Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I 2007... 3 SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR 2007... 5"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Om velferdstilbud til sjøfolk Underavdeling Arbeids- og levevilkår Velferden

2 Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR Servicetilbudene - generelt... 5 Informasjonskanaler... 5 Avistjeneste, tidsskrifter og annen nyhetsformidling... 6 Tidsskrifttjenesten... 6 Bibliotektjenesten... 7 Filmtjenesten... 8 Fotokonkurransene for sjøfolk... 9 Idrettstjenesten...10 Nordisk- og internasjonalt samarbeid...11 Stasjoner og kontakter...11 Studietjenesten, hobby- og andre fritidsaktivieter...13 Utleie av språkkurs...13 Båtførerpøven...13 Fritidspakker...13 Linjedåp...13 ÅRSRAPPORTTALL

3 Stasjons- og kontaktnettet i 2007 Sjøfartsdirektoratet ser på positive aktiviteter og motivasjon av mannskapene som en vesentlig faktor i forhold til sikkerhet om bord. Gode velferdstilbud er en viktig del av dette aspektet. Velferdstilbudene til sjøfolk er forsøkt tilrettelagt innenfor rammene til den ratifiserte ILO-konvensjon nr. 163 om sjøfolks velferd om bord og i land. Tilbudene er administrert av underavdeling Arbeids- og levevilkår. Underavdelingen har som målsetting å tilby kultur- og fritidsaktiviteter til sjøfolk på norske skip - i samråd med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, samt tilrettelegge forholdene for utenlandske skip som anløper et utvalg norske havner. Tilbudene er formidlet hovedsaklig gjennom underavdelingen i Haugesund, samt også gjennom stasjoner og kontakter i Norge og utlandet. Det er dessuten et utstrakt samarbeid med Sjømannskirkene, og med nordiske og internasjonale velferdsorganisasjoner. På norskekysten er det gitt service til skip som har anløpt Narvik, Mongstad, Odda, mens en utenriks har lokalt tilsatte medarbeidere i Aberdeen, Port Said og Rotterdam. Vi har faste avtaler med samarbeidspartnere i Dunkerque, Houston og Singapore. En betydelig del av aktivitetene er organisert direkte fra direktoratets hovedkontor. Antall ansatte Lokaliteter Sjøfartsdirektoratet: 6 personer Sjøfartsdirektoratet Stasjoner: Aberdeen Stasjonsleder Kontor/Leseværelse Port Said Stasjonsleder Kontor/Leseværelse 4 båtfolk Egen båt Rotterdam Stasjonsleder Kontor i det internasjonale Sjømannssenteret på Heyplaat Idrettsanlegg Ansatt Velferden pr Stasjonslederne i utlandet: Eli Farstad (Rotterdam), Elagha Salah (Port Said), Erna Christie (Aberdeen) Hovedkontor Haugesund: Torbjørn Husby (underdirektør Arbeids- og levevilkår), Terje J. Eriksen (bibliotek), Line M. Hanssen (bibliotek, eksp.), Per Erik Nielsen (fotokonkurransen/avis), Kaare Hausken (idrett), Trine Carin Tynes (film) Kontakter i 2007 Dunkerque (Konsul Ola Sætren) Houston (Sjømannskirken) Mongstad (Internasjonalt sjømannssenter) Narvik (Internasjonalt sjømannssenter) Odda (Velferdsklubb for sjøfolk) Singapore (Sjømannskirken) 3

4 Servicetilbud Avistjeneste, tidsskrifter og nyhetsformidling: Norsk avistjeneste (lokalaviser) - norsk telefaksavis (NTB) Filippinske og andre fremmedspråklige aviser/magasiner Elektronisk nyhetsbrev på engelsk fra Filippinene og Polen Engelskspråklig nyhetsblad (Newsweek) Utsendelse av norske, engelskspråklige og filippinske populærmagasiner Bibliotektjenesten: Utlån av norske og engelske bøker Individuell bibliotektjeneste - gjennom direkte bestilling Leserinfo, temalister Filmtjenesten: Utleie av kinoaktuelle spillefilmer på DVD (norsktekstet) til skip Månedlig filmguide Forfilm (personlige sikkerhetsfilmer og generell info.) Salgsfilmer til Port Said. Formidler sikkerhetsfilmer til rederier om personlig sikkerhet Salg av kultfilmen Martha Fotokonkurransen: Arrangerer årlig nasjonal fotokonkurranse Samarbeid årlig nordisk fotokonkurranse Havneinformasjon: Havneinformasjon i Norge gjennom den engelskspråklig havneguiden Guide to Norwegian Ports, Idrettstjenesten: Informasjon/motivasjon/fokus på trim og mosjon for økt helse og trivsel Arrangør av trim- og idrettstilbud, turneringer etc Registrering av merkeprøver Premiering av innsendte resultater Arrangering av Nordic Summer Cup for cruiseskip Stasjoner/kontakter: Stasjoner og kontakter i Norge og utlandet tilbyr: Skipsbesøk Shopping og sightseeing Sports- og trimaktiviteter Leseværelser/klubber med aviser/tv, telefonservice, Internett osv. Velferdens generelle tilbud Innkjøp av velferdsmateriell Sosiale aktiviteter, sykebesøk, etc. Studietjenesten, hobby- og andre fritidsaktiviteter Utleie/salg av språkkurs Formidler forskjellige fritids- og studiekurs Formidler materiell til båtførerprøven/kurs om bord Formidler salg av fritidspakker og annet velferdsutstyr Formidler sertifikater og informasjon om Linjedåpsseremonien 4

5 Årsmelding for 2007 Underavdeling Arbeids- og levevilkår - Velferdstilbud til sjøfolk Servicetilbudene - generelt Det store multinasjonale innslaget blant mannskapene er en utfordring for underavdelingen. Med utsendelse av elektroniske nyhetsbrev med dagferske nyheter fra Filippinene og Polen i tillegg til den norske faksavisen fra NTB, har vi i stor grad forbedret nyhetsformidlingen til sjøfolkene. Vi har også et nordisk samarbeid hvor flere av våre stasjoner mottar svenske og danske aviser. Filmtjenesten har siden overgangen til DVD-filmer hatt jevn økning. Det utarbeides en egen filmguide til hver utsendelse, samt filmomtale i Navigare. Det kopieres inn sikkerhets-kortfilmer i hver månedlige utsendelse, hvilket har en klart motiverende effekt i forhold til egen og andres sikkerhet om bord. Sjømannsidretten registrerer også for 2007 økning i antall deltakere i individuelle trim- og mosjonsaktiviteter, samt i gjennomføring av forskjellige merkeprøver. Behovet for å holde seg i form synes stadig mer akseptert, og flere rederier går inn for å organisere egne aktiviteter for sine ansatte. Vi registrerer også økt interesse for deltakelse i fellesaktiviteter i forbindelse med turneringer og mer konkurranserelatert idrett, hvor sjøfolk hjemme på avspasering kan samles. Besøket ved våre leseværelser/klubber på norskekysten er relativt stabil. Etter flere års venting ble omsider minibussen på Mongstad skiftet ut til ny driftssikker modell på slutten av året. Leseinteressen og etterspørselen etter bytte av bøker/bokesker holder seg godt, selv om vi av budsjettmessige hensyn dessverre har måttet redusere innkjøpet av nye bøker. Statistikken viser noe større antall bokbytter enn tidligere. Det er i løpet av året sendt ut forskjellige oversikter/boklister Liker du å lese, som resulterer i en rekke individuelle bokbestillinger. Vi har også årlig presentasjon av høstens nye bøker i Navigare. Informasjonskanaler Underavdelingen og stasjonene/kontaktene formidler hovedbrosjyren Velferdstilbud, samt spesialbrosjyrene Guide to Norwegian Ports, Sjømannsidretten og Sjømannssaker. Sammen med resultatlister og forskjellige publikasjoner, samt opplysningsmateriell utgitt av ICSW, blir dette distribuert til interesserte mottakere. Underavdelingen deltar på informasjonsmøter med aspiranter og kansellister fra Utenrikstjenesten. I hver utgave av informasjonsbladet Navigare presenteres flere sider med nyheter, resultatlister og aktuelle informasjoner fra velferdsarbeidet. Sjøfartsdirektoratets nettside vil også bli benyttet i større grad fremover til å informere om underavdelingens aktuelle servicetilbud. 5

6 Avistjeneste, tidsskrifter og annen nyhetsformidling Tjenesten er som tidligere år basert på et spleiselag der en god del kommuner bidrar ved å tegne abonnementer på avisene i samsvar med antall sjøfolk hjemmehørende i kommunen. Selv om det er en reduksjon i kommunenes bidrag kan vi opprettholde en tilfredsstillende avistjeneste. ved at Sjøfartsdirektoratet supplerer med en del abonnementer. Spesielt gjelder dette storbyavisene. Avisene sendes til Skipspost som fungerer som vår samlesentral på Gardermoen hvor avisene blir fordelt og sendt videre til en rekke sjømannskirker, velferdsstasjoner og andre kontakter rundt om i verden. Disse bringer avisene om bord ved skipsbesøk. Det ble sendt ca 400 abonnementer, fordelt på ca 60 forskjellige lokal- og distriktsaviser, til 5 velferdsstasjoner/kontakter og 16 sjømannskirker. I tillegg er det etablert salg av hovedstadsaviser hos flere mottakere. Stasjonene er dessuten behjelpelige med å formidle engelskspråklige aviser og nyhetsmagasiner, eller fra andre aktuelle nasjonaliteter. I samarbeid med USS klubben i Manila distribueres et utvalg filippinske aviser og magasiner. Hver fjortende dag flysendes disse til sentrale stasjoner og kontakter, og bringes om bord sammen med våre øvrige aviser. NTBs faksavis videreformidles daglig til våre 8 stasjoner/ kontakter i utlandet, som kopierer og bringer avisen om bord. Et tilsvarende elektronisk nyhetsbrev med utvalgte filippinske og polske nyheter har det meste av året blitt sendt våre stasjoner som , og med avtale om at de kan kopieres og bringes om bord. Tidsskrifttjenesten Det blir sendt forskjellige populære og aktuelle norske og engelskspråklige tidsskrifter til stasjonene/kontaktene for distribusjon til interesserte sjøfolk. Det engelskspråklige ukemagasinet Newsweek formidles hovedsakelig via våre norske kontaktstasjoner.ved leseværelset i Aberdeen selges det norske ukeblader. 6

7 Bibliotektjenesten Total sirkulasjon norske bøker: Levert om bord: Tatt i land: Total sirkulasjon utenlandske bøker: Levert om bord: Tatt i land: I tillegg til disse tallene kommer bytter mellom skip og stasjoner som ikke registrerer bokbytter til oss, for eks. internasjonale sjømannsklubber, direkte mellom skip etc. Bokkjøp 2007: Kjøp Inngående beh. Avskrevet Antatt beholdning 1/1-08 Norske innbundne: (7 år) Norske pocket : (3 år) Total antatt beholdning norske pr. 1/1-08 Kjøp Inngående beh. Avskrevet Antatt beholdning 1/1-08 Engelske pocket (3 år) Total antatt beholdning engelske pr. 1/ Kommentarer: Den totale mengden bøker synker fremdeles til tross for at avskrivningstakten på pocketbøker er hevet fra 2,5 til 3 år. Årsaken er budsjettets størrelse og stigende innkjøpspriser. Vi har gjort innkjøp av nye tilbudsbøker for ikke å komme for skjevt ut i bokmengden. Vi har i løpet av året utgitt tittellister, Liker du å lese, over bøker for individuell bestilling. Det er også utsendt lister over bøker fra vårt spesialbibliotek for sjø- og krigslitteratur. I tillegg til dette har vi hatt en bred presentasjon av høstens bøker i Navigare. Boksirkulasjonen Den totale sirkulasjonen har sunket svakt i år. Det har imidlertid kommet mange nye skip som har blitt supplert med bøker uten at vi har mottatt noen i retur, og byttene for dem er ikke systematisert ennå. Dette gjør også utslag på lagerbeholdningen vår, men vi har kompensert noe ved noe økte innkjøp i år. Når det gjelder engelske bøker er utslaget enda større. Bokbytte i Port Said Tilbakemeldingene tyder på at leseinteressen holder seg så lenge kvaliteten på våre produkter er god. Konklusjon Med en stadig stigning i bokprisen, har vi igjen fått en svekking av boktilbudet. Dette vil gå ut over kvaliteten på tjenesten og på bokmengden man kan tilby. Leseinteressen synes relativt stabil. Ytterligere forbedring er avhengig av den til enhver tid rådende budsjettsituasjon. Prisene på bøker øker fremdeles mer enn inflasjonen ellers i samfunnet, noe som ytterligere forvansker vår situasjon. 7

8 Filmtjenesten Filmtjenesten er et velferdstilbud til sjøfolk på norske/norskeide skip og tegnes som en abonnementsordning. Tilmeldte skip mottar månedlig en filmpakke med 6 kinoaktuelle kvalitetsfilmer. Rettigheten til visning av filmkopiene gjelder for et år. Filmen må deretter destrueres. Status skip i tjenesten Pr Pr Pr Pr Trenden med gradvis nedgang frem til 2004, snudde etter overgangen til DVD-formatet i løpet av I motsetning til tidligere benyttede VHS-format, gir DVD-formatets valgmuligheter på dubbing og undertekster bedret tilgjengeligheten for dagens internasjonale mannskap på norske/norskeide skip. Videre reflekterer den økte etterspørselen etter våre velferdstilbud formodentlig også den økte byggeaktiviteten i bransjen. Antall skip i tjenesten tilsier at over sjøfolk har tilgang til filmene. I realiteten er det faktiske antallet sjøfolk som har benyttet tjenesten i 2007 enda større grunnet stadig endringer i abonnentmassen. Det er åpnet 85 nye abonnement i løpet av året, mens 58 abonnement er avsluttet grunnet salg, opphugging, utflagging osv. Netto økning siste året er dermed 27. Dessuten er det gjort endringer i 64 abonnement som følge av endret mannskapstall, leveringsadresse eller lignende. Filmutvalg Tilgangen på gode filmer har tilfredsstilt målsettingen om at filmpakkene skal inneholde nye og kinoaktuelle filmer med bredde i ulike sjangere. For å kunne tilby et best mulig filmprogram, fordres at vi har flere leverandører som til sammen dekker de ulike filmbyråene/produsentene og har de spesielle rettighetene som kreves for visning til sjøs. Film er ferskvare og vår filmtjeneste har den samme utfordringen som kinoene: tiden fra kinopremiere til sperrefristen på utleie/kjøpe-dvd kortes stadig inn. Vårt varemerke er å kunne tilby sjøfolk gode kvalitetsfilmer samtidig med, og gjerne før kinopremiere i Norge. Det er derfor gledelig å bemerke at vi fremdeles oppfyller dette kriteriet. Nesten hver måned har minst en av titlene faktisk norgespremiere om bord på skip tilknyttet filmtjenesten. Filmomtaler og markedsføring Hver måned blir det utarbeidet en filmguide som omtaler filmpakkens titler med regissør, skuespillere, sjanger, varighet og kort synopsis på norsk og engelsk. Vi har også fast spalte med presentasjon av kommende filmer i Navigare, samt hatt oppslag om ordningen i utgave 4/2007 i forbindelse med besøk på rederikontor og intervju med mannskap på skip tilsluttet filmtjenesten. Planen med å markedsføre tjenesten med månedlige filmomtaler på internett startet opp fra januar Sikkerhetsfilmer Som et ledd i arbeidet for å styrke bevissthet om personlig sikkerhet og forebyggende sikkerhetsarbeid om bord, fortsetter vi praksisen med å kopiere inn sekvenser fra sikkerhetsfilmer som forfilm på en av spillefilmene i de månedlige forsendelsene. Her ligger det et stort potensial for å nå et stort antall sjøfolk. Kultfilmen Martha selger jevnt og trutt fra vårt Salg 2007 Salg 2006 Salg 2005 hovedkontor og utestasjoner. DVD-filmen er utstyrt med undertekster på de nordiske språk og engelsk samt (hvorav 140 stasjoner) tilleggsmateriale. Filmen ble produsert i års jubileet ble markert med en større artikkel i Navigare 03/07 og førte til ny oppsving i etterspørselen. Ønske om norske filmer på programmet Tross vår intensjon om å presentere flere skandinaviske suksessfilmer, er det fremdeles de engelskspråklige filmene som dominerer. Dette henger sammen med at våre skandinaviske leverandører som har de spesielle rettighetene for visning til sjøs, for det meste formidler engelskspråklige filmer. Det fordres også at ønskede skandinaviske filmer er tilgjengelig med engelsk undertekstvalg. Den svenske kritikerroste filmen Farväl Falkenberg er eneste skandinaviske film som ble sendt ut i

9 Fotokonkurransene for sjøfolk Den norske fotokonkurransen for sjøfolk samlet i 2007 til sammen 39 deltakere med totalt 180 bilder. Samtlige av årets bidrag var digitale. Det har vært en markant økning hvert år i antall deltakere og innsendte bidrag. Vinneren i Fotokonkurransen 2007 ble kaptein Finn Jørgensen på M/V Tor Viking II med foto av matros Gustav Harsvik som sitter og spleiser ei trosse. De 15 beste bidragene gikk videre til en nordisk finale. Her ble det dansk vinner, Allan Kristensen D/S Torm. Man fant ingen norske blant de fem beste, men to norske bidrag fikk hederlig omtale, Jørn Lavre M/V Vinland og Henning Olsen M/V Havila Mars. Innsendelser til fotokonkurransen presenteres ved bl.a. informasjonsmøter og andre anledninger, og benyttes i Navigare, Sjøfartsdirektoratets årskalender samt en rekke maritime publikasjoner og trykksaker. Også ICSW`s internasjonale publikasjoner benytter bidrag fra fotokonkurransen. 2. premie Linda Midtbø - Bow Cecil 3 3. premie Henning Olsen - Havila Mars 1 4. premie Finn Jørgensen - Tor Viking II premie Finn Jørgensen - Tor Viking II 04 9

10 Idrettstjenesten Følgende idrettsarrangement og konkurranser har blitt gjennomført i løpet av året Friidrettsmesterskapet 16 skip Deltakere "Sjøtrim" mesterskapet Bowlingmesterskapet Fotball - "Nordsjøcupen" Hanstholm Fotball - "Bergen Championship" Blåmyra sjømannsgolf Bergensmesterskapet i fotball som arrangeres over årets tre sommermåneder kan notere seg for meget god deltakelse nok en gang. Dersom vi nå kan få byen til å ta litt initiativ som vertskap, så ser fremtiden meget lys ut for dette tiltaket ovenfor norsk og internasjonal cruisefart. Vi er godt på vei, idet både baneforhold og avslutningsarrangement vil bli byens ansvar allerede i MV Delphin vant Bergen Championship Her mottar de premien på Brann stadion en forgylt versjon av landslagskaptein Martin Andresens fotballsko. Antall norske skip som deltok i de internasjonale seriene innen "Sports of the Seven Seas : Fotball Volleyball Basketball Bordtennis Oversikt over utviklingen innen våre trimrelaterte konkurranser med tilhørende ferdighets- og distansemerker: Idrettsmerket Sykkelplaketten Maratonmerket Kanalsvømmemerket Sjøtrimmerket Styrkeløftmerket For første gang siden 1990 har vi hatt en liten nedgang i aktivitetene på flere fronter. Dette har mange årsaker, og spesielt har vi merket nedgang i deltakelsen blant Color Line sine mange skip og mannskaper. Dette mener vi har en nær sammenheng med flyttingen. Når vi forsvinner fra nærmiljøet har vi mindre mulighet til kontakt med mannskapene for å motivere og inspirere til deltakelse og fysisk aktivitet om bord, men må inntil videre prioritere andre oppgaver. Årets idrettsmerkeskip blir årlig hedret av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité med pokaloverrekkelse. Frem til Et utvalg av premier og utmerkelser fra den årlige sjøtrimkonkurransen. Sykkelplaketter, 5-års statuetter, 10-års plaketter og krystall som utdeles etter 15, 20 og 25 års innsats. direktoratets flytting til Haugesund har dette foregått i Oslo Rådhus i forbindelse med presentasjoner av Oslo Idrettskrets og utdeling av Oslo kommunes priser og ærespriser for det forgangne år. I fjor ble den gjeve pokalen for beste idrettsmerkeskip 2006 utdelt til kaptein Svein Helge Vikra på lpg/c Berge Eagle. Overrekkelsen skjedde i forbindelse med Haugesunds aller første Idrettsgalla der lokale idrettsutøvere ble premiert for prestasjoner både lokalt og internasjonalt året før. Skoleskipet Sjøkurs fra Kristiansand ble årets idrettsskip i 2007 med tilnærmet 100% oppslutning om bord. 10

11 Nordisk- og internasjonalt samarbeid Det nordiske samarbeidet er av vesentlig betydning for utnyttelse av ressursene, og de nordiske velferdstjenestene har faste møter både på lederplan og innen emneområdene IT og media, idrettsledere og fotokonkurransene. Servicetilbud til alle skandinaviske skip tilbys ved velferdsstasjonene i Port Said og til en viss grad ved klubben i Aberdeen. I tillegg er det et utstrakt samarbeid mellom de skandinaviske velferdsrepresentantene i Rotterdam. Sjøfartsdirektoratet spiller en betydelig rolle i ICSW og har fra 2004 innehatt formannsvervet i organisasjonen. Den internasjonale velferdskomiteen jobber med flere prosjekter spesielt innen kommunikasjon og helsespørsmål, hvilket også kommer norske skip og sjøfolk til gode. Vi er også sterkt involvert i arbeidet i underkomiteen for sjømannsidrett (ISS). Vi har hatt et samarbeid med United Seamen's Service (USS), med service til norske skip i Tokyobukta (opphørt 1. juli). Samarbeidet med USS i forbindelse med utsendelse av filippinske aviser/magasiner fra Manila er videreført. Vi nyter godt av internasjonalt samarbeid også på flere andre steder, både med organisasjoner og privatpersoner. Stasjoner og kontakter Houston Kontaktstasjoner: Narvik Mongstad Odda Singapore Aberdeen Port Said Rotterdam Dunkerque Velferden har egne utestasjoner i Aberdeen, Rotterdam og Port Said der lokalt ansatte stasjonsledere yter velferdsservice til norskeide skip. Stasjonslederne gjennomfører skipsbesøk medbrakt lokalaviser utvalgt med tanke på det enkelte skips mannskap og distribuerer nyhetsbrev, bokkasser og gir generell havneinformasjon. Videre driver stasjonslederne motiveringsarbeid for initiering av kultur- og fritidstilbud om bord og formidler informasjon om Sjøfartsdirektoratets øvrige velferdstilbud: idrettstjenesten, filmtjenesten, fotokonkurransen, språkkurs, linjedåpssertifikater, båtførerprøven og fritidspakker. 11

12 På stasjonene tilbys sjøfolk blant annet leseværelse med norske aviser og blader, sjømannsbladet Navigare, salg av fritidspakker og kultfilmen Martha samt bibliotekservice. Besøkende kan låne telefon for å ringe hjem. Stasjonslederne bidrar også med å tilrettelegge for sightseeing og shopping. Statistikken viser en liten nedgang i antall besøk på leseværelsene fra 2333 i 2006 til 2169 besøk i Samtidig er etterspørselen etter våre tjenester i form av skipsbesøk og velferdsservice stadig like stor og rapportene viser at antall skipsbesøk gjennomført av våre stasjoner/kontakter har steget. Antall gjennomførte skipsbesøk økte fra 3586 i 2006 til 4175 i Totalt utgjør antall bokbyttekontakter 11 stasjoner/kontakter i inn- og utland. Stasjonene får jevnlig tilsendt nyere bøker fra hovedkontoret. Velferden har lang tradisjon med kontaktskip for å viderebringe bokkasser til våre byttestasjoner. For tiden har vi avtaler med skipene Emma og SC Aberdeen om fri forsendelse av bøker til henholdsvis Rotterdam og Aberdeen. Det blir også sendt bøker til Port Said via Rotterdam, hvor Sjømannskirken der bistår med å viderebringe bokkassene til aktuelle skip som skal passere Port Said. Ellers benyttes Skipspost AS til forsendelse av bøker og diverse til stasjonene/kontaktene både innenlands og utenlands. Sjøfartsdirektoratets hovedkontor supplerer stasjonene jevnlig med nyere bøker. Skipene er påpasselige med å få byttet bokkasser mens de ligger i havn enten ved å kontakte stasjonslederne før anløp for avtale om skipsbesøk eller ved å oppsøke leseværelsene selv. Hovedkontoret er også behjelpelig med å levere bokkasser til agent i Haugesundsdistriktet ved direkte henvendelse. I Port Said, blir bokbytter og andre velferdstilbud på forespørsel for det meste formidlet via båten Velferden til passerende skip. Rapportene viser at deltakelsen på idrettsarrangementer mens de ligger til kai har gått noe ned. I 2006 var tallet 658, mens i 2007 ble det registrert 543 personer som deltok ved idrettsarrangementer stelt i stand av stasjonene våre. Nedgangen skyldes formodentlig at mange nye skip i dag er utstyrt med egne trimrom. Stasjonen i Aberdeen betjener hovedsakelig olje- og supplyskip, samt installasjoner i Nordsjøen via supplyskip og helikopter. Her finner vi fortsatt overveiende norsk bemanning, også som underordnet mannskap. Antall gjennomførte serviceoppdrag har her økt fra 3403 i 2006 til 3562 i Antall skipsbesøk må sees i forhold til andre typer serviceoppdrag. Med kun én ansatt tilsier et høyere antall skipsbesøk mindre kapasitet til eksempelvis sightseeing. Stasjonen i Port Said (Suez-kanalen) yter velferdsservice til alle skandinaviske skip som passerer i kanalen. I den senere tid har også flere supplyskip med norsk bemanning operert på gass- og oljefeltene utenfor kysten. Etterspørselen etter våre velferdstilbud har økt siste året og antall skipsbesøk har steget fra 608 i 2006 til 1103 i Antall registrerte serviceoppdrag har også økt fra 110 til 998 og antall bokbytter steg fra 844 til Stasjonen i Rotterdam samarbeider tett med den lokale sjømannskirken, hvilket gjør det mulig å yte service også i flere andre havnebyer utenom Rotterdam-området. Grunnet spesielle forhold ble samarbeidet fra 15. oktober utvidet ytterligere med en særskilt tidsbegrenset avtale der Sjømannskirken representerer Sjøfartsdirektoratet på norske skip. Primært gjelder dette formidling av informasjon om våre velferdstilbud, distribuere aviser/tidsskrifter, bibliotekservice, generell havneinformasjon og besvare henvendelser til stasjonen. I den utstrekning kapasiteten tillater det, tilsier avtalen at Sjømannskirken også skal motivere til kultur- og fritidsaktiviteter om bord. Konsulatet i Rotterdam har månedlige kontaktmøter med velferden. Kontakter utland: I Dunkerque har vi også i 2007 videreført den løpende avtalen med konsul Ola Sætren, som i egenskap av såkalt lokal kontakt utfører enklere velferdstjenester. Havnen har for øvrig mye anløp av bøyelastere fra Nordsjøen, med full norsk bemanning. I Houston og Singapore er avtalene med de lokale norske sjømannskirkene også videreført. Fra hovedkontoret sendes også bokkasser til sjømannskirkene i Antwerpen, Hamburg, London og Houston, slik at skip kan foreta bokbytter her. Kontakter norskekysten: På norskekysten gis det service til norske og utenlandske skip i Narvik, Mongstad, Odda og Haugesundsområdet. I tillegg foregår det en betydelig aktivitet med hensyn til formidling av tilbud og generell velferdsservice direkte fra Sjøfartsdirektoratets hovedkontor. 12

13 Studietjenesten, hobby- og andre fritidsaktivieter Utleie av språkkurs Utleie av språkkurs omfatter Linguaphonekurs på flere språk. Ordningen er tilpasset utenlandske mannskaper, med for eksempel kurs i norsk og engelsk. Størst interesse er det for engelsk og spansk språkkurs. Det ble formidlet 12 språkkurs i Båtførerpøven Det har vært en lang og god tradisjon for sjøfolk å ta båtførerprøven om bord på norske skip. Dette har gjerne vært gjennomført slik at flere sjøfolk går sammen om å ta undervisning om bord med kapteinen som veileder og der undervisningen avsluttes ved at deltakerne avlegger prøven om bord med kapteinen som sensor. Bestått prøve har resultert i båtførerbevis. Velferdstjenesten har inntil 2006 administrert denne ordningen og ajourholdt databasen over utstedte båtførerbevis til sjøfolk. Fra innførte Sjøfartsdirektoratet nye rutiner som spesielt berører sensor for prøven og utstedelse av bevisene. Det ble inngått en samarbeidsavtale med Norsk Test AS om å føre og å vedlikeholde Sjøfartsdirektoratet database over personer som har bestått båtførerprøven. I tillegg skal Norsk Test AS utstede alle båtførebevis i form av plastkort. I påvente av utredningsarbeidet knyttet til obligatorisk båtførerbevis, har Sjøfartsdirektoratet vært noe tilbakeholden med å tilby båtførerprøven om bord på skip. Det har imidlertid jevnlig kommet forespørsler og ønsker om dette, og direktoratet har derfor på nytt tatt opp igjen en midlertidig ordning slik at sjøfolk kan ta båtførerprøven om bord. (Mulig krav om obligatorisk bevis kan imidlertid vanskeliggjøre videreføring av dagens ordning på permanent basis.) For å kunne ta båtførerprøven om bord, må kaptein/overstyrmann være registrert som, eller søke om å bli, godkjent sensor. Forutsetningen er at vedkommende har godkjent sertifikat (minimum D5L). Underavd. Sjøvett og fritidsfartøy godkjenner og ajourholder lister over godkjente sensorer og videre-formidler båtførerprøvene. Norsk Test AS oppretter kontakt med den nye sensoren, som får retningslinjer for innrapportering av kandidater til Norsk Test AS. Med godkjenning følger sensorhåndbok og retningslinjer for Båtførerprøven. Velferdens rolle har siden høsten 2006 vært å formidle informasjon om ordningen og formidling av kursmateriell til skip der sjøfolk ønsker å gjennomføre undervisning om bord. Utpakking av fritidspakke om bord på Edda Fauna. Fritidspakker Hovedkontoret og stasjoner formidler fritidspakker til skip via rederier, agenter og lignende. Den består av et bredt utvalg spill beregnet på en internasjonal besetning. På oppdrag ble det i tillegg formidlet en del enkeltspill, som dekksgolf, bingomateriell og elektronisk dart. Linjedåp På anmodning er det sendt informasjon om arrangering av linjedåpsseremoni om bord. Det er formidlet 570 ferdigtrykte linjedåpssertifikater på norsk og/eller engelsk fordelt på 22 skip der besetningsmedlemmer skal passere ekvatorlinjen for første gang. 13

14 Årsrapporttall 2007 Antall besøk om bord Antall kontakt med skip Personer på arrangement Personer i idrett Serviceoppdrag Personer transportert Antall norske bøker Antall uten landske bøker Aberdeen Aberdeen Port Said Port Said Rotterdam Rotterdam Dunkerque Dunkerque Houston Houston Singapore Singapore Haugesund Oslo/Haugesund Andre* Andre* Kysten** Kysten** Totalt Totalt om bord i land om bord i land Besøk leseværelse/klubb * Andre kontakter utlandet ** Andre kontakter norskekysten (Skipshandler Danielsen Stavanger, Odda, Narvik, Harstad, Mongstad) Sjøfartsdirektoratet Underavdeling Arbeids- og levevilkår Velferden Besøksadresse: Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Postadresse: Postboks 2222, N-5509 Haugesund E-post: Telefon: (+47) Telefaks: (+47)

Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk

Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE ledning hold 2011 var det året hvor alle sider ved velferdstjenesten for sjøfolk

Detaljer

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars Gøteborg 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars, Gøteborg For mer informasjon og påmelding: www.seatime.se 24 timmars Gøteborg,

Detaljer

Årsmelding. Foto: Math Lande AS

Årsmelding. Foto: Math Lande AS 2006 Årsmelding 2006 Foto: Math Lande AS Innhold Sammendrag 2 Internasjonalt samarbeid 4 Regelverksarbeid 7 Tilsyn og kontroll 9 Sjøulykker 13 Sjøfartsadministrasjonen i 2006 15 Regnskap 2006 17 English

Detaljer

Årsmelding. Foto: Pål Werner Larsen. Sjøfartsdirektoratet 2005

Årsmelding. Foto: Pål Werner Larsen. Sjøfartsdirektoratet 2005 2005 Årsmelding 2005 Foto: Pål Werner Larsen 1 Innhold Sammendrag 3 Internasjonalt samarbeid 4 Sjøfolks kompetanse, arbeids- og levevilkår 6 Regelverksarbeid 9 Tilsyn og kontroll 12 Sjøulykker 16 Sjøfartsadministrasjonen

Detaljer

Årsrapport Sjøfartsdirektoratet 2013

Årsrapport Sjøfartsdirektoratet 2013 1 av 3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1.1 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Kap 0910... 1 2.1.1 Post Driftsutgifter... 1 1.3 Kap 0909 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk... 15 1.3.1

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Anders Bakken & Marianne Dæhlen Rapport nr 6/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Viktige hendelser i 2014

Viktige hendelser i 2014 Årsrapport 2014 Viktige hendelser i 2014 Rekord i antall varemerkesøknader fra norske søkere Lengre «levetid» for norske patenter, i snitt to år lengre enn for fem år siden 20 % økning i bruk av Patentstyrets

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

Evaluering av. Båtkampanjen 2008 AV-OG-TIL. Evalueringsapport nr. 1/2008. Trude Gaare (forfatter) Marthe Sletten (forfatter)

Evaluering av. Båtkampanjen 2008 AV-OG-TIL. Evalueringsapport nr. 1/2008. Trude Gaare (forfatter) Marthe Sletten (forfatter) Evaluering av Båtkampanjen 2008 AV-OG-TIL Evalueringsapport nr. 1/2008 Trude Gaare (forfatter) Marthe Sletten (forfatter) Oslo, 21. november 2008 1 1 KAMPANJEIDÉ...6 1.1 ALKOHOLFRIE SONER... 6 1.2 BÅT

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 2013 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement -

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer