Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer Forelesning Samfunnsodontologi FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Ola Johan Basmo Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - undervisning på grunnskolelærerutdanning, Norsk 2 LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret Ellen Lillehagen Institutt for humanistiske fag /Jon Arild Olsen I, 14/ ndertegnet kontrakt - undervisning på grunnskolelærerutdanning LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret Aud Nymoen Johnsgård Institutt for humanistiske fag /Jon Arild Olsen I, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren SP310 Personalledelse (for Follo politidistrikt) Kurs & oppdrag, ØLR - sensoravtaler høst 2014/vår 2015 Stein Amundsen Stab, campus Rena /Tove Mikkelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665

2 I,, N, X, S, 14/ Søknad om refusjonskrav - Arbeidsplassvurdering - Avskjermet NAV Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Masteravhandling Kompetanseutvikling i barnehagen En diskursanalyse av barnehagepersonales betydning for kvalitet i barnehagen Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Solgunn Eikebø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Masteravhandling Hvordan har en skole jobbet med tematikken gutter i skolen, og på hvilken måte har dette påvirket lærernes praksis? Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Tove Kristin Skaret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Masteravhandling La elevene prøve og oppleve selv for å lære Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Barkahoum Faid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Masteravhandling I hvilken grad opplever elever med dysleksi, i småskolen, at de får tilpasset opplæring sammenlignet med elever uten vansker? Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Randi Rasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Masteravhandling Læring i barnehagen. Diffraksjoner og det materielles agentskap Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Kristin Selstad Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S X, 14/ Innkalling til AM-møte HA AM - HA Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Opptakskontoret /Elisabeth Nikolaisen Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Arkivkode: 012 I, 14/ Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Høgskolen i Hedmark 2014 Årsregnskap 2014 Riksrevisjonen Offl 5 2. ledd Regnskapskontoret /Liv Grethe Vangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 X, 14/ Skjema for avslutning av prosjekt Kompetanse for kvalitet - invitasjon til å delta med videreutdanningsoppdrag i matematikk, naturfag og regning i studieåret Prosjekt 62201, 62203, 62205, Offl 13 jfr Fvl 13 Stab, campus Hamar /Lan Mi Arkivkode: 665 I, 15/ Oversendelse av signert sisteside av kommisjonsvurdering FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Anne Moe Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling til møte i HSL Høgskolens strategiske ledergruppe - HSL Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Kommunikasjonsseksjonen /Frode Skår Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Offl ledd Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015

4 I,, N, X, S, 15/ Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høringsbrev - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008, 15/ Tilbud om tilsetting i vikariat i 100 % stilling som studieveileder (førstekonsulent) ved Høgskolen i Hedmark ØLR - Kunngjøring av vikariat i 100 % stilling som studieveileder (førstekonsulent kode 1408) i studieadministrasjonen Berit Grindal Lutnæs Stab, campus Rena /Anne Grete Solli X, 15/ FH - Referat fra møte i AM FH - AM møter og HMS 2015 Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren MAR320 og 3MAR340 ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Arve Pettersen Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt innspill - Høring om nasjonale deleksamener Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Kunnskapsdepartementet Studiekontoret /Astrid Sandvoll Arkivkode: , Tatt til orientering, 15/ Bekreftelse på lønn - Avskjermet Karlstads universitet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S I, 15/ Gjensidig undertegnet avtale om doktorgradsutdanning gjeldende frem til Avskjermet Karlstads universitet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Forsikringsavtale på transportmiddel - Avtalenummer Mitsubishi HB Gjeldende for perioden AØL - Forsikringsavtale på transportmidler Mitsubishi Forsikring Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 057 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Master i kultur- og språkfagenes didaktikk LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Pål Hamre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertengnet kontrakt om sensurering for perioden Pedagogikk og elevkunnskap 4 - Bacheloroppgave, Grunnskolelærerutdanning LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Torfinn Ørmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441, 15/ Tilbud om 100% stilling som vikar - overingeniør ved IT-seksjonen HA - Ledig stilling midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør ved IT-seksjon Inge Sundby Braathen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet avtale om frikjøp vår Prosjekt Haugalandet - Relasjonsbasert klasseledelse - Prosjektnr Mette Marit Jenssen Stab, campus Hamar /nni Simensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665, Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ FH - Tilsetting i åremålsstilling som prodekan forskning FH - Kunngjøring av 100 % stilling som prodekan forskning for perioden , 15/ Tilbud om tilsetting i stilling som prodekan forskning FH - Kunngjøring av 100 % stilling som prodekan forskning for perioden Ingeborg Hartz Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ FH - Tilsetting i åremålsstilling som prodekan utdanning FH - Kunngjøring av 100 % stilling som prodekan utdanning for perioden , 15/ Tilbud om tilsetting i stilling som prodekan utdanning FH - Kunngjøring av 100 % stilling som prodekan utdanning for perioden Anette Gjerskaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ FH - Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sykepleie FH - Kunngjøring av 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for sykepleie for perioden , 15/ Tilbud om tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for sykepleie FH - Kunngjøring av 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for sykepleie for perioden Liv Skomakerstuen Ødbehr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ FH - Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idrett og kroppsøving FH - Kunngjøring av 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for idrett og kroppsøving for perioden , 15/ Tilbud om tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for idrett og kroppsøving FH - Kunngjøring av 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for idrett og kroppsøving for perioden Dag André Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av offentlig søkerliste Kunngjøring av prorektor for utdanning Til søkerne X, 15/ Oppsummeringer fra første møte i innstillingsutvalgene for prorektorstillingene Kunngjøring av prorektor for utdanning Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Stab, campus Elverum /Ingeborg Hartz Stab, campus Hamar /Elin Bakke Tillitsvalgte /Steinar Laberg Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby X, 15/ Komplett søkerliste Kunngjøring av prorektor for utdanning Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Stab, campus Elverum /Ingeborg Hartz Stab, campus Hamar /Elin Bakke Tillitsvalgte /Steinar Laberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av offentlig søkerliste Kunngjøring av prorektor for forskning Til søkerne X, 15/ Komplett søkerliste Kunngjøring av prorektor for forskning Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Stab, campus Elverum /Ingeborg Hartz Stab, campus Hamar /Elin Bakke Tillitsvalgte /Steinar Laberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om refusjonskrav - Bruk av BHT - Avskjermet NAV Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Søknad om refusjonskrav - Arbeidsplassvurdering - Avskjermet NAV Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Klage over eksamensresultat i 6EV150 Naturoppsyn AØL - klage over eksamensresultat - Magnar Øygarden Magnar Øygarden Offl ledd Stab, campus Evenstad /Mona Kristin Sagen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445, Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage over eksamenskarakter i naturoppsyn AØL - klage over eksamensresultat - Magnar Øygarden Magnar Øygarden Offl ledd Stab, campus Evenstad /Mona Kristin Sagen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 I, 15/ EN Klage over eksamensresultat i Engelsk 1, emne 2: Engelsk språk, tekst og kultur - Mona Rebecca Lykkås Klage over eksamensresultat - Mona Rebecca Lykkås Mona Rebecca Lykkås Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer