NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007"

Transkript

1 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent Andre driftsinntekter Område 30 Fagseksjonen Område 60 Tillitsvaltkurs Sum inntekter KOSTNADER Område 5 Lønn og sosiale utgifter ansatte Område 10 Administrasjon Overføring avdelinger og faggrupper Andre driftsutgifter Til Fysioterapeuten Kontingenter Område 15 Informasjon Område 30 Fagseksjonen Område 40 Styrer råd og utvalg Område 50 Studentarbeid Område 60 Tilitsvalgt kurs og arbeid Område 70 Internasjonalt arbeid Område 80 landsmøte/rep.møte/lederkonf Område 90 Til styrets disposison Område 91 Prosjektmidler Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Årsresultat Avsetning til Landmøtet Avsetning til konfliktfond Avsetning til egenkapital Resultat etter avsetninger Tilbakeføring fra egenkap avsatt til LM Resultat

2 Sentralstyrets kommentarer: I sentralstyremøtet i juni 2004 ble sekretariatet bedt om å utrede muligheten for å beregne prosentvis trekk i kontingent for medlemmene med et tak for høyeste kontingent. Dette er en tidkrevende gjennomgang, og vi har ikke hatt tid til å få gjennomført dette i løpet av sommerferien. Ingen medlemmer er lengre på trekk hos arbeidsgiver, og vi må derfor legge inn alle medlemmene med riktig inntekt/lønn for å kunne gjøre riktige beregninger. Budsjettforslaget legges derfor frem med den samme kontingentberegningen som i forslaget i juni. NFFs rammebudsjett Følgende prinsipper ligger til grunn for rammebudsjettet i landmøteperioden : 1. Kontingenten økes med 5% hvert år. 2. Det legges inn en forventet økning på 75 fullt betalende medlemmer per år. 3. Det legges til grunn en lønnsvekst på 4% hvert år i budsjettperioden. 4. Det er lagt til grunn en 4% økning på tapt arbeidsfortjeneste for hvert år i perioden med utgangpunkt i satsen for Det avsettes midler til Konfliktfondet i perioden. 6. Det utvides med 0,6 stilling i sekretariatet. Deler av stillingen øremerkes til daglig drift av datasystemer i sekretariatet og bistand til arbeid med faggruppenes og avdelingenes hjemmesider. Stillingen benyttes også til videreutvikling av nettbaserte kurs i NFFs regi, både fagkurs og tillitsvalgtkurs. 7. Det er beregnet et halvt årsverk ekstra for 2005 samt kursmidler i forbindelse med kompensasjon for avgått forbundsleder. 8. For forbundsleder og nestleder legges dagens lønnsnivå til grunn for lønnsbudsjettet 9. Avdelingen får en basistildeling på kroner per år. 10. Det overføres 8,5% av medlemskontingenten til avdelingene. 11. Avdelinger med flere enn 1000 medlemmer får et ekstra tilskudd på kroner ). 12. Avdelinger som får tildelt tillitsvalgtressurser etter de ulike hovedavtalene, beholder denne ressursen selv. 13. Kurs for avdelingsledere og nye styremedlemmer finansieres over det sentrale budsjettet etter kriterier fastsatt av Sentralstyret. 14. Ledertrening for avdelingsledere finansieres over det sentrale kursbudsjettet. 15. Det overføres kroner til faggruppene per år. 16. Det overføres ikke midler til de økonomiske interessegruppene. 17. Det avsettes en egen post i budsjettet til prosjekt Fysioterapi er kvalitet hvert år. 18. Det avsettes kroner i 2005 og i 2006 til å utrede oppgave- og ressursfordeling i NFF som organisasjon. 19. Overføringen til Fysioterapeuten økes til kroner 170 per medlem per år fra For 2006 og 2007 økes overføringen med 4% per år. 2

3 Fra Bladstyret: FYSIOTERAPEUTEN, INNTEKTER OG KOSTNADER (FORENKLET OVERSIKTSBUDSJETT) INNTEKTER Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Produktannonser Stilling, møter, kursannonser Andre inntekter Overføring fra NFF SUM antatt inntekt KOSTNADER Trykk og ferdiggjøring Akkvisitør Lønn og sosiale utgifter Post og distr Andre utgifter SUM antatte kostnader RESULTAT

4 Kommentarer fra Bladstyret til forenklet budsjett for Fysioterapeuten Oversikten som her presenteres er forenklet ved at en del mindre poster under inntekter og utgifter er slått sammen til andre inntekter og andre utgifter. Samleposten delte tjenester med NFFs sekretariat ble fjernet fra budsjettet etter avtale mellom redaktør og NFFs generalsekretær. Begrunnelsen er at denne budsjettposten var lite oversiktlig. Dette har også bidratt til at bladets økonomiske resultat ser bedre ut enn i 2003, mot at NFFs resultat svekkes tilsvarende. Budsjettposten utgjorde i 2003 ca kroner. Inntekter: Produktannonser: En million er oppført som antatte inntekter for produktannonser i hele perioden HS Media anslår en mulig inntjening på 1-1,2 millioner kroner per år i perioden, men anslaget er bevisst satt noe lavt. Uansett viser produktannonsene en pen utvikling i Håpet er at den vil vedvare inn i neste landsmøteperiode. Markedet er likevel usikkert. Stilling, møter og kurs: Det er en noe lavere inntjening enn budsjettert for Det antas at inntjeningen vil komme opp i ca kroner for hele 2004 og det er kun en forsiktig økning i perioden. Men denne posten kan også bli stående på stedet hvil. Det kan skje noe innen annonsering på nett, men det er vanskelig å anslå hvordan dette vil slå ut i perioden. Andre inntekter omfatter abonnement, løssalg, provisjon og andre inntekter. Usikre poster. Derfor beregnet nedgang i 2005 og svak oppgang de neste to år. Overføring NFF: For 2005 er økningen i overføringen per medlem lagt inn. Økes fra 148 til 170 kroner. Deretter 4 prosent per år. Kostnader: Trykk og ferdiggjøring: Antatte kostnader for 2004 blir ca. kr , mot budsjetterte kr For er det plusset på 4 prosent per år. Akkvisitørutgiftene øker grunnet høyere innsalg av produktannonser. Provisjon 25 prosent over kroner. Lønn og sos. utgifter: Det er lagt inn en økning på fire prosent per år. Antall stillinger: 3,5. Videreføres på dagens nivå. Post og distribusjon: Her har arbeidet med å holde utgiftene i sjakk virket etter hensikten, særlig med tanke på det kraftige prishoppet Kostnadene for 2004 blir lavere enn budsjettert, i underkant av kroner, mot i budsjettet. Årsaker: Disiplin på sidetall (vekt) og overgangen til lettere papirkvalitet fra årsskiftet. En usikkerhetsfaktor er imidlertid at vi ennå ikke vet 4

5 noe om Postens priser for neste år eller i resten av perioden. Grunnet overgang til nytt prissystem for fagpresseblader, økte prisene sterkt fra Det ble samtidig varslet en mulig ny økning i 2005 eller senere. Konklusjon: Bladet er inne i en positiv utvikling. Dette skyldes dels økte inntekter, men også arbeidet med å få ned utgiftene. Antatte inntekter ligger konsekvent litt over antatte kostnader for Kostnads- og inntektsutvikling er likevel vanskelig å anslå. Med forbehold om et overskudd av noe størrelse de kommende årene, er tidsskriftet innstilt på bære en del av underskuddet som er opparbeidet i tidligere år. Bladstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet tar budsjettoversikten for Fysioterapeuten for med kommentarer til etterretning. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2004 slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn for NFFs rammebudsjett for årene 2005, 2006 og 2007 samt forslag til rammebudsjett. 5

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD DEN NORSKE KIRKE KR 8/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. 03. 2012 Saksdokumenter: KR 8.1/12 Faste utgifter og frie midler 2010.doc Kirkerådets økonomi og overføring av nye

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager Trond Erik Lunder TF-notat nr. 51/2011 TF-notat Tittel: Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer