Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015"

Transkript

1 Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015 Gruppe 4: Magnus A. Iversen Kristian Reitan Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

2 FORPROSJEKT for prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Oppgavetittel (Norsk/engelsk): Regulering av væskenivået i en tank Regulating the liquid level of a tank Forfattere / Gruppedeltakere: Magnus A. Iversen Telefon: E-post: Kristian Reitan Telefon: E-post: Utgitt: Innleveringsdato: Antall sider/ vedlegg: 22 sider / 6 Vedlegg Veileder internt: Dag Aune Telefon: E-post: Sindre Hodneland Telefon: E-post: Jon Are Kolstad Telefon: E-post: Filip Robøle Myhre Telefon: E-post: Studieretning: TELE2008-A 15V - Styresystemer og reguleringsteknikk Prosjektnummer: Nr 1 Oppdragsgiver: Høgskolen I Sør-trøndelag (Avdeling for teknologi) Oppdragsgivers kontaktperson: Dag Aune

3 Sammendrag(FRM) Denne forprosjektrapporten er første del av prosjektoppgaven vår. Her vil vi ta for oss de ulike delene av prosjektet og dele disse opp i forskjellige arbeidspakker som vil bli fordelt mellom gruppedeltakerne. Oppgaven går ut på i første omgang å lage et reguleringssystem som skal regulere væskenivået i en tank. Oppgaven er delt inn i hoveddeler som hardware, software og testing som da innebærer at vi skal lage alt fra programkoder til brukergrensesnitt til forbruker/operatør. Hele prosessen er satt sammen i et Gantt-diagram som beskriver tidslinjen og tidsforbruket av de ulke delene. Denne rapporten inneholder våre tanker om prosjektet, nødvendig informasjon om oppgaven og vil være en mal for videre arbeid. Forord Denne rapporten er starten på prosjektoppgaven i faget Styresystemer vi skal ha våren 2015 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette er forprosjektrapporten om prosjektoppgaven som inneholder oversikt over hva som skal gjøres og prosjektstyringen for prosjektet. Vi ser fram til å ta fatt på den store prosjektoppgaven og bruke det vi har lært i løpet av vår skolegang i praksis. Vi vil på forhånd takke våre forelesere, Arnfinn Hofstad, Pål Gisvold og Dag Aune for god veiledning. Vedleggs liste: Vedlegg 1: Samarbeidsavtale Vedlegg 2: Tabell skrive- og leserettigheter InTouch Vedlegg 3: Tabell skrive- og leserettigheter operatørpanel Vedlegg 4: Gantt-diagram, 2 stk Vedlegg 5: Målsettning, 5 stk Vedlegg 6: Arbeidspakker, 11 stk

4 Innhold 1 Innledning Bakgrunn(KR) Oppgavetekst(SH) Definisjoner Definisjoner og begrepsforklaringer (JAK) Forkortelser (JAK) Teknisk del Problemstilling (FRM) Prosessbeskrivelse(SH&KR) Prosjektmål Effektmål(KR) Resultatmål(KR) Prosessmål(KR) Prosjektbeskrivelse (FRM) Spesifikasjoner(SH) Antialiasing filtre Regulator Alarmsystem Operatørpanelet InTouch Fysisk sammensetting av systemet Problemområder for prosjektutførelsen (JAK) GJENNOMFØRING Milepæler (FRM) ORGANISERING (FRM) Veileder fra HiST Prosjekt gruppemedlemmer Arbeidslokaler og utstyrstilgang Prosjektleveranser (FRM) Webside(JAK) Tids- og kostnadsplan Prosjektstyring og kvalitetsstyring Kvalitetssikring(MI) Versjonskontroll(FRM) Tester, sjekklister og feilsøking (KR) Bonusoppgave Bonusen(KR) VEDLEGG... 22

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn(KR) Automatiseringsstudentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST, skal ha et prosjekt i siste semester av 2.året. Vi ble delt inn i grupper på fem eller seks stykker som skal jobbe sammen om planlegging og utførelse av dette prosjektet. Det som inngår i dette prosjektet er et forprosjekt som skal leveres inn før vi kan starte på neste del, miniprosjektet, deretter utførelsen av hovedprosjektet. Vi skal også ha noen prosjektmøter underveis, og avslutte hele prosjektet med en presentasjon når arbeidet er ferdig. Dette vil gi oss en mulighet til å bruke metoder og teori vi har fått presentert som pensum i tidligere emner. Når vi ser på størrelsen av prosjektet utgjør dette 12 studiepoeng, noe som vil si 40% av den samlede karakteren i faget, og tilsvarer ca 320 timer per person. 1.2 Oppgavetekst(SH) Oppgaven vi har fått tildelt går ut på å regulere nivået i to forskjellige tanker. Disse tankene skal reguleres av hver sin PLS som fungerer som slaver til en master PLS, med et operatørpanel som betjener PLS ene. Det skal være kommunikasjon mellom PLS ene ved hjelp av Profibus. Master PLS en skal kobles opp mot Ethernettet. Vi skal også lage et brukervennlig brukergrensesnitt som operatørene skal betjene. Først skal vi ta utgangspunkt i den ene tanken, for så å utvide brukergrensesnittet til totanksystemet mot slutten av prosjektet. Totanksystemet gjennomføres sammen med en annen gruppe. Følgende ting skal gjøres: - Finne regulatorinnstillinger - Programmere regulator i PLS - Programmere operatørpanel - Brukervennlig HMI på PC med InTouch - Lage hjemmeside med informasjon - Dimensjonere filtre - Modulering og simulering av system i simulink - Profibus og Ethernet kommunikasjon - Fjernstyring av tankrigg via internett 1

6 1.3 Definisjoner HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG Definisjoner og begrepsforklaringer (JAK) InTouch: Programmet som benyttes til lage operatørgrensesnittet. BUS: Samlebetegnelse på en type overføringsstandarder Regulator: Har et settpunkt som den regner ut pådraget ut i fra. Kan inneholde tre parametere: P-, I- og D-del (Proporsjonal, integral og derivat). Disse bidragene må stilles inn. Antialiasing filter: Et filter som filtrerer bort aliasingsignaler. Gantt-diagram: Et diagram som viser planlegging og styring av prosjekter. Tankrigg: Oppsett av tanker, ventiler og rør, som utgjør et system. Operatørpanel: En berøringsfølsom fargeskjerm som er operatør kan betjene. A/D omformer: Gjør om fra analogt til digitalt D/A omformer: Gjør om fra digitalt til analogt Nettverk: Den fysiske kommunikasjonen mellom alle enhetene. It s learning: Nettportalen HiST benytter for kommunikasjon mellom lærere og studenter. Her kan man legge ut filer og informasjon, og opprette egne prosjekt- og emnerom. Dropbox: En fil hosting tjeneste som tilbyr fil-lagring, fil-synkronisering og fil-deling. Kan brukes som ett nettverk med ulike deltagere. 2

7 1.3.2 Forkortelser (JAK) HiST: Høyskolen i Sør-Trøndelag PC: Personal Computer TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol PLS: Programmerbar logisk styring. HMI: Human-Machine-Interface OPC: Object Linking and Embedding for Process Control. W: Watt (Måleenhet for effekt) A: Ampere (Måleenhet for elektrisk strøm) V: Volt (Måleenhet for elektrisk spenning) 3

8 2 Teknisk del 2.1 Problemstilling (FRM) Nivået i to forskjellige tanker på en tank-rigg skal reguleres av hver sin PLS. De to PLS ene skal betjenes av et operatørpanel montert i et skap i «produksjonen» Prosessbeskrivelse(SH&KR) - Operatør logger seg inn på operatørpanelet som er montert på PLS-riggen. - Operatør leser fra panelet, eller skriver inn valgte variabler og hvor stor utstrømning det skal være, ut i fra hvilke rettigheter operatøren har (se vedlegg 2). - Valgte variabler blir sendt til Master PLS en via trådløs ruter. - Master PLS en kommuniserer med de to slave PLS ene via PROFIBUS DP nettet. - I slave PLS ene er det programmert en regulator som regulerer til ønsket nivå i tanken. - AD/DA omsetteren på Slave PLS ene mottar og konverterer det digitale signalet fra PLS en til et analogt signal til de analoge komponentene (Ventiler). - Transmitterene (LT og FT, se figur 4. Side 9) kommuniserer kontinuerlig med PLS en om hvor stor utstrømning- og hvor høyt nivå det er i tanken (Entank). - Hvis nivået avviker mer enn 25% fra valgt referanse, i 5 sekund eller mer, skal det gå på en alarm og en varsellampe begynner å blinke med 0,5 sekunds intervall. - Kritisk alarm går på hvis nivået overstiger 90% eller understiger 10% i 5 sekund eller mer. Varsellampen blinker da med 0,2 sekunds intervall og pumpen stoppes automatisk. - Dersom det blir kvittert og det fortsatt er alarmtilstand vil lampen lyse fast. - Hvis det blir økt/mindre uttapping i utløpet vil PLS en (regulatoren) jobbe med å holde det valgte nivået i tanken. Prosessen som beskrevet over vil da gjenta seg. 4

9 2.2 Prosjektmål Effektmål(KR) - Økt innsikt i automatiseringsprosesser og en-/to-tank systemer. - Bra innjustering av regulator slik at tanken får ønsket innsvingningsforløp. - Erfaring ved det å samarbeide i gruppe Resultatmål(KR) - Dimensjonere et antialiasing filter for å få minst mulig støy. - Programmere en fungerende P-, PI-regulator og med foroverkobling av typen P, D eller PD i PLS en. - Skrive et brukervennlig program til operatørpanelet som kan lese og skrive verdier til PLS ene og varsle/kvittere ut alarmer. - Lage et brukervennlig operatørgrensesnitt på PC mot prosessen. - Prosjektet skal være klart til fremføring 12.Mai. - Prøve å unngå tidsforbruk på over 320 timer per student. - Sørge for at vi følger definisjoner i forprosjektrapporten videre i prosjektet. - Levere en to-siders tidsskriftartikkel om prosjektet Prosessmål(KR) - Vi skal oppnå høy måloppnåelse i prosjektet - Vi skal få økt kompetanse i Styresystemer og Reguleringsteknikk. - Vi skal få bredere og mer forståelse av alle enheter og programmer tatt i bruk i prosjektet. - Vi skal få økt innsikt i sammenhengen mellom ulike emner i pensum. 5

10 2.3 Prosjektbeskrivelse (FRM) Væskenivået i to tanker skal reguleres ved hjelp av to PLS er som blir styrt av én master PLS. Brukergrensesnittet for overvåkning av prosessen og kontroll er av typen InTouch som er et touchpanel montert i skapet på tankriggen. Dette systemet kommuniserer og styrer «master» PLS en. Utover i prosjektet skal vi: Programmere regulator i PLS. Programmere operatørpanel. Lage brukervennlig HMI på PC med InTouch lage hjemmeside med informasjon om prosjektet. Vi skal modulere og simulere systemet i simulink for så å finne fram til regulatorinnstillinger og analysere systemet. Det skal oprettes kommunikasjon mellom Master PLS, de to «slave» PLS ene og brukergrensesnittet som er operatørpanel med InTouch. Dette skal gjøres ved hjelp av Profibus og Ethernet. Det skal også opprettes mulighet for fjernstyring av tanktriggen via internett. Det skal konstrueres og dimensjoneres ett 1. ordens og 2.ordens Anti-aliasingfilter. Filteret av 1.orden skal brukes på målt utløp, det andre filteret som er av 2.orden skal brukes på målt nivå av tanken. 2.4 Spesifikasjoner(SH) Antialiasing filtre Vi skal lage to antialiasing filtre. Det ene filteret skal være 2. Orden og skal brukes på målt nivå i tanken. Det andre skal filtrere på målt utløp. Disse skal vi lage med brikken LM358. Ved hjelp av en 250 ohms motstand skal strømmen gjøres om til en spenning i området 1 5 V. Denne spenningen må kunne levere 4-20mA gjennom en 250 ohms motstand i strøminngangen til AD omformeren i PLS en. Figur 1. Antialiasing filter Figur 2. LM358 6

11 2.4.2 Regulator Følgende krav er gitt: HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG - Innsvingningforløp av typen minimum areal når nivået har nådd 60% uten stasjonært avvik, med sprang i utløp fra 3/3 til 1/3 (antall magnetventiler åpne). - Raskest mulig innsvingningstid til nivået holder seg innenfor +- 2% av måleområdet. - Minst mulig dynamisk avvik. - Skal fungere som P- og PI-regulator rykkfri overgang. - Direkte og reversert modus - Manuell modus i tillegg til den automatiske (rykkfri overgang). - I manuell modus skal pådraget settes - Mulighet for foroverkobling av P-, D- eller PD-type. - Proporsjonal forsterkning, integrasjonstid, nominelt pådrag, referanse og samplingstid skal kunne justeres. - Proporsjonal forsterkning, integrasjonstid og nominelt pådrag skal kunne justeres i foroverkoblingsdelen Alarmsystem En alarm skal gå av ut i fra ulike tilstander: - Dersom referanseavviket blir mer enn 25% (vanlig alarm). - Nivået i tanken overstiger 90% eller understiger 10% (kritisk alarm). Alarmen skal kun gå av hvis disse tilstandene varer i 5 sekunder eller mer. Vanlig alarm skal utløse en blinkende lampe med intervall på 0,5 sekund, mens kritisk alarm skal ha intervall på 0,2 sekund. Ved kritisk alarm skal pumpa automatisk slås av. 7

12 2.4.4 Operatørpanelet Panelet er av typen ix Panel TA100. Vi skal programmere slik at panelet har muligheter for både lesing og skriving av verdier inn til de to PLS ene, og fjernstyring av tankrigg via en WEB-server. Ulike operatører skal ha ulike lese- og skriverettigheter. All programmering i forbindelse med operatørpanel gjør vi i programmet ix developer på PC. Figur 3. ix Panel TA InTouch Dette programmet vil bli brukt til å få frem ulike skjermbilder på operatørpanelet. Disse skjermbildene skal vise følgende (ett bilde til hvert punkt): - Informasjon om forskjellige tilstander (Pumpe, nivå, pådrag og alarm) - Lesing/logging av alarm - Sanntidstrender - Historiske trender - Innlogging for 3 ulike operatørnivå med ulike rettigheter 8

13 2.4.6 Fysisk sammensetting av systemet Systemet er montert opp på to forskjellige rigger utarbeidet av skolen. En totankrigg og en PLS-rigg. I PLSriggen er operatørpanelet og to PLS er(slaver) montert i 3 forskjellige skap, BA1, 2 og 3 (se figur). To datanett realiserer sammenkoblingen av PC en, PLS ene og operatørpanelet. I det ene nettet ligger en Ethernet kabel mellom PC, operatørpanel og en Q-PLS (Master). Dette nettet er koblet sammen med skolens Ethernet via en ruter. De tre PLS ene er koblet sammen med et PROFIBUS DP nett. Q-PLS en (Master) skal virke som et bindeledd mellom Ethernet og PROFIBUS DP nettet. Figur 4. Fysiske systemet 2.5 Problemområder for prosjektutførelsen (JAK) 1. Gruppa har ingen erfaring med prosjektstyring. Problemet ligger i organiseringen og kommunikasjonen i mellom gruppas deltagere. Planlegging av prosjektets tidsbruk kan være krevende da vi har null erfaring tidligere, kun det som er estimert i oppgaveteksten. God prosjektstyring er en forutsetning til effektiv tidsbruk, god kommunikasjon og et godt resultat. 2. Deling av rigg med en annen gruppe kan skape komplikasjoner om når de ulike gruppene skal benytte tankriggen til testing. God kommunikasjon mellom gruppene kreves. 3. Kommunikasjon mellom de ulike enhetene i systemet. Det med å få hentet ut riktig informasjon på profibusen og ethernetet. Grundig 9

14 3 GJENNOMFØRING HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG 3.1 Milepæler (FRM) Viktige frister: Onsdag 25/2: Onsdag 4/3: Tirsdag 24/3: Mandag 20/4: Tirsdag 28/4: Torsdag 7/5: Mandag 11/5: Tirsdag 12/5: Fredag 22/5: Oppgaveteksten utleveres Forprosjekt innleveres. NB! Forprosjkektrapporten skal også inneholde arbeidspakkeskjemaer som vedlegg. Siste frist for enkel demo og godkjenning av miniprosjektet. Rapport for miniprosjektet leveres inn. Her skal også en foreløpig utgave av prosjektets hjemmeside presenteres. Simuleringsnotat innleveres. Arbeidnotatet skal inneholde matematisk modellering, simulering i Matlab, reguleringsstrategi og regulatorinnstillinger. Demonstrasjon og godkjenning av den praktiske delen i entank. (Det anbefales å bli ferdig før fristen!) Rapport for entankprosjektet leveres inn. Simuleringsnotatet skal med som vedlegg. NB! Regulatorinnstillingene fra simuleringsnotatet skal testes ut og dokumenteres i entankrapporten. Demonstrasjon og godkjenning av den praktiske delen i totank/ekstraoppgave. Rapport for totankprosjektet leveres inn. Innlevering av en to-siders tidsskriftartikkel. Prosjektets hjemmeside skal være helt oppdatert. Presentasjonen av prosjektet. Klasserom/auditorium oppgis senere. Figur 2 PLS-riggProsjektoppgave i faget Styresystemer, 2EA våren Eksamen i faget Styresystemer og reguleringsteknikk (Sannhetens øyeblikk!) 10

15 4 ORGANISERING (FRM) Gruppen for dette prosjektet inne faget Styresystemer og reguleringsteknikk består av studenter fra elektroingeniør-linja med fordypning i automasjon på Høgskolen i Sør- Trøndelag. Medlemmene er Jon Are Kolstad, Magnus Iversen, Kristian Reitan, Sindre Hodneland, Filip Robøle Myhre. Veileder for prosjektet er førsteamanuensis Dag Aune. 4.1 Veileder fra HiST Dag Aune Førsteamanuensis ved Program for Elektro- og Datateknikk, Avdeling for Teknologi, HiST. Telefon: E-post: 11

16 4.1.3 Prosjekt gruppemedlemmer Filip Robøle Myhre Født: 1. februar 1990 Adresse: Mælen 8C, 3039 Drammen, Trenerys gate 7, 7042 Trondheim Telefon: Utdanning: 2013-d.d Høgskolen i Sør-Trøndelag Bachelorgrad elektroingeniør Drammen videregående skole Allmennfaglig påbygging Åssiden videregående skole Yrkesfag elektro Arbeidserfaring: 2009-d.d Caverion AS, avdeling Lier Lærling/telekommunikasjonsmontør Suzuki Drammen RSA Mekaniker båt og mc Roadracing: Team Suzuki Drammen Mekaniker Annet: Dataprogrammer: C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, Arduino, Atmel Studio 6, GX Works 2, Labview, Solidworks Serfikater: B, M, A1 og Båt «Varmearbeider» - Kursbevis for arbeid med varme FSE Industri- Lavspenning 12

17 Magnus André Iversen Fødselsdato: 19. Juni 1990 Adresse: Elgfaret 31, 3617 KONGSBERG [Hjemby] Konrad Dahls vei 14, 7024 TRONDHEIM [Studie] Telefon: Utdannelse d.d. Elektroingeniør. HIST, Trondheim Forkurs for ingeniørstudier. HIST, Trondheim Lærlingetid som automatiker. Nor-Reg Systems, Hønefoss (Produktinnpakkingsmaskiner) Videregående skole (VG2 og VG3). Automasjon Videregående skole (VG1). Grunnkurs elektro. Arbeidserfaring d.d. Test-teknikker. Kongsberg Automotive, Laboratorium. Produksjons-teknikker. Kongsberg Automotive, Rollag Deltidssjåfør. Lampeland bakeri, Kongsberg Ekstrahjelper. Monter Trelast (Byggevarekjede). Annet: Dataprogrammer: Sertifikater C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, Arduino MS Office: Word, Excel, Power Point, Project Mitsubishi: GX Works 2, GX-Developer, E-Viewer (HMI) Førerkort: B, M, A, Båt (t.o.m. 50 fot (15,24 m)). Varme arbeider (Kursbevis for arbeid med varme). FSE Industri - Lavspenning 13

18 Sindre Lunde Hodneland Født: 14. September 1992 Adresse: Velumsbrekkene 28, 5208 Os Blåklokkeveien 13, 7050 Trondheim Telefon: Utdanning: 2013-d.d Høgskolen i Sør-Trøndelag Bachelorgrad elektroingeniør Haugetun folkehøgskole Fotball Kongshaug musikkgymnas Allmennfag med musikk Arbeidserfaring: Kirkegård Sommervikar Annet: Dataprogrammer: Fritidsinteresser: C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, GX Works 2, Labview. Trening, fotball, musikk Sertifikater Førerkort: B, Båt FSE Industri - Lavspenning 14

19 Jon Are Kolstad Fødselsdato: 12. april 1994 Adresse: Folstad, 7290 Støren [Folkeregistret] Mellomveien 24 b, 7042 TRONDHEIM [Studie] Telefon: Utdannelse d.d. Elektroingeniør, automatisering, HIST Trondheim : Gauldal Videregående Skole, Allmennfag, Realfag Arbeidserfaring d.d. Helg og tilkalling ved Kiwi Støren : Støttekontakt og leksehjelp i Trondheim Kommune, Barn og Familie 2011: Sommerjobb i Nortekstil AS 2010 / 2012: Sommerjobb ved NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk : Ekstrahjelp ved Støren Sag og Høvleri Annet: Dataprogrammer: Sertifikater C++ Borland Builder, Matlab/Simulink, Arduino MS Office: Word, Excel, Power Point, Project Mitsubishi: GX Works 2 Førerkort: B, M FSE Industri - Lavspenning 15

20 Kristian Reitan Født: 29. juli 1993 Adresse: Reitveien 14, 6630 Tingvoll SigurdMunnsVeg 10, 7046 Trondheim Telefon: Utdanning: d.d Høgskolen i Sør-Trøndelag Bachelorgrad elektroingeniør (Automatisering) Høgskolen i Sør-Trøndelag Forkurs Tingvoll videregående skole Allmennfaglig påbygning Tingvoll videregående skole Arbeidserfaring: Yrkesfag elektro Sommerjobb, Avløser i fjøs Jonny Reitan Sommerjobb, Avløser i fjøs Guro Røttinsnes Annet: Dataprogrammer: Sertifikater: C++ Borland Builder, Matlab/Simulink GX Works 2, Labview MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Project Førerkort: B, M FSE Industri - Lavspenning 16

21 4.2 Arbeidslokaler og utstyrstilgang Utstyr til rådighet(jak) Multimeter Tankrigg 2, alt koblet sammen av skolen. Vi får ikke full tillatelse til å modifisere/endre noe. Inneholder PLSer, operatørpanelet og ethernet og profibusmodulene osv. Programvarene: o GX Works 2 o GX Configurator-DP o Beijer OPC Server o ix Developer o Microsoft Project Skolens PCer Komponenter til konstruering av antialiasingfiltre Ressurser til rådighet(jak) Vår veileder er Dag Aune skal være tilgjengelig under prosjektet. Vi får utdelt grupperom til å gjennomføre prosjektmøter. Alt av studiets litteratur og lærere kan også være til nytte 17

22 4.3 Prosjektleveranser (FRM) Innlevering av forprosjekt Onsdag 4/3/2015 Prosjektmøter annenhver uke til prosjekt slutt o Prosjektmøte onsdag 04/04/2015 o Prosjektmøte tirsdag 17/03/2015 o Prosjektmøte onsdag 08/04/2015 o Prosjektmøte onsdag 22/04/2015 o Prosjektmøte onsdag 04/05/2015 o Prosjektmøte onsdag 18/05/2015 Innlevering av enkel demo og miniprosjektrapport, hjemmeside skal presenteres tirsdag 24/03/2015 Simulering av systemet skal leveres mandag 20/04/2015 Demonstrasjon av praktisk del i en-tank, rapport for en-tank leveres inn tirsdag 28/04/2015 Demonstrasjon av praktisk del i to-tank, rapport for to-tank leveres inn torsdag 07/05/2015 Innlevering av to-siders tidsskriftsartikkel mandag 11/05/2015 Presentasjon av prosjektet tirsdag 12/05/ Webside(JAK) Vi kommer til å opprette en webside hvor relevant prosjektinformasjon blir lagt ut 4.4 Tids- og kostnadsplan Kostnader(MI) Når det gjelder kostnader ligger vi på et minimum. Det forventes ikke at gruppa skal investere i noe som gjelder prosjektoppgaven. Alt av utstyr og det vi trenger er skolen eiendeler. Komponenter som skal bestilles til antialiasingfiltrene er det skolen som må finansiere. Det er ikke satt opp noe budsjett på disse. 18

23 4.5 Prosjektstyring og kvalitetsstyring Kvalitetssikring(MI) For god kvalitet på prosjektets sluttresultatet er det viktig at alle tidsfrister og planer samsvarer meget etter plan fra Gantt-diagrammet. Gjør oppmerksom på at dette er en plan i kontinuerlig endring ettersom mange faser i prosjektet er avhengig av hverandre, og forsinkelser kan forekomme. Det skrives kontinuerlig oversikt over gruppemedlemmenes timebruk i eget Excel dokument. Dette er ikke for å henge ut enkeltindivider i gruppen, men for å se gruppens helhetlige timeantall og produktivitet. Oppgavene gjennom prosjektet skal deles mellom gruppens medlemmers fagfelt/interesseområder. Dette for å få fokus på oppgavene, produktiv framgang og trivsel, og ikke-minst beste løsning for å få de best til å gi resten av medlemmene en totaloversikt over deloppgavene underveis og etter ferdigstilling. Gruppen har blitt enig om å benytte skylagringstjenesten DropBox. Dette er av mange praktiske og gunstige sikkerhetsmessige grunner. Eksempelvis vil denne tjenesten synkronisere alle dokumenter gruppen lager direkte på alle gruppemedlemmenes PC/MAC automatisk. DropBox har også et gunstig backup-system som beholder alle slettede dokumenter i 30 dager. Alle dokumenter som gruppemedlemmene lager, lagres henholdsvis enkeltvis i MS Word-dokumenter under passende mappe på gruppens DropBox, for så settes sammen til et sammenhengende dokument til slutt. Gruppenes medlemmer er også blitt enige om å ha gode vaner vedr. lagring av dokumenter så fort dokumentene startes å jobbe med (På tilpassende sted på DropBox). Møteinnkallinger (og møtereferater) lagres også under egen mappe på DropBox, men møteinnkallinger sendes på mail til veileder, Dag Aune, og alle medlemmene i god tid før avsatt tid for seansen. For god kvalitet vedrørende Software og Hardware(filteret) i prosjektet, ser vi lurt i å testes så tidlig som mulig for feil og/eller mangler/forbedringer. For kontinuerlig kommunikasjon i gruppen på en effektiv, konstruktiv og økonomisk måte, er det opprettet en facebook-chat som alle medlemmene allerede er en del av, og vil bli benyttet for samtaler gruppemedlemmene i mellom. Ved ellers viktige beslutninger eller overseelse av dokumenter/tester/resultater kan programmet Team Viewer benyttes (Skjermdeling på flere PC/MAC). 19

24 4.5.2 Versjonskontroll(FRM) For at alle gruppedeltagere skal kunne se og jobbe på de samme filene og ha tilgjengelighet til alt har vi valgt å bruke Dropbox som vårt felles lagringssted. Filene lagres med beskrivende navn og versjonsnummer for å holde kontroll med eventuelle oppdateringer som er gjort. Dette gir da mulighet til å gå tilbake dersom vi får problemer med en av versjonene inneholder feil og mangler Tester, sjekklister og feilsøking (KR) Det oppstår ofte feil på anlegg, og mange ganger skjer dette på det verst tenkelige tidspunktet. For å unngå de fleste feilene tar vi små steg om gangen og tester del for del. Vi starter med et lite program i PLS en og et lite InTouch program for å sjekke at de «snakker» sammen gjennom seriekabelen. Hvis dette virker er neste steg å teste om programmet virker på selve tankriggen. Dette gjør vi ved å se om programmet virker over Ethernet via Q-PLS en og over PROFIBUS-nettet til FX1N-PLS en. Hvis det virket kan vi utvide med den andre FX1N- PLS en og til slutt operatørpanelet. Figur Feilsøking (Miniprosjekt) Først når alt dette virker som det skal kan vi prøve med et større program. Alt utstyret på tankriggen som vi skal jobbe på skal være i orden, og vi har dermed ikke lov å utføre noe feilsøking/reparasjoner på denne uten godkjenning fra lab-ingeniøren. Feilene som mest sannsynlig kommer til å oppstå vil ligge i programmeringen/innstillingene våre. Å få alt til å fungere på riktig måte uten feil er det som inngår i miniprosjektet som skal utføres før vi begynner på entank prosjektet. God dokumentasjon er nøkkelordet. 20

25 4.6 Bonusoppgave HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG Bonusen(KR) Prosjektet kan utvides med forskjellige bonusdeler, men vi kan bare velge å gjøre en bonusoppgave: 1. Bruk av strukturert tekst for å lage ei komplett regulatorblokk med PID-regulator. Denne skal lages som ei funksjonsblokk i GX Works2. 2. Fjernstyring av tankriggen med SMS-meldinger og utsending av utvalgte alarmer til oppgitt mobiltelefon. NB! Ikke godt nok bare å bruke web-serveren i operatørpanelet og vise side i webleser på smarttelefonen. 3. Kameraovervåking av tankriggen via internett. 4. Regulering av nivået ved hjelp av frekvensomformerstyring av pumpemotoren via PROFIBUS-nettverket. Innløpsventilen må da stå 100 % åpen hele tida. 5. Eget bonusforslag. Dersom gruppa finner en artig problemstilling under arbeidet med prosjektet kan de legge det fram som et eget bonusforslag Hvis man gjennomfører en bonusoppgave vil man få bonuspoeng, men antall bonuspoeng kan variere etter hvilken oppgave som blir valgt, og hvor godt oppgaven blir gjennomført, rapportering og hvor mye tid brukt. Vi vil ikke prioritere bonusoppgaver før vi ser fremdriften i hovedprosjektet og er sikker på at alt i hovedprosjektet vil bli gjort skikkelig, da bonusoppgavene kan ta ganske lang tid. Det er også en tidsfrist før den endelige avgjørelsen om bonusarbeidet skal tas, den 22/4. 21

26 5 VEDLEGG HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG Vedlegg 1: Samarbeidsavtale Engasjement: 1. Vi har alle blitt enige om at vi skal bidra like stor grad når det gjelder arbeid i prosjektet og skriving av forprosjektrapport, miniprosjektrapport og selve prosjektrapporten. Vi har blitt enige om at arbeidsinnsatsen vår skal ligge på toppkarakter-nivå. 2. Alle skal møte til avtalt tid. Blir man forsinket skal det meldes fra i god tid på til gruppeleder via vår gruppe på facebook. Er man forsinket eller borte uten gyldig grunn fra møter mer enn 2 ganger, skal dette tas opp og drøftes i gruppa. Gyldig grunn er sykdom eller forhåndsmeldt fravær. 3. Ved slutten av hvert møte skal det legges en plan for innhold til neste møte, dette for å sikre godt samarbeid og for å sørge for at vi oppnår våre milepæler. 4. Det skal utarbeides møtereferat fra alle møter som skal vedlegges i rapporten. Gruppelederen er ansvarlig for at det skrives referat. 5. Hver enkelt stiller med nødvendig utstyr som måtte trenges (som skrivesaker og lignende) ved hvert møte. Trivsel i gruppa: 1. Trivsel i gruppa er viktig! Det er derfor svært viktig at terskelen for å stille spørsmål og komme med meninger er lav. Alle spørsmål og meninger skal drøftes på lik linje. 2. Det er også viktig å ha det gøy under hele prosessen, men seriøsitet og saklighet er svært viktige punkter som må vektlegges mye. Konflikter forårsaket uenigheter og lignende, skal løses fortløpende og skal være ordnet opp i før arbeidsdagens slutt. 3. Det skal settes opp og planlegges milepæler underveis i prosjektet, dette for å unngå stor arbeidsbelastning i slutten av prosjektet. Arbeidet vil fordeles fortløpende og likt utover i gruppa, og skal gjøres til avtalt tid. 22

27 Læringsprosessen: 1. Vi er alle klare over at vi er selv ansvarlige for å få med oss og lære alle de forskjellige delene av prosjektet. 2. Vi må trene på å gi hverandre konstruktive og ærlige tilbakemeldinger slik at vi får utviklet oss mest mulig. Har vi god intensjon bak, kan det meste sies. 3. Vi skal utfordre hverandre til å ta utfordringer som vi ikke er helt trygge på slik at vi får lært mest mulig nytt. Vi skal også hjelpe hverandre med oppgaver vi har fordelt utover i gruppa og bruke den fagkunnskapen vi har tilgjengelig. Dette betyr at vi skal be om hjelp og hjelpe andre om noen står fast for å støtte hverandre gjennom prosjektet. 4. Alle skal kunne finne sin plass i gruppen ved å kunne by på seg selv og bidra. 5. Kunnskaper som er tilegnet i forelesninger videreføres og brukes gjennom hele prosjektet i så stor grad som mulig. 6. Vi kommer til å rullere rundt på gruppens leder slik at alle får prøvd seg på å være gruppeleder, å få litt erfaring med det. Det skal lages en liste som viser hvem som er leder. 23

28 Underskrifter: Samarbeidsavtalens varighet: Sted/Dato Gruppedeltakernes underskrift Trondheim Sign Jon Are Kolstad Trondheim Sign Magnus Iversen Trondheim Sign Kristian Reitan Trondheim Sign Filip Robøle Myhre Trondheim Sign Sindre Hodneland 24

29 Vedlegg 2: Tabell skrive- og leserettigheter InTouch 25

30 Vedlegg 3: Tabell skrive- og leserettigheter operatørpanel 26

31 Vedlegg 4: Gantt-diagram 27

32 28

33 Vedlegg 5: Målsetning Målsetningsdokument, Filip Robøle Myhre Jeg har som målsetning å oppnå høy måloppnåelse på prosjektet. Jeg kommer til å fortjene god karakter fordi jeg ønsker å jobbe hardt selvstendig og i gruppen mot felles mål. Jeg har fagbrev i Telekommunikasjons-montør faget (ikke at det er mest relevant i forhold til automatiseringssystemer), men jeg har fortsatt skaffet meg noe erfaring generelt om elektro som jeg og evt andre i gruppa kan dra nytte av. Jeg vil si jeg har bra interesse for faget og holder på med relevante ting også på fritiden. Jeg kommer til å jobbe så mye som mulig og har ikke noen spesielle begrensninger på når eller hvor jeg kan jobbe. Jeg kommer til å møte man fre og delta på overtid dersom dette trengs. Jeg har heller ingen problemer med å jobbe i helgen om dette er nødvendig. Trondheim Sign Dato/sted Filip Robøle Myhre 29

34 Målsetningsdokument, Jon Are Kolstad Jeg har ønsker å oppnå høy måloppnåelse i prosjektarbeidet, fordi jeg ønsker å skaffe meg tilsvarende kunnskap. Jeg kommer til å fortjene det fordi jeg kommer alltid til å yte mitt ytterste for at jeg som enkeltperson skal tilegne meg det som trengs av kunnskap og forståelse. Som gruppemedlem kommer jeg til å bidra med kontinuerlig deltagelse, god innsikt og et ønske om et høyt kunnskapsnivå. Jeg kommer ikke til å gi meg selv om man ikke forstår eller tiden blir knapp. I gruppa kommer jeg til å bidra mot en felles måloppnåelse. Jeg har ingen tidligere relevant erfaring, men er svært interessert og veldig engasjert i automatisering generelt. Min arbeidsrutine er oppmøte på skolen hverdager fra (helg om nødvendig). Framtidig arbeid kommer til å bli startet på så fort som mulig, og tidsfrister blir holdt. Det som kommer til å begrense mitt arbeid er at jeg jobber annenhver helg (fredagskveld og lørdag) hos Kiwi Støren (partallsuke), men dette er forutsigbart og kommer til å planlegge arbeidet etter det. Trondheim Dato/sted Sign Jon Are Kolstad 30

35 Målsetningsdokument, Magnus Iversen Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B, eller bedre, på prosjektet i styresystemer. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg ønsker å jobber hardt både selvstendig og i felleskap mot et felles mål. Jeg har allerede fagbrev som automatiker, og håper min erfaring innen automatiserte anlegg, spesielt fra serie-produksjon med PLS og HMI-Systemer fra leverandøren Mitsubishi (som skolen også benytter) kommer til å hjelpe. Verdt å nevne at selv på fritiden benytter jeg Matlab til uthenting av data, gjøre arbeid lettere og simuleringer. Jeg er fortsatt ansatt i en bedrift (Kongsberg Automotive, KA) som kan kreve noe tid, noe som kan gå utover min tilstedeværelse enkelte dager under prosjektet. Skal sies at jobben jeg har i KA er veldig relatert både til pågående skolegang og prosjektet. [Ikke lett å forutse tidspunkt] En annen tidkrevende del, er min forlovede som jeg også ønsker å prioritere noe tid til. Hu er boende i Russland for tiden, og reiser frem og tilbake er kostbare økonomisk og personlig. [Tidspunkt for reise(r) drøftes med gruppes medlemmer før avgjørelse] Digitalt arbeid kan gjøres på fly og på hotell Fravær blir selvsagt annonsert i god tid i forveien til gruppens deltagere. Trondheim Dato/sted Sign Magnus A. Iversen 31

36 Målsetting, Sindre Hodneland Jeg har som målsetting å oppnå følgende karakter: B, eller bedre, på prosjektet. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil gjøre følgende i løpet av prosjektet: Jeg kommer til å jobbe så godt jeg kan, og være tidlig ute med å begynne på oppgaver jeg har, slik at ting ikke blir hektisk. Om ting blir hektisk kan dette gå utover prestasjon og resultat. Å være tidlig ute vil også gjøre det mulig å sikte mot bonusoppgaven. Engasjere meg ovenfor gruppen og deres arbeidsoppgaver for å utveksle kunnskap, forståelse og få et helhetlig bilde over prosjektet og systemet vil bli en viktig del. Jeg kommer også til å ha en god arbeidsrytme. Dvs. være på skolen fra klokken 08:15 mandag fredag (og helg der det blir nødvendig) når jeg har mulighet. Dette for å prøve å unngå lange kvelder slik at jeg kan være uthvilt til neste dags økt. Ikke nøle med å spørre veileder, men samtidig være selvstendig og prøve og feile. Jeg har stort sett ingen begrensninger med tanke på tid og sted for jobbing. Dette vil eventuelt bli tatt opp underveis (i god tid før). Trondheim Dato/sted Sign Sindre Hodneland 32

37 Målsetting, Kristian Retian Jeg har som målsetting å oppnå karakteren B eller bedre på prosjektet. Jeg kommer til å fortjene denne karakteren fordi jeg vil jobbe hardt selvstendig og i felleskap mot et felles mål. Jeg vil også møte opp på skolen fra tidlig på morgenen og jobbe så lenge som det trengs sammen med gruppa når dette er nødvendig. Jeg har ikke noe relevant fagbrev eller liknende erfaring fra tidligere, men jeg vil bruke alt jeg har lært meg siden jeg begynte på ingeniør-studiet til å bidra best mulig. Jeg vil spørre om hjelp når jeg står fast, men samtidig være selvstendig ved å prøve og feile på egenhånd. Det eneste andre som krever min tid i tillegg til skolen/prosjektet er det at jeg vil komme til å dra hjem til familien muligens annenhver helg, men tidspunkt(er) for dette diskuteres nærmere med gruppens medlemmer. Trondheim Dato/sted Sign Kristian Reitan 33

38 Vedlegg 6: Arbeidspakkeskjemaer Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Få kommunikasjon mellom PLS, Profibus og Ethernet- Aktivitet nr: modulene 01 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende 04 aktiviteter: Mål: Sørge for kommunikasjonen virker perfekt. Arbeidsbeskrivelse: Full sjekk av systemets kommunikasjon og signaler. Lage utfyllende sjekkliste sånn at alle tenkelige koplingsfeil og programfeil kan avdekkes. Teste ut etter sjekklista. Rette eventuelle feil. Timeverk: 90 timer Fordeling: Magnus A. Iversen: 30 timer Jon Are Kolstad: 30 timer Filip R. Myrhe: 30 timer Kostnader: Ressurser: PLS, PROFIBUS og Ethernet-moduler Risiko: Det er viktig at riktig data sendes fra PLS til PROFIBUSen og at man får tak i riktig data fra PROFIBUS-nettet. Stor risiko ved at alt skal kunne fungere. Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen m Prosjektmedarbeidere: Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

39 Fag: TELE2008-A V15 Styresystemer og reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: HMI PC, InTouch Aktivitet nr: 02 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: 07 Mål: Sørge for at PC og InTouch kommuniserer perfekt, og lage et godt brukergrensesnitt Arbeidsbeskrivelse: Sette opp kommunikasjon mellom de ulike programmene Først kommunisere med et lite program, deretter utvide det. Rapportere og lagre ofte Lage brukergrensesnitt Timeverk: 55 timer Fordeling: Sindre Hodneland: 40 timer Kristian Reitan: 15 timer Kostnader: ingen Ressurser: ingen Risiko: Å gå for fort frem uten å teste underveis Faglig ansvarlig: Sindre Hodneland Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan

40 Fag: TELE2008-A 15V Styresystemer og Reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Foreløbig utgave av Webside Aktivitet nr: 03 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Utvikle en fungerende Webside til prosjektet Arbeidsbeskrivelse: Få tilgang til gruppens tildelte bruker på Hekta.org Utvikle websiden i HTML Fungerende nettside på Timeverk: 30 timer Fordeling: Kristian Reitan : 30 timer Kostnader: Ingen Ressurser: Ingen Risiko: Faglig ansvarlig: Kristian Reitan KR Tlf: Prosjektmedarbeidere: 36

41 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Skrive rapport Aktivitet nr: 04 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 01, 02, 03 Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Dokumentere og sette sammen en utfyldende og godt dokumentert rapport. Arbeidsbeskrivelse: Skrive detaljert sluttrapport som beskriver og dokumenterer problemstilling, løsninger, og arbeid som gruppen har gjort under prosjektperioden. Timeverk: 50 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 10 timer Magnus A. Iversen: 10 timer Filip R. Myrhe: 10 timer Sindre Hodneland: 10 timer Kristian Reitan: 10 timer Kostnader: Ressurser: Microsoft Word Risiko: God dokumentasjon er viktig. Faglig ansvarlig: Jon Are Kolstad Prosjektmedarbeidere: Magnus A. Iversen Filip R. Myhre Sindre Hodneland Kristian Reitan tlf: epost: tlf: epost: tlf: epost: tlf: epost: tlf: epost: 37

42 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: Modellering og simulering Aktivitet nr: 05 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Anskaffe regulatorinnstillinger Arbeidsbeskrivelse: Det skal lages en enkel matematisk modell av nivåreguleringa av tanken med både serieregulering og foroverregulering. Simulering og modellering skal være gjort i Matlab. Dette skal resultere i regulatorinnstillinger Timeverk: 60 timer Fordeling: Filip R. Myrhe: 40 timer Jon Are Kolstad: 10 timer Sindre Hodneland: 10 timer Kostnader: Ressurser: Matlab Risiko: God dokumentasjon er viktig. Faglig ansvarlig: Filip Robøle Myhre Prosjektmedarbeidere: Sindre Hodneland Jon Are Kolstad

43 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: Antialiasingfiltre Aktivitet nr: 06 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Ingen Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: 2 stk antialiasingfiltre Arbeidsbeskrivelse: Det skal lages to antialiasingfiltre. Det ene skal brukes på målt nivå i tanken, og skal være av 2.orden. Det andre skal filtrere på målt utløp, og ska være av andre orden. Det skal dimensjoneres, bestille komponenter, settes sammen og testes. Timeverk: 60 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 30 timer Magnus A. Iversen: 30 timer Kostnader: Ressurser: Loddesaker Risiko: Utregninga og dimensjoneringa må være nøyaktig. Faglig ansvarlig: Jon Are Kolstad Prosjektmedarbeidere: Magnus A. Iversen

44 Fag: TELE2008-A 15V Styresystemer og Reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: HMI Aktivitet nr: 07 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 03 Etterfølgende aktiviteter: 11 Mål: Programmere en ferdig og fungerende HMI mellom PC- og InTouch Arbeidsbeskrivelse: Ferdiggjøring av brukergrensesnitt Få PC, InTouch og PLS til å kommunisere på entank-riggen Timeverk: 70 timer Fordeling: Sindre Hodneland: 35 timer Kristian Reitan : 35 timer Kostnader: Ingen Ressurser: Ingen Risiko: Å gå for fort frem uten å teste underveis Faglig ansvarlig: Sindre Hodneland Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan

45 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: En-Tankprosjekt Aktivitet: Programering av slave PLS Aktivitet nr: 08 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 01 Etterfølgende 11 aktiviteter: Mål: Slave PLS skal regulere en tank Arbeidsbeskrivelse: Det skal programmeres en regulator som styres av en PLS. Regulatoren skal regulere nivået i en tank. Det må tilrettelegges for kommunikasjon. Timeverk: 90 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 30 timer Magnus A. Iversen: 30 timer Filip R. Myhre: 30 timer Kostnader: Ressurser: GX Works og Melsec PLS Risiko: Stort program krever god dokumentasjon for oversikt og evt. feilsøking. PLSene må oppfylle prosjektkravene. Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen Prosjektmedarbeidere: Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

46 Fag: TELE2008 A V15 Styresystemer og reguleringsteknikk Dato: Prosjekt: To-tankprosjekt Aktivitet: Rapportskriving Totank Aktivitet nr: 09 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: alle Etterfølgende aktiviteter: ingen Mål: Rapport av totanksystemet Arbeidsbeskrivelse: Rapportere utvidelsen av programmet/systemet Jobbe sammen med gruppe 3. Timeverk: 80 timer Fordeling: Magnus A. Iversen: Kristian Reitan: Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre Kostnader: ingen Ressurser: ingen Risiko: Kan bli for mange personer. 16 timer 16 timer 16 timer 16 timer 16 timer Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

47 Fag: TELE2008-A 15V Styresystemer og Dato: Reguleringsteknikk Prosjekt: To-Tankprosjekt Aktivitet: Utvidelse Aktivitet nr: 10 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: 07 og 08 Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Utvide PLS og HMI programmer til å fungere sammen på to tanker Arbeidsbeskrivelse: Sammarbeide med gruppe 3 for å sy sammen tidligere lagde PLS- og HMI- programmer å få det til å virke på to tanker. Timeverk: 150 timer Fordeling: Magnus A. Iversen: 30 timer Kristian Reitan: 30 timer Sindre Hodneland: 30 timer Jon Are Kolstad: 30 timer Filip Robøle Myhre: 30 timer Kostnader: Ingen Ressurser: Ingen Risiko: Kan bli mye styr og overlapping av oppgaver når mange skal jobbe sammen. Faglig ansvarlig: Magnus A. Iversen Sindre Hodneland Prosjektmedarbeidere: Kristian Reitan Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre

48 Fag: TELE2008-A 15V Prosjektoppgave Dato: Prosjekt: To-Tankprosjekt Aktivitet: Skriving av tidsskriftartikkel Aktivitet nr: 11 Startdato: Sluttdato: Avhengighet: Foregående aktiviteter: Alle Etterfølgende aktiviteter: Ingen Mål: Lage en tidsskriftartikkel som kan publiseres. Arbeidsbeskrivelse: Tidsskriftartikkelen skal være en to-siders artikkel. Fremlegging av artikkelen skal skape interesse og popularitiet hos vår målgruppe (ingeniører/teknikkere). Om leseren lærer noe nytt er det bra. Timeverk: 50 timer Fordeling: Jon Are Kolstad: 10 timer Magnus A. Iversen: 10 timer Filip R. Myhre: 10 timer Sindre Hodneland: 10 timer Kristian Reitan: 10 timer Kostnader: Ressurser: Microsoft Word Risiko: God og fengende artikkel som skal skape interesse. Gode formuleringer. Faglig ansvarlig: Sindre Hodneland tlf: epost: Prosjektmedarbeidere: Jon Are Kolstad tlf: epost: Filip R. Myhre tlf: epost: Magnus A. Iversen tlf: epost: Kristian Reitan tlf: epost: 44

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015 2015 Forprosjektrapport Gruppe 3 2EA 04.03.2015 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning... 2 2.1 Forord... 2 2.2 Oppgaven... 3 2 Prosjektorganisering... 4 2.1 Oppdragsgiver... 4 2.2 Veileder fra HiST...

Detaljer

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 ENTANK 2015 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 Forord [EAH] Entankrapporten er en del av et stort prosjektarbeid som vi fikk tildelt våren 2015 i faget Styresystemer og reguleringsteknikk. Prosjektgruppen består

Detaljer

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag (Skrevet av ØE, AA og EB) Miniprosjektet er et delprosjekt, hvor målet er å etablere kommunikasjon på PLS-riggen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA 20.03.2015 1 Innhold 2 Forord [HBR]... 1 3 Sammendrag [HBR]... 2 4 Prosjektoppgave [HBR]... 3 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS]... 3 5 Forklaringer [NY]... 4 6 Informasjon

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: 18.12.08

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S.

Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Hovedprosjekt h07d05 Sluttrapport Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet Gruppemedlemmer Samarbeidspartnere Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Johannessen Robert Roppestad Ted Sørlie Prediktor

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer