Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk"

Transkript

1 Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE

2 ledning hold 2011 var det året hvor alle sider ved velferdstjenesten for sjøfolk skulle vurderes. Basert på egne erfaringer, på internasjonale trender og undersøkelser og ikke minst på bakgrunn av enquet blant sjøfolk på norske skip har vi sett kritisk på hvordan velferden i dag utføres. Myndighetene setter av en sum penger. Sjøfartsdirektoratets ansvar er å få et best mulig tilbud til sjøfolka for ressursene vi har til rådighet. Den digitale utviklingen går raskt, også om bord, og spesielt på nye fartøy. Sjøfartsdirektoratet undersøkte situasjonen med tanke på tilpasning av våre velferdstilbud for dagens forhold om bord. Gjennom undersøkelsen ønsker direktoratet også å få kunnskap om sammenhengen mellom endrede turnusordninger og behov og ønsker sjøfolk har for fritida om bord. Sjømannsorganisasjonene gav direktoratet mye bistand med å formidle undersøkelsen til sine medlemmer og det var over 400 sjøfolk som svarte. Det var mye spennende lesing. Noe var en bekreftelse på at det vi gjør i dag er korrekt, noe fant vi ut at vi må endre. Sjøfartsdirektoratet vil også se på velferdstilbudene i lys av krav og anbefalinger i MLC-konvensjonen som Norge har ratifisert og som vi håper blir implementert i løpet av I 2011 etablerte direktoratet seg med ny stasjon i Rotterdam. Det gamle tradisjonsrike sjømannssenteret på Heijplaat som mange sjøfolk kjenner, er nå historie. Vi har nå flyttet inn i mer tidsmessig lokaler, fortsatt i havnen men nå mer sentralt i forhold til Rotterdam sentrum. For vår ansatt i Rotterdam har dette betydd en kraftig bedring i forhold til arbeidsmiljøet. Sjøfartsdirektoratet har fortsatt en stasjon ved Suezkanalen i Egypt. Nærmere bestemt i Port Said. Med de urolig tider som har vært i Egypt i 2011, og som fortsetter inn i 2012 så har direktoratet en del tilleggsutfordringer som skal håndteres. Til nå har stasjonen kun indirekte følt urolighetene på kroppen, men det er en krevende situasjon var også det året hvor en markant skikkelse i Velferden for sjøfolk avsluttet sin karriere. Kaare Hausken har i mer enn 40 år vært synonymt med sjømannsidrett og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for innsatsen. I november rundet han 70 år og en lang tjeneste ble avsluttet. Kaare sitt navn vil i mange år fortsatt nevnes når en snakker om sjømannsidrett. I mer enn 60 år har det vært velferdstjeneste for sjøfolk fra offentlige myndigheter. Velferden vil gjøre det de kan for å ikke «bli gammel» i traden, men fortsatt tilby tjenester som bidrar til meningsfull fritid ombord tilpasset behovene til enhver tid. Torbjørn Husby underdirektør Arbeids- og levevilkår hold Fortjenstmedalje for velferdsarbeid I november 2011 trådte Kaare Hausken over i pensjonistenes rekker. I 2009 ble han tildelt kongens fortjenstmedalje for sin innsats i velferdstjenesten for sjøfolk gjennom mer enn 40 år. Ordfører i Haugesund, Petter Steen jr., sto for overrekkelsen til den intetanende og overraskede ildsjelen. I begrunnelsen for tildelingen ble det lagt vekt på Hauskens innsats for sjøfolks velferd og trivsel generelt, og spesielt hans enestående arbeid innen idrettstjenesten for sjøfolk. -Det står stor respekt av det arbeidet som Kaare Hausken har utført for sjøfolk i over 40 år. Bak dette omfattende arbeidet ligger det mye engasjement og et oppriktig ønske om å gjøre sjøfolks hverdag enda bedre, sa sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Side Stasjons- og kontaktnettet 3 Servicetilbud 4 Brukerundersøkelse Informasjonskanaler 4 Avistjenesten, nyhetsformidling 5 Bibliotektjenesten 6 Filmtjenesten 7 Fotokonkurransen 8 Idrettstjenesten 9 Andre fritidsaktiviteter 10 Stasjoner og kontakter 10 Aberdeen 11 Rotterdam 11 Port Said 12 Andre kontakter utland 12 Kontakter norskekysten 12 Nordisk/Internasjonalt samarbeid 13 Årsrapporttall 13 2

3 Stasjons- og kontaktnettet 2011 Et av Sjøfartsdirektoratets hovedmål er blant annet gjennom samarbeid med skipsfartsnæringen å sørge for godt kvalifiserte sjøfolk som har gode arbeids- og levevilkår. Sjøfartsdirektoratet ser på positive aktiviteter og motivasjon av besetningene som en vesentlig faktor i forhold til sikkerhet om bord. Gode velferdstilbud er en viktig del av dette. Velferdstilbudene til sjøfolk er forsøkt tilrettelagt innenfor rammene til den ratifiserte ILO-konvensjon nr. 163 om Sjøfolks velferd om bord og i land. Tilbudene er administrert av underavdeling Arbeidsog levevilkår. Underavdelingen har som målsetting å tilby kultur- og fritidsaktiviteter til sjøfolk på norske skip, i samråd med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, samt tilrettelegge forholdene for utenlandske skip som anløper et utvalg norske havner. Tilbudene er formidlet hovedsaklig gjennom underavdelingen i Haugesund, samt gjennom stasjoner og kontakter i Norge og utlandet. Det er dessuten et utstrakt samarbeid med sjømannskirkene, og med nordiske og internasjonale velferdsorganisasjoner. På norskekysten er det gitt service til skip som har anløpt Narvik, Mongstad, Odda, mens en utenriks har lokalt tilsatte medarbeidere i Aberdeen, Port Said og Rotterdam. Vi har faste avtaler med samarbeidspartnere i Houston og Singapore. I Antwerpen, Esbjerg og København har vi samarbeid når det gjelder avisformidling og bokbytter. En betydelig del av aktivitetene er organisert direkte fra direktoratets hovedkontor. God service innebærer at vi gir presise svar så raskt som mulig og gjør nødvendig informasjon lett tilgjengelig gjennom våre informasjonskanaler. Forutsigbarhet og tilgjengelighet for våre brukere er viktig for et positivt samarbeid. Underavdelingen legger også stor vekt på å innrette tilbudene med tanke på det store multinasjonale innslaget blant besetningene. Ansatte NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Lokaliteter Sjøfartsdirektoratet, Haugesund Torbjørn Husby, underdirektør 5 personer Stasjon Aberdeen Erna Christie Kontor/leseværelse Stasjon Port Said Salah Elagha Kontor/leseværelse 2 båtførere Egen båt 2 båtmenn Stasjon Rotterdam Jan Willem Arntzenius Kontor/leseværelse Kontakter i 2011 Esbjerg Havne-Service (fra juli 2011) Hamburg (Sjømannskirken) (til juli 2011) Houston (Sjømannskirken) København (Sjømannskirken) Mongstad (Internasjonalt sjømannssenter) Narvik (Internasjonalt sjømannssenter) Odda (Agent Vilhelm Ravn AS) Singapore (Sjømannskirken) Fra venstre: Line Myklebust, fotokonkurransen, bibliotektjenesten Terje J. Eriksen, bibliotektjenesten Trine Carin Tynes, filmtjenesten Sverre Flatebø, idrettstjenesten Torbjørn Husby, underdirektør Per Erik Nielsen, avistjenesten, Bergen Championship for cruiseskip 3

4 Servicetilbud Avistjeneste og nyhetsformidling Formidling av dagsferske norske lokalaviser og enkelte utenlandske aviser på print fra velferdsstasjoner og kontakter Elektronisk nyhetsbrev fra Filippinene (på engelsk) samt polske, indiske og russiske nyhetsbrev. Bibliotektjenesten lån av norske og engelske bøker Lydbøker Individuell bibliotektjeneste gjennom direkte bestilling på grønnkort givelse av litteraturlister Emnebibliotek innen sjølitteratur, politisk litteratur, krigslitteratur, idrettslitteratur og hobbybøker Havneinformasjon givelse av Guide to Norwegian ports Filmtjenesten Formidling av nye kinoaktuelle spillefilmer på DVD lisensiert for visning på skip Månedlig filmguide Forfilm (personlige sikkerhetsfilmer og generell info.). Salg av kultfilmen Martha Idrettstjenesten Informasjon, motivasjon og fokus på trim og mosjon for økt helse og trivsel Registrering av merkeprøver Premiering av innsendte resultater Arrangør av Bergen championship for cruiseskip Arrangør av Nordsjøcup i fotball Arrangør av Blåmyra golfturnering Fotokonkurransen Årlig nasjonal fotokonkurranse Årlig nordisk fotokonkurranse Språkkurs, fritidsaktiviteter og linjedåp leie/salg av språkkurs Formidling/salg av fritidspakker og annet velferdsutstyr sending av sertifikater og informasjon om Linjedåpsseremonien Stasjoner og kontakter Skipsbesøk med aviser og bøker Shopping og sightseeing Sports- og trimaktiviteter Leseværelse/klubber med aviser, TV, telefon-service, internett osv. Velferdens generelle tilbud Formidling velferdsmateriell Sosiale aktiviteter, sykebesøk :34:54 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse Sjøfartsdirektoratets Velferdstjeneste 3. Har arbeidsplass på: Standard avvik 0,25 I Median 2011 gjennomførte Sjøfartsdirektoratet 1,0 en nettbasert brukerundersøkelse om velferdstjenestene og fritid om bord. Over 400 valgte å svare. En stor takk til Sjømannsorganisasjonene som var behjelpelige med å kunngjøre undersøkelsen via respektive hjemmesider og nyhetsbrev. Av de som har svart oppgir 51 prosent at de har benyttet filmtjenesten de siste fem årene. Bibliotek- og avistjenesten følger derpå med 39 prosent. fra svarene ønsker sjøfolk fremdeles vanlige papirbøker fra Velferdens bibliotektjeneste framfor e-bøker til elektroniske lesebrett. Likevel svarer 30 prosent at de vil benytte seg av elektroniske bøker dersom dette blir tilbudt. Fjerdeparten svarer derimot imidlertid klart nei til e-bøker. Velferden ser derfor for seg at de enda en tid framover er avhengig av satsing på papirbøker, 4 Alternativer Prosent Verdi 1 Fartøy 93,3 % Rederi 6,7 % 28 Total 419 Gjennomsnitt 1,07 Brukerundersøkelse Sjøfartsdirektoratets velferdstjeneste med en mulig gradvis overgang til elektronisk bokdistribusjon. Eventuelt kan det bli satt i verk en prøveordning når tiden er moden for det. Når det gjelder aviser, svarer ca. 60 prosent at de ønsker seg aviser i papirform også i framtiden. Med papirform menes komplette lokalaviser i e-abonnement som lastes ned og printes ut på ni forskjellige velferdsstasjoner/-kontakter og sjømannskirker rundt om i verden. Omtrent hver femte svarer at de har benyttet seg av idrettstjenestens tilbud de siste årene. Over halvparten av respondentene i undersøkelsene svarer at de trener ofte, svært ofte eller hver dag. Bare ni prosent sier at de aldri trener. På spørsmål om hvorfor de trener, svarer nesten alle at drivkraften er å ta vare på 3 sin egen fysiske og mentale helse. en utgangen av året håper Velferden å ha klar en nettbasert løsning for registrering av trimresultater, og vi håper enda flere av de som trimmer vil benytte anledningen til å få registrert sine resultater. Undersøkelsen forteller også at over 70 prosent har egen medbrakt pc om bord, og at hele 87 prosent har tv installert på lugaren. I tillegg har de aller fleste også tilgang på pc og tv på felles rekreasjonsrom. Internett har bedret muligheten for jevnlig kontakt med familien hjemme for de som har tilgang. Samtidig tar vi ad notam påminnelsen fra en av de som svarte på undersøkelsen: I iveren for å bli moderne må dere ikke glemme at utover offshoreflåten er tilgangen til internett svært begrenset. Svært liten båndvidde umuliggjør i praksis nedlastinger. Et velferdstilbud basert på aviser, bøker, filmer levert om bord vil være nødvendig i lang tid fremover. Informasjonskanaler Underavdelingen og stasjonene/kontaktene formidler hovedbrosjyren Velferdstilbud, samt spesialbrosjyrene Guide to Norwegian Ports og Sjømannssaker. Også resultatlister og forskjellige publikasjoner, samt opplysningsmateriell utgitt av ICSW, blir distribuert til interesserte mottakere. Underavdelingen deltar på informasjonsmøter med aspiranter og kansellister fra enrikstjenesten. I hver utgave av informasjonsbladet Navigare presenteres flere sider med nyheter, filmomtaler, resultatlister og aktuell informasjon fra velferdsarbeidet. Velferden har egne sider på Sjøfartdirektoratets nettside.

5 Avistjenesten og nyhetsformidling Ansatte og besøkende ved Sjømannskirken i Antwerpen gleder seg over dagsferske lokalaviser trykket ut fra egen printer. I januar 2010 startet omleggingen av avistjenesten til elektronisk distribusjon. Det vil si at avisene lastes ned digitalt og printes ut på stedet. Avisene trykkes i svart/hvitt i A3 format. Avisene er dagsferske og tilgjengelig i løpet av natten norsk tid. Det ble kjøpt inn printere til velferdsstasjonene i Aberdeen, Port Said og Rotterdam, samt Sjømannskirkene i Houston, Singapore, Hamburg og Antwerpen. Sjømannskirkens reisetjeneste i Skottland som har sin egen printer fikk sine utgifter til leverandør, papir og toner dekket av direktoratet. I 2011 ble det gjort en evaluering av behovet på den enkelte sjømannskirke på bakgrunn av antall skipsbesøk. Hamburd hadde svært få skipsbesøk i 2010, og det ble besluttet å flytte printeren til den internasjonale sjømannsklubben i Esbjerg (Esbjerg Havne-Service) sommeren Videre har kirken i København sin egen printer og har hatt et økende antall skipsbesøk så her dekker også direktoratet driftsutgiftene med papir og toner. Antall trykte aviser viser en oppgang fra 2010 til 2011 på følgende stasjoner: Aberdeen, Antwerpen og Houston. Nedgangen er størst for reisetjenesten i Skottland, Singapore og Port Said. I Port Said blir det trykket mange danske aviser og utenlandske aviser som blir finansiert av den danske velferden. Antall norske aviser som er tilgjengelig på nett er tett opp til 180. Man kan også velge mellom ca 20 svenske aviser, 10 indiske og Manila Times som er den største avisen på Filippinene. Det arbeides stadig med å få utvidet tilbudet ytterligere, spesielt er det etterspørsel etter aviser fra Ukraina, Polen, Russland og de baltiske landene Høsten 2011 opphørte samarbeidet med USS-klubben i Manila angående distribusjon av et utvalg av filippinske aviser og tidsskrifter. Dette på grunn av tilgangen til dagsfersk print av Manila Times. Tidsskrifttjenesten Det er også i 2011 blitt sendt ut populære og aktuelle tidsskrifter til stasjonen i Aberdeen som har sitt eget leseværelse og til stasjonen i Rotterdam. Elektroniske nyhetsbrev Det blir daglig sendt ut nyhetsbrev på russisk og ukrainsk samt fra Polen som stasjonene/kontakter printer ut og distribuerer om bord på skipene. Endringer antall aviser pr. stasjon/kontakt Sjømannskirken i Houston og velferdsstasjonen i Rotterdam har hatt et pilotprosjekt med overføring av avisene til minnepenn. Dette har fungert meget bra i Houston, mens i Rotterdam vil forsøket bli evaluert i løpet av Aberdeen Antwerpen Edinburgh Hamburg Houston Port Said Rotterdam Singapore København Esbjerg

6 Bibliotektjenesten Norske og engelske bøker tilbys gratis til alle norskflaggede skip, samt norske bøker til norskeide skip under fremmed flagg med norsk besetning. Bøkene er innbundet eller heftet. De er pakket i esker á ca 15 bind og kan byttes med våre stasjoner eller kontakter. Skip som ikke anløper byttestasjoner kan bestille direkte fra Sjøfartsdirektoratet via telefon, grønnkort eller e-post. Bestilte bøker sendes via rederiet til skip i utenlandske havner. Bøkene er satt opp i esker med en blanding av sjangere, hovedsaklig nyere populærlitteratur. En god del titler er også utgitt som lydbøker. Total sirkulasjon norske og utenlandske bøker Norske bøker levert om bord Norske bøker tatt i land enlandske bøker levert om bord enlandske bøker tatt i land I tillegg til disse tallene kommer bytter mellom skip og stasjoner som ikke registrerer bokbytter til oss, for eksempel internasjonale sjømannsklubber, direkte mellom skip etc. Bokkjøp 2011 Antatt gående beholdning Kjøp beholdning Avskrevet Norske innbundne: (7 år) Norske pocket : (3 år) 3037 Total antatt beholdning norske pr Engelske pocket : (3 år) Total antatt beholdning engelske pr vikling bokbeholdning Antatt beholdning norske bøker pr Antatt beholdning engelske bøker pr Kommentarer: Det er en marginal nedgang på totalantallet da vi har kjøpt inn noen færre bøker enn det som er avskrevet. På grunn av eskalerende bokpriser har vi også i år gått til innkjøp av mange norske tilbudsbøker for å holde totalantallet stabilt. Vi har kjøpt inn engelske bøker også i 2011 slik at lageret her igjen er forsvarlig i forhold til etterspørselen. Vi har utgitt Liker du å lese som er tittellister over bøker for individuell bestilling. Det er også utsendt lister over bøker fra våre spesialbiblioteker for sjø-, politiskog krigslitteratur. I tillegg til dette har vi hatt en 3-siders presentasjon av høstens bøker i Navigare. Den nye nettsiden er oppdatert, og alle våre tilbud er beskrevet der. Boksirkulasjonen Sirkulasjonen viser en marginal nedgang i Fjorårets opphør av bokbytter i Dunkerque, noe sykdom ved stasjonene, samt at sjømannsmisjonens service langs kysten er under omlegging gir også i år negative utslag. Spesielt hos fjerntliggende kontaktstasjoner viser byttene en markant tilbakegang. I denne forbindelsen kan det være aktuelt å behandle spørsmålet om flere/andre byttestasjoner. Konklusjon Med en stadig stigningen i bokprisen, er det svært vanskelig å opprettholde kvaliteten på boktilbudet. I år har vi klart å stabilisere boklageret ved at innkjøpene nesten har klart å dekke opp for avskrevne bøker. Dette er en positiv trend vi håper vil fortsette. Leseinteressen er stabil, noe som er manifestert i den brukerundersøkelsen vi nylig gjennomførte. Der framkom et ønske om flere byttestasjoner. Ytterligere forbedring er imidlertid totalavhengig av den til enhver tid rådende budsjettsituasjonen. 6

7 Filmtjenesten Filmtjenesten er et velferdstilbud til sjøfolk på norske/norskeide fartøy og tegnes som enn abonnementsordning. Medlemsfartøyene mottar månedlig en filmpakke med seks kinoaktuelle kvalitetsfilmer på DVD. Rettigheten til visning av den enkelte leiefilm gjelder for et år. DVD ene må deretter destrueres. Filmutvalg Tilgangen på filmer har tilfredsstilt målsettingen om at filmpakkene skal inneholde nye og kinoaktuelle filmer med bredde i ulike sjangere. For å kunne Endringer antall innmeldte skip Nye abonnenter meldte tilby et best mulig filmprogram har Sjøfartsdirektoratet rammeavtaler med leverandører som til sammen dekker bredden av filmbyråer/distributører og som sikrer at filmene er lisensiert for visning om bord. Vårt varemerke er å kunne tilby sjøfolk gode kvalitetsfilmer samtidig med, og gjerne før kinopremiere i Norge. Det er derfor gledelig å bemerke at vi fremdeles oppfyller dette kriteriet. Nesten hver måned har minst en av titlene faktisk norgespremiere om bord på skip tilknyttet filmtjenesten. Status skip i tjenesten Antall skip i tjenesten tilsier at nærmere sjøfolk har tilgang til filmene. Det er åpnet 46 nye abonnement i løpet av året, mens 88 abonnement er avsluttet grunnet salg, opphugging, utflagging osv. Netto endring er følgelig 22 færre skip ved årets slutt. Det er gjort endringer i 130 abonnement som følge av endret mannskapstall, leveringsadresse eller lignende. Filmomtaler og markedsføring I hver filmpakke følger en filmguide som omtaler månedens filmer. Filmprogrammet blir også publisert på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside samt omtalt i Navigare. Sikkerhetsfilmer Som et ledd i arbeidet for å styrke bevissthet om personlig sikkerhet og forebyggende sikkerhetsarbeid om bord er det et mål å få kopiert inn forfilmsnutter med sikkerhetsinformasjon på en av titlene i de månedlige forsendelsene. Det ble ikke produsert/kjøpt inn nytt informasjonsmateriale innen utgangen av Martha Kultfilmen om det gamle frakteskipet «Martha» og hennes eksentriske besetning selger fremdeles jevnt og trutt fra vårt hovedkontor og velferdsstasjoner samt Sjømannskirkens reisetjeneste i nordsjøflåten. Salg av Martha Hvorav stasjoner Hvorav sj.krk Endringer inn- og utmeldinger i løpet av Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 7

8 Fotokonkurransen for sjøfolk Alle sjøfolk påmønstret norsk/norskeide skip kan delta med inntil 10 digitale bilder hver. Fristen er 31. desember hvert år, med juryering påfølgende januar. Motivet må være hentet fra det maritime miljø - om bord eller i havn, i arbeid eller fritid. Fargerike favoritter Det var farger som fenget juryen i fjorårets fotokonkurranse. Fotografene hadde tydeligvis latt seg inspirere av vakre fargespill, og selv på de bildene 1. Maskinsjef Tummas Gumundsen, MV Southern Ocean der fargene stedvis var fjernet, så var det kontrasten som fanget blikket.. Det ble ingen ny deltakerrekord, men det var moro å se at hele 27 nye navn dukket opp på deltakerlisten. Prisen for det beste bildet står høyt i kurs. Vinnerbildet Maskinsjef Tummas Gudmundsen på MV Southern Ocean deltok for første gang. Det gjorde også messemannen Christopher Sebastian på MV Clipper Sun. Arild Lillebø fikk denne gang både tredje- og fjerdeplass for sine bilder. 1.styrmannen på Siem Garnet har vært med åtte ganger i løpet av de ti siste årene. Nok en nykommer var matros Øyvind Larsen, om bord MV Siem Aquamarine, som fasinerte juryen med sitt bilde. De fem beste bildene, samt ti andre utvalgte bilder gikk videre til den nordiske finalen i Helsinki. Også her fikk Øyvind Larsen femteplass for sitt bilde. Vinnerne ble behørig presentert i Navigare nr Sjøfartsdirektoratet benytter flittig innsendte bidrag i brosjyrer, på roll-ups, årskalenderen, Navigare og andre publikasjoner samt Sjøfartsdirektoratets nettside. Deltakelse fotokonkurransen for sjøfolk Antall innsendte bidrag Antall deltakere Messemann Christopher Sebastian, MV Clipper Sun 4. Førstestyrmann Arild Lillebø, MV Siem Garnet 3. Førstestyrmann Arild Lillebø, MV Siem Garnet 5. Matros Øyvind Larsen, MV Siem Aquamarine 8

9 Idrettstjenesten Sjøtrimkonkurransen Velferden har et bredt tilbud av idrettsaktiviteter og konkurranser. Først og fremst forsøker vi å motivere til trim og mosjon gjennom Sjøtrimkonkurransen. Selv om det var noe færre båter i 2011 enn i 2010, var det flere individuelle deltakere og et høyere gjennomsnitt på poeng. I alt deltok 52 kvinner og 544 menn. I resultatlistene vi gir ut presenteres kun de som fikk over 600 poeng. 36 kvinner trimmet til over 600 poeng. Det er nesten en dobling i forhold til På herresiden var det 392 personer over 600 poeng, mot 363 i I resultatlisten viser vi herrer over 1000 poeng. Syv menn oppnådde full score på 7200 poeng mot seks personer i Av disse syv så hadde fem også delt førsteplass i fjor. De andre resultatene er også veldig sterke. Ifølge sjøtrimtabellen er det slik at en maksimalt kan oppnå 1800 poeng pr øvelse. Det var svært mange gode enkeltresultater innen de enkelte øvelsene. Vi ønsker å stimulere til allsidig trening, og derfor har vi ikke økt poenggrensene innen hver enkelt gren. Dette vil likevel vurderes i de nærmeste årene. Med nytt internettbasert registreringsverktøy planlagt i løpet av 2012, håper vi flere vil registrere triminnsatsen sin. Fotball Sjømannsfotballen rullet også videre i 2011, og vi arrangerte flere store fotballturneringer for skipsbesetninger på ferie/avspasering. Det største arrangementet er Nordsjøcup i Hirtshals, samt at vi deltar i 24-timmars i Gøteborg. Dessuten arrangerer vi Bergen Championship i fotball. I denne turneringen inviterer vi besetningene om bord på cruiseskip til å stille lag. Golf Golfentusiastene blant sjøfolk ble inviteres til golfmesterskapet Blåmyra Open som har blitt arrangert årlig siden Pubikasjoner Resultatene fra sjøtrim- og idrettsmerkekonkurransen samt øvrige konkurranser som har gått av stabelen i løpet av året, samles i Sjømannsidretten. Publikasjonen sendes alle skip med sjøfolk som har deltatt i løpet av foregående år. Registreringer og arrangementer gjennomført 2011 Friidrettsmesterskapet 16 skip 141 deltakere Sjøtrimmesterskapet Bowlingsmesterskapet Fotball Nordsjøcupen i Hanstholm Fotball Bergen Championship Fotball 24-timmars i Gøteborg 3 60 Blåmyra sjømannsgolf 44 viklingen innen deltakelse i våre trimrelaterte konkurranser med tilhørende ferdighets- og distansemerker Idrettsmerket Sykkelplaketten Maratonmerket Kanalsvømmemerket Sjøtrimmerket Styrkeløftmerket

10 Andre fritidsaktiviteter Stasjoner og kontakter Linjedåp På forespørsel fra skip som skal krysse ekvatorlinjen er det sendt informasjon om arrangering av linjedåpsseremoni om bord. Det ble formidlet ferdigtrykte Linjedåpssertifikater på norsk og/eller engelsk til 26 skip i 2012 Det er tydelig at interessen for denne gamle tradisjonen holder seg. I tillegg ber stadig flere rederier om å få tilsendt elektronisk utgave for selv å videreformidle til sine skip. Det reelle antall skip som har benyttet linjedåpssertifikater er derfor enda høyere enn tallene nedenfor tilsier. Antall skip leie av språkkurs Språkkunnskaper er av vesentlig betydning i dagens internasjonale skipsmiljø. Velferden tilbyr leie av språkkurs for kr 50,- pr. måned + MVA. Antall utleide språkkurs har gått ned de siste årene. Formodentlig skyldes dette at muligheten for språkopplæring på andre måter er mer tilgjengelig enn tidligere. Gevinsten ved å benytte Velferdens ordning er heller ikke like stor som da vi kunne tilby de mer omfattende og kostbare Linguaphone kursene. Disse kan ikke lenger skaffes. Videre er vi pålagt å beregne mva. på utleie av språkkurs. Det kan derfor være like fordelaktig for interesserte å kjøpe de rimeligere språkkursene fremfor å leie. Dessuten kan brukerne da beholde kurset til odel og eie. Velferdens ordning er imidlertid fremdeles gunstig ved leie av Univerb språkpakker for kortere perioder Antall språkkurs Fritidspakker Hovedkontoret og stasjoner formidler fritidspakker til skip via rederier, agenter og lignende. Den består av et bredt utvalg spill beregnet på en internasjonal besetning. Velferden har egne utestasjoner i Aberdeen, Rotterdam og Port Said der lokalt ansatte stasjonsledere yter velferdsservice til norskeide skip. Stasjonslederne gjennomfører skipsbesøk medbrakt lokalaviser utvalgt med tanke på det enkelte skips besetning, distribuerer nyhetsbrev, bokkasser og gir generell havneinformasjon. Videre motiverer stasjonslederne til kultur- og fritidsaktiviteter om bord og informerer om våre øvrige velferdstilbud. Stasjonene i Aberdeen og Rotterdam arrangerer også årlige idrettsuker. På stasjonene tilbys bruk av leseværelse med norske aviser og blader, Navigare, bibliotek- og telefonservice, TV og tilbud om kjøp av fritidspakker og kultfilmen Martha. Stasjonslederne kan også tilrettelegge for sighseeing og shopping dersom kapasiteten tilsier det. Stasjoner og kontakter Statistikken viser at til tross for skipenes korte liggetider benyttes leseværelsene fremdeles, men antall besøk har gått ned fra 1926 i 2010 til 1397 i Antall gjennomførte skipsbesøk har også hatt en svak nedgang fra 5362 i 2010 til 5152 i Nedgangen skyldes at tiden som medgår til avisprintingen går på bekostning av tilgjengelig tid til skipsbesøk. Noe av nedgangen kan formodentlig også i 2011 knyttes til etterdønninger av finanskrisen med færre skipsanløp og passeringer enn fjoråret. Til tross for urolighetene i Egypt, har antall skipsbesøk fra vår stasjon ved Suezkanalen vært stabil. utgjør antall bokbyttekontakter 17 stasjoner og kontakter i inn- og utland. Stasjonene får jevnlig tilsendt nyere bøker fra hovedkontoret. Velferden har lang tradisjon med å benytte aktuelle kontaktskip for å viderebringe bokkasser til våre byttestasjoner. Sjøfartsdirektoratets hovedkontor supplerer stasjonene jevnlig med nyere bøker. Bøkene formidles via skipsbesøk eller besetningen oppsøker leseværelsene selv. Hovedkontoret tar også imot bestillinger og er behjelpelig med å levere bokkasser via agenter i Norge. Ved ledig kapasitet, foretar Velferden også selv skipsbesøk medbragt bokkasser i Haugesundsdistriktet. På tampen av året ble det også startet et forsøk med skipsbesøk i Bergen ved at en av Velferdens ansatte er midlertidig lokalisert ved stasjon Bergen. Prosjektet fortsetter i I Port Said, blir bokbytter og andre velferdstilbud hovedsakelig formidlet via båten Velferden til passerende skip. Deltakelsen på idrettsaktiviteter og arrangementer mens skip ligger til kai svinger for utestasjonene sin del. Med i statistikken er også antall som har deltatt i Bergen Championship for cruiseskip. 10

11 Stasjoner og kontakter Aberdeen Aberdeen er først og fremst en supplyhavn, og anløpes av omlag skip hver måned. Her finner vi fortsatt overveiende norsk bemanning, også som underordnet mannskap. Stasjonen dekker havnene i Aberdeen, Montrose og Peterhead. Stasjonen tilbyr miniklubb med internett, norske TV-kanaler, DVD, biljard, dart, bibliotek og norske aviser og ukeblader. Åpningstidene er kl. 18:00-22:00 hver kveld unntatt lørdager Aberdeen Bokbytter Skipsbesøk Serviceoppdrag Besøk leseværelse Personer i idrett Personer på arrangement Personer transport Rotterdam En stor del av kapasiteten er knyttet til skipsbesøk medbragt aviser og bokesker. På grunn av den store avisetterspørselen ble den opprinnelige avisprinteren erstattet med en ny og bedre modell med større magasin. Aberdeen topper avisstatistikken og det medgår mye papir, men så lenge sjøfolkene er fornøyde er det verdt innsatsen. Stasjonen hadde en del problemer med bilen i 2011, men dette ser ut til å ha løst seg. Det samlede besøket på klubben var ca. 860, men kunne gjerne vært høyere. 17.mai arrangementet og julefeiringen ble tatt vel imot med henholdsvis 40 og 22 besøkende. 292 personer har deltatt på bowling. Det ser ut til at besetningene har litt mindre tid til fritid. Vi hadde også vår årlige idrettsuke som samlet 85 deltakere fra norske, danske og svenske skip. Glenfiddich distilleri er fortsatt den mes populære sightseeingturen, og det ble gjennomført fem turer dit. Det er fortsatt mange norske båter med Aberdeen som base. imellom forsvinner noen lengre avgårde for så å bli erstattet av nye. Havnen i Aberdeen er i stadig utbedring da de nye båtene som kommer er en del større og trenger mer plass. Bokbytter Skipsbesøk Serviceoppdrag Besøk leseværelse Personer i idrett Personer på arrangement Personer transport Rotterdam Rotterdam er Europas største havn, og blant de største i verden. Stasjonen dekker hele Rotterdamområdet, inkludert Dordrecht, Zwijndrecht, Moerdijk, Amsterdam, Beverwijk, Velsen, Ijmuiden, Den Helder, Europoort, Terneuzen og Vissingen. I 2011 ble Velferdens nye lokaler i sentrum av Rotterdam innviet. Samtidig ble sjømannssenteret i Heijplaat (også kjent som Stadion Norge ) nedlagt. Heijplaat har gjennom mange tiår vært omdreiningspunktet for stasjonen i Rotterdam. Skipsanløpene har vært mindre konstant enn før, med få anløp noen måneder og ekstra mange anløp andre måneder. En av grunnene kan være at rederiet Seatrans har flagget alle sine fartøy ut av NIS, og de alene hadde vel ca anløp i året. Også Wilson Expres, den siste båten fra rederiet Wilson er blitt flagget ut. Båten som har vært fast gjest hver torsdag har alene stått for en nedgang på 52 anløp i året. Rederiet KG Jeppesen har imidlertid stått for en kraftig økning den siste tiden. Også offshore båtene i både Rotterdam, og Den Helder har vært svært aktive i I tillegg til godt besøk på bowlingbanen, gokartbanen, og mange shopping/ sightseeingturer, ble 17.mai i Den Helder en stor suksess. Sportsuken i Den Helder er også populær, men vil bli avholdt over flere enkeltdager fremover da det er vanskelig å forutsi når båtene er inne. Et nytt tiltak initiert av Velferden er Odfjell Bowling Cup som skal kjøre året ut og avsluttes med en vinner i Som en slags generalprøve for turneringen arrangerte vi en bowlingkveld med deltakere fra Bow Clipper, og Bow Sirius. Odfjells kontor i Rotterdam støttet arrangementet med transport, og premier. 11

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars Gøteborg 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars, Gøteborg For mer informasjon og påmelding: www.seatime.se 24 timmars Gøteborg,

Detaljer

HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER?

HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER? HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ og nautikk utdanning Av:

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

NAVIGARE. Piratene herjer som aldri før. Har du lyst til å jobbe i Sjøfartsdirektoratet? Ny SPS-kode. Bokhøsten 2008 Side 36 37

NAVIGARE. Piratene herjer som aldri før. Har du lyst til å jobbe i Sjøfartsdirektoratet? Ny SPS-kode. Bokhøsten 2008 Side 36 37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2008 Piratene herjer som aldri før Side 6 11 Har du lyst til å jobbe i Sjøfartsdirektoratet? Side 12 17 Ny SPS-kode Side 20 23 Bokhøsten

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Innhold. Årsrapport 2000

Innhold. Årsrapport 2000 2 Innhold Årsrapport 2000 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo www.udi.no E-post: udi@udi.no Ansvarlig: Informasjonsenheten Design: Ashley Booth Design AS Trykk: Løren Grafisk

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 MEDLEMSBLAD FOR PARAT EN ARBEIDSTAKER- ORGANISASJON I YS Parat Irene Beyer Trener sjøløver i Bergen side 8 Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 1 2013

Detaljer