Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar 304 500."

Transkript

1 Barneverntjenester er nå organisert som egen bydekkende virksomhet. Barnevernsvakten er organisert under den nye virksomheten mens barneverntjenesten for flyktninger er fortsatt under Flyktningseksjonen. Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar Ansvar: Kontotekst: Barnevern Flyktningseksjonen Familieteam sør Familieteam nord Omsorgsteam Ungdomsteam Barnevernsvakten Tiltaksteam Fellesavdelingen barnevern FUNKSJON 244 BARNEVERNTJENESTER Veiledning, undersøkelse og oppfølging av barn og unge fra barneverntjenesten Barneverntjeneste, inkludert oppfølging av vedtak (tilsyn, besøk i fosterhjem) som gjennomføres med ansatte eller personell engasjert i barneverntjenesten, barnevernsberedskap/barnevernsvakt, utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling. FUNKSJON 251 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN Hjelp til barn og unge med særlige behov for støtte eller der omsorgssvikt er konstatert, der barn bor i sin opprinnelige familie. Støttekontakt, tilsynsførere, besøks- og avlastningshjem, hjemkonsulent, avlastning i hjemmet, barnehageopphold, økonomisk hjelp til barn, foreldre/ barnepasser, mødrehjem. FUNKSJON 252 BARNEVERNSTILTAK UTENFOR FAMILIEN Hjelp til barn og unge med særlige behov for støtte eller der omsorgssvikt er konstatert, der barn bor utenfor sin opprinnelige familie. Alle tiltak som innebærer plassering utenfor foreldrehjemmet, som fosterhjem, barne- og ungdomshjem, beredskapshjem, akuttinstitusjon, inkl. midlertidig plassering. Inklusive hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering ( jf. tiltaksliste under funksjon 251) Det er kun utgifter på funksjon 251 og 252 som skal klientføres i BvPro. Alle utgifter som er knyttet til drift av barnevernet skal føres på funksjon 244 og direkte i Unique Økonomi. 1 av 12

2 FUNKSJON 244 BARNEVERNTJENESTEN Tjeneste: Barneverntjeneste Lønn saksbehandlere og alle driftsutgifter i barneverntjenesten. Utgifter til advokat, sakskyndige, vitner, tolketjenester. Utgiftene skal ikke klienføres og er knyttet til utredning av barnevernsaker (både saker som behandles internt i barneverntjenesten og saker som behandles i fylkesnemnd/rettsinstanser). Utgiftene føres på aktuell team med unntak av advokatutgifter som føres sentralt på ansvar Utgifter til kurs for støttekontakter, tilsynsfører, fosterhjem og besøkshjem. Art etter artskontoplan i Unique Økonomi. Ansvar: Barneverntjenesten og Flyktningseksjonen Tjeneste: Barnevernsvakt (stenges fra ) Lønn og drift Art etter artskontoplan i Unique Ansvar: Barneverntjenesten 2 av 12

3 FUNKSJON 251 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN Tjeneste: Barnevernstiltak i familien Individuelle hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4, som ikke omfattes av andre tjenester for barn som bor i sin opprinnelig familie. F.eks. dekning av utgifter til fritidsaktiviteter og ferieopphold og andre midlertidige utgifter som ikke er direkte knyttet til tjenester. Boligutgifter, livsopphold og strøm for ungdom skal føres på Dette gjelder også for ungdom som er fylt 18 år Klientutgifter barnevern Tjeneste: Besøkshjem/støttekontakt. Lønn, utlegg, reiseutgifter og andre utgifter til besøkshjem, støttekontakter og avlastningshjem. Avlønning for besøkshjem og avlastningshjem ihht. KS veiledende satser men støttekontakter ihht. kommunens satser. Engasjerte miljøarbeidere, uansett timetall, opprettet som hjelpetiltak i familien Lønn engasjementer (miljøarbeider) Lønn støttekontakt/avlastere/besøkshjem m.m Arbeidsgiveravgift (belastes automatisk) Utlegg ifølge bilag Bilgodtgjørelse Utgiftsdekning (andre utgiftsgodtgjørelse oppgavepliktig) Buss, drosje, ferje tog og fly Tjeneste: Tilsynsfører Lønn, utlegg og reiseutgifter til tilsynsførere (som fører tilsyn med familier) som er opprettet som hjelpetiltak i henhold til barnevernloven ledd Lønn støttekontakt/avlastere/besøkshjem m.m Arbeidsgiveravgift (belastes automatisk) Utlegg ifølge bilag Bilgodtgjørelse Utgiftsdekning (andre utgiftsgodtgjørelse oppgavepliktig) Buss, drosje, ferje, tog og fly Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre (private) Tjeneste: Barnehage og SFO Betaling for barnehageplass og skolefritidsordning opprettet som hjelpetiltak i 3 av 12

4 familien inkl. mat- og turpenger barnehage/sfo Buss, drosje, ferje tog og fly Klientutgifter barnevern Ansvar: Barneverntjenesten, Flyktningeseksjonen Tjeneste: Hjelpetiltak i familien (Statlige barneverntiltak og lignende) Hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4 rettet mot barn/familien. Tiltak som utføres fra staten og hvor kommunen betaler egenandel. F.eks. MST, MRT, foreldre- og barn veiledning m.v. Kjøp av tiltak fra staten føres på art Kjøp av tiltak og tjenester fra private næringsdrivende. F.eks. behandling/veiledning av psykolog, Marte Meo veiledning m.v. Kjøp av tiltak og tjenester fra private føres på art Konsulenttjenester Kjøp fra staten 4 av 12

5 FUNKSJON BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN Tjeneste: Barneverntiltak utenfor familien Individuelle tiltak etter barnevernloven som ikke omfattes av andre tjenester til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie. Foresattes utgifter i forbindelse med samvær (både reiseutgifter og ev. støtte til aktiviteter) føres på sine respektive tjenester. Utgifter som livsopphold, strøm husleie for ungdom som flyttet i egen bolig skal føres på art (dette gjelder alle barn uavhengig av alder) Utgifter knyttet til tilsyn i forbindelse med samvær (pålagt tilsyn/kontroll fra rettsystemet) føres på sine respektive tjenester, avhengig om barn er plassert i institusjon eller fosterhjem. All refusjon skal føres på denne tjenesten med unntak av tilsynsutgifter for barn plassert i fosterhjem i Stavanger av andre kommuner. Dette skal føres på 25282, art Refusjon for Ungbo skal føres på art Dekning av forpleiningsutgifter for mindreårige flyktninger som ikke er under omsorg og bor enten hos andre personer eller i bokollektiv Klientutgifter barnevern (livsopphold, strøm og husleie) Tilskudd diverse (forpleiningsutgifter mindreårige flyktninger) Andre statstilskudd/refusjoner Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre (private) Interne overføringer (kjøp/refusjon mellom kommunale avdelinger) Andre statlige overføringer (kun vedrørende mindreårige flyktninger) Tjeneste: Institusjon/bokollektiv Kommunal egenandel ved institusjonsopphold. Utgifter til klær og utstyr for barn føres på art Ekstrautgifter institusjon/fosterhjem. Selve institusjonsopphold føres på art Reiseutgifter (både barn og foresatte) knyttet til institusjonsopphold føres på art Utgifter ifbm samvær som ikke er reiseutgifter føres på art Egen andel for statlige fosterhjem føres under art men reiseutgiftene for biologiske foreldre i forbindelse med samvær føres på art Utgifter knyttet til tilsyn i forbindelse med samvær (pålagt tilsyn/kontroll fra rettsystemet) føres også her hvis barnet er plassert i institusjon. Lønnsutgiftene belastes på art mens andre utgifter på art av 12

6 10510 Lønn støttekontakt/avlastere og besøkshjem m.m (lønn for kontroll med samvær) Arbeidsgiveravgift (belastes automatisk) Buss, drosje, ferje tog og fly Kjøp fra staten Kjøp fra kommuner (refusjon) Andre institusjoner (private) Ekstrautgifter institusjon/fosterhjem Klientutgifter barnevern Andre statstilskudd/refusjoner Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre (private) Tjeneste: Fosterhjem Lønn, utgiftsdekning, reiseutgifter og forsterkningstiltak i tilknytning til fosterhjem og veiledning av fosterhjem. Foresattes utgifter i forbindelse med samvær (både reiseutgifter og ev. støtte til aktiviteter) føres her på art Utgifter som følge av fosterhjemsavtalen føres på Etableringsutgifter føres på Art Avlønning etter KS- veiledende satser. Utgifter knyttet til tilsyn i forbindelse med samvær (pålagt tilsyn/kontroll fra rettsystemet) føres også her hvis barnet er plassert i institusjon. Lønnsutgiftene belastes på art mens andre utgifter på art Lønn støttekontakt/avlastere og besøkshjem m.m Arbeidsgiveravgift (belastes automatisk) Utlegg ifølge bilag (ikke oppgavepliktig) Bilgodtgjørelse Utgiftsdekning (andre utgiftsgodtgjørelse oppgavepliktig) Buss, drosje, ferje, tog og fly Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner Ekstrautgifter institusjon/fosterhjem (kun etableringsutgifter) Klientutgifter barnevern Andre statstilskudd/refusjoner Refusjon fra andre kommune Refusjon fra andre Tjeneste: Besøkshjem/støttekontakt. Lønn, utlegg, reiseutgifter og andre utgifter til besøkshjem, støttekontakter og avlastningshjem opprettet i tilknytning til tiltak utenfor hjemmet. Avlønning for besøkshjem og avlastningshjem ihht. KS veiledende satser mens støttekontakter avlønnes ihht. kommunens satser. 6 av 12

7 10310 Lønn engasjementer (miljøarbeider) Lønn støttekontakt/avlastere og besøkshjem m.m Arbeidsgiveravgift (belastes automatisk) Utlegg ifølge bilag (ikke oppgavepliktig) Bilgodtgjørelse Utgiftsdekning(andre utgiftsgodtgjørelse oppgavepliktig) Buss, drosje, ferje, tog og fly Ansvar: Barneverntjenesten, Flyktningeseksjonen Tjeneste: Tilsynsfører Lønn, utlegg, reiseutgifter og andre utgifter til tilsynsfører som fører tilsyn med barn plassert i fosterhjem av Stavanger kommune ihht 4-12 eller 4-4, 5 ledd, og barn plassert i fosterhjem i Stavanger kommune jf. barnevernloven Ved tilsyn av barn fosterhjemsplassert i andre kommuner, må denne kommunen lønne tilsynsfører og sende refusjonskrav. Utgifter belastes på art Kjøp fra kommuner Ved tilsyn av barn fra annen kommune fosterhjemsplassert i Stavanger, må tilsynsfører lønnes her og refusjonskrav sendes omsorgskommunen. Innkrevd refusjon inntektføres på Lønn støttekontakt/avlastere og besøkshjem m.m Arbeidsgiveravgift (belastes automatisk) Utlegg ifølge bilag (ikke oppgavepliktig) Bilgodtgjørelse Utgiftsdekning (andre utgiftsgodtgjørelse oppgavepliktig) Buss, drosje og ferje Kjøp fra kommuner (refusjon) Refusjon fra andre Refusjon fra andre kommuner Tjeneste: Barnehage og SFO Betaling for barnehageplass og skolefritidsordning som hjelpetiltak opprettet i tilknytning til tiltak utenfor hjemmet inkl. mat- og turpenger barnehage/sfo Buss, drosje, ferge, tog og fly Klientutgifter barnevern 7 av 12

8 Tjeneste: Hjelpetiltak utenfor familien (Statlige barneverntiltak og lignende) Hjelpetiltak etter barnevernloven rettet mot barn som bor utenfor egen familie f.eks. i fosterhjem, institusjon eller andre boligtiltak (ettervern) (f.eks. egen bolig) skal føres her. Tiltak som utføres fra staten og hvor kommunen betaler egenandel. F.eks. MST, miljøarbeid osv. Kjøp av tiltak fra staten føres på art Kjøp av tiltak og tjenester fra private næringsdrivende. F.eks. behandling/veiledning av psykolog, miljøarbeid, New Page. Kjøp av tiltak og tjenester fra private føres på art Konsulenttjenester (New Page) Internkjøp (Ungbo) Kjøp fra staten 8 av 12

9 HOVEDPOST 10 - LØNN: Administrativt opprettede engasjementer Miljøarbeider hjemme hos barnevernsfamilier med tanke på foreldreveiledning og styrking av foreldrefunksjonen der disse er svake og ustrukturerte. Midlene/stillingene kan også brukes overfor enkeltbarn og smågrupper av barn der det kan være behov for å endre på problematferd i fritiden Lønn støttekontakter/avlastere/besøkshjem m.m. Lønn ihht. KS-veiledende satser for besøkshjem brukt som hjelpetiltak til hjemmeboende barn eller som tiltak for barn som er plassert utenfor hjemmet (f.eks. avlastning for fosterforeldre). Lønn besøkshjem gjelder følgende : besøkshjem brukt regelmessig besøkshjem brukt til ferieopphold besøkshjem som kun blir brukt for kortere opphold f.eks. krisesituasjoner, ferieopphold og lignende Besøkshjem lønnes etter KS-veiledende satser for besøkshjem brukt ihht barnevernloven 4-4, 5. ledd og 4-12 uten refusjon fra staten. Støttekontakt lønnes etter kommunale satser vedtatt i Administrasjonsutvalget uansett timetall. Støttekontakt kan være opprettet som hjelpetiltak for hjemmeboende barn eller som tiltak for barn som er plassert utenfor hjemmet. (Merk at utgifter støttekontakter føres på art utgiftsdekning). Lønn til tilsynsførere som fører tilsyn barn plassert i fosterhjem i henhold til barnevernloven 4-12 eller ledd, og som hjelpetiltak i henhold til barnevernloven ledd. Ved tilsyn av barn fosterhjemsplassert i andre kommuner, må barnets oppholdskommune avlønne tilsynsfører og sende refusjonskrav til Stavanger kommune. Refusjonskravet utgiftsføres art kjøp fra kommuner. Ved tilsyn av barn fra annen kommune fosterhjemsplassert i Stavanger, må tilsynsfører lønnes over 10510, og refusjonskravet inntektsføres på art refusjon fra andre kommuner Arbeidsgiveravgift Belastes automatisk ved føring av lønn i lønnssystemet. HOVEDPOST 11 OG 12 - DRIFTSUTGIFTER: Utgiftsdekning Utgiftsdekning gjelder følgende: Alle utgifter bortsett fra lønn og reiseutgifter i forbindelse med støttekontakt. Alle utgifter bortsett fra fast utgiftsdekning, lønn og reiseutgifter i forbindelse med besøkshjem. 9 av 12

10 Alle utgifter bortsett fra fast utgiftsdekning, lønn og reiseutgifter i forbindelse med fosterhjem. For eksempel klær og utstyr til barn ved innflytning i fosterhjem føres art ekstrautgifter inst./fosterhjem. Alle utgifter bortsett fra lønn og reiseutgifter i forbindelse med tilsynsfører Bilgodtgjørelse Godtgjørelse ved bruk av egen bil ved henting/bringing av barn samt dekning til kjøring ved aktiviteter besøkshjem. Bilgodtgjørelse ved reiser til møter og lignende i tilknytning til arbeidet som fosterforeldre. NB! Ikke i forhold til aktiviteter som inngår i art Utgiftsdekning fosterhjem. Eksempelvis møte med saksbehandler i seksjon barnevern eller møte med ansvarsgruppe. Bruk av egen bil for støttekontakter inntil 100 km. pr. måned inklusiv kjøring til og fra klientens bolig eller etter avtale. Bilgodtgjørelse ved bruk av egen bil i arbeidet som tilsynsfører. Bilgodtgjørelse ved bruk av egen bil i arbeidet som vitne i barnevernssaker Utgiftsdekning Gjelder fast utgiftsdekning i henhold til KS-veiledende satser for besøkshjem brukt som hjelpetiltak til hjemmeboende barn eller som tiltak for barn som er plassert utenfor hjemmet, for eksempel fosterhjem. Gjelder fast utgiftsdekning i henhold til KS-veiledende satser for besøkshjem brukt ihht.. Barnevernloven 4-4, 5. ledd og Drift biler Her føres utgifter for bompenger Buss, drosje, ferje etc. Utgifter til reiser med buss, drosje, ferje, tog og fly Konsulenttjenester Gjelder kjøp av konsulenttjenester fra private næringsdrivende. Utgifter til konsulenttjenester som er direkte knyttet til oppfølgingen av barnet, føres under aktuell tjeneste. HOVEDPOST 3 - KJØP AV TJENESTER HOVEDPOST 4 - OVERFØRINGER kjøp fra staten Her føres alle forpleiningsutgifter for barn under 20 år som er plassert i institusjon. Statlig regional barnevernmyndighet skal dekke den del av kommunens utgifter som overstiger det kommunen plikter å betale etter barnevernsloven 9-4 og 9-5. (Forskrift om refusjon for opphold i institusjon av ). 10 av 12

11 13500 Kjøp fra kommuner (refusjon) Dette gjelder refusjonskrav for tilsynsførere fra andre kommuner. Ved tilsyn av barn fosterhjemsplassert i andre kommuner, må denne kommunen avlønne tilsynsfører og sende refusjonskrav til Stavanger kommune. Ihht. barnevernloven 4-22 siste ledd Ekstrautgifter institusjon/fosterhjem Her føres ekstrautgifter i henhold til retningslinjer til barnevernloven av 17. juli 1992 Q TRE punkt Klientutgifter barnevern Betaling barnehage, SFO ( inkl. matpenger) og individuell økonomisk hjelp. På grunn av refusjon er det viktig å skille ut betaling for barnehage/ skolefritidsordning fra utgiftsdekning fosterhjem, da det ikke kreves refusjon for disse utgiftene. Oppholds-, forpleinings- (mat), og andre utgifter ved midlertidige ordninger. For eksempel pensjonatopphold, opphold hos familie/andre eller kriseplassering. Dekning av forpleiningsutgifter for enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere som: Ikke er under omsorg Har innvilget oppholdstillatelse eller forventet opphold i mer enn 12 måneder og Bor sammen med slektninger eller andre personer som er vurdert til å gi tilstrekkelig omsorg. Bor i bokollektiv Skal ha følgende dekning av forpleiningsutgifter som skal utbetales til den/de barnet bor hos Dekning av utgifter til klær, fritidsaktiviteter, lege o.l. jfr. rundskriv 15/04. Dekning av boutgifter jfr. rundskriv 15/04. Engangsutgifter ved innflytting i institusjon tjeneste Institusjonsopphold/bokollektiv HOVEDPOST 17 - REFUSJONER: Merk at alle refusjonskrav skal sendes SK-Regnskap for fakturering. Refusjonskrav sendes kvartalsvis innen utgangen av påløpende måned. Hvis ikke alle utgiftene kommer med når kvartalsvis krav sendes, må det gjøres en anmerkning på refusjonskravet at det vil bli ettersendt en tilleggsfaktura Overført fra Staten Her inntektføres refusjonskravet til Statens barnevern. NB! Tjeneste Refusjon fra andre. Her inntektsføres refusjon for tilsynsutgifter fra barnets bostedskommune, jf. BARNEVERNLOVEN 4-22 siste ledd refusjon fra andre kommuner. HOVEDPOST 18 - REFUSJONER 11 av 12

12 Art Andre statlige overføringer Det gis særskilt statlig tilskudd til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 18 år. Tilskuddet vil bli utbetalt til den kommunen hvor den enslige mindreårige er registrert bosatt i henhold til Folkeregisteret. For ytterligere informasjon se: "Felles rundskriv fra barne- og familiedepartementet, kommunal- og arbeidsdepartementet: Særskilt kommunalt tilskudd til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (kap. 854, post 64)." datert av 12

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 Driftskomiteen 03.12.08 Formannskapet 17.12.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 - TMO Barnevernets målsetting og oppgaver

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene 2001

Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene 2001 Prosjektrapport nr. 43/2002 Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene 2001 Kenneth Andresen, Liv Bente Hannevik Friestad, Nina Jentoft Tittel Sammenlignbare data for barnevernet i ASSS-kommunene

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120.

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120. Funksjoner 100 Politisk styring Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer),

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune Kvalitet, bemanning og ressursbruk Barneverntjenesten Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.11.2012 Møtested:

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016 Barnevernplan Ringsaker kommune 2012 Periode 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mandat... 3 3 Plangruppa... 3 4 Plangruppas arbeid... 4 5 Sentrale dokumenter... 4 6 Mål for planen... 5 7 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer