Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015"

Transkript

1 Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015 Gruppe 4: Magnus A. Iversen Kristian Reitan Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

2 FORPROSJEKT for prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Oppgavetittel (Norsk/engelsk): Regulering av væskenivået i en tank Regulating the liquid level of a tank Forfattere / Gruppedeltakere: Magnus A. Iversen Telefon: E-post: Kristian Reitan Telefon: E-post: Utgitt: Innleveringsdato: Antall sider/ vedlegg: 22 sider / 6 Vedlegg Veileder internt: Dag Aune Telefon: E-post: Sindre Hodneland Telefon: E-post: Jon Are Kolstad Telefon: E-post: Filip Robøle Myhre Telefon: E-post: Studieretning: TELE2008-A 15V - Styresystemer og reguleringsteknikk Prosjektnummer: Nr 1 Oppdragsgiver: Høgskolen I Sør-trøndelag (Avdeling for teknologi) Oppdragsgivers kontaktperson: Dag Aune

3 Sammendrag(FRM) Denne forprosjektrapporten er første del av prosjektoppgaven vår. Her vil vi ta for oss de ulike delene av prosjektet og dele disse opp i forskjellige arbeidspakker som vil bli fordelt mellom gruppedeltakerne. Oppgaven går ut på i første omgang å lage et reguleringssystem som skal regulere væskenivået i en tank. Oppgaven er delt inn i hoveddeler som hardware, software og testing som da innebærer at vi skal lage alt fra programkoder til brukergrensesnitt til forbruker/operatør. Hele prosessen er satt sammen i et Gantt-diagram som beskriver tidslinjen og tidsforbruket av de ulke delene. Denne rapporten inneholder våre tanker om prosjektet, nødvendig informasjon om oppgaven og vil være en mal for videre arbeid. Forord Denne rapporten er starten på prosjektoppgaven i faget Styresystemer vi skal ha våren 2015 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette er forprosjektrapporten om prosjektoppgaven som inneholder oversikt over hva som skal gjøres og prosjektstyringen for prosjektet. Vi ser fram til å ta fatt på den store prosjektoppgaven og bruke det vi har lært i løpet av vår skolegang i praksis. Vi vil på forhånd takke våre forelesere, Arnfinn Hofstad, Pål Gisvold og Dag Aune for god veiledning. Vedleggs liste: Vedlegg 1: Samarbeidsavtale Vedlegg 2: Tabell skrive- og leserettigheter InTouch Vedlegg 3: Tabell skrive- og leserettigheter operatørpanel Vedlegg 4: Gantt-diagram, 2 stk Vedlegg 5: Målsettning, 5 stk Vedlegg 6: Arbeidspakker, 11 stk

4 Innhold 1 Innledning Bakgrunn(KR) Oppgavetekst(SH) Definisjoner Definisjoner og begrepsforklaringer (JAK) Forkortelser (JAK) Teknisk del Problemstilling (FRM) Prosessbeskrivelse(SH&KR) Prosjektmål Effektmål(KR) Resultatmål(KR) Prosessmål(KR) Prosjektbeskrivelse (FRM) Spesifikasjoner(SH) Antialiasing filtre Regulator Alarmsystem Operatørpanelet InTouch Fysisk sammensetting av systemet Problemområder for prosjektutførelsen (JAK) GJENNOMFØRING Milepæler (FRM) ORGANISERING (FRM) Veileder fra HiST Prosjekt gruppemedlemmer Arbeidslokaler og utstyrstilgang Prosjektleveranser (FRM) Webside(JAK) Tids- og kostnadsplan Prosjektstyring og kvalitetsstyring Kvalitetssikring(MI) Versjonskontroll(FRM) Tester, sjekklister og feilsøking (KR) Bonusoppgave Bonusen(KR) VEDLEGG... 22

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn(KR) Automatiseringsstudentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST, skal ha et prosjekt i siste semester av 2.året. Vi ble delt inn i grupper på fem eller seks stykker som skal jobbe sammen om planlegging og utførelse av dette prosjektet. Det som inngår i dette prosjektet er et forprosjekt som skal leveres inn før vi kan starte på neste del, miniprosjektet, deretter utførelsen av hovedprosjektet. Vi skal også ha noen prosjektmøter underveis, og avslutte hele prosjektet med en presentasjon når arbeidet er ferdig. Dette vil gi oss en mulighet til å bruke metoder og teori vi har fått presentert som pensum i tidligere emner. Når vi ser på størrelsen av prosjektet utgjør dette 12 studiepoeng, noe som vil si 40% av den samlede karakteren i faget, og tilsvarer ca 320 timer per person. 1.2 Oppgavetekst(SH) Oppgaven vi har fått tildelt går ut på å regulere nivået i to forskjellige tanker. Disse tankene skal reguleres av hver sin PLS som fungerer som slaver til en master PLS, med et operatørpanel som betjener PLS ene. Det skal være kommunikasjon mellom PLS ene ved hjelp av Profibus. Master PLS en skal kobles opp mot Ethernettet. Vi skal også lage et brukervennlig brukergrensesnitt som operatørene skal betjene. Først skal vi ta utgangspunkt i den ene tanken, for så å utvide brukergrensesnittet til totanksystemet mot slutten av prosjektet. Totanksystemet gjennomføres sammen med en annen gruppe. Følgende ting skal gjøres: - Finne regulatorinnstillinger - Programmere regulator i PLS - Programmere operatørpanel - Brukervennlig HMI på PC med InTouch - Lage hjemmeside med informasjon - Dimensjonere filtre - Modulering og simulering av system i simulink - Profibus og Ethernet kommunikasjon - Fjernstyring av tankrigg via internett 1

6 1.3 Definisjoner HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG Definisjoner og begrepsforklaringer (JAK) InTouch: Programmet som benyttes til lage operatørgrensesnittet. BUS: Samlebetegnelse på en type overføringsstandarder Regulator: Har et settpunkt som den regner ut pådraget ut i fra. Kan inneholde tre parametere: P-, I- og D-del (Proporsjonal, integral og derivat). Disse bidragene må stilles inn. Antialiasing filter: Et filter som filtrerer bort aliasingsignaler. Gantt-diagram: Et diagram som viser planlegging og styring av prosjekter. Tankrigg: Oppsett av tanker, ventiler og rør, som utgjør et system. Operatørpanel: En berøringsfølsom fargeskjerm som er operatør kan betjene. A/D omformer: Gjør om fra analogt til digitalt D/A omformer: Gjør om fra digitalt til analogt Nettverk: Den fysiske kommunikasjonen mellom alle enhetene. It s learning: Nettportalen HiST benytter for kommunikasjon mellom lærere og studenter. Her kan man legge ut filer og informasjon, og opprette egne prosjekt- og emnerom. Dropbox: En fil hosting tjeneste som tilbyr fil-lagring, fil-synkronisering og fil-deling. Kan brukes som ett nettverk med ulike deltagere. 2

7 1.3.2 Forkortelser (JAK) HiST: Høyskolen i Sør-Trøndelag PC: Personal Computer TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol PLS: Programmerbar logisk styring. HMI: Human-Machine-Interface OPC: Object Linking and Embedding for Process Control. W: Watt (Måleenhet for effekt) A: Ampere (Måleenhet for elektrisk strøm) V: Volt (Måleenhet for elektrisk spenning) 3

8 2 Teknisk del 2.1 Problemstilling (FRM) Nivået i to forskjellige tanker på en tank-rigg skal reguleres av hver sin PLS. De to PLS ene skal betjenes av et operatørpanel montert i et skap i «produksjonen» Prosessbeskrivelse(SH&KR) - Operatør logger seg inn på operatørpanelet som er montert på PLS-riggen. - Operatør leser fra panelet, eller skriver inn valgte variabler og hvor stor utstrømning det skal være, ut i fra hvilke rettigheter operatøren har (se vedlegg 2). - Valgte variabler blir sendt til Master PLS en via trådløs ruter. - Master PLS en kommuniserer med de to slave PLS ene via PROFIBUS DP nettet. - I slave PLS ene er det programmert en regulator som regulerer til ønsket nivå i tanken. - AD/DA omsetteren på Slave PLS ene mottar og konverterer det digitale signalet fra PLS en til et analogt signal til de analoge komponentene (Ventiler). - Transmitterene (LT og FT, se figur 4. Side 9) kommuniserer kontinuerlig med PLS en om hvor stor utstrømning- og hvor høyt nivå det er i tanken (Entank). - Hvis nivået avviker mer enn 25% fra valgt referanse, i 5 sekund eller mer, skal det gå på en alarm og en varsellampe begynner å blinke med 0,5 sekunds intervall. - Kritisk alarm går på hvis nivået overstiger 90% eller understiger 10% i 5 sekund eller mer. Varsellampen blinker da med 0,2 sekunds intervall og pumpen stoppes automatisk. - Dersom det blir kvittert og det fortsatt er alarmtilstand vil lampen lyse fast. - Hvis det blir økt/mindre uttapping i utløpet vil PLS en (regulatoren) jobbe med å holde det valgte nivået i tanken. Prosessen som beskrevet over vil da gjenta seg. 4

9 2.2 Prosjektmål Effektmål(KR) - Økt innsikt i automatiseringsprosesser og en-/to-tank systemer. - Bra innjustering av regulator slik at tanken får ønsket innsvingningsforløp. - Erfaring ved det å samarbeide i gruppe Resultatmål(KR) - Dimensjonere et antialiasing filter for å få minst mulig støy. - Programmere en fungerende P-, PI-regulator og med foroverkobling av typen P, D eller PD i PLS en. - Skrive et brukervennlig program til operatørpanelet som kan lese og skrive verdier til PLS ene og varsle/kvittere ut alarmer. - Lage et brukervennlig operatørgrensesnitt på PC mot prosessen. - Prosjektet skal være klart til fremføring 12.Mai. - Prøve å unngå tidsforbruk på over 320 timer per student. - Sørge for at vi følger definisjoner i forprosjektrapporten videre i prosjektet. - Levere en to-siders tidsskriftartikkel om prosjektet Prosessmål(KR) - Vi skal oppnå høy måloppnåelse i prosjektet - Vi skal få økt kompetanse i Styresystemer og Reguleringsteknikk. - Vi skal få bredere og mer forståelse av alle enheter og programmer tatt i bruk i prosjektet. - Vi skal få økt innsikt i sammenhengen mellom ulike emner i pensum. 5

10 2.3 Prosjektbeskrivelse (FRM) Væskenivået i to tanker skal reguleres ved hjelp av to PLS er som blir styrt av én master PLS. Brukergrensesnittet for overvåkning av prosessen og kontroll er av typen InTouch som er et touchpanel montert i skapet på tankriggen. Dette systemet kommuniserer og styrer «master» PLS en. Utover i prosjektet skal vi: Programmere regulator i PLS. Programmere operatørpanel. Lage brukervennlig HMI på PC med InTouch lage hjemmeside med informasjon om prosjektet. Vi skal modulere og simulere systemet i simulink for så å finne fram til regulatorinnstillinger og analysere systemet. Det skal oprettes kommunikasjon mellom Master PLS, de to «slave» PLS ene og brukergrensesnittet som er operatørpanel med InTouch. Dette skal gjøres ved hjelp av Profibus og Ethernet. Det skal også opprettes mulighet for fjernstyring av tanktriggen via internett. Det skal konstrueres og dimensjoneres ett 1. ordens og 2.ordens Anti-aliasingfilter. Filteret av 1.orden skal brukes på målt utløp, det andre filteret som er av 2.orden skal brukes på målt nivå av tanken. 2.4 Spesifikasjoner(SH) Antialiasing filtre Vi skal lage to antialiasing filtre. Det ene filteret skal være 2. Orden og skal brukes på målt nivå i tanken. Det andre skal filtrere på målt utløp. Disse skal vi lage med brikken LM358. Ved hjelp av en 250 ohms motstand skal strømmen gjøres om til en spenning i området 1 5 V. Denne spenningen må kunne levere 4-20mA gjennom en 250 ohms motstand i strøminngangen til AD omformeren i PLS en. Figur 1. Antialiasing filter Figur 2. LM358 6

11 2.4.2 Regulator Følgende krav er gitt: HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG - Innsvingningforløp av typen minimum areal når nivået har nådd 60% uten stasjonært avvik, med sprang i utløp fra 3/3 til 1/3 (antall magnetventiler åpne). - Raskest mulig innsvingningstid til nivået holder seg innenfor +- 2% av måleområdet. - Minst mulig dynamisk avvik. - Skal fungere som P- og PI-regulator rykkfri overgang. - Direkte og reversert modus - Manuell modus i tillegg til den automatiske (rykkfri overgang). - I manuell modus skal pådraget settes - Mulighet for foroverkobling av P-, D- eller PD-type. - Proporsjonal forsterkning, integrasjonstid, nominelt pådrag, referanse og samplingstid skal kunne justeres. - Proporsjonal forsterkning, integrasjonstid og nominelt pådrag skal kunne justeres i foroverkoblingsdelen Alarmsystem En alarm skal gå av ut i fra ulike tilstander: - Dersom referanseavviket blir mer enn 25% (vanlig alarm). - Nivået i tanken overstiger 90% eller understiger 10% (kritisk alarm). Alarmen skal kun gå av hvis disse tilstandene varer i 5 sekunder eller mer. Vanlig alarm skal utløse en blinkende lampe med intervall på 0,5 sekund, mens kritisk alarm skal ha intervall på 0,2 sekund. Ved kritisk alarm skal pumpa automatisk slås av. 7

12 2.4.4 Operatørpanelet Panelet er av typen ix Panel TA100. Vi skal programmere slik at panelet har muligheter for både lesing og skriving av verdier inn til de to PLS ene, og fjernstyring av tankrigg via en WEB-server. Ulike operatører skal ha ulike lese- og skriverettigheter. All programmering i forbindelse med operatørpanel gjør vi i programmet ix developer på PC. Figur 3. ix Panel TA InTouch Dette programmet vil bli brukt til å få frem ulike skjermbilder på operatørpanelet. Disse skjermbildene skal vise følgende (ett bilde til hvert punkt): - Informasjon om forskjellige tilstander (Pumpe, nivå, pådrag og alarm) - Lesing/logging av alarm - Sanntidstrender - Historiske trender - Innlogging for 3 ulike operatørnivå med ulike rettigheter 8

13 2.4.6 Fysisk sammensetting av systemet Systemet er montert opp på to forskjellige rigger utarbeidet av skolen. En totankrigg og en PLS-rigg. I PLSriggen er operatørpanelet og to PLS er(slaver) montert i 3 forskjellige skap, BA1, 2 og 3 (se figur). To datanett realiserer sammenkoblingen av PC en, PLS ene og operatørpanelet. I det ene nettet ligger en Ethernet kabel mellom PC, operatørpanel og en Q-PLS (Master). Dette nettet er koblet sammen med skolens Ethernet via en ruter. De tre PLS ene er koblet sammen med et PROFIBUS DP nett. Q-PLS en (Master) skal virke som et bindeledd mellom Ethernet og PROFIBUS DP nettet. Figur 4. Fysiske systemet 2.5 Problemområder for prosjektutførelsen (JAK) 1. Gruppa har ingen erfaring med prosjektstyring. Problemet ligger i organiseringen og kommunikasjonen i mellom gruppas deltagere. Planlegging av prosjektets tidsbruk kan være krevende da vi har null erfaring tidligere, kun det som er estimert i oppgaveteksten. God prosjektstyring er en forutsetning til effektiv tidsbruk, god kommunikasjon og et godt resultat. 2. Deling av rigg med en annen gruppe kan skape komplikasjoner om når de ulike gruppene skal benytte tankriggen til testing. God kommunikasjon mellom gruppene kreves. 3. Kommunikasjon mellom de ulike enhetene i systemet. Det med å få hentet ut riktig informasjon på profibusen og ethernetet. Grundig 9

14 3 GJENNOMFØRING HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG 3.1 Milepæler (FRM) Viktige frister: Onsdag 25/2: Onsdag 4/3: Tirsdag 24/3: Mandag 20/4: Tirsdag 28/4: Torsdag 7/5: Mandag 11/5: Tirsdag 12/5: Fredag 22/5: Oppgaveteksten utleveres Forprosjekt innleveres. NB! Forprosjkektrapporten skal også inneholde arbeidspakkeskjemaer som vedlegg. Siste frist for enkel demo og godkjenning av miniprosjektet. Rapport for miniprosjektet leveres inn. Her skal også en foreløpig utgave av prosjektets hjemmeside presenteres. Simuleringsnotat innleveres. Arbeidnotatet skal inneholde matematisk modellering, simulering i Matlab, reguleringsstrategi og regulatorinnstillinger. Demonstrasjon og godkjenning av den praktiske delen i entank. (Det anbefales å bli ferdig før fristen!) Rapport for entankprosjektet leveres inn. Simuleringsnotatet skal med som vedlegg. NB! Regulatorinnstillingene fra simuleringsnotatet skal testes ut og dokumenteres i entankrapporten. Demonstrasjon og godkjenning av den praktiske delen i totank/ekstraoppgave. Rapport for totankprosjektet leveres inn. Innlevering av en to-siders tidsskriftartikkel. Prosjektets hjemmeside skal være helt oppdatert. Presentasjonen av prosjektet. Klasserom/auditorium oppgis senere. Figur 2 PLS-riggProsjektoppgave i faget Styresystemer, 2EA våren Eksamen i faget Styresystemer og reguleringsteknikk (Sannhetens øyeblikk!) 10

15 4 ORGANISERING (FRM) Gruppen for dette prosjektet inne faget Styresystemer og reguleringsteknikk består av studenter fra elektroingeniør-linja med fordypning i automasjon på Høgskolen i Sør- Trøndelag. Medlemmene er Jon Are Kolstad, Magnus Iversen, Kristian Reitan, Sindre Hodneland, Filip Robøle Myhre. Veileder for prosjektet er førsteamanuensis Dag Aune. 4.1 Veileder fra HiST Dag Aune Førsteamanuensis ved Program for Elektro- og Datateknikk, Avdeling for Teknologi, HiST. Telefon: E-post: 11

16 4.1.3 Prosjekt gruppemedlemmer Filip Robøle Myhre Født: 1. februar 1990 Adresse: Mælen 8C, 3039 Drammen, Trenerys gate 7, 7042 Trondheim Telefon: Utdanning: 2013-d.d Høgskolen i Sør-Trøndelag Bachelorgrad elektroingeniør Drammen videregående skole Allmennfaglig påbygging Åssiden videregående skole Yrkesfag elektro Arbeidserfaring: 2009-d.d Caverion AS, avdeling Lier Lærling/telekommunikasjonsmontør Suzuki Drammen RSA Mekaniker båt og mc Roadracing: Team Suzuki Drammen Mekaniker Annet: Dataprogrammer: C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, Arduino, Atmel Studio 6, GX Works 2, Labview, Solidworks Serfikater: B, M, A1 og Båt «Varmearbeider» - Kursbevis for arbeid med varme FSE Industri- Lavspenning 12

17 Magnus André Iversen Fødselsdato: 19. Juni 1990 Adresse: Elgfaret 31, 3617 KONGSBERG [Hjemby] Konrad Dahls vei 14, 7024 TRONDHEIM [Studie] Telefon: Utdannelse d.d. Elektroingeniør. HIST, Trondheim Forkurs for ingeniørstudier. HIST, Trondheim Lærlingetid som automatiker. Nor-Reg Systems, Hønefoss (Produktinnpakkingsmaskiner) Videregående skole (VG2 og VG3). Automasjon Videregående skole (VG1). Grunnkurs elektro. Arbeidserfaring d.d. Test-teknikker. Kongsberg Automotive, Laboratorium. Produksjons-teknikker. Kongsberg Automotive, Rollag Deltidssjåfør. Lampeland bakeri, Kongsberg Ekstrahjelper. Monter Trelast (Byggevarekjede). Annet: Dataprogrammer: Sertifikater C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, Arduino MS Office: Word, Excel, Power Point, Project Mitsubishi: GX Works 2, GX-Developer, E-Viewer (HMI) Førerkort: B, M, A, Båt (t.o.m. 50 fot (15,24 m)). Varme arbeider (Kursbevis for arbeid med varme). FSE Industri - Lavspenning 13

18 Sindre Lunde Hodneland Født: 14. September 1992 Adresse: Velumsbrekkene 28, 5208 Os Blåklokkeveien 13, 7050 Trondheim Telefon: Utdanning: 2013-d.d Høgskolen i Sør-Trøndelag Bachelorgrad elektroingeniør Haugetun folkehøgskole Fotball Kongshaug musikkgymnas Allmennfag med musikk Arbeidserfaring: Kirkegård Sommervikar Annet: Dataprogrammer: Fritidsinteresser: C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, GX Works 2, Labview. Trening, fotball, musikk Sertifikater Førerkort: B, Båt FSE Industri - Lavspenning 14

19 Jon Are Kolstad Fødselsdato: 12. april 1994 Adresse: Folstad, 7290 Støren [Folkeregistret] Mellomveien 24 b, 7042 TRONDHEIM [Studie] Telefon: Utdannelse d.d. Elektroingeniør, automatisering, HIST Trondheim : Gauldal Videregående Skole, Allmennfag, Realfag Arbeidserfaring d.d. Helg og tilkalling ved Kiwi Støren : Støttekontakt og leksehjelp i Trondheim Kommune, Barn og Familie 2011: Sommerjobb i Nortekstil AS 2010 / 2012: Sommerjobb ved NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk : Ekstrahjelp ved Støren Sag og Høvleri Annet: Dataprogrammer: Sertifikater C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, Arduino MS Office: Word, Excel, Power Point, Project Mitsubishi: GX Works 2 Førerkort: B, M FSE Industri - Lavspenning 15

20 Kristian Reitan Født: 29. juli 1993 Adresse: Reitveien 14, 6630 Tingvoll SigurdMunnsVeg 10, 7046 Trondheim Telefon: Utdanning: d.d Høgskolen i Sør-Trøndelag Bachelorgrad elektroingeniør (Automatisering) Høgskolen i Sør-Trøndelag Forkurs Tingvoll videregående skole Allmennfaglig påbygning Tingvoll videregående skole Arbeidserfaring: Yrkesfag elektro Sommerjobb, Avløser i fjøs Jonny Reitan Sommerjobb, Avløser i fjøs Guro Røttinsnes Annet: Dataprogrammer: Sertifikater: C++ Borland Builder, Matlab/Simulink GX Works 2, Labview MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Project Førerkort: B, M FSE Industri - Lavspenning 16

21 4.2 Arbeidslokaler og utstyrstilgang Utstyr til rådighet(jak) Multimeter Tankrigg 2, alt koblet sammen av skolen. Vi får ikke full tillatelse til å modifisere/endre noe. Inneholder PLSer, operatørpanelet og ethernet og profibusmodulene osv. Programvarene: o GX Works 2 o GX Configurator-DP o Beijer OPC Server o ix Developer o Microsoft Project Skolens PCer Komponenter til konstruering av antialiasingfiltre Ressurser til rådighet(jak) Vår veileder er Dag Aune skal være tilgjengelig under prosjektet. Vi får utdelt grupperom til å gjennomføre prosjektmøter. Alt av studiets litteratur og lærere kan også være til nytte 17

22 4.3 Prosjektleveranser (FRM) Innlevering av forprosjekt Onsdag 4/3/2015 Prosjektmøter annenhver uke til prosjekt slutt o Prosjektmøte onsdag 04/04/2015 o Prosjektmøte tirsdag 17/03/2015 o Prosjektmøte onsdag 08/04/2015 o Prosjektmøte onsdag 22/04/2015 o Prosjektmøte onsdag 04/05/2015 o Prosjektmøte onsdag 18/05/2015 Innlevering av enkel demo og miniprosjektrapport, hjemmeside skal presenteres tirsdag 24/03/2015 Simulering av systemet skal leveres mandag 20/04/2015 Demonstrasjon av praktisk del i en-tank, rapport for en-tank leveres inn tirsdag 28/04/2015 Demonstrasjon av praktisk del i to-tank, rapport for to-tank leveres inn torsdag 07/05/2015 Innlevering av to-siders tidsskriftsartikkel mandag 11/05/2015 Presentasjon av prosjektet tirsdag 12/05/ Webside(JAK) Vi kommer til å opprette en webside hvor relevant prosjektinformasjon blir lagt ut 4.4 Tids- og kostnadsplan Kostnader(MI) Når det gjelder kostnader ligger vi på et minimum. Det forventes ikke at gruppa skal investere i noe som gjelder prosjektoppgaven. Alt av utstyr og det vi trenger er skolen eiendeler. Komponenter som skal bestilles til antialiasingfiltrene er det skolen som må finansiere. Det er ikke satt opp noe budsjett på disse. 18

23 4.5 Prosjektstyring og kvalitetsstyring Kvalitetssikring(MI) For god kvalitet på prosjektets sluttresultatet er det viktig at alle tidsfrister og planer samsvarer meget etter plan fra Gantt-diagrammet. Gjør oppmerksom på at dette er en plan i kontinuerlig endring ettersom mange faser i prosjektet er avhengig av hverandre, og forsinkelser kan forekomme. Det skrives kontinuerlig oversikt over gruppemedlemmenes timebruk i eget Excel dokument. Dette er ikke for å henge ut enkeltindivider i gruppen, men for å se gruppens helhetlige timeantall og produktivitet. Oppgavene gjennom prosjektet skal deles mellom gruppens medlemmers fagfelt/interesseområder. Dette for å få fokus på oppgavene, produktiv framgang og trivsel, og ikke-minst beste løsning for å få de best til å gi resten av medlemmene en totaloversikt over deloppgavene underveis og etter ferdigstilling. Gruppen har blitt enig om å benytte skylagringstjenesten DropBox. Dette er av mange praktiske og gunstige sikkerhetsmessige grunner. Eksempelvis vil denne tjenesten synkronisere alle dokumenter gruppen lager direkte på alle gruppemedlemmenes PC/MAC automatisk. DropBox har også et gunstig backup-system som beholder alle slettede dokumenter i 30 dager. Alle dokumenter som gruppemedlemmene lager, lagres henholdsvis enkeltvis i MS Word-dokumenter under passende mappe på gruppens DropBox, for så settes sammen til et sammenhengende dokument til slutt. Gruppenes medlemmer er også blitt enige om å ha gode vaner vedr. lagring av dokumenter så fort dokumentene startes å jobbe med (På tilpassende sted på DropBox). Møteinnkallinger (og møtereferater) lagres også under egen mappe på DropBox, men møteinnkallinger sendes på mail til veileder, Dag Aune, og alle medlemmene i god tid før avsatt tid for seansen. For god kvalitet vedrørende Software og Hardware(filteret) i prosjektet, ser vi lurt i å testes så tidlig som mulig for feil og/eller mangler/forbedringer. For kontinuerlig kommunikasjon i gruppen på en effektiv, konstruktiv og økonomisk måte, er det opprettet en facebook-chat som alle medlemmene allerede er en del av, og vil bli benyttet for samtaler gruppemedlemmene i mellom. Ved ellers viktige beslutninger eller overseelse av dokumenter/tester/resultater kan programmet Team Viewer benyttes (Skjermdeling på flere PC/MAC). 19

24 4.5.2 Versjonskontroll(FRM) For at alle gruppedeltagere skal kunne se og jobbe på de samme filene og ha tilgjengelighet til alt har vi valgt å bruke Dropbox som vårt felles lagringssted. Filene lagres med beskrivende navn og versjonsnummer for å holde kontroll med eventuelle oppdateringer som er gjort. Dette gir da mulighet til å gå tilbake dersom vi får problemer med en av versjonene inneholder feil og mangler Tester, sjekklister og feilsøking (KR) Det oppstår ofte feil på anlegg, og mange ganger skjer dette på det verst tenkelige tidspunktet. For å unngå de fleste feilene tar vi små steg om gangen og tester del for del. Vi starter med et lite program i PLS en og et lite InTouch program for å sjekke at de «snakker» sammen gjennom seriekabelen. Hvis dette virker er neste steg å teste om programmet virker på selve tankriggen. Dette gjør vi ved å se om programmet virker over Ethernet via Q-PLS en og over PROFIBUS-nettet til FX1N-PLS en. Hvis det virket kan vi utvide med den andre FX1N- PLS en og til slutt operatørpanelet. Figur Feilsøking (Miniprosjekt) Først når alt dette virker som det skal kan vi prøve med et større program. Alt utstyret på tankriggen som vi skal jobbe på skal være i orden, og vi har dermed ikke lov å utføre noe feilsøking/reparasjoner på denne uten godkjenning fra lab-ingeniøren. Feilene som mest sannsynlig kommer til å oppstå vil ligge i programmeringen/innstillingene våre. Å få alt til å fungere på riktig måte uten feil er det som inngår i miniprosjektet som skal utføres før vi begynner på entank prosjektet. God dokumentasjon er nøkkelordet. 20

25 4.6 Bonusoppgave HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG Bonusen(KR) Prosjektet kan utvides med forskjellige bonusdeler, men vi kan bare velge å gjøre en bonusoppgave: 1. Bruk av strukturert tekst for å lage ei komplett regulatorblokk med PID-regulator. Denne skal lages som ei funksjonsblokk i GX Works2. 2. Fjernstyring av tankriggen med SMS-meldinger og utsending av utvalgte alarmer til oppgitt mobiltelefon. NB! Ikke godt nok bare å bruke web-serveren i operatørpanelet og vise side i webleser på smarttelefonen. 3. Kameraovervåking av tankriggen via internett. 4. Regulering av nivået ved hjelp av frekvensomformerstyring av pumpemotoren via PROFIBUS-nettverket. Innløpsventilen må da stå 100 % åpen hele tida. 5. Eget bonusforslag. Dersom gruppa finner en artig problemstilling under arbeidet med prosjektet kan de legge det fram som et eget bonusforslag Hvis man gjennomfører en bonusoppgave vil man få bonuspoeng, men antall bonuspoeng kan variere etter hvilken oppgave som blir valgt, og hvor godt oppgaven blir gjennomført, rapportering og hvor mye tid brukt. Vi vil ikke prioritere bonusoppgaver før vi ser fremdriften i hovedprosjektet og er sikker på at alt i hovedprosjektet vil bli gjort skikkelig, da bonusoppgavene kan ta ganske lang tid. Det er også en tidsfrist før den endelige avgjørelsen om bonusarbeidet skal tas, den 22/4. 21

26 5 VEDLEGG HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG Vedlegg 1: Samarbeidsavtale Engasjement: 1. Vi har alle blitt enige om at vi skal bidra like stor grad når det gjelder arbeid i prosjektet og skriving av forprosjektrapport, miniprosjektrapport og selve prosjektrapporten. Vi har blitt enige om at arbeidsinnsatsen vår skal ligge på toppkarakter-nivå. 2. Alle skal møte til avtalt tid. Blir man forsinket skal det meldes fra i god tid på til gruppeleder via vår gruppe på facebook. Er man forsinket eller borte uten gyldig grunn fra møter mer enn 2 ganger, skal dette tas opp og drøftes i gruppa. Gyldig grunn er sykdom eller forhåndsmeldt fravær. 3. Ved slutten av hvert møte skal det legges en plan for innhold til neste møte, dette for å sikre godt samarbeid og for å sørge for at vi oppnår våre milepæler. 4. Det skal utarbeides møtereferat fra alle møter som skal vedlegges i rapporten. Gruppelederen er ansvarlig for at det skrives referat. 5. Hver enkelt stiller med nødvendig utstyr som måtte trenges (som skrivesaker og lignende) ved hvert møte. Trivsel i gruppa: 1. Trivsel i gruppa er viktig! Det er derfor svært viktig at terskelen for å stille spørsmål og komme med meninger er lav. Alle spørsmål og meninger skal drøftes på lik linje. 2. Det er også viktig å ha det gøy under hele prosessen, men seriøsitet og saklighet er svært viktige punkter som må vektlegges mye. Konflikter forårsaket uenigheter og lignende, skal løses fortløpende og skal være ordnet opp i før arbeidsdagens slutt. 3. Det skal settes opp og planlegges milepæler underveis i prosjektet, dette for å unngå stor arbeidsbelastning i slutten av prosjektet. Arbeidet vil fordeles fortløpende og likt utover i gruppa, og skal gjøres til avtalt tid. 22

27 Læringsprosessen: 1. Vi er alle klare over at vi er selv ansvarlige for å få med oss og lære alle de forskjellige delene av prosjektet. 2. Vi må trene på å gi hverandre konstruktive og ærlige tilbakemeldinger slik at vi får utviklet oss mest mulig. Har vi god intensjon bak, kan det meste sies. 3. Vi skal utfordre hverandre til å ta utfordringer som vi ikke er helt trygge på slik at vi får lært mest mulig nytt. Vi skal også hjelpe hverandre med oppgaver vi har fordelt utover i gruppa og bruke den fagkunnskapen vi har tilgjengelig. Dette betyr at vi skal be om hjelp og hjelpe andre om noen står fast for å støtte hverandre gjennom prosjektet. 4. Alle skal kunne finne sin plass i gruppen ved å kunne by på seg selv og bidra. 5. Kunnskaper som er tilegnet i forelesninger videreføres og brukes gjennom hele prosjektet i så stor grad som mulig. 6. Vi kommer til å rullere rundt på gruppens leder slik at alle får prøvd seg på å være gruppeleder, å få litt erfaring med det. Det skal lages en liste som viser hvem som er leder. 23

28 Underskrifter: Samarbeidsavtalens varighet: Sted/Dato Gruppedeltakernes underskrift Trondheim Sign Jon Are Kolstad Trondheim Sign Magnus Iversen Trondheim Sign Kristian Reitan Trondheim Sign Filip Robøle Myhre Trondheim Sign Sindre Hodneland 24

29 Vedlegg 2: Tabell skrive- og leserettigheter InTouch 25

30 Vedlegg 3: Tabell skrive- og leserettigheter operatørpanel 26

31 Vedlegg 4: Gantt-diagram 27

32 28

33 Vedlegg 5: Målsetning Målsetningsdokument, Filip Robøle Myhre Jeg har som målsetning å oppnå høy måloppnåelse på prosjektet. Jeg kommer til å fortjene god karakter fordi jeg ønsker å jobbe hardt selvstendig og i gruppen mot felles mål. Jeg har fagbrev i Telekommunikasjons-montør faget (ikke at det er mest relevant i forhold til automatiseringssystemer), men jeg har fortsatt skaffet meg noe erfaring generelt om elektro som jeg og evt andre i gruppa kan dra nytte av. Jeg vil si jeg har bra interesse for faget og holder på med relevante ting også på fritiden. Jeg kommer til å jobbe så mye som mulig og har ikke noen spesielle begrensninger på når eller hvor jeg kan jobbe. Jeg kommer til å møte man fre og delta på overtid dersom dette trengs. Jeg har heller ingen problemer med å jobbe i helgen om dette er nødvendig. Trondheim Sign Dato/sted Filip Robøle Myhre 29

34 Målsetningsdokument, Jon Are Kolstad Jeg har ønsker å oppnå høy måloppnåelse i prosjektarbeidet, fordi jeg ønsker å skaffe meg tilsvarende kunnskap. Jeg kommer til å fortjene det fordi jeg kommer alltid til å yte mitt ytterste for at jeg som enkeltperson skal tilegne meg det som trengs av kunnskap og forståelse. Som gruppemedlem kommer jeg til å bidra med kontinuerlig deltagelse, god innsikt og et ønske om et høyt kunnskapsnivå. Jeg kommer ikke til å gi meg selv om man ikke forstår eller tiden blir knapp. I gruppa kommer jeg til å bidra mot en felles måloppnåelse. Jeg har ingen tidligere relevant erfaring, men er svært interessert og veldig engasjert i automatisering generelt. Min arbeidsrutine er oppmøte på skolen hverdager fra (helg om nødvendig). Framtidig arbeid kommer til å bli startet på så fort som mulig, og tidsfrister blir holdt. Det som kommer til å begrense mitt arbeid er at jeg jobber annenhver helg (fredagskveld og lørdag) hos Kiwi Støren (partallsuke), men dette er forutsigbart og kommer til å planlegge arbeidet etter det. Trondheim Dato/sted Sign Jon Are Kolstad 30

35 Målsetningsdokument, Magnus Iversen Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B, eller bedre, på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg ønsker å jobber hardt både selvstendig og i felleskap mot et felles mål. Jeg har allerede fagbrev som automatiker, og håper min erfaring innen automatiserte anlegg, spesielt fra serie-produksjon med PLS og HMI-Systemer fra leverandøren Mitsubishi (som skolen også benytter) kommer til å hjelpe. Verdt å nevne at selv på fritiden benytter jeg Matlab til uthenting av data, gjøre arbeid lettere og simuleringer. Jeg er fortsatt ansatt i en bedrift (Kongsberg Automotive, KA) som kan kreve noe tid, noe som kan gå utover min tilstedeværelse enkelte dager under prosjektet. Skal sies at jobben jeg har i KA er veldig relatert både til pågående skolegang og prosjektet. [Ikke lett å forutse tidspunkt] En annen tidkrevende del, er min forlovede som jeg også ønsker å prioritere noe tid til. Hu er boende i Russland for tiden, og reiser frem og tilbake er kostbare økonomisk og personlig. [Tidspunkt for reise(r) drøftes med gruppes medlemmer før avgjørelse] Digitalt arbeid kan gjøres på fly og på hotell Fravær blir selvsagt annonsert i god tid i forveien til gruppens deltagere. Trondheim Dato/sted Sign Magnus A. Iversen 31

36 Målsetting, Sindre Hodneland Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B, eller bedre, på prosjektet. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Jeg kommer til å jobbe så godt jeg kan, og være tidlig ute med å begynne på oppgaver jeg har, slik at ting ikke blir hektisk. Om ting blir hektisk kan dette gå utover prestasjon og resultat. Å være tidlig ute vil også gjøre det mulig å sikte mot bonusoppgaven. Engasjere meg ovenfor gruppen og deres arbeidsoppgaver for å utveksle kunnskap, forståelse og få et helhetlig bilde over prosjektet og systemet vil bli en viktig del. Jeg kommer også til å ha en god arbeidsrytme. Dvs. være på skolen fra klokken 08:15 mandag fredag (og helg der det blir nødvendig) når jeg har mulighet. Dette for å prøve å unngå lange kvelder slik at jeg kan være uthvilt til neste dags økt. Ikke nøle med å spørre veileder, men samtidig være selvstendig og prøve og feile. Jeg har stort sett ingen begrensninger med tanke på tid og sted for jobbing. Dette vil eventuelt bli tatt opp underveis (i god tid før). Trondheim Dato/sted Sign Sindre Hodneland 32

37 Målsetting, Kristian Retian Jeg har som målsetting å oppnå karakteren B eller bedre på prosjektet. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil jobbe hardt selvstendig og i felleskap mot et felles mål. Jeg vil også møte opp på skolen fra tidlig på morgenen og jobbe så lenge som det trengs sammen med gruppa når dette er nødvendig. Jeg har ikke noe relevant fagbrev eller liknende erfaring fra tidligere, men jeg vil bruke alt jeg har lært meg siden jeg begynte på ingeniør-studiet til å bidra best mulig. Jeg vil spørre om hjelp når jeg står fast, men samtidig være selvstendig ved å prøve og feile på egenhånd. Det eneste andre som krever min tid i tillegg til skolen/prosjektet er det at jeg vil komme til å dra hjem til familien muligens annenhver helg, men tidspunkt(er) for dette diskuteres nærmere med gruppens medlemmer. Trondheim Dato/sted Sign Kristian Reitan 33

38 Vedlegg 6: Arbeidspakkeskjemaer Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Få kommunikasjon mellom PLS, Profibus og Ethernet- Aktivitet nr: modulene 01 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende 04 aktiviteter: Mål: Sørge for kommunikasjonen virker perfekt. Arbeidsbeskrivelse: Full sjekk av systemets kommunikasjon og signaler. Lage utfyllende sjekkliste sånn at alle tenkelige koplingsfeil og programfeil kan avdekkes. Teste ut etter sjekklista. Rette eventuelle feil. Timeverk: 90 timer Fordeling: Magnus A. Iversen: 30 timer Jon Are Kolstad: 30 timer Filip R. Myrhe: 30 timer Kostnader: Ressurser: PLS, PROFIBUS og Ethernet-moduler Risiko: Det er viktig at riktig data sendes fra PLS til PROFIBUSen og at man får tak i riktig data fra PROFIBUS-nettet. Stor risiko ved at alt skal kunne fungere. Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen m Prosjektmedarbeidere: Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

39 Fag: TELE2008-A V15 Styresystemer og reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: HMI PC, InTouch Aktivitet nr: 02 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: 07 Mål: Sørge for at PC og InTouch kommuniserer perfekt, og lage et godt brukergrensesnitt Arbeidsbeskrivelse: Sette opp kommunikasjon mellom de ulike programmene Først kommunisere med et lite program, deretter utvide det. Rapportere og lagre ofte Lage brukergrensesnitt Timeverk: 55 timer Fordeling: Sindre Hodneland: 40 timer Kristian Reitan: 15 timer Kostnader: ingen Ressurser: ingen Risiko: Å gå for fort frem uten å teste underveis Faglig ansvarlig: Sindre Hodneland Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan

40 Fag: TELE2008-A 15V Styresystemer og Reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Foreløbig utgave av Webside Aktivitet nr: 03 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Utvikle en fungerende Webside til prosjektet Arbeidsbeskrivelse: Få tilgang til gruppens tildelte bruker på Hekta.org Utvikle websiden i HTML Fungerende nettside på Timeverk: 30 timer Fordeling: Kristian Reitan : 30 timer Kostnader: Ingen Ressurser: Ingen Risiko: Faglig ansvarlig: Kristian Reitan KR Tlf: Prosjektmedarbeidere: 36

41 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Skrive rapport Aktivitet nr: 04 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 01, 02, 03 Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Dokumentere og sette sammen en utfyldende og godt dokumentert rapport. Arbeidsbeskrivelse: Skrive detaljert sluttrapport som beskriver og dokumenterer problemstilling, løsninger, og arbeid som gruppen har gjort under prosjektperioden. Timeverk: 50 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 10 timer Magnus A. Iversen: 10 timer Filip R. Myrhe: 10 timer Sindre Hodneland: 10 timer Kristian Reitan: 10 timer Kostnader: Ressurser: Microsoft Word Risiko: God dokumentasjon er viktig. Faglig ansvarlig: Jon Are Kolstad Prosjektmedarbeidere: Magnus A. Iversen Filip R. Myhre Sindre Hodneland Kristian Reitan tlf: epost: tlf: epost: tlf: epost: tlf: epost: tlf: epost: 37

42 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: Modellering og simulering Aktivitet nr: 05 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Anskaffe regulatorinnstillinger Arbeidsbeskrivelse: Det skal lages en enkel matematisk modell av nivåreguleringa av tanken med både serieregulering og foroverregulering. Simulering og modellering skal være gjort i Matlab. Dette skal resultere i regulatorinnstillinger Timeverk: 60 timer Fordeling: Filip R. Myrhe: 40 timer Jon Are Kolstad: 10 timer Sindre Hodneland: 10 timer Kostnader: Ressurser: Matlab Risiko: God dokumentasjon er viktig. Faglig ansvarlig: Filip Robøle Myhre Prosjektmedarbeidere: Sindre Hodneland Jon Are Kolstad

43 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: Antialiasingfiltre Aktivitet nr: 06 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: 2 stk antialiasingfiltre Arbeidsbeskrivelse: Det skal lages to antialiasingfiltre. Det ene skal brukes på målt nivå i tanken, og skal være av 2.orden. Det andre skal filtrere på målt utløp, og ska være av andre orden. Det skal dimensjoneres, bestille komponenter, settes sammen og testes. Timeverk: 60 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 30 timer Magnus A. Iversen: 30 timer Kostnader: Ressurser: Loddesaker Risiko: Utregninga og dimensjoneringa må være nøyaktig. Faglig ansvarlig: Jon Are Kolstad Prosjektmedarbeidere: Magnus A. Iversen

44 Fag: TELE2008-A 15V Styresystemer og Reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: HMI Aktivitet nr: 07 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 03 Etterfølgende aktiviteter: 11 Mål: Programmere en ferdig og fungerende HMI mellom PC- og InTouch Arbeidsbeskrivelse: Ferdiggjøring av brukergrensesnitt Få PC, InTouch og PLS til å kommunisere på entank-riggen Timeverk: 70 timer Fordeling: Sindre Hodneland: 35 timer Kristian Reitan : 35 timer Kostnader: Ingen Ressurser: Ingen Risiko: Å gå for fort frem uten å teste underveis Faglig ansvarlig: Sindre Hodneland Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan

45 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: Programering av slave PLS Aktivitet nr: 08 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 01 Etterfølgende 11 aktiviteter: Mål: Slave PLS skal regulere en tank Arbeidsbeskrivelse: Det skal programmeres en regulator som styres av en PLS. Regulatoren skal regulere nivået i en tank. Det må tilrettelegges for kommunikasjon. Timeverk: 90 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 30 timer Magnus A. Iversen: 30 timer Filip R. Myhre: 30 timer Kostnader: Ressurser: GX Works og Melsec PLS Risiko: Stort program krever god dokumentasjon for oversikt og evt. feilsøking. PLSene må oppfylle prosjektkravene. Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen Prosjektmedarbeidere: Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

46 Fag: TELE2008 A V15 Styresystemer og reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: To-tankprosjekt Aktivitet: Rapportskriving Totank Aktivitet nr: 09 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: alle Etterfølgende aktiviteter: ingen Mål: Rapport av totanksystemet Arbeidsbeskrivelse: Rapportere utvidelsen av programmet/systemet Jobbe sammen med gruppe 3. Timeverk: 80 timer Fordeling: Magnus A. Iversen: Kristian Reitan: Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre Kostnader: ingen Ressurser: ingen Risiko: Kan bli for mange personer. 16 timer 16 timer 16 timer 16 timer 16 timer Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

47 Fag: TELE2008-A 15V Styresystemer og Dato: Reguleringsteknikk Prosjekt: To-Tankprosjekt Aktivitet: Utvidelse Aktivitet nr: 10 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 07 og 08 Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Utvide PLS og HMI programmer til å fungere sammen på to tanker Arbeidsbeskrivelse: Sammarbeide med gruppe 3 for å sy sammen tidligere lagde PLS- og HMI- programmer å få det til å virke på to tanker. Timeverk: 150 timer Fordeling: Magnus A. Iversen: 30 timer Kristian Reitan: 30 timer Sindre Hodneland: 30 timer Jon Are Kolstad: 30 timer Filip Robøle Myhre: 30 timer Kostnader: Ingen Ressurser: Ingen Risiko: Kan bli mye styr og overlapping av oppgaver når mange skal jobbe sammen. Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen Sindre Hodneland Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

48 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: To-Tankprosjekt Aktivitet: Skriving av tidsskriftartikkel Aktivitet nr: 11 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Alle Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Lage en tidsskriftartikkel som kan publiseres. Arbeidsbeskrivelse: Tidsskriftartikkelen skal være en to-siders artikkel. Fremlegging av artikkelen skal skape interesse og popularitiet hos vår målgruppe (ingeniører/teknikkere). Om leseren lærer noe nytt er det bra. Timeverk: 50 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 10 timer Magnus A. Iversen: 10 timer Filip R. Myhre: 10 timer Sindre Hodneland: 10 timer Kristian Reitan: 10 timer Kostnader: Ressurser: Microsoft Word Risiko: God og fengende artikkel som skal skape interesse. Gode formuleringer. Faglig ansvarlig: Sindre Hodneland tlf: epost: Prosjektmedarbeidere: Jon Are Kolstad tlf: epost: Filip R. Myhre tlf: epost: Magnus A. Iversen tlf: epost: Kristian Reitan tlf: epost: 44

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015 2015 Forprosjektrapport Gruppe 3 2EA 04.03.2015 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning... 2 2.1 Forord... 2 2.2 Oppgaven... 3 2 Prosjektorganisering... 4 2.1 Oppdragsgiver... 4 2.2 Veileder fra HiST...

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015

Forprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag Forprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Avdeling for teknologi Program for data- og elektroteknikk 7004 Trondheim Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 TCP/IP Ethernet (skolens) Trådløst nettverk PC HMI PC2 PC3 Twisted pair SKAP

Detaljer

Forprosjektrapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015

Forprosjektrapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 rapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Gruppe 5 Prosjektoppgave, forprosjekt Prosjekt Styresystemer & Reguleringsteknikk Gruppe 5 (AR) Oppgavens tittel: Prosjektoppgave i faget Styresystemer

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Gruppe 3. Forprosjekt i faget styresystemer

Gruppe 3. Forprosjekt i faget styresystemer Gruppe 3 Forprosjekt i faget styresystemer 2EA Våren 2016 Bevisst latt være tom 1 Forprosjekt, prosjektinformasjon. (JFH) Oppgavens tittel: Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016: Forprosjekt

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag (Skrevet av ØE, AA og EB) Miniprosjektet er et delprosjekt, hvor målet er å etablere kommunikasjon på PLS-riggen

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Prosjekt i faget Styresystemer

FORPROSJEKTRAPPORT. Prosjekt i faget Styresystemer Avdeling for teknologi Program for elektrofag Og fornybar energi 7004 Trondheim FORPROSJEKTRAPPORT Prosjekt i faget Styresystemer Sindre Åberg Mokkelbost, Markus Gundersen, Anders Nilsen, Marius Dyrseth,

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Kraftverksimulator Project title: Power Simulator Dato: 29.09.2005 Antall sider/bilag:

Detaljer

Prosjekt styresystemer & Reguleringsteknikk Gruppe 6 Forprosjekt. Forprosjekt

Prosjekt styresystemer & Reguleringsteknikk Gruppe 6 Forprosjekt. Forprosjekt 1 Gruppe 6 (BB) Prosjektoppgave tittel: Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016 Gruppedeltagere: Marius Moum (MM) Kim Joar Øverås (KØ) Stian Venseth (SV) Erlend Sagvold Kluken (EK) Bendik

Detaljer

SIMULERINGSNOTAT. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Laget av Torbjørn Morken Øyvind Eklo

SIMULERINGSNOTAT. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Laget av Torbjørn Morken Øyvind Eklo SIMULERINGSNOTAT Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01 Laget av Torbjørn Morken Øyvind Eklo Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag Simulering av nivåregulering av tank ved

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016 Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016 Forprosjektrapport Marius Vatnehol Fjørtoft Stein Ivar Sylte Anders Lunde Engen Simen Rogn Aune Petter Liljenstrøm Vebjørn Eklo Innleveringsdato: 02.mars

Detaljer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer Kapittel 3 Reguleringsutstyr Dette underkapitlet gir en oversikt over forskjellig reguleringsutstyr i form av kommersielle regulatorer og (prosess)styringssystemer og liknende, det vil si det utstyret

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Rapport Entank. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Rapport Entank. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport Entank Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag (Skrevet av TM) Entank-prosjektet er en del av et større prosjekt som går i vårsemesteret

Detaljer

Styresystemer og reguleringsteknikk Forprosjekt

Styresystemer og reguleringsteknikk Forprosjekt Styresystemer og reguleringsteknikk Forprosjekt Gaute Nybo, Basir Sedighi, Runar Halvorsen, Thomas Hestnes, Torkil Mollan og Sjur Tennøy Hovedprosjekt for TELE2008-A Styresystemer og reguleringsteknikk

Detaljer

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013 Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning PROSJEKTOPPGAVE Halden, Remmen 02.10.2013 Fil : Skrevet ut av : sl 02.10.2013 09:27:00 Antall

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 ENTANK 2015 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 Forord [EAH] Entankrapporten er en del av et stort prosjektarbeid som vi fikk tildelt våren 2015 i faget Styresystemer og reguleringsteknikk. Prosjektgruppen består

Detaljer

Toakset solkonsentrator

Toakset solkonsentrator HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bachelorprosjekt E1105 Toakset solkonsentrator Forprosjektrapport HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Entankprosjektrapport

Entankprosjektrapport Høgskolen i Sør-Trøndelag Entankprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Elektronisk tavle for vektløftstevner Dato: 27.01.2006 Project title: Weightlifting

Detaljer

Test av USB IO-enhet. Regulering og HMI.

Test av USB IO-enhet. Regulering og HMI. Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Lab Industriell IT Fag ITD 30005 Industriell IT Laboppgave 3. Gruppe-oppgave Test av USB IO-enhet. Regulering og HMI. Skal gjennomføres i løpet av

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Kandidatnr: Eksamensdato: 13.desember 2013 Varighet/eksamenstid: 09.00-12.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT208T-A Programmerbare logiske styringer 3EK

Detaljer

Inst. for elektrofag og fornybar energi

Inst. for elektrofag og fornybar energi Inst. for elektrofag og fornybar energi Fag TELE2001 Reguleringsteknikk Løsningsforslag, Tank 4 øving 1 Utarbeidet av Erlend Melbye 2015-09-07 Revidert sist Fredrik Dessen 2015-09-07 1 Oppstart av Tank

Detaljer

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt Web-prosjekt Om kurset Organisering av kurset Består av to hoveddeler: Webpublisering Prosjektarbeid Motivasjon Web Lære å utvikle websider Lære prinsipper for brukervennlighet og tilgjengelighet Skrive

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

Simuleringsnotat. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 6. av Stian Venseth og Kim Joar Øverås

Simuleringsnotat. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 6. av Stian Venseth og Kim Joar Øverås av Stian Venseth og Kim Joar Øverås Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 6 Sammendrag I dette arbeidsnotatet vil det bli komme frem hvordan vi har jobbet med modellering og simulering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Målform: Bokmål Eksamensdato: 15.desember 2014 Varighet/eksamenstid: 0900-1400 Emnekode: Emnenavn: TELE2001-A Reguleringsteknikk Klasse: 2EL 2FE Studiepoeng:

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Kandidatnr: Eksamensdato: 14.desember 2012 Varighet/eksamenstid: 09.00-12.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT208T-A Programmerbare logiske styringer 3EK

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Statusrapport gruppe H09E

Statusrapport gruppe H09E Statusrapport gruppe H09E03 24.04.09 Gruppen har nå kommet godt i gang med hovedprosjektoppgaven, og har så langt hatt fire møter med Seal-Jet Norge AS. Ferdiggjort: Det planlagte arbeidet som gruppen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG EDT208T-A. Programmerbare logiske styringer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG EDT208T-A. Programmerbare logiske styringer HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: 14.desember 2012 Varighet/eksamenstid: 09.00-12.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT208T-A Programmerbare logiske styringer

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen 1.0 Problemstilling... 3 1.1 Utstyr... 3 2.0 Valg av metoder... 3 3.0 Resultat...4 3.1 PL-7 Pro... 4 3.2 InTouch... 4 4.0 Problem... 5 4.1

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

samarbeidsavtale Utkastet er basert på erfaringer tidligere prosjektstudenter

samarbeidsavtale Utkastet er basert på erfaringer tidligere prosjektstudenter samarbeidsavtale I løpet av de to første landsbydagene skal studentgruppene utarbeide en samarbeidsavtale. På de følgende sidene finner du et forslag. Før du leser utkastet, vær oppmerksom på følgende:

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi er! ;9#!09+,.!)#0/0.')!4+0.!B#!-',,#-.#*!B#.(##,!NF3!1,*!NF2!.'!+0#!.9#!*/%%#)#,./1$! /,&+.!4'*#:!NF3!4+0.!)#&$1-#!NWX!1,*!"NI!4+0.!B#!Y(/.9'+.!0'$*#)Z!K*/%%#)#,.!'%! *#%1+$.!-',%/A+)1./',L:!!! [1.#!&/,!1,*!"'+)-#!&/,0!'%!\25!4+0.!B#!*/0-',,#-.#*:!

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Miniprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015

Miniprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag Miniprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Målform: Bokmål Eksamensdato: 7. januar 2011 Varighet/eksamenstid: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT212T Reguleringsteknikk grunnkurs 2EL Studiepoeng:

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A.

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Bolteforbindelser Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. Planlagt startdato: 12.01.15 Varighet: 16.06.15 Oppdragsgiver:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: FORPROSJEKT RAPPORT:...2 1.Mål og rammer:...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Prosjektmål...2 1.3 Rammer...2 2. Omfang:...2 Oppgavebeskrivelse og avgrensning:...2 3. Prosjektorganisering:...3

Detaljer

Totankprosjektrapport

Totankprosjektrapport Høgskolen i Sør-Trøndelag Totankprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 5 & 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Visjonsdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Øving 1 ITD Industriell IT

Øving 1 ITD Industriell IT Utlevert : uke 37 Innlevert : uke 39 (senest torsdag 29. sept) Avdeling for Informasjonsteknologi Høgskolen i Østfold Øving 1 ITD 30005 Industriell IT Øvingen skal utføres individuelt. Det forutsettes

Detaljer

TOTANK RAPPORT. Gruppe 1 og 2

TOTANK RAPPORT. Gruppe 1 og 2 TOTANK RAPPORT Gruppe 1 og 2 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag Totank-prosjektet og bonusoppgaven er deler av ett større prosjekt i faget «Reguleringsteknikk og styresystemer» for 2EA. Totank-prosjektet

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer