HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM"

Transkript

1 Vedlegg 1 av 38

2 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: Sluttdato: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram for PLS Mål: Sette seg inn i hvordan enhetene kommuniserer med hverandre via Profibus og Ethernet. Opprette kommunikasjon mellom master og slave PLS Opprette kommunikasjon mellom master og ruter Opprette kommunikasjon mellom ruter og ix-panel Opprette kommunikasjon mellom ruter og InTouch Timeverk: 60 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

3 Vedlegg 3 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Lage testprogram for kommunikasjon mellom slave og Aktivitet nr: 02 master Startdato: Sluttdato: Opprette kommunikasjon, nettverk Etterfølgende aktiviteter: Testprogram for kommunikasjon fra master til Probus og Ethernet. Mål: Programmere forbindelse for å sende og motta fra Master til Slave og motsatt Programmer kommunikasjon for å sende og motta data fra både master og slave Testing Sluttføre dokumentasjon når testing er ok Timeverk: 20 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

4 Vedlegg 4 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Testprogram for kommunikasjon fra master til Aktivitet nr: 03 Ethernet Startdato: Sluttdato: Lage testprogram for kommunikasjon mellom slave og master Etterfølgende aktiviteter: Lage et HMI-testprogram for operatørpanel Mål: Programmere forbindelse for å sende og motta fra Master til Ethernet Programmer kommunikasjon for å sende og motta data fra master til Ethernet Testing Sluttføre dokumentasjon når testing er ok Timeverk: 20 Fordeling: Erik A. Heggstad:10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 0 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

5 Vedlegg 5 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Lage et HMI-testprogram for operatørpanel Aktivitet nr: 04 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Entanksprosjekt Mål: Innsikt i programmet ix Developer samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage brukergrensesnitt til operatørpanelet som kommuniserer over oppsatt nettverk til PLS (master). Sette seg inn i programmet. Timeverk: 20 Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jonas Kalland

6 Vedlegg 6 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Lage et HMI-testprogram for InTouch Aktivitet nr: 05 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Entanksprosjekt Mål: Innsikt i programmet InTouch samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage brukergrensesnitt til InTouch som kommuniserer over oppsatt nettverk til PLS (master). Sette seg inn i programmet. Timeverk: 30 Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 15 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 15 timer Jens C. Andresen: 0 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

7 Vedlegg 7 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Testing av miniprosjekt Aktivitet nr: 06 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Miniprosjektrapport Mål: Innsikt i programmet InTouch samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage et testskjema for testing av PLS program, InTouch program og ix Developer program Utføre tester samt. dokumentere Timeverk: 60 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen

8 Vedlegg 8 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette hjemmeside Aktivitet nr: 07 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Miniprosjektrapport Mål: Innsikt i programmet InTouch samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage forside Skriv om prosjektoppgaven Lage egen statusside for hvor langt vi er kommet i prosjektet Gjør klar en prosessinformasjonsside hvor man skal kunne lese av prosessens tilstand ved sluttført entanksprosjekt. Timeverk: 30 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 15 timer Herman B. Romnes: 15 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

9 Vedlegg 9 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Skrive en miniprosjektrapport Aktivitet nr: 08 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Entank Mål: Skrive rapport som utdyper hvordan kommunikasjonen er bygd opp, og som dokumenterer dette på en god og oversikelig måte Skrive rapport som utdyper hvordan kommunikasjonen er bygd opp Dokumenterer kommunikasjonen. Sammensetting av resulater fra arbeidspakke 1-7 i en felles miniprosjektsrapport. Timeverk: 90 Fordeling: Erik A. Heggstad: 15 timer Gøran M. Sæther: 15 timer Necati Yayan: 15 timer Jonas Kalland: 15 timer Herman B. Romnes: 15 timer Jens C. Andresen: 15 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

10 Vedlegg 10 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Matematisk modellering av nivået i tanken Aktivitet nr: 09 Startdato: Sluttdato: Miniprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Mål: Få modellen mest mulig lik tanken i virkeligheten. Lag en matematisk modell av nivåregulering av tanken med både serieregulering og foroverregulering. Dokumentasjon. Timeverk: 24 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

11 Vedlegg 11 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Bestilling av utstyr til antialiasing filtre Aktivitet nr: 10 Startdato: Sluttdato: Matematisk modellering Etterfølgende aktiviteter: Dokumentasjon av modellering og simulering Mål: Skaff riktig komponenter i hendhold til de matematiske beregningene. Skaff oversikt over hva slags komponenter vi trenger Lag bestillingsliste for begge filtrene Lodding av komponenter på kretskort Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 6 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 6 timer Ressurser: Loddebolt Risiko: Faglig ansvarlig: Jonas Kalland

12 Vedlegg 12 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Simulering av tank i Matlab/simulink Aktivitet nr: 11 Startdato: Sluttdato: Matematisk modellering Etterfølgende aktiviteter: Dokumentasjon av modellering og simulering Mål: Oppnå et innsvingningsforløp av typen minimum areal og minst mulig dynamisk avvik. Det skal i tillegg være raskest mulig innsvingningstid til nivået av tanken holder seg innenfor +- 2 % av måleområdet. Simuler og analyser tanken i simulink utfra de matematiske modelleringene. Kom fram til et forslag til regulatorinnstillinger Modellere regulatorblokk Timeverk: 30 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 5 timer Gøran M. Sæther: 5 timer Necati Yayan: 5 timer Jonas Kalland: 5 timer Herman B. Romnes: 5 timer Jens C. Andresen: 5 timer Ressurser: Matlab Risiko: Kan overstige estimert tidsforbruk Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

13 Vedlegg 13 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av HMI InTouch Aktivitet nr: 12 Startdato: Sluttdato: Miniprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Lag et brukervennlig operatørgrensesnitt som er oversiktlig og lettforståelig Programmering i InTouch Prosessoversikt (hovedbildet) Systemets tilstander Opprett trendlogging for den siste timen og mulighet for å vise historiske trender Opprett tre forskjellig brukere med hver sine rettigheter Timeverk: 40 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 30 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Software, PLS, tankrigg Risiko: Kan overstige estimert tidsforbruk. Hvis det blir problemer med kommunikasjon mellom PC og PLS kan dette ta lang tid å rette opp. Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen

14 Vedlegg 14 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av operatørpanel ix Panel TA 100 Aktivitet nr: 13 Startdato: Sluttdato: Miniprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Lag et brukervennlig operatørgrensesnitt som er oversiktlig og lettforståelig Tilegne seg kunnskap om operatørpanelet Programmering av operatørpanelet ix Panel TA100 iht. spesifikasjoner fra oppgaveteksten Sett opp operatørpanelet som WEB-server for informasjon og fjernstyring av tankriggen via internett Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 20 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 20 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Software Risiko: Kan overstige estimert tidsforbruk Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

15 Vedlegg 15 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Dokumentasjon av modellering og simulering Aktivitet nr: 14 Startdato: Sluttdato: Matematisk modellering Simulering Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Dokumentere simuleringsresultater på en oversiktlig og brukervennlig måte Hent inn data fra alle medlemmer Skriv arbeidsnotat Må inneholde matematisk modellering, simulering i Matlab, reguleringsstrategi og regulatorinnstillinger Timeverk: 70 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 20 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

16 Vedlegg 16 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av master PLS Aktivitet nr: 15 Startdato: Sluttdato: Modullering og simulering Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Programmere masteren slik at den blir et bindeledd mellom Ethernet og PROFIBUS Kommunikasjon fra masteren til slaven over PROFIBUS Kommunikasjon fra masteren til Ethernet Dokumentering Timeverk: 30 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Tankrigg, software, PLS Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

17 Vedlegg 17 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av slave PLS Aktivitet nr: 16 Startdato: Sluttdato: Modullering og simulering Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Programmere slave PLSen etter de gitte spesifikasjonene til entankprosjektet Kommunikasjon fra slaven til masteren over PROFIBUS Utbedre program Testing av program og eventuelt retting Dokumentering Timeverk: 20 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

18 Vedlegg 18 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Dokumentasjon av PLS-program Aktivitet nr: 17 Startdato: Sluttdato: Programmering av master og slave PLS Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Dokumentasjon av PLS-program Dokumenter programmet etter ICG ASA sine krav Les om dette på Itslearning Timeverk: 20 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen

19 Vedlegg 19 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Fullføre hjemmesiden Aktivitet nr: 18 Startdato: Sluttdato: Opprette hjemmeside Etterfølgende aktiviteter: Mål: Oppdatere hjemmesiden med informasjon og oppdatere brukergrensesnittet Oppdatere hjemmesiden Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jonas Kalland Timeverk: 10 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 15 timer Jonas Kalland: 15 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 0 timer

20 Vedlegg 20 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Lage testskjema for entank og uttesting Aktivitet nr: 19 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Mål: Lage testskjema for entank og uttesting Opprett testskjema i Word Fullstendig testing av entank Utarbeide evt. feil Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

21 Vedlegg 21 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Brukermanual Aktivitet nr: 20 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Mål: Skriv en god og oversiktlig brukermanual Skriv brukermanual Timeverk: 120 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 20 timer Gøran M. Sæther: 20 timer Necati Yayan: 20 timer Jonas Kalland: 20 timer Herman B. Romnes: 20 timer Jens C. Andresen: 20 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

22 Vedlegg 22 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Entanksrapport Aktivitet nr: 21 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjekt Mål: Skrive en nøyaktig og fin rapport som beskriver hvordan prosjektet har gått og hvilke resultater vi har oppnådd Samle inn data Layout Skrive rapporten Timeverk: 120 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 20 timer Gøran M. Sæther: 20 timer Necati Yayan: 20 timer Jonas Kalland: 20 timer Herman B. Romnes: 20 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad Jens C. Andresen: 20 timer

23 Vedlegg 23 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Opprette kommunikasjon med slave PLS 2 Aktivitet nr: 22 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Programmering av slave PLS 2 Mål: Opprette et feilfritt og ryddig nettverk slik at feilsøking vil bli lettere ved behov Opprette kommunikasjon til PLS- nettverk Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer ingen Ressurser: Programmvare PLS-rigg Risiko: Tidskrevende feilsøking viss filfelle. Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

24 Vedlegg 24 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Programmere Slave PLS 2 Aktivitet nr: 23 Startdato: Sluttdato: Opprette kommunikasjon med slave PLS 2 Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjektrapport Mål: Opprette kommunikasjon mellom slave PLS 2 og Tank 2 og skrive program Opprette kommunikasjon Skrive program Utbedre program Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Ingen Faglig ansvarlig: Jens Cappelen Andresen

25 Vedlegg 25 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Programmere InTouch Aktivitet nr: 24 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjekt Mål: Utvide programmet til å inneholde Tank 2 Oppdatere InTouch fra en tank til to tanker. Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Ingen Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer

26 Vedlegg 26 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Programmere Opperatørpanel Aktivitet nr: 25 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjekt Mål: Programmere ett brukervennlig opperatørpanel Utvikle ett brukergrensesnitt som er lett å bruke Opprette kommunikasjon mellom operatørpanel og PC Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer ingen Ressurser: Operatørpanel Software Risiko: Problemer med programmering. Problemer med kommunikasjon mellom operatørpanel og nettverk. Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer

27 Vedlegg 27 av 38 Prosjekt: Nettside Aktivitet: Fullføre hjemmeside Aktivitet nr: 26 Startdato: Sluttdato: Programmering av slave PLS 2 Etterfølgende aktiviteter: Mål: Gjøre nettsiden og brukergrensesnittet helt ferdig Ferdigstille hjemmesiden. Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Ingen Faglig ansvarlig: Necati Yayan

28 Vedlegg 28 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Lage testskjema for totank og uttesting Aktivitet nr: 27 Startdato: Sluttdato: Totankrapport Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjektrapport Mål: Teste utstyr ut ifra de gitte mål og oppnå resultater i hendhold til hva som ble planlagt. Topprett testskjema Fullstendig testing av totank Utarbeide evt. feil Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Tidsbruk mtp feilsøking ved feil Faglig ansvarlig: Jonas Kalland Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer

29 Vedlegg 29 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Oppdatere brukermanuall totank Aktivitet nr: 28 Startdato: Sluttdato: Skrive manual Totankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjektrapport Mål: Skrive en brukervennlig, oversiktlig og teknisk rett brukermanual Oppdatere entanksmanual til totanksmanual Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

30 Vedlegg 30 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Rapportskriving Aktivitet nr: 29 Startdato: Sluttdato: Totankrapport Etterfølgende aktiviteter: Mål: Skrive en nøyaktig og fin rapport som beskriver hvordan prosjektet har gått og hvilke resultater vi har nådd Samle inn data Layout Skrive rapporten Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer

31 Vedlegg 31 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Sammendragsrapport og tidssartikkel Aktivitet nr: 30 Startdato: Sluttdato: Totankprosjektrapport Etterfølgende aktiviteter: Mål: Skrive en nøyaktig og relevant beskrivelse av prosjektets fremgang og resultater Forenkle alle rapportene Bli enige om design Gjennomføre skrivingen Timeverk: 240 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 40 timer Gøran M. Sæther: 40 timer Necati Yayan: 40 timer Jonas Kalland: 40 timer Herman B. Romnes: 40 timer Jens C. Andresen: 40 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

32 Vedlegg 32 av 38 Prosjekt: totankprosjekt Aktivitet: Presentasjon av totank Aktivitet nr: 31 Startdato: Sluttdato: Totankprosjektet Etterfølgende aktiviteter: Eksamen i faget styresystemer Mål: Lage en oversiktlig og god framstilling av hva vi har gjort. Presentasjonen skal være pen, pyntlig og lett forståelig, der alle gruppemedlemmene har en like stor del. Tilegne seg kunnskap om alle aspekter ved prosjektet Lage en bra presentasjon Forberede seg god på alle punkter på prosjektet Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Herman Bråten Romnes

33 Vedlegg 33 av 38 Gøran M. Sæther Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Utføre arbeidsoppgavene som er tildelt meg i tide Jobbe jevnlig med prosjektet Ta ansvar dersom noen på gruppa trenger hjelp Mål om å tilegne meg ny kunnskap Underskrift:

34 Vedlegg 34 av 38 Erik A. Heggstad Jeg har som målsetting å oppnå karakteren: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Ta ansvar for mine arbeidsoppgaver, samt hjelpe andre hvis det trengs. Få til et godt samarbeid mellom alle i prosjektgruppen, kommunikasjon er her en viktig faktor for suksess, spesielt med å holde tidsfrister. Jobb godt gjennom hele prosjektet og få en god oversikt over alle forskjellige delene. Sluttproduktet er noe jeg skal vær stolt av og lettforståelig. Underskrift:

35 Vedlegg 35 av 38 Necati Yayan Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Stå på og benytte sjansen til å lære så mye som mulig Jobbe jevnlig hver virkedag for å oppnå målene Sørge for at tidsfrister holdes Satse på å gjøre utført arbeid og dokumentasjon så praktisk og brukervennlig som mulig Fokusere på god kommunikasjon på tvers av arbeidsoppgavene og godt samarbeid mellom prosjektgruppens medlemmer Underskrift:

36 Vedlegg 36 av 38 Jonas G. Kalland Min målsetting for prosjektet er å oppnå karakteren B. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg har planer om å jobbe jevnt og trutt. Jeg mener å ha et godt grunnlag for å sikte på karakteren og ønsker å jobbe hardt for å tilegne meg den kunnskapen som kreves for å komme godt i mål med prosjektet. Underskrift:

37 Vedlegg 37 av 38 Jens Cappelen Andresen Jeg har som målsetning å oppnå karakteren: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Jeg kommer til å jobbe jevnt og godt, og ved å vie mesteparten av tiden min til prosjektarbeid. Jeg tar ansvar for de oppgavene jeg blir tildelt og tar prosjektet seriøst. Ser på dette prosjektet som en glimrende mulighet til å tilegne seg kunskap på en mer praktisk måte, og tror det vil gi mange erfaringer som vil være nyttige med hensyn på bachelor-oppgaven og videre i arbeidslivet. Jeg vil også gjøre mitt beste for å formidle det arbeidet jeg har gjort til gruppa, og vil bidra med å fremme en god arbeidsmoral. Er forkjemper for god møtekultur og generelt god stemning. Underskrift:

38 Vedlegg 38 av 38 Herman Bråten Romnes Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Så klart er det en høy målsetting, dog arbeider jeg best under slike omstendigheter. Jeg er villig til å gi meg selv 100 % til dette prosjektet og følge opp å hjelpe medstudenter. Læringskurven kommer til å bli bratt, spesielt til å begynne med. I min gruppe har jeg satt et krav, og det er kommunikasjon og åpenhet. I en slik samarbeidsgruppe er det viktig å snakke sammen slik at enhver forstår hva vi har gjort ukentlig. Jeg kan ikke annet enn å tro at karakteren jeg sitter igjen med til slutt vil speile innsats og vilje. Om karakteren jeg har satt som målsetting er et realistisk mål, gjenstår å se. Men jeg vil jobbe for å nå toppen. Et slikt prosjekt handler om å tilnærme seg mye kunnskap på kort tid. Ikke bare skal vi jobbe for å gjennomføre målsettingene, men vi må også lære det godt nok til at vi kan presentere det på en god og kunnskapsrik måte. Jeg gleder meg til å sette i gang med prosjektet. I starten vil det alltid føles ut som en flodbølge, men jobber man systematisk imot delmål blir det lettere å se helheten. Ukentlige rapporter og møter med fagveileder blir definitivt til nytte. Underskrift:

Forprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015

Forprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag Forprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015 2015 Forprosjektrapport Gruppe 3 2EA 04.03.2015 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning... 2 2.1 Forord... 2 2.2 Oppgaven... 3 2 Prosjektorganisering... 4 2.1 Oppdragsgiver... 4 2.2 Veileder fra HiST...

Detaljer

Forprosjektrapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015

Forprosjektrapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 rapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Gruppe 5 Prosjektoppgave, forprosjekt Prosjekt Styresystemer & Reguleringsteknikk Gruppe 5 (AR) Oppgavens tittel: Prosjektoppgave i faget Styresystemer

Detaljer

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015 Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015 Gruppe 4: Magnus A. Iversen Kristian Reitan Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre FORPROSJEKT for prosjektoppgave i faget Styresystemer

Detaljer

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Avdeling for teknologi Program for data- og elektroteknikk 7004 Trondheim Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 TCP/IP Ethernet (skolens) Trådløst nettverk PC HMI PC2 PC3 Twisted pair SKAP

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag (Skrevet av ØE, AA og EB) Miniprosjektet er et delprosjekt, hvor målet er å etablere kommunikasjon på PLS-riggen

Detaljer

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 ENTANK 2015 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 Forord [EAH] Entankrapporten er en del av et stort prosjektarbeid som vi fikk tildelt våren 2015 i faget Styresystemer og reguleringsteknikk. Prosjektgruppen består

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Prosjekt i faget Styresystemer

FORPROSJEKTRAPPORT. Prosjekt i faget Styresystemer Avdeling for teknologi Program for elektrofag Og fornybar energi 7004 Trondheim FORPROSJEKTRAPPORT Prosjekt i faget Styresystemer Sindre Åberg Mokkelbost, Markus Gundersen, Anders Nilsen, Marius Dyrseth,

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato:

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Miniprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015

Miniprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag Miniprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013 Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning PROSJEKTOPPGAVE Halden, Remmen 02.10.2013 Fil : Skrevet ut av : sl 02.10.2013 09:27:00 Antall

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Entankprosjektrapport

Entankprosjektrapport Høgskolen i Sør-Trøndelag Entankprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget (9-10) Planlegging: En godt gjennomarbeidet og strukturert med en realistisk fremdriftsplan. Planlegging av gjeldende

Detaljer

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2.

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. Laget Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. år. På fritiden liker han å utfordre seg selv ved blant annet dronebygging og prosjekter som sprenger egne grenser. Eksempel

Detaljer

Software versjon 0.3

Software versjon 0.3 Spesifikasjon for EXi panel for sone 1, RIA-OP4 05.05.00, Arild Gundersen Software versjon 0.3 Manual for RIA-OP4 sw0.3.doc 05.05.00 Side 1 RIA-OP4-W Veggmontert (ikke lagervare) RIA-OP4-P Panelmontert

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring: VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan *Valg av utstyr og verktøy *HMS *Tilrettelegging

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet STK4500 v2009: Finans og forsikring Prosjektoppgave, utlevering onsdag 27. mai kl. 9.00, innleveringsfrist fredag 29. mai

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA 20.03.2015 1 Innhold 2 Forord [HBR]... 1 3 Sammendrag [HBR]... 2 4 Prosjektoppgave [HBR]... 3 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS]... 3 5 Forklaringer [NY]... 4 6 Informasjon

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

PROSJEKTDELTAGERE Abdella Ahmed Haji, Steffen Hammelow- Berg, Lillian Heggernes (prosjektleder), Bartosz Michal Koscielniak, Espen Konrad Steinbakk

PROSJEKTDELTAGERE Abdella Ahmed Haji, Steffen Hammelow- Berg, Lillian Heggernes (prosjektleder), Bartosz Michal Koscielniak, Espen Konrad Steinbakk PROSJEKTDELTAGERE Abdella Ahmed Haji, Steffen Hammelow- Berg, Lillian Heggernes (prosjektleder), Bartosz Michal Koscielniak, Espen Konrad Steinbakk Dato: 06.10.15 ING102 ESCAPE ASYLUM Tekstbasert spill

Detaljer

Rapport Entank. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Rapport Entank. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport Entank Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag (Skrevet av TM) Entank-prosjektet er en del av et større prosjekt som går i vårsemesteret

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Kraftverksimulator Project title: Power Simulator Dato: 29.09.2005 Antall sider/bilag:

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe ORDINÆR EKSAMEN - gruppe Studium: Bachelor i journalistikk (BJO) Bachelor i interiør (BIN) Bachelor i grafisk design (BGD) Emnenavn: Tverrfaglig samarbeid i kreative team (TSK2100) Emneansvarlig: Fredrik

Detaljer

Brukermanual for nettskolen

Brukermanual for nettskolen Brukermanual for nettskolen Versjon 2.2 28.3.2012 Innhold 1 Innledning... 3 2 Innlogging og din profil... 3 2.1 Personlig profil... 3 3 Hovedlinker... 4 3.1 Infoside... 4 3.1.1 Eksamensinfo... 4 3.1.2

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

TOTANK RAPPORT. Gruppe 1 og 2

TOTANK RAPPORT. Gruppe 1 og 2 TOTANK RAPPORT Gruppe 1 og 2 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag Totank-prosjektet og bonusoppgaven er deler av ett større prosjekt i faget «Reguleringsteknikk og styresystemer» for 2EA. Totank-prosjektet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing

Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing PHOENIX CONTACT AS Strømsveien 344 N-1081 Oslo +47 22 07 68 00 01.03.2016 http://phoenixcontact.no Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet

Detaljer

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi er! ;9#!09+,.!)#0/0.')!4+0.!B#!-',,#-.#*!B#.(##,!NF3!1,*!NF2!.'!+0#!.9#!*/%%#)#,./1$! /,&+.!4'*#:!NF3!4+0.!)#&$1-#!NWX!1,*!"NI!4+0.!B#!Y(/.9'+.!0'$*#)Z!K*/%%#)#,.!'%! *#%1+$.!-',%/A+)1./',L:!!! [1.#!&/,!1,*!"'+)-#!&/,0!'%!\25!4+0.!B#!*/0-',,#-.#*:!

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Eksamensveiledning for elever og privatister i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for elever og privatister. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Elektronisk tavle for vektløftstevner Dato: 27.01.2006 Project title: Weightlifting

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE STATKRAFT MOBILE WORK PLACE Ronny Olaisen Ronny Olaisen Statkraft Energi AS Senior Vedlikeholds Ingeniør Sentral Teknisk Stab Forvaltning og administrasjon av SAP PM prosess - Support, SAP, MWP og BW -

Detaljer

Sammenlikningav simuleringsverktøyfor reguleringsteknikk

Sammenlikningav simuleringsverktøyfor reguleringsteknikk Presentasjon ved NFA-dagene 28.-29.4 2010 Sammenlikningav simuleringsverktøyfor reguleringsteknikk Av Finn Haugen (finn.haugen@hit.no) Høgskolen i Telemark Innhold: Eksempler på min egen bruk av simuleringsverktøy

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

A. Organisering. Kristian Sørlie Ingvild Solberg Dirk Jaetzel, Ingvild Solberg, Kristian Sørlie

A. Organisering. Kristian Sørlie Ingvild Solberg Dirk Jaetzel, Ingvild Solberg, Kristian Sørlie Prosjektnavn: Prosjektgruppe H04T03 - Knerten Prosjekttittel: Utvikling og design av Knerten 2010 Planlagt startdato: 24.03.04 Varighet: 04.06.04 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: HandiCare Produksjon AS HiØ,

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

11.04.2016 UMBILICAL TEMPERATURE MEASUREMENT. Frode Brynem, Per-Kristian Gjerstad og Sigurd Skjerve

11.04.2016 UMBILICAL TEMPERATURE MEASUREMENT. Frode Brynem, Per-Kristian Gjerstad og Sigurd Skjerve 11.04.2016 UMBILICAL TEMPERATURE MEASUREMENT, Per-Kristian Gjerstad og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og Nexans Norway AS 11.04.2016 1 FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av tre elkraftingeniørstudenter

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

BILFAGET, LETTE KJØRETØY

BILFAGET, LETTE KJØRETØY Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i bilfaget, lette kjøretøy FAGPRØVE i BILFAGET, LETTE

Detaljer

1 of 45 04/03/15 15:40

1 of 45 04/03/15 15:40 Alle svar på én side Svar-ID 914067 Navn Levert av Magne Tommy Aldrin den 14. januar 2015 10:42 E-postadresse Generelt Magne Tommy Aldrin magnetal@math.uio.no Denne rapporten for høsten 2014 skal skrives

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

FAGPRØVE I BILSKADEFAGET

FAGPRØVE I BILSKADEFAGET FAGPRØVE I BILSKADEFAGET Kandidat: Prøvested: Prøvestart: Prøveslutt: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Dette dokumentet gjennomgås av prøvenemnd sammen med prøvekandidat. Kandidat beholder kopi, og

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Reguleringsteknikk. Finn Aakre Haugen. 16. juni 2014

Reguleringsteknikk. Finn Aakre Haugen. 16. juni 2014 Reguleringsteknikk Finn Aakre Haugen 16. juni 2014 1 2 F. Haugen: Reguleringsteknikk Innhold 1 Innledning til reguleringsteknikk 15 1.1 Grunnleggende begreper..................... 15 1.2 Hvaerreguleringgodtfor?...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne a planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til byggautomatisering,

Detaljer

Testdokumentasjon for Agresso Employee

Testdokumentasjon for Agresso Employee for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 Gruppe 20: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 2 Agresso Employee 1. Forord Denne testdokumentasjonen er en

Detaljer

Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold, ITD35014. 01.12.2014 Halden Nicklas Alexander Gresholdt Eltvik

Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold, ITD35014. 01.12.2014 Halden Nicklas Alexander Gresholdt Eltvik Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold, ITD35014 01.12.2014 Halden Nicklas Alexander Gresholdt Eltvik Innhold Tiny-mesh... 4 Oppgave i faget bedriftspraksis... 5 Bedriftsoppgave... 5 Kravspesifikasjon...

Detaljer

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS GRUPPE 15 Kenneth Ådalen Vegard Gulbrandsen Kien Trung Nguyen Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo Våren 2009 2 S i d e FORORD I dette dokumentet tar

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI. Program for data- og elektroteknikk

HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI. Program for data- og elektroteknikk Entankprosjekt i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Gruppe 4: Magnus A. Iversen Kristian Reitan Sinre Honelan Jon Are Kolsta Filip Robøle Myhre TANKPROSJEKT for prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET Hovedområde: BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKE BESTÅTT Planleggingsdel: Planleggingen er meget godt gjennomarbeidet, med oversiktlige og komplette

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER 2016 Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider:

Detaljer

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Prosjekttittel: Overvannshåndtering i Halden Kommune Plan til tiltak for å forbedre overvannshåndteringen i Låbyområdet. Planlagt startdato: 26.03.2012 Varighet: Ca 10 uker Oppdragsgiver:

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

CTR COST TIME & RESOURCE

CTR COST TIME & RESOURCE 15.01.16 CTR ( Aktivitetsnummer:) 1 Tittel: Planlegging 62 dager Tilrettelegging og planlegging av bachelor oppgaven. Befaring Sette ut vannmålere Utforming av oppgavetekst Samle litteratur og verktøy

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012. Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal 2012. Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

SAT Prosedyre (Site Acceptance Test)

SAT Prosedyre (Site Acceptance Test) SRO-Anlegg Status: Gjeldende Dato: 29.05.2013 Utarbeidet av: Lasse Hysvær SAT Prosedyre Tittel: Dato: 29.05.2013 Utarbeidet av: Lasse Hysvær Dok. ID: N/A Kontrollert av: Erik Bostad Status: Gjeldende Sammendrag:

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE 1 REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE På Landås skole har alle lærere, i alle fag, på alle trinn ansvar for elevenes regneutvikling. Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer

Detaljer

EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN

EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN EKSAMENSRUTE HØST 2013 LÆRER-OG TOLKEUTDANNINGEN Emnekode Versjonskode Emnenavn Vurdkombnavn Dato_uttak Dato_eksamen MU115ERAS E Music 1 instruction and conductinginstruction and conducting band and choir

Detaljer

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet Rev.dato: 16.12.2009 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2 GENERELLE PRINSIPPER... 2 2.1 KLARHET OG TRANSPARENS... 2 2.2 KOMPLETTHET... 2 2.3 ETTERPRØVING

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer