Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk"

Transkript

1 Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE

2 ledning hold 2011 var det året hvor alle sider ved velferdstjenesten for sjøfolk skulle vurderes. Basert på egne erfaringer, på internasjonale trender og undersøkelser og ikke minst på bakgrunn av enquet blant sjøfolk på norske skip har vi sett kritisk på hvordan velferden i dag utføres. Myndighetene setter av en sum penger. Sjøfartsdirektoratets ansvar er å få et best mulig tilbud til sjøfolka for ressursene vi har til rådighet. Den digitale utviklingen går raskt, også om bord, og spesielt på nye fartøy. Sjøfartsdirektoratet undersøkte situasjonen med tanke på tilpasning av våre velferdstilbud for dagens forhold om bord. Gjennom undersøkelsen ønsker direktoratet også å få kunnskap om sammenhengen mellom endrede turnusordninger og behov og ønsker sjøfolk har for fritida om bord. Sjømannsorganisasjonene gav direktoratet mye bistand med å formidle undersøkelsen til sine medlemmer og det var over 400 sjøfolk som svarte. Det var mye spennende lesing. Noe var en bekreftelse på at det vi gjør i dag er korrekt, noe fant vi ut at vi må endre. Sjøfartsdirektoratet vil også se på velferdstilbudene i lys av krav og anbefalinger i MLC-konvensjonen som Norge har ratifisert og som vi håper blir implementert i løpet av I 2011 etablerte direktoratet seg med ny stasjon i Rotterdam. Det gamle tradisjonsrike sjømannssenteret på Heijplaat som mange sjøfolk kjenner, er nå historie. Vi har nå flyttet inn i mer tidsmessig lokaler, fortsatt i havnen men nå mer sentralt i forhold til Rotterdam sentrum. For vår ansatt i Rotterdam har dette betydd en kraftig bedring i forhold til arbeidsmiljøet. Sjøfartsdirektoratet har fortsatt en stasjon ved Suezkanalen i Egypt. Nærmere bestemt i Port Said. Med de urolig tider som har vært i Egypt i 2011, og som fortsetter inn i 2012 så har direktoratet en del tilleggsutfordringer som skal håndteres. Til nå har stasjonen kun indirekte følt urolighetene på kroppen, men det er en krevende situasjon var også det året hvor en markant skikkelse i Velferden for sjøfolk avsluttet sin karriere. Kaare Hausken har i mer enn 40 år vært synonymt med sjømannsidrett og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for innsatsen. I november rundet han 70 år og en lang tjeneste ble avsluttet. Kaare sitt navn vil i mange år fortsatt nevnes når en snakker om sjømannsidrett. I mer enn 60 år har det vært velferdstjeneste for sjøfolk fra offentlige myndigheter. Velferden vil gjøre det de kan for å ikke «bli gammel» i traden, men fortsatt tilby tjenester som bidrar til meningsfull fritid ombord tilpasset behovene til enhver tid. Torbjørn Husby underdirektør Arbeids- og levevilkår hold Fortjenstmedalje for velferdsarbeid I november 2011 trådte Kaare Hausken over i pensjonistenes rekker. I 2009 ble han tildelt kongens fortjenstmedalje for sin innsats i velferdstjenesten for sjøfolk gjennom mer enn 40 år. Ordfører i Haugesund, Petter Steen jr., sto for overrekkelsen til den intetanende og overraskede ildsjelen. I begrunnelsen for tildelingen ble det lagt vekt på Hauskens innsats for sjøfolks velferd og trivsel generelt, og spesielt hans enestående arbeid innen idrettstjenesten for sjøfolk. -Det står stor respekt av det arbeidet som Kaare Hausken har utført for sjøfolk i over 40 år. Bak dette omfattende arbeidet ligger det mye engasjement og et oppriktig ønske om å gjøre sjøfolks hverdag enda bedre, sa sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Side Stasjons- og kontaktnettet 3 Servicetilbud 4 Brukerundersøkelse Informasjonskanaler 4 Avistjenesten, nyhetsformidling 5 Bibliotektjenesten 6 Filmtjenesten 7 Fotokonkurransen 8 Idrettstjenesten 9 Andre fritidsaktiviteter 10 Stasjoner og kontakter 10 Aberdeen 11 Rotterdam 11 Port Said 12 Andre kontakter utland 12 Kontakter norskekysten 12 Nordisk/Internasjonalt samarbeid 13 Årsrapporttall 13 2

3 Stasjons- og kontaktnettet 2011 Et av Sjøfartsdirektoratets hovedmål er blant annet gjennom samarbeid med skipsfartsnæringen å sørge for godt kvalifiserte sjøfolk som har gode arbeids- og levevilkår. Sjøfartsdirektoratet ser på positive aktiviteter og motivasjon av besetningene som en vesentlig faktor i forhold til sikkerhet om bord. Gode velferdstilbud er en viktig del av dette. Velferdstilbudene til sjøfolk er forsøkt tilrettelagt innenfor rammene til den ratifiserte ILO-konvensjon nr. 163 om Sjøfolks velferd om bord og i land. Tilbudene er administrert av underavdeling Arbeidsog levevilkår. Underavdelingen har som målsetting å tilby kultur- og fritidsaktiviteter til sjøfolk på norske skip, i samråd med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, samt tilrettelegge forholdene for utenlandske skip som anløper et utvalg norske havner. Tilbudene er formidlet hovedsaklig gjennom underavdelingen i Haugesund, samt gjennom stasjoner og kontakter i Norge og utlandet. Det er dessuten et utstrakt samarbeid med sjømannskirkene, og med nordiske og internasjonale velferdsorganisasjoner. På norskekysten er det gitt service til skip som har anløpt Narvik, Mongstad, Odda, mens en utenriks har lokalt tilsatte medarbeidere i Aberdeen, Port Said og Rotterdam. Vi har faste avtaler med samarbeidspartnere i Houston og Singapore. I Antwerpen, Esbjerg og København har vi samarbeid når det gjelder avisformidling og bokbytter. En betydelig del av aktivitetene er organisert direkte fra direktoratets hovedkontor. God service innebærer at vi gir presise svar så raskt som mulig og gjør nødvendig informasjon lett tilgjengelig gjennom våre informasjonskanaler. Forutsigbarhet og tilgjengelighet for våre brukere er viktig for et positivt samarbeid. Underavdelingen legger også stor vekt på å innrette tilbudene med tanke på det store multinasjonale innslaget blant besetningene. Ansatte NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Lokaliteter Sjøfartsdirektoratet, Haugesund Torbjørn Husby, underdirektør 5 personer Stasjon Aberdeen Erna Christie Kontor/leseværelse Stasjon Port Said Salah Elagha Kontor/leseværelse 2 båtførere Egen båt 2 båtmenn Stasjon Rotterdam Jan Willem Arntzenius Kontor/leseværelse Kontakter i 2011 Esbjerg Havne-Service (fra juli 2011) Hamburg (Sjømannskirken) (til juli 2011) Houston (Sjømannskirken) København (Sjømannskirken) Mongstad (Internasjonalt sjømannssenter) Narvik (Internasjonalt sjømannssenter) Odda (Agent Vilhelm Ravn AS) Singapore (Sjømannskirken) Fra venstre: Line Myklebust, fotokonkurransen, bibliotektjenesten Terje J. Eriksen, bibliotektjenesten Trine Carin Tynes, filmtjenesten Sverre Flatebø, idrettstjenesten Torbjørn Husby, underdirektør Per Erik Nielsen, avistjenesten, Bergen Championship for cruiseskip 3

4 Servicetilbud Avistjeneste og nyhetsformidling Formidling av dagsferske norske lokalaviser og enkelte utenlandske aviser på print fra velferdsstasjoner og kontakter Elektronisk nyhetsbrev fra Filippinene (på engelsk) samt polske, indiske og russiske nyhetsbrev. Bibliotektjenesten lån av norske og engelske bøker Lydbøker Individuell bibliotektjeneste gjennom direkte bestilling på grønnkort givelse av litteraturlister Emnebibliotek innen sjølitteratur, politisk litteratur, krigslitteratur, idrettslitteratur og hobbybøker Havneinformasjon givelse av Guide to Norwegian ports Filmtjenesten Formidling av nye kinoaktuelle spillefilmer på DVD lisensiert for visning på skip Månedlig filmguide Forfilm (personlige sikkerhetsfilmer og generell info.). Salg av kultfilmen Martha Idrettstjenesten Informasjon, motivasjon og fokus på trim og mosjon for økt helse og trivsel Registrering av merkeprøver Premiering av innsendte resultater Arrangør av Bergen championship for cruiseskip Arrangør av Nordsjøcup i fotball Arrangør av Blåmyra golfturnering Fotokonkurransen Årlig nasjonal fotokonkurranse Årlig nordisk fotokonkurranse Språkkurs, fritidsaktiviteter og linjedåp leie/salg av språkkurs Formidling/salg av fritidspakker og annet velferdsutstyr sending av sertifikater og informasjon om Linjedåpsseremonien Stasjoner og kontakter Skipsbesøk med aviser og bøker Shopping og sightseeing Sports- og trimaktiviteter Leseværelse/klubber med aviser, TV, telefon-service, internett osv. Velferdens generelle tilbud Formidling velferdsmateriell Sosiale aktiviteter, sykebesøk :34:54 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse Sjøfartsdirektoratets Velferdstjeneste 3. Har arbeidsplass på: Standard avvik 0,25 I Median 2011 gjennomførte Sjøfartsdirektoratet 1,0 en nettbasert brukerundersøkelse om velferdstjenestene og fritid om bord. Over 400 valgte å svare. En stor takk til Sjømannsorganisasjonene som var behjelpelige med å kunngjøre undersøkelsen via respektive hjemmesider og nyhetsbrev. Av de som har svart oppgir 51 prosent at de har benyttet filmtjenesten de siste fem årene. Bibliotek- og avistjenesten følger derpå med 39 prosent. fra svarene ønsker sjøfolk fremdeles vanlige papirbøker fra Velferdens bibliotektjeneste framfor e-bøker til elektroniske lesebrett. Likevel svarer 30 prosent at de vil benytte seg av elektroniske bøker dersom dette blir tilbudt. Fjerdeparten svarer derimot imidlertid klart nei til e-bøker. Velferden ser derfor for seg at de enda en tid framover er avhengig av satsing på papirbøker, 4 Alternativer Prosent Verdi 1 Fartøy 93,3 % Rederi 6,7 % 28 Total 419 Gjennomsnitt 1,07 Brukerundersøkelse Sjøfartsdirektoratets velferdstjeneste med en mulig gradvis overgang til elektronisk bokdistribusjon. Eventuelt kan det bli satt i verk en prøveordning når tiden er moden for det. Når det gjelder aviser, svarer ca. 60 prosent at de ønsker seg aviser i papirform også i framtiden. Med papirform menes komplette lokalaviser i e-abonnement som lastes ned og printes ut på ni forskjellige velferdsstasjoner/-kontakter og sjømannskirker rundt om i verden. Omtrent hver femte svarer at de har benyttet seg av idrettstjenestens tilbud de siste årene. Over halvparten av respondentene i undersøkelsene svarer at de trener ofte, svært ofte eller hver dag. Bare ni prosent sier at de aldri trener. På spørsmål om hvorfor de trener, svarer nesten alle at drivkraften er å ta vare på 3 sin egen fysiske og mentale helse. en utgangen av året håper Velferden å ha klar en nettbasert løsning for registrering av trimresultater, og vi håper enda flere av de som trimmer vil benytte anledningen til å få registrert sine resultater. Undersøkelsen forteller også at over 70 prosent har egen medbrakt pc om bord, og at hele 87 prosent har tv installert på lugaren. I tillegg har de aller fleste også tilgang på pc og tv på felles rekreasjonsrom. Internett har bedret muligheten for jevnlig kontakt med familien hjemme for de som har tilgang. Samtidig tar vi ad notam påminnelsen fra en av de som svarte på undersøkelsen: I iveren for å bli moderne må dere ikke glemme at utover offshoreflåten er tilgangen til internett svært begrenset. Svært liten båndvidde umuliggjør i praksis nedlastinger. Et velferdstilbud basert på aviser, bøker, filmer levert om bord vil være nødvendig i lang tid fremover. Informasjonskanaler Underavdelingen og stasjonene/kontaktene formidler hovedbrosjyren Velferdstilbud, samt spesialbrosjyrene Guide to Norwegian Ports og Sjømannssaker. Også resultatlister og forskjellige publikasjoner, samt opplysningsmateriell utgitt av ICSW, blir distribuert til interesserte mottakere. Underavdelingen deltar på informasjonsmøter med aspiranter og kansellister fra enrikstjenesten. I hver utgave av informasjonsbladet Navigare presenteres flere sider med nyheter, filmomtaler, resultatlister og aktuell informasjon fra velferdsarbeidet. Velferden har egne sider på Sjøfartdirektoratets nettside.

5 Avistjenesten og nyhetsformidling Ansatte og besøkende ved Sjømannskirken i Antwerpen gleder seg over dagsferske lokalaviser trykket ut fra egen printer. I januar 2010 startet omleggingen av avistjenesten til elektronisk distribusjon. Det vil si at avisene lastes ned digitalt og printes ut på stedet. Avisene trykkes i svart/hvitt i A3 format. Avisene er dagsferske og tilgjengelig i løpet av natten norsk tid. Det ble kjøpt inn printere til velferdsstasjonene i Aberdeen, Port Said og Rotterdam, samt Sjømannskirkene i Houston, Singapore, Hamburg og Antwerpen. Sjømannskirkens reisetjeneste i Skottland som har sin egen printer fikk sine utgifter til leverandør, papir og toner dekket av direktoratet. I 2011 ble det gjort en evaluering av behovet på den enkelte sjømannskirke på bakgrunn av antall skipsbesøk. Hamburd hadde svært få skipsbesøk i 2010, og det ble besluttet å flytte printeren til den internasjonale sjømannsklubben i Esbjerg (Esbjerg Havne-Service) sommeren Videre har kirken i København sin egen printer og har hatt et økende antall skipsbesøk så her dekker også direktoratet driftsutgiftene med papir og toner. Antall trykte aviser viser en oppgang fra 2010 til 2011 på følgende stasjoner: Aberdeen, Antwerpen og Houston. Nedgangen er størst for reisetjenesten i Skottland, Singapore og Port Said. I Port Said blir det trykket mange danske aviser og utenlandske aviser som blir finansiert av den danske velferden. Antall norske aviser som er tilgjengelig på nett er tett opp til 180. Man kan også velge mellom ca 20 svenske aviser, 10 indiske og Manila Times som er den største avisen på Filippinene. Det arbeides stadig med å få utvidet tilbudet ytterligere, spesielt er det etterspørsel etter aviser fra Ukraina, Polen, Russland og de baltiske landene Høsten 2011 opphørte samarbeidet med USS-klubben i Manila angående distribusjon av et utvalg av filippinske aviser og tidsskrifter. Dette på grunn av tilgangen til dagsfersk print av Manila Times. Tidsskrifttjenesten Det er også i 2011 blitt sendt ut populære og aktuelle tidsskrifter til stasjonen i Aberdeen som har sitt eget leseværelse og til stasjonen i Rotterdam. Elektroniske nyhetsbrev Det blir daglig sendt ut nyhetsbrev på russisk og ukrainsk samt fra Polen som stasjonene/kontakter printer ut og distribuerer om bord på skipene. Endringer antall aviser pr. stasjon/kontakt Sjømannskirken i Houston og velferdsstasjonen i Rotterdam har hatt et pilotprosjekt med overføring av avisene til minnepenn. Dette har fungert meget bra i Houston, mens i Rotterdam vil forsøket bli evaluert i løpet av Aberdeen Antwerpen Edinburgh Hamburg Houston Port Said Rotterdam Singapore København Esbjerg

6 Bibliotektjenesten Norske og engelske bøker tilbys gratis til alle norskflaggede skip, samt norske bøker til norskeide skip under fremmed flagg med norsk besetning. Bøkene er innbundet eller heftet. De er pakket i esker á ca 15 bind og kan byttes med våre stasjoner eller kontakter. Skip som ikke anløper byttestasjoner kan bestille direkte fra Sjøfartsdirektoratet via telefon, grønnkort eller e-post. Bestilte bøker sendes via rederiet til skip i utenlandske havner. Bøkene er satt opp i esker med en blanding av sjangere, hovedsaklig nyere populærlitteratur. En god del titler er også utgitt som lydbøker. Total sirkulasjon norske og utenlandske bøker Norske bøker levert om bord Norske bøker tatt i land enlandske bøker levert om bord enlandske bøker tatt i land I tillegg til disse tallene kommer bytter mellom skip og stasjoner som ikke registrerer bokbytter til oss, for eksempel internasjonale sjømannsklubber, direkte mellom skip etc. Bokkjøp 2011 Antatt gående beholdning Kjøp beholdning Avskrevet Norske innbundne: (7 år) Norske pocket : (3 år) 3037 Total antatt beholdning norske pr Engelske pocket : (3 år) Total antatt beholdning engelske pr vikling bokbeholdning Antatt beholdning norske bøker pr Antatt beholdning engelske bøker pr Kommentarer: Det er en marginal nedgang på totalantallet da vi har kjøpt inn noen færre bøker enn det som er avskrevet. På grunn av eskalerende bokpriser har vi også i år gått til innkjøp av mange norske tilbudsbøker for å holde totalantallet stabilt. Vi har kjøpt inn engelske bøker også i 2011 slik at lageret her igjen er forsvarlig i forhold til etterspørselen. Vi har utgitt Liker du å lese som er tittellister over bøker for individuell bestilling. Det er også utsendt lister over bøker fra våre spesialbiblioteker for sjø-, politiskog krigslitteratur. I tillegg til dette har vi hatt en 3-siders presentasjon av høstens bøker i Navigare. Den nye nettsiden er oppdatert, og alle våre tilbud er beskrevet der. Boksirkulasjonen Sirkulasjonen viser en marginal nedgang i Fjorårets opphør av bokbytter i Dunkerque, noe sykdom ved stasjonene, samt at sjømannsmisjonens service langs kysten er under omlegging gir også i år negative utslag. Spesielt hos fjerntliggende kontaktstasjoner viser byttene en markant tilbakegang. I denne forbindelsen kan det være aktuelt å behandle spørsmålet om flere/andre byttestasjoner. Konklusjon Med en stadig stigningen i bokprisen, er det svært vanskelig å opprettholde kvaliteten på boktilbudet. I år har vi klart å stabilisere boklageret ved at innkjøpene nesten har klart å dekke opp for avskrevne bøker. Dette er en positiv trend vi håper vil fortsette. Leseinteressen er stabil, noe som er manifestert i den brukerundersøkelsen vi nylig gjennomførte. Der framkom et ønske om flere byttestasjoner. Ytterligere forbedring er imidlertid totalavhengig av den til enhver tid rådende budsjettsituasjonen. 6

7 Filmtjenesten Filmtjenesten er et velferdstilbud til sjøfolk på norske/norskeide fartøy og tegnes som enn abonnementsordning. Medlemsfartøyene mottar månedlig en filmpakke med seks kinoaktuelle kvalitetsfilmer på DVD. Rettigheten til visning av den enkelte leiefilm gjelder for et år. DVD ene må deretter destrueres. Filmutvalg Tilgangen på filmer har tilfredsstilt målsettingen om at filmpakkene skal inneholde nye og kinoaktuelle filmer med bredde i ulike sjangere. For å kunne Endringer antall innmeldte skip Nye abonnenter meldte tilby et best mulig filmprogram har Sjøfartsdirektoratet rammeavtaler med leverandører som til sammen dekker bredden av filmbyråer/distributører og som sikrer at filmene er lisensiert for visning om bord. Vårt varemerke er å kunne tilby sjøfolk gode kvalitetsfilmer samtidig med, og gjerne før kinopremiere i Norge. Det er derfor gledelig å bemerke at vi fremdeles oppfyller dette kriteriet. Nesten hver måned har minst en av titlene faktisk norgespremiere om bord på skip tilknyttet filmtjenesten. Status skip i tjenesten Antall skip i tjenesten tilsier at nærmere sjøfolk har tilgang til filmene. Det er åpnet 46 nye abonnement i løpet av året, mens 88 abonnement er avsluttet grunnet salg, opphugging, utflagging osv. Netto endring er følgelig 22 færre skip ved årets slutt. Det er gjort endringer i 130 abonnement som følge av endret mannskapstall, leveringsadresse eller lignende. Filmomtaler og markedsføring I hver filmpakke følger en filmguide som omtaler månedens filmer. Filmprogrammet blir også publisert på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside samt omtalt i Navigare. Sikkerhetsfilmer Som et ledd i arbeidet for å styrke bevissthet om personlig sikkerhet og forebyggende sikkerhetsarbeid om bord er det et mål å få kopiert inn forfilmsnutter med sikkerhetsinformasjon på en av titlene i de månedlige forsendelsene. Det ble ikke produsert/kjøpt inn nytt informasjonsmateriale innen utgangen av Martha Kultfilmen om det gamle frakteskipet «Martha» og hennes eksentriske besetning selger fremdeles jevnt og trutt fra vårt hovedkontor og velferdsstasjoner samt Sjømannskirkens reisetjeneste i nordsjøflåten. Salg av Martha Hvorav stasjoner Hvorav sj.krk Endringer inn- og utmeldinger i løpet av Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 7

8 Fotokonkurransen for sjøfolk Alle sjøfolk påmønstret norsk/norskeide skip kan delta med inntil 10 digitale bilder hver. Fristen er 31. desember hvert år, med juryering påfølgende januar. Motivet må være hentet fra det maritime miljø - om bord eller i havn, i arbeid eller fritid. Fargerike favoritter Det var farger som fenget juryen i fjorårets fotokonkurranse. Fotografene hadde tydeligvis latt seg inspirere av vakre fargespill, og selv på de bildene 1. Maskinsjef Tummas Gumundsen, MV Southern Ocean der fargene stedvis var fjernet, så var det kontrasten som fanget blikket.. Det ble ingen ny deltakerrekord, men det var moro å se at hele 27 nye navn dukket opp på deltakerlisten. Prisen for det beste bildet står høyt i kurs. Vinnerbildet Maskinsjef Tummas Gudmundsen på MV Southern Ocean deltok for første gang. Det gjorde også messemannen Christopher Sebastian på MV Clipper Sun. Arild Lillebø fikk denne gang både tredje- og fjerdeplass for sine bilder. 1.styrmannen på Siem Garnet har vært med åtte ganger i løpet av de ti siste årene. Nok en nykommer var matros Øyvind Larsen, om bord MV Siem Aquamarine, som fasinerte juryen med sitt bilde. De fem beste bildene, samt ti andre utvalgte bilder gikk videre til den nordiske finalen i Helsinki. Også her fikk Øyvind Larsen femteplass for sitt bilde. Vinnerne ble behørig presentert i Navigare nr Sjøfartsdirektoratet benytter flittig innsendte bidrag i brosjyrer, på roll-ups, årskalenderen, Navigare og andre publikasjoner samt Sjøfartsdirektoratets nettside. Deltakelse fotokonkurransen for sjøfolk Antall innsendte bidrag Antall deltakere Messemann Christopher Sebastian, MV Clipper Sun 4. Førstestyrmann Arild Lillebø, MV Siem Garnet 3. Førstestyrmann Arild Lillebø, MV Siem Garnet 5. Matros Øyvind Larsen, MV Siem Aquamarine 8

9 Idrettstjenesten Sjøtrimkonkurransen Velferden har et bredt tilbud av idrettsaktiviteter og konkurranser. Først og fremst forsøker vi å motivere til trim og mosjon gjennom Sjøtrimkonkurransen. Selv om det var noe færre båter i 2011 enn i 2010, var det flere individuelle deltakere og et høyere gjennomsnitt på poeng. I alt deltok 52 kvinner og 544 menn. I resultatlistene vi gir ut presenteres kun de som fikk over 600 poeng. 36 kvinner trimmet til over 600 poeng. Det er nesten en dobling i forhold til På herresiden var det 392 personer over 600 poeng, mot 363 i I resultatlisten viser vi herrer over 1000 poeng. Syv menn oppnådde full score på 7200 poeng mot seks personer i Av disse syv så hadde fem også delt førsteplass i fjor. De andre resultatene er også veldig sterke. Ifølge sjøtrimtabellen er det slik at en maksimalt kan oppnå 1800 poeng pr øvelse. Det var svært mange gode enkeltresultater innen de enkelte øvelsene. Vi ønsker å stimulere til allsidig trening, og derfor har vi ikke økt poenggrensene innen hver enkelt gren. Dette vil likevel vurderes i de nærmeste årene. Med nytt internettbasert registreringsverktøy planlagt i løpet av 2012, håper vi flere vil registrere triminnsatsen sin. Fotball Sjømannsfotballen rullet også videre i 2011, og vi arrangerte flere store fotballturneringer for skipsbesetninger på ferie/avspasering. Det største arrangementet er Nordsjøcup i Hirtshals, samt at vi deltar i 24-timmars i Gøteborg. Dessuten arrangerer vi Bergen Championship i fotball. I denne turneringen inviterer vi besetningene om bord på cruiseskip til å stille lag. Golf Golfentusiastene blant sjøfolk ble inviteres til golfmesterskapet Blåmyra Open som har blitt arrangert årlig siden Pubikasjoner Resultatene fra sjøtrim- og idrettsmerkekonkurransen samt øvrige konkurranser som har gått av stabelen i løpet av året, samles i Sjømannsidretten. Publikasjonen sendes alle skip med sjøfolk som har deltatt i løpet av foregående år. Registreringer og arrangementer gjennomført 2011 Friidrettsmesterskapet 16 skip 141 deltakere Sjøtrimmesterskapet Bowlingsmesterskapet Fotball Nordsjøcupen i Hanstholm Fotball Bergen Championship Fotball 24-timmars i Gøteborg 3 60 Blåmyra sjømannsgolf 44 viklingen innen deltakelse i våre trimrelaterte konkurranser med tilhørende ferdighets- og distansemerker Idrettsmerket Sykkelplaketten Maratonmerket Kanalsvømmemerket Sjøtrimmerket Styrkeløftmerket

10 Andre fritidsaktiviteter Stasjoner og kontakter Linjedåp På forespørsel fra skip som skal krysse ekvatorlinjen er det sendt informasjon om arrangering av linjedåpsseremoni om bord. Det ble formidlet ferdigtrykte Linjedåpssertifikater på norsk og/eller engelsk til 26 skip i 2012 Det er tydelig at interessen for denne gamle tradisjonen holder seg. I tillegg ber stadig flere rederier om å få tilsendt elektronisk utgave for selv å videreformidle til sine skip. Det reelle antall skip som har benyttet linjedåpssertifikater er derfor enda høyere enn tallene nedenfor tilsier. Antall skip leie av språkkurs Språkkunnskaper er av vesentlig betydning i dagens internasjonale skipsmiljø. Velferden tilbyr leie av språkkurs for kr 50,- pr. måned + MVA. Antall utleide språkkurs har gått ned de siste årene. Formodentlig skyldes dette at muligheten for språkopplæring på andre måter er mer tilgjengelig enn tidligere. Gevinsten ved å benytte Velferdens ordning er heller ikke like stor som da vi kunne tilby de mer omfattende og kostbare Linguaphone kursene. Disse kan ikke lenger skaffes. Videre er vi pålagt å beregne mva. på utleie av språkkurs. Det kan derfor være like fordelaktig for interesserte å kjøpe de rimeligere språkkursene fremfor å leie. Dessuten kan brukerne da beholde kurset til odel og eie. Velferdens ordning er imidlertid fremdeles gunstig ved leie av Univerb språkpakker for kortere perioder Antall språkkurs Fritidspakker Hovedkontoret og stasjoner formidler fritidspakker til skip via rederier, agenter og lignende. Den består av et bredt utvalg spill beregnet på en internasjonal besetning. Velferden har egne utestasjoner i Aberdeen, Rotterdam og Port Said der lokalt ansatte stasjonsledere yter velferdsservice til norskeide skip. Stasjonslederne gjennomfører skipsbesøk medbrakt lokalaviser utvalgt med tanke på det enkelte skips besetning, distribuerer nyhetsbrev, bokkasser og gir generell havneinformasjon. Videre motiverer stasjonslederne til kultur- og fritidsaktiviteter om bord og informerer om våre øvrige velferdstilbud. Stasjonene i Aberdeen og Rotterdam arrangerer også årlige idrettsuker. På stasjonene tilbys bruk av leseværelse med norske aviser og blader, Navigare, bibliotek- og telefonservice, TV og tilbud om kjøp av fritidspakker og kultfilmen Martha. Stasjonslederne kan også tilrettelegge for sighseeing og shopping dersom kapasiteten tilsier det. Stasjoner og kontakter Statistikken viser at til tross for skipenes korte liggetider benyttes leseværelsene fremdeles, men antall besøk har gått ned fra 1926 i 2010 til 1397 i Antall gjennomførte skipsbesøk har også hatt en svak nedgang fra 5362 i 2010 til 5152 i Nedgangen skyldes at tiden som medgår til avisprintingen går på bekostning av tilgjengelig tid til skipsbesøk. Noe av nedgangen kan formodentlig også i 2011 knyttes til etterdønninger av finanskrisen med færre skipsanløp og passeringer enn fjoråret. Til tross for urolighetene i Egypt, har antall skipsbesøk fra vår stasjon ved Suezkanalen vært stabil. utgjør antall bokbyttekontakter 17 stasjoner og kontakter i inn- og utland. Stasjonene får jevnlig tilsendt nyere bøker fra hovedkontoret. Velferden har lang tradisjon med å benytte aktuelle kontaktskip for å viderebringe bokkasser til våre byttestasjoner. Sjøfartsdirektoratets hovedkontor supplerer stasjonene jevnlig med nyere bøker. Bøkene formidles via skipsbesøk eller besetningen oppsøker leseværelsene selv. Hovedkontoret tar også imot bestillinger og er behjelpelig med å levere bokkasser via agenter i Norge. Ved ledig kapasitet, foretar Velferden også selv skipsbesøk medbragt bokkasser i Haugesundsdistriktet. På tampen av året ble det også startet et forsøk med skipsbesøk i Bergen ved at en av Velferdens ansatte er midlertidig lokalisert ved stasjon Bergen. Prosjektet fortsetter i I Port Said, blir bokbytter og andre velferdstilbud hovedsakelig formidlet via båten Velferden til passerende skip. Deltakelsen på idrettsaktiviteter og arrangementer mens skip ligger til kai svinger for utestasjonene sin del. Med i statistikken er også antall som har deltatt i Bergen Championship for cruiseskip. 10

11 Stasjoner og kontakter Aberdeen Aberdeen er først og fremst en supplyhavn, og anløpes av omlag skip hver måned. Her finner vi fortsatt overveiende norsk bemanning, også som underordnet mannskap. Stasjonen dekker havnene i Aberdeen, Montrose og Peterhead. Stasjonen tilbyr miniklubb med internett, norske TV-kanaler, DVD, biljard, dart, bibliotek og norske aviser og ukeblader. Åpningstidene er kl. 18:00-22:00 hver kveld unntatt lørdager Aberdeen Bokbytter Skipsbesøk Serviceoppdrag Besøk leseværelse Personer i idrett Personer på arrangement Personer transport Rotterdam En stor del av kapasiteten er knyttet til skipsbesøk medbragt aviser og bokesker. På grunn av den store avisetterspørselen ble den opprinnelige avisprinteren erstattet med en ny og bedre modell med større magasin. Aberdeen topper avisstatistikken og det medgår mye papir, men så lenge sjøfolkene er fornøyde er det verdt innsatsen. Stasjonen hadde en del problemer med bilen i 2011, men dette ser ut til å ha løst seg. Det samlede besøket på klubben var ca. 860, men kunne gjerne vært høyere. 17.mai arrangementet og julefeiringen ble tatt vel imot med henholdsvis 40 og 22 besøkende. 292 personer har deltatt på bowling. Det ser ut til at besetningene har litt mindre tid til fritid. Vi hadde også vår årlige idrettsuke som samlet 85 deltakere fra norske, danske og svenske skip. Glenfiddich distilleri er fortsatt den mes populære sightseeingturen, og det ble gjennomført fem turer dit. Det er fortsatt mange norske båter med Aberdeen som base. imellom forsvinner noen lengre avgårde for så å bli erstattet av nye. Havnen i Aberdeen er i stadig utbedring da de nye båtene som kommer er en del større og trenger mer plass. Bokbytter Skipsbesøk Serviceoppdrag Besøk leseværelse Personer i idrett Personer på arrangement Personer transport Rotterdam Rotterdam er Europas største havn, og blant de største i verden. Stasjonen dekker hele Rotterdamområdet, inkludert Dordrecht, Zwijndrecht, Moerdijk, Amsterdam, Beverwijk, Velsen, Ijmuiden, Den Helder, Europoort, Terneuzen og Vissingen. I 2011 ble Velferdens nye lokaler i sentrum av Rotterdam innviet. Samtidig ble sjømannssenteret i Heijplaat (også kjent som Stadion Norge ) nedlagt. Heijplaat har gjennom mange tiår vært omdreiningspunktet for stasjonen i Rotterdam. Skipsanløpene har vært mindre konstant enn før, med få anløp noen måneder og ekstra mange anløp andre måneder. En av grunnene kan være at rederiet Seatrans har flagget alle sine fartøy ut av NIS, og de alene hadde vel ca anløp i året. Også Wilson Expres, den siste båten fra rederiet Wilson er blitt flagget ut. Båten som har vært fast gjest hver torsdag har alene stått for en nedgang på 52 anløp i året. Rederiet KG Jeppesen har imidlertid stått for en kraftig økning den siste tiden. Også offshore båtene i både Rotterdam, og Den Helder har vært svært aktive i I tillegg til godt besøk på bowlingbanen, gokartbanen, og mange shopping/ sightseeingturer, ble 17.mai i Den Helder en stor suksess. Sportsuken i Den Helder er også populær, men vil bli avholdt over flere enkeltdager fremover da det er vanskelig å forutsi når båtene er inne. Et nytt tiltak initiert av Velferden er Odfjell Bowling Cup som skal kjøre året ut og avsluttes med en vinner i Som en slags generalprøve for turneringen arrangerte vi en bowlingkveld med deltakere fra Bow Clipper, og Bow Sirius. Odfjells kontor i Rotterdam støttet arrangementet med transport, og premier. 11

12 Stasjoner og kontakter Port Said Stasjonen yter velferdsservice til skandinaviske skip som passerer i Suezkanalen. Den danske og svenske stat gir tilskudd til driften. Etterspørselen etter våre velferdstilbud er der stadig og antall skipsbesøk og serviceoppdrag er på omtrent samme nivå som i 2010, tross urolighetene som har preget Egypt i Servicen gjelder hovedsakelig levering av aviser og bokesker til passerende skip fra servicebåten Velferden. Stasjonen følger med på skipstrafikken gjennom kanalen hele døgnet for å kunne tilby service til alle skandinaviske skip som passerer. Da avisnedlastingsbasen som benyttes for danske skip har et svært godt utvalg på utenlandske aviser kan tilnærmet alle danske skip serves uansett nasjonalitet på besetningen. Den norske avisbasen dekker de fleste norske lokalaviser, men foreløpig kun indiske og filippinske av utenlandske aviser. Det medfører at enkelte norske skip med ulike andre nasjonaliteter ikke blir besøkt da stasjonen ikke har aviser å tilby. Den norske avisdatabasen er planlagt utvidet med flere utenlandske aviser, bl.a. filippinske, polske og russiske aviser. Med flere tilgjengelige utenlandske aviser, forventer vi at andelen norske skip som får service dermed vil øke. Kontakter utlandet I Houston og Singapore er avtalene med de lokale norske sjømannskirkene videreført. Avtalene tilsier at kontaktene skal formidle alle Velferdens servicetilbud. Kontaktstasjonen i USA dekker primært Houston, men kan på forespørsel også yte velferdsservice til skip som anløper Galveston og Texas City. Fra hovedkontoret sendes også bokkasser til sjømannskirkene i Antwerpen, Esbjerg, Hamburg og København slik at skip kan foreta bokbytter der Houston Houston Bokbytter Bokbytter Skipsbesøk Skipsbesøk Serviceoppdrag Serviceoppdrag Port Said Bokbytter Skipsbesøk Serviceoppdrag Singapore Bokbytter Skipsbesøk Serviceoppdrag Kontakter norskekysten På norskekysten gis det service til norske og utenlandske skip i Narvik, Mongstad, Odda og Haugesundsområdet. I Narvik og Mongstad gir Sjøfartsdirektoratet tilskudd til drift av sjømannsklubber. I Odda er det skipsmeklerfirmaet Vilhelm Ravn AS som er Velferdens kontakt. Som eneste skipsmekler og agent i Odda besøker de alle skip som ankommer stedet med nærliggende havner og formidler også våre velferdstilbud. I tillegg foregår det en betydelig aktivitet med hensyn til formidling av tilbud og generell velferdsservice direkte fra Sjøfartsdirektoratets hovedkontor. 12

13 Årsrapporttall 2011 Antall besøk om bord Antall kontakt med skip Personer på arrangement Personer i idrett Serviceoppdrag Personer transportert Antall norske bøker Antall utenlandske bøker Besøk leseværelse/klubb Aberdeen Port Said om bord i land om bord i land Rotterdam Houston Singapore Haugesund Bergen Andre* Kysten** Nedlagte stasjoner * Andre kontakter utlandet ** Andre kontakter norskekysten Nordisk og internasjonal samarbeid Det nordiske samarbeidet er av vesentlig betydning for utnyttelse av ressursene. De nordiske velferdstjenestene har faste møter på lederplan og har samarbeid innen idrett, fotokonkurranse og filmtjeneste. Velferdsstasjonen i Port Said. tilbyr service til alle skandinaviske skip som passerer i Suezkanalen. I tillegg er det et samarbeid mellom de skandinaviske velferdsrepresentantene i Rotterdam og Aberdeen. Samarbeidet med USS i forbindelse med utsendelse av filippinske aviser/magasiner fra Manila opphørte høsten 2011 samtidig med utvidelse av aviser på print. Vi nyter godt av internasjonalt samarbeid også på flere andre steder, både med organisasjoner og privatpersoner. Sjøfartsdirektoratet spiller en betydelig rolle i ICSW og hadde fra styreledervervet i organisasjonen, og har siden 2008 hatt ledervervet for underkomiteen for sjømannsidrett (ISS). 13

14 Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Authority Postboks 2222, 5509 Haugesund Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: Telefaks: E-post: Houston Norwegian Seamen s Church 4309 Young Street, Pasadena Tx 77504, USA Tel: (+1-281) Faks: (+1-281) E-post: Singapore Norwegian Seamen s Mission 300-A Pasir Panjang road Singapore Tel: (+65) Faks: (+65) E-post: Norske velferdsstasjoner i utlandet Aberdeen 41 Regent Quay Aberdeen AB11 5BE Skottland Telefon: ( ) Telefaks: ( ) Mobil: ( ) E-post: Port Said (Suezkanalen) 24 Palestine Str. P.O.Box 539 Port Said 42511, Egypt Telefon: (+20-66) Telefaks: (+20-66) Mobil: (+20) E-post: Rotterdam Schiehavenkade EZ Rotterdam Nederland Telefon: (+31 10) Telefaks: (+31-10) Mobil: (+31) E-post: Layout Trine Carin Tynes

årsrapport Bøker til glede, inspirasjon og rekreasjon for sjøfolk på norske skip helt siden 1910 side 6

årsrapport Bøker til glede, inspirasjon og rekreasjon for sjøfolk på norske skip helt siden 1910 side 6 årsrapport om VELFERDSTILBUD TIL SJØFOLK 2010 underavdeling arbeids- og levevilkår velferden 100 ÅR MED BIBLIOTEKTJENESTE: Bøker til glede, inspirasjon og rekreasjon for sjøfolk på norske skip helt siden

Detaljer

årsrapport underavdeling arbeids- og levevilkår For sjøsikkerhet i et rent miljø for sjøsikkerhet i et rent miljø

årsrapport underavdeling arbeids- og levevilkår For sjøsikkerhet i et rent miljø for sjøsikkerhet i et rent miljø årsrapport om VELFERDSTILBUD TIL SJØFOLK 2008 underavdeling arbeids- og levevilkår velferden Foto: Linda Mitbø, Fotokonkurransen for sjøfolk For sjøsikkerhet i et rent miljø for sjøsikkerhet i et rent

Detaljer

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars Gøteborg 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars, Gøteborg For mer informasjon og påmelding: www.seatime.se 24 timmars Gøteborg,

Detaljer

Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I 2007... 3 SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR 2007... 5

Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I 2007... 3 SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR 2007... 5 Årsrapport 2007 Om velferdstilbud til sjøfolk Underavdeling Arbeids- og levevilkår Velferden Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I 2007... 3 SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR 2007... 5 Servicetilbudene

Detaljer

Blåmyra Open. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Blåmyra Open. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Blåmyra Open 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Blåmyra Open 2012. Blåmyra Open 2012 ble avviklet på Nordsjø Golfpark i Nome kommune, like ved Ulefoss i

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Nordsjøcupen. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nordsjøcupen. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nordsjøcupen 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nordsjøcupen 2012, del 1. Jevn og spennende Nordsjøcup i fotball Tekst og foto: Sverre Flatebø I Nordsjøcupen

Detaljer

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya.

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. Dato frigitt: 213-2-4 Vardø trafikksentral Årsrapport 212 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. ÅRSRAPPORT 212 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre Sjøfartsdirektoratet Underdirektør Else Heldre 19.03.2012 Kort historikk 1903: Sjøfartskontoret etablert. Samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus Andersen. 1946: Sjøfartskontoret,

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Birkebeinerundersøkelsen 2015. Markedsundersøkelse

Birkebeinerundersøkelsen 2015. Markedsundersøkelse Birkebeinerundersøkelsen 2015 Markedsundersøkelse Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

UngdomsBirken ski Evaluering UngdomsBirken ski 2012

UngdomsBirken ski Evaluering UngdomsBirken ski 2012 Evaluering Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av påmeldte deltakere - eller foreldre eller foresatte av disse - til. Formålet

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450)

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Søknadssum: 250000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Finnmark fylkesbibliotek / 974622629 Postboks

Detaljer

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Nordsjøstevnet 2005. 11. 13. November 2005. Stavanger, Norway

Nordsjøstevnet 2005. 11. 13. November 2005. Stavanger, Norway Nordsjøstevnet 2005 11. 13. November 2005 Stavanger, Norway City of Sports City of Festivals 1973 2005 NORDSJØSTEVNET Nordsjøstevnets historie For 31 år siden, i 1973, gikk det første Nordsjøstevnet av

Detaljer

Birken 2014. Rapport fra tilleggsundersøkelsen

Birken 2014. Rapport fra tilleggsundersøkelsen Birken 2014 Rapport fra tilleggsundersøkelsen Om undersøkelsen Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 1. Overordnede verdier Tromsø badmintonklubb skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø utfra sine ønsker, behov og ambisjoner-

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON INVITASJON Finn frem det beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2014. Bli med på medie bransjens store konkurranse, samt prisutdeling og fest i Bergen 6. mai 2015.

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Høgskulen i Volda Sigurd Høst 6.1 2016. Papiravisene lever, og de satser digitalt Status ved utgangen av 2015

Høgskulen i Volda Sigurd Høst 6.1 2016. Papiravisene lever, og de satser digitalt Status ved utgangen av 2015 Høgskulen i Volda Sigurd Høst 6.1 2016 Papiravisene lever, og de satser digitalt Status ved utgangen av 2015 2015 har vært et dramatisk år for norske aviser. Annonseinntektene har falt, og mange har nedbemannet.

Detaljer

Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN

Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0305 Prosjektnavn: Shaky i kroppen - rett i koppen Søkerorganisasjon: Norges Parkinsonforbund Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN 2008/3/0305

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Commercial. Norwegian Pavilion! Delegat. Program

Commercial. Norwegian Pavilion! Delegat. Program Delegat Program Deltakelse på Commercial Norwegian Pavilion på Offshore Europe 2017 Suksessen med paviljongene i vårt velkjente konsept fortsetter i Aberdeen 2017. Messer & Display AS vil for 7. gang organisere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker Kirkebøkene fra nåværende og tidligere stasjoner. De

Detaljer

Landssak Redningsselskapet

Landssak Redningsselskapet Storembedsmannsmøtet 28. 30. Oktober 2016 Landssak 2016 2019 Redningsselskapet 29.10.2016 1. Et formål i tråd med budordene 2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet 3. Et formål som

Detaljer

VTG-markedsføringsmateriell 2015

VTG-markedsføringsmateriell 2015 VTG-markedsføringsmateriell 2015 NGF har også i år tilrettelagt markedsføringsmateriell som klubbene kan velge å bruke vederlagsfritt. Følgende løsninger/tjenester/materiell er tilgjengelig fra begynnelsen

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Birkebeinerrittet 2014. Markedsundersøkelse

Birkebeinerrittet 2014. Markedsundersøkelse Birkebeinerrittet 2014 Markedsundersøkelse Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av påmeldte

Detaljer

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011 Madla Svømmeklubb Sponsor Muligheter 2011 Innhold Visjon Motto Verdier Målsettinger Fakta om Klubben Sponsor Pakker Visjon Norges svømmeforbund Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer