MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) eller e-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no"

Transkript

1 Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) eller e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 1 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/1267 Bedriftshelsetjenestens årsrapport /15 15/1265 Bedriftshelsetjeneste /15 15/1297 AKAN 4/15 15/1264 Hovedverneombudets årsrapport /15 14/1408 Resultater medarbeiderundersøkelse 2014 Ringerike kommune, ARNE SKUTERUD LEDER

2 Sak 1/15 Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2014 Arkivsaksnr.: 15/1267 Arkiv: G Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport fra bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse) til etterretning. Sammendrag Årsrapporten (se vedlegg) beskriver hva som er utført av aktiviteter levert fra Ringerike kommunes bedriftshelsetjeneste Staminas helse i Aktivitetene er i stort utført i henhold til plan for Det er avholdt faste oppfølgingsmøter annen hver måned for å sikre at planen gjennomføres. Der det ikke har vært gjennomført etter plan er det avklart i møte mellom Stamina, hovedverneombudet og Ringerike kommune v/organisasjonsavdelingen. Tiltak som ikke er gjennomført er enten nedprioritert eller overflyttet til plan for Rådmannens vurdering Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste er i stort gjennomført etter plan i Anbefalingene (se vedlegg) i årsrapporten tas til etterretning og deler av anbefalingene er planlagte aktiviteter i Handlingsplan Rådmannen er meget fornøyd med kvaliteten på tjenesten levert av Stamina helse. Vedlegg Årsrapport fra Stamina. Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 2

3 Sak 2/15 Bedriftshelsetjeneste 2015 Arkivsaksnr.: 15/1265 Arkiv: G30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Ringerike kommune til orientering. Sammendrag Innledning / bakgrunn Ringerike kommune kjøper bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse. Handlingsplanen utarbeides i hovedsak med bakgrunn i lovpålagte aktiviteter som bedriftshelsetjenesten skal gjennomføre. Handlingsplanen med Stamina helse følges opp kvartalsvis av Ringerike kommune i samarbeid med hovedverneombudet og Stamina. Handlingsplan 2015 Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. (se vedlegg) Bedriftshelsetjenesten skal bidra med at kommunen når følgende målsettinger: Hovedmål: Ringerike kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass der nærværet øker og sykefraværet reduseres (Handlingsprogram ) Bedriftshelsetjenesten skal i dette arbeidet bidra med: Bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager Bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet. Bidra med å oppfylle krav som stilles i arbeidsmiljøloven Rådmannens vurdering Rådmannen er fornøyd med plan for bedriftshelsetjeneste for Det arbeides med forarbeid til anbudsprosess der enhetene vurderer behov for bedriftshelsetjeneste opp mot gjeldende lovverk for bruk av bedriftshelsetjeneste. Lovpålagte helseundersøkelser tar mesteparten av Handlingsplanens ressurser. Vedlegg Vedlegg: 2015 Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse Lenker Side 3

4 Sak 2/15 Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 4

5 Sak 3/15 AKAN Arkivsaksnr.: 15/1297 Arkiv: 444 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar årsrapport for AKAN-arbeid i 2014 og Handlingsplan for AKAN arbeid i 2015 til etterretning. Status Handlingsplan 2014 og Handlingsplan Handlingsplan 2014 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Revisjon av rutiner AKAN-utvalget evaluerer gjeldende AKAN-rutine. Våren 2014 Utvalget Rutiner revidert jan Vedlegg Evaluert nov 2014 AKAN-utvalget rapporterer til AMU Februar 2014 Trine Gj.ført feb Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-utvalget vurderer satsingsområder for 2014 Invitere en fra AKAN sentralt til å foredra/oppdatere AKANmedlemmene. Januar 2014 Våren 2014 Utvalget Trine Gj.ført jan.2014 Gj.ført Fortsette arbeidet med å informere om AKAN for ledere og ansatte. Utfordre lederne i å ha AKAN på agendaen minst på ett personalmøte i året for å skape refleksjon. Våren 2014 Utvalgsan svarlig Gj.ført for 20 ledere i oktober 2014 Informere Oppvekst og kultur. Informere Helse og omsorg Våren 2014 Våren 2014 Gerd Solli Magnus Langstrand Ikke gj.f. Ikke gj.f. Prioritering av helse og teknisk. I løpet Utvalget Ikke gj.f. Side 5

6 Sak 3/15 av året Informere alle lederne i RK. Ha AKAN som tema på lederopplæringen som RK jobber med nå. I løpet av året I løpet av året Trine Trine MKSsamling som skulle vært aug 2014 er utsatt til mars 2015 Intranett Gjennomgå det som ligger på intranett under AKAN Høsten 2014 Utvalget Noe er oppdatert 3.Handlingsplan 2015 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Møter i utvalget 4 møter Rapportering AKAN-utvalget rapporterer til Februar AMU 2015 Oppdatering Intranett, alt som står under Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-knappen Lederopplæring. Forslag om å legge denne inn i rådmannens opplæring. Alle Utvalgsl. kaller inn Utvalget, Trine Vår 2015 Trine tar opp med rådmannen Et alternativ kan være å invitere en person fra AKAN sentralt til en ledersamling. MKS-samling for hele kommunen Utvalget anbefaler at HTVene tar opp AKAN som tema i sin tillitsvalgtsopplæring. AKANkontaktene kan bistå i dette arbeidet. Få AKAN-sentralt til å komme hit å kjøre kurs for Utvalget og Vår Høst 2015 Trine tar opp med rådmannen Trine tar opp med Magnus N. AKANkontaktene Trine Side 6

7 Sak 3/15 for interesserte ledere. Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter om AKAN på intranett Vår og høst Anne Buttingsrud Personsaker Utvalget har en støttefunksjon for AKAN-kontaktene i de utfordringer som måtte oppstå Utvalget Evaluering av saker som har vært fulgt opp Siste møte 2015 Utvalget Utvalget diskuterte om det skulle anbefale å ta i bruk Dialogverksted som AKAN kompetansesenter tilbyr, men konkluderte med at det venter vi med til Når det gjelder oppdatering av AKAN-informasjon så ble det foreslått å sjekke om denne informasjonen kan ligge i det nye kvalitetssystemet. Det vil i tilfelle gjøre det lettere å oppdatere ett sted uten å måtte gjøre det flere plasser. 4.Årsrapport 2014 Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2014: Det ble avholdt 3 møter i AKAN-utvalget. Det var satt av 4 møter, men ett møte ble avlyst pga. konflikt mellom partene i arbeidslivet. Retningslinjer for AKAN-arbeid med vedlegg er revidert. To ansatte i AKAN sentralt har vært og orientert AKAN-utvalget om forebyggende arbeid og hvilke digitale hjelpemidler man kan bruke i arbeidet på arbeidsplassen. Det ble avholdt kurs i sykefraværsoppfølging og AKAN i oktober for alle ledere. 20 ledere møtte. AKAN var ett av temaene på høstens 40-timers kurs for ledere og tillitsvalgte Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. Antall AKAN-saker: 9 Rådmannens vurdering Det arbeides godt med AKAN i Ringerike kommune og Rådmannen er fornøyd med arbeidet AKAN-utvalget gjennomfører. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Side 7

8 Sak 3/15 Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 8

9 Sak 4/15 Hovedverneombudets årsrapport 2014 Arkivsaksnr.: 15/1264 Arkiv: 440 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport til etterretning. Hovedtrekk (fra HVO årsrapport, hele rapporten ligger som vedlegg) Hovedverneombudet mener at vi fortsatt har hatt en positiv utvikling av arbeidsmiljøet i Ringerike kommune, men det er fortsatt rom for forbedringer. Også i 2014 har arbeidsmiljøet vært påvirket av stadige krav om innsparinger. Flere arbeidstakere melder om at de opplever stadig mer press og pålegges flere arbeidsoppgaver. Hovedverneombudet ber om at man fortsetter praksisen med å gjennomføre miljøanalyser og risikovurderinger før nye tiltak settes i gang. Rådmannens satsing på kompetanseutvikling av lederne oppleves som positiv. HVO ser likevel at ledere trenger mer kunnskap i forhold til forebygging/oppfølging av fravær. Informasjon når ikke alltid ut til hver enkelt ansatt. Opplevd mangel på informasjon skaper usikkerhet hos mange, noe som gi en god del henvendelser til HVO. Hovedverneombudet kan ikke se at Ringerike kommune har satt i verk noe system for å ivareta erfaringer fra tidligere saker som det har vært konflikter rundt. Samarbeidsklimaet mellom hovedverneombud og rådmann oppleves som godt HVOs prioriterte områder 2015 Arrangementer HMS-dag for verneombud, tillitsvalgte og ledere. Samling for lokale verneombud - nettverksbygging. 40 timers grunnopplæring i HMS. Oppgaver innen HMS-arbeidet Følge opp arbeidet i de lokale MKS-gruppene Friskvern Det må utarbeides beskrivelse av hva de ulike typene renhold innebærer. HVO er i dialog med Teknisk drift om dette. Positivt arbeidsmiljø hvordan bidra til det? Synliggjøre AKAN-arbeidet Belønne gode miljøtiltak i 2015 Rådmannens vurdering Side 9

10 Sak 4/15 Rådmannen tar årsrapporten fra hovedverneombudet til etterretning og arbeider for iverksettelse av foreslåtte tiltak etter gjeldende forutsetninger. Flere av hovedverneombudets prioriterte områder er synligjort og nedfelt i plan for det Inkluderende arbeidsliv i Ringerike kommune. Rådmannen er godt fornøyd med samarbeidet med hovedverneombudet i Vedlegg Hovedverneombudets årsrapport Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 10

11 Sak 5/15 Resultater medarbeiderundersøkelse 2014 Arkivsaksnr.: 14/1408 Arkiv: 431 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/14 Arbeidsmiljøutvalget /15 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2014 til etterretning. Sammendrag MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Vedlagt powerpointpresentasjon leses parallelt. I desember 2014 ble den årlige medarbeiderundersøkelsen gjennomført. KS/Kommuneforlagets undersøkelse for måling av medarbeidertilfredshet ble brukt denne gangen. Oppsummering 1402 besvarelser (1490 i 2013) Ringerike (4,5) ligger nesten på gjennomsnittet (4,6). 73% har fått medarbeidersamtale og er fornøyde med kvaliteten på samtalen. Barnehage har hele 91 i svarprosent. Helsesektoren har mellom i svarprosent. Helt tydelig at de fysiske forhold på skolene ikke er bra. Samarbeid og trivsel scorer 5,0 i snitt og er meget bra. Opplevelsen av Overordnet ledelse kan bli mye bedre. Tabellen under viser Ringerike kommunes score per dimensjon sammenlignet med snitt Norge og med de laveste og høyeste scoringene blant de 109 kommunene som er i databasen. Dimensjon Snitt Ringerike Snitt Norge Høyest kommune Organisering av arbeidet 4,5 4,6 5,2 3,8 Innhold i jobben 4,9 5 5,3 4,3 Lavest kommune Fysiske arbeidsforhold 4 4,2 5,5 2,9 Side 11

12 Sak 5/15 Samarbeid og trivsel 5 5 5,7 4 med kollegene Mobbing, diskriminering 4,9 5 5,7 3,7 og varsling Nærmeste leder 4,5 4,7 5,4 4 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 5,5 3 Overordnet ledelse 3,8 4,1 5,3 2,7 Faglig og personlig utvikling 4,2 4,4 5,1 3,3 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 4,1 5 3,4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 5,6 3,9 Helhetsvurdering 4,5 4,6 6 4,2 Snitt totalt 4,5 4,6 5,4 3,6 Gjennomføring Undersøkelsen ble distribuert via mail eller vi pålogging til portalen Veien videre På tilsvarende måte som i 2014 skal samtlige enheter i kommunen innen 1. april utarbeide handlingsplan for arbeidsmiljø (HR-plan). I dette arbeidet er det stilt krav til at medarbeiderundersøkelsen 2014 skal være et utgangspunkt for å identifisere områder som det skal knyttes konkrete forbedringstiltak til. I tillegg skal det lages mål for nærvær i den samme HR-plan. Arbeidet med utarbeidelse av HR-plan for arbeidsmiljø forankres i enhetenes miljø- og kvalitetsgrupper (MKS-gruppene). Handlingsplanen for arbeidsmiljø skal være et aktivt plandokument og det stilles krav til at iverksatte tiltak skal evalueres i løpet av året. Kommunalsjefene følger særskilt opp enheter med scoringer som tilsier at enheten har utfordringer. Side 12

13 Sak 5/15 Rådmannens vurdering Undersøkelsen viser at medarbeiderne i Ringerikes største arbeidsplass stort sett er fornøyde med arbeidsmiljøet men at man har utfordringer med opplevelsen av Inneklima og Overordnet ledelse. Rådmannen har utfordret enhetene på hvordan opplevelsen av overordnet ledelse kan styrkes. Videre opplevelsen av Inneklima opp av eiendomsforvaltningen. Vedlegg PowerPoint Medarbeiderundersøkelsen Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm Side 13

14 SAKSFRAMLEGG Arbeidsmiljøutvalget Arkivsaksnr.: 15/ Arkiv: Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2014 Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport fra bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse) til etterretning. Sammendrag Årsrapporten (se vedlegg) beskriver hva som er utført av aktiviteter levert fra Ringerike kommunes bedriftshelsetjeneste Staminas helse i Aktivitetene er i stort utført i henhold til plan for Det er avholdt faste oppfølgingsmøter annen hver måned for å sikre at planen gjennomføres. Der det ikke har vært gjennomført etter plan er det avklart i møte mellom Stamina, hovedverneombudet og Ringerike kommune v/organisasjonsavdelingen. Tiltak som ikke er gjennomført er enten nedprioritert eller overflyttet til plan for Rådmannens vurdering Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste er i stort gjennomført etter plan i Anbefalingene (se vedlegg) i årsrapporten tas til etterretning og deler av anbefalingene er planlagte aktiviteter i Handlingsplan Rådmannen er meget fornøyd med kvaliteten på tjenesten levert av Stamina helse.

15 Vedlegg Årsrapport fra Stamina. Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 SAKSFRAMLEGG Arbeidsmiljøutvalget Arkivsaksnr.: 15/ Arkiv: Bedriftshelsetjeneste 2015 Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Ringerike kommune til orientering. Sammendrag Innledning / bakgrunn Ringerike kommune kjøper bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse. Handlingsplanen utarbeides i hovedsak med bakgrunn i lovpålagte aktiviteter som bedriftshelsetjenesten skal gjennomføre. Handlingsplanen med Stamina helse følges opp kvartalsvis av Ringerike kommune i samarbeid med hovedverneombudet og Stamina. Handlingsplan 2015 Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. (se vedlegg) Bedriftshelsetjenesten skal bidra med at kommunen når følgende målsettinger: Hovedmål: Ringerike kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass der nærværet øker og sykefraværet reduseres (Handlingsprogram ) Bedriftshelsetjenesten skal i dette arbeidet bidra med: Bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager Bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet. Bidra med å oppfylle krav som stilles i arbeidsmiljøloven Rådmannens vurdering Rådmannen er fornøyd med plan for bedriftshelsetjeneste for Det arbeides med forarbeid til anbudsprosess der enhetene vurderer behov for bedriftshelsetjeneste opp mot

27 gjeldende lovverk for bruk av bedriftshelsetjeneste. Lovpålagte helseundersøkelser tar mesteparten av Handlingsplanens ressurser. Vedlegg Vedlegg: 2015 Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste fra Stamina helse Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm

28 Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Ringerike kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året Ringerike kommune ønsker at Stamina Helse i alle relevante sammenhenger synliggjør at IA- avtalen er et virkemiddel som bidrar til å ivareta krav definert i Arbeidsmiljøloven. Oppgaver som etterspørres ut over det som konkret med tidspunkt eller omfang er beskrevet i planen SKAL AVKLARES med Magnus Nilholm Løpende individrettede oppgaver for å forebygge fravær gjennomføres på bestilling fra leder. (Magnus Nilholm informeres) Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Planleggingsmøter med avdelingsleder organisasjon og hovedverneombud Utarbeide styringsgivende handlingsplan for BHT s bistand for kommende år/periode Møter med avdelingsleder Organisasjon og hovedverneombud Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Januar Bedriftshelsetjenesten (BHT) Hver 2 mnd fra februar BHT 5 møter Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Revisjoner Delta ved tilsynsbesøk Arbeidstilsynet Avtales Bedriften HMS-kartlegging / vernerunder Risikovurdering På forespørsel; Bistand i bedriftens egen gjennomføring På forespørsel/ etter avtale Bedriften Avtales Merk Rådgivning Ved behov på forespørsel På forespørsel/ etter avtale Bedriften Avtales Deltagelse AMU / HMS-utvalg 1. Deltakelse AMU- møter 2. Deltakelse MKS- møter på tema etter avtale. Eks. presentasjon av rapport etter gjennomført aktivitet Gjennom året Bedriften 1 : 5 møter 1

29 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Årsrapport Utarbeide årsrapport for tjenester Stamina Helse har Innen februar BHT levert i 2014 IK-HMS 2.0 Ikke aktuelt for bedriften Tilleggstjeneste Merk Annet Sykefravær Individoppfølging Rådgivning til bedrift / leder Dialogmøter Analyse av sykefravær Bistå i oppdatering av dokumenterte rutiner for lovpålagte helseundersøkelser ansatte: På bakgrunn av erfaring etter gjennomføring i 2014 samt ny organisering i Ringerike kommune. Før og under sykefravær: Bistå i å fremme nærvær, finne løsninger og forebygge unødvendig fravær. Februar Bedriften BHT tar initiativ Ringerike kommune er IA- bedrift det kan søkes om tilskudd fra NAV Kontinuerlig på forespørsel (eks: BHT- honorar, Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd) Bedriften BHT- honorar NAV BHT- honorar NAV Livsstil og helse tiltak Annet Livsstil og helse / Helsefremmende tiltak Avgrenset til individuell bistand med utgangspunkt i individuell oppfølging Oppfølgende aktiviteter etter Prosjekt Nærværsstrategi: Stamina Helse deltar/ bistår på bestilling etter avtale. Livsstilskonsept Fysisk aktivitet / trening Kosthold Ikke avtalt Stressmestring Røykeavvenning Rus og avhengighet: - Individoppfølging Bistå ansatt i et arbeidsforhold iht. bedriftens egne rutiner Bistå leder eller ansatt på forespørsel Kontinuerlig Avtales *) Bedriften Bedriften *) Fortrinnsvis om aktivitet/ prosjekt selv finansierer dette. Ringerike kommune er IA- bedrift det kan søkes om tilskudd fra NAV Bedriften BHT- honorar NAV - Systemarbeid Delta på møter i AKAN- utvalget Gjennom året Bedriften 4 møter Bistå med opplæring/informasjon Etter avtale 2

30 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Arbeidshelseoppfølging Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Merk Arbeidsmiljøkartlegginger * Helsekontroller * Lovpålagte helseundersøkelser i 2014 iht. Ringerike kommunes definerte rutiner. Det vises til Oppdragsskjema pr. gruppe Brann og redning 1. Forebyggende avdeling 2. Beredskapsavdelingen Eiendom, teknisk drift Renhold Oppfølging etter undersøkelser og 3. kvartal 1: 9 ansatte*) 2: ca 40 ansatte 2. kvartal 12 ansatte Bedriften *)8 feiere 1 branninspektør Presentasjon av rapport etter helsekontroll 2014 Vann- Avløp - Renseanlegg (VAR), teknisk drift 1. Vann og avløp 2. Renseanlegg 1.kvartal 3.kvartal 1: 10 ansatte 2: 6 ansatte Vei, park, idrett (VPI), teknisk drift 3.kvartal 24 ansatte Kulturskolen Ansatte m/ instrumentundervisning 3. kvartal Ca 15 ansatte Nyansatte kalles iht definerte rutiner inn når Stamina Helse har fått melding Kontinuerlig 3

31 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Merk Helsesertifisering (sjøfart, offshore, dykker, førerkort, pilot etc.) Arbeidsmedisinsk poliklinikk Vaksinering / reiserådgivning Helsesertifisering for førerkort Brann og redning v/ beredskapsavd. Vei, park og idrett (VPI) Helsesertifisering for røyk- og kjemikaliedykkere Brann og redning v/ beredskapsavd. Tilbud om yrkesvaksinering gis iht. beskrevne rutiner ved gjennomføring av lovpålagte helseundersøkelser. Gjennomføres hovedsakelig på tidspunkt for helseundersøkel ser ellers ved behov Bedriften Støtte/avklaringssamtaler arbeidsrelaterte helseproblemer Annet Åpent tilbud; Jfr også arbeidstagers rett til på eget initiativ å ta kontakt med BHT. Oppfølging etter uhell med blod og kroppsvæsker iht beskrevet rutine for Ringerike kommune Kontinuerlig Kontinuerlig Bedriften Bedriften*) *) BHT følger opp når varslet iht beskrevet rutine Blodprøvetaking for bestemmelse av antistoff etter hepatittvaksinering gjennomført av RK v/ vaksinekontoret På bestilling Bedriften Ergonomi Ringerike kommune er IA- bedrift det kan søkes om tilskudd fra NAV eks: BHT- refusjon ved individrettet arbeid, tilretteleggingstilskudd) Kartlegging/risikovurdering Ergonomiopplæring Arbeidsplasstilpasninger avdeling Arbeidsplasstilpasninger individ Rådgivning Annet Forflytning: Bistand iht. definisjon i prosedyre; Bl.a. rådgiving Forflytningsutvalget og opplæring Hele året Bedriften Avtales 4

32 Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling Arbeidsmiljøkartlegging Eiendom, teknisk drift Renhold Oppfølging etter undersøkelsen i 2014: Presentasjon av rapporter for de enkelte soner Videre bistand til oppfølging etter kartleggingen 1..kvartal Avtales *) Ansvar Bedriften Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Konflikthåndtering Mobbing Ikke definert for 2015; Stamina Helse bistår v behov Organisasjonsutvikling Endring/omstilling Annet Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø Inneklima - (Yrkeshygieniske målinger vil medføre kostnader til analyser og/eller leie av utstyr) Merk *)Planlegges evt som et prosjekt med økonomisk støtte fra NAV Kartlegging / risikovurdering Rådgivning Yrkeshygieniske målinger VAR: Støykartlegging mht eksponering: Renseanlegg og pumpestasjoner. Planlegging gjennomføres av yrkeshygieniker i samarbeid med enheten. Forslag til plan utarbeides før bestemmelse om gjennomføring. 2.kvartal Bedriften Avtales *) *)Gjennomføring med omfang avklares ved planlegging Annet Krisehåndtering Rådgivning systematisk arbeid Kriseberedskapsplan Bistand ulykker / uønsket hendelse Individoppfølging Bistand på ved behov forespørsel / etter avtale På forespørsel/ etter avtale 5

33 Kurs Tjenesteområde Avtalt aktivitet beskrivelse og hensikt Tidspunkt (Angi ønsket måned) Grunnkurs HMS Lederkurs HMS Førstehjelpskurs Staminas aktuelle åpne kurs gjennomføres kontinuerlig. Påmelding på På forespørsel/ etter avtale Ansvar Omfang (Angi ønsket antall eller timer) Merk Åpent lederkurs og grunnkurs HMS gjennomføres på Ringerike Bedriftsinternt kurs gjennomføres etter avtale. Lederkurs HMS kan også gjennomføres som e-læring. Mai Etter avtale/ på bestilling Bedriften Andre kurstilbud Andre tjenester eventuelt Kontaktopplysninger: Navn Funksjon E-post Telefonnr. Tore Isaksen Magnus Nilholm Leder (kunde) Rådmann Kundens kontaktperson Avd.leder Organisasjon Arne Skuterud Hovedverneombud Siri Sesseng Kundeansvarlig BHT, Stamina Helse / / Siri Sesseng Dato (ddmmåå) For Kunden For Kundens hovedverneombud For Stamina Helse 6

34 SAKSFRAMLEGG Arbeidsmiljøutvalget Arkivsaksnr.: 15/ Arkiv: 444 AKAN Forslag til vedtak: AMU tar årsrapport for AKAN-arbeid i 2014 og Handlingsplan for AKAN arbeid i 2015 til etterretning. Status Handlingsplan 2014 og Handlingsplan Handlingsplan 2014 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Revisjon av rutiner AKAN-utvalget evaluerer gjeldende AKAN-rutine. Våren 2014 Utvalget Rutiner revidert jan Vedlegg Evaluert nov 2014 AKAN-utvalget rapporterer til AMU Februar 2014 Trine Gj.ført feb Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-utvalget vurderer satsingsområder for 2014 Invitere en fra AKAN sentralt til å foredra/oppdatere AKANmedlemmene. Januar 2014 Våren 2014 Utvalget Trine Gj.ført jan.2014 Gj.ført Fortsette arbeidet med å informere om AKAN for ledere og ansatte. Utfordre lederne i å ha AKAN på agendaen minst på ett personalmøte i året for å skape refleksjon. Våren 2014 Utvalgsan svarlig Gj.ført for 20 ledere i oktober 2014

35 Informere Oppvekst og kultur. Informere Helse og omsorg Våren 2014 Våren 2014 Gerd Solli Magnus Langstrand Ikke gj.f. Ikke gj.f. Prioritering av helse og teknisk. I løpet av året Utvalget Ikke gj.f. Informere alle lederne i RK. Ha AKAN som tema på lederopplæringen som RK jobber med nå. I løpet av året I løpet av året Trine Trine MKSsamling som skulle vært aug 2014 er utsatt til mars 2015 Intranett Gjennomgå det som ligger på intranett under AKAN Høsten 2014 Utvalget Noe er oppdatert 3.Handlingsplan 2015 Innsatsområde Beskrivelse Tid Ansvar Status Møter i utvalget 4 møter Rapportering AKAN-utvalget rapporterer til Februar AMU 2015 Oppdatering Intranett, alt som står under Opplæring/forebyggend e arbeid AKAN-knappen Lederopplæring. Forslag om å legge denne inn i rådmannens opplæring. Alle Utvalgsl. kaller inn Utvalget, Trine Vår 2015 Trine tar opp med rådmannen Et alternativ kan være å invitere en person fra AKAN sentralt til en ledersamling. MKS-samling for hele kommunen Utvalget anbefaler at HTVene tar Vår Trine tar opp med rådmannen Trine tar opp med Magnus N. AKAN-

36 opp AKAN som tema i sin tillitsvalgtsopplæring. AKANkontaktene kan bistå i dette arbeidet. kontaktene Få AKAN-sentralt til å komme hit å kjøre kurs for Utvalget og for interesserte ledere. Høst 2015 Trine Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter om AKAN på intranett Vår og høst Anne Buttingsrud Personsaker Utvalget har en støttefunksjon for AKAN-kontaktene i de utfordringer som måtte oppstå Utvalget Evaluering av saker som har vært fulgt opp Siste møte 2015 Utvalget Utvalget diskuterte om det skulle anbefale å ta i bruk Dialogverksted som AKAN kompetansesenter tilbyr, men konkluderte med at det venter vi med til Når det gjelder oppdatering av AKAN-informasjon så ble det foreslått å sjekke om denne informasjonen kan ligge i det nye kvalitetssystemet. Det vil i tilfelle gjøre det lettere å oppdatere ett sted uten å måtte gjøre det flere plasser. 4.Årsrapport 2014 Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2014: Det ble avholdt 3 møter i AKAN-utvalget. Det var satt av 4 møter, men ett møte ble avlyst pga. konflikt mellom partene i arbeidslivet. Retningslinjer for AKAN-arbeid med vedlegg er revidert. To ansatte i AKAN sentralt har vært og orientert AKAN-utvalget om forebyggende arbeid og hvilke digitale hjelpemidler man kan bruke i arbeidet på arbeidsplassen. Det ble avholdt kurs i sykefraværsoppfølging og AKAN i oktober for alle ledere. 20 ledere møtte. AKAN var ett av temaene på høstens 40-timers kurs for ledere og tillitsvalgte Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. Antall AKAN-saker: 9 Rådmannens vurdering

37 Det arbeides godt med AKAN i Ringerike kommune og Rådmannen er fornøyd med arbeidet AKAN-utvalget gjennomfører. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Tore Isaksen rådmann leder: Magnus Nilholm saksbehandler: Magnus Nilholm

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015.

Møteinnkalhng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07-09. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen. Dato: 27.05.2015. Møteinnkalhng nestleder Christianne Stroop Nore og Uvdal kommune 21. mai 2015 telefon 41550860 eller e-post, christianne.stroop(änore-oq-uvdal.kommune.no Hvis du ikke kan møte melder du i fra til møteleder

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune

Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune 441 Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Handlingsplan 2016 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Balestrand kommune Handlingsplanen er basert på avtalen om leveranse av bedriftshelsetjeneste fra Stamina Helse.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL NR 2 Arbeidsmiljøutvalget Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 2 Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Hvelven omsorgssenter Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:25 11:45 Omvisning på Hvelven omsorgssenter før ordinært møte. Befaring på Hønefoss

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. . Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 10.02.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets 10.02.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Godkjenning

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens 10.02.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 12.00 TIL SAKSNR: 5/09 TIL KL: 13.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser:

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2013 Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.04.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune. Ringerike kommune Utvalg: Trafikkrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Plan for HMS-arbeid i Ås kommune 2010

Plan for HMS-arbeid i Ås kommune 2010 Plan for HMS-arbeid i Ås kommune 2010 Dokumentet består av tre deler: 1. Utdrag fra Ås kommunes handlingsplan 2010 2013: side Dette utdraget er i henhold til rådmannens forslag til HP 2010-2013. På enkelte

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer