Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM"

Transkript

1 Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert

2 Frister, endringer og nyheter Ved retur av personalmelding fra lønnsavdelingen: les loggen Frist for innhenting i lønnssystemet Alle personalmeldinger må være anvist senest den 3. i måneden vi kjører lønn for. Anviste personalmeldinger etter denne datoen er ikke garantert å komme med på lønnskjøringen og den ansatte må da vente til neste lønnskjøring. Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA med lønningsavdelingen som kopimottaker. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til Dokumentsenteret. Nye Faste stillinger som lyses ut via rekruttering Det er egne rutiner for faste stillinger. Disse skal IKKE inn i personalmelding. Lønningskontoret henter informasjon fra rekruttering og ESA. Endringer i personalmelding Man kan søke opp ansatte frem i tid for redigering se side 1 Det kan legges inn prøvetid ved nyansettelser under fanen ansattopplysninger Tidligere ansatt som inngår ny arbeidsavtale Hvis du er usikker på om vedkommende har jobbet hos deg tidligere, prøv og søk opp vedkommende i personalmelding ved å huke av «inkludert ansatte som har sluttet i perioden» for å se tidligere stilling på din virksomhet. Du kan også gå inn i HRM og søke opp vedkommende ved å trykke på mannen øverst i bildet og søke på navn eller fødselsdato. Trenger ikke opprette en ny stilling for hvert vikariat eller stilling som tilkallingsvikar. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM II

3 Innholdsfortegnelse Side Søke etter ansatte 1 Søke etter ansatte med start/sluttdato 1 Ny ansatt 3 Endring i eksisterende stilling 10 Registrere ny stilling på eksisterende ansatt 14 Opphør av stilling 16 Opphør av ansattforhold 17 Saksbehandle personalmeldinger 18 Skjema i saksgang 20 Logg i personalmelding 21 Kontaktpersoner personalmelding 22 III

4

5 SØK ETTER ANSATTE Søk etter ansatte på tvers av egne enheter Du kan bare søke på ansatte i egen virksomhet. Dette gjelder også de som har sluttet. Trykker søk og alle aktive medarbeidere blir listet opp. De ansatte sorteres etter etternavn, men du kan klikke på hver kolonneoverskrift for å endre sortering. Tips! Ved å skrive inn deler av Fornavn eller Etternavn begrenser du antall treff. Søk etter ansatte med startdato og sluttdato Det er nå mulig å søke etter en ansatt med både startdato og sluttdato. Dette gjør det for eksempel svært enkelt å forlenge et vikariat, legge inn/gjøre endring i tilleggslønn eller foreta andre justeringer uten å måtte opprette en ny stilling. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 1

6 For å søke etter ansatte med startdato og sluttdato går du frem som beskrevet under: 1. Huk av for Inkluder ansatte med stillinger med startdato og sluttdato i perioden 2. Velg Fra og Til dato 3. Trykk søk Personer med start av stilling vil da vises i grønn kursiv skrift Personer med avsluttet stilling vil da vises i blå kursiv tekst. Personer som fortsatt er aktive hos deg, men som har en stilling med sluttdato blir også blå, Det betyr ikke at de er avsluttet hos deg. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 2

7 NY ANSATT (GJELDER IKKE DE SOM ALLEREDE ER REGISTRERT PÅ DIN VIRKSOMHET) Stillinger som blir lyst ut via rekruttering skal ikke legges inn her. Denne prosedyren skal kun benyttes for ansettelser som ikke foregår i Visma rekruttering. Dette er: Tilkallingsvikarer Fosterhjem Støttekontakter Tidsbegrensede arbeidsavtaler inntil 12 mnd. Varighet. Kvalifiseringsstønad/introduksjonsstønad. Dette må være på plass før du gjør rutinen i Visma: Virksomhetsleder sender underskrevet arbeidsavtale og nødvendig dokumentasjon til personalkontoret ( ) for fastsettelse av ansiennitet og lønn. Personalavdelingen gir klarsignal til virksomhetsleder for registrering av nyansatt i Visma personalmeldinger. Slik går du frem for å registrere en ny ansatt 1. Klikk Medarbeidere 2. Velg menyvalget Saksbehandling 3. Klikk Personalmelding 4. Velg Selskap 5. Velg Enhet (hvis du har tilgang til flere enheter) 6. Klikk søk 7. Deretter kan du klikke Ny ansatt Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 3

8 Følg veiviseren for å registrere en ny ansatt. Merk at det er kun stillingsopplysninger som går via saksgang, øvrig informasjon blir lagret fortløpende når du klikker Neste. Når du registrerer en ny ansatt, blir du ledet gjennom fanene Personalia, Bankkonto, Pårørende, Kompetanse og Stillingsopplysninger. Kun Stillingsopplysninger går via saksbehandling, øvrig informasjon blir lagret fortløpende. Dersom du oppgir et fødselsnummer og dette finnes fra før, vil denne personen automatisk hentes opp. Dersom fødselsnummer ikke finnes, sjekker vi kombinasjonen første fornavn og fødselsdato. Hvis dette finnes fra før, får du spørsmål om å velge en eksisterende eller opprette ny ansatt. Henter du frem en eksisterende ansatt, vil fødselsnummeret bli skjult. Dette er fordi vi vil sikre at ingen endrer fødselsnummer på eksisterende ansatte. Vi vil også sikre at ingen får søke frem fødselsnummer ved å oppgi fornavn og fødselsdato. E-post SKAL hvis den ansatte har, oppgis. Steg 1 Skjema For å velge skjema går du frem som beskrevet under: 1. Velg korrekt avdeling 2. Velg ønsket skjema 2- Ny ansatt 3. Klikk neste Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 4

9 Steg 2 Personalia I dette steget registrerer du personalia på den nyansatte. Merk at feltene Fornavn, Etternavn, Fødselsdato, Postnummer og Poststed er påkrevde felter, samt at det er modulus kontroll på feltene Fødselsnummer og D-nummer. Alle felt med * må fylles ut. Huske å legge inn E-post. Tips! Benytt tabulator for å gå til neste felt. Steg 3 - Bankkonto Bankkonto opplysninger MÅ registreres. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 5

10 Kontoen tilhører: Norge Kontoalias: Oppgi ditt eget navn på kontoen, f. eks Lønnskonto, Utlegg etc. Kontonummer: 11 sifferet norsk kontonummer Kontoholder: Navn på eier. Steg 4 - Pårørende Dersom du ønsker det kan du registrere informasjon om pårørende til den nyansatte. Dersom du ikke ønsker å fylle inn pårørende kan du klikke «Hopp over» for å gå videre til neste steg i veiviseren. Den ansatte selv, eller enhetsleder, kan på et senere tidspunkt legge til eller redigere Pårørende ved å logge seg på HRM web. Ved barns sykdom er det viktig at barn ligger inne i dette bildet slik at overføring av fravær fra Ressursstyring ikke feiler. Steg 5 - Kompetanse Dersom du ønsker det kan du registrere informasjon om kompetanse til den nyansatte. Dersom du ikke ønsker å fylle inn dette kan du klikke Neste for å gå videre til neste steg i veiviseren. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 6

11 Steg 6 Ansattopplysninger I dette steget legger du inn opplysninger knyttet til den ansattes arbeidsforhold. Ansattkategori må fylles ut. Plukk fra liste. Pensjonsordning må fylles ut: 0 - Ingen pensjon (støttekontakter, fosterhjem, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad, pensjonistlønn) 18 KLP fellesordning 13 KLP sykepleiere 1 Statens pensjonskasse (lærere) Fagforeningstilhørighet meldes fra fagforeningene til lønnsavdelingen, og fylles ikke ut her. PAI-kode skal fylles ut. Velg utdanningskode fra liste. (915 er kode for 9-årig grunnskole, 905 er eksamen fra allmennfaglig studieretning 3 år.) Biarbeidsgiver må fylles ut hvis vi ikke er hovedarbeidsgiver (mottar man penger fra NAV er alltid vi biarbeidsgiver). Steg 7 - Stillingsopplysninger I dette steget legger du inn informasjon om stillingen. Der teksten er blå, er det nedtrekksliste klikk på teksten. Noen ganger er det en pil ned bak feltet hvor du trykker for å finne liste. Merk at feltene med * er påkrevde felt. Slik går du frem for å registrere informasjon om den nye stillingen: 1. Angi hvilken dato ansettelsen skal gjelde for i feltet Endring fra 2. Velg Tabellnummer fra nedtrekkslisten (kap 4 er standard) 3. Velg Stilling fra nedtrekkslisten (klikk på blå tekst for å få fram lista). 4. Velg Stillingstype fra nedtrekkslisten (timelønn etc) (klikk på blå tekst for å få fram lista). 5. Legg Stillingsprosent inn på stillingen (ved timelønn legges 0 her) 6. Legg inn ansettelses % (som regel 0,00 i og med ikke fast ansettelse) Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 7

12 7. Legg inn stillingskategori dvs timeantall i uka (37,5 eller 35,5) 8. Legg inn tjenestested 9. Legg inn ansiennitet (etter opplysninger fra personalkontoret) 10. Legg inn Grunnlønn 11. Legg inn yrkeskode 12. Fyll inn valgfrie felter 13. Klikk Legg til ny dersom du skal legge til Fastlønnslinjer (gjelder kun kvalifiseringsstønad og vikariater med stillingsprosent.) 14. Klikk Fullfør Ikke i bruk Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 8

13 Endringsmelding for nyansatt Når veiviseren er fullført får du frem en endringsmelding basert på det skjema du valgte i steg 1. Dette er en bekreftelse på det som er gjort og ikke en formell arbeidsavtale. Ikke nødvendig å skrive denne ut da den blir lagret i personalarkivet i Visma. Denne er tilgjengelig for både leder og ansatt. Klikk send for å sende endringen i saksgang. Skal ikke lagres eller skrivers ut for signering da den ikke skal brukes som arbeidskontrakt. Denne legger seg i dokumentarkiv når den sendes. Har du rollen som registrerer og attestant må man sende 2 ganger. Da vil oppgaven legge seg under oppgaver på WEB. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 9

14 ENDRING I EKSISTERENDE STILLING (IKKE PERMISJON VED FØDSEL) (Endringer pga fødselspermisjon sendes til lønningskontoret for effektuering i lønnssystemet.) Dersom det er endring i stillingsprosent eller arbeidsforhold (se rutiner vedrørende ansettelser fra personal): Virksomhetsleder må lage en ny arbeidsavtale. Avtalen må være signert av den ansatte. Personalkontoret gir tilbakemelding til virksomhetsleder når endringen kan registreres i Visma Personalmelding. Ved endring i funksjonstillegg og andre faste tillegg skal dette registreres i Visma personalmeldinger uten at det har gått om Personalkontoret. Endring i turnustillegg skal kun gjøres i turnussystem(ressursstyring). Du kan enkelt gjøre endringer i en eksisterende stilling. Det er også mulig å søke opp en ansatt med avsluttet stilling eller ansatte med startdato frem i tid og gjøre endringer på disse. Dette er svært nyttig for eksempel ved forlengelse av vikariat. For å gjøre endringer i eksisterende stilling går du frem som beskrevet under(opplysningstekst merket med blått kan trykkes på for å få opp liste med forslag): 1. Logg på HRM web 2. Klikk Medarbeidere 3. Klikk Saksbehandling 4. Klikk Registrer personal 5. Søk opp den ansatte huk av for «inkluder ansatte med stilling med sluttdato i perioden» og/eller «inkluder ansatte med stilling med startdato i perioden» legg inn periode vedkommende sluttet/starter og trykk søk. 6. Klikk pennen på stillingen du ønsker å gjøre endringer på, det holder og kun endre enkeltfelter som er nytt ift gml. stilling. Husk å legge inn rett dato for når endringen skal gjelde fra. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 10

15 7. Angi hvilken dato endringen skal gjelde for i feltet Stillingen gjelder fra, trykk fortsett 8. Velg Tabellnummer fra nedtrekkslisten (klikk på nedtrekkspila). Tabellnummeret i kapitel 4 ligger som et forslag. 9. Velg Stilling fra nedtrekkslisten 10. Velg Stillingstype fra nedtrekkslisten 11. Legg inn ønsket endring av stillingskategori (sjekk at årstimetall og timer per uke stemmer) 12. Legg inn ønsket endring av Stillingsprosent (ved timelønnet skal det stå 0,00) 13. Endring av ansettelses % (ved tidsbegrenset og timelønnet arbeidsavtale skal det stå 0,00) 14. Legg inn ønsket Tjenestested (dette må legges inn for at lønnen skal bli utbetalt) 15. Legg inn Ansatt til (ved for eksempel forlengelse av avtale) 16. Legg inn lønn til Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 11

16 17. Ansiennitetsdato (skal alltid være den 1. i måneden) 18. Legg inn Grunnlønn og eventuelle tillegg 19. Yrkeskode MÅ legges inn og eventuelt vikar for (der det er aktuelt) 20. Legg inn Ansvar og tjeneste (prosjekt etter behov) her skal det ikke legges inn konto da de mest brukte lønnsartene har forhåndsdefinerte kontoer. 21. Huk aldri av for arbeidsavtale da må du slette og begynne på nytt 22. Legg inn fastlønn (se nede på høyre side) Vis fastlønn, funksjonstillegg skal legges med egen lønnsart på fastlønnslinja etter at man har lagt det inn i infofelt til høyre i bildet. 23. Sjekk at du har lagt inn riktig - Klikk Send Du skal ikke huke her. Vi har egne arbeidsavtaler. Felter som er endret vises i uthevet fet skrift. Notat for logg Her kan dere legge inn et notat som vil være synlig under saksgangen. Viktig å legge inn i logg om vedkommende skal ha etterbetalt lønn. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 12

17 Fastlønnslinjer Du skal legge inn fastlønn på de som har stillingsprosent. Du kan også legge til nye fastlønnslinjer ved å klikke på Vis fastlønn og legg til ny. Du har også muligheten til å legge inn en fast tekst på lønnsarten. Det skal ikke legges inn konto her. Da vil alt bli ført på samme konto (gjelder også alle tillegg) For faste ansatte ligger riktig konto koblet til lønnsarten. For vikarer med stilings % skal konto legges inn her. Endringsmelding Når veiviseren er fullført får du frem en endringsmelding basert på det skjema du valgte i steg 1. Dette er en bekreftelse på det som er gjort og ikke en formell arbeidsavtale. Ikke nødvendig å skrive denne ut da den blir lagret i personalarkivet i Visma. Denne er tilgjengelig for både leder og ansatt. Klikk send for å sende endringen i saksgang. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 13

18 REGISTRER NY STILLING PÅ EKSISTERENDE ANSATT Gjelder de som får endring i ansvar og tjeneste. Ved forlengelse av avtale skal man bare redigere tidligere stilling, bruk pennen for redigering. Dette må være på plass før du gjør rutinen i Visma: Underskreven arbeidsavtale skal inn i ESA. for de som ikke har ESA kan man skanne arbeidsavtalen og sende til Dokumentsenteret. Virksomhetsleder sender underskrevet arbeidsavtale og nødvendig dokumentasjon til personalkontoret( ) for fastsettelse av ansiennitet og lønn(gjelder ikke his ansiennitet og lønn ikke har endret seg). Personalavdelingen gir klarsignal til virksomhetsleder for registrering av nyansatt i Visma personalmeldinger. Du kan enkelt opprette en ny stilling for en eksisterende ansatt. For og registre en ny stilling på en eksisterende ansatt (gjelder også de som har sluttet, se under søke på ansatte) går du frem som beskrevet under: 1. Logg på HRM web 2. Klikk Medarbeidere 3. Klikk Saksbehandling 4. Klikk Registrer personal 5. Søk opp den ansatte 6. Klikk Ny stilling på personen du ønsker å gjøre endringer på Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 14

19 1. Angi hvilken dato stillingen gjelder fra 2. Velg Stilling dersom du ønsker å basere den nye stillingen på en eksisterende stilling (anbefales ikke, da det er lett å glemme alle endringene som skal gjøres) 3. Klikk Fortsett 4. Velg Tabellnummer fra nedtrekkslisten 5. Velg Stilling fra nedtrekkslisten 6. Velg Stillingstype fra nedtrekkslisten 7. Legg inn Stillingsprosent 8. Legg inn Grunnlønn 9. Klikk Send ER ikke i bruk Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 15

20 OPPHØR AV STILLING Hvis arbeidstaker sier opp en av flere stillinger, skal denne rutinen benyttes. Oppsigelse må da registreres og besvares i ESA av personalavdelingen i forkant av denne rutinen. Ved utløp av tidsbegrensede avtaler, må rutinen for opphør av stilling gjennomføres av virksomhetsleder for å få sluttmeldt stillingen. For å slutt melde en stilling går du frem som beskrevet under: 1. Logg på HRM web 2. Klikk Medarbeidere 3. Klikk Saksbehandling 4. Klikk Registrer personal 5. Søk opp den ansatte 6. Klikk på den stillingen du ønsker å avslutte 7. Angi Ansatt til og med 8. Legg inn evt. notat og trykk Send Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 16

21 OPPHØR AV ANSATTFORHOLD Oppsigelse må registreres og besvares i ESA av personalavdelingen i forkant av denne rutinen. Har den ansatte flere stillinger (gjelder også støttekontakter) og kun sier opp den ene, skal rutine om opphør av stilling benyttes. Under Mine ansatte melder du opphør av ansattforhold fra fanen Personalia. Under Saksbehandling gjør du det fra Registrere personal. Sluttårsak Denne bør benyttes. Sluttoppgjør I forbindelse med at ansatte slutter, markerer saksbehandler på web at lønningskontoret skal foreta sluttoppgjør. Det er tariffestet at man skal betale ut sluttoppgjør snarest mulig etter siste arbeidsdag, jf. Hovedtariffavtalen ledd Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 17

22 SAKSBEHANDLE PERSONALMELDINGER Når en personalmelding er send på flyt vil disse bli sendt til attestering og anvisning. For å finne dine oppgaver går du frem som beskrevet under: 1. Logg på HRM web 2. Klikk Medarbeidere 3. Klikk Saksbehandling 4. Klikk Oppgaver Her finner du: Personalmeldinger som skal attesteres eller anvises Påbegynte registeringer som ikke er sendt i saksgang Avviste personalmeldinger Du kan også klikke på linken Personalmeldinger til behandling på startsiden. Redigere innhold Ved behov kan du velge å redigere personalmeldingen før du sender den videre i saksgang ved å klikke på pennen/blyanten. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 18

23 Slette personalmelding Når du er i redigeringsmodus kan du slette Personalmeldingen ved å klikke Slett. Du vil da få opp følgende advarsel: Saksgang Du sender personalmeldinger videre i saksgang ved å klikke Send Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 19

24 Status Filteret Saksgang viser personalmeldinger du har registrert eller saksbehandlet. Feltene er låst for redigering, men du kan fortsatt ta utskrift. Personalmeldingen kan ha følgende statuser: Attestering, Anvisning, Til overføring, Overført eller Avvist. Det er først når personalmeldingen har status Til overføring at den er tilgjengelig for lønnsavdelingen. Skjema i saksgang Du kan også se hvor i saksgangen personalmeldingen er ved å gå inn på HRM Full meny Avansert Skjema i saksgang legge inn ansattnummer eller enhetsnummer(ansvar) huke av for vis data på logg og vis notater og kjøre rapport. Her vil du se om vi har hentet inn personalmeldingen i lønnssystemet. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 20

25 Logg i personalmelding Les logg nederst i bildet når du har fått personalmelding i retur. Der kommer begrunnelsen på hvorfor lønnsavdelingen har sendt meldingen i retur. Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM Side: 21

26 Kontaktpersoner vedr. personalmelding i Modum kommune: Anne Presterud (personal) Marte Hollerud (personal) Linn Thon (personal) Anita Larsen (lønn) Alexandra Åstrøm (lønn) Mailadresser: Modum kommune Personalmeldinger Visma HRM 22

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 27.1.2016 Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 24.10.2017 Viktig informasjon før du begynner. Før du anviser en personalmelding: Åpne personalmelding, les loggen og sjekk at den ikke har blitt returnert

Detaljer

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Brukerveiledning for Tingvoll kommune Side 1 av 24 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjon av begreper... 3 3. Personalmeldinger... 4 4. Type personalmelding... 6 5.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere Visma Enterprise HRM Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 28.11.14 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Timelønn

Detaljer

1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen. 7) Skrive ansettelsesbrev på helgestillinger i HO som ikke er utlyst

1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen. 7) Skrive ansettelsesbrev på helgestillinger i HO som ikke er utlyst Personalmeldinger Her kan du: 1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen 2) Lage tilkallingsvikaravtaler 3) Lage korte arbeidsavtaler (korte - under 6 måned) 4) Forlenge avtaler 5)

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web og windows for ledere

Brukerveiledning Visma Enterprise web og windows for ledere Brukerveiledning Visma Enterprise web og windows for ledere Innholdsfortegnelse: Påloggingsinformasjon side 2 Oversikt over mine ansatte på WEB Mine ansatte - web side 3 Saksbehandle fravær og ferie for

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...

Detaljer

Brukerveiledning for opprettelse av nye ansatte, eksterne, konsulenter og vikar fra byrå

Brukerveiledning for opprettelse av nye ansatte, eksterne, konsulenter og vikar fra byrå Brukerveiledning for opprettelse av nye ansatte, eksterne, konsulenter og vikar fra byrå OSLO / 06.05. / / SIDE Innholdsfortegnelse Opprettelse av nye side Ulike registreringsmaler side 4 Mal for nyansettelse

Detaljer

Pensjonsrapportering Mercer

Pensjonsrapportering Mercer Innhold Pensjonsrapportering Mercer... 2 Rapportering... 2 Kontrolliste... 3 Sluttårsak... 4 Transaksjonsfil... 5 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 5 Pensjonsrapportering Mercer Rapportering Rapportering

Detaljer

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Personalia... 2 Pårørende... 3 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 3 Personalskjema...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Dette importers fra Visma Enterprise HRM (Unique Ansatt):

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR. For ALLE ansatte For ALLE ledere med personalansvar. Manual VISMA Enterprise v1 Side 1 av 6

BRUKERMANUAL FOR. For ALLE ansatte For ALLE ledere med personalansvar. Manual VISMA Enterprise v1 Side 1 av 6 BRUKERMANUAL FOR For ALLE ansatte For ALLE ledere med personalansvar Manual VISMA Enterprise v1 Side 1 av 6 Hva er VISMA Enterprise? VISMA Enterprise er et WEB basert system hvor man kan se, melde og endre

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Personalarkiv INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Registrering av mapper i personalarkivet... 2 3 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon Visma.net Expense Brukerdokumentasjon Innhold Rutine... 2 1. Aktivering av egen brukerkonto... 3 2. Innlogging fra PC... 4 3. Registrering av reiser... 5 a. Reiser med overnatting... 5 b. Kjørebok... 6

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

STILLINGSUTLYSNING I HRM REKRUTTERING:

STILLINGSUTLYSNING I HRM REKRUTTERING: STILLINGSUTLYSNING I HRM REKRUTTERING: Leder registrerer selv stillingsutlysningen i HRM rekruttering. Når utlysningen er ferdig endres status til «klar til utlysning». Husk at ledig stilling og utlysningstekst

Detaljer

Personalmelding på WEB

Personalmelding på WEB Personalmelding på WEB Brukerveiledning for Østfold Fylkeskommune Oppdatert 30.10.2015 Innholdsfortegnelse Formål... 3 Definisjon av begreper... 3 Personalprosessen... 4 Endringstyper... 4 Valg av korrekt

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Tilsetting i 100 % stilling som fagarbeider i Balsfjord kommune -vikariat

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Tilsetting i 100 % stilling som fagarbeider i Balsfjord kommune -vikariat Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 23.09.2016 2016/887-12493/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Fredrik

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Modum kommune Sist oppdatert 20.4.2016 INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB... 3 Direktepålogging

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

Visma Expense - brukerveiledning

Visma Expense - brukerveiledning LAVANGEN KOMMUNE LOABÀGA SUOHKAN 2016 Visma Expense - brukerveiledning FOR UTFYLLING AV: REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG 02.11.2016 Innhold Rutine.... 3 - registrering av reiser - registrering av kjøring

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG Generell informasjon Strand kommune tar nå i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet Visma Expense. Dette programmet

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 02.08.2016 2016/837-10628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Helen

Detaljer

Rutine for journalføring av personalsaker

Rutine for journalføring av personalsaker Rutine for journalføring av personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Rutiner Personalsaker

Rutiner Personalsaker Rutiner Personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv. Derfor har mange

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av krav i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnskrav i Excel. REGISTRERING AV KRAV Du finner forhandlingsmodulen under

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 15.09.2016 2016/886-12167/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Marlen

Detaljer

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret.

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Før du går inn på www.altinn.no bør du finne frem følgende: - Skannet signert utdrag av referat fra siste avholdte årsmøte om valg av styre

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 01.07.2014 2014/109-7796/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf 77722028 1 av 6 Svenn

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av tilbud i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnstilbud i Excel. REGISTRERING AV TILBUD Du finner forhandlingsmodulen

Detaljer

Molde kommune Har vi optimal drift?

Molde kommune Har vi optimal drift? Molde kommune Har vi optimal drift? - Jobber vi på rett oppgave? - Med rett kompetanse? - Med tidsriktig/effektiv metode? - Med rett organisering? - Verdiskaping for bruker i fokus? «Organisasjonen Molde

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Rutinebeskrivelse for saksbehandling av arbeidsavtale for timelønnede arbeidstakere

Rutinebeskrivelse for saksbehandling av arbeidsavtale for timelønnede arbeidstakere Dokumenteier: Seksjon for dokumentasjons- Godkjent av: Prosjektleder Cecilie Haugen Horn og informasjonsforvaltning Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato: 01.07.2016 Endret dato: Rutinebeskrivelse for saksbehandling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Hvordan finne og logge på: Skrivebord Programmer Visma HRM Eller Pålogging via Intranett, under Snarveier finner du Visma HRM web Brukernavn: det du bruker

Detaljer

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Brukerveiledning for administratorer og rapportbrukere. 2015 For faglige veiledere, besøk www.10faktor.no Innhold 1. Pålogging... 3 1.1 Påloggingsside...

Detaljer

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Hvordan finne skjema Gå inn på Altinn sin startside (http://www.altinn.no) og velg fanen Skjema og tjenester. Du kan finne skjemaet

Detaljer

Attestanter for fastlønn

Attestanter for fastlønn Nettverksmøte 16.09.10 Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug Agenda Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten SPK Interaktiv, påloggingsprosedyre Bekreftelse på utenlandsopphold Svalbardopphold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0 10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer