Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10"

Transkript

1 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: Fax: STUDENTOPPGAVER Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: Studentoppgaver Simulator for elektrisk smelteovn Elkem har sterkt fokus på opplæring av prosessingeniører og operatører for å bedre ovnsdriften, og Cybernetica har utviklet modeller som brukes til dette formålet. Modellene brukes i dag til offline prosesssimulering, men en ønsker å undersøke muligheten for å utvikle en Hardware-In-the-Loop (HIL) - simulator som kan brukes både til uttesting av nye funksjoner i styresystemet og til opplæring av operatører. Aktuelle problemstillinger: Tilpassing av prosessmodeller til bruk i HIL-simulator Utvikling av prototype for simulator Konfigurering av grensesnitt mot styresystem (Siemens PLS/InTouch) Samle, vurdere og tilpasse eksisterende prosessmodeller til bruk i HIL-simulator Utvikle prototype av HIL-simulator for en av Elkems reguleringsmoduler (EPROS) Gjennomføre opplæring av operatører på prototypen for evaluering og tilbakemelding Lage oversikt over Elkems prosessmodeller Definere rammeverk for simulator (HW og SW) Prosjekt- og masteroppgave: Tilpasse modeller til bruk i simulator Utvikle prototype for simulator Konfigurere styresystem mot simulator Gjennomføre opplæring av operatører i samarbeid med Elkem. Kunnskaper om dynamiske systemer, estimering og programmering (C/C++) er en forutsetning. Kjennskap til Siemens-PLS er, InTouch og Visual Studio er en fordel. Bank account: Web: Org. no: MVA

2 2 / 5 INTERNAL 2. Optimalisert styring av metallraffinering Cybernetica har samarbeid med en rekke metallprodusenter. For å kunne tilby kundene skreddersydde produkter er metallprodusentene avhengig av å kunne foreta raffinering av metall til ønsket kvalitet. Dette foregår som oftest i batch-prosesser. I denne oppgaven er det aktuelt å lage en ny eller forbedre en eksisterende matematiske modell av en raffineringsprosess. Modellen valideres så mot driftsdata og det skal lages et forslag til optimalisert regulering av raffineringen. Oppgaven vil bli gjennomført i samarbeid med en av våre industrielle partnere i Norge eller EU. Implementere modell for metallraffinering i Cyberneticas verktøy. Demonstrere at modellen kan gjenskape industriell oppførsel. Utvikle system for bedre forståelse og styring av prosessen. Gjøre seg kjent med Cyberneticas verktøy for modellering, modelltilpasning og regulering. Sette seg inn i metallproduksjon og raffineringsprosesser. Utvikle/videreutvikle modell av metallraffinering. Prosjekt- og hovedoppgave: Implementere modellen i Cyberneticas verktøy. Validere modell mot prosessdata fra virkelig prosess. Foreslå forbedret regulering/optimalisering av prosessen. Demonstrere valgt løsning gjennom simuleringer. Forhåndskunnskaper om metallurgiske prosesser forventes ikke, men den som blir ansatt må være villig til å lese seg opp på fagfeltet. Kunnskaper om dynamiske systemer og regulering er en forutsetning. Kjennskap til Matlab og enkel programmering er en fordel, men ikke et krav. 3. Modellbasert prediktiv regulering av kjemisk reaktor Cybernetica har gjennom flere år utviklet modeller for ulike polymerprosesser. Dette inkluderer prosesser for fremstilling av polyolefiner, fenol-formaldehyd bindemidler, PVC, og forskjellige emulsjonspolymere. Disse modellene inngår i systemer for on-line estimering (soft sensing), modellbasert prediktiv regulering og on-line optimalisering. For å lette modularisering og gjenbruk av modeller, er det startet et arbeid med å utvikle modellbibliotek basert på modelleringsspråket Modelica og utviklingsverktøyet Dymola. Fra tidligere studentarbeid er det lagt et godt grunnlag. Alternativt utvikles modeller ved å programmere disse direkte i programmerings-språket C.

3 3 / 5 INTERNAL Utvikle/videreutvikle modell for industriell polymerprosess (polyolefinreaktor) Implementere modellen i Modelica Sette opp grensesnitt mot Cyberneticas verktøy Utvikle on-line tilstands og parameterestimering for prosessen Utvikle og simulere modellbasert prediktiv regulering for denne prosessen. Gjøre seg kjent med aktuelle polymerprosesser og prinsippene for modellering av disse. Implementere eksisterende modeller som moduler i Modelica: o Kinetikkmodell (kjemi) o Masse- og varmebalanse o Reaktorkjøling o Doseringsmekanismer (rør og ventiler) Konfigurere modellene for online bruk. Prosjektoppgave: Benytte biblioteket fra sommerjobben til å lage en modell av en industriell reaktor Tilpasse modellen til loggedata fra en industriell prosess Implementere og prøve ut nye ideer for raskere konfigurasjon og identifikasjon av polymermodeller Demonstrere systemet gjennom simuleringer Masteroppgave: Konfigurere system for sanntids modelloppdatering (Kalman-filter eller Moving Horizon Estimering ) og utvikle applikasjon for soft sensing. Konfigurere modellbasert prediktiv regulering av en gitt polymerprosess ved hjelp av modeller satt sammen fra modellbiblioteket beskrevet over. Demonstrere valgt løsning gjennom simuleringer. Forhåndskunnskaper om polymerisasjon forventes ikke, men den som blir ansatt må være villig til å lese seg opp på fagfeltet. Kunnskaper om dynamiske systemer og regulering er en forutsetning. Kjennskap til Modelica er en fordel, men ikke et krav.

4 4 / 5 INTERNAL 4. Web-basert HMI Cybernetica har tidligere utviklet programvare for design og installasjon av skreddersydde Human Machine Interfaces (HMIs). Verktøyet tilbyr en editor for design av brukergrensesnitt basert på integrerte basiskomponenter og skreddersydde komponenter fra eksterne biblioteker. Verktøyet gir mulighet for å koble seg opp mot flere OPC-servere for å sende og motta prosessdata. Aktuelle problemstillinger: Videreutvikle verktøyet for web-baserte løsninger. Videreutvikle verktøyet med hensyn på bedre brukervennlighet. Utvide utviklingsbiblioteket med basiskomponenter og spesialiserte komponenter. Implementere støtte for kommunikasjon med Cybernetica CENIT (NMPC) via TCP/IP basert på samme struktur som eksisterende kommunikasjon til OPC og database. Implementere mulighet for å kunne opprette beregninger basert på beregningsmoduler. Videreutvikle eksisterende visualiseringsverktøy. Teste nyutviklet software i simulerte miljø og mot industrielle anvendelser. Lære om Cyberneticas programvare for estimering og regulering (CENIT). Lære om OPC og database-kommunikasjon. Programmering i Microsoft Visual Studio (C#.Net) Uttesting. Oppgaven kan være egnet for studenter i 3. klasse på Teknisk kybernetikk, Kjemisk prosessteknologi eller Datateknikk. Kunnskaper i programmeringsspråk som f.eks. C/C++ eller C# er en forutsetning. 5. Modellbasert tidligdeteksjon av feil Plutselige feil som kan oppstå i et prosessanlegg, kan lett føre til store økonomiske og materielle tap for en produksjonsbedrift. Ofte er tapt produksjon på grunn av stans det største bidraget. Derfor har alle slike bedrifter et klart fokus på å holde produksjonen i gang. For å redusere risikoen for tap på grunn av utstyrssvikt, har det til nå vært vanlig å gjøre periodisk, preventivt vedlikehold det vil si at utstyrskomponenter byttes før de når forventet levetid. Dette utgjør også en betydelig kostnad. Nå begynner stadig flere selskap med tilstandsbasert vedlikehold. Da legges det opp til at tilstanden til prosessutstyr skal overvåkes, og at feil skal rettes ved behov og før feilen blir kritisk. Ved overgangen til tilstandsbasert vedlikehold, installeres ekstra instrumentering for tilstandsovervåkning. For roterende maskineri er dette velprøvd teknologi; Der finnes det gode systemer for tilstandsovervåkning som i hovedsak er basert på vibrasjonsanalyse. Det kan ikke sies å gjelde for alt annet prosessutstyr.

5 5 / 5 INTERNAL Ekstra instrumentering er også kostbart. Vi vil se på hvordan behovet for ekstra instrumentering kan begrenses ved bruk av modellbaserte teknikker. Her vil dynamiske matematiske modeller av prosessen kombineres med tilstands- og parameterestimering og med algoritmer for feildeteksjon. Etablere en oversikt over state of the art, både når det gjelder industriell praksis og akademisk litteratur. Definere et lite antall test-case. Dette kan være fra et olje- og gass-separasjonsanlegg. Definere naturlige feilscenarier. Lage modeller av testcasene. Det kan gjøre ved bruk av Cyberneticas modellbibliotek i Modelica. Sette opp grensesnitt mot Cyberneticas verktøy Utvikle on-line tilstands- og parameterestimering for prosessen Utvikle og teste ulike metoder tidligdeteksjon av feil. Sette seg inn i problemstillingen. Definere et første testcase med feilsituasjoner. Sette opp modeller i Modelica. Implementere tilstands- og parameterestimering for prosessen, samt algoritmer for feildeteksjon fra litteraturen. Prosjektoppgave: Gjennomgang av tilgjengelig litteratur på feildeteksjon og diagnose. Videre arbeid med casene fra sommerjobben; demonstrasjon av prinsippene for tidligdeteksjon av feil i et lite antall eksempler. Masteroppgave: Mål: å utvikle en mer systematisk metodikk for tidligdeteksjon av feil, om mulig også med diagnose, slik at den feilende prosessenheten kan identifiseres. Dette blir en videreføring av arbeidet fra sommerjobb og prosjektoppgave. Utprøving av algoritmene på loggedata fra reelle prosessanlegg. Oppgaven kan være egnet for studenter i klasse på Teknisk kybernetikk eller Kjemisk prosessteknologi. Kunnskaper om modellering av dynamiske systemer er en forutsetning. Forøvrig må den som blir ansatt være villig til å lese seg opp på fagfeltet. Kjennskap til Modelica er en fordel, men ikke et krav.

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Sommeroppgave MFO Tele 2013

Sommeroppgave MFO Tele 2013 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave... 5 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen... 5 2. Hva skal sluttproduktet være etter at

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 ELEKTROFAG - YRKESFAGLIG BREDDE 5 ELEKTROFAG - YRKESFAGLIG

Detaljer

Introduksjon. Verdiskaping for oss og våre kunder.

Introduksjon. Verdiskaping for oss og våre kunder. FoU Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet for å få økt kunnskap og bruke denne på nye måter. Forskning og utvikling er grunnlag for innovasjon, det vil si introduksjon av nye produkter

Detaljer

SmartHjem - Et strømstyringssystem

SmartHjem - Et strømstyringssystem SmartHjem - Et strømstyringssystem Maja Charlotte Otnes Carl Joachim Rørvik Master i datateknologi Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner Software Engineering - definisjoner Kap. 2 Prosessen Utviklingsprosessen Modeller for utvikling Bauer: Etablering og bruk av gode ingeniørmessige prinsipper for å fremskaffe økonomisk programvare som er

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Prosjektutvikling gjennom samlinger faglige presentasjoner og bedriftsbesøk, men først og fremst involvering

Prosjektutvikling gjennom samlinger faglige presentasjoner og bedriftsbesøk, men først og fremst involvering Om Arena Fritidsbåt Arena Fritidsbåt ble 2009 etablert som et 3 årig prosjekt finansiert over Arenaprogrammet til Innovasjon Norge (Norges forskningsråd og SIVA er partnere) og med bidrag av Aust Agder

Detaljer

Prosjekt-/Diplom- Oppgave for GE CAPITAL Bank

Prosjekt-/Diplom- Oppgave for GE CAPITAL Bank Prosjekt-/Diplom- Oppgave for GE CAPITAL Bank GE Capital Bank GE Capital Bank er et av Norges ledende selskap innen forbrukerfinansiering. Vi tilbyr kredittkort og lån uten sikkerhet, med tilhørende forsikrings-

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere: Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Bergan, Bjørn s161593 Baisa,

Detaljer

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Svend Andreas Horgen, Øyvind Hallsteinsen og Mildrid Ljosland 31.01.2012 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer