Prosjekt nr.406. Prosjekt nr Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405. 244 Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning 40 000 250 000 410 000 60 000 400 000 295 000 1 455 000"

Transkript

1 FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE FRÅ Budsjett 2015 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT Budsjett 2015 nr.406 nr.405 nr.403 nr.404 nr.401 nr Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning SUM Barneverntiltak i familien (lønn tiltakskonsulenter) Fordeles etter fordelingsnøkkel Barneverntiltak i familien Egendekning SUM Barneverntiltak utenfor familien (lønn fast ansatt tilsynsfører) Fordeles etter fordelingsnøkkel Barneverntiltak utenfor familien Egendekning SUM SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT

2 SAMMENLIGNINGSTALL: samarbeid etter KL 28 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Framlegg til Budsjett 2015 Endring i forhold til budsjett 2014 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Kjøp tenester advokat / psykolog * SUM Barneverntiltak i familien SUM Barneverntiltak utenfor familien SUM SUM BUDSJETT TOTALT

3 ÅL KOMMUNE: Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring fra 2014 til 2015 Endring i % ,15 % ,00 % ,33 % ,90 % TOTALT: ,84 % HOL KOMMUNE: ,87 % ,00 % ,66 % ,81 % TOTALT: ,08 % GOL KOMMUNE: ,16 % ,00 % ,23 % ,29 % TOTALT: ,47 % HEMSEDAL KOMMUNE: ,75 % ,00 % ,83 % ,49 % TOTALT: ,15 % NES KOMMUNE: ,04 % ,00 % ,59 % ,54 % TOTALT: ,94 % FLÅ KOMMUNE: ,86 % ,00 % ,48 % ,83 % TOTALT: ,96 %

4 KOMMENTARER TIL TJENESTE 244 Barnevernteneste (fordeles etter fordelingsnøkkel) FORDELINGSNØKKEL 2015: Folketal Fordelingsnøkkel Flå ,02 % Nes ,75 % Gol ,51 % Hemsedal ,16 % Ål ,91 % Hol ,64 % SUM ,00 % Budsjettet til barnevernteneste (, lønn m.m.) økes med kr ,- I all hovedsak skyldes dette en økning i lønnsbudsjettet med 7,91 % - kr ,-. LØNN: Lønnsøkningen fordeler seg slik: % vis andel av lønnsøkningen - Lønnsbudsjettet for 2014 blei redusert med 1,5 % ,74 % - Utjevning av urimelige lønnsforskjeller, gjelder 7 ansatte ,47 % - Økte kostnader overtid ,59 % - Økte kostnader barnevernvakt «buffer» ,43 % - Økning som følge av lokale forhandlinger, ansatte kap ,73 % - Økning barnevernvakt som følge av ny tariff fra 1/ ,09 % - Økning som følge av ny tariff kap 4, gjeldende fra 1/ ,86 % ,91 % Etter anbefalinger fra KS i forbindelse med reforhandling av lokal særavtale for barnevernvakt, har de ansatte nå rett på kompensasjon ved sykemelding / egenmelding. Dette øker våre kostnader til barnevernvakt. Vi har lagt inn en «buffer» for å dekke denne merkostnaden. Art Tilskudd på kr fra Fylkesmannen er lagt inn som inntekt. Gjelder en saksbehandlerstilling. ANDRE BUDSJETTPOSTER SOM ØKES: Art Annen utgiftsdekning økes med kr ,- Art Annonseutgifter, stillingsannonser økes med kr ,- Art Opplæring inkl. faglig veiledning økes med kr ,- Art Andre driftsutgifter til transportmidler (forsikring m.m.) økes med kr ,- Art Kjøp, leie og leasing av transportmidler økes med kr ,- BUDSJETTPOSTER SOM REDUSERES: Art og Matvarer / bevertning reduseres med kr ,- Art Telefonkostnader reduseres med kr ,- (på grunn av ny telefon avtale) Art og Lisenser er redusert med kr ,- (avklart at IKT Hallingdal betaler lisenser på Familia)

5 KOMMENTARER TIL TJENESTE 244 Kjøp tjenester advokat / psykolog Budsjettet til kjøp tjenester advokat / psykolog er uforandret fra Kostnader til advokat / psykolog kommer gjerne i forbindelse med plasseringer eller andre vanskelige saker som skal behandles i fylkesnemnd eller tingrett. Denne kostnaden er vanskelig å forutse. Vi må derfor være forberedt på at det kan bli et merforbruk på denne budsjettposten. KOMMENTARER TIL TJENESTE 251 Barneverntiltak i familien Vi reduserer budsjettet til med kr ,- sammenlignet med Reduksjonen begrunnes med at Hallingdal barnevernteneste nå har etablert et eget familieteam som skal jobbe med ulike tiltak i hjemmet. Familieteamet består av 4 tiltakskonsulenter. I tillegg har vi inngått en samarbeidsavtale med familievernkontoret i Hallingdal. Lønn til tiltakskonsulenter er lagt inn med totalt 4 årsverk og blir fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel. Det er 2 nye stillinger fra Den ene dekkes av tilskudd fra Fylkesmannen, den andre dekkes inn av reduserte kostnader til kjøp fra Bufetat og private aktører. Art Kostnader knyttet til samarbeidsavtale med Familievernkontoret i Hallingdal er lagt inn. Kostnaden utgjør kr ,- og blir fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel. Art Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra Bufetat er redusert med ca. kr ,- Art Andre tiltak er redusert med kr ,-. Art Tilskudd fra Fylkesmannen til to stillinger som tiltakskonsulent er lagt inn i budsjettet. KOMMENTARER TIL TJENESTE 252 Barneverntiltak utenfor familien Vi reduserer budsjettet til med kr ,- sammenlignet med Vi har budsjettert med 14 færre barn enn i 2014, men kostnaden pr. barn er høyere. Gjeldende oppdragsavtaler, regnskapstall pr samt endringer som vi pr. d.d. er klar over, er lagt til grunn for budsjettpostene. Ihht. endringer i loven er satsen for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverninstitusjon økt med kr ,- pr. måned fra Den kommunale egenandelen for en institusjonsplass er nå kr ,- pr. måned. I 2014 økte staten rammetilskudd til kommunene for å kompensere for noe av merkostnaden. Vi har budsjettert med totalt 57 barn der vi har kostnader til barneverntiltak utenfor hjemmet. Snittkostnaden pr. barn med tiltak utenfor hjemmet er i budsjettet for 2015 kr ,- pr. måned. Dette er en økning på kr ,- pr. måned pr. barn sammenlignet med budsjettet for Årsaken ligger i økte egenandeler.

6 Barnevernleders innstilling: Barnevernleder foreslår at budsjettet vedtas med bakgrunn i forklaringene og begrunnelsen som ligger i kommentarene over. Budsjettforslaget er oversendt med gammel fordelingsnøkkel. Det må vedtas ny fordelingsnøkkel i møtet slik det ble bestemt i budsjettmøtet i styringsgruppen i august FORSLAG TIL VEDTAK: Budsjettforslaget for 2015 godkjennes med en totalramme på kr ,-. Av dette skal følgende utgifter fordeles etter fordelingsnøkkel: kr ,- på tjeneste 244 fellesutgifter/. kr ,- på tjeneste 251. kr ,- på tjeneste 252. Resten av utgiftene fordeles med egendekning fra den kommunen som har ansvaret for tiltakene til det enkelte barn. Ny fordelingsnøkkel må vedtas VEDTAK: Utgifter til konsulentbistand med kr ,- strykes. Budsjettforslaget for 2015 godkjennes med en totalramme på kr ,-. Av dette skal følgende utgifter fordeles etter ny fordelingsnøkkel der innbyggertallet er lagt til grunn: kr ,- på tjeneste 244 fellesutgifter/. kr ,- på tjeneste 251. kr ,- på tjeneste 252. Resten av utgiftene fordeles med egendekning fra den kommunen som har ansvaret for tiltakene til det enkelte barn.

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405 SAK 9/2013: Budsjettforslag for 2014 2.gangs behandling. Budsjett 2014 Fordelings- Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT nøkkel Budsjett 2013 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 2441 Barnevernsteneste (

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 Driftskomiteen 03.12.08 Formannskapet 17.12.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 - TMO Barnevernets målsetting og oppgaver

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak.

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak. Dato: 17. november 2010 Byrådssak 1004/11 Byrådet Søknad om øremerkede stillinger til barneverntjenesten ALHO SARK-4530-200904407-68 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2011 settes det av 240 millioner

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer