OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010"

Transkript

1 OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 For hver bostøttetermin blir det maskinelt innhentet opplysninger om ytelser fra NAV for alle personer som finnes i bostøtteregisteret. Det blir innhentet opplysninger om hvilke ytelse personen har, og med hvilket beløp. Kode for ung ufør (kode 04) blir også påført (gjelder p.t. personer som fikk vedtak før 1. januar 2009, for senere vedtak må koden påføres på saken. Vedlagt finnes en oversikt over hvilke ytelser som innhentes. Disse er angitt med husstandskode (tosifret kode som brukes i bostøtte), og kontonummer fra NAV (tresifret kode fra trygdeetatens kontoplan). NAV administrerer sine utbetalinger gjennom to systemer. Noe kommer fra tidligere RTV, noe fra tidligere Aetat. For ytelser fra tidligere Aetat innhentes ingen tresifret kode. Husstandskoden kan sees i bildet "oppslag vis sak", og i bildet "registrering person og inntekt". Kommunene kan ikke selv påføre eller korrigere husstandskode i saken som skulle vært innhentet fra NAV, eller som er feil fra NAV. Der dette er nødvendig må Husbanken kontaktes. Særlig om korttidsytelser fra NAV Korttidsytelser fastsettes til hva søker fikk utbetalt rundt tidspunktet for situasjonsdato for terminen. Det beregnes en gjennomsnittlig dagsats. Beregning av årsgrunnlag skjer ved at dagsatsen multipliseres med 260 dager. Særlig om ytelser som IKKE innhentes fra NAV I tillegg til de ytelser som er nevnt i vedlagte liste, er det en del ytelser som ikke utbetales over NAV, og i disse sakene må kommunene selv legge inn riktig husstandskode da dette kan ha betydning for bostøttevedtaket. Dersom periodens inntekt velges, må også inntekt registreres på saken i feltet for inntekt under private pensjoner. Ytelser som ikke innhentes fra NAV, og som eventuelt må påføres saken er følgende: Kode 09 - Kvalifiseringsstønad Kode 10 - Introduksjonsstønad Kode 11 - Offentlig alderspensjon Kode 12 - Offentlig uførepensjon Kode 13 - Offentlig overgang/etterlatte Kode 14 - EØS alderspensjon Kode 15 - EØS uføre / yrkesskadepensjon Kode 16 - EØS attføring / rehabiliteringspenger Kode 17 - EØS overgangsstønad / etterlatte Vanlige feil og misforståelser - Har kommunen registrert saken for sent, vil den ikke få påført NAV-kode. (Dette skjer når kommunen har registrert saken etter at data er utvekslet mellom Bostøttesystemet og NAV). - Det forekommer fra tid til annen feil i NAV register. (Dette kan være at saken mangler, eller ytelsen kommer med dobbelt). - Vi ser av og til at kommunen registrerer kode for off. pensjoner / EØS pensjoner (kode 11-17) i saker som har helt ordinære ytelser fra NAV.

2 Husstands- NAV- kode: kode: Navn på ytelsen: 1. KORTTIDSYTELSER 51 Attføring 340 Yrkesrettet attføring 341 Attføring. Ventetid før tiltak 342 Attføring. Ventetid før arbeid 343 Attføring. Ventetid under yrkesrettet attføring 401 Rehabiliteringspenger 402 Rehabiliteringspenger 404 Attføring. I ventetid før attføringstiltak 490 Tidsbegrenset uførestønad 52 Sykepenger 268 Sykepenger, oppdragstakere 272 Sykepenger, foreldre med syke barn 274 Sykepenger jordbrukere 275 Sykepenger jordbrukere 276 Sykepenger sjømenn 281 Sykepenger arbeidstakere 282 Sykepenger selvst. Næringsdrivende, 285 Sykepenger under kurs/opplæring 286 Sykepenger selvst. 65% 1. dag 287 Sykepenger selvst. 100% 1. dag 288 Sykepenger selvst. 100% 15. dag 292 Sykepenger ved barns sykdom 296 Sykepenger fiskere 1-14 dag 297 Sykepenger etter Sykepenger etter Sykepenger fiskere fra 15. dag 53 Arbeidsledighetstrygd pluss kursstønad 301 Dagpenger under arbeidsløshet 305 Kursstønad flyktninger 306 Kursstønad 308 Kursstønad IFF 328 Dagpenger til AMO-deltakere 334 Kursstønad, yrkeshemmede

3 54 Fødselspenger pluss adopsjonspenger 267 Fødselspenger ved risikofylt arbeidsmiljø 273 Adopsjonspenger 283 Fødselspenger 61 Arbeidsavklaringspenger Fra mars 2010 er det innført en ny trygdeytelse arbeidsavklaringspenger. Ytelsen erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. (Ytelsen er innhentet for mars og april, men har for disse månedene kode 51 i systemet. Man vil også senere for måneder se noen saker med kode LANGTIDSYTELSER Langtidsytelser er ytelser som utbetales pr måned. I bostøtteberegningen innhentes første måned i stønadsperioden som multipliseres med 12 til årsytelse. 21 Ordinær alderspensjon fra folketrygden 420 Aldersp. - grunnp. og forsørgertillegg 495 Supplerende stønad 623 Skogsarbeiderpensjon 624 Fiskerpensjon 841 Pensjonstrygden for sjømenn 22 Statspensjon 840 Statens pensjonskasse 843 Jernbanens ulykkestrygd 23 Avtalefestet pensjon 625 AFP-Navno, grunnpensjon 626 AFP-Navno, tilleggspensjon 627 AFP-Navno, særtillegg 628 AFP-Navno, AFP-tillegg 631 FTP-pensjon 639 AFP, AFP-tillegg 644 AFP-Bank, grunnpensjon 645 AFP-Bank, tilleggspensjon 646 AFP-Bank, særtillegg 647 AFP-Bank, AFP-tillegg 656 AFP-LO/NHO 64 år, grunnpensjon og forsørgertillegg

4 657 AFP-LO/NHO 64 år, tilleggspensjon 658 AFP-LO/NHO 64 år, særtillegg 659 AFP-LO/NHO 64 år, AFP-tillegg 830 AFP i ventetid før grunnpensjon/forsørgertillegg 833 AFP stat, grunnpensjon og forsørgertillegg 834 AFP bank, grunnpensjon 835 AFP Navno, grunnpensjon 24 Uførepensjon fra Folketrygden 400 Uførep. - grunnpensjon og forsørgertillegg 25 Attføring som langtidsytelse 480 Attf. i påvente av uførep. - grunnytelse 481 Attf. i påvente av uførep. - tilleggsytelse 710 Attf. i påvente av uførep. - grunnytelse 711 Attf. i påvente av uførep. - grunnytelse 26 Overgangsstønad etterlatte/etterlattepensjon 413 Barnep. grunnpensjon 415 Etterl. fam.pleier grunnpensjon 418 Etterl. ektefelle grunnpensjon 430 Yrkesskadetrygd (gml lov) - etterlattepensjon 433 Yrkesskadetrygd (gml lov) - barnepensjon 811 Krigsp. mil - etterlattepensjon 812 Krigsp. mil - barnepensjon o.a. 814 Krigsp. sivile - barnepensjon o.a. 27 Uførepensjon etter lov om yrkesskadeerstatning 403 Uførep. yrkesskade grunnpensjon 28 Krigspensjon etter lov av nr 21 og Krigsp. militære - invalidepensjon 29 Overgangstønad for enslige forsørgere 300 Overgangsst til enslige forsørgere- grunnytelse 552 Overgangsst til enslige forsørgere- særtillegg 30 Div. langtidsytelser 333 Omstillingslønn til reindriftssamer

5 81 Grunnstønad fra Folketrygden 500 Grunnstønad 82 Hjelpestønad fra Folketrygden 500 Hjelpestønad Ytelsene 81 og 82 inngår ikke i bostøtteberegningen.

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 8416 FOLKETRYGDEN. KORTTIDSYTELSER OG STØNAD VED YRKESSKADE AV GRETE DAHL STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 93/2 Januar 1993 Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 av Mads Ivar Kirkeberg Avdeling for næringsstatistikk Seksjon for inntekt og lønn INNHOLD Side 900 1. BEREGNING AV DISPONIBELINNTEKT.......

Detaljer

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2007 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2007. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innhold Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn... 1 1. Innledning... 2 2. Krav

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen og Helge Næsheim Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

HB 9.E.3. esøknad bostøtte. En veileder for søkere. Foto: Colourbox.com

HB 9.E.3. esøknad bostøtte. En veileder for søkere. Foto: Colourbox.com HB 9.E.3 esøknad bostøtte En veileder for søkere Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 1.1 Om denne veilederen 4 1.2 Hvem kan søke om bostøtte elektronisk?

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer