HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM"

Transkript

1 Vedlegg 1 av 38

2 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: Sluttdato: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram for PLS Mål: Sette seg inn i hvordan enhetene kommuniserer med hverandre via Profibus og Ethernet. Opprette kommunikasjon mellom master og slave PLS Opprette kommunikasjon mellom master og ruter Opprette kommunikasjon mellom ruter og ix-panel Opprette kommunikasjon mellom ruter og InTouch Timeverk: 60 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

3 Vedlegg 3 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Lage testprogram for kommunikasjon mellom slave og Aktivitet nr: 02 master Startdato: Sluttdato: Opprette kommunikasjon, nettverk Etterfølgende aktiviteter: Testprogram for kommunikasjon fra master til Probus og Ethernet. Mål: Programmere forbindelse for å sende og motta fra Master til Slave og motsatt Programmer kommunikasjon for å sende og motta data fra både master og slave Testing Sluttføre dokumentasjon når testing er ok Timeverk: 20 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

4 Vedlegg 4 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Testprogram for kommunikasjon fra master til Aktivitet nr: 03 Ethernet Startdato: Sluttdato: Lage testprogram for kommunikasjon mellom slave og master Etterfølgende aktiviteter: Lage et HMI-testprogram for operatørpanel Mål: Programmere forbindelse for å sende og motta fra Master til Ethernet Programmer kommunikasjon for å sende og motta data fra master til Ethernet Testing Sluttføre dokumentasjon når testing er ok Timeverk: 20 Fordeling: Erik A. Heggstad:10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 0 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

5 Vedlegg 5 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Lage et HMI-testprogram for operatørpanel Aktivitet nr: 04 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Entanksprosjekt Mål: Innsikt i programmet ix Developer samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage brukergrensesnitt til operatørpanelet som kommuniserer over oppsatt nettverk til PLS (master). Sette seg inn i programmet. Timeverk: 20 Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jonas Kalland

6 Vedlegg 6 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Lage et HMI-testprogram for InTouch Aktivitet nr: 05 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Entanksprosjekt Mål: Innsikt i programmet InTouch samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage brukergrensesnitt til InTouch som kommuniserer over oppsatt nettverk til PLS (master). Sette seg inn i programmet. Timeverk: 30 Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 15 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 15 timer Jens C. Andresen: 0 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

7 Vedlegg 7 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Testing av miniprosjekt Aktivitet nr: 06 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Miniprosjektrapport Mål: Innsikt i programmet InTouch samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage et testskjema for testing av PLS program, InTouch program og ix Developer program Utføre tester samt. dokumentere Timeverk: 60 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen

8 Vedlegg 8 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette hjemmeside Aktivitet nr: 07 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Miniprosjektrapport Mål: Innsikt i programmet InTouch samt. Se at HMI-program kommuniserer over oppsatt nettverk. Lage forside Skriv om prosjektoppgaven Lage egen statusside for hvor langt vi er kommet i prosjektet Gjør klar en prosessinformasjonsside hvor man skal kunne lese av prosessens tilstand ved sluttført entanksprosjekt. Timeverk: 30 Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 15 timer Herman B. Romnes: 15 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

9 Vedlegg 9 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Skrive en miniprosjektrapport Aktivitet nr: 08 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Entank Mål: Skrive rapport som utdyper hvordan kommunikasjonen er bygd opp, og som dokumenterer dette på en god og oversikelig måte Skrive rapport som utdyper hvordan kommunikasjonen er bygd opp Dokumenterer kommunikasjonen. Sammensetting av resulater fra arbeidspakke 1-7 i en felles miniprosjektsrapport. Timeverk: 90 Fordeling: Erik A. Heggstad: 15 timer Gøran M. Sæther: 15 timer Necati Yayan: 15 timer Jonas Kalland: 15 timer Herman B. Romnes: 15 timer Jens C. Andresen: 15 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

10 Vedlegg 10 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Matematisk modellering av nivået i tanken Aktivitet nr: 09 Startdato: Sluttdato: Miniprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Mål: Få modellen mest mulig lik tanken i virkeligheten. Lag en matematisk modell av nivåregulering av tanken med både serieregulering og foroverregulering. Dokumentasjon. Timeverk: 24 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

11 Vedlegg 11 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Bestilling av utstyr til antialiasing filtre Aktivitet nr: 10 Startdato: Sluttdato: Matematisk modellering Etterfølgende aktiviteter: Dokumentasjon av modellering og simulering Mål: Skaff riktig komponenter i hendhold til de matematiske beregningene. Skaff oversikt over hva slags komponenter vi trenger Lag bestillingsliste for begge filtrene Lodding av komponenter på kretskort Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 6 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 6 timer Ressurser: Loddebolt Risiko: Faglig ansvarlig: Jonas Kalland

12 Vedlegg 12 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Simulering av tank i Matlab/simulink Aktivitet nr: 11 Startdato: Sluttdato: Matematisk modellering Etterfølgende aktiviteter: Dokumentasjon av modellering og simulering Mål: Oppnå et innsvingningsforløp av typen minimum areal og minst mulig dynamisk avvik. Det skal i tillegg være raskest mulig innsvingningstid til nivået av tanken holder seg innenfor +- 2 % av måleområdet. Simuler og analyser tanken i simulink utfra de matematiske modelleringene. Kom fram til et forslag til regulatorinnstillinger Modellere regulatorblokk Timeverk: 30 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 5 timer Gøran M. Sæther: 5 timer Necati Yayan: 5 timer Jonas Kalland: 5 timer Herman B. Romnes: 5 timer Jens C. Andresen: 5 timer Ressurser: Matlab Risiko: Kan overstige estimert tidsforbruk Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

13 Vedlegg 13 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av HMI InTouch Aktivitet nr: 12 Startdato: Sluttdato: Miniprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Lag et brukervennlig operatørgrensesnitt som er oversiktlig og lettforståelig Programmering i InTouch Prosessoversikt (hovedbildet) Systemets tilstander Opprett trendlogging for den siste timen og mulighet for å vise historiske trender Opprett tre forskjellig brukere med hver sine rettigheter Timeverk: 40 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 30 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 0 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Software, PLS, tankrigg Risiko: Kan overstige estimert tidsforbruk. Hvis det blir problemer med kommunikasjon mellom PC og PLS kan dette ta lang tid å rette opp. Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen

14 Vedlegg 14 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av operatørpanel ix Panel TA 100 Aktivitet nr: 13 Startdato: Sluttdato: Miniprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Lag et brukervennlig operatørgrensesnitt som er oversiktlig og lettforståelig Tilegne seg kunnskap om operatørpanelet Programmering av operatørpanelet ix Panel TA100 iht. spesifikasjoner fra oppgaveteksten Sett opp operatørpanelet som WEB-server for informasjon og fjernstyring av tankriggen via internett Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 20 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 20 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Software Risiko: Kan overstige estimert tidsforbruk Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

15 Vedlegg 15 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Dokumentasjon av modellering og simulering Aktivitet nr: 14 Startdato: Sluttdato: Matematisk modellering Simulering Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Dokumentere simuleringsresultater på en oversiktlig og brukervennlig måte Hent inn data fra alle medlemmer Skriv arbeidsnotat Må inneholde matematisk modellering, simulering i Matlab, reguleringsstrategi og regulatorinnstillinger Timeverk: 70 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 20 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

16 Vedlegg 16 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av master PLS Aktivitet nr: 15 Startdato: Sluttdato: Modullering og simulering Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Programmere masteren slik at den blir et bindeledd mellom Ethernet og PROFIBUS Kommunikasjon fra masteren til slaven over PROFIBUS Kommunikasjon fra masteren til Ethernet Dokumentering Timeverk: 30 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Tankrigg, software, PLS Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

17 Vedlegg 17 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Programmering av slave PLS Aktivitet nr: 16 Startdato: Sluttdato: Modullering og simulering Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Programmere slave PLSen etter de gitte spesifikasjonene til entankprosjektet Kommunikasjon fra slaven til masteren over PROFIBUS Utbedre program Testing av program og eventuelt retting Dokumentering Timeverk: 20 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

18 Vedlegg 18 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Dokumentasjon av PLS-program Aktivitet nr: 17 Startdato: Sluttdato: Programmering av master og slave PLS Etterfølgende aktiviteter: Entankprosjekt Mål: Dokumentasjon av PLS-program Dokumenter programmet etter ICG ASA sine krav Les om dette på Itslearning Timeverk: 20 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 0 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen

19 Vedlegg 19 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Fullføre hjemmesiden Aktivitet nr: 18 Startdato: Sluttdato: Opprette hjemmeside Etterfølgende aktiviteter: Mål: Oppdatere hjemmesiden med informasjon og oppdatere brukergrensesnittet Oppdatere hjemmesiden Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Jonas Kalland Timeverk: 10 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 0 timer Gøran M. Sæther: 0 timer Necati Yayan: 15 timer Jonas Kalland: 15 timer Herman B. Romnes: 0 timer Jens C. Andresen: 0 timer

20 Vedlegg 20 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Lage testskjema for entank og uttesting Aktivitet nr: 19 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Mål: Lage testskjema for entank og uttesting Opprett testskjema i Word Fullstendig testing av entank Utarbeide evt. feil Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther

21 Vedlegg 21 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Brukermanual Aktivitet nr: 20 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Mål: Skriv en god og oversiktlig brukermanual Skriv brukermanual Timeverk: 120 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 20 timer Gøran M. Sæther: 20 timer Necati Yayan: 20 timer Jonas Kalland: 20 timer Herman B. Romnes: 20 timer Jens C. Andresen: 20 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Necati Yayan

22 Vedlegg 22 av 38 Prosjekt: Entankprosjekt Aktivitet: Entanksrapport Aktivitet nr: 21 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjekt Mål: Skrive en nøyaktig og fin rapport som beskriver hvordan prosjektet har gått og hvilke resultater vi har oppnådd Samle inn data Layout Skrive rapporten Timeverk: 120 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 20 timer Gøran M. Sæther: 20 timer Necati Yayan: 20 timer Jonas Kalland: 20 timer Herman B. Romnes: 20 timer Ressurser: Risiko: Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad Jens C. Andresen: 20 timer

23 Vedlegg 23 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Opprette kommunikasjon med slave PLS 2 Aktivitet nr: 22 Startdato: Sluttdato: Entankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Programmering av slave PLS 2 Mål: Opprette et feilfritt og ryddig nettverk slik at feilsøking vil bli lettere ved behov Opprette kommunikasjon til PLS- nettverk Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer ingen Ressurser: Programmvare PLS-rigg Risiko: Tidskrevende feilsøking viss filfelle. Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

24 Vedlegg 24 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Programmere Slave PLS 2 Aktivitet nr: 23 Startdato: Sluttdato: Opprette kommunikasjon med slave PLS 2 Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjektrapport Mål: Opprette kommunikasjon mellom slave PLS 2 og Tank 2 og skrive program Opprette kommunikasjon Skrive program Utbedre program Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Ingen Faglig ansvarlig: Jens Cappelen Andresen

25 Vedlegg 25 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Programmere InTouch Aktivitet nr: 24 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjekt Mål: Utvide programmet til å inneholde Tank 2 Oppdatere InTouch fra en tank til to tanker. Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Ingen Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer

26 Vedlegg 26 av 38 Prosjekt: Totankprosjektet Aktivitet: Programmere Opperatørpanel Aktivitet nr: 25 Startdato: Sluttdato: Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjekt Mål: Programmere ett brukervennlig opperatørpanel Utvikle ett brukergrensesnitt som er lett å bruke Opprette kommunikasjon mellom operatørpanel og PC Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer ingen Ressurser: Operatørpanel Software Risiko: Problemer med programmering. Problemer med kommunikasjon mellom operatørpanel og nettverk. Faglig ansvarlig: Gøran M. Sæther Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer

27 Vedlegg 27 av 38 Prosjekt: Nettside Aktivitet: Fullføre hjemmeside Aktivitet nr: 26 Startdato: Sluttdato: Programmering av slave PLS 2 Etterfølgende aktiviteter: Mål: Gjøre nettsiden og brukergrensesnittet helt ferdig Ferdigstille hjemmesiden. Timeverk: 12 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 4 timer Gøran M. Sæther: 4 timer Necati Yayan: 4 timer Jonas Kalland: 4 timer Herman B. Romnes: 4 timer Jens C. Andresen: 4 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Ingen Faglig ansvarlig: Necati Yayan

28 Vedlegg 28 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Lage testskjema for totank og uttesting Aktivitet nr: 27 Startdato: Sluttdato: Totankrapport Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjektrapport Mål: Teste utstyr ut ifra de gitte mål og oppnå resultater i hendhold til hva som ble planlagt. Topprett testskjema Fullstendig testing av totank Utarbeide evt. feil Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: Tidsbruk mtp feilsøking ved feil Faglig ansvarlig: Jonas Kalland Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer

29 Vedlegg 29 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Oppdatere brukermanuall totank Aktivitet nr: 28 Startdato: Sluttdato: Skrive manual Totankprosjekt Etterfølgende aktiviteter: Totankprosjektrapport Mål: Skrive en brukervennlig, oversiktlig og teknisk rett brukermanual Oppdatere entanksmanual til totanksmanual Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Herman B. Romnes

30 Vedlegg 30 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Rapportskriving Aktivitet nr: 29 Startdato: Sluttdato: Totankrapport Etterfølgende aktiviteter: Mål: Skrive en nøyaktig og fin rapport som beskriver hvordan prosjektet har gått og hvilke resultater vi har nådd Samle inn data Layout Skrive rapporten Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Jens C. Andresen Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer

31 Vedlegg 31 av 38 Prosjekt: Totankprosjekt Aktivitet: Sammendragsrapport og tidssartikkel Aktivitet nr: 30 Startdato: Sluttdato: Totankprosjektrapport Etterfølgende aktiviteter: Mål: Skrive en nøyaktig og relevant beskrivelse av prosjektets fremgang og resultater Forenkle alle rapportene Bli enige om design Gjennomføre skrivingen Timeverk: 240 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 40 timer Gøran M. Sæther: 40 timer Necati Yayan: 40 timer Jonas Kalland: 40 timer Herman B. Romnes: 40 timer Jens C. Andresen: 40 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Erik A. Heggstad

32 Vedlegg 32 av 38 Prosjekt: totankprosjekt Aktivitet: Presentasjon av totank Aktivitet nr: 31 Startdato: Sluttdato: Totankprosjektet Etterfølgende aktiviteter: Eksamen i faget styresystemer Mål: Lage en oversiktlig og god framstilling av hva vi har gjort. Presentasjonen skal være pen, pyntlig og lett forståelig, der alle gruppemedlemmene har en like stor del. Tilegne seg kunnskap om alle aspekter ved prosjektet Lage en bra presentasjon Forberede seg god på alle punkter på prosjektet Timeverk: 60 timer Fordeling: Erik A. Heggstad: 10 timer Gøran M. Sæther: 10 timer Necati Yayan: 10 timer Jonas Kalland: 10 timer Herman B. Romnes: 10 timer Jens C. Andresen: 10 timer ingen Ressurser: ingen Risiko: ingen Faglig ansvarlig: Herman Bråten Romnes

33 Vedlegg 33 av 38 Gøran M. Sæther Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Utføre arbeidsoppgavene som er tildelt meg i tide Jobbe jevnlig med prosjektet Ta ansvar dersom noen på gruppa trenger hjelp Mål om å tilegne meg ny kunnskap Underskrift:

34 Vedlegg 34 av 38 Erik A. Heggstad Jeg har som målsetting å oppnå karakteren: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Ta ansvar for mine arbeidsoppgaver, samt hjelpe andre hvis det trengs. Få til et godt samarbeid mellom alle i prosjektgruppen, kommunikasjon er her en viktig faktor for suksess, spesielt med å holde tidsfrister. Jobb godt gjennom hele prosjektet og få en god oversikt over alle forskjellige delene. Sluttproduktet er noe jeg skal vær stolt av og lettforståelig. Underskrift:

35 Vedlegg 35 av 38 Necati Yayan Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Stå på og benytte sjansen til å lære så mye som mulig Jobbe jevnlig hver virkedag for å oppnå målene Sørge for at tidsfrister holdes Satse på å gjøre utført arbeid og dokumentasjon så praktisk og brukervennlig som mulig Fokusere på god kommunikasjon på tvers av arbeidsoppgavene og godt samarbeid mellom prosjektgruppens medlemmer Underskrift:

36 Vedlegg 36 av 38 Jonas G. Kalland Min målsetting for prosjektet er å oppnå karakteren B. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg har planer om å jobbe jevnt og trutt. Jeg mener å ha et godt grunnlag for å sikte på karakteren og ønsker å jobbe hardt for å tilegne meg den kunnskapen som kreves for å komme godt i mål med prosjektet. Underskrift:

37 Vedlegg 37 av 38 Jens Cappelen Andresen Jeg har som målsetning å oppnå karakteren: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Jeg kommer til å jobbe jevnt og godt, og ved å vie mesteparten av tiden min til prosjektarbeid. Jeg tar ansvar for de oppgavene jeg blir tildelt og tar prosjektet seriøst. Ser på dette prosjektet som en glimrende mulighet til å tilegne seg kunskap på en mer praktisk måte, og tror det vil gi mange erfaringer som vil være nyttige med hensyn på bachelor-oppgaven og videre i arbeidslivet. Jeg vil også gjøre mitt beste for å formidle det arbeidet jeg har gjort til gruppa, og vil bidra med å fremme en god arbeidsmoral. Er forkjemper for god møtekultur og generelt god stemning. Underskrift:

38 Vedlegg 38 av 38 Herman Bråten Romnes Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Så klart er det en høy målsetting, dog arbeider jeg best under slike omstendigheter. Jeg er villig til å gi meg selv 100 % til dette prosjektet og følge opp å hjelpe medstudenter. Læringskurven kommer til å bli bratt, spesielt til å begynne med. I min gruppe har jeg satt et krav, og det er kommunikasjon og åpenhet. I en slik samarbeidsgruppe er det viktig å snakke sammen slik at enhver forstår hva vi har gjort ukentlig. Jeg kan ikke annet enn å tro at karakteren jeg sitter igjen med til slutt vil speile innsats og vilje. Om karakteren jeg har satt som målsetting er et realistisk mål, gjenstår å se. Men jeg vil jobbe for å nå toppen. Et slikt prosjekt handler om å tilnærme seg mye kunnskap på kort tid. Ikke bare skal vi jobbe for å gjennomføre målsettingene, men vi må også lære det godt nok til at vi kan presentere det på en god og kunnskapsrik måte. Jeg gleder meg til å sette i gang med prosjektet. I starten vil det alltid føles ut som en flodbølge, men jobber man systematisk imot delmål blir det lettere å se helheten. Ukentlige rapporter og møter med fagveileder blir definitivt til nytte. Underskrift:

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer