Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012"

Transkript

1 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte

2 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset

3 Foto: Aslak Kittilsen

4 Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning) 1867 Hamar Stiftseminarium (lærerutdanning)

5 1869 ble de første lærerkandidatene utdannet i Hedmark

6 HH-KANDIDATER 2011: 68 % kvinner

7 Første kull somali i 2008: 19 kandidater, del av Bachelor faglærerutdanning for tospråklige

8 Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning) 1867 Hamar Stiftseminarium (lærerutdanning) 1892 Elverum privatseminar (lærerutdanning)

9 Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning) 1867 Hamar Stiftseminarium (lærerutdanning) 1892 Elverum privatseminar (lærerutdanning) 1912 Evenstad skogskole 1923 Blæstad småbrukerskole

10 Første kull ved Evenstad skogskole i Skolen hadde 42 søkere til 20 plasser. I dag 1/3 jenter Hege Gundersen første kvinnelige stipendiat på Evenstad med doktorgrad på elg i 2003 Gutter fra Hedmark over 18 år med ett års erfaring fra skogbruk kunne søke opptak.

11 Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning) 1867 Hamar Stiftseminarium (lærerutdanning) 1892 Elverum privatseminar (lærerutdanning) 1912 Evenstad skogskole 1923 Blæstad småbrukerskole 1927 Røde Kors sykepleieskole, Hedmark fylkessykehus (Elverum)

12 Røde Kors sykepleieskole, Hedmark fylkessykehus, Elverum etablert i 1927 Høst 2012: 12 % mannlige bastudenter sykepleie Skolen ble opprettet i tilknytning til Elverum sykehus, grunnlagt i 1925.

13 Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning) 1867 Hamar Stiftseminarium (lærerutdanning) 1892 Elverum privatseminar (lærerutdanning) 1912 Evenstad skogskole 1923 Blæstad småbrukerskole 1927 Røde Kors sykepleieskole, Hedmark fylkessykehus (Elverum) 1979 Hedmark distriktshøgskole (Rena) 1994

14 Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning) 1867 Hamar Stiftseminarium (lærerutdanning) 1892 Elverum privatseminar (lærerutdanning) 1912 Evenstad skogskole 1923 Blæstad småbrukerskole 1927 Røde Kors sykepleieskole, Hedmark fylkessykehus (Elverum) 1979 Hedmark distriktshøgskole (Rena) 1994 Høgskolen i Hedmark

15 HISTORIEN OM: REGIONALE BEHOV FOR KOMPETANSE BYGG TEORI-PRAKSIS FAG OG FAGINNHOLD LÆRERKOMPETANSE STUDENT- OG KANDIDATKVALIFIKASJONER GJENNOMSTRØMNING BREV OG RAPPORTER TIL MYNDIGHETER RELOKALISERINGER, NEDLEGGINGSTRUSLER

16 NØKKELTALL 5638 heltidsekvivalenter totalt (2012) 15 % studenter på eksternt finansierte oppdrag 459 ansatte (2012) 24,7 professorårsverk (25 % kvinner)) driftsinntekter (2011) KD-bevilgning

17

18 26 % studenter i fleksible utd.tilbud (2011) I samordna opptak 2012: 1,96 søker per plass 46 % av søkerne fra Hedmark, 13 % Oppland 11 % Akershus Omlag 7500 studenter totalt, tilsvarende 5638 heltidsekvivalenter 54 % profesjonsutdanningsstudenter (2011) 10 % av førsteprioritetsøkerne er realkompetanse-søkere

19 Flercampus-høgskole. STUDENTTALL 2012: med rødt=heltidsekvivalenter totalt, med svart= heltidsekvivalenter egenfinansiert 310 (310) inklusiv Blæstad 1536 (1198) 1929 (1853) 1847 (1438)

20 Bioteknologisk næringsklynge Kunnskapsparken Hedmark biotek og dataspillnæring HAMAR AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP ELVERUM AVDELING FOR FOLKEHELSEFAG CAMPUSUTVIKLING Studie- og forskningsprofil Læringsmiljø Klyngesamarbeid med arbeidsliv X RENA AVDELING FOR ØKONOMI- OG LEDELSESFAG EVENSTAD/BLÆSTAD AVDELING FOR ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG

21 Frysetoleranse jordbær, Forskningsprosjekt sammen med bl.a. Graminor As Masterstudenter veiledes fra næring og høgskole Per november 2012: 8 bedrifter etablert i spill-næringsklynge på Hamar av tidligere HHstudenter

22 HAMAR AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Terningen Nettverk, offentlig næringsklynge folkehelse ELVERUM AVDELING FOR FOLKEHELSEFAG CAMPUSUTVIKLING Studie- og forskningsprofil Læringsmiljø Klyngesamarbeid med arbeidsliv X RENA AVDELING FOR ØKONOMI- OG LEDELSESFAG EVENSTAD/BLÆSTAD AVDELING FOR ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG

23 FOLKEHELSE-KLYNGE Høgskolen i Hedmark NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Fylkestannlegen i Hedmark Flerbruksanlegget Terningen Arena Forsvaret Family Sports Club Oppfølgingsenheten Frisk Elverum Hernes Institutt Studentsamskipnaden i Hedmark Elverumsregionen Næringsutvikling Østerdal sivil militært samarbeid Elverum idrettsråd Elverum kommune CAMPUS- UTVIKL- ING: HELSE, IDRETT OG PED:STUDIE R MED FOLKEHELSE PROFIL TERNINGEN NETTVERK - et faglig samarbeidsforum for leietakerne, etablert våren 2009 etter initiativ fra Høgskolen i Hedmark, skal stimulere til tverrfaglig samarbeid, faglig utvikling og innovasjon innenfor folkehelse. TERNINGEN ARENA: AVDELING FOR FOLKEHELSE, CAMPUS ELVERM

24 HAMAR AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP ELVERUM AVDELING FOR FOLKEHELSEFAG Sivilt-militært samarbeid, X Østerdalen Garnison CAMPUSUTVIKLING Studie- og forskningsprofil Læringsmiljø Klyngesamarbeid med arbeidsliv RENA AVDELING FOR ØKONOMI- OG LEDELSESFAG EVENSTAD/BLÆSTAD AVDELING FOR ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG

25 Prosjekt Østerdal sivil-militære kompetansesamarbeid Fra 2005 til i dag utdannet om lag 3600 studenter, tilsvarende 1600 heltidsekvivalenter Fra oppdragsstudium til del av det ordinære studieprogrammet EKSEMPEL: Årsstudium i krisehåndtering Utviklet som oppdragsstudium for Forsvaret i Fra 2009 del av ordinære studietilbudet, samordna opptak. 2012: 155 søkere, møtt 86 nye studenter, deltid nett- og samlingsbasert.

26 HAMAR AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP ELVERUM AVDELING FOR FOLKEHELSEFAG X CAMPUSUTVIKLING Studie- og forskningsprofil Læringsmiljø Klyngesamarbeid med arbeidsliv Blæstad landbrukssenter, næringsklynge innen landbruk RENA AVDELING FOR ØKONOMI- OG LEDELSESFAG EVENSTAD/BLÆSTAD AVDELING FOR ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG

27 Landbruksutdanninger på Blæstad

28 787 uteksaminerte bachelor- og masterkandidater 2011 fordelt på ulike fagområder fra Høgskolen i Hedmark, Kilde: DBH Lærer, førskolelærer 335 Sykepleie, helse 178 Økonomi, ledelse 86 Idrett Utmark, skog, landbruk Opplevelse, spill Div Bioteknologi

29 STUDIE- OG FORSKNINGSPROFIL EVENSTAD HAMAR ELVERUM RENA PhD in applied ecology Stipendiater i samarbeid med universitet, bl.a. UMB PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Avtale med Karlstads universitet, Arbeid med forskerskolenettverk, Stipendiater i samarbeid med Universitet, bl.a. Karlstad, arbeid med forskolenettverk Master in applied ecology Master in applied and commercial biotechnology Master i tilpasset opplæring Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Master i kultur og digital kommunikasjon Master i psykisk helse Master i folkehelsevitenskap Master i offentlig ledelse BA i skogbruk BA i utmarksfag BA i agronomi BA i naturveiledning OPPTAK 2012: 24 unike BAprogram 30 unike årsstudier Grunnskolelærer 1,-7. Grunnskolelærer Førskolelærer Tre faglærerutdanninger PPU BA sykepleie BA folkehelse Ba idrett BA tannpleie Faglærerutdanning idrett BA ledelse- og or. Markedsføring Music Management Serviceledelse og markedføring Markedsføring Økonomi- og adm Revisjon og regnskapsfører

30 For ved Ånestadkrysset i Løten begynner taigaen. (Visste du det?) Det euro-asiatiske barskog-beltet, jordklodens grønne skjerf rundt halsen. Som ikke ender før i Stillehavets bølger, ved Vladivostok Rolf Jacobsen

31 ANVENDT ØKOLOGI PHD 2011, Nærmer seg 13 stipendiater

32 L Æ R E R U T D A N N I N G E R PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag mai stipendiat tatt opp, 10 under tilsetting Tre mastergradsprogram med 194 studenter 8 lærerutdanninger med 1509 studenter

33 Samarbeid om praksis, kompetanseutvikling og FoU: 32 partnerskoler i 6 kommuner 10 partnerbarnehager i 5 kommuner

34

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons-

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- 9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- og ledelsesfag Sak 29/11 til UPS - DRØFTINGSSAK: HELHETLIG FORSLAG TIL FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Budsjettforslag for 2010

Budsjettforslag for 2010 Budsjettforslag for 2010 I UMBs planlegging mot et nytt fusjonert universitet med NVH, planlegges det for 5000 studenter i 2018. Dette budsjettforslaget legger denne utviklingen til grunn gjennom en gradvis

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler «En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Mastergrader ved statlige og private høgskoler Turid Hegerstrøm Dato: 17.12.2012

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 10 Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Svein Michelsen, Håkon Høst og Jens Petter Gitlesen Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 10 Kvalitetsreformen

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø

Samarbeid med arbeidslivet i studietiden. Omfang, typer og nytte av samarbeid. Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer og nytte av samarbeid Terje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø Rapport 48/2012 Samarbeid med arbeidslivet i studietiden Omfang, typer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer