Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag»"

Transkript

1 Norgga Boazosápmelaččid Riikasearvi Norske Reindri samers Landsforbund Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš psykalaš dearvvasvuođasuddjen Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern Boazodoalu árgabeaivi Boatsojsujto árggabiejvve Båatsoen aarkebiejjie Reindriftas hverdag Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag» En undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere i Norge. Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som skal kartlegge og undersøke belastningsfaktorer som kan være en psykisk påkjenning for reindriftsutøvere. Denne henvendelsen sendes til alle deltakere i reindrifta i Norge som er registrert hos Reindriftsforvaltninga. Forskningsstudien er igangsatt etter initiativ fra Norske Reindriftssamers Landsforbund. Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS) er ansvarlig for gjennomføring av studien. Hva innebærer studien? Vedlagt finner du et spørreskjema som besvares ved avkryssing. Besvarelsen tar ca minutter. Mulige fordeler og ulemper En dokumentasjon av situasjonen i reindrifta kan bidra til at bl.a. myndighetene får bedre innsikt i forholdene reindriftsbefolkningen lever med, og kan ha betydning for tiltak som tar hensyn til helse og livskvalitet for reindriftsbefolkningen. Hva skjer med informasjonen om deg? Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Svarene på spørreskjemaene gis anonymt, dvs uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Svarene blir behandlet og oppbevart som konfidensielle opplysninger etter lov om personvern og helseforskningsloven, og forskerne er underlagt taushetsplikt. Spørreskjemaene «leses» og kodes av en datamaskin (optisk lesning), og verken prosjektleder eller andre har mulighet til å spore opp hvem som har gitt opplysningene. Datamaterialet vil bli slettet når prosjektet er avsluttet, senest Det vil ikke være mulig å identifisere deg i når resultatene av studien offentliggjøres.

2 Frivillig deltakelse Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ønsker å delta kan du fylle ut spørreskjemaet og sende det til oss i vedlagte og ferdig frankerte konvolutt. Du kan også fylle ut skjemaet via linken «Reindriftas hverdag», på SANKS/SÁNAG sin hjemeside: Du laster ned skjemaet derfra og fyller det ut elektronisk. Svarene går direkte til prosjektleder. Dersom du foretrekker å gi svarene muntlig, har du anledning til å ringe ett av telefonnumrene nedenfor og gi svarene muntlig pr. tlf. På norsk: Prosjektleder Snefrid Møllersen, psykologspesialist, dr. psychol, SANKS Mobiltlf.: , Prosjektmedarbeider Grete Tørres, Forsknings- og utviklingskonsulent, SANKS Mobiltlf.: (etter 5.august) På nordsamisk: Prosjektmedarbeider Vigdis Stordahl, dr. philos, Forskn.- og utviklingsleder, SANKS Mobiltlf.: (etter 5.august) Prosjektmedarbeider Inger Marit Eira-Åhrén, reindriftsutøver, sykepleier, HMS-ansvarlig, NRL Mobiltlf.: Siden besvarelsen er anonym vil det ikke være mulig å trekke tilbake besvarelsen etter at den er levert. Dersom du har spørsmål til studien, er du velkommen til å ta kontakt med oss på ett av telefonnumrene ovenfor. Dersom du allerede har besvart det vedlagte spørreskjema skriftlig, pr. eller telefonisk, skal du ikke sende inn besvarelse én gang til. Ytterligere informasjon om studien finnes nedenfor i kapittel A utdypende forklaring av hva studien innebærer. Ytterligere informasjon om personvern finnes på neste side i kapittel B Personvern. Med vennlig hilsen Snefrid Møllersen Prosjektleder Tlf.: ,

3 Kapittel A Utdypende forklaring av hva studien innebærer Hvem deltar i forskningsstudien Alle deltakere i reindrift i Norge, 16 år og eldre. I tillegg deltar de som har avviklet driftsenhet eller avsluttet sitt reinmerke de siste 15 år. Bakgrunnsinformasjon om forskningsstudien Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i forhold til utøvelse av god reindrift og i forhold til mulighetene til å opprettholde den levemåte og det fellesskap reindrift er basert på. Fra reindriftsbefolkningen er det uttrykt bekymring for konsekvensene av belastningene og det opplevde presset reindriftsutøverne lever med, og hvordan dette virker inn på den psykiske helse og livskvalitet. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) henvendte seg på denne bakgrunn til Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS) med forespørsel om å få gjort en forskningsstudie av disse forholdene. Studien tar for seg belastninger som kommer fra samfunnsmessig regulering/styring, bruksmessige og kulturelle eller sosiale interessekonflikter i forhold til grupper utenfor reindrifta, og konflikter innenfor det reindriftssamiske fellesskapet (reinbeitedistriktet) i forhold til psykisk helse og livskvalitet. Prosjektet bygger på etiske retningslinjer for forskning på urfolk, etter mál fra Canada (det fins ikke slike retningslinjer i Norge eller Norden). Det innebærer bl.a. at spørreskjema er utformet i samråd med reindriftsutøvere, og innebærer at når resultatene skal tolkes settes de i sammenheng med det som er reindriftas hverdag. Undersøkelsen er et bidrag til økt viten om psykososiale livsbetingelser og arbeidsmiljø for samisk reindriftsbefolkning i Norge og kan ha nytteverdi for reindriftsutøverne og for norske helse- og arbeidsmyndigheter. Forskningsprosjektet følger reglene i Helseforskningsloven. Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komité for medisinsk forskning i Nord. Tidsskjema Undersøkelsen vil samle inn data sommer/høst De første resultatene beregnes klare i Utgifter Bevarelse av spørreskjema skal ikke medføre økonomiske utgifter. Ved telefonisk utfylling av spørreskjema avtales det at prosjektmedarbeider ringer deg opp, slik at din besvarelse ikke påfører deg ekstra utgifter.

4 Kapittel B Personvern, økonomi Personvern Opplysninger som registreres om deg er kun den informasjonen du gir gjennom utfylling av spørreskjema. Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål enn denne forskningsstudien. Opplysninger kan ikke utleveres til andre enn forskerne i denne forskningsstudien. Alle som får innsyn har taushetsplikt. Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern, Helse Finnmark HF ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg Det blir ikke registrert verken navn, personnummer, adresse, kommune, reinbeitedistrikt eller andre personopplysninger som kan identifisere hvem du er. Etter at du har levert spørreskjema vil det derfor være umulig å finne tilbake til hvilket skjema eller hvilke svar som er gitt av deg. Det er således ikke mulig å trekke tilbake besvarelsen eller korrigere den etter at den er levert. Økonomi og roller Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Sametinget, Helse Nord RHF, Helse Finnmark HF, Reindriftens Utviklingsfond, Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern, Norske Reindriftsamers Landsforbund. Informasjon om utfallet av studien Alle deltakere vil ha rett til å få informasjon om utfallet av studien. Etter hvert som resultatene er klare vil de bli publisert i vitenskapelige tidsskrift, presentert i rapporter og formidlet til reindriftsutøverne gjennom SÁNAG/SANKS sine hjemmesider, NBR/NRL sine hjemmesider, i Reindriftsnytt og på møter/seminarer. Dagfinn Hansens trykkeri, 9900 Kirkenes

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Mal for innhenting av informert samtykke

Mal for innhenting av informert samtykke Vedlegg 2 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) Mal for innhenting av informert samtykke Innhold Samtykkeskjema... 2 Personverninformasjon: Behandling

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus i Pasientopplevelser i Helse Midt-Norge - Hovedrapport Stiftelse for helsetjenesteforskning PasOpp Pasientopplevelser PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE Pasienter innlagt i somatiske sykehus Hovedrapport

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Konsept pionerprosjektet sommeren 2014 og videre ettervern 2014-15

Konsept pionerprosjektet sommeren 2014 og videre ettervern 2014-15 Stiftelsen Veien Ut Rebbansbakken 2 3018 Drammen Hvem er vi Veien Ut er en livssynsnøytral stiftelse etablert i 2013. Veien Ut har primært fokus på rusbehandling, men engasjerer seg også i en rekke andre

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer