Fra prosjekt til fordypning til yrkesfaglig fordypning Bedriften som læringsarena. Unni Teien rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra prosjekt til fordypning til yrkesfaglig fordypning Bedriften som læringsarena. Unni Teien rådgiver"

Transkript

1 Fra prosjekt til fordypning til yrkesfaglig fordypning Bedriften som læringsarena Unni Teien rådgiver

2 Jeg skal snakke om: hvorfor prosjekt til fordypning hva sier forskningen etter 8 år med Prosjekt til fordypning hvilke endringer sier «m.st. 20 På rett vei» at er det behov for hvilke endringer har Utdanningsdirektoratet har foreslått etter høring 2

3 Hvorfor prosjekt til fordypning? Prosjekt til fordypning ble innført med Kunnskapsløftet for at elevene på yrkesfag skulle få arbeide med det lærefaget de ønsket så tidlig i opplæringen som mulig. 3

4 Om organisering av prosjekt til fordypning PTF er et fag som har blitt utformet i skolen, med begrenset innflytelse fra arbeidslivet. Samarbeidet mellom skoler og arbeidsliv var for det meste basert på enkeltpersoners kontakter og nettverk Evalueringen viser likevel at arbeidslivet i stor grad blir tatt i bruk som læringsarena, ikke minst på Vg2. Det vanligste er å gi elevene en generell yrkesorientering på Vg1 og muligheter for faglig spesialisering på Vg2. 4

5 Forskningsresultater 5

6 Om elevenes motivasjon og læring Oppsummering av forskningen på fag- og yrkesopplæringen konkluderer med at prosjekt til fordypning er den faktoren i Kunnskapsløftet som har den tydeligste effekten på elevenes yrkesvalg, motivasjon for utdanning, mulighet for læreplass og forståelsen av sammenhengen mellom teori og praksis. De som ser ut til å være mest motiverte, er elever som har hatt praksis ute i arbeidslivet i lengre perioder. Læringseffekten er størst når høy grad av opplevd yrkes relevans kombineres med en viss eksponering for krav og forventninger fra omgivelsene. Elevene fortalte at motivasjonen for skolefagene økte når de så at det de lærte på skolen, faktisk inngikk i yrkesutøvelsen. 6

7 Om vurdering av PTF Sammenhengen mellom lærestoffet på skolen og den praksisbaserte læringen i arbeidslivet var et ansvar som ble overlatt til elevene. Vurderingen av faget er ikke basert på arbeidet elevene gjør når de er utplassert. Læreren baserer stort sett sin vurdering på logger og rapporter eleven har skrevet i løpet av praksisperioden. 7

8 Om forankring av PTF Det er store fylkesvise forskjeller i hvordan PTF forankres. I noen fylker forankres gjennomføringspraksisen i fylkestinget, mens andre fylker delegerer alt til skolen. 8

9 Meld. St.20 «på rett vei» om PTF Mer faglig fordypning bedre vurderingsrutiner bedre forankring hos skoleeier og skoleleder Ny fagbetegnelse Oppdrag : Endre forskrift til opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift. Forankring Fag Vurdering Yrkesfaglig fordypning (YFF) 9

10 Endringer i formålet med PTF gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. gi elevene en opplevelse av at opplæringen er relevant for deres framtidige yrkesutøvelse. gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag. (Kan prosjekt til fordypning være et fag som binder sammen innholdet i skolen og regionale kompetansebehov?) 10

11 Endringer i valg av innhold i PTF Prosjekt til fordypning skal normalt brukes til opplæring i kompetansemål hentet fra læreplaner for opplæring i bedrift. Det skal utarbeides lokale læreplaner basert på de nasjonale kompetansemålene. Lærer skal ta initiativ til å samarbeide med bedrift om å utarbeide lokale læreplaner. FY/Triggerfilmer/Triggerfilm-2-test/ 11

12 12

13 Eksempel på en læringsavtale mellom skole og bedrift for PTF-elever Description of learning outcome to be acquired Performing concrete work in a multicultural construction site. Learning outcome 1 Is able to produce pre-fabricated and built-in-place concrete structures for building and construction sites Learning outcome 2 - Is able to work under supervision in an international environment following local regulation. Learning activities necessary to acquire the expected learning outcome Work in a construction site in Germany within a team of concrete workers from other european countries. Cutting, bending and binding concrete steel bars Set in the reinforcement with distance holders Reinforce concrete Works Waterproofing Floor Screed work Cleaning and blasting treatment

14 Eksempel på vurdering og dokumentasjon av hva PTF-eleven har lært Assessment and documentation Who will assess the learners performance? The hosting company will designate a skilled worker who will asess the performance How and when will the learning outcome be assessed and documented The trainee would be assessed continously on the building site. The progress of the trainees performance will be documentes three weeks after the start of the traineeship and at the end of the traineeship. The assessment basis will be the German standards in concrete work, quality of the work, work performance and confomity to regulation The hosting organisation will record the results of the assessment in the learners transcript of record (Europass mobilitet) Akershus county council will recognize the learning outcome achieved abroad Akershus county council will issue a statement certifying that the placement is fully recognized and integrated in the in-company training of the apprentice

15 Programfag fra det studieforberedende utdanningsprogrammet Dersom det er relevant for utdanningsprogrammet kan det også være mulig å ta programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 15

16 Programfag fra realfag Dersom elever velger programfag i realfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram, kan de velge fellesfagene matematikk og naturfag på Vg1 som grunnlag for programfagene på Vg2. 16

17 Generell studiekompetanse? Tilbudet om opplæring i fellesfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er foreslått tatt ut av forskriften. Unntak er elever som får tilbud om opplæring i både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse i løpet av ordinær opplæringstid (TAF/YSK-modellen ). Elever som velger realfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram (fellesfagene matte og naturfag på Vg1) 17

18 Elevenes valg Elever som ønsker å fordype seg i et lærefag så tidlig som mulig Forslag til ny forskrift for PTF øker muligheten for tidlig fordypning i ønsket lærefag. Dette er en ønsket effekt motivert ut fra oppdragsbrev om oppfølging av stortingsmelding 20, på rett vei: «at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift.» Elever som er usikre på valg og velger påbygging til generell studiekompetanse Forslag til ny forskrift trekker elever som er usikre mer mot yrkesfag enn tidligere. Dette er en ønsket effekt da PTF primært skal være et tilbud for yrkesfagene. Økt gjennomføring Over 40% stryk Elever som ønsker påbygging til generell studiekompetanse etter Vg1 og Vg2 på yrkesfag Forslag til ny forskrift Tar vekk muligheten til å bruke PTF til å bli generelt studieforberedt. Alle elever på yrkesfag har nå en rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Det er mulig for elever med yrkesutdanning å få inntak til høyere studier via Y-veien. 18

19 Endringer i vurderingskapittelet Det er lærer som har ansvaret for både underveisvurdering og for å sette standpunktkarakter som er sluttvurdering for Prosjekt til fordypning. Dersom prosjekt til fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal skoleeier legge til rette for at lærer samarbeider med opplæringsansvarlig i bedrift om vurdering. For å få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag må samarbeidet mellom skole og bedrift være av en slik karakter at eleven blir vurdert ut fra måloppnåelse knyttet til den lokale læreplanen. Triggerfilm-4---Alt-dette-papiret/ 19

20 20

21 Fra prosjekt til fordypning til fordypningsfag til yrkesfaglig fordypning Signaler fra sektor og partene i arbeidslivet sier at begrepet «prosjekt» oppleves som misvisende i forhold til fagets formål. Aktører i sektor opplevde utfordringer med et navn med både «fordypning» og «prosjekt» i seg. Fagbetegnelsen bør gi en mer intuitiv forståelse av hva faget dreier seg om. 21

22 Takk for meg!

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk

Masteroppgave i yrkespedagogikk Masteroppgave i yrkespedagogikk Mai 2015 Hvordan praktiseres faget «prosjekt til fordypning» i skole og bedrift på VG2 el- energi? En undersøkelse av kvaliteten i utdanningen av Magnar Lynglund og Vidar

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning MAYP 5900 Pål Henning Halvorsen (Studentnummer S291135) 2014 I denne oppgaven forskes det på effekten av endringer ved organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole?

Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole? Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole? Noen suksesskriterier for gjennomføring av yrkesfaglig opplæring Nils Ola Bjørnstad og Kari Gunn Lie Sveen Mastergradsoppgave ved Avdeling

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag. Thor-Arne Johansen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd»

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» «En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» Hvordan kan skole og bedrift samarbeide, slik at helsefagarbeideren får den helhetlige yrkeskompetansen som helsevesenet har bruk for? Kari Glasø Masteroppgave

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Veien gjennom VIDEREGÅENDE

Veien gjennom VIDEREGÅENDE Veien gjennom VIDEREGÅENDE FYR-prosjektet i Akershus Innramming, relevansbegrepet og samarbeidsprinsipper Oktober 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring Forord Akershus fylkeskommune

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer