Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»"

Transkript

1 Grunnlag for utarbeiding av saksframlegg til kommunene og eierne av musea som driftes av Stiftelsen Hallingdal Museum Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene» Bakgrunn og historikk I 2011 fikk museene i Buskerud klar beskjed fra Kulturdepartementet om at dersom de skulle få økt sine tilskudd og dermed sine utviklingsmuligheter, så måtte de slå seg sammen til større enheter. Dette er en prosess som har skjedd i alle landets fylker. I Hallingdal var det en første runde med konsolidering i 2004, men Kulturdepartementet har hele tiden signalisert at den første konsolideringen ikke var tilstrekkelig. Museene i Buskerud var fortsatt svake og slet med dårlig økonomi. Mange museer ellers i landet er ferdige med prosessen og det er etablert flere fylkesmuseer. Alle disse har fått økonomiske uttellinger, bedre vilkår for gjenstandsoppbevaring (fellesmagasin), muligheter til forskning, formidling, vedlikehold og utvikling på et annet nivå enn de hadde tidligere. Buskerud Fylkeskommune tok dermed initiativet til at de museene i Buskerud som ønsket å slå seg sammen, skulle arbeide videre med dette. I første om gang ble det dannet en styringsgruppe bestående av lederne ved fem museer: Eiker- og Lågendalen Museum, Hringariki, Hallingdal Museum, Kunstnerdalen kulturmuseum og Norsk Bergverksmuseum. (For fullstendig bakgrunn og historikk, les vedlagte Beslutningsdokument.) Styrevedtak/informasjon Ved Stiftelsen Hallingdal Museum (nåværende driftsenhet) ble det positive vedtak til konsolidering i styremøter og Et Beslutningsdokument ble utarbeidet av styringsgruppa. (Vedlegg). Her står det mye om bakgrunnen for prosessen og forslag til vedtekter, organisering og driftsavtaler. Etter høringsrunden ble dokumentet godkjent i Hovedutvalget for Kultur, idrett og folkehelse i juni 2013 og dannet grunnlaget for søknaden til Kulturdepartementet som ble sendt i juni Etter at Beslutningsdokumentet var vedtatt, ble det opprettet et interimstyre bestående av de fire styrelederne ved Eiker- og Lågendalen Museum, Hringariki, Hallingdal Museum og Kunstnerdalen kulturmuseum samt to ansattesrepresentanter. Interimstyret skal bestå til det nye driftsselskapet er etablert, ny direktør er ansatt og nytt styre valgt. 1

2 Stiftelsen Hallingdal Museum og fylket har sendt ut informasjon om prosessen til Rådet i Hallingdal Museum (representantskapet), kommunene v/kultursjefene og det er holdt orientering i regionrådet. I statsbudsjettet for 2014, som ble framlagt i oktober 2013, ble Buskerudmuseene innvilget kr. 4,8 mill. I tillegg fikk hvert museum kr i statsbudsjettet for Av disse midlene er 5,5 mill. avsatt til å opprette det nye driftsselskapet. Dette er friske midler som skal brukes til å ansette ny direktør samt opprette en administrasjon. Resten av midlene vil gå til fellesutgifter som IKT, strøm, forsikring osv. og komme alle museene til gode. (Se vedlagte budsjett). Det er viktig å merke seg at disse midlene nå er avsatt til det nye museet og museene i Hallingdal får ikke ta del i disse midlene før alle eierne har sagt fra om de vil delta eller ikke. Videre saksgang/driftsavtaler Den videre saksgangen blir nå at det opprettes et nytt driftsselskap (Buskerudmuseene) som skal drifte museene på linje med det som gjøres i dag. Driftsselskapet Stiftelsen Hallingdal Museum vil da bli lagt ned som driftsselskap. Det opprettes nye driftsavtaler med hver eier. Kommunetilskuddene vil deretter gå til det nye driftsselskapet. Ved utarbeidelsen av nye driftsavtaler er det viktig å merke seg at det er tatt hensyn til at museet lovlig skal kunne få benytte seg av de nye reglene om momsfritak som kom i I de gamle avtalene har museet drevet på kanten av loven i og med at de har gjort arbeid på andres eiendom og trukket fra momsen på dette arbeidet. Alle eierne må derfor søke momsfritak. Driftsavtalene (vedlegg) er utkast som skal skreddersys hver enkelt eier, og inneholder en generell del som gjør at en driver lovlig i.f.t. momsreformen. Driftsavtalen kan til enhver tid sies opp hvis en ikke er tilfreds med driften av museet. 6. desember 2013 underskrives stiftelsesprotokollen for det nye driftsselskapet. 15. januar 2014 utlyses stilling som direktør for det nye driftsselskapet. Økonomiske konsekvenser for museene i Hallingdal Å delta i det nye museet er frivillig. I dag drifter Stiftelsen Hallingdal Museum Hol Bygdamuseum (inkludert Dokken og andre kommunale eiendommer) Dagali Museum Ål Bygdamuseum Gol Bygdamuseum Hallingdal Museum, Nesbyen (tidligere Hallingdal Folkemuseum) 2

3 Hemsedal Bygdatun Den kommunale fordelingen av tilskudd er basert på bl.a. antall museumsbygninger og folketall. Offentlige tilskudd i 2013 til Stiftelsen Hallingdal Museum Kommune Tilskudd Gol Hol Flå Hemsedal Nes Ål Sum Fylkeskommunalt tilskudd Statlig tilskudd (hvorav til konsolidering) Statlig tilskudd 2014: hvorav 1 mill øremerkes opprettelse av nytt driftsselskap (jfr. vedlagte budsjett). Kommunetilskuddene utløser både statlige og fylkeskommunale midler, der staten bidrar med om lag 60 % av inntektene. Dersom et museum ikke ønsker å opprette driftsavtale med Buskerudmuseene, vil museet drives helt og holdent av kommunale midler. En vil dermed ikke kunne dra nytte av spleiselaget mellom kommune, fylke og stat og være en del av en større organisasjon. Fellesutgifter som Stiftelsen Hallingdal Museum dekker for alle museene i Hallingdal. Personale Ved tre museer er det tilknyttet fast personale som er ansatt i Stiftelsen Hallingdal Museum: Hol Bygdemuseum har en 50 % stilling som konservator og en 50 % stilling som håndverker samt rengjøringspersonale (timebasert). Hemsedal Bygdatun har en 50 % stilling som håndverker. De øvrige har oppmøtested på Nesbyen, men alle museets ansatte har oppdrag på alle avdelinger i henhold til museets Museumsplan (vedlagt). Dette innebærer at museet ett år 3

4 gjør mer på ett sted enn et annet, men når planen følges så vil alle museene få vedlikeholdsarbeid utført i henhold til planen. Til sammen har museet mellom 8 og 9 årsverk fordelt på 14 ansatte. Museet lønner også sommerpersonale som omvisere og vaktmestre på alle museumsavdelingene. Driftsutgifter Det er i perioden investert om lag tre millioner i sikringsanlegg ved alle museene i Hallingdal. Disse anleggene er forholdsvis dyre å drifte med serviceavtaler med sikringsselskap og overføringer til alarmsentral. Museet betaler også forsikring, IKT-utgifter og elektrisk kraft samt pålagte kontrollavtaler (internkontroll) av elektrisk utstyr, brannslukningsapparater mm. I tillegg betaler museet markedsføringsutgifter til annonser og annen markedsføring som årlige brosjyrer mm. Museumspedagogene arbeider på alle avdelingene og tar seg av skoleklasser og arrangement. Vedlikehold Museet har fire håndverkere på til sammen 3 årsverk. Disse vedlikeholder de 133 bygningene på alle museumsavdelingene i Hallingdal. Oppsummering 1. En viktig forutsetning for konsolidering er at ingen museer skal få dårligere vilkår enn de har i dag. Stiftelsen Hallingdal Museum har pr. i dag ikke økonomiske eller personellmessige ressurser til tilfredsstillende vedlikehold og aktiv formidling på alle museene. En sammenslåing vil kunne bringe oss et skritt i riktig retning og gjøre at museumsavdelingene i Hallingdal får de utviklingsmulighetene de fortjener. 2. Dersom en kommune/eier ikke ønsker å delta i Buskerudmuseene, blir museet et rent kommunalt/privat foretak. Museet vil da ikke få tilført ressurser fra statlige og fylkeskommunale midler og vil ha frihet til å drifte museet slik de ønsker det med egne midler og for eksempel dugnadsinnsats. 3. Kommunestyrer og eierstyrer for musea i Hallingdal må gjøre styrevedtak på om de ønsker å bli en del av det nye driftsselskapet (Buskerudmuseene) og i neste omgang inngå nye driftsavtaler. De nye driftsavtalene vil erstatte de avtalene som lokalmuseet har i dag. Stiftelsen Hallingdal Museum som driftsselskap vil opphøre etter at det nye driftsselskapet er opprettet. Eierne må altså ta standpunkt til om 4

5 deres museum skal slutte seg til den nye organisasjonen eller fortsette som uavhengige institusjoner. Innstilling Kommunestyret/eierstyret tar stilling til om lokalmuseet. skal opprette nye driftsavtaler med det nye driftsselskapet «Buskerudmuseene» eller ikke. Dersom driftsavtale opprettes vil kommunale tilskudd gå til det nye driftsselskapet Buskerudmuseene. Stiftelsen Hallingdal Museum nedlegges som driftsselskap og overlater all drift til det nye driftsselskapet. Eierne går i dialog om de nye driftsavtalene som skal skreddersys det enkelte museum. Vedlegg: Beslutningsgrunnlag for Buskerudmuseene Mal driftsavtaler Revidert budsjett for det nye driftsselskapet Evalueringsrapport om museumskonsolidering utarbeidet av Norsk kulturråd (Godkjent i styremøte i Stiftelsen Hallingdal Museum ) 5

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013. Beslutningsgrunnlag

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013. Beslutningsgrunnlag Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Konsolidering av museene Beslutningsgrunnlag Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Prosessen 3 1.3 Medvirkning i fase 1.5 1.4 Mål for konsolidering

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT Haugalandmuseene Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 14/2014 Tittel: Haugalandmuseene Undertittel: Anbefalinger om fremtidig organisering TF-notat nr:

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer pwc Merverdiavgift for museene - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer Arbeidsnotat til styret i Norges museumsforbund Rådgiver Arild Kalkvik, 31. mai 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato: MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Å gjete harer og bære staur

Å gjete harer og bære staur Å gjete harer og bære staur Organisering av Haugalandmuseene OLE MARIUS HYLLAND TF-rapport nr. 325 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 325 Forfatter(e): Å gjete harer og bære staur Organisering av

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer