Skjema: Prosjektgodkjenning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjema: Prosjektgodkjenning"

Transkript

1 Skjema: Prosjektgodkjenning Skjema mottatt i SPREK - saksportalen for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) på helseforskning.etikkom.no 2011/467-1 Sammendrag 1. Generelle opplysninger a. Prosjekttittel Prosjekttittel: NO-CFS, fase to. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med ME/CFS Vitenskapelig tittel: Myalgisk encefalopati (ME) / chronic fatigue syndrom (CFS) er en sykdom med ukjent etiologi Prosjektleder: Mette Sophie Johnsgaard Forskningsansvarlig: Mette Sophie Johnsgaard Initiativtaker: Prosjektleder eller forskningsansvarlig (Bidragsforskning) NO-CFS, fase to. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med Norsk tittel ME/CFS Vitenskapelig tittel b. Prosjektleder Myalgisk encefalopati (ME) / chronic fatigue syndrom (CFS) er en sykdom med ukjent etiologi, men kan medføre uttalte symptomer og varig redusert funksjonsevne samt invaliditet. Det er påvist både reaktiverte virus og kroniske infeksjoner hos denne pasientgruppen. I tillegg er det kjent at sykdommen kan utløses av virus infeksjoner. For å bedre forstå etiologi og patofysiology i ME/CFS, vil vi utforske i detalj virus serologi og reaktivering, i tillegg til flere parametre for immunfunksjon med spesielt fokus på immunforsvaret mot virusinfiserte celler hos pasienter med kjent ME/CFS, utvalgte familiemedlemmer, og friske kontroller. Noen få pasienter vil også få gjennomført en analyse i metabolomics. Ervervet kunnskap om sykdomsmekanismene til ME/CFS kan lede til relevante behandlingsstrategier for denne og relaterte sykdomsgrupper. Navn Akademisk grad Mette Sophie Johnsgaard Lege Klinisk kompetanse Stilling Hovedarbeidssted Allmennlege Lillestrøm Helseklinikk AS Arbeidsadresse Odalsgt. 25 Postnummer 2003 Sted Lillestrøm

2 Telefon Mobiltelefon E-post adresse c. Forskningsansvarlig Forskningsansvarlig er Fysisk person d. Prosjektplassering Initiativtaker til prosjektet Samarbeid med utlandet Del av internasjonal multisenterstudie Prosjektleder eller forskningsansvarlig (Bidragsforskning) Selvstendig datainnsamling i utlandet Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt Relatert forskningsprosjekt Prosjekttittel Eventuelt REK nr Nei NO-CFS, første fase. Finnes gamma retrovirus hos pasienter med ME/CFS? REK sør-øst Evt saksnummer i REK 2010/2615 e. Prosjektmedarbeidere Prosjektmedarbeider 1 Navn Stilling Institusjon Akademisk grad Prosjektrolle Prosjektmedarbeider 2 Navn Stilling Institusjon Akademisk grad Prosjektrolle Yenan Bryceson Assistant Professor Center for Infectious Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden PhD Forsker Judy Mikovits Director of Research Whittemore-Peterson Institute, Reno, USA Prof. dr. med Forsker

3 Prosjektmedarbeider 3 Navn Stilling Institusjon Akademisk grad Prosjektrolle Prosjektmedarbeider 4 Navn Stilling Institusjon Akademisk grad Prosjektrolle Prosjektmedarbeider 5 Navn Stilling Institusjon Akademisk grad Prosjektrolle Mauro Malnati Group leader in Human Virology San Raffaele Scientific Institute, Milano Italia Dr. med. Forsker Asbjørg Stray-Pedersen Overlege Avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet Dr. med. rådgiver Ola Didrik Saugstad Professor Pediatrisk forskningsenhet, Rikshospitalet Professor Dr. med. rådgiver 2. Prosjektopplysninger a. Bakgrunn og formål Prosjektleders prosjektomtale Myalgisk encephalopati, ME / kronisk utmattelses syndrom, CFS, er en sykdom med en hittil ukjent etiologi. Sykdommen kan kan medføre uttalte symptomer og varig redusert funksjonsevne samt invaliditet. Det er påvist både reaktiverte virus og kroniske infeksjoner hos denne pasientgruppen. I tillegg er det kjent at sykdommen kan utløses av virus infeksjoner. For å bedre forstå etiologi og patofysiology i ME/CFS, vil vi utforske i detalj virus serologi og reaktivering, i tillegg til flere parametrer for immunfunksjon med spesielt fokus på immunforsvaret mot virusinfiserte celler hos pasienter med kjent ME/CFS, utvalgte familiemedlemmer, og friske kontroller. I tillegg vil noen få pasienter og kontroller få gjennomført metabolomics analyser. Ervervet kunnskap of sykdomsmekanismene til ME/CFS kan lede til

4 relevante behandlingsstrategier for denne og relaterte sykdomsgrupper. b. Forskningsdata Registerdata Nye helseopplysninger Spesifiser hvilke typer helseopplysninger Humant biologisk materiale Datainnsamling Informasjon omkring sykdomsstart, faktorer som har utløst eller forverret sykdommen, symptomer, familie anamnese. Materialet skal samles inn i prosjektet c. Forskningsmetode Prosjektet er Spørreskjema Intervju Faglig og vitenskapelig begrunnelse for valg av metode Kvalitativt Pasienter som får diagnosen Chronic Fatigue Syndrom (CFS) får diagnosen utifra standardiserte symptomkriterier. Dett gir en heterogen gruppe pasienter som kan ha alt ifra en stressrelatert utbrenthet til en kronisk sykdomsfølelse/influensafølelse karakterisert ved ekstrem utmattelse, nattesvette, lymfadenitter med mer. Vi tror at pasienter i denne gruppe har en ukjent immunpatologi. Denne kan være medfødt og utløst av en virus infeksjon, men det er også en mulighet for at immunpatologien kan være direkte relatert til en ny human gammaretrovirus infeksjon med eller uten virale ko-infeksjoner. En eventuell immunpatologi kan ha forskjellig etiologi, men vise like symptomtrekk. For å finne en behandlingsløsning for denne pasientgruppen er det avgjørende å utforske flere mulige bakgrunnsårsaker samtidig. I oktober 2009 kom det ut en studie som viste en sammenheng mellom pasienter med CFS og gammaretroviruset XMRV. Flere studier etter dette har ikke vist noen sammenheng mellom retrovirus og CFS, inntil august i 2010 hvor det igjen ble slått fast en klar sammenheng mellom retrovirus og CFS sammenliknet med kontroller. Tidligere er det vist en klar sammenheng mellom immun deregulering etter en ekstern stimuli, ofte en viral infeksjon. Vi vil, i tillegg til å se etter gammaretroviruset, også lete etter kjente medfødte immundefekter i tillegg til flere kjente

5 virus infeksjoner. Samtlige funn sammenliknes hos syke, familiemedlemmer med symptomer og friske med eller uten kontakt med pasienter med CFS. Metabolomics er studien av alle metabolittene i et system for å forstå en metabolsk tilstand. Metabolske studier av pas. med ME/CFS er ikke gjort per idag. Ved å sette slike studier i sammenheng med immunpatologi og infeksjoner kan vi komme nærmere en forståelse for patofysiologiske sammenhenger. Referanser: Lombardi VC, et.al. Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome. Science Oct 23;326(5952): Epub 2009 Oct van Kuppeveld FJ, et.al. Prevalence of xenotropic murine leukaemia virus-related virus in patients with chronic fatigue syndrome in the Netherlands: retrospective analysis of samples from an established cohort. BMJ Feb 25;340:c1018. doi: /bmj.c1018 Groom HC, et.al. Absence of xenotropic murine leukaemia virus-related virus in UK patients with chronic fatigue syndrome. Retrovirology Feb 15;7:10. Lo SC, et.al. Detection of MLVrelated virus gene sequences in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors. Proc Natl Acad Sci U S A Sep 7;107(36): Epub 2010 Aug 23 Lerner AM, et.al. IgM serum antibodies to Epstein-Barr virus are uniquely present in a subset of patients with the chronic fatigue syndrome. In Vivo 2004, 18(2): Chia JK, et.al.: Chronic fatigue syndrome is associated with chronic enterovirus infection of the stomach. J Clin Pathol Matano S, et.al.: Acute parvovirus B19 infection mimicking chronic fatigue syndrome. Intern Med 2003, 42(9): Lerner AM, et.al.: IgM serum antibodies to human cytomegalovirus nonstructural gene products p52 and CM2(UL44 and UL57) are uniquely present in a subset of patients with chronic fatigue syndrome. In Vivo 2002, 16(3): Chapenko S, et.al.: Activation of human herpesviruses 6 and 7 in patients with chronic fatigue syndrome. J Clin Virol 2006, 37 Suppl 1:S Komaroff AL: Is human herpesvirus-6 a trigger for chronic fatigue syndrome? J Clin Virol 2006, 37 Suppl 1:S Nicolson GL, et.al.: Multiple co-infections (Mycoplasma, Chlamydia, human herpes virus-6) in blood of chronic fatigue syndrome patients: association with signs and symptoms. Apmis 2003, 111(5): Cameron B, et.al. Serological and virological investigation of the role of the herpesviruses EBV, CMV and HHV-6 in post-infective fatigue syndrome. J Med Virol Oct;82(10): Bryceson et al. Methods

6 Mol Biol 2010 Pachlopnik Schmid J, Côte M, et al. Imm Rev 2010 d. Utvalg Pasienter/klienter Spesifiser hvilke pasienter Begrunn valg av pasientgruppe Kontrollgruppe(r) Spesifiser hvem som skal inngå i kontrollgruppen (e) Begrunn valg av kontrollgruppe(r) Personer med mangelfull samtykkekompetanse Mindreårige Under 12 år Begrunn hvorfor mindreårige inkluderes Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon Spesifiser hvilke personer Begrunn hvorfor disse personene skal inkluderes Pasienter med ME/CFS diagnose. Det vil også inkluderes et fåtall familiemedlemmer til pasienter med ME/CFS dersom de viser tegn til å kunne utvikle samme sykdom Studien går ut på å forske på mulige immundefekter og infeksjoner på denne pasientgruppen. En liten del av pasientene vil også få utført metabolomics anayser for å sammenlikne funn med metabolsk status Dels friske familiemedlemmer, dels friske kontroller uten kontakt med denne pasientgruppen. Vi ønsker å sammenlikne verdier på pasienter, deres pårørende og friske uten kontakt med ME/CFS pasienter for å se etter relevante funn som kan forklare hvorfor noen er syke og andre er friske. Det er for eksempel funnet human gammaretrovirus hos friske mennesker også. Virusinfeksjoner kan sekundaert påvirke immunfunksjon. I tillegg kan mer eller mindre alvorlige mutasjoner hos mennesker forårsake primaere defekter i immunfunksjon som kan øke risko for alvorlige virusinfeksjoner. Vi ønsker å inkludere flest mulig innenfor familier hvor flere er rammet av sykdommen. Vi ønsker å inkludere 20 av de sykeste pasientene i Norge som kan ha problemer med å signere fordi de er så syke. Vi tror det vil være lettere å finne sykdomsmekanismer hos disse pasientene enn de som er mindre hardt rammet. e. Omfang

7 Norge opptil 120 Redegjør og begrunn prosjektets omfang Vi ønsker i denne studien å inkludere større familier med opphopning av sykdom. I tillegg ønsker vi å ha med ca 20 av de mest funksjonshemmede. 2D. Registerdata e. Pasientjournal eller annet behandlingsrettet register Pasientjournal Oppgi hvilke pasientjournaler Hvilke data hentes fra pasientjournal Noe av opplysningene vil komme ifra pasientjournaler Relevant data i forhold til sykdoms utløsere, sykdomsmekanismer og andre relevante forhold omkring sykdommen vil hentes ut ifra journalen dersom det er relevant for forskningen. 2E. Biobank 2C. Biobank a. Ny spesifikk forskningsbiobank Biobankens navn Lillestrøm helseklinikk, Forskningslaboratoriet. 3. Samtykke og personvern a. b. Samtykke innhentes For hvilke data skal samtykke innhentes? Spesifikt informert aktivt skriftlig samtykke Redegjør for tiltak for å sikre et informert og fritt samtykke og begrunn eventuelle avvik fra anbefalte prosedyrer Alle Pasientene vil skrive under på et samtykke skjema før studiens start. Alle har per idag fått muntlig informasjon om studien og gitt muntlig samtykke, men samtykke skjema sendes ut til alle

8 til underskrivning før inkluderingen er endelig. Kopi av denne er vedlagt Fra pårørende/foreldre i tillegg til deltaker/mindreårig c. 4. Etisk vurdering av fordeler og ulemper a. Fordeler Den enkelte prosjektdeltaker Angi hvilke fordeler Grupper av personer Angi hvilke grupper Angi hvilke fordeler Samfunnet Angi hvilke fordeler Vitenskapen Angi hvilke fordeler Prosjektdeltager vil få en grundig utredning. Dette kan over tid føre til større forståelse til sykdommen den enkelte har og forhåpentligvis også senere til mulige behandlingsprotokoller. Alle pasienter med ME/CFS diagnose. ME/CFS pasientgruppen som helhet er preget av en heterogenitet som vanskeliggjør diagnostisering, utredning og behandling. Vi håper studien vil bidra til større forståelse til sykdommen og åpne opp for mulige behandlingsprotokoller. Samfunnsmessig er pasientgruppen en stor byrde sosioøkonomisk. Vi håper en større forståelse til sykdomsmekanismer kan øke forståelsen av sykdommen slik at vi kan få igang behandlingsforsøk. De siste årenes fremskritt innenfor infeksjonsmedisin og immunologi kan ha ført til en større mulighet til forståelse av sykdommen. Videre forskningen innenfor patofysiologiske mekanismer bak ME/CFS kan igjen øke vår forståelse av nevnte fagområder. b. Ulemper Den enkelte prosjektdeltaker Angi hvilke ulemper Blodprøvetagning er et rutinemessig inngrep som i seg selv medfører minimal risiko for skade. Noen pasienter har problemer med å ta

9 blodprøver, ettersom de kan erfare en forverring av sykdommen etter større mengder blodprøver. I tillegg er vi klar over at en falsk forhåpning den enkelte kan få til å finne raske behandlinger hos denne pasientgruppen. Grupper av personer Angi hvilke grupper Angi hvilke ulemper Pasienter med CFS Pasienter med diagnosen CFS kan bli stigmatisert dersom en ny human retrovirus infeksjon kan forklare sykdommen eller om resultat tyder på en primaer defekt i immunfunksjon. For de fleste pasienter, vurderer vi likevel at økt forståelse av sykdommen vil gynne den enkelte pasient. c. Tiltak Redegjør for særlige tiltak for å ivareta og beskytte deltakere i forskningsprosjektet Deltagere får grundig og nøktern muntlig og skriftlig informasjon om studien. Prosjektleder er godt tilgjengelig til spørsmål på mail eller telefon. All informasjon om deltagerne holdes taust også innenfor klinikken og all skriftlig informasjon knyttet til studien er innelåst. Vi planlegger felles informasjonsrunder til deltagere og deres pårørende med relevante forskere involvert for å sikre best mulig informasjon til alle. De fleste av deltagerne er under klinisk oppfølgning på Lillestrøm helseklinikk og vil ivaretas av leger som er kjent med studien. d. Forsvarlighet Redegjør for din avveining mellom fordeler og ulemper og gi din begrunnelse for hvorfor du mener det er forsvarlig å gjennomføre prosjektet Forsvarlighet: Denne pasientgruppen utgjør en stor pasientgruppe med stort funksjonstap men er av bemerkelsesverdig lite interesse for forskere innenfor større forskningsinstitutter. Pasientene har per idag ingen behandlingsmuligheter i det offentlige helsevesenet. Vi ser et klart behov for forskning på disse pasientene, spesielt i samarbeide med større, kjente forskningsinstitusjoner med relevant kompetanse. Uforsvarlighet: Gruppen pasienter med CFS er en svært heterogen gruppe pasienter som kan bli stigmatiserte med retrovirus infeksjoner dersom studien skulle vise en klar sammenheng. 5. Sikkerhet, interesser og publisering a. Personidentifiserbare opplysninger Opplysninger som registreres i prosjektet er

10 direkte personidentifserbare Navn, adresse og eller fødselsdato 11-sifret fødselsnummer b. Internkontroll og sikkerhet Fysisk isolert PC tilhørende virksomheten Manuelt/papir Koblingsnøkkel og opplysninger oppbevares atskilt fra hverandre Bakgrunnsinformasjon (bosted, yrke osv) oppbevares atskilt fra andre opplysninger Passordbeskyttet oppbevaring Innelåst oppbevaring Redegjør nærmere for hvordan personidentifiserbare opplysninger er beskyttet mot innsyn fra uvedkommende Journaler er oppbevart i henhold til gjeldende forskrifter. Personopplysninger i forhold til studien er oppbevart på samme vis, men det er kun ansatte som er direkte involverte i studien på klinikken som har tilgang til opplysningene. Biologiske prøver i biobanken er kodede for å hindre direkte sporing til forsøksdeltagere. c. Forsikringsdekning for deltakere Pasientskadeerstatningsloven Forsikring anses unødvendig Begrunn hvorfor det anses unødvendig med forsikring for forskningsdeltakerne Vi kan ikke se noe større helsemessig ulempe eller mulig skade av å være med på studien som kan kreve forsikring. d. Vurdering av andre instanser Egen institusjon e. Interesser Finansieringskilder Godtgjøring til institusjon Prosjektet finansieres av Lillestrøm helseklinikk AS, men det vil søkes også midler i private fond. Samarbeidende forskningsinstitutter vil finansiere prøvetagningen på de enkelte instituttene. Det vil søkes om forskningsmidler ifra Eckbo fondet.

11 Honorar prosjektleder/-medarbeidere Kompensasjon for forskningsdeltakere Eventuelle interessekonflikter for prosjektleder/- medarbeidere Det er per idag ikke forespeilet honorarer per pasient eller i forhold til administrering til prosjektleder eller medarbeidere. Forskningsdeltagerne er ikke forespeilet noe form for kompensasjon, men de skal heller ikke ha noen utlegg i forbindelse med studien Prosjektansvarlige, Mette Sophie Johnsgaard, er styreleder og hovedaksjeeier i Lillestrøm helseklinikk AS. f. Publisering Redegjør for hvordan resultatene skal gjøres offentlig tilgjengelig Relevante resultater vil publiseres i internasjonalt annerkjente tidsskrift. g. Offentlig innsyn h. Tidsramme Prosjektstart dato Prosjektslutt dato Etter prosjektslutt skal datamaterialet slettes Etter prosjektslutt skal datamaterialet oppbevares sammen med personidentifikasjon Redegjør nærmere for håndtering av data etter prosjektslutt Data på pasienter som har sin behandlende lege på Lillestrøm helseklinikk vil beholde opplysninger i journalen. Andre deltagere vil få tilbud om at all informasjon makuleres. 6. Vedlegg 1. NO_CFS2,intervju.docx - Intervjuguide spørreskjemaer.til.alle.docx - spørreskjema Opplysningsskjema.NoCFS2.doc - Spørreskjema Opplysningsskjema.<Kontroll>NoCFS2.doc - Forespørsel om deltakelse NOCFS2EnglishProtocol.FINAL.docx - Forskningsprotokoll Ansvarserklæring a. Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i

12 samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK eller andre instanser

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med FORESPØRSEL OM NYTT SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL FORTSATT DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET MIDIA (MILJØÅRSAKER TIL TYPE 1 DIABETES) OG OM BRUK AV INNSENDT MATERIALE TIL FORSKNING Bakgrunnen for og hensikten

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Markus Hoel Lie

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Ola Skjeldal Helsemyndighet

Detaljer

Komitémøte REK nord 29.10.2009

Komitémøte REK nord 29.10.2009 Komitémøte REK nord 29.10.2009 Generelt Møtedato 29.10.2009 Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget, Rom L 7.220 Referat Endelig Dokumentdato 17.11.2009 Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom

Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom FORESPØRSEL OM Å VÆRE MED I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelse etter akutt Epstein Barr-virusinfeksjon hos ungdom Informasjon til pasienter over 16 år og foreldre/foresatte Bakgrunn og hensikt Dette

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 23. mai 2013 09:30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 23. mai 2013 09:30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 23. mai 2013 09:30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Johan Svartberg Leder

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin REFERAT Komitémøte REK midt 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Bjørn K. Myskja Etikk Komitémedlem Per Holger Broch Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema)

Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema) Prosjektnummer REK: 2.2006.830 Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema) Øst-Norge: Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

Detaljer