Trygderettigheter for kreftpasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygderettigheter for kreftpasienter"

Transkript

1 Trygderettigheter for kreftpasienter Marit Gudim sosionom

2 Langvarig sykdom = reduserte inntekter + økte utgifter

3 Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 Nesten 1 av 3 har opplevd negative endringer i økonomien etter kreftdiagnose 1 av 4 har problemer med åklare løpende utgifter og/eller uforutsett utgift på 5000 kroner Sårbare grupper Gjennomgått mer enn to behandlingstyper Fått spredning/tilbakefall To eller flere sykdommer i tillegg til kreft Enslige, enslige forsørgere, endret sivilstatus etter diagnose Lav utdanning eller utenfor arbeidslivet

4 Ådrøfte økonomiske konsekvenser av sykdommen med pasienten åpner for mulighet tilplanlegging og øker opplevelsen av mestring og kontroll

5 Sykepenger Behandling i utlandet Permisjonsreiser Grunnstønad Arbeidsavklaringspenger Hjelpestønad Gjenlevendepensjon Parykk Gravferdsstønad Næringstilskudd Arbeidsreiser Måltider Uførepensjon Pleiepenger Bostøtte Trygghetsalarm Fysioterapi TT-kort Velferdspermisjon Omsorgspenger Tannbehandling Bilstønad Frikort Reiseutgifter Egenandeler Omsorgslønn Barnepensjon Overnatting Parkeringstillatelse

6 Ytelser ved bortfall av arbeidsinntekt Sykepenger Rehabiliteringspenger Yrkesmessig attføring Arbeidsavklaringspenger Tidsbegrenset uførestønad Uførepensjon Uføretrygd fra Økonomisk sosialhjelp Max beregningsgrunnlag i folketrygden pr xG = ,-

7 Sykepenger 52 uker går veldig fort! NAV-trygd gir informasjon om maksdato for sykepenger Sykepenger fra Folketrygden opp til 6 x G (pt ,-) Arbeidstakere Selvstendig næringsdrivende Frilansere Gradert sykmelding, enkeltstående behandlingsdager (4.4 i sykmeldingsblanketten) Aktiv sykmelding opphørte Opparbeiding av nye rettigheter: 26 uker i inntektsgivende arbeid før ny periode er opptjent Sykmelding av pårørende? Syk av belastningene? Sorg? Eller omsorg og pleie?

8 Pleiepenger 1. Pleie av nærstående i livets sluttfase ved pleie i hjemmet forutsetter sykepengerettigheterhos den som pleier og utbetales tilsvarende sykepenger inntil 60 arbeidsdagersom ikke nødvendigvis benyttes sammenhengende dagene kan deles mellom flere pårørende Legeerklæring NAV Barns sykdom - ved livstruende eller svært alvorlig sykdom for barn under 18 år - kan graderes ned til 50%

9 Hjelpestønad (NAV-trygd) ved særskilt behov for tilsyn eller pleie i hjemmet p.g.a. varig sykdom (2-3 år eller lengre) behov for hjelp minst2,5 t. pr. uke Eksempelvis hjelp til dusj, av-og påkledning, følge til toalett, opp av stol/seng, ta medisiner, spise pleien/tilsynet utføres av private ytelsen er skattefri ptkr 1.171,-pr. mnd gis som hovedregel ikke for mer enn 3 mnd tilbake i tid fra søknadsdato

10 Pårørende hjelper til med stell og pleie - oversikt over ulike ordninger Hjelpestønad (NAV-trygd) Pleiepenger i livets sluttfase (NAV-trygd) Omsorgslønn (kommune) Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid (NAV-trygd)

11 Hva skjer med inntekten når retten til sykepenger opphører? Forbered pasienten på nedgang!

12 Arbeidsavklaringspenger Vilkår: Arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent og en av følgende: - Er under aktiv behandling - Mens uføresøknad blir vurdert (inntil 8 mnd) -Er student med behov for aktiv behandling for ågjenoppta studier og har brukt opp retten til stipend under sykdom fra Lånekassen Utgjør 66 prosent av inntekstgrunnlaget (inntekt over 6G regnes ikke med i grunnlaget) Minsteytelse på2 G (pt ,-pr år) Barnetillegg kr 27,-pr barn under 18 år som forsørges Meldekort måsendes hver 14. dag for åfåutbetaling -kan søke fritak Kan mottas i inntil 4 år

13 Uføretrygd - uførepensjon erstattet av uføretrygd Varigredusert inntektsevne med min. 50% 40% om du mottar AAP på søknadstidspunktet Beregningsgrunnlaget er gjennomsnittsinntekten i de tre beste av de fem siste årene før du ble ufør.inntekt opptil 6G for hvert år regnes med Uføretrygden utgjør 66 prosent av beregningsgrunnlaget og justeres i forhold til uføregraden. Garantert minsteytelse 2,28G/2,48G Uføretrygden reduseres dersom du har mindre enn 40 års trygdetid Uføretrygd kan utløse andre rettigheter og forsikringer

14 Tannbehandling Dekkes fullt ut etter offentlige takster ved Kreft i munnhulen og tilgrensende vev Infeksjonsforebyggende behandling Deler kan dekkesetter offentlige takster Dersom kreftbehandlingen har medført munntørrhet over tid og økt kariesaktivitet Tannlegen vurderer retten til å få dekket tannbehandling og tannlege søker HELFO Fri tannbehandling i offentlig tannhelsetjeneste for pasienter på sykehjem og pasienter med hjemmesykepleie i mer enn 3 mnd.

15 Problemer med forflytning - oversikt over ulike ordninger Transport til lege og behandling(helseforetakenes senter for Pasientreiser) Reisetilskudd til og fra jobb(4.3 i sykemeld. blankett NAV-trygd) TT-kort til fritidsreiser obs vilkår!! (kommune) Parkeringstillatelse for forflytningshemmede sjåfør/passasjer(kommune) Grunnstønad til transport ekstrautgifter må minst tilsvare sats 1, pt kr 653,- pr mnd (NAV-trygd)

16 Fysioterapi - full dekning etter honorartakst I palliativ fase når pasienten ikke kan drive egenaktivitet Etter store operasjoner Fjernet lymfeknuter/lymfødem Etter brystrekonstruksjon Før og etter stamcellebehandling Ved stråleskader Etter langvarig immobilisering i sykehus

17 Næringstilskudd Alle kreftpasienter kan få næringstilskudd på blå resept Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) Hjemmel:Fastsatt av Helse-og omsorgsdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5-14 fjerde ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-2. Endringer:Endret ved forskrift 12 feb2008 nr Næringsmidler Folketrygden yter stønad til næringsmidler ved: 1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer. Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom). Behandlingsrefraktær epilepsi (ketogendiett). 2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller -allergi hos barn under 10 år. 3. Fenylketonuri(Føllings sykdom). 4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører såsterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

18 Legatmidler Eks: Kreftforeningen gir støtte til kreftpasienter som har fått økonomiske vanskeligheter p.g.a. sykdom og behandling. Mer info og søknadsskjema på

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose

Detaljer

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad Informasjon og rettigheter Hanne Kindingstad Informasjon om: Frittsykehusvalg Vestlandspasienten Kjernejournal E-resept Ytelser fra nav Bostøtte Student Helfo Pasientreiser Tt-kort og parkeringskort Kommunale

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Pasientundersøkelse NAV vår 2011

Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Undersøkelsen har vært tilgjengelig på LMF s hjemmeside i perioden 30.03 01.07 222 pasienter har svart på undersøkelsen 1 Ingunn Mortensen Project Manager & Market Analyst,

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Det norske trygdesystemet

Det norske trygdesystemet Oversikt Det norske trygdesystemet Januar 2014 INNHOLD Side 1. MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN 3 2. FOLKETRYGDENS YTELSER 4 3. FINANSIERING AV FOLKETRYGDEN 4 4. ALDERSPENSJON 5 4.1 Alderspensjon gamle regler

Detaljer

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Palliativ fase Den palliative fase er en prosess som starter når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig og som

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven).

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). DATO: LOV-1997-02-28-19 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE: 1997-05-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-18 fra 2011-07-01

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett:

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett: Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettighetene i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Brosjyren gir en oversikt over støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive,

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Utgitt 28. januar 2009 Dette er siste hefte i 2008-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer