på bacheloroppgave Studentweb Utstilling på EXPO B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 6

8 6.3 Ressursallokering Aktivitet Arbeidsfordeling: deltakere Ansvarlig for aktivitet Oppstartsfasen JEF, ME, HD, KER JEF Forprosjektrapport JEF, ME, HD, KER KER Hovedrapport JEF, ME, HD, KER HD Midtveisrapport JEF, ME, HD, KER ME Modellering JEF, ME ME Skadedata og overvannstiltak HD, KER HD Ferdigstillelse JEF, ME, HD, KER KER EXPO JEF, ME, HD, KER JEF Forklaring på forkortelser: JEF: Jan Erik Fredriksen ME: Magnus Ekholt HD: KER: Katrine Erika Railo 6.4 Organisasjonskart Oppdragsiver Veileder Student Student Student Student B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 7

9 7. Sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk 7.1 Oppsummering av aktivitetsbeskrivelsene CTR nr. Aktivitetstittel Aktivitetsmål 1 Oppstartsfase Utforme problemstilling, innføring i programvaren ArcGIS, utforske om programvaren FloodArea kan benyttes. 2 Forprosjektrapport Utarbeide en forprosjektrapport som beskriver hvordan hovedprosjektet skal gjennomføres. 3 Webside Etablere en webside på høgskolens bloggserver med informasjon om prosjektet. 4 Hovedrapport Levere ferdigstilt bacheloroppgave. 4A Midtveisrapport Ha et utkast til bacheloroppgaven klar for levering til veileder. 4B 4C Modellering ved bruk av programvarene ArcGIS og FloodArea Skadedata og overvannstiltak Lage en dynamisk modell av overvannstrømmer ved bruk av programvaren FloodArea. Analysere kostnader i tilknytning til gjennomføring av tiltakene for å belyse den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Utarbeide et ferdigstilt prosjekt som besvarer problemstillingen. 4D Ferdigstillelse av hovedprosjekt 5 EXPO Presentere prosjektet ved høgskolens EXPO-utstilling. 7.2 Oppsummering av litteraturstudie Da oppgaven er en videreføring av bacheloroppgaven «Analyse av overvannstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGIS, case Drammen» fra 2015, har gruppen studert denne. Gruppen vil benytte programvaren ArcGIS. Gjennom introduksjonskurs ble det utdelt kurshåndbøker til hjelp ved bruk av programvaren. Disse vil benyttes da det i første omgang skal lages en statisk modell av overvannsstrømmene. I oppgaven vil vi i tillegg benytte programvaren FloodArea, som er en tilleggsapplikasjon til ArcGIS, til å fremstille en dynamisk modell. Det vil være viktig å sette seg inn i programvaren tidlig i prosjektet slik at integreringen av tilleggsprogrammet FloodArea kan gjøres i god tid før innlevering. Gruppen satt seg inn i brukermanualen til FloodArea før nedlastning av programvaren. Litteratur: - J. Hellesjø, H. Myrvold, P. Gryga, T.O. Hystad, (2015), Analyse av overvannstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGIS, case Drammen. - Kurshåndbok ArcGIS 1: Introduksjon til GIS - Kurshåndbok ArcGIS 2: Grunnleggende arbeidsprosesser Ved oppstart av hovedoppgaven vil gruppen arbeide med å innhente nødvendig litteratur. Det er avsatt tid til litteratursøk. B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 8

10 8. Koder og standarder I besvarelse av denne oppgaven vil det ikke tas i bruk koder eller standarder. 9. Kontaktinformasjon Gruppemedlemmer Tlf: E-post: Katrine Railo Tlf: E-post: Magnus Ekholt Tlf: E-post: Jan Erik Fredriksen Tlf: E-post: Veileder - Høgskolen i Østfold Geir Torgersen Tlf: E-post: Kontaktperson hos oppdragsgiver - Drammen kommune Dag Lauvås Tlf: / E-post: 10. Kilder Sørby, Kare (2009), Prosjekthåndbok i ingeniørutdanningen, HiØ, Sarpsborg B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 9

11 Vedlegg 1 CTR 1 COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) Tittel: Oppstartsfase Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 51 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Utforme problemstilling ved hjelp av møter med veileder og oppdragsgiver. Få grunnleggende innføring i bruk av dataverktøyet ArcGIS. Utforske om programvaren FloodArea kan benyttes for å modellere en dynamisk modell av overvannsstrømmer. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Forberedelse til møter og utformelse av sakslister. 2. Møte med veileder og oppdragsgiver for å diskutere en eventuell problemstilling, rammer og avgrensinger. 3. Møte med masterstudenter ved NMBU for veiledning og tips i forbindelse med oppgave og problemstilling. 4. Kurs i ArcGIS 1 og 2 hos Geodata i Oslo. 5. Kontakte Geomer, programutvikler av FloodArea, for å undersøke om modelleringen kan tilegnes vår oppgave. Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt, Jan Erik Fredriksen, og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Leveranser: Tilgang til bacheloroppgaven «Analyse av overvannsstrømmer og skadedata ved bruk av ArcGIS, case Drammen» fra Kommentarer, antagelser Ressursbehov Anskaffelser: Timer: Utarbeide saksliste før møter 4 Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 10

12 Vedlegg 2 CTR 2 COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) Tittel: Forprosjektrapport Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 12 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Utarbeidelse av en forprosjektrapport som beskriver hvordan hovedprosjektet skal gjennomføres. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Problemstilling og bakgrunnen for prosjektet skal fastlegges. 2. Kontaktinformasjon om gruppemedlemmer, veileder og oppdragsgiver. 3. Sette rammer og avgrensinger for prosjektet. 4. Utarbeidelse av CTR-skjema og Ganttdiagram med aktivitetsbeskrivelser og milepæler. 5. Fastsette prosjektmål med effekt- og resultatmål. 6. Utarbeide tittelside på norsk og engelsk. 7. Nedlastning av programvarene ArcGIS og FloodArea. 8. Litteratursøk. Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt, Jan Erik Fredriksen, og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Møte med veileder, oppdragsgiver og masterstudenter. Drøfting av problemstilling og avgrensinger for prosjektet. Leveranser: Skadedata fra oppdragsgiver. Tilgang til ArcGIS-filer fra bacheloroppgaven «Analyse av overvannsstrømmer og skadedata ved bruk av ArcGIS, case Drammen». Lisens for nedlastning av programvarene. Kommentarer, antagelser Antar at programvaren FloodArea kan benyttes. Dersom aktiviteter ferdigstilles før antatt i henhold til Ganttdiagrammet revideres dette. Ressursbehov Anskaffelser: Timer: Installering av programvarer. 10 Utarbeidet av: Kontrollert av: Katrine Erika Railo B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 11

13 Vedlegg 3 CTR 3 COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) Tittel: Webside Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 42 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Etablere en webside på høgskolens bloggserver med informasjon om prosjektet. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Opprette webside innen , med presentasjon av gruppen og forprosjektrapporten. 2. Når websiden er opprettet sendes en e-post til 3. Laste opp møtereferater. 4. Opprette en pressemelding og laste den opp på websiden. 5. Sende pressemelding til et medium senest Den ferdigstilte bacheloroppgaven lastes opp. 7. Laste opp dynamisk modell av overvannstrømmer ved bruk av programvaren FloodArea. 8. Websiden ferdigstilles senest Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt, Jan Erik Fredriksen, og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Tilgang til høgskolens bloggserver. Ferdigstilt forprosjektrapport. Leveranser: Kontaktinformasjon til oppdragsgiver, presentasjon av gruppen, pressemelding, forprosjekt og ferdigstilt bacheloroppgave. Kommentarer, antagelser Foreløpig ukjent om vi får til å lage en dynamisk modell som kan legges ut på websiden. Ressursbehov Anskaffelser: Timer: Pressemelding og opprettelse av nettadresse 7 Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 12

14 Vedlegg 4 CTR 4 COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) Tittel: Hovedrapport Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 43 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Levere inn bacheloroppgave innen fristen , kl Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. CTR 4A - Utarbeidelse av midtveisrapport. 2. CTR 4B - Modellering ved bruk av programvarene ArcGIS og FloodArea. 3. CTR 4C - Skadedata og overvannstiltak. 4. CTR 4D - Ferdigstillelse Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt, Jan Erik Fredriksen, og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Forprosjektrapporten og midtveisrapporten må være ferdigstilt. Leveranser: Kommentarer, antagelser Hovedrapporten er delt inn i fire faser hvor fase 4A-B-C arbeides med parallelt. Siste fase 4D, utarbeides etter at foregående aktiviteter er ferdigstilt. Anskaffelser: Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Ressursbehov Timer: Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 13

15 Vedlegg 5 CTR 4A COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) 4A Tittel: Midtveisrapport Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 18 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Ha et utkast til bacheloroppgaven klar for levering til intern veileder. Oppgaveskrivingen følger fremdriftsplanen uten betydelig avvik. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Utarbeide et forslag til innholdsfortegnelse. 2. Gjøre kjent med kartdata i ArcGIS fra fjorårets bacheloroppgave. 3. Komme i gang med modellering ved bruk av FloodArea. 4. Analysere skadedata mottatt fra oppdragsgiver. 5. Vurdere tiltak for håndtering av overvann. 6. Anskaffe nødvendig litteratur. 7. Gruppemøte om status i henhold til fremdriftsplanen. 8. Veiledningsmøte før innlevering av utkast. Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt, Jan Erik Fredriksen, og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Forprosjektrapporten. Leveranser: Tilgang til FloodArea. Kommentarer, antagelser Antar at vi er midtveis i oppgaven når midtveisrapport levers. Ressursbehov Anskaffelser: Timer: Nedlastning av FloodArea. 6 Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 14

16 Vedlegg 6 CTR 4B COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) 4B Tittel: Modellering ved bruk av programvarene ArcGIS og Flood Area. Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 30 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Lage en dynamisk modell av overvannsstrømmer ved bruk av programvaren FloodArea. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Gjøre kjent med kartdata i ArcGIS fra fjorårets bacheloroppgave. 2. Komme i gang med modellering ved bruk av FloodArea. 3. Forsøke å lage en dynamisk modell. 4. Beskrive fremgangsmåte/metodikk. 5. Sammenligne med masteroppgave NMBU. 6. Møte med veileder. Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt og Jan Erik Fredriksen. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Nødvending data fra fjorårets oppgave. Leveranser: FKB-data og laserdata fra fjorårets bacheloroppgave. Kommentarer, antagelser Mulighet for dialog med masterstudentene ved NMBU og deltaker av fjorårets bacheloroppgave Jørgen Hellesjø for tips og veiledning. Ressursbehov Anskaffelser: Timer: Motta kartdata fra veileder. 3 Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 15

17 Vedlegg 7 CTR 4C COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) 4C Tittel: Skadedata og overvannstiltak Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 30 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Utarbeide et forslag til metoder og tiltak på overflaten for å begrense skadeomfanget grunnet overvann. Vise at enkle tiltak kan gi en samfunnsnyttig gevinst sammenlignet med kostnadene ved bruk av nytte-kostnadsanalyse. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Litteraturstudie overvannshåndtering. 2. Analysere skadedata mottatt fra oppdragsgiver. 3. Vurdere tiltak og metoder. 4. Lage en nytte-kostnadsanalyse. Arbeidsfordeling på aktiviteten: og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Skadedata fra oppdragsgiver. Leveranser: Kommentarer, antagelser Ressursbehov Anskaffelser: Timer: Nødvendig litteratur 25 Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 16

18 Vedlegg 8 CTR 4D COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) 4D Tittel: Ferdigstillelse av hovedrapport Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 13 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Utarbeide et ferdig prosjekt som besvarer problemstillingen. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Sammensetting av fase 4B og 4C. 2. Rettskriving. 3. Møte med veileder. 4. Siste redigering av oppgaven. 5. Levere to signerte papirutgaver og ett elektronisk eksemplar i studieadministrasjonen, samt et eksemplar til oppdragsgiver. Frist kl Tittel på bacheloroppgave registreres på Studentweb. Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt, Jan Erik Fredriksen, og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) CTR 4A midtveisrapport, CTR 4B modellering ved bruk av programvarene ArcGIS og FloodArea, CTR 4C skadedata og overvannstiltak. Leveranser: Levere ett eksemplar av bacheloroppgaven til oppdragsgiver. Kommentarer, antagelser Anskaffelser: Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Ressursbehov Timer: Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 17

19 Vedlegg 9 CTR 5 COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen. Oppdragsgiver: Drammen kommune Planlagt start: Planlagt ferdig: CTR (Aktivitetsnummer:) Tittel: EXPO Prosjekt ID: B16B07 Varighet: 60 dager Dato: Rev: Mål: (Hva skal oppnås med aktiviteten) Presentere prosjektet ved høgskolens EXPO utstilling. Arbeidsbeskrivelse: (Hva skal gjøres) 1. Sende e-post til for ønske om plassering på EXPO. 2. Utarbeide materiell til katalog med bilder av prosjektdeltakere, kontaktinformasjon, kort oppsummering om prosjektet og oppdragsgiver. 3. Materiell til EXPO-katalog sendes per e-post til 4. Skaffe stand og sponsorer. 5. Forberede muntlig presentasjon. 6. Opprigging og nedrigging av stand. 7. Betjening av stand under EXPO, juni og muntlig presentasjon. Arbeidsfordeling på aktiviteten: Magnus Ekholt, Jan Erik Fredriksen, og Katrine Erika Railo. Inngangsdata: (Hva må være på plass for å starte aktiviteten (avhengighet)) Ferdigstilt bacheloroppgave, pressemelding sendt til minimum et medium og ferdigstilt webside. Leveranser: Utstillingsmaterialer og utskrift av bacheloroppgave. Kommentarer, antagelser Ressursbehov Anskaffelser: Timer: Materialer til stand 10 Utarbeidet av: Katrine Erika Railo Kontrollert av: B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 18

20 Vedlegg 10 B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» 19

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

Forprosjektrapport. «Detaljer til Nipa-prosjektet: kryssing av Rv111 og dykkerledning» B17B12

Forprosjektrapport. «Detaljer til Nipa-prosjektet: kryssing av Rv111 og dykkerledning» B17B12 Forprosjektrapport «Detaljer til Nipa-prosjektet: kryssing av Rv111 og dykkerledning» Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng:

Detaljer

Forprosjektrapport V

Forprosjektrapport V Forprosjektrapport Prosjektinformasjon B17ID01 Tobiasstol - barnestol for barn med nedsatt stabilitet / tonus. Sigrid Medbø & Anne Merethe Vennesland Oppdragsgiver: Bardum Kontaktperson: Aslaug Marie Etterlid

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Forprosjekt. Bacheloroppgave Forundersøkelse: Overvannshåndtering i Trolldalsbekken. Jan Gunnar Kristiansen, Jonas Pedersen, Andreas Haukø

Forprosjekt. Bacheloroppgave Forundersøkelse: Overvannshåndtering i Trolldalsbekken. Jan Gunnar Kristiansen, Jonas Pedersen, Andreas Haukø Forprosjekt Bacheloroppgave 2016 Forundersøkelse: Overvannshåndtering i Trolldalsbekken Jan Gunnar Kristiansen, Jonas Pedersen, Andreas Haukø 06.04.2016 Oppdragsgiver Moss kommune Skolens veileder Geir

Detaljer

Hovinenga leilighetsprosjekt

Hovinenga leilighetsprosjekt Hovinenga leilighetsprosjekt FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bachelor. Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft. Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Detaljer

Rapporttittel: Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som BREEAM-NOR bidra til færre byggskader.

Rapporttittel: Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som BREEAM-NOR bidra til færre byggskader. Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori:Bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: Oppgaven er en avsluttende del innen Bachelorstudium for Bygg som tilsvarer 20 studiepoeng.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT Reologiske og mekaniske egenskaper i betong ved bruk av ulike kornfordelingskurver med vasket/finstoffredusert maskinsand.

FORPROSJEKTRAPPORT Reologiske og mekaniske egenskaper i betong ved bruk av ulike kornfordelingskurver med vasket/finstoffredusert maskinsand. FORPROSJEKTRAPPORT Reologiske og mekaniske egenskaper i betong ved bruk av ulike kornfordelingskurver med vasket/finstoffredusert maskinsand. Prosjektnummer B17B03 Tord Nordmo Bjarne Muilwijk Karoline

Detaljer

Rapporttittel: Oksidasjonsstabilitet av animalsk og vegetabilske oljer

Rapporttittel: Oksidasjonsstabilitet av animalsk og vegetabilske oljer Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bacheloroppgave Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Kjemi Rapporttittel: Oksidasjonsstabilitet

Detaljer

Bacheloroppgave 2016 Samvirkeanalyser av pelefundamenterte konstruksjoner Analysis of Soil-Structure Interactions on Piles in Constructions

Bacheloroppgave 2016 Samvirkeanalyser av pelefundamenterte konstruksjoner Analysis of Soil-Structure Interactions on Piles in Constructions Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKT 1 Prosjektkategori: Bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 20p Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk, Geoteknikk Rapporttittel:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport Test av fiberarmert sprøytebetong Gruppe B16B01

Forprosjektrapport Test av fiberarmert sprøytebetong Gruppe B16B01 Forprosjektrapport Test av fiberarmert sprøytebetong 08.04.2016 Gruppe B16B01 Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport, bachelor Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng:

Detaljer

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10 Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt 2016 Gruppe B16B10 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 2 B. Prosjektbeskrivelse... 2 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 15. MARS H16E11 Alexander Dahl & An

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 15. MARS H16E11 Alexander Dahl & An FORPROSJEKTRAPPORT Nytt spenningsnivå Mosseporten 15. MARS 2016 H16E11 & An Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

Ved Jørgen Hellesjø, Driftsingeniør Drammen kommune / Høgskolen i Østfold og Geir Torgersen, Høgskolelektor Høgskolen i Østfold / PhD-student NMBU

Ved Jørgen Hellesjø, Driftsingeniør Drammen kommune / Høgskolen i Østfold og Geir Torgersen, Høgskolelektor Høgskolen i Østfold / PhD-student NMBU Analyse av overvannsstrømmer og skadedata i Drammen kommune GeoKlar 2016, Nasjonal beredskapskonferanse, 13. desember, Gardermoen - Identifisering av sårbare områder for oversvømmelse - Prioritering av

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Miljøhuset GK Gap-analyse: BREEAM og inneklima. Jonas Grønnern, Jørgen J. Raknes, Nicholas Olafsen og Kristine Margel Bjørkelund

FORPROSJEKTRAPPORT. Miljøhuset GK Gap-analyse: BREEAM og inneklima. Jonas Grønnern, Jørgen J. Raknes, Nicholas Olafsen og Kristine Margel Bjørkelund Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 20 studiepoeng Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Energi og miljø i bygg Rapporttittel:

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 studiepoeng Fritt tilgjengelig etter:

Omfang i studiepoeng: 15 studiepoeng Fritt tilgjengelig etter: Prosjektrapport Avdeling for ingeniørfag Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 studiepoeng Fagområde: Bachelorgradsprosjekt maskin Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

1. Prosjektinformasjon. 2. Bakgrunn

1. Prosjektinformasjon. 2. Bakgrunn Forprosjektrapport Utarbeidet av, og Marius Elvestad Gruppe: B17B09 Dato: 21.03.17 Studienavn: Byggingeniør 2014 Avdelingsnavn: Høgskolen i Østfold 1 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektinformasjon 3 2. Bakgrunn

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport til bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x. Rapporttittel: Forprosjektrapport Dato:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport til bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x. Rapporttittel: Forprosjektrapport Dato: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport til bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x Fagkode: IRK37516 og IRM37516 Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos FORPROSJEKTRAPPORT B17M11 Andreas Skofterud og Adrian De Matos Innhold Prosjektinformasjon... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 5 Prosjektmål... 7 Problemstilling... 8 Rammer og avgrensinger... 8 Prosjektplan

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Ekstrakt: Denne bacheloroppgaven har som hovedmål å analysere polymeriseringsgrad av cellulose i isolasjonspapir på elektriske sjøkabler.

Ekstrakt: Denne bacheloroppgaven har som hovedmål å analysere polymeriseringsgrad av cellulose i isolasjonspapir på elektriske sjøkabler. Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt til bacheloroppgave Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: IRF37516 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale

Detaljer

CTR COST TIME & RESOURCE

CTR COST TIME & RESOURCE 15.01.16 CTR ( Aktivitetsnummer:) 1 Tittel: Planlegging 62 dager Tilrettelegging og planlegging av bachelor oppgaven. Befaring Sette ut vannmålere Utforming av oppgavetekst Samle litteratur og verktøy

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forprosjektrapport Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forord: Gruppen er tre studenter ved Høyskolen i Østfold, avdeling for byggingeniør pa siste a ret. Va r bacheloroppgaven handler om a støpe ut 18

Detaljer

Forprosjektrapport B17M03. Lars-Petter Olafsrud, Madelene Rubinstein, Erlend Jensaas. B17M03 Bacheloroppgave 2017 Brynild Gruppen AS 1

Forprosjektrapport B17M03. Lars-Petter Olafsrud, Madelene Rubinstein, Erlend Jensaas. B17M03 Bacheloroppgave 2017 Brynild Gruppen AS 1 Forprosjektrapport B17M03 Lars-Petter Olafsrud, Madelene Rubinstein, Erlend Jensaas B17M03 Bacheloroppgave 2017 Brynild Gruppen AS 1 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektinformasjon 3 2. Bakgrunn 3 3. Prosjektmål

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Forprosjektrapport

Detaljer

Forprosjektrapport - EFFEKT AV STÅLFIBERARMERING I NORMAL BETONG OG SKB.

Forprosjektrapport - EFFEKT AV STÅLFIBERARMERING I NORMAL BETONG OG SKB. Forprosjektrapport - EFFEKT AV STÅLFIBERARMERING I NORMAL BETONG OG SKB. B17B04 Prosjektinformasjon Tittel:. Deltagere: & Oppdragsgiver: Mapei AS Veiledere: Nils Leirud (Mapei AS) & Inge R. Eeg (Høgskolen

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode Prosjektnummer: B16M05 Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Oppdragsgiver: Nexans Norway AS Ekstern veileder: Karl-Erik Svanholm

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Forprosjektrapport. Utvikle en rulleskistav for Soon design Gruppe B17ID06. Forprosjektrapport

Forprosjektrapport. Utvikle en rulleskistav for Soon design Gruppe B17ID06. Forprosjektrapport Forprosjektrapport Utvikle en rulleskistav for Soon design Gruppe B17ID06 Vår 2017 0 Innholdsfortegnelse Prosjektinformasjon... 2 Kontaktinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 3 Problemstilling...

Detaljer

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00 Prosjektnavn: Prosjekttittel: Fredrikstadbrua Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua Planlagt startdato: 26.03.2007 Varighet: 71 dager, 04.06.2007 kl 14.00 Oppdragsgiver: Oppdragstaker:

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet:

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet: PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energianalyse Prosjekttittel: Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad Planlagt startdato: 05.12.08 Varighet: 12.06.2009 Oppdragsgiver: COWI AS Oppdragstaker: HIØ, Sarpsborg

Detaljer

Innhold 1. Prosjektinformasjon Bakgrunn Prosjektmål Problemstilling Rammer og avgrensninger

Innhold 1. Prosjektinformasjon Bakgrunn Prosjektmål Problemstilling Rammer og avgrensninger Innhold 1. Prosjektinformasjon... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Prosjektmål... 2 4. Problemstilling... 2 5. Rammer og avgrensninger... 2 6. Prosjektplan med tidsdiagram... 3 7. Sammenfattet beskrivelse av løsningsmetodikk...

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Høgskolen i Østfold B17M08 FORPROSJEKT RAPPORT BACHELOR OPPGAVE INGENIØRFAG - MASKIN 2017 B17M08. Østfold Felgteknikk

Høgskolen i Østfold B17M08 FORPROSJEKT RAPPORT BACHELOR OPPGAVE INGENIØRFAG - MASKIN 2017 B17M08. Østfold Felgteknikk FORPROSJEKT RAPPORT BACHELOR OPPGAVE INGENIØRFAG - MASKIN 2017 B17M08 0 Innhold Prosjektinformasjon... 2 Organisering:... 2 Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Prosjektmål... 4 Rammer og avgrensinger...

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Forprosjektrapport Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04 - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Halden 24.mars 2010 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektdirektiv...

Detaljer

Vasking av hydraulikkrør i umbilicals

Vasking av hydraulikkrør i umbilicals Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Vasking av hydraulikkrør i umbilicals Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Nexans Norway AS Veileder: Helge E.Mordt ------------ Gruppemedlemmer:

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Fridtjof Vigen, Emil N. Redzep, Tor Henning T. Segerblad 24. mars 2017 Innhold Prosjektinformasjon...........................

Detaljer

11/04/2016 FORPROSJEKTRAPPORT TILSTANDSKARTLEGGING AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET VED SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE B16E12

11/04/2016 FORPROSJEKTRAPPORT TILSTANDSKARTLEGGING AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET VED SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE B16E12 11/04/2016 FORPROSJEKTRAPPORT 2016 T TILSTANDSKARTLEGGING AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET VED SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE Innholdsfortegnelse 1. Prosjektinformasjon... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Prosjektmål... 4 4. Problemstilling...

Detaljer

[ FORPROSJEKTRAPPORT ]

[ FORPROSJEKTRAPPORT ] 2013 [ FORPROSJEKTRAPPORT ] Hovedoppgave for gruppe H13B07 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og avløp Overvannshåndtering i Låbyområdet Planlagt startdato: 03.04.2013

Detaljer

Forprosjektrapport KOBLINGSKONDENSATOR FOR STØTANLEGG. Gruppedeltagere. Carl Magnus Bøe Daniel Andreassen Lauritsen

Forprosjektrapport KOBLINGSKONDENSATOR FOR STØTANLEGG. Gruppedeltagere. Carl Magnus Bøe Daniel Andreassen Lauritsen Forprosjektrapport KOBLINGSKONDENSATOR FOR STØTANLEGG Gruppedeltagere Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 stp

Detaljer

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 2009 FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 31.03.2009 I$nnholdsfortegnelse 1.0 Prosjektdirektiv... 3 1.1 Organisering...

Detaljer

Forprosjekt bacheloroppgave FV 710 Ervika Botngård

Forprosjekt bacheloroppgave FV 710 Ervika Botngård Forprosjekt bacheloroppgave FV 70 Ervika Botngård. Prosjektinformasjon Tittel : Hovedprosjekt bacheloroppgave FV 70 Ervika Botngård Prosjektdeltager/leder: martinje@hiof.no Statens vegvesen, prosjektleder

Detaljer

Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien. A. Organisering. Marius Hustad Marius Brandtenborg

Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien. A. Organisering. Marius Hustad Marius Brandtenborg Prosjektnavn: Prosjekttittel: H12B05 Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien Planlagt startdato: 10/4-2012 Varighet: 9 uker Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Sarpsborg

Detaljer

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Forprosjektrapport Automatisk avemballering av pall Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Ingeniørfag - maskin IRM37516 vår 2017 B17M01 Forord I forbindelse med emnet IRM37516 skal det skrives

Detaljer

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn:

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn: Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og Avløp Mulighetsstudie: Hovedløsninger for VA-systemet ved utvikling av Peterson-området Planlagt startdato: 24.03.14 Varighet:

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker Forprosjektrapport Samvirke hulldekker på stålbjelker 2 Samvirke hulldekker på stålbjelker Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som alle studerer bygningskonstruksjon. Som avsluttende prosjekt

Detaljer

Prosjektkategori: Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Prosjektkategori: Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Rapporttittel: Dato: 14.03.16 Antall

Detaljer

B16M09. FORPROSJEKTSRAPPORT Automatisk bakketømming B16M09

B16M09. FORPROSJEKTSRAPPORT Automatisk bakketømming B16M09 B16M09 FORPROSJEKTSRAPPORT Automatisk bakketømming B16M09 Forprosjektrapport automatisk bakketømming Prosjektnavn: B16M09 Prosjekttittel: Automatisk bakketømming Planlagt startdato: 29.03.2016 Planlagt

Detaljer

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 11.02.09 Gruppe 1 Pål Ø. Solberg Olav Skårer Håvard M. Kveum Kristian Nilsen Skolens veileder Siv.ing. Harald B.

Detaljer

Forprosjektrapport. Regulering av raffinørlinje. Prosjektgruppe B17K03. Espen Nilsen Tor Martin Vrangsund. Bachelor ingeniørfag kjemi

Forprosjektrapport. Regulering av raffinørlinje. Prosjektgruppe B17K03. Espen Nilsen Tor Martin Vrangsund. Bachelor ingeniørfag kjemi Forprosjektrapport Regulering av raffinørlinje Prosjektgruppe B17K03 Espen Nilsen Tor Martin Vrangsund Bachelor ingeniørfag kjemi Høgskolen i Østfold, avd. ingeniørfag Dato: 03.04.2017 Totalt antall sider:

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Forprosjektrapport Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, ph og turbiditet i vann

Forprosjektrapport Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, ph og turbiditet i vann Forprosjektrapport Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, ph og turbiditet i vann Robin Kristoffer Stang og Ingeborg Paus Wik 7. april 2017 Bakgrunn Forprosjektrapporten er utformet

Detaljer

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A.

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Bolteforbindelser Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. Planlagt startdato: 12.01.15 Varighet: 16.06.15 Oppdragsgiver:

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Trådløs måleverdioverføring

Trådløs måleverdioverføring Trådløs måleverdioverføring Forprosjektrapport H09E06 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

BACHELOR OPPGAVE MASKIN VÅREN

BACHELOR OPPGAVE MASKIN VÅREN FORPROSJEKTSRAPPORT Automatisk bakketømming BACHELOR OPPGAVE MASKIN VÅREN 2016 B16M09 B16M09 Forprosjektrapport automatisk bakketømming Prosjektnavn: B16M09 Prosjekttittel: Automatisk bakketømming Planlagt

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen Avdeling for ingeniørfag Postadresse: Postboks 700,1757, Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 00 Org.nr.: 971 567 376 PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN Omdømmebygging hos Statens vegvesen PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe H13B04

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe H13B04 Hovedoppgave Gruppe H13B04 Lysaker, Østby, Borge og Slevigen Vår 2013 Forord Vi er fire studenter ved (HiØ) som studerer bygningskonstruksjon. Som hovedoppgave har vi valgt et tema innen dette fagområdet.

Detaljer

Forprosjekt ELEKTRIFISERING AV FB11 FREDRIKSTAD - GARDERMOEN ESPEN THØGERSEN TROND KOPPERUD

Forprosjekt ELEKTRIFISERING AV FB11 FREDRIKSTAD - GARDERMOEN ESPEN THØGERSEN TROND KOPPERUD 207 Forprosjekt ELEKTRIFISERING AV FB FREDRIKSTAD - GARDERMOEN ESPEN THØGERSEN TROND KOPPERUD Innholdsfortegnelse Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Problemstilling... 2 Rammer og avgrensninger...

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. med samarbeidspartner. Dato: 6/4-2013

Forprosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. med samarbeidspartner. Dato: 6/4-2013 Forprosjektrapport Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft Rapporttittel: AMS i morgendagens strømnett Test og dokumentasjon

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Forprosjekt Kompensering av oppvarmingsstrømmens induktive forhold under aldringsprøver. Martin Norsted og John E.

Forprosjekt Kompensering av oppvarmingsstrømmens induktive forhold under aldringsprøver. Martin Norsted og John E. 02.03.2017 Forprosjekt Kompensering av oppvarmingsstrømmens induktive forhold under aldringsprøver. og BACHELOR 2017 INNHOLD 1.0 Prosjektinformasjon... 2 2.0 Bakgrunn... 2 3.0 Prosjekt mål... 3 3.1 Resultatmål...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Forprosjekt wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gruppe H10B07 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Solenergi i Bø kommune

Solenergi i Bø kommune Prosjektbeskrivelse Solenergi i Bø kommune Av Alexander Fauske og Nikolaj Fyhn Prosjektoppgave ved Høgskolen i Telemark 27.01.12 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn / Innledning... 3 1.1 Område... 3 2. Forutsetninger

Detaljer

Småskala strømproduksjon med dampmotor

Småskala strømproduksjon med dampmotor Forprosjektrapport Småskala strømproduksjon med dampmotor Av og Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Småskala strømproduksjon med dampmotor Oppgave Lønnsomhetskalkyle med dampmotor Periode 23.03.07-08.06.07

Detaljer

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole.

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Autodesk Revit Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Planlagt startdato: 31.03.2008 Varighet: 02.06.2008 kl. 12:00

Detaljer

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Prosjekttittel: Overvannshåndtering i Halden Kommune Plan til tiltak for å forbedre overvannshåndteringen i Låbyområdet. Planlagt startdato: 26.03.2012 Varighet: Ca 10 uker Oppdragsgiver:

Detaljer

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien Forskningsskisse Bacheloroppgave 2010/2011 Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien 24.01.2011 På hvilken måte praktiseres de nye energikravene iht. til plan og bygningsloven ved rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave-Gruppe B15ID05. Line M. Stokke, Ingvild Birkelund, Veronica Bø

Forprosjektrapport. Hovedoppgave-Gruppe B15ID05. Line M. Stokke, Ingvild Birkelund, Veronica Bø Forprosjektrapport Hovedoppgave-Gruppe B15ID05 Line M. Stokke, Ingvild Birkelund, Veronica Bø Prosjektinformasjon Prosjekt navn: Vertical axis turbine Prosjektittel: Vertical axis turbine Planlagt startdato:

Detaljer

Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad!

Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad! Forprosjektrapport Gruppe:H13B06 HIOF,Fredrikstad Bilde:Googlepictures 1 Innholdsfortegnelse.side 1. Oppgaven,formålogorganisering3 1.1 Gruppen3 1.2 Internrollefordeling3 2. Bakgrunnforprosjektet3 2.1Definisjonavprosjektformål4

Detaljer