Nyheter i Gerica 8.1. Side 1 av 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter i Gerica 8.1. Side 1 av 19"

Transkript

1 Nyheter i Gerica 8.1 Side 1 av 19

2 Innhold Nye knapper/ikoner... 3 Tilpasning av font og fontstørrelse pr. ansatt... 3 Vederlagsberegning... 3 elås... 4 erom... 5 Multidoseimport... 5 Inntektsforespørsel NAV... 6 elink... 7 Sertifikater i databasen... 7 Opprette ny krypteringsdetalj... 7 Meldingslogg... 7 Automatisk oppdatering... 8 Nye ikoner... 8 Meldingsredigering... 8 Skjule kopimottakere... 8 Egne kilder i hendelseslogg... 9 Kommentar-funksjonalitet for meldinger... 9 Sletting av meldinger... 9 Feilrettinger og mindre endringer Gerica versjon Gerica elink Side 2 av 19

3 Nye knapper/ikoner På knappene i menyen er teksten nå satt under ikonene slik at det blir plass til flere knapper. Tilpasning av font og fontstørrelse pr. ansatt Nå kan du selv sette skrifttype og størrelse i Gerica som passer til de skjermer og oppløsningene en har i kommunen. Innstillingen Linjehøyde i lister regulerer hvor avstand mellom postene i vinduer hvor det er lister, for eksempel avstand mellom brukerne i brukerlista. Vederlagsberegning Det er ikke enighet i kommunene om hvordan tenkt etterlattepensjon skal beregnes, noe som fører til mange henvedelser til support. Vi har derfor valgt å gjøre dette feltet frittstående slik at kommunen selv kan sette inn det en mener er korrekt fradragssum. Side 3 av 19

4 elås Hva og hvordan? En enhet monteres på brukerens dør Enkel montering over vrideren på dørens innside Usynlig fra dørens utside, ingen påvirkning på lås eller dør Batteridrevet, krever ingen tilkobling til strømforsyning Låsenheten kan åpnes og låses fra en fjernkontroll Låses opp fra Lifecare mobil pleie Ta kontakt med vår salg-/markedsavdeling på mail for mer info. Side 4 av 19

5 erom erom er en ny modul som har vært i pilot en stund. erom kjøres på en berøringsskjerm som settes opp på hvert enkelt rom på sykehjemmet slik at Gerica alltid er tilgjengelig. Hovedfunksjonene er: Romliste Journaler (kronologisk visning) Kalendervisning av tiltak Visning av prosedyre, situasjon og mål med historikk Varsling av tiltak som er endret Enkel journalføring Og mye mer... Ta kontakt med vår salg-/markedsavdeling på mail for mer info. Multidoseimport Modulen for import er nå ferdig utviklet. Medikamenter og doseringer fra ordinasjonskortet kan nå importeres rett inn i medikamentmodulen i Gerica. Det er utviklet et skjermbilde som sammenligner det som ligger i Gerica med det som ligger i det «elektroniske ordinasjonskortet» slik at en kan se hva som blir oppdatert før en trykker import. Ta kontakt med vår salg-/markedsavdeling på mail for mer info. Side 5 av 19

6 Inntektsforespørsel NAV Det er laget en ny melding for å kunne innhente opplysninger fra NAV. Det kan spørres på bruker, brukers ektefelle/samboer (med fødselsnummer). Ta kontakt med vår salg-/markedsavdeling på mail for mer info. Side 6 av 19

7 elink Sertifikater i databasen Opprette ny krypteringsdetalj Det er nå mulig å lagre sertifikater i databasen. Skjermbilde for krypteringsdetaljer: Meldingslogg Det er gjort endringer i feilloggen for at overvåking og feilsøking skal bli enklere. Side 7 av 19

8 Automatisk oppdatering For forenklet overvåking er det nå lagt inn automatisk oppdatering av meldingsloggen. Dette kan styres fra en knapp nederst i venstre hjørne. Trykk på nedtrekkspilen for å velge oppdateringsintervall. Nye ikoner For å få et mer gjennomført utseende, har vi endret ikonene. Her er en kort beskrivelse av de nye ikonene. Meldingen er underveis (sending pågår) Meldingsflyten er fullført Feil Positiv kvittering Negativ kvittering Informasjon Advarsel (ikke feil). Meldingsredigering Skjule kopimottakere Kopimottaker-feltet er nå skjult, den som sender meldinger må nå aktivt velge å vise feltet for kopimottaker. For å sende til kopimottakere må man krysse av for «Vis kopimottakere». Side 8 av 19

9 Egne kilder i hendelseslogg Konsollet og jobben for meldingsutveksling har fått opprettet egne kilder i hendelsesloggen (event viewer), slik at det kan filtreres på dette. Kommentar-funksjonalitet for meldinger Det er nå mulig å legge til «gule postit-lapper» på meldinger. Det er korte beskjeder som blir knyttet til enkeltmeldinger. Disse blir lagret med dato og ansatt og kan ikke slettes. Det er ikke meningen at disse er en del av brukers journal og vil ikke være synlig for kommunikasjonspart. Meldingen har kommentarer, trykk for å vise kommentarer og legge til nye. Meldinger som har kommentarer blir merket både i meldingsoversikten og i meldinger per bruker. Ved å trykke på Vis (knappen øverst til venstre) vil kommentarer vises i egen kolonne. Sletting av meldinger Det er nå mulig å slette meldinger til registrerte brukere i Gerica. Slette-funksjonaliteten er nå endret, slik at det kun er meldingsinnholdet som blir slettet. Informasjon om avsender, mottaker og meldings-id blir beholdt, både for sporing og for kobling av f.eks. avviksmelding. Dette gjelder både registrerte brukere og 0-brukere. Unntaket er lagrede kladder, der all informasjonen blir slettet. Ved sletting av melding blir man bedt om å legge til årsak for sletting. Dette er en fritekst som må innholde minst mer enn 5 tegn. Side 9 av 19

10 Deretter får man mulighet til å sende avviksmelding, dersom det er ønskelig. Side 10 av 19

11 Feilrettinger og mindre endringer Gerica versjon 8.1 Ansatt - Generer passord. Ny funksjonalitet for de som bruker single sign on (Id: 4863) Utført: Det er lagt til en knapp for å generere et vilkårlig passord på ansatt. Denne brukes når en skal opprette ny ansatt men ikke ønsker å bruke passord i Gerica, typisk når en har autentisering mot Active Directory (AD) og single sign on. Arbeidsliste - Arbeidslistefordeling (Id: 4737) Det er behov for å styre visning i arbeidslistefordelingsbildet på klokkeslett og ikke timer fordi det er oppdrag som ikke vises eller fordeles. Dersom visningen er 8 timer fra klokken så vil ikke tiltak som er fra og er 30 min lange fordeles i bildet. Utført: Nå er det startid og sluttid. Når man endrer starttiden blir hele tidsvinduet flyttet. antall timer som vises endres ikke. Bruker man spinknappene vil dato endre seg når man passerer midnatt. Når man endrer sluttiden endres antall timer som vises i vinduet. Minste antall timer som vise er 3. maks antall timer er 23. Skriver man inn en ugyldig tidsverdi vil tiden forbli uendret. Tidsintervallet som vises er endret fra 1 time til 30 miutter. Ved fordeling blir de besøken som slutter samtidig med tidsvinduet også fordelt. Eks: Hvis kalenderen viser intervallet 06:00 til 16:00 vil de besøkene som slutter 16:00 bli fordelt. Tidligere ble de liggende igjen som ufordelt. Arbeidsliste - Genrering av arbeidslister viser avsluttede nivå (Id: 4787) Avsluttede nivå vises ved arbeidslistegenerering. Arbeidsliste - Tiltak med inaktiv tidsgruppe (Id: 4736) Tiltak med inaktiv tidsgruppe blir borte fra visning dersom man klikker på de. De får angitt klokkeslett 00:00 og vises derfor ikke.. Tar med inaktive tidsgrupper som er i bruk slik at klokkeslettet kommer med når de flyttes i ufordelte. Arbeidslister - Ønsker funksjonalitet for å scrolle i vinduet (Id: 4623) Det er tungvint å flytte besøk når vinduet er fullt uten å ha scrollefunksjonalitet Utført: Scrollefunksjonalitet er lagt til. Arbeidslister - I enkelte tilfeller blir besøk med dobbeltbemanning slått sammen feil (Id: 4865) I sjeldne tilfeller blir besøk som skal utføres på to ulike tider av døgnet slått sammen, dette skyldes måten dobbeltbemmaning håndteres i koden.. Arbeidslistevindu - Endret tekst fra PDA status til Telefonstatus (Id: 4755) Utført: Teksten er endret når en tar høyre mustast på en ansatt. Side 11 av 19

12 Fletting - Ønsker varsel dersom man ikke har valgt post før fletting i hele Gerica (Id: 4172) Ved fletting bør det kunne flettes uten at det er markert en post. Dersom det ikke er mulig, må det komme en feilmelding om at det ikke finnes noe å hente fletteopplysninger fra.. Arbeidslistevindu - Parameter for start og slutttid (Id: 4761) Ønsker parameter for standard visning av starttid og slutttid i arbeidslistevindu. Utført: Lagt til parameter for start og sluttid i arbeidslistevindu. Minuttene blir i vinduet rundet av til hele og halve timer. Legemodul - Vis alle journaler tar lang tid (Id: 3998) Valget "Vis alle journaler" i journallistevinduet i legemodulen tar fryktelig lang tid hos noen kunder. Utført: Viser de 100 første journalene. Trenger man lengere tilbake i tid må man søke det opp i journalbildet Legemodul - Fritekst blankes ikke på "Til legevisitt" (Id: 4273) Hvis det ligger en journal uten tekst i vinduet for "Til legevisitt" arves teksten fra forrige journal. Journaler uten tekst skal ikke vises i legemodulen. Utført: Fjernet Til legevisitt journaler uten fritekst. Legemodul - Hele journalnotatet vises ikke i boksen legejournal (Id: 4587) Det gjør at en ikke ser at det ligger mer informasjon i notatet. Enten må alt vises eller så må det være en info om at det finnes mer tekst (og en kan åpne vinduet for å se mer) Utført: Økt størelsen på Til legevisit og Årsstatus til tegn. LMP - Arbeidslisten låser seg (Id: 4820) Feil i LMP som gjør at arbeidslisten låser seg og ansatte ikke får returnert oppdraget Utført: Det vat 2 feil som forårsaket gul trekant og umuligjorde innsending av arbeidslisten. 1. Utlogging ved inaktivitet var skrudd på: Utlogging ved inaktivitet var ikke støttet av LMP og det kunne oppstå en situasjon hvor serveren satt «utlogget» status på en ansatt logget inn på LMP. Når den ansatte deretter journalførte et besøk ville det oppstå problemer når serveren rapporterte den ansatte som utlogget og besøket kunne aldri bli synkronisert med serveren. Dette problemet er løst i koden til versjon 8.1, men vil også forsvinne hvis man setter parameteren utlogging ved inaktivitet til 0. (NB: dette medfører at gamle enheter ikke vil bli utlogget ved inaktivitet.) 2. Manuelt registrerte arbeidslistejournaler uten tiltak: Hvis det var manuelt registrert arbeidslistejournaler til en ansatt som brukte LMP ville den ansatte få opp besøket på telefonen og kunne journalføre besøket. Når besøket skulle synkroniserer til serveren oppstod det en feil, da den krypterte meldingslengden ikke stemte med det serveren forventet og få fra LMP. Dette oppstod kun når arbeidslistejournalen var manuelt opprettet. Dette problemet er løst i koden til versjon 8.1 og kan unngås ved å alltid ha tiltak på arbeidslistejournaler. Side 12 av 19

13 LMP - Bruker og pårørende telefonnummer (Id: 4817) Når man ringer til bruker og pårørende lagres navn i telefonanropslisten.. Viser nå teksten "Bruker" og "Pårørende" istedenfor navn. LMP - endret på offline-funksjonalitet (Id: 4903) Utført: Ny knapp på forsiden som gir tilgang til test av datakommunikasjon, oppdatere elåsdata og innstillinger. Det er innført kode for å komme til innstillinger (1400) slik at disse ikke kan nås av sluttbrukere. Info om når siste online-test ble gjort. Tannhjulet på ikonet snurrer rundt når telefon var online ved siste sjekk, stopper hvis offline. LMP - Støtte for utlogging ved innaktivitet (Id: 4853) Ønsker støtte for utlogging ved innaktivitet Utført: Utlogging ved inaktivitet er utviklet for LMP, og fungerer i praksis slik at man blir kastet til loggin skjermen hvor ansattid feltet er låst til den ansatte som er inlogget. Etter at man har kommet til innloggingsskjermen igjen kan man enten logge inn på nytt med samme ansattid ved å skrive inn passordet sitt, eller velge bytt ansatt for å logge inn med en annen ansatt. Tidsbegrensningen man kan være inaktiv gjenbruker allerede eksisterende parameter i drift: "Antall minutter inaktivitet før låsing av PDA-skjerm". LMP - Logging av Journalføring (Id: 4822) Jorunalføring fra LMP blir ikke logget i Gerica. LMP - journaler vises selv om en ikke har tilgang i sikkerhetsprofil (Id: 4905) Får opp journaltyper man kun har leserettigheter til som valg når en skal velge journaltype. Journaler en ikke har lesetilgang til vises også i journallisten. LMP - nivå hentes ikke fra tjeneste når en oppretter nye journaler på telefon (Id: 4773) Når en oppretter journaler som skal knyttes til tjeneste må nivå hentes fra den aktuelle tjenesten, ikke fra bruker., nivå hentes nå fra tjenesten. LMP - tiltak med frekvens på 52 uker gir feilmelding (Id: 4917) Tiltak med frekvens på 52 uker gir feilmelding unrepresentable DateTime Medisiner - Tillate 0 (null) i feltet for dosering (Id: ) Utført: Dosering er ikke lenger påkrevd, slik at det kan registreres 0 i dosering for et medikament. Kan være aktuelt f.eks. for medikamenter som har dosering "5 10 dråper ved behov". Midlertidig stopp - Ved revurdering av tjeneste (Id: 4630) Når man revurderer en tjeneste som har midlertidig stopp, blir ikke endringsinformasjon på midlertidig stopp oppdatert på den nye tjenesten. Side 13 av 19

14 Oppslag ansatt og bruker - endret søkefunksjon (Id: 4890) Når en gjør oppslag i ansatt eller bruker med F4/høyre mustast, f.eks. i journalvindu søkes det nå i hele navnet og både for- og etternavn. Tidligere ville f.eks. søk på Dan plassere markøren på Danser, Line. Nå vil både Danser, Line og Akerø, Dan Børge vises (vennligst ikke spør hvorfor akkurat dette ble brukt som eksempel :-) Rapporter - SQL filter fungerer ikke på journalrapporter (Id: 4764) SQL filer blir ignorert på journalrapportene PLA - Tiltakene må kunne avsluttes før sluttdato (Id: 4193) Tiltakene må kunne avsluttes før sluttdato på tjeneste og tiltak selv om resten av tiltaket er låst når det skjer tidligere enn sluttdato., en kan nå avslutte tiltak selv om tiltaket er låst. Systemlogg - Rapport -141 Aktivitet på bruker. Ingenting vises i feltet for kun lese (Id: 3723) Utført: Nå registreres ikke lesing hvis det finnes skriving i perioden. Både lesing og skriving blir blir telt med i summen for antall oppslag. Timebok - Bruker lang tid å åpne og bruke (Id: 4727) Oppelver responsproblemer ved bruk av timebok. I flere ulike vinduer.. Tjenestekalender - Midlertidig stopp. Feil kodeverkgr ved oppslag, tar ikke hensyn til dato på kode (Id: 4862) Oppslaget tar ikke hensyn til sluttdato på koden. Det gjøres oppslag i feil kodeverkgruppe (skal være gruppe slik det er på tjenestebildet) Utført: Byttet til Kodeverksgruppe Tar også hensyn til om koden er avsluttet. Tjenestekalender - Endring av prosedyre. Avsluttede tiltak får ny avsluttdato (Id: 4860) Når en endrer prosedyre (eller tidsestimat) på tiltaket oppdateres allerede avsluttede tidsplaner med ny dato. Utført: Problemet er løst. Det ble ikke tatt hensyn til at tidsplanen var avsluttet tidligere ved endring av estimat. Tjenestekalender - Midlertidig stopp på tjenester som er revurdert lar seg ikke oppheve (Id: 4869). Årsaken til feilen var tidspunktene som ble satt når midlertidig stopp overføres til ny tjeneste ved bruk av revurderingsknappen i saksvindu. Tjenestekalender - Får feilmelding bytte av tjeneste (Id: 4792) Ved bytte av tjeneste i tjenestekalender ved bruk av space (mellomromstast) -> tab får man feilmelding.. Nå gir dette valget "Alle valgt" Side 14 av 19

15 Tiltaksplan - Ønsker at det ikke skal være mulig å legge inn tiltak når bruker ikke har tjenesten (Id: 3561) Ønsker melding: "Du kan ikke legge inn tiltak før tjenesten er opprettet" eller at aktive tjenester er filtreret i oppslaget Utført: Endret i oppslag mot tjeneste/tiltakstreet. Får nå kun valgt tiltak på brukerens aktive tjenester. Tiltaksplan - Logging. Forhåndsvisning av journaler blir ikke logget i syslog (Id: 4432) Når en trykker på en journal i tiltaksplanen (og den vises i forhåndsvisingen) blir ikke dette logget. Utført: Lagt på logging ved forhåndsvisning av journal Vederlag - Beregning av prosent forsørgelse (Id: 4754) Beregning av prosent forsørgelse hentes i dag fra ektefelle/samboers grunnbeløp. Det er ulike tolkninger om det skal være beboers grunnbeløp eller ektefelle/samboer. Ønsker at feltet skal være åpent slik at kommunen selv kan velge hvilket beløp kommunen vil skal være grunnlag for beregningen.. Feltet er nå åpent og må fylles inn manuelt Vederlagsberegning - Boutgifter (Id: 4741) Når man åpner en eksisterende vederlagsberegning vil siste fradragsdato for boutgifter bli sammenliknet med dagens dato og oppleves som passert. Det vil da ikke være noe beløp i feltet "overførte boutgifter. Utført: Datofeltet på Boutgifter påvirker nå ikke noen andre felt. Vederlag - fribeløp ved bruk av dobbeltrom. Endring i forskrift (Id: 4874) Som et resultat av forskriftsendringen åpnes feltet Fribeløp i beregningen slik at dette kan settes manuelt.rutinen "Nytt fribeløp" endres slik at kun beregninger som har "gammelt fribeløp" blir beregnet på nytt. Utført: Endret. Gerica elink Doble medisiner med Oracle (Id:420825) Oracle database-driveren returnerer noen ganger doble rader som gjør at medisiner kommer dobbelt i meldinger. Utført: Workaround for å håndtere feilen. Helseopplysninger til lege 1.5, forsendelsesstatus kan bli feil (Id:421868) Det skal ikke være mulig å endre på verdiene i feltet forsendelsesstatus. Kun N for ny melding og C for å kansellere melding er mulig. Verdien skal settes av programmet. Henvisning tar ikke med seg riktig avsender, eller nivå 2 i mottaker (Id: ). Side 15 av 19

16 Innleggelsesrapport versjon IPLOS type sak. Innleggelsesrapport feiler hvis det er en tjeneste hvor sakstypen ikke har definert IPLOS tjenestetype. Ikoner nye ikoner på programmer (Id:415071) Nye ikoner for elink konsoll, meldingslogg og meldingsutveksling for lettere å kunne skille mellom disse når programmene kjøres samtidig. Utført: Endret Koble meldinger mot bruker ny funksjonalitet (Id: ) Utført: Det er nå mulig å koble 0-brukermeldinger til eksisterende bruker i Gerica via Melding per bruker. Meldingen åpnes fra vinduet meldingsoversikt. Kodeverk for type kontaktperson - Ny slektsskapsmapping for KITH kodeverk (Id: ) Utført: For kontaktpersoner i Gerica har det nå blitt lagt til en ny knytning i kodeverket for tilknytning (10010), slik at det kan mappes til KITH sitt kodeverk for «Slektskap mv. til pasient (OID=9033)». Det er KITH-koden som brukes i innleggelsesrapporten. Kodene finnes på (http://volven.no/produkt.asp?id=244058&catid=3&subid=8). Alle eksisterende Gerica koder passer nok ikke nok dette registeret. Om det står «Barn» i Gerica så har det nye registeret bare «Datter» og «Sønn». Kodeverdier MO Mor FA Far SM Stemor SF Stefar FM Fostermor FF Fosterfar MM Medmor EF Ektefelle SA Samboer SI Søster BR Bror SS Stesøster SB DA SO SD SN GM GF BB TO AS AN AP Stebror Datter Sønn Stedatter Stesønn Bestemor Bestefar Barnebarn Foreldres søsken Annen slektning Annen foresatt Annen personlig relasjon Konsollet/Meldingslogg - Vise ebxml-konvolutt i konsoll (Id:413005) Utført: Ved å høyreklikke i konsolle på en epost får man opp valget: "Vis konvoluttinnhold". Her ser man hvilke informasjon som sendes i konvolutten i klartekst. Denne er også tilgjengelig i meldingsloggen under Detaljert meldingsinformasjon. Konsollet - Oppdatering fra NHN (Id:415572) Ved automatisk oppdatering ble feltet "Synlig for sending" aktivert for kommunikasjonsparter der dette var deaktivert. I tillegg ble e-postadresse slettet dersom dette ikke var registrert hos NHN, som for eksempel NAV. Utført: Dette er nå rettet. Konsollet - Ikke alle meldingskvitteringer vises (Id:418666) Viste ikke alle kvitteringer på en melding. Side 16 av 19

17 Konsollet - EDI adresse på tjenestenivå (Id:420660) Utført: Støtter nå EDI adresse på nivå 2 (tjenester/mottakere). Labmodulen - Labsvar - rettinger (Id:420280) Lagt til et utvalg av Norsk Laboratoreikodeverk for registrering av analyser. Rutenettet med oversikt over registrerte analyser på en bruker kan nå filtreres, og endrede verdier markeres tydelig. Ryddet i bildet for å registrere ny analyse. Forbedret og forenklet funksjonalitet for vedlikehold av Labmodulen i drift. Labmodulen - Svarrapport 1.2 blir ikke lagret fullstendig, slik at analysen ikke synes i labmodulen. (Id:423713) Ved mottak av Svarrapport versjon 1.2 ble ikke analysene lagret til labmodulen. Meldinger - Ytelsesforbedring (Id:419201) Utført: Endret på funksjonen som leter etter ubehandlede meldinger, slik at den leser betydlig mindre data. Dette gjelder spesielt for brukere som har mange meldinger, men ingen ubehandlede. Vil gi en hastighetsøkning ved åpning av brukerlista. Meldingsutveksling - Egne kilder i hendelseslogg Konsollet og jobben for meldingsutveksling har fått opprettet egne kilder i hendelsesloggen (syslog), slik at det kan filtreres på dette. Meldinger pr bruker - Legemiddelform blir ikke tatt med i utgående meldinger (Id:413407) Håndterer legemidler hvor form ikke er angitt, samt har lagt til bedre mapping av form til FEST / 7448 Meldinger pr bruker - Print - info blir kuttet (Id:419018) Ved utskrift av meldinger kan noen av linjene med adresseinformasjon bli kuttet. Meldinger pr bruker - Multidose - Medisiner dukker ikke opp med 1.6 meldinger (Id:419353). 1.6 meldinger iser nå legemiddelform Meldinger pr bruker - Eksisterende tjenester kommer ikke rett (Id:420922) Det ble ikke hentet riktig IPLOS tjenestetype for tjenester brukeren mottar. Meldinger pr bruker - Medisininfo kan komme dobbelt ved opprettelse av melding (Id:421109) Medisininfo kan komme dobbelt ved opprettelse av melding. Dette gjaldt bare enkelte brukere og skyldtes en feil knyttet til spørringen mot Oracle database. Meldinger pr bruker - Feil i IPLOS ADL-skår (Id:423971) Side 17 av 19

18 For innleggelsesrapporten ble ADL skår mappet til feil IPLOS funksjonsnivå. Meldinger pr bruker - Feil navn på kommunikasjonspart vises i lista på meldinger pr bruker. (Id:424682) I meldinger pr bruker kunne det vises feil navn på kommunikasjonsparten i listen over meldinger. Meldinger pr bruker - Nye visningsfiler for meldingene (Id:426580) Visningsfilene for meldingene er oppdatert Meldinger pr bruker - Kan sende nytt vederlagstrekk ved uteblitt kvittering (Id:418648) Utført: Det er nå mulig å sende NY/OPPHØR-meldinger på nytt for vederlagstrekk som man ikke får applikasjonskvitteringer på innen 4 dager. Meldinger pr bruker - Svar på melding (Id:418900) Utført: Ved svar på melding oppdateres endringsinformasjonen med ansattid og dato. Meldingslogg - Brist i logikk mellom meldingslogg/meldingsoversikt/meldingsbrowser (Id:406641) Hendelser som ikke er knyttet til en melding vises i en egen liste. Skjuler konvolutt-knapp for utgående meldinger. Flyttet logg fra konsollet til meldingsloggen. Bedre kontroll på hva som logges til meldingslogg og hva som skrives til systemets hendelseslogg. Meldingslogg - Legge til logginnslag for vellykket sending av melding (Id:409923) Viser nå bedre logging for utgående meldinger Meldingsoversikt - Inkonsistens i sikkerhetsfilter (Id:424397) Fiksar filter for systemeigar og meldingstype-versjonar. Meldingsutveksling - Svarrapport 1.3 og Epikrise Gir feil Receiver i applikasjonskvittering (Id:420137) Håndterte helsepersonell som avdeling i basismeldinger (svarrapport/epikrise) noe som gav feil mottaker i applikasjonskvitteringen Meldingsutveksling - Blank EDI adresse på kommunikasjonspart gir blank Sender på nye mailer. (Id:422218) Hvis en kommunikasjonspart hadde blank EDI adresse kunne i enkelte tilfeller EDI adressen for alle mottatte meldinger bli blank. Dette har hatt sammenheng med automatisk oppdatering fra NHN og NAV som kommunikasjonspart (EDI adresse ikke i NHN). Meldingsutveksling - Epikrise 1.2 lagres ikke til Gerica (Sertifisering Epikrise 1.2) (Id:424491) Kaster en feil hvis det ikke finnes nok informasjon i Epikrise 1.2 ved lagring til Gerica. ELINK:06. Meldingsutveksling - Kommer ingen negativ apprec hvis meldingstypen ikke er støttet. Side 18 av 19

19 (Id:424759) Viser også en bedre feilmelding i den negative applikasjonskvitteringen feil ved sending av negativ apprec for en ikke støttet meldingstype Multidose - Tilgangsstyring for multidoseintegrasjon (Id:419337) Utført: Tilgangsstyring er lagt til for multidoseintegrasjon/import. Meldinger pr bruker - Innkommende kopimeldinger vises ikke (Id: ) Utført: Innkommende kopimeldinger vises nå i Melding per bruker. Meldinger pr bruker - Kontaktperson valgt som Fullmektig i Gerica vises som Hjelpeverge i elink. (Id: ) Utført: Har endret begrepene og knytning til roller i KITH kodeverk. Meldinger pr bruker - Når meldinger slettes fra blir ikke avviksmelding forhåndsvalgt. (Id: ). Meldingslogg - Kan ikke sortere Meldingslogg (Id: ), sortering av meldingsloggen hadde forsvunnet i 8.1 versjonen. Labmodulen- Feltet for dato og beskrivelse av et prøvesvar ikke blir skrivebeskyttet når posten er låst. (Id: ). Meldingsutveksling Logging virker ikke på Oracle (Id: ). Meldingsutveksling - Automatisk oppdatering mot NHN virker ikke med bare 64bit Oracle klient (Id: ). Ble ikke bygget med støtte for både 32 og 64 bit operativsystem. Meldingsutveksling Støtte kansellering/endring for Epikrise 1.1 (Id: ). Meldinger pr bruker Merke melding som behandlet ved lagring av kladd (Id: ) Utført: Når du svarer på en melding som ikke er behandlet, og lagrer svaret som et utkast, vil du få spørsmål om du vil merke meldingen som behandlet. Meldinger pr bruker Ved sending av avviksmelding etter sletting av melding havner vinduet bak Gerica. (Id: ) Utført: Ved sletting av melding kommer meldingsredigeringsbildet opp øverst, over de andre bildene. Avviksmelding er forhåndsvalgt, samt tema "1 - Feil adressat". Side 19 av 19

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 8.0 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

DocuLive. Release notes Mars 2012

DocuLive. Release notes Mars 2012 DocuLive Release notes Mars 2012 Opprettet av Historie Rev. Dato Endret av Kommentar 01 060510 TS Opprettet 02 120510 TS Oppdatert 03 070611 TS Oppdatert 04 180611 TS Oppdatert 05 260212 TS Oppdater ny

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Fürst Forum 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Søren Bulls vei 25 N-1051 Oslo 22 90 95 00 Gjelder fra versjon 2.3.0.0 Oppdatert juli 2012 Innledning 4 Oppbygging og versjon 4 Journalsystem 4 Oppstart/Innlogging

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013)

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Recall: Nå er utskrift av recall listen under arkivspørringen tilpasset slik at den skal komme på så få sider som mulig. Ved utskrift på flere sider av recall

Detaljer

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 10.07.2013 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Utarbeidet av Kåre Myraunet Versjon 1.2 Oppdatert pr: 15.

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer