Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I 2007... 3 SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR 2007... 5"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Om velferdstilbud til sjøfolk Underavdeling Arbeids- og levevilkår Velferden

2 Innhold STASJONS- OG KONTAKTNETTET I SERVICETILBUD... 4 ÅRSMELDING FOR Servicetilbudene - generelt... 5 Informasjonskanaler... 5 Avistjeneste, tidsskrifter og annen nyhetsformidling... 6 Tidsskrifttjenesten... 6 Bibliotektjenesten... 7 Filmtjenesten... 8 Fotokonkurransene for sjøfolk... 9 Idrettstjenesten...10 Nordisk- og internasjonalt samarbeid...11 Stasjoner og kontakter...11 Studietjenesten, hobby- og andre fritidsaktivieter...13 Utleie av språkkurs...13 Båtførerpøven...13 Fritidspakker...13 Linjedåp...13 ÅRSRAPPORTTALL

3 Stasjons- og kontaktnettet i 2007 Sjøfartsdirektoratet ser på positive aktiviteter og motivasjon av mannskapene som en vesentlig faktor i forhold til sikkerhet om bord. Gode velferdstilbud er en viktig del av dette aspektet. Velferdstilbudene til sjøfolk er forsøkt tilrettelagt innenfor rammene til den ratifiserte ILO-konvensjon nr. 163 om sjøfolks velferd om bord og i land. Tilbudene er administrert av underavdeling Arbeids- og levevilkår. Underavdelingen har som målsetting å tilby kultur- og fritidsaktiviteter til sjøfolk på norske skip - i samråd med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, samt tilrettelegge forholdene for utenlandske skip som anløper et utvalg norske havner. Tilbudene er formidlet hovedsaklig gjennom underavdelingen i Haugesund, samt også gjennom stasjoner og kontakter i Norge og utlandet. Det er dessuten et utstrakt samarbeid med Sjømannskirkene, og med nordiske og internasjonale velferdsorganisasjoner. På norskekysten er det gitt service til skip som har anløpt Narvik, Mongstad, Odda, mens en utenriks har lokalt tilsatte medarbeidere i Aberdeen, Port Said og Rotterdam. Vi har faste avtaler med samarbeidspartnere i Dunkerque, Houston og Singapore. En betydelig del av aktivitetene er organisert direkte fra direktoratets hovedkontor. Antall ansatte Lokaliteter Sjøfartsdirektoratet: 6 personer Sjøfartsdirektoratet Stasjoner: Aberdeen Stasjonsleder Kontor/Leseværelse Port Said Stasjonsleder Kontor/Leseværelse 4 båtfolk Egen båt Rotterdam Stasjonsleder Kontor i det internasjonale Sjømannssenteret på Heyplaat Idrettsanlegg Ansatt Velferden pr Stasjonslederne i utlandet: Eli Farstad (Rotterdam), Elagha Salah (Port Said), Erna Christie (Aberdeen) Hovedkontor Haugesund: Torbjørn Husby (underdirektør Arbeids- og levevilkår), Terje J. Eriksen (bibliotek), Line M. Hanssen (bibliotek, eksp.), Per Erik Nielsen (fotokonkurransen/avis), Kaare Hausken (idrett), Trine Carin Tynes (film) Kontakter i 2007 Dunkerque (Konsul Ola Sætren) Houston (Sjømannskirken) Mongstad (Internasjonalt sjømannssenter) Narvik (Internasjonalt sjømannssenter) Odda (Velferdsklubb for sjøfolk) Singapore (Sjømannskirken) 3

4 Servicetilbud Avistjeneste, tidsskrifter og nyhetsformidling: Norsk avistjeneste (lokalaviser) - norsk telefaksavis (NTB) Filippinske og andre fremmedspråklige aviser/magasiner Elektronisk nyhetsbrev på engelsk fra Filippinene og Polen Engelskspråklig nyhetsblad (Newsweek) Utsendelse av norske, engelskspråklige og filippinske populærmagasiner Bibliotektjenesten: Utlån av norske og engelske bøker Individuell bibliotektjeneste - gjennom direkte bestilling Leserinfo, temalister Filmtjenesten: Utleie av kinoaktuelle spillefilmer på DVD (norsktekstet) til skip Månedlig filmguide Forfilm (personlige sikkerhetsfilmer og generell info.) Salgsfilmer til Port Said. Formidler sikkerhetsfilmer til rederier om personlig sikkerhet Salg av kultfilmen Martha Fotokonkurransen: Arrangerer årlig nasjonal fotokonkurranse Samarbeid årlig nordisk fotokonkurranse Havneinformasjon: Havneinformasjon i Norge gjennom den engelskspråklig havneguiden Guide to Norwegian Ports, Idrettstjenesten: Informasjon/motivasjon/fokus på trim og mosjon for økt helse og trivsel Arrangør av trim- og idrettstilbud, turneringer etc Registrering av merkeprøver Premiering av innsendte resultater Arrangering av Nordic Summer Cup for cruiseskip Stasjoner/kontakter: Stasjoner og kontakter i Norge og utlandet tilbyr: Skipsbesøk Shopping og sightseeing Sports- og trimaktiviteter Leseværelser/klubber med aviser/tv, telefonservice, Internett osv. Velferdens generelle tilbud Innkjøp av velferdsmateriell Sosiale aktiviteter, sykebesøk, etc. Studietjenesten, hobby- og andre fritidsaktiviteter Utleie/salg av språkkurs Formidler forskjellige fritids- og studiekurs Formidler materiell til båtførerprøven/kurs om bord Formidler salg av fritidspakker og annet velferdsutstyr Formidler sertifikater og informasjon om Linjedåpsseremonien 4

5 Årsmelding for 2007 Underavdeling Arbeids- og levevilkår - Velferdstilbud til sjøfolk Servicetilbudene - generelt Det store multinasjonale innslaget blant mannskapene er en utfordring for underavdelingen. Med utsendelse av elektroniske nyhetsbrev med dagferske nyheter fra Filippinene og Polen i tillegg til den norske faksavisen fra NTB, har vi i stor grad forbedret nyhetsformidlingen til sjøfolkene. Vi har også et nordisk samarbeid hvor flere av våre stasjoner mottar svenske og danske aviser. Filmtjenesten har siden overgangen til DVD-filmer hatt jevn økning. Det utarbeides en egen filmguide til hver utsendelse, samt filmomtale i Navigare. Det kopieres inn sikkerhets-kortfilmer i hver månedlige utsendelse, hvilket har en klart motiverende effekt i forhold til egen og andres sikkerhet om bord. Sjømannsidretten registrerer også for 2007 økning i antall deltakere i individuelle trim- og mosjonsaktiviteter, samt i gjennomføring av forskjellige merkeprøver. Behovet for å holde seg i form synes stadig mer akseptert, og flere rederier går inn for å organisere egne aktiviteter for sine ansatte. Vi registrerer også økt interesse for deltakelse i fellesaktiviteter i forbindelse med turneringer og mer konkurranserelatert idrett, hvor sjøfolk hjemme på avspasering kan samles. Besøket ved våre leseværelser/klubber på norskekysten er relativt stabil. Etter flere års venting ble omsider minibussen på Mongstad skiftet ut til ny driftssikker modell på slutten av året. Leseinteressen og etterspørselen etter bytte av bøker/bokesker holder seg godt, selv om vi av budsjettmessige hensyn dessverre har måttet redusere innkjøpet av nye bøker. Statistikken viser noe større antall bokbytter enn tidligere. Det er i løpet av året sendt ut forskjellige oversikter/boklister Liker du å lese, som resulterer i en rekke individuelle bokbestillinger. Vi har også årlig presentasjon av høstens nye bøker i Navigare. Informasjonskanaler Underavdelingen og stasjonene/kontaktene formidler hovedbrosjyren Velferdstilbud, samt spesialbrosjyrene Guide to Norwegian Ports, Sjømannsidretten og Sjømannssaker. Sammen med resultatlister og forskjellige publikasjoner, samt opplysningsmateriell utgitt av ICSW, blir dette distribuert til interesserte mottakere. Underavdelingen deltar på informasjonsmøter med aspiranter og kansellister fra Utenrikstjenesten. I hver utgave av informasjonsbladet Navigare presenteres flere sider med nyheter, resultatlister og aktuelle informasjoner fra velferdsarbeidet. Sjøfartsdirektoratets nettside vil også bli benyttet i større grad fremover til å informere om underavdelingens aktuelle servicetilbud. 5

6 Avistjeneste, tidsskrifter og annen nyhetsformidling Tjenesten er som tidligere år basert på et spleiselag der en god del kommuner bidrar ved å tegne abonnementer på avisene i samsvar med antall sjøfolk hjemmehørende i kommunen. Selv om det er en reduksjon i kommunenes bidrag kan vi opprettholde en tilfredsstillende avistjeneste. ved at Sjøfartsdirektoratet supplerer med en del abonnementer. Spesielt gjelder dette storbyavisene. Avisene sendes til Skipspost som fungerer som vår samlesentral på Gardermoen hvor avisene blir fordelt og sendt videre til en rekke sjømannskirker, velferdsstasjoner og andre kontakter rundt om i verden. Disse bringer avisene om bord ved skipsbesøk. Det ble sendt ca 400 abonnementer, fordelt på ca 60 forskjellige lokal- og distriktsaviser, til 5 velferdsstasjoner/kontakter og 16 sjømannskirker. I tillegg er det etablert salg av hovedstadsaviser hos flere mottakere. Stasjonene er dessuten behjelpelige med å formidle engelskspråklige aviser og nyhetsmagasiner, eller fra andre aktuelle nasjonaliteter. I samarbeid med USS klubben i Manila distribueres et utvalg filippinske aviser og magasiner. Hver fjortende dag flysendes disse til sentrale stasjoner og kontakter, og bringes om bord sammen med våre øvrige aviser. NTBs faksavis videreformidles daglig til våre 8 stasjoner/ kontakter i utlandet, som kopierer og bringer avisen om bord. Et tilsvarende elektronisk nyhetsbrev med utvalgte filippinske og polske nyheter har det meste av året blitt sendt våre stasjoner som , og med avtale om at de kan kopieres og bringes om bord. Tidsskrifttjenesten Det blir sendt forskjellige populære og aktuelle norske og engelskspråklige tidsskrifter til stasjonene/kontaktene for distribusjon til interesserte sjøfolk. Det engelskspråklige ukemagasinet Newsweek formidles hovedsakelig via våre norske kontaktstasjoner.ved leseværelset i Aberdeen selges det norske ukeblader. 6

7 Bibliotektjenesten Total sirkulasjon norske bøker: Levert om bord: Tatt i land: Total sirkulasjon utenlandske bøker: Levert om bord: Tatt i land: I tillegg til disse tallene kommer bytter mellom skip og stasjoner som ikke registrerer bokbytter til oss, for eks. internasjonale sjømannsklubber, direkte mellom skip etc. Bokkjøp 2007: Kjøp Inngående beh. Avskrevet Antatt beholdning 1/1-08 Norske innbundne: (7 år) Norske pocket : (3 år) Total antatt beholdning norske pr. 1/1-08 Kjøp Inngående beh. Avskrevet Antatt beholdning 1/1-08 Engelske pocket (3 år) Total antatt beholdning engelske pr. 1/ Kommentarer: Den totale mengden bøker synker fremdeles til tross for at avskrivningstakten på pocketbøker er hevet fra 2,5 til 3 år. Årsaken er budsjettets størrelse og stigende innkjøpspriser. Vi har gjort innkjøp av nye tilbudsbøker for ikke å komme for skjevt ut i bokmengden. Vi har i løpet av året utgitt tittellister, Liker du å lese, over bøker for individuell bestilling. Det er også utsendt lister over bøker fra vårt spesialbibliotek for sjø- og krigslitteratur. I tillegg til dette har vi hatt en bred presentasjon av høstens bøker i Navigare. Boksirkulasjonen Den totale sirkulasjonen har sunket svakt i år. Det har imidlertid kommet mange nye skip som har blitt supplert med bøker uten at vi har mottatt noen i retur, og byttene for dem er ikke systematisert ennå. Dette gjør også utslag på lagerbeholdningen vår, men vi har kompensert noe ved noe økte innkjøp i år. Når det gjelder engelske bøker er utslaget enda større. Bokbytte i Port Said Tilbakemeldingene tyder på at leseinteressen holder seg så lenge kvaliteten på våre produkter er god. Konklusjon Med en stadig stigning i bokprisen, har vi igjen fått en svekking av boktilbudet. Dette vil gå ut over kvaliteten på tjenesten og på bokmengden man kan tilby. Leseinteressen synes relativt stabil. Ytterligere forbedring er avhengig av den til enhver tid rådende budsjettsituasjon. Prisene på bøker øker fremdeles mer enn inflasjonen ellers i samfunnet, noe som ytterligere forvansker vår situasjon. 7

8 Filmtjenesten Filmtjenesten er et velferdstilbud til sjøfolk på norske/norskeide skip og tegnes som en abonnementsordning. Tilmeldte skip mottar månedlig en filmpakke med 6 kinoaktuelle kvalitetsfilmer. Rettigheten til visning av filmkopiene gjelder for et år. Filmen må deretter destrueres. Status skip i tjenesten Pr Pr Pr Pr Trenden med gradvis nedgang frem til 2004, snudde etter overgangen til DVD-formatet i løpet av I motsetning til tidligere benyttede VHS-format, gir DVD-formatets valgmuligheter på dubbing og undertekster bedret tilgjengeligheten for dagens internasjonale mannskap på norske/norskeide skip. Videre reflekterer den økte etterspørselen etter våre velferdstilbud formodentlig også den økte byggeaktiviteten i bransjen. Antall skip i tjenesten tilsier at over sjøfolk har tilgang til filmene. I realiteten er det faktiske antallet sjøfolk som har benyttet tjenesten i 2007 enda større grunnet stadig endringer i abonnentmassen. Det er åpnet 85 nye abonnement i løpet av året, mens 58 abonnement er avsluttet grunnet salg, opphugging, utflagging osv. Netto økning siste året er dermed 27. Dessuten er det gjort endringer i 64 abonnement som følge av endret mannskapstall, leveringsadresse eller lignende. Filmutvalg Tilgangen på gode filmer har tilfredsstilt målsettingen om at filmpakkene skal inneholde nye og kinoaktuelle filmer med bredde i ulike sjangere. For å kunne tilby et best mulig filmprogram, fordres at vi har flere leverandører som til sammen dekker de ulike filmbyråene/produsentene og har de spesielle rettighetene som kreves for visning til sjøs. Film er ferskvare og vår filmtjeneste har den samme utfordringen som kinoene: tiden fra kinopremiere til sperrefristen på utleie/kjøpe-dvd kortes stadig inn. Vårt varemerke er å kunne tilby sjøfolk gode kvalitetsfilmer samtidig med, og gjerne før kinopremiere i Norge. Det er derfor gledelig å bemerke at vi fremdeles oppfyller dette kriteriet. Nesten hver måned har minst en av titlene faktisk norgespremiere om bord på skip tilknyttet filmtjenesten. Filmomtaler og markedsføring Hver måned blir det utarbeidet en filmguide som omtaler filmpakkens titler med regissør, skuespillere, sjanger, varighet og kort synopsis på norsk og engelsk. Vi har også fast spalte med presentasjon av kommende filmer i Navigare, samt hatt oppslag om ordningen i utgave 4/2007 i forbindelse med besøk på rederikontor og intervju med mannskap på skip tilsluttet filmtjenesten. Planen med å markedsføre tjenesten med månedlige filmomtaler på internett startet opp fra januar Sikkerhetsfilmer Som et ledd i arbeidet for å styrke bevissthet om personlig sikkerhet og forebyggende sikkerhetsarbeid om bord, fortsetter vi praksisen med å kopiere inn sekvenser fra sikkerhetsfilmer som forfilm på en av spillefilmene i de månedlige forsendelsene. Her ligger det et stort potensial for å nå et stort antall sjøfolk. Kultfilmen Martha selger jevnt og trutt fra vårt Salg 2007 Salg 2006 Salg 2005 hovedkontor og utestasjoner. DVD-filmen er utstyrt med undertekster på de nordiske språk og engelsk samt (hvorav 140 stasjoner) tilleggsmateriale. Filmen ble produsert i års jubileet ble markert med en større artikkel i Navigare 03/07 og førte til ny oppsving i etterspørselen. Ønske om norske filmer på programmet Tross vår intensjon om å presentere flere skandinaviske suksessfilmer, er det fremdeles de engelskspråklige filmene som dominerer. Dette henger sammen med at våre skandinaviske leverandører som har de spesielle rettighetene for visning til sjøs, for det meste formidler engelskspråklige filmer. Det fordres også at ønskede skandinaviske filmer er tilgjengelig med engelsk undertekstvalg. Den svenske kritikerroste filmen Farväl Falkenberg er eneste skandinaviske film som ble sendt ut i

9 Fotokonkurransene for sjøfolk Den norske fotokonkurransen for sjøfolk samlet i 2007 til sammen 39 deltakere med totalt 180 bilder. Samtlige av årets bidrag var digitale. Det har vært en markant økning hvert år i antall deltakere og innsendte bidrag. Vinneren i Fotokonkurransen 2007 ble kaptein Finn Jørgensen på M/V Tor Viking II med foto av matros Gustav Harsvik som sitter og spleiser ei trosse. De 15 beste bidragene gikk videre til en nordisk finale. Her ble det dansk vinner, Allan Kristensen D/S Torm. Man fant ingen norske blant de fem beste, men to norske bidrag fikk hederlig omtale, Jørn Lavre M/V Vinland og Henning Olsen M/V Havila Mars. Innsendelser til fotokonkurransen presenteres ved bl.a. informasjonsmøter og andre anledninger, og benyttes i Navigare, Sjøfartsdirektoratets årskalender samt en rekke maritime publikasjoner og trykksaker. Også ICSW`s internasjonale publikasjoner benytter bidrag fra fotokonkurransen. 2. premie Linda Midtbø - Bow Cecil 3 3. premie Henning Olsen - Havila Mars 1 4. premie Finn Jørgensen - Tor Viking II premie Finn Jørgensen - Tor Viking II 04 9

10 Idrettstjenesten Følgende idrettsarrangement og konkurranser har blitt gjennomført i løpet av året Friidrettsmesterskapet 16 skip Deltakere "Sjøtrim" mesterskapet Bowlingmesterskapet Fotball - "Nordsjøcupen" Hanstholm Fotball - "Bergen Championship" Blåmyra sjømannsgolf Bergensmesterskapet i fotball som arrangeres over årets tre sommermåneder kan notere seg for meget god deltakelse nok en gang. Dersom vi nå kan få byen til å ta litt initiativ som vertskap, så ser fremtiden meget lys ut for dette tiltaket ovenfor norsk og internasjonal cruisefart. Vi er godt på vei, idet både baneforhold og avslutningsarrangement vil bli byens ansvar allerede i MV Delphin vant Bergen Championship Her mottar de premien på Brann stadion en forgylt versjon av landslagskaptein Martin Andresens fotballsko. Antall norske skip som deltok i de internasjonale seriene innen "Sports of the Seven Seas : Fotball Volleyball Basketball Bordtennis Oversikt over utviklingen innen våre trimrelaterte konkurranser med tilhørende ferdighets- og distansemerker: Idrettsmerket Sykkelplaketten Maratonmerket Kanalsvømmemerket Sjøtrimmerket Styrkeløftmerket For første gang siden 1990 har vi hatt en liten nedgang i aktivitetene på flere fronter. Dette har mange årsaker, og spesielt har vi merket nedgang i deltakelsen blant Color Line sine mange skip og mannskaper. Dette mener vi har en nær sammenheng med flyttingen. Når vi forsvinner fra nærmiljøet har vi mindre mulighet til kontakt med mannskapene for å motivere og inspirere til deltakelse og fysisk aktivitet om bord, men må inntil videre prioritere andre oppgaver. Årets idrettsmerkeskip blir årlig hedret av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité med pokaloverrekkelse. Frem til Et utvalg av premier og utmerkelser fra den årlige sjøtrimkonkurransen. Sykkelplaketter, 5-års statuetter, 10-års plaketter og krystall som utdeles etter 15, 20 og 25 års innsats. direktoratets flytting til Haugesund har dette foregått i Oslo Rådhus i forbindelse med presentasjoner av Oslo Idrettskrets og utdeling av Oslo kommunes priser og ærespriser for det forgangne år. I fjor ble den gjeve pokalen for beste idrettsmerkeskip 2006 utdelt til kaptein Svein Helge Vikra på lpg/c Berge Eagle. Overrekkelsen skjedde i forbindelse med Haugesunds aller første Idrettsgalla der lokale idrettsutøvere ble premiert for prestasjoner både lokalt og internasjonalt året før. Skoleskipet Sjøkurs fra Kristiansand ble årets idrettsskip i 2007 med tilnærmet 100% oppslutning om bord. 10

11 Nordisk- og internasjonalt samarbeid Det nordiske samarbeidet er av vesentlig betydning for utnyttelse av ressursene, og de nordiske velferdstjenestene har faste møter både på lederplan og innen emneområdene IT og media, idrettsledere og fotokonkurransene. Servicetilbud til alle skandinaviske skip tilbys ved velferdsstasjonene i Port Said og til en viss grad ved klubben i Aberdeen. I tillegg er det et utstrakt samarbeid mellom de skandinaviske velferdsrepresentantene i Rotterdam. Sjøfartsdirektoratet spiller en betydelig rolle i ICSW og har fra 2004 innehatt formannsvervet i organisasjonen. Den internasjonale velferdskomiteen jobber med flere prosjekter spesielt innen kommunikasjon og helsespørsmål, hvilket også kommer norske skip og sjøfolk til gode. Vi er også sterkt involvert i arbeidet i underkomiteen for sjømannsidrett (ISS). Vi har hatt et samarbeid med United Seamen's Service (USS), med service til norske skip i Tokyobukta (opphørt 1. juli). Samarbeidet med USS i forbindelse med utsendelse av filippinske aviser/magasiner fra Manila er videreført. Vi nyter godt av internasjonalt samarbeid også på flere andre steder, både med organisasjoner og privatpersoner. Stasjoner og kontakter Houston Kontaktstasjoner: Narvik Mongstad Odda Singapore Aberdeen Port Said Rotterdam Dunkerque Velferden har egne utestasjoner i Aberdeen, Rotterdam og Port Said der lokalt ansatte stasjonsledere yter velferdsservice til norskeide skip. Stasjonslederne gjennomfører skipsbesøk medbrakt lokalaviser utvalgt med tanke på det enkelte skips mannskap og distribuerer nyhetsbrev, bokkasser og gir generell havneinformasjon. Videre driver stasjonslederne motiveringsarbeid for initiering av kultur- og fritidstilbud om bord og formidler informasjon om Sjøfartsdirektoratets øvrige velferdstilbud: idrettstjenesten, filmtjenesten, fotokonkurransen, språkkurs, linjedåpssertifikater, båtførerprøven og fritidspakker. 11

12 På stasjonene tilbys sjøfolk blant annet leseværelse med norske aviser og blader, sjømannsbladet Navigare, salg av fritidspakker og kultfilmen Martha samt bibliotekservice. Besøkende kan låne telefon for å ringe hjem. Stasjonslederne bidrar også med å tilrettelegge for sightseeing og shopping. Statistikken viser en liten nedgang i antall besøk på leseværelsene fra 2333 i 2006 til 2169 besøk i Samtidig er etterspørselen etter våre tjenester i form av skipsbesøk og velferdsservice stadig like stor og rapportene viser at antall skipsbesøk gjennomført av våre stasjoner/kontakter har steget. Antall gjennomførte skipsbesøk økte fra 3586 i 2006 til 4175 i Totalt utgjør antall bokbyttekontakter 11 stasjoner/kontakter i inn- og utland. Stasjonene får jevnlig tilsendt nyere bøker fra hovedkontoret. Velferden har lang tradisjon med kontaktskip for å viderebringe bokkasser til våre byttestasjoner. For tiden har vi avtaler med skipene Emma og SC Aberdeen om fri forsendelse av bøker til henholdsvis Rotterdam og Aberdeen. Det blir også sendt bøker til Port Said via Rotterdam, hvor Sjømannskirken der bistår med å viderebringe bokkassene til aktuelle skip som skal passere Port Said. Ellers benyttes Skipspost AS til forsendelse av bøker og diverse til stasjonene/kontaktene både innenlands og utenlands. Sjøfartsdirektoratets hovedkontor supplerer stasjonene jevnlig med nyere bøker. Skipene er påpasselige med å få byttet bokkasser mens de ligger i havn enten ved å kontakte stasjonslederne før anløp for avtale om skipsbesøk eller ved å oppsøke leseværelsene selv. Hovedkontoret er også behjelpelig med å levere bokkasser til agent i Haugesundsdistriktet ved direkte henvendelse. I Port Said, blir bokbytter og andre velferdstilbud på forespørsel for det meste formidlet via båten Velferden til passerende skip. Rapportene viser at deltakelsen på idrettsarrangementer mens de ligger til kai har gått noe ned. I 2006 var tallet 658, mens i 2007 ble det registrert 543 personer som deltok ved idrettsarrangementer stelt i stand av stasjonene våre. Nedgangen skyldes formodentlig at mange nye skip i dag er utstyrt med egne trimrom. Stasjonen i Aberdeen betjener hovedsakelig olje- og supplyskip, samt installasjoner i Nordsjøen via supplyskip og helikopter. Her finner vi fortsatt overveiende norsk bemanning, også som underordnet mannskap. Antall gjennomførte serviceoppdrag har her økt fra 3403 i 2006 til 3562 i Antall skipsbesøk må sees i forhold til andre typer serviceoppdrag. Med kun én ansatt tilsier et høyere antall skipsbesøk mindre kapasitet til eksempelvis sightseeing. Stasjonen i Port Said (Suez-kanalen) yter velferdsservice til alle skandinaviske skip som passerer i kanalen. I den senere tid har også flere supplyskip med norsk bemanning operert på gass- og oljefeltene utenfor kysten. Etterspørselen etter våre velferdstilbud har økt siste året og antall skipsbesøk har steget fra 608 i 2006 til 1103 i Antall registrerte serviceoppdrag har også økt fra 110 til 998 og antall bokbytter steg fra 844 til Stasjonen i Rotterdam samarbeider tett med den lokale sjømannskirken, hvilket gjør det mulig å yte service også i flere andre havnebyer utenom Rotterdam-området. Grunnet spesielle forhold ble samarbeidet fra 15. oktober utvidet ytterligere med en særskilt tidsbegrenset avtale der Sjømannskirken representerer Sjøfartsdirektoratet på norske skip. Primært gjelder dette formidling av informasjon om våre velferdstilbud, distribuere aviser/tidsskrifter, bibliotekservice, generell havneinformasjon og besvare henvendelser til stasjonen. I den utstrekning kapasiteten tillater det, tilsier avtalen at Sjømannskirken også skal motivere til kultur- og fritidsaktiviteter om bord. Konsulatet i Rotterdam har månedlige kontaktmøter med velferden. Kontakter utland: I Dunkerque har vi også i 2007 videreført den løpende avtalen med konsul Ola Sætren, som i egenskap av såkalt lokal kontakt utfører enklere velferdstjenester. Havnen har for øvrig mye anløp av bøyelastere fra Nordsjøen, med full norsk bemanning. I Houston og Singapore er avtalene med de lokale norske sjømannskirkene også videreført. Fra hovedkontoret sendes også bokkasser til sjømannskirkene i Antwerpen, Hamburg, London og Houston, slik at skip kan foreta bokbytter her. Kontakter norskekysten: På norskekysten gis det service til norske og utenlandske skip i Narvik, Mongstad, Odda og Haugesundsområdet. I tillegg foregår det en betydelig aktivitet med hensyn til formidling av tilbud og generell velferdsservice direkte fra Sjøfartsdirektoratets hovedkontor. 12

13 Studietjenesten, hobby- og andre fritidsaktivieter Utleie av språkkurs Utleie av språkkurs omfatter Linguaphonekurs på flere språk. Ordningen er tilpasset utenlandske mannskaper, med for eksempel kurs i norsk og engelsk. Størst interesse er det for engelsk og spansk språkkurs. Det ble formidlet 12 språkkurs i Båtførerpøven Det har vært en lang og god tradisjon for sjøfolk å ta båtførerprøven om bord på norske skip. Dette har gjerne vært gjennomført slik at flere sjøfolk går sammen om å ta undervisning om bord med kapteinen som veileder og der undervisningen avsluttes ved at deltakerne avlegger prøven om bord med kapteinen som sensor. Bestått prøve har resultert i båtførerbevis. Velferdstjenesten har inntil 2006 administrert denne ordningen og ajourholdt databasen over utstedte båtførerbevis til sjøfolk. Fra innførte Sjøfartsdirektoratet nye rutiner som spesielt berører sensor for prøven og utstedelse av bevisene. Det ble inngått en samarbeidsavtale med Norsk Test AS om å føre og å vedlikeholde Sjøfartsdirektoratet database over personer som har bestått båtførerprøven. I tillegg skal Norsk Test AS utstede alle båtførebevis i form av plastkort. I påvente av utredningsarbeidet knyttet til obligatorisk båtførerbevis, har Sjøfartsdirektoratet vært noe tilbakeholden med å tilby båtførerprøven om bord på skip. Det har imidlertid jevnlig kommet forespørsler og ønsker om dette, og direktoratet har derfor på nytt tatt opp igjen en midlertidig ordning slik at sjøfolk kan ta båtførerprøven om bord. (Mulig krav om obligatorisk bevis kan imidlertid vanskeliggjøre videreføring av dagens ordning på permanent basis.) For å kunne ta båtførerprøven om bord, må kaptein/overstyrmann være registrert som, eller søke om å bli, godkjent sensor. Forutsetningen er at vedkommende har godkjent sertifikat (minimum D5L). Underavd. Sjøvett og fritidsfartøy godkjenner og ajourholder lister over godkjente sensorer og videre-formidler båtførerprøvene. Norsk Test AS oppretter kontakt med den nye sensoren, som får retningslinjer for innrapportering av kandidater til Norsk Test AS. Med godkjenning følger sensorhåndbok og retningslinjer for Båtførerprøven. Velferdens rolle har siden høsten 2006 vært å formidle informasjon om ordningen og formidling av kursmateriell til skip der sjøfolk ønsker å gjennomføre undervisning om bord. Utpakking av fritidspakke om bord på Edda Fauna. Fritidspakker Hovedkontoret og stasjoner formidler fritidspakker til skip via rederier, agenter og lignende. Den består av et bredt utvalg spill beregnet på en internasjonal besetning. På oppdrag ble det i tillegg formidlet en del enkeltspill, som dekksgolf, bingomateriell og elektronisk dart. Linjedåp På anmodning er det sendt informasjon om arrangering av linjedåpsseremoni om bord. Det er formidlet 570 ferdigtrykte linjedåpssertifikater på norsk og/eller engelsk fordelt på 22 skip der besetningsmedlemmer skal passere ekvatorlinjen for første gang. 13

14 Årsrapporttall 2007 Antall besøk om bord Antall kontakt med skip Personer på arrangement Personer i idrett Serviceoppdrag Personer transportert Antall norske bøker Antall uten landske bøker Aberdeen Aberdeen Port Said Port Said Rotterdam Rotterdam Dunkerque Dunkerque Houston Houston Singapore Singapore Haugesund Oslo/Haugesund Andre* Andre* Kysten** Kysten** Totalt Totalt om bord i land om bord i land Besøk leseværelse/klubb * Andre kontakter utlandet ** Andre kontakter norskekysten (Skipshandler Danielsen Stavanger, Odda, Narvik, Harstad, Mongstad) Sjøfartsdirektoratet Underavdeling Arbeids- og levevilkår Velferden Besøksadresse: Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Postadresse: Postboks 2222, N-5509 Haugesund E-post: Telefon: (+47) Telefaks: (+47)

årsrapport underavdeling arbeids- og levevilkår For sjøsikkerhet i et rent miljø for sjøsikkerhet i et rent miljø

årsrapport underavdeling arbeids- og levevilkår For sjøsikkerhet i et rent miljø for sjøsikkerhet i et rent miljø årsrapport om VELFERDSTILBUD TIL SJØFOLK 2008 underavdeling arbeids- og levevilkår velferden Foto: Linda Mitbø, Fotokonkurransen for sjøfolk For sjøsikkerhet i et rent miljø for sjøsikkerhet i et rent

Detaljer

årsrapport Bøker til glede, inspirasjon og rekreasjon for sjøfolk på norske skip helt siden 1910 side 6

årsrapport Bøker til glede, inspirasjon og rekreasjon for sjøfolk på norske skip helt siden 1910 side 6 årsrapport om VELFERDSTILBUD TIL SJØFOLK 2010 underavdeling arbeids- og levevilkår velferden 100 ÅR MED BIBLIOTEKTJENESTE: Bøker til glede, inspirasjon og rekreasjon for sjøfolk på norske skip helt siden

Detaljer

Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk

Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk Årsmelding 2011 om velferdstilbud til sjøfolk Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE ledning hold 2011 var det året hvor alle sider ved velferdstjenesten for sjøfolk

Detaljer

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø

24-timmars Gøteborg. Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars Gøteborg 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for for økt økt sjøsikkerhet i rent i miljø 24-timmars, Gøteborg For mer informasjon og påmelding: www.seatime.se 24 timmars Gøteborg,

Detaljer

Blåmyra Open. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Blåmyra Open. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Blåmyra Open 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Blåmyra Open 2012. Blåmyra Open 2012 ble avviklet på Nordsjø Golfpark i Nome kommune, like ved Ulefoss i

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 Haugesund 25. September 2013 Rederiet som er lokalisert i Haugesund består av to enheter: (KOAS) som eier og opererer 9 LNG carriers og 6 produkt/kjemikalie tankere. KNOT

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Trine Thorvaldsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Tema for dagens presentasjon Bakgrunn/mål/metode Rekruttering og omfang Lover og

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Nordsjøcupen. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nordsjøcupen. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nordsjøcupen 2012 NORWEGIAN GOVERNMENT SEAMEN S SERVICE Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nordsjøcupen 2012, del 1. Jevn og spennende Nordsjøcup i fotball Tekst og foto: Sverre Flatebø I Nordsjøcupen

Detaljer

JCI Norway Nasjonalkongress 2016

JCI Norway Nasjonalkongress 2016 JCI Norway Nasjonalkongress 2016 lorem ipsum dolor sit amet + MØT OVER 100 UNGE LEDERE Quisque vel justo eget felis sollicitudin adipiscing. Ut enim lorem, lacinia eget, tristique quis, feugiat eget, turpis.

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FILM er best på kino 1

FILM er best på kino 1 FIL M ino på k t s e er b 1 kino 1 1. Kilden kino. Foto: Nadja Halvari. 2. Verdal kino. Foto: Leif Arne Holme. 3. Asker kino. Foto: Nadja Halvari. OM NORSK KINODRIFT AS Norsk kinodrift AS ble startet i

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett.

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Rundskriv 2 / 2017 Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Bakgrunn Vår avtale med Canal Digital (CD) som "låste" oss i to år utløp i november

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Påmeldingsfrist: onsdag 26 august Asker Seilforening har gleden av å invitere til Åpent

Detaljer

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli senioringeniør Sjøfartsdirektoratets overordnede målm er å oppnå høy y sikkerhet for liv, helse, fartøy y og miljø. Vårt formål l og vår v r

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Sjøfartsdirektoratet Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Kort historikk 1903 Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT med utfyllende kommentarer Revidert pr. 1. april 2000 Vil du vite mer: www.nif.idrett.no (Punktene som er uthevet er bestemmelsene om barneidrett vedtatt på Idrettstinget i

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

FROGNER IDRETTSLAG Trondheimsveien 350, Postboks 32, 2016 Frogner

FROGNER IDRETTSLAG Trondheimsveien 350, Postboks 32, 2016 Frogner Markedstilbud Frogner IL Her kan du lese mer om hvordan ditt firma kan bidra med markedstilbud i vårt nærmiljø og hvordan Frogner IL kan bidra for din bedrift. Sammen for FIL! Glede, felleskap, samhold!

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008 Noen hovedresultater Sju av ti på Internett i løpet av en dag 71 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2008. Dette var en økning fra 66 prosent i 2007. Tiden

Detaljer

Sensorhåndbok versjon 1.1

Sensorhåndbok versjon 1.1 Sensorhåndbok Båtførerprøven Mai 2007 Side 1 Innledning 3 Nytt Registreringsskjema for Båtførerprøven 4 Betaling 4 Håndtering av giro 4 Prøvegjennomføring 4 Før prøven 4 Under prøven 4 Utvidet tid 5 Etter

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Birkebeinerundersøkelsen 2015. Markedsundersøkelse

Birkebeinerundersøkelsen 2015. Markedsundersøkelse Birkebeinerundersøkelsen 2015 Markedsundersøkelse Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg

Detaljer

Svar - Høring om endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Svar - Høring om endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser SKIEN KOMMUNE Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 14/12537-2 02.09.2014 Svar - Høring om endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450)

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Søknadssum: 250000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Finnmark fylkesbibliotek / 974622629 Postboks

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 Dato: 17. november 2009 Byrådssak 448/09 Bergen bystyre SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 FRKA SARK-3262-200802900-88 Hva saken gjelder: Norges Friidrettsforbund er,

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON INVITASJON Finn frem det beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2014. Bli med på medie bransjens store konkurranse, samt prisutdeling og fest i Bergen 6. mai 2015.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Adresse: Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com www.interbrics.com

Adresse: Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com www.interbrics.com Adresse:Athena Court, Office 32, 3 rd floor, 2 Americanas Street,Potamos Yermasoyias, 4048 Limassol- Cypru P.O.Box 51673 CY-3507 Limasol - Cyprus Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame Side 1 av 6 PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk ikke reklame Ved all bildebruk skal enerett angis med Foto Ola Albert Bjerrang www.bjerrang.no Foto Teodor Bjerrang www.bjerrang.no Foto Hans Albert

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

SKISPORT FØLGER DET NORSKE SKIMILJØET

SKISPORT FØLGER DET NORSKE SKIMILJØET MEDIEPLAN 2016 TESTER OG UTSTYR TRENINGSTIPS INTERVJUER HELSE OG KOSTHOLD SKISPORT FØLGER DET NORSKE SKIMILJØET DE SOM SKAL KJØPE SKIUTSTYR LESER SKISPORT 01-16 15.016 29.016 02-16 12.02.16 26.02.16 03-16

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre Sjøfartsdirektoratet Underdirektør Else Heldre 19.03.2012 Kort historikk 1903: Sjøfartskontoret etablert. Samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus Andersen. 1946: Sjøfartskontoret,

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING 1 NORDISK SEILFLYDAG INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Forberedelser - Klubbens målsetting med dagen - Bemanning iht målsetting - Fordeling av oppgaver og ansvar 3. Markedsføring

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR NORSK FOTBALL PÅ SKINNER MOT ET NYTT JUBELÅR! HUSK FRIST FOR PROFILERING PÅ ÅRETS LODD! 22.02.2013 VI FØLGER OPP - BLI MED PÅ ÅRETS JUBILEUMSLOTTERI 2013! Enklere kan ikke

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer