Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/ Av: Ole Jakob Sørensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/2 2008. Av: Ole Jakob Sørensen"

Transkript

1 HiNT Hva nå i lys av Stjernø-utvalgets innstilling? Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/ Av: Ole Jakob Sørensen Førsteamanuensis ved Avd. for landbruk og Informasjonsteknologi i Steinkjer Leder av FFFH: Forskerforbundets forening for forskning ved høgskolene

2 Hvorfor være samlet når man er lykkelige som oppdelt Vi er et produkt av historien og politiske beslutninger Lærerutdanning siden ca 1850 Syklepleieutdanninger i 70 år knyttet til sykehusene Skogbruksutdanning siden 1880 Distriktshøgskole i 1980 økad-fag Ingeniørutdanning i 1987 Miljøutdanning i 1994 som kompensasjon for Steinkjersannan Trafikklærerutdanning i 2005

3 HiNT Så langt en høgskole uten Universitetsambisjon Vi er en mellomstor campusfragmentert høgskole Viktige i eget fylke Satset mye på den regionale rollen spesielt de siste 10 årene Tyngst på profesjonsutdanningene lærer og sykepleie/helsefag Dekker i noen fagområder en storregion (Vestlandet Finmark) og dels nasjonalt i enkelte studier.

4 HiNT i tall: Database for høyere utdanning (DBH) høst årsverk studentårsverk Over 40 tilsatte med doktorgrad Fire studiesteder, fem avdelinger 675 uteksaminerte kandidater årlig 325 millioner i bevilgning fra Departementet 13 bachelorgrads-/profesjons-/kandidatstudier I tillegg: Årsstudier, videreutdanninger og kurs Tre mastergradsstudier Forsknings- og utviklingspartner i regionen

5 Visjon: Høgskolen i Nord-Trøndelag skal være en ledende ressurs for kunnskaps- og kompetanseutvikling i Midt- Norge med nærhet til det samfunnet som betjenes. Ambisjonene har forskuttert Stjernø-utvalgets innstilling

6 Fem avdelinger: Ca 180 km mellom ytterste avdelinger Avdeling for helsefag Levanger og Namsos, 960 studenter, 89 tilsatte 120 km avstand Avdeling for landbruk og informasjonsteknologi Steinkjer, 580 studenter, 50 tilsatte. Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Steinkjer og Levanger, 820 studenter, 30 tilsatte. 40 km avstand Avdeling for lærerutdanning Levanger, 1200 studenter, 100 tilsatte. Også studier i Verdal og i Meråker Avdeling for trafikklærerutdanning Stjørdal, 248 studenter, 21 tilsatte. 100 km fra Steinkjer Administrasjon/drift Alle studiestedene, 140 tilsatte

7 Studiested Steinkjer Administrasjonssentret 1301 studentårsverk, 100 tilsatte Landbruk og IT: Husdyrfag, landbruksøkonomi, utmarksforvaltning, geografi, softwaredesign, multimedieteknologi Økonomifag: Økonomi og administrasjon, regnskap, kommunal økonomi og ledelse, sosiologi STYRKE: Videreutdanninger, forskning og utvikling innen disse fagfeltene og aktivt regional rolle dels også nasjonalt Nå samlokalisert med TFU a/s Trøndelag forskning og utvikling

8 Studiested Namsos 562 studentårsverk, 70 tilsatte Bachelorgrads-studier i sykepleie, vernepleie og farmasi Symbiotisk forhold til sykehuset i Namsos Videreutdanninger i helsefag regionalt viktig Farmasi knyttet til oppdrettsnæringens nærhet E VU Reseptarutdanning for en apotekkjede Forskning og utviklingsarbeid

9 Studiested Levanger 1674 studentårsverk, 220 tilsatte Lærerutdanning: Allmennlærer, førskolelærer, faglærer i musikk. Års- /halvårs- /bachelorgradsstudier i lærerrelevante fag. Mastergrad i kroppsøving. Helsefag: Bachelorgradsstudium i sykepleie Sykehustilknytningen Ingeniørfag: utgår nå Ledelsesfag: Kurs og videreutdanning for helsepersonell, lærere og ledere Forsknings- og utviklingsarbeid

10 Vi har også: Toppidrettsstudier i Meråker (30 studenter) Mange av våre topputøvere tar her studier samtidig med at de konkurrerer nasjonalt og internasjonalt Teaterutdanning i Verdal (30 studenter) Eneste (?) utenom Oslo Mastergradsstudier i kunnskapsledelse og Master of Public Administration (MPA) Desentraliserte videreutdanningskurs Nettbasert/samlingsbasert utdanning

11 Stjernø og U&H-sektorens regionale rolle Etterspørselseffekt Tilbudseffekt Magneteffekt Knoppskytings-effekt Nettverkseffekt Kulturell miljøeffekt Politisk artikulasjonseffekt Imageeffekt God beskrivelse der jeg kjenner igjen alle faktorene HiNT er for Fylkeskommunen den viktig(st)e partneren i regional utvikling Ikke alltid like lett å leve opp til forventningene For små (få) eller for lite egen ressurser Er vi dyktige nok?

12 HiNT en fragmentert høgskoles dilemmaer Jeg kjenner også igjen mange av de faktorene som utvalget beskriver som små studiesteders/-miljøs problem Urbansieringsdragningen hos yngre studenter Mange eldre som starter en høgere utdanning lokalt tilbud nødvendig Litt for svak studentsøkning» Tilpassinger?» Økonomi-stress mindre fleksibilitet og undervisningsrettet fokus redusert FoU. Rekruttering til fagmiljøene v. små studiesteder får min partner et relevant arbeid også?

13 Stjernø og HiNT I En del tekniske feil Ingeniørutdanningen ble lagt ned i 2005/08 % førstestillingsandel er feil» Steinkjer: 18% - riktig er 44 % Vi har utdanninger som er nevnt som de eneste i landet for HiHe Det er foretatt nedbemanning men ingen oppsigelser» Levanger: 35 % - riktig er 19 %» Namsos: 5%?» Stjørdal: Trafikklærerutdanningen - Lav produktivitet? Helt nytt og under utvikling Meget god søkning begrensning i opptak Stortingspålegg om at aktivitet skal foregå i Stjørdal Vil bli en del av Lærerutanningsavd.

14 Stjernø og HiNT II Fusjonsmodell foreslått Alle høgskolene i 3 fylker knyttes mot NTNU - Regionsuniversitet (?)» Med regionale campus vil neppe fagmiljøene styrkes vesentlig» Med dagens knappe finansiering sentralisering kommer og regionale rollen svekkes Andre fusjonsmodeller mellom høgskolene er alternativer» letter å håndtere, men samme bekymring Dette er gammelt nytt Med HiST var dette tanker også for 10 og 2 år siden» Også målrettet mot en framtidig Univ. status Det er også fridd til NTNU fra HiST Inntil videre er alle fusjonsideer lagt på is» Finnes flere samarbeidsavtaler» Praktisk samarbeid på person-/fagmiljønivå

15 Vurdering Kan det gå oss riktig ille om vi blir samlet mot vår vilje - - -? Best med en HiNT-campus men historien og politiske beslutninger har medført at vi er som vi er og det gjør vi også det beste ut av. Ekstrem politisk drakamp om en endring blir vedtatt Hvor? Levanger størst, men det vil svekke Fylkeshovedstaden Steinkjer betydelig. Besnærende om vi på noen områder kunne blitt Center for excellent learning and teaching) Blir fagmiljøene bedre ved en campussamling? Ikke enkeltvis, men totalt er det nok lettere å dra hverandre Studentmiljøet vil profitere

16 Konklusjon Regionsuniversitet lite attraktivt ut fra frykten for å bli marginalisert Vil fagmiljø bli styrket om de ikke også er samlet? Finansieringsavhengig dagens system vil kvele HiNT over tid» Distriktene kan tape betydelig Høgskolesammenslåing bedre Andre modeller? Fleruniversitets-campus regionalt? HiNTs landbruk + utmark: UMB? HiNTs IT-seksjon: NTNU? HiNTs Økadm: Handelshøgskolen? Finansiell styrking best Det må lønne seg å samarbeide uten at vi ser på hverandre som superkonkurrenter i Norges nasjonale FoU- og utdanningsmesterskap» Akseptere en fornuftig arbeidsdeling

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING EGENEVALUERING OG EKSTERN EVALUERING NORSK KORTVERSJON SEPTEMBER 2006 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Fusjoner fikk jeg rett likevel?

Fusjoner fikk jeg rett likevel? 1 Fusjoner fikk jeg rett likevel? Steinar Stjernø, Forskerforbundets konferanse 2.11 2010 Gudmund Hernes lyktes langt på vei å samle de da 98 høyskolene i større og mer slagkraftige institusjoner. Men

Detaljer

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler «En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Mastergrader ved statlige og private høgskoler Turid Hegerstrøm Dato: 17.12.2012

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons-

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- 9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- og ledelsesfag Sak 29/11 til UPS - DRØFTINGSSAK: HELHETLIG FORSLAG TIL FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer