Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015"

Transkript

1 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA

2

3 1 Innhold 2 Forord [HBR] Sammendrag [HBR] Prosjektoppgave [HBR] Kommunikasjonsoversikt [GMS] Forklaringer [NY] Informasjon om Hardware og Software [NY] Komponentliste Software - Dataprogram som er brukt Hardware beskrivelse PLS Programmerbar logisk styring PROFIBUS ix-panel Ruter Software beskrivelse InTouch OPCLink ix-developer GX Works GX Configurator-DP OPC Protokoll beskrivelser TCP/IP Ethernet Trådløs kommunikasjon PLS Program [GMS] Programmering av Master [GMS] Oversikt over spesialminneceller som er brukt: Programmering av Slavene [GMS] Oversikt over spesialminneceller som er brukt: Kommunikasjon mellom slave og moduler [GMS] TO- / FROM-instruksjonene [GMS] For AD/DA-omformeren (FX0N-3A) [GMS] For Profibus-modulen (32NT-DP) [GMS] Kommunikasjon mellom HMI og QPLS [EAH] Beijer OPC Server mot InTouch

4 8.2 Oppsett av Beijer OPC Server Oppsett av OPCLink Oppsett av InTouch og OPC Tag Creator PC HMI [JA] Spesifikasjon Planlegging Systemanalyse og design Touchpanel [JA] Spesifikasjon og planlegging Oppsett av ix Developer Nettside [JK] Software Oppsett Nettsidens funksjoner Referanser

5 2 Forord [HBR] Med denne rapporten oppsummerer vi et miniprosjekt som er en del av et større prosjekt som blir kjørt i forbindelse med faget «Styresystemer og reguleringsteknikk». Prosjektet blir gitt hvert vårsemester ved andre klasse Automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, HiST. Prosjektet omhandler prosesstyring av en tankrigg utdelt av Høgskolen. Denne delen av prosjektet tar sikte på å lære studentene hvordan forskjellige anleggskomponenter kan koples sammen for å danne et komplett system i forbindelse med styring og regulering av industrielle prosesser. Miniprosjektet hadde som mål å sette opp kommunikasjon mellom de forskjellige enhetene som skal brukes videre i prosjektet. Rapporten vil beskrive detaljert hvordan kommunikasjonen ble opprettet med vekt på strukturen av programmeringskodene. Gruppe 3 består av 6 medlemmer som sammen må løse oppgaven på en fornuftig og god måte. Oppgaven består av å opprette kommunikasjon mellom de tekniske enhetene, men kommunikasjon mellom de menneskelige partene har vært minst like viktig. Både kommunikasjon og samarbeidsvilje har vært et stort fokus for oss slik at vi kan ende opp med et gjennomtenkt og godt resultat. 1

6 3 Sammendrag [HBR] Dette markerer rapporten som dokumenterer miniprosjektet utført av studenter på Automatiseringsteknikk på Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST. Utførelsen i denne rapporten består av kommunikasjon mellom InTouch, operatørpanel og begge PLSene, samt at nettverkene er satt opp rett. Dette for å unngå at videre utvikling blir gjennomført før man er sikker på at man har en stabil og gjennomtenkt kommunikasjonsløsning mellom de forskjellige enheter og programmer. Under miniprosjektrapporten vil en kunne finne vedlegg og forklaring på hva vi har gjort så langt i prosjektet. 2

7 4 Prosjektoppgave [HBR] Oppgaven, hentet fra oppgaveteksten er som følger: Alle grupper skal lage et miniprosjekt først som demonstrerer at nettverkene er satt opp rett og at det går å sende data mellom InTouch, operatørpanel og begge PLSene. De nødvendige programmene skal presenteres for veilederne og den konkrete dataoverføringa skal demonstreres og godkjennes. Miniprosjektet skal dokumenteres i en rapport 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS] Figur 1 Figur 1 viser et komplett oversiktsbilde over kommunikasjonsnettverket til prosessriggen. «Grønt nett» tilsvarer all kommunikasjon som går over Ethernet (altså riggens lokale nett), mens lilla representerer profibusnettverket som PLSene bruker til å kommunisere seg i mellom. Ruteren er videre koblet til internett via skolens studentnett. Alle DP-adresser samt. IP-adresser er gitt i figuren. 3

8 5 Forklaringer [NY] AD/DA: Konverterer et analogt signal til et digitalt signal, og motsatt. PLS: Programmerbar logisk styring (engelsk; PLC) Er en programmerbar prosessorenhet som kan behandle innganger og styre utganger gitt av instruksjoner i konstruert program. SlavePLS: En PLS som får inn sine verdier fra Master PLS. MasterPLS: En PLS som styrer overordnet prosess. Figure PLS-modul: En tilleggsenhet som er tilkoblet PLSen. F.eks. profibusmodulen (32NT- DP) BUS: Kommunikasjonskabel som knytter CPUen sammen med bufferminnene i tilleggsmodulene til PLSen. I/O: Input/Output (Inngang/Utgang) Refererer til Inn- og Utganger til PLS. PROFIBUS: Process Field Bus En utbredt kommunikasjonsbuss som brukes til å opprette kommunikasjon mellom flere CPUer og/eller I/O-blokker. BFM #xx: Bufferminne som ligger i tilleggsmodul til PLS. xx byttes ut med en tallverdi som representerer hvilket bufferminne det er snakk om. Dataregister: En 16-bits bitstrøm (også kalt et ord) som kan lagre en bitkombinasjon opptil 16 bit. (Det er også mulig med en 32-bits bitstrøm, men det er da verdt å merke seg at 2 dataregister blir tatt i bruk. Altså dersom man ønsker en 32-bits bitstrøm i D0 blir også D1 «tatt i bruk», D0 brukes videre i programmeringen. 4

9 Scan: Ett scan er fra PLSen «leser» gjennom instruksjonene i programmet til utgangene blir satt. Så begynner PLSen på ny å «lese» gjennom instruksjonene med nye verdier satt av utgangene (dette er 2. scan). HMI: Human Machine Interface Brukergrensesnitt mellom menneske og maskin. I dette prosjektet er InTouch-vinduet på PC samt. Operatørpanelet typiske eksempler på slike grensesnitt LAN: Local Area Network. OPC: Object linking and embeding for Process Controll. WAN: Wide Area Network. FTPS: File Transfer Protocol Secure. Krypterer og sikrer overføring av data fra et usikkert nettverk til hekta.org WinSCP: Windows Secure CoPy er en fri FTPS-klient for Microsoft windows. WLAN: Wireless Local Area Network. BeijerOPCserver: En server som sikrer kommunikasjon mellom innretninger fra ulike deler av industrien. Ethernet: Mye brukt teknologi innen lokalnett. GXConfigurator-DP: Program for konfigurasjon av PROFIBUS. GXWorks2: Programvare. Brukes for å lage programmer som overføres til PLS. InTouch: Program som lager brukergrensesnitt på PC (HMI). ix-developer: Program som lager brukergrensesnitt for touchpanel. ix-panelta100: Operatørpanel med farge- og berøringsfølsom skjerm. Nettverk: Et sammenkoplet system av komponenter/ledninger/trådløstsom gir mulighet for kommunikasjon. PID-regulator: Proporsjonal-, Integral- og Derivat-regulator. Rigg: Der labutstyr / komponenter er plassert. Riggen skal være oversiktlig. 5

10 Ruter: En maskin som videresender nettverkspakker til riktig mottakernettverk. Tag: Et element som viser til en bestemt verdi. Wonderware InTouch: Programserien som laget HMI til PC. WonderwareOPCTagCreator: Program som setter opp brukergrensesnitt mellom innretninger fra ulike produsenter. Figure

11 6 Informasjon om Hardware og Software [NY] 6.1 Komponentliste Hva Fullt navn Antall (stk) Master PLS MELSEC Q61P-A2 Q00CPU 1 Profibusmodul QPLS MELSEC QJ71PB92D 1 Ethernetsmodul QJ71E Slave PLS FX1N-40MR 2 Profibus-modul FX FX0N-32NT-DP 2 AD/DA-omformer FX0N-3A 2 Operatørpanel Beijer - ix T150 1 PC DELL OPTIPLEX Trådløs Ruter D-Link DI Nivåføler Tecsis Type Flowmåler Flow-Teknikk 1 Reguleringsventil Bürkert 3010-PAA002 1 Magnetventil Watson Smith 01A Pumpe Grundfos UPS Profibus-kabel Skjermet feltbuskabel for Profibus 3076ENH 7m Profibus-kontakt Mitshubitshi No Strømforsyning Mean Well S

12 6.2 Software - Dataprogram som er brukt Hva Versjon PLS programmeringsprogram Melsoft GX Works 2 Version 1.98C Konfigureringsprogram for Melsoft GX configurator-dp 7.00A version (Build QPLS ) Program for brukergrensesnitt Beijer ix Developer versjon for operatørskjerm Program for brukergrensesnitt Wonderware InTouch versjon for PCskjerm Kommunikasjonsserverprogram Beijer OPC Server versjon 1.20A Build 184 for kommunikasjon mellom PC og PLS Kommunikasjonsprogram for Wonderware OPCLink versjon 8,0,0,0 kommunikasjon mellom InTouch og OPC Server Figur

13 6.3 Hardware beskrivelse PLS Programmerbar logisk styring PLS brukes for å automatisere oppgaver som produksjon og kontroll av nivå i for eksempel en tank. PLS kan benyttes til å løse alle slags automatiseringsoppgaver, alt fra styring av varmeovner i hus til styring av avanserte oljeinstallasjoner PROFIBUS (Process Field Bus) er en mye brukt feltbuss/datanettforbindelse for kommunikasjon mellom instrumenter og utstyr innenfor automatikk. Bus-kommunikasjon har den store fordelen at all informasjon over nettverket er tilgjengelig, og kan behandles alle steder på bus-sløyfen. Bus-signal er med det veldig brukervennlig med tanke på endringer og utvidelser av et anlegg. Det finnes et stort utvalg av typer bus-signal, PROFIBUS er blant de mest brukte innen industri. En feltbuss er en digital kommunikasjonslinje som forbinder feltinstrumenter med styring og reguleringssystemet. Denne kommunikasjonslinja er toveis så den kan både sende og motta data. En buss er et antall ledere som kan brukes til overføring av digitale signaler. En feltbuss består av to ledere. Det digitale signalet kan overføres på tre måter: Spenningsforskjellen mellom ledere Strømverdier Optisk fiber Profibus benytter IEC , RS-485 eller fiberoptikk som overføringsteknologi. 9

14 6.3.3 ix-panel ix Panel T150 er et HMI basert panel. Panelet er konstruert i lettvektig aluminium, og er utstyrt med flere tilkoblingsmuligheter som gjør det mulig å kommunisere via både Ethernet og seriekabel. Brukerprogrammet i panelet lages i Beijers eget software kalt ix-developer. Spesifikasjoner: 10.4grafisk touchpanel, 1.1GHz prosessor, inngang for ethernet, USB, RS232, RS422, Profibus DP slave, MPI, CAN-J Ruter Figur 5 Denne enheten sørger for pakkeswitching mellom enhetene på det lokale nettverket i styreskapet, samtidig som den fungerer bindeledd ut mot skolenettet. 10

15 6.4 Software beskrivelse InTouch InTouch er et HMI (Human Machine Interface) program levert av Wonderware, og brukes til å lage brukergrensesnitt. InTouch er dagens mest brukte HMI program blant bedrifter. Programmet er svært brukervennlig og innovativt OPCLink OPCLink er et program som kobler sammen OPC-serveren med InTouch programmet. Før man i HMI programmet kan bruke et sett definerte verdier må disse importeres fra OPCserveren og kobles sammen slik at HMI programmet (InTouch) forstår hvilke adresser som skal brukes som tags ix-developer ix-developer er et software levert av Beijer Electronics, og brukes til å lage brukerprogrammer for deres mange paneler. Dette er et brukervennlig program som gjør det mulig for brukeren å utvikle brukerprogrammer slik de selv ønsker det. Det følger med et bredt bibliotek som inneholder blant annet inntastingsfelt, avlesningsfelt og diverse indikatorer. Det er også mulighet for å opprette innloggingsmulighet for å begrense tilgangen til de forskjellige brukerne i brukerprogrammet GX Works 2 GX Works er en software levert av Mitsubishi Electric Corporation, og er programmet man må bruke for å konfigurere en Misubishi PLS. Dette programmet inneholder et veldig stort bibliotek av symboler/funksjoner, og er derfor veldig fleksibelt. Man har mulighet til å programmere PLSen i ladder, instruksjonsliste eller strukturert tekst. I vårt anlegg har vi stort sett brukt ladder, da dette er et intuitivt programmeringsspråk og det har mulighet for monitoring som gjør feilsøking enklere. 11

16 GX Configurator-DP Gx developer er MITSUBISHIs eget software for konfigurering av PROFIBUS grensesnitt i deres PLSer. Programmet gjør det mulig å definere PROFIBUS-nettverk, for så å laste det opp mot de ønskede PLSene. I Gx developer er de viktigste funksjonene lett tilgjengelig for brukeren. Figur OPC OPC står for OLE for Process Control. OLE igjen i sin tur står for Open Linking and Embedding og er en protokoll i applikasjonslaget for kommunikasjon mellom styringsenheter. Den fungerer ved at hver enhet har en OPClink programvare som oversetter språket til kontrolleren til OPC språk. Denne OPClinken snakker i sin tur med OPC serveren og kan med dette lese og skrive data til kontrolleren som kan være alt fra PLS til en HMI løsning. OPC strukturen er altså basert på et Server/Tjener forhold mellom enhetene. I vårt prosjekt så vil OPC fungere som et mellomledd mellom HMI løsningen vår i InTouch og Master PLS. 6.5 Protokoll beskrivelser TCP/IP TCP/IP står for Transmission Control Protocol/Internet Protocol som er den mest brukte protokollen i transportlaget. TCP/IP består egentlig av flere protokoller men det er TCP og IP protokollen som er de viktigste og derav navnet. Denne sikrer sikker overføring uten datatap. Det er også denne protokollen vi benytter oss av for all kommunikasjon mellom MasterPLS og operatørpanel og InTouch løsningene, samt direkte konfigurering av MasterPLSen. 12

17 6.5.2 Ethernet Dette er den mest vanlige protokollen for kommunikasjon på det fysiske laget i lokale nettverk og er spesifisert i standarden IEEE Ethernet Navnet ethernet kommer fra en lokalnettstandard. Ethernet virker på den måten at alle som er koplet til nettverket står fritt til å sende og motta informasjon. Derimot kan kun en bruker sende informasjon av gangen. Derfor lytter maskinene på nettverket først for å se om det er ledig. Er nettet ledig, sender maskinen ut informasjonen den skal sende. Det som ofte hender er at flere maskiner lytter samtidig og da kan de oppfatte at nettet er ledig. Når de to sender informasjon over nettverket samtidig kolliderer dataene på nettet sammen og maskinene må begynne på nytt igjen med å lytte etter ledig plass med en tilfeldig tidsforsinkelse. Denne aksessmetoden kalles Carrier Sense MultipleAccess with Collision Detection. Desto flere maskiner det er på nettet desto flere kollisjoner får en og en dobling av antall maskiner i nettverket fører til fire ganger så mange kollisjoner Trådløs kommunikasjon Trådløs kommunikasjon bruker atmosfæren som medium. I forbindelse med prosjektet blir det benyttet en ruter for trådløs kommunikasjon. Ruterens oppgave er å vise ruten datapakker skal sendes til. Hvis mottakeren er på det samme lokalnettet som ruteren kan datapakken sendes direkte. Er mottakeren på et annet nettverk må den sendes videre til neste ruter som deretter sender pakken videre, osv. En svitsj kan gjøre den samme jobben som ruteren, men dersom vi ønsker en bedre sikkerhet og kontroll bør vi bruke en ruter. Den ekstra informasjonen som datapakkene blir utstyrt med varierer litt alt etter hva slags nett det er snakk om. For internett er det en såkalt IP header. 13

18 7 PLS Program [GMS] 7.1 Programmering av Master [GMS] I master er følgende programmert: Kommunikasjon mellom master og slave 1 Kommunikasjon mellom master og slave 2 Oppsett av Profibusnet Oppsett av Ethernet Kommunikasjon med slave 1, og kommunikasjon med slave 2 har fått hver sin POU for å bedre oversikten. Det samme har Profibus POUen som vi har konfigurert i GX Configurator- DP hvor en «Instruct List»-kode ble generert. Her ligger hvilke adresser slavene er tildelt på profibusnettet, samt. hvilke dataregister master skal bruke til å sende og motta til hver av slavene. D100 D135 for slave 1, og D200 D235 for slave 2. Oversikt over POUene illustreres på figur 7. Figur 7 Videre er det programmert to alarmer som skal varsle dersom brudd med hhv. Slave 1 og slave 2. Master mottar et 50ms pulstog fra f.eks. slave 1 som aktiverer 2 timere. Dersom minnecella som inneholde pulstoget er høy eller lav i mer enn 80ms oppstår timeout, og alarmen for kommunikasjonsbrudd med slave 1 går høy (se figur 8). Denne alarmen hentes i InTouch og i operatørpanelt for å varsle operatøren(e). 14

19 Figur Oversikt over spesialminneceller som er brukt: Navn SM400 Forklaring Alltid høy (1) når PLS er i RUN. Går lav (0) når PLS går i STOP 15

20 7.2 Programmering av Slavene [GMS] I slavene er følgende programmert: Kommunikasjon mellom slave-pls og AD/DA-omformer Kommunikasjon mellom slave-pls, profibus-modul og videre til QPLS Alarm ved kommunikasjonsbrudd, dvs. master får ikke kontakt med slavens profibusmodul Den fysiske utgangen Y0 til slaven settes høy dersom dette betjenes fra operatørpanel og/eller InTouch-vindu på PC. For å ha en systematisk programoversikt har vi valgt å dele inn disse 4 punktene i 4 forskjellige POUer (se figur 9). På denne måten blir et stort PLS-program straks mye mer oversiktlig. Figur 9 Kommunikasjonen mellom slave-pls og AD/DA-omformer betyr at analog inngang kanal 0 og kanal 1 skal startes, og et strømsignal i området 4-20mA skal omformes til desimalverdier i området 0-250, som igjen flyttes til dataregister som ligger i slaven. I tillegg skal analog utgang programmeres slik at den mottar en digital verdi som operatøren taster inn i InTouch-vinduet og/eller operatørskjermen, og dermed omformer denne til et fysisk strømsignal i området 4-20mA. Kommunikasjonen med profibusnettverket skjer ved at hver slave blir gitt hver sin DPadresse slik at forbindelsen med master blir opprettet. Når så har skjedd skal 16 dataregister 16

21 sendes og mottas mellom slave og master. Dette skjer vha. TO- og FROM-instruksjoner til BFM #0 BFM #15, se avsnitt XXXX og vedlegg XXXX. Alle dataregister som tilhører slave 1 og som skal sendes til master ligger i området D100 D115. De som mottas fra master ligger i området D120 D135. Tilsvarende er gjort for slave 2; de som skal sendes til master ligger i området D200 D215. De som mottas fra master ligger i området D220 D235. Vi har gjort det så enkelt at dersom master f.eks. sender fra sitt dataregister D220, så skal dette dataregistre mottas i dataregister D220 i slave 2. Se figur 10. Figur Oversikt over spesialminneceller som er brukt: Navn M8000 M8002 M8011 M8012 Forklaring Alltid høy (1) når PLS er i RUN. Går lav (0) når PLS går i STOP Initieringspuls Høy (1) kun første scan etter at PLS går i RUN Pulstog 5ms høy (1), 5ms lav (0) når PLS er i RUN Pulstog 50ms høy (1), 50ms lav (0) når PLS er i RUN 17

22 7.3 Kommunikasjon mellom slave og moduler [GMS] Dette avsnittet tar for seg hvordan slave-plsene kommuniserer med dems tilkoblede moduler, og hvordan kommunikasjonen kan programmeres for å oppnå ønsket funksjon gitt av oppgaven. Det er verdt å merke seg at vi bruker slave 1 PLSen til eksempler i avsnittet, men det samme gjelder for slave 2 bare at andre dataregister og verdier blir brukt. Se komplett PLS-program i vedlegg 1. Figur 11 Figur 11 viser modul-oppsettet for hvordan slave 1 og 2 er koblet opp mot sine respektive moduler. Slave PLSen er av typen FX1N-xxxxxx. Modulene er koblet sammen via PLSens utvidelses-bus, hvor AD/DA-omformeren kommer først på modulplass nr. 0, mens BUSkabelen videre er koblet til Profibusenheten som opptar modulplass nr. 1. PLSen kommuniserer med hver enkelt modul ved å sende og motta data til modulenes bufferminner. For at kommunikasjonen skal settes opp korrekt, må denne programmeres i PLSene (slavene), dette gjøres vha. TO- og FROM-instruksjoner i GX Works2 (se neste side for forklaring). Det er da nødvendig å gjøre seg kjent med modulenes bufferminner, og hva hvert enkelt bufferminne representerer i dens enkelte modul. En slik oversikt finner vi i modulenes dokumentasjon. 18

23 7.4 TO- / FROM-instruksjonene [GMS] Alle bufferminnene består av et 16-bits ord. Disse bufferminnene i hver enkelt modul kan leses fra og/eller skrives til. Det er på denne måten PLSen klarer å kommunisere med modulene. For å kunne gjøre dette må TO- / FROM-instruksjoner tas i bruk. Kort forklart brukes TO-instruksjonen dersom man ønsker å skrive en verdi til et bufferminne i modulen, mens FROM-instruksjonen brukes dersom man ønsker å lese av / hente verdien til et bestemt bufferminne. I figur 12 er det en oversikt over hva tilkoblingspunktene til blokkene representerer. Figur 12 Eksempler på bruk av instruksjonsblokkene er vist i figur 12. Hvor TO-blokka skriver verdi 4 til BFM #17 i modul 0 (AD/DA-omformeren), og den overfører ett 16-bits ord. Dette er en instruks fra PLSen til AD/DA-omformeren som sier start D/A-omforming (analog utgang). FROM-blokka henter verdien som ligger i BFM #29 i modul 1 (Profibus-modul), og legger avlest verdi i dataregister D10. Her hentes det også ett 16-bits ord. BFM #29 representerer feilstatus til Profibus-modulen. Figur 13 19

24 7.5 For AD/DA-omformeren (FX0N-3A) [GMS] Figur 14 Figur 14 viser en tabell over hvilke bufferminner som brukes i AD/DA-omformeren, og hva disse representerer. Til eksempel; vi ønsker å starte en analog til digital omforming på omformerens kanal 0, slik at vi videre kan legge avlest verdi i dataregister D0 i PLSen. For å klare dette må BFM #17 få en verdi som sier A/D start kanal 0. Ut i fra figur 14 ser vi at bitnr. 0 i BFM #17 velger hvilken kanal som skal brukes. Denne må gis verdi 0 ettersom vi ønsker kanal 0. Verdien 0 må dermed skrives til BFM #17 vha. en TO-instruksjon. Videre ønsker vi å starte A/D-omformingen, da må bitnr. 1 i BFM #17 gis verdi 1. Dette gjøres på samme måte. Til slutt må den omformet verdien som ligger i BFM #0 hentes og legges i D0 i PLSen. Dette gjøres vha. en FROM-instruksjon. Se programeksempel i figur 15 nedenfor. Figur 15 20

25 De analoge signalene (både inn- og ut-signal) kommer i 4-20mA, disse konverteres til bit hvor bitverdi 0 tilsvarer 4mA, mens bitverdi 250 tilsvarer 20mA. Det vil si at vi har en skalering på 0.064mA per bit. Se figur 16 og figur 17. Figur 16 Figur 17 21

26 I PLSprogrammet må det i tillegg tas hensyn til at AD/DA-omformeren har 2 analoge innganger som ikke kan avleses samtidig. Dermed er det verdt å merke seg «Processing time», altså hvor lang tid AD/DA-omformeren bruker på å lese/skrive verdier til hhv. Analoge innganger og analog utgang. På analog inngang tar prosessen: (2 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ttttdd) + FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF tttttt. I og med at kanal 0 og kanal 1 ikke kan avleses samtidig må disse instruksjonene vekselsvis være aktivert, og minnecella som aktiverer instruksjonene må dermed være aktivert lengre enn prosesseringstiden, men samtidig så kort som mulig for å oppnå en raskest mulig regulator. 7.6 For Profibus-modulen (32NT-DP) [GMS] Figur 18 Figur 18 viser en tabell over hvilke bufferminner som brukes i Profibus-modulen, og hva disse representerer. Til eksempel; vi ønsker å gi modulen slaveadresse 1 slik at master-plsen kan finne slaven på Profibus-nettverket (gitt at slaven er konfigurert med adresse 1 i Profibus-nettverket som ligger i master-plsen, se avsnitt XXX Master PLS-program). 22

27 M8002 er en initieringspuls som går høy i ett scan i det øyeblikket slaven går fra STOP til RUN. I første scan når denne er høy flyttes verdien 1 til BFM #17, og Profibus-modulen har dermed fått sin slaveadresse. Se figur 19. Figur 19 Videre kan man se at BFM #0 BFM #19 brukes til å sende og motta dataregister i mellom slaven og master. Her er det kun BFM #0 BFM #15 som er tatt i bruk. For komplett oversikt over hvilke dataregister som overføres dem i mellom, se vedlegg 2 for slave 1 og vedlegg 3 for slave 2. Disse bufferminnene (#0 #19) er «delt i to», dvs. at det både ligger et dataord som skal sendes ut på profibusnettverket, samtidig som det ligger et dataord som skal hentes fra profibusnettverket og sendes videre til slaven. Dette er illustrert i figur 20. Det er ikke nødvendig å ta hensyn til dette på noen annen måte enn å ha kontroll på bruk av TO- / FROM-instruksjonene ved programmering. Det er disse instruksjonene som tar høyde for om dataordet skal sendes ut heller hentes inn. Figur 20 23

28 8 Kommunikasjon mellom HMI og QPLS [EAH] Før vi begynner å lage programmet til HMI en må vi sett opp kommunikasjonen, slik at InTouch og QPLS en klarer å prate sammen. Det gjøres ved hjelp av en Beijer OPC server, som er et software program som ligger lokalt på PC en. Denne inneholder i tillegg til serveren en innebygget klient som er laget for Mitsubishi PLS er. PC en må og vær tilkoplet samme nettverk som QPLS en. Se figur 21 for hierarkisk oppbygging av OPC kommunikasjonen. Figur Beijer OPC Server mot InTouch InTouch kommuniserer med OPCLink som oversetter all dataen til OPC protokoll. Dette sendes til OPC serveren som videresender dataene til OPC klienten for Mitsubishi PLS. OPC klienten gjør om dataene til et format som PLS en kan lese og sender dette ned til Q-PLS en via serieporten COM1. For at kommunikasjonen skal fungere må vi start med å konfigurere alle de forskjellige programmene, som Beijer OPC Server, OPCLink, OPC Tag Creator og InTouch. 24

29 8.2 Oppsett av Beijer OPC Server Etter vi har åpnet Beijer OPC Server må vi legge til en ny kontroller, det gjøres ved å gå på verktøylinjen og velg: Insert -> New Controller. Da kommer bildet under opp og vi fyller ut dataen slik det står i bildet. Figur 22 Deretter må innstillingene for den nye kontrolleren settes opp, ved å klikke på Settings. Her skriver vi inn IP adressen og Port adressen til QPLS en, samt huker av for UDP protokoll. Figur 23 25

30 Da er det klart for å definere tagger. En ny tag lages ved å trykk Insert -> New Tag, da kommer bilder under opp (Figur 24). Det må lages en tag for hver verdi som skal overføres fra QPLS en. Figur 24 26

31 Figur 25 Etter alle taggene er definert vil oversiktsbilde se slikt ut: 27

32 8.3 Oppsett av OPCLink For at InTouch skal klar å lese/skrive til taggene må de importeres fra OPC Server, ved hjelp av OPC Tag Creator i InTouch. For at dette skal gå må OPC Link konfigureres og være startet før InTouch startes. OPC Link er OPC klienten som knytter InTouch til OPC serveren. Det er veldig viktig at OPC serveren ligger oppe og kjører når konfigurasjon av OPC Link gjennomføres. Starter med å åpne OPC Link og går inn på Configure -> OPCLink Settings hvor vi definerer hvor katalogen for konfigurasjonsfilen ligger. Dette er nødvendig da OPCLink starter automatisk når InTouch trenger det. Figur 26 28

33 Så velger man Configure -> Topic Definition og får opp vinduet under. Figur 27 Første gangen man åpner denne er den tom og man velger da New. Man får da opp vinduet under. Her må vi velge Topic Name, som må vær det samme navnet vi valgte i OPC serveren. Figur 28 Node Name lar man være tom hvis serveren er på samme PC som OPCLink, noe som er tilfellet vårt. Det viktigste her er at konfigurasjonsfilen man skal bruke er den som var sist åpnet i OPCLink, fordi denne blir brukt når OPCLink startes automatisk fra InTouch 29

34 8.4 Oppsett av InTouch og OPC Tag Creator Nå er det klart for å hente inn taggene fra OPC serveren og definere disse i InTouch. Til det bruker vi OPC Tag Creator, som ligger nederst til venstre i InTouch (Se figur 29). Tag Creatoren kobler seg opp til OPC serveren via OPCLink, slik at taggene vi skal bruke i InTouch refererer til taggene som er definert i serverne. Etter å ha åpnet Tag Creator kommer man til vinduet i figur 30 hvor man får opp navnet man brukte i OPCLink. Figur 29 Figur 30 30

35 Siden OPCLink ligger i Windwos Path kommer alt av data man skal skrive inn etter man har trykket seg inn på Create automatisk fra OPCLink Da er det klart for å lage tagger. I figur 31 ser vi vinduet man lager tagger i. Vi ser Miniprosjekt ligger her allerede og de taggene vi opprettet i OPC serveren, slik at vi nå kan generere taggene automatisk ved å trykke på Autogen.. Figur 31 Da er alt av kommunikasjon konfigurert, så da gjenstår bare å lage selve brukergrensesnittet i InTouch. 31

36 9 PC HMI [JA] Spesifikasjon Operatørgrensesnittet på PC skal vise kommunikasjonen mellom alle enhetene beskrevet i miniprosjektet. Vi vil demonstrere forbindelsen på følgene måte: Skal ha mulighet til å sette en utgang på hver av slave PLSene høy eller lav. Skal kunne sende inn en bitverdi mellom 0 og 255 til AD/DA-omformeren i hver av slave PLSene og måle verdien som blir lest av. Skal prøve å gjøre skjermbildet intuitivt og oversiktlig Planlegging Vi bruker programmet Wonderware InTouch til å lage brukergrensesnittet på PCen. Det vil bli laget et skjermbilde der vi skal legge til de funksjonene som er spesifisert for HMI. Det blir laget et skjermbilde som vil bestå av to deler, en for hver slave. Hver del skal ha to knapper som kan sette en utgang på slaven høy eller lav (Av eller På). I tillegg blir det lagt inn et statusfelt som forteller om tilstanden til utgangen. Sending av bitverdien vil styres av en «slider» som går fra 0 til 255. Det skal også være mulig å skrive inn verdien manuelt. For å lese av det som sendes og det som mottas brukes et sanntidsvindu. Her tegnes verdiene som sendes i blått, og det som mottas i rødt. Tag-ene som brukes er lages med Tag Creator i InTouch. Vi vil bruke mest mulig intuitive navn på tag-ene slik at det skal bli enklest mulig å lage skjermbildene, i tillegg til å gjøre det enklere å foreta endringer i programmet i etterkant. 32

37 9.1.3 Systemanalyse og design For å lage brukergrensesnittet brukte vi det vi har lært av HMI PC-øvingene og treningsmanualen levert av Wonderware (Sett inn virkelig navn). Vedlegg x viser en oversikt over tagene som er brukt i programmet. Vedlegg x viser det ferdige operatørpanelet. Når man åpner programmet InTouch er det første vi må gjøre å lage en ny applikasjon, etter det opprettes et nytt vindu. Deretter lages to sanntidsvinduer med «Real-time Trend» som Figur 32 ligger i verktøylinjen. Figur 32 viser hvordan disse er satt opp. I sanntidsvinduet velges det hvilken tag som skal tegnes opp, hvilke farger de skal tegnes opp med, og maksimum- og minimumsverdi på vinduet. I tillegg velger man hvor lenge vinduet skal huske de gamle verdiene. Slideren er en ferdig blokk som ligger i InTouch. Oppsettet av slideren vises i figur

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1

MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 MINIPROSJEKTRAPPORT PROSJEKT I STYRESYSTEMER GRUPPE 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag (Skrevet av ØE, AA og EB) Miniprosjektet er et delprosjekt, hvor målet er å etablere kommunikasjon på PLS-riggen

Detaljer

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016 Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2016 Miniprosjektrapport Marius Vatnehol Fjørtoft Stein Ivar Sylte Anders Lunde Engen Simen Rogn Aune Petter Liljenstrøm Vebjørn Eklo Innleveringsdato: 30.mars

Detaljer

Bruksanvisning Unitronics Vision

Bruksanvisning Unitronics Vision Bruksanvisning Unitronics Vision Ole Einar Moe Innhold 1 Oppsett... 1 1.1 PLS... 1 1.2 Datamaskin... 2 1.3 Kommunikasjon... 2 2 Planlegging... 6 2.1 Digitale Inn/Ut ganger... 6 2.2 Analoge Inn/Ut ganger...

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Miniprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015

Miniprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag Miniprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi. Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX

Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi. Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Industriell IT ITD30005 Lab 1 (Gruppeoppgave) Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX Remmen 03.sept 2015 Revidert:

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2 Generell informasjon Versjon: 2.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon Generell informasjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server... 3 2.3 Leid samband

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 24. august 2006 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Nytt prosjekt og programlogikk

Nytt prosjekt og programlogikk Hima myexample steg for steg 1 Generelt Denne steg for steg oppskriften for myexample prosjektet er et supplement til Create Projekt.pdf filen. I Create Project.pdf står det ytterligere informasjon av

Detaljer

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Avdeling for teknologi Program for data- og elektroteknikk 7004 Trondheim Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 TCP/IP Ethernet (skolens) Trådløst nettverk PC HMI PC2 PC3 Twisted pair SKAP

Detaljer

Produktpanorama Automasjon

Produktpanorama Automasjon Produktpanorama Automasjon 2 3 4 5 6 7 Modicon TSX Nano Modicon TSX Micro Modicon TSX Premium Modicon TSX Quantum Modicon TSX Momentum Operatørterminaler og industri-pc Telefast 2, et tilkoblingssystem

Detaljer

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Introduksjon Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er

Detaljer

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen 1.0 Problemstilling... 3 1.1 Utstyr... 3 2.0 Valg av metoder... 3 3.0 Resultat...4 3.1 PL-7 Pro... 4 3.2 InTouch... 4 4.0 Problem... 5 4.1

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

EA6. operatørpanel e1012 OPERATØRPANEL E1012 DRIFTSINSTRUKS PANEL V1.5 2011.02.23

EA6. operatørpanel e1012 OPERATØRPANEL E1012 DRIFTSINSTRUKS PANEL V1.5 2011.02.23 operatørpanel e0 OPERATØRPANEL E0 DRIFTSINSTRUKS PANEL V. 0.0. operatørpanel e0 OPERATØRPANEL E0 7 Denne instruksen gjelder bruk av operatørpanel E0 med program versjon v.. Panelet kobles til utestasjon

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Rapport Entank. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Rapport Entank. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport Entank Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01 Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag (Skrevet av TM) Entank-prosjektet er en del av et større prosjekt som går i vårsemesteret

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 =

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 = 1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 b) 17 c) 34 =0100 d) 128 e) 255 = 0001 0001 = 0001 0010 =1000 0000 =1111 1111 2) Gjør om de binære tallene til desimal og heksadesimal. a) 1010 b) 101011001 c)

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide . 2014-12-04 Corentium Rapport & Analyse SW v2.2 Installasjonsguide E-post: info@corentium.com Telefon: +47 468 46 155 www.corentium.com 2 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 HW og SW betingelser... 3 3 Software

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Prosjekt styresystemer & Reguleringsteknikk Gruppe 6 Miniprosjekt MINIPROSJEKT

Prosjekt styresystemer & Reguleringsteknikk Gruppe 6 Miniprosjekt MINIPROSJEKT MINIPROSJEKT 1 1 Forord I denne rapporten presenter vi miniprosjektet, som er en god prøvekjøring av kommunikasjon mellom enhetene, før vi tar fatt på hovedprosjektet. Dette prosjektet har som hensikt

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

MINIPROSJEKTRAPPORT. Prosjekt i faget Styresystemer. Markus Gundersen, Anders Nilsen, Sindre Åberg Mokkelbost, Even Wanvik og Vuk Krivokapic

MINIPROSJEKTRAPPORT. Prosjekt i faget Styresystemer. Markus Gundersen, Anders Nilsen, Sindre Åberg Mokkelbost, Even Wanvik og Vuk Krivokapic Fakultet for teknologi Institutt for elektrofag og fornybar energi 7004 Trondheim MINIPROSJEKTRAPPORT Prosjekt i faget Styresystemer Markus Gundersen, Anders Nilsen, Sindre Åberg Mkelbost, Even Wanvik

Detaljer

Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l.

Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l. Oppgave 1 & 2: Først gå inn på «Min Datamaskin/ Computer» Høyreklikk på vinduet uten å være nær noen dokumenter o.l. Klikk så på «Properties/ Egenskaper» Her ligger det info vedrørende hvilket Operativsystem

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG EDT208T-A. Programmerbare logiske styringer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG EDT208T-A. Programmerbare logiske styringer HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: 14.desember 2012 Varighet/eksamenstid: 09.00-12.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT208T-A Programmerbare logiske styringer

Detaljer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer Kapittel 3 Reguleringsutstyr Dette underkapitlet gir en oversikt over forskjellig reguleringsutstyr i form av kommersielle regulatorer og (prosess)styringssystemer og liknende, det vil si det utstyret

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Kandidatnr: Eksamensdato: 13.desember 2013 Varighet/eksamenstid: 09.00-12.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT208T-A Programmerbare logiske styringer 3EK

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 29. august 2005 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015

ENTANK 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 ENTANK 2015 2EA GRUPPE 3 28.04.2015 Forord [EAH] Entankrapporten er en del av et stort prosjektarbeid som vi fikk tildelt våren 2015 i faget Styresystemer og reguleringsteknikk. Prosjektgruppen består

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

VIDEREGÅENDE KURS EA6

VIDEREGÅENDE KURS EA6 VIDEREGÅENDE KURS KOMMUNIKASJON / IO-EKSPANSJON Utvidelse av io med EtherCat bus 1 Konsept EA PLS SIGNALER Utvidelse av io (inn- og utganger) EA PLS SIGNALER E-bus: Intern bus mellom modulene 2 Distribuert

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Oppkobling av RGB lyslist

Oppkobling av RGB lyslist Manual til skolepakke Med HomeSeer har du en meget avansert programvare for styring av smarthus. Du kan legge til RF moduler for mange typer protokoller, men vi skal her se på oppkobling med Z-Wave protokollen.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer