Bærum 2013 Ny tolketjeneste, en veileder i bruk og bestilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum 2013 Ny tolketjeneste, en veileder i bruk og bestilling"

Transkript

1 Bærum 2013 Ny tolketjeneste, en veileder i bruk og bestilling Vår hovedleverandør og single point of contact ved bestilling av tolketjenester er : HERO TOLK Online bestilling : (for registrering ring eller mail kundesenteret) E-post bestilling: Kundesenter telefon: Husk tidig bestilling gir bedre service Vår leverandør av skriftelige oversettelser er: SEMANTIX as Kontaktperson: Wenche Fleischer E-post bestilling: Telefon:

2 Kommunens ansvar for tolketjenester: Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt i forhold til befolkningen. Kommunen har således en plikt til å yte tolketjenester der dette er nødvendig for å kunne gi kommunale tjenester. Helsedirektoratets veileder IS-1022, 2010 definerer hovedregelen for ansvar for å dekke utgifter til tolketjenester som følger: Kommunen skal dekke: Tolkeutgifter nødvendig for å yte kommunale helse og omsorgstjenester, inkludert privatpraktiserende helsepersonell med tilknytning til/avtale med kommunehelsetjenesten. Kommunen skal ikke dekke: Tolkeutgifter i forbindelse med behandling på sykehus, offentlige klinikker og for helsetilbud Helseforetak har avtale med inkludert privatpraktiserende helsepersonell (privatpraktiserende spesialister). Tolkeutgiftene for disse tjenestene dekkes av Helseforetaket. Utgifter til tolk i statlige asylmottak dekker. Tolkeutgifter til tannlegebehandling. Tolk i offentlig tannhelse etter lov om tannhelsetjenesten, dekkes av fylkeskommunen. For stønad til utgifter i forbindelse med annen tannbehandling kommer Folketrygdloven eller Lov om sosiale tjenester til anvendelse. Tolketjenester leveres og administreres av private firmaer fra 1.mars 2013 og omhandler: a. Oppmøtetolkning leveres via Hero AS som hovedleverandør, med Tolkenett og Ameste Nortolk som leverandør 2 og 3. b. Telefon-tolking leveres via Hero AS leveres via Hero AS som hovedleverandør, med Tolkenett og Amesto Nortolksom leverandør 2 og 3. c. Skriftlige oversettelser leveres av Semantix AS Valg av tolkeform: Oppmøtetolkning: Der det er hensiktsmessig skal oppmøtetolkning brukes: Dette er særlig viktig i forhold til: Den første fasen ved mottak og introduksjon av nye flyktninger. Krevende samtaler innen barnevern, psykiatri, skole etc. Telefontolkning: Telefontolkning er en enklere løsning, der behovet er på et hverdagslig nivå. Fordelene med telefontokning er: Tilfanget av tolker er større Telefontolkning gir en mer nøytral rolle for tolken og styrker anonymitet Telefontolkning er mindre ressurskrevende og mer kostnadseffektiv 2

3 Skriftelige oversettelser: Profesjonell skriftlig oversettelse brukes der det er krav om formalisert dokumentasjon som ledd i saksbehandling. Bestilling av tolketjenester Alle som har behov for tolketjenester bestiller dette direkte fra leverandør. Oppgi navn på Tjenestested, kontaktperson og faktureringsadresse. Bestillingsformer telefontolkning og oppmøtetolkning Telefontolkning og oppmøtetolkning bestilles direkte fra Hero som vårt single point of contact. Dersom Hero ikke kan levere i henhold til behovet, videreformidler Hero oppdraget til leverandør nr. 2 eventuelt nr. 3. Disse leverandørene tar direkte kontakt med bestiller og sender faktura direkte på de vilkårene de har skissert i sitt tilbud. Se vedlegg fra Hero som ligger på slutten av dette dokumentet. Her ligger det informasjon og bestillingsrutiner samt direkte linker til Heros Web-portal og til E-post adressen. Bestilling av skriftelige oversettelser Skriftelige oversettelser bestilles direkte fra Semantix. Kontaktperson: Prosjektleder Wenche Fleischer E- post: Kontakt telefon : Pris Følgende er Heros og Semantixs priser eksklusive moms frem til , for henholdsvis tolking og skriftelige oversettelser Kostnader oppmøtetolking: Timepris Pris pr time for oppdrag i normal arbeidstid (08:00-17:00) 305 Pris pr time for oppdrag mellom kl 17:00-08:00, helligdager og 355 høytidsdager Pris pr time for hasteoppdrag, dvs oppdrag som må gjennomføres i 305 løpet av samme dag Fast oppmøtepris: 305 Kostnader telefontolking (oppdrag som ikke medfører fremmøte): Pris pr time for oppdrag i normal arbeidstid (08:00-17:00) 300 Pris pr time for oppdrag mellom kl 17:00-08:00, helligdager og 350 høytidsdager Pris pr time for hasteoppdrag, dvs oppdrag som må gjennomføres i 300 løpet av samme dag Skriftelige oversettelser: Pris pr. oversatt side: 577 3

4 Det betales ikke reiseutgifter i forbindelse med oppdrag eller møter. Den faste oppmøteprisen inkluderer alle utgifter i forbindelse med oppdraget, herunder administrative kostnader, reisekostnader o.l. Oppdragets tid, regnes ut fra selve tolkningens start til slutt. Det gjøres oppmerksom på at timepris og oppmøtepris varierer mellom Hero og leverandør 2 og 3, hvor Hero er klart billigst. Fakturering Tolkeoppdragene faktureres det enkelte tjenestested hvis ikke annet er avtalt. Oppdrag for fastleger og fysioterapeuter med avtale faktureres kommunen direkte. Oppdrag som varer mellom 0-30 minutter faktureres med 0,5 timer av avtalt timepris. Oppdrag som varer mellom minutter faktureres med avtalt timepris. For oppdrag som varer mer enn en time, faktureres etter følgende; Oppdrag som varer mellom 0-30 minutter over en time, faktureres med 1,5 timer, oppdrag som varer mellom minutter over en time, vil faktureres med 2 timer, osv. Leverandørens ansvar og forpliktelser: Det er leverandørs ansvar å sørge for at tolk møter til avtalt oppdrag til riktig tid, og på riktig sted. Hvis tolk ikke kan møte skal leverandøren gi tilbakemelding til oppdragsgiver i god tid før gjennomføring av tolkeoppdraget, slik at oppdragsgiver kan gjøre tiltak i forhold til oppdraget. Hvis tolk møter mer enn 15 minutter forsinket, skal leverandør forplikte seg til å fakturere maksimalt 50% av fakturaens størrelse for det konkrete oppdraget. Hvis tolk ikke møter til oppdraget ihht avtale, vil leverandør kunne ilegges et gebyr som kan utgjøre inntil 10% av oppdragets forventede verdi. En tolk anses ikke å ha møtt til oppdraget når det er gått 30 minutter etter avtalt oppstart. I tillegg vil alle merkostnader som påføres oppdragsgiver tilbakeføres til leverandøren av tolketjenester. Aktuelle merkostnader kan være advokathonorar, utgifter til lege og annet som følge av at møte/oppdrag ikke kunne gjennomføres fordi tolk ikke var tilstede. Hvis et tolkeoppdrag som gjennomføres, er vurdert å være av så dårlig kvalitet at oppdraget må gjøres på nytt, skal oppdragsgiver belastes for oppdraget bare en gang. I tilfeller hvor et tolkeoppdrag skal gjennomføres som telefontolking, skal leverandør sørge for at tolk har tilgang til et rom som kan skjermes fra andre personer og hvor det er telefon med god forbindelse og klar lyd. 4

5 INFORMASJON, vedlegg fra Hero Ny leverandør av tolketjenester! Hero tolk er nå din leverandør av tolketjenester. Hero tolk har flere tusen tolker på over 100 språk. Hero tolk er et forretningsområde i Hero Norge AS. Mer informasjon om Hero tolk og Hero Norge finner du på og Under ser du viktig informasjon om hvordan du bestiller tolk. Bestilling på web-portal. Ved å bestille på vår web-portal kan du bestille når du vil og du slipper å stå i telefonkø.. Det er raskt og effektivt, samtidig som du har full kontroll på alle dine bestillinger et sted. For å bestille på web må du først bli registrert som bruker. Dette gjør du ved å kontakte Kundesenteret på eller å sende mail til Når du har fått brukernavn og passord går du til Trykk på: Logg deg inn med brukernavn og passord 5

6 Her kan du legge inn bestillinger Oppdragsbekreftelse, med all relevant informasjon, sendes på mail. Bestilling på telefon Bestilling gjøres til vårt Kundesenter på telefon Dette nummeret kan benyttes 24 timer i døgnet alle dager. Bestilling etter kl. 16 gjelder bare oppdrag av akutt karakter og som gjelder oppdrag som skal utføres frem til neste morgen kl Oppdragsbekreftelse, med all relevant informasjon, sendes på mail. Bestilling på mail Bestilling, med alle relevant informasjon, sendes på mai til Akutte oppdrag skal ikke sendes på mail. Hvis du går til og trykker på et enkelt bestillingsskjema. vil det komme opp Oppdragsbekreftelse, med all relevant informasjon, sendes på mail. Bestilling på smartphones, Ipad og Tablet 6

7 I slutten av mars kan du med din smarttelefon, Ipad eller Tablet bestille via vår webportal. Avbestilling Avbestilling skjer både via telefon og mail. Ved avbestilling rett før oppdragsstart ber vi om at avbestillingen kommer via telefon. Tilbakemelding Hero tolk legger stor vekt på kvalitet i sine tjenester og har et omfattende kvalitetssystem som skal sikre at du får gode og kompetente tolker. Det er derfor svært viktig at vi raskt får tilbakemelding om tolkeoppdraget ikke blir utført som forventet. Hvis det er tolker dere er svært fornøyd med og som dere ønsker å bruke ved neste bestilling, så merk dere tolkens navn og bestill denne tolken neste gang dere skal bestille tolk. Velkommen som kunde! Med vennlig hilsen Hero tolk 7

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Veileder om kommunikasjon via tolk

Veileder om kommunikasjon via tolk Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene IS-1924 1 Forord Likeverdige tjenester til hele befolkningen er et uttalt mål for helse- og omsorgstjenesten. Lik

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører Veiledning om plikter og rettigheter for leverandører og underleverandører 101101110100011010100000111000011010010101010000011100 Innholdsfortegnelse Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Rundskriv. Forbedret sikkerthet

Rundskriv. Forbedret sikkerthet Rundskriv Nummer : 09/07 Emne : Viktig melding til alle brukere av www.sildelaget.no Til : Alle brukere av Ekstranett på www.sildelaget.no Sted : Bergen Dato : 22.05.2007 Forbedret sikkerthet Hva gjør

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer