Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL)"

Transkript

1 Feilrettinger og endringer versjon 7.3 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer versjon Versjon Scanning/Postjournal... 3 IPLOS... 3 Plassadministrasjon... 4 elink... 4 Versjon Versjon Versjon Instanser - ikke mulig å lagre kommunikasjon på samarbeidsinstanser (Id: 3336) Når en skal lagre kommunikasjon på instanser fungerer ikke lagreknappen. Og tipsflagget for lagreknappen viser "Lagre diagnosekoder". Når en velger avbryt, lagres allikevel telefonnummeret. Fakturering: Feil ved henting av fakturaregel når ansatt som fakturerer har mere enn 3 nivå i rollen (Id: 3758). Denne endringen var feilaktig med i endringsloggen til patch 01, men den ble ikke rettet før nå (i patch ) Vederlagsberegning - Feil i etterberegning (15% utover G) (Id: 3759) Når man lager etterberegning så blir beløpet til egen disposisjon min. 15% av inntekter utover G blir altfor stort! Utført: Funnet og rettet feil koden som beregner 15% av inntekter utover G. Blir nå kun omberegnet hvis beregningstypen er en standardberegning, ikke etterberegning. Det er ikke mulig å starte vinduet for administrering av eksterne enheter fra egendefinert knapperad (Id: 3760) Utført: Lagt inn prosedyre StartExtUnitBrowse som kan brukes til å starte Eksterne enheter vinduet fra en egendefinert knapperad. Legemodul - Rom nr settes selv om rom nr på tjenesten er blank og det finnes tjeneste med rom nr. (Id: 3761) Hvis det er institusjonstjeneste med blank rom nr eller institusjon så velges denne i stedet for andre institusjonstjenester. Institusjonstjenester med startdato frem i tid vises.. Er det flere institusjonstjenester med romnr kommer feilmelding: "OBS! Flere aktive tjenester tilknyttet institusjon".

2 Legemodul - endret av (alterinf) endres ikke når en avslutter diagnoser fra legemodul (Id: 3801) Folkeregister - Får feilmelding ved søk på eksisternede brukere med langt navn/adresse (Id: 3767) Det kommer en feil ved oppslag i folkeregister når det er fylt inn navn, adresse i brukerkortet og navn/adresse er lange. Sikkerhet - Legemodus, bytt rolle og inaktiv bruker knappen (Id: 3768) Brukerknappen på knapperaden aktiviseres ikke igjen hvis du går fra en rolle med legemodus til en rolle uten legemodus. Tabellnavn i filter kan innehole mellomrom på slutten og dermed så vises de ikke (Id: 3769) I Gerica 7.3 så er det nytt kartotek for filter. Her vises ikke filtre som har mellomrom i slutten på tabellnavn. De viser seg at noen filtre hos kundene har dette av ukjent årsak. Dette gjelder muligens også kartotek for rapporter, sortering og maler.rettet Utført: Bytte rolle - Etter åpnet PPS-vindu får man ikke byttet rolle (Id: 3777) Hvis man har hatt ett PPS-vindu åpent og forsøker å bytte rolle senere får man en melding: "Du kan ikke bytte rolle mens det er aktive vinduer opp. Disse må lukkes først. (PPSBrowser)". Denne meldingen dukker da opp selv om man har lukket ALLE vinduer. Tekniske hjelpemidler - Doble poster i listen (Id: 3800) I noen tilfeller så kan tekniske hjelpemidler komme flere ganger i listen over tekniske hjelpemidler. elink - I meldingsregisteret i drift virker ikke filter for status: 6 (Id: 3802) I meldingsregisteret i drift, så virker ikke filter for status: 6 "Sendt, men ikke mottatt kvittering" Medisinrapporten doseringsliste viser eventuelle medisiner feil (Id: 3808) Hvis det er registrert mer enn en eventuell medisin og ingen dagsaktuelle, kommer bare den øverste evt. medisinen under riktig heading i utskrift av Doseringsliste og Dosettkort Feil med adresse i Trygghetsalarmer - Servicerapport (Id: 3813) I Trygghetsalarmer - Servicerapport, så blir adresse hengende igjen fra foregående rad hvis trygghetsalarmen ikke er tilkyttet en bruker. Rapport Arbeidsliste pr. ansatt - velge å skrive ut prosedyretekst (Id: 3814) Ønsker mulighet for å skrive ut arbeidslister uten å ta med prosedyreteksten. Utført: Skriver nå kun prosedyretekst hvis DETALJER er satt på i rapportsammensetningen. PPS vindu mangler avslutt kryss og mulighet for å endre størrelse på vinduet (Id: 3815) Utført: Endret

3 Standardfiltere, rapporter m.m. Disse er skrivebeskyttet i versjon (Id: 3817) Utført: Disse skulle ikke vært skrivebeskyttet, endret tilbake slik de var tidligere. NB! Disse var kun skrivebeskyttet i versjon Egendefinerte knapperader - ikke mulig å lage knapp til journalliste (Id: 3830) Det fungerer ikke å lage knapp/sti til prosedyren JOURNALBROWSE. Scanning/Postjournal Scanning - ønsker at det som registreres i tekstfeltet i scanning også vises på postjournaler (Id: 3255) Postjournal - infofelt. Samme info vises to ganger dersom det er angitt noe i fritekstfeltet (Id: 3816) Dersom det er angitt noe i fritekstfeltet på journalen skal kun dette vises i feltet Informasjon (i journallisten) og ikke fritekst + dokumentnavn slik det er i dag. Utført: Nå vises kun fritekst. Hvis det ikke er fritekst så vises dokumentnavn. Scanning - dersom det scannede dokumetet finnes fra før blir det overskrevet ved flytting (Id: 3833) Nå får en feilmelding dersom dokumentet som blir forsøkt flyttet finnes fra før i katalogen angitt under "Dok.område". Men dokumentet overskrives allikvel, og kan føre til at dokumeter knyttes til feil bruker. Vi bør ha en rutine i applikasjonen som aktivt kontrollerer om dokumentet finnes fra før, og gir feilmelding om at prosessen ikke kan gjennomføres.. Dersom dokumentet finnes fra før vil det bli navngitt med brukerid + løpenummer. Scanning - Vindu for håndtering av scannede dokumenter lukker seg etter utfør kobling (Id: 3857) Vinduet for "Håndtering av scannede dokumenter" lukker seg når man trykker Utfør knappen. Det er ønskelig at vinduet forblir opp så man kan fortsette å behandle dokumenter, evt håndtere feil. Scanning - ønsker å bruke mottaksområde / katalog fra nivå (Id: 3615) Utført: Mottaksområdet for scannede kan nå settes i nivåtreet under "Mottaksområde for skannede dokumenter". Det søkes på innloggget nivå og oppover i nivåtreet til programmet finner ett mottaksområde. Hvis programmet ikke finner mottaksområde i nivåtreet så hentes det fra parameter. IPLOS IPLOS - eksport av diagnoser skal kun gjøres på brukere hvor reservert mot innsending = 2 Nei (Id: 3681) Brukere hvor feltet er 1 Ja, eller hvor feltet ikke er utfylt skal diagnoser ikke eksporteres.. Sender inn diagnoser kun når reserervasjon er satt til Nei. IPLOS - eksport. Feil tag på feltet for reservasjon mot innsending av diagnoser (Id: 3741) Tag skal være <pediagreserv> (i dag eksporteres den som <pediagsamtykke> men dette ble endret i versjon 3.0 av iplos) Utført: Implementert som forespurt. Tag rettet til pediagreserv. Iplos.xsd fil må byttes ut i kundens skjema-katalog.

4 Sender inn "tom" verdi hvis kommunen ikke har fult felt for diagnosereservasjon. IPLOS - undertype bolig eksporteres med feil verdi til SSB (Id: 3775) "Fast tilknyttet personell deler av døgnet, del av ordinær boligmasse" skal rapporteres som kode 21. Nå eksporters det som kode 3 IPLOS - Får feilmelding "Brukeren har ingen saker/tjenester" ved avslag på sak (Id: 3776) Får feilmelding "Brukeren har ingen saker/tjenester" når brukeren kun har avslått sak som ikke er iplos tjeneste. Utført: Dette er bare delvis rettet i denne versjonen (pga tidsmangel før release av patch). Nå får de aktuelle brukerne (dvs. de uten tjenester men kun med avslag på en sak) ikke lenger rød mann, men de får grønn mann selv om ikke ADL, IPLOSfanen osv. er utfyllt. Dette er selvsagt ikke helt korrekt, men det blir ihvertfall bedre enn at de får rød mann med påfølgende spørsmål til systemansvarlig. Vi retter opp "resten" til neste release. Plassadministrasjon Plassadministrasjon Oracle: Langtidssenger med bruker dukker ikke opp i korttidskalender (Id: 3810) I Oracle dukker ikke langtidssenger med bruker du har tilgang til å se opp i korttidskalenderen. Følgefeil av rettelse i Gerica Plassadministrasjon - MSS: Feil ved kjøring av liggedøgn korttid og langtid (Id: 3812) Ved kjøring av rapportenen liggedøgn langtid og korttid får man opp feilmelding: "Feil: (A constant expression was encountered in the ORDER BY list...)" Plassadministrasjon - Feil i bytt bruker ved avslutte opphold - MSSql (Id: 3842) På mssql, så kommer det opp en feilmelding når man trykker "Flytt annen bruker inn på rommet før avslutning" når man skal avsluttet ett opphold fra reservasjonsoversikten. Feilmelding : Feil:(A column has beed specified more than once in the order by list. Columns in the order by list must be unique...) Plassadministrasjon - Visningsfeil i beleggsrapporten (Id: 3843) Når vi kjører beleggsrapporten, på alle sykehjemmene så vises iblant sengetypen uten å bli kategorisert med Lantidsplass/Korttidsplass. Utført: Feilen er forsøkt rettet, men det har ikke vært mulig å teste dette i Spydeberg siden det oppstår "iblant". Må testes hos kommunen som har meldt feilen (Oslo) elink Her er det litt blanding av norsk og engelsk, det er vanskelig å unngå mange av uttrykkene som brukes av KITH, elin-k og elink er på engelsk. Bokstavene æ, ø og å kommer i noen tilfeller som? Det er ikke mulig å sende avviksmelding på 0-brukere

5 Endringer på henvisning 1. Kolonne med medisinnavn er lagt til under medisin info fanen. 2. Lagt inn default sykehjemslege(-1) I legearkivet. Utskrivingsrapport Denne er er nå implementert Epikrise apprec Lagt inn ServProvider Inst tag i Apprec fo EPIKRISE 1.0 & EPIKRISE 1.1 Apprec returneres ikke på 0-brukere Det er ikke mulig å sende avviksmelding på Epikrise for 0-brukere. TSSID felt i Innrapportering av Trekk (NAV) Dette felt er nå Read only Versjon Denne versjonen ble kun testet i en kommune og ikke sendt til andre. Alle endringer som ble gjort i patch 02 er derfor omtalt under patch 03. Versjon Medisiner - visning av seponert dato i oversiktsbildet (Id: 1296) Ønske til visning av medisiner på skjermen, vi må se seponertdato i oversiktsbildet Utført: Startdato er flyttet til høyre for Søndag i medisinbildet og Speonert dato er lagt inn etter startdato. PDA - ende til ende kryptering (Id: 2774) Utført: Gerica Mobil Pleie (GMP) har nå ende til ende kryptering av data som sendes mellom Gateway og GMP. IPLOS - det kommer rød mann dersom en ikke har angitt timer på avlastning i institusjon (Id: 3301) Det er kun krav til å angi timer pr. uke dersom avlastningsoppholdet er rullerende. Utført: Avlasting i institusjon vil ikke lengre gi rød IPLOS mann hvis det ikke er rullerende og IPLOS tid ikke er fylt inn. Legemodul - parameter for antall journaler som skal hentes fungerer ikke på Valgfri journaltype 1 (Id: 3345) Dette fører til at det tar veldig lang tid å hente inn journaler når det er mange poster i tabellen. Utført: Nå vises kun det antallet som er satt på "Antall journalnotat som skal vises" for "Valgfri journaltype"

6 Medisiner - rapportene Doseringsliste, dosettkort og medisinliste. Visning av multidose (Id: 3352) Ønsker egen heading for medikamenter som inngår i multidose, slik det er gjort på eventuell medikamenter. Utført: La inn gruppering av multidose i rapportene doseringsliste og dosettkort. Rapporter - medisiner. Cave som er avsluttet kommer med på alle rapportene (Id: 3410) Utført: Avsluttet cave vises ikke lengre i rapportene medisinliste, dosettkort, doseringsliste. Legemodul - dato og klokkeslett settes ikke på legejournaler som føres via legemodul (Id: 3413) Begge dato og klokkeslette bør settes til "nå", uavhengig av innstillinger i kodeverk. Utført: Dato og klokkeslette settes til "nå", uavhengig av innstillinger i kodeverk for de journaler som føres i legemodulen (bortsett fra diagnosejournaler) Feltene "opprettet av..., endret av..." blir nå oppdatert. Legemodul - valg for aktive/tidligere diagnoser fungerer ikke (Id: 3434) Både aktive og tidligere diagnoser vises uansett. feil som gjorde at ikke valgene for aktive og tidligere diagnoser vises. PDA - funksjonalitet for sperring av tilgang ved inaktivitet (Id: 3444) Utført: Ved inaktivitet vil en nå bli logget ut av Gerica Mobil Pleie (GMP). Når en logger på igjen kommer en til samme skjermbilde som før. Tiltak - kopiering. Ønsker at startdato skal settes til dagens dato (Id: 3564) Utført: Ved kopiering av tiltak settes startdato til dagens dato og ikke hentes fra kopi. Tjeneste - avslutning av tjenester overskriver avslutt årsak på midlertidig stopp (Id: 3586) Avsluttårsak på midl.stopp må ikke overskrives når tjenesten avsluttes. Utført: Lagt til sjekk på om midlertidig stopp allerede har en årsak. Hvis så blir denne ikke lenger overskrevet av årsaken fra avsluttet tjeneste. Gjelder midlertidig stopp på både Tjeneste og tilknyttede tiltak. Rapport - journaler pr. ansatt. Feil på summering (Id: 3611) Utført: Avrundingsfeil som gjorde at noen journaler mistet ett minutt. Resepter - ønsker mulighet for å velge ordinerende lege på utskrift (Id: 3619) Ønsker mulighet for å kunne velge lege i utskriftsdialogen Utført: Lagt inn felt får å sette ordinerende lege på utskriftdialogen til blå resept. Hvis ingen ordinerende lege blir valg, så hentes ordinerende lege fra medisinkortet som før. IPLOS - lukke vindu for iplossjekk (Id: 3636) En må bruke avbryt (døra) knappen for at status skal endre seg og ikonet bli orange. Hvis en bruker X for å lukke vindu skjer ikke dette. Begge valg må resultere i statusendring. Utført: I IPLOS feillisten, hvis en bruker X for å lukke vindue blir status endret og ikonet blir orange.

7 Resept - utskriftsdialog mangler avbryt, og det er feil i tooltip (Id: 3685) Når en kjører blå resep fralegemodul - kommer du inn i en dialog : For legen Her er avbryt-knappen blitt borte. Tooltip (når en holder muepeker over knappen) på "Start utskrift" - sier : Lagre diagnosekode Utført: Lagt inn avbrytknapp på utskriftdialogen til blå respt. Legemodul - diverse feil ved registrering av diagnose (Id: 3696) "Endret av informasjon" oppdateres ikke når en lagrer diagnose. Dobbelt klikker man på en diagnose og velger avslutt valgt diagnose kommer det opp feil diagnose, det er den øverste diagnosen som kommer opp. Utført: Alterinfo (sist endret av) legges inn på diagnosejournaler. Avslutt diagnose åpner riktig diagnose for avslutning. Ved avslutning av tiltak avsluttes ikke midlertidig stopp slik det gjøres på tjenester (Id: 3702) Utført: Ved avslutning av et enkelt tiltak avsluttes også midlertidig stopp og tidsplan(er) koblet mot tiltaket Legemodul - eventuelle medikamenter vises ikke lenger med eget ikon/tekst (Id: 3720) I tidligere versjoner ble teksten EVT vist for eventuelle medikamenter, dette fungerer ikke lenger. Utført: Lagt på felt i medisinlista som viser type medisinering. Eventuell medisin ligger nederst.

8 Legemodul - diverse feil på sikkerhet (Id: 3738) Beskrivelse: Tilgangsstyringen fungerer ikke på journalene i legemodulen, man har for eks. tilgang til å skrive en legejournal uten tilgang til journalen. Utført: Nå er det ikke lengre mulig å se eller opprette nye medisiner, diagnoser eller journaler man ikke har rettigheter til. Gjelder via tilgangstyring til tabell Journal / Medhead eller på journaltypen. Legemodul - ønsker å endre tekst Årsstatus -> Årskontroll (Id: 3739) Utført: Felt endret elink - ikon for ubehandlede meldinger vises når det finnes meldinger en ikke har tilgang til (Id: 3743). elink konvolutt vises ikke dersom den ansatte ikke har rettigheter til å lese den ubehandlede meldingen. Plassadministrasjon - Feil i bytt bruker for MSSQL (Id: 3749) I MSSQL som kommer denne meldingen opp når en åpner bytt bruker bildet i reservasjonsoversikten. Feil: (A constant expression was encountered in the Order by list, position 1... INSTBOOK... Returnerer til forrige skjermbilde. Gruppetiltak - Rapportene viser feil hovedansvarlig/gruppeleder (Id: 3751) Rapportene på gruppetiltak henter feil ansattnavn for hovedansvarlig. feil på oppslag på navn på Hovedansvarlig. PDA - internmeldinger kommer ikke i Gerica Mobil Pleie (Id: 3752) Utført: Internmeldinger sendt fra Gerica vises nå også i Gerica Mobil Pleie. Plassadministrasjon - Feil ved høyreklikk på et rullerende opphold som er tatt opp og så plasseres (Id: 3754) Det er en feil i korttidskalenderen som gjør at det kan komme en feil ved høyreklikk på et rullerende opphold som er tatt opp og så plasseres ut. Gjennskapes ved å ta ett rullerende opp for ny utplassering, plassere det ut og så høyreklikke på oppholdet. Plassadministrasjon - (MSSQL langtidssenger som ikke har "disponeres av" vises i kortidskalenderen. (Id: 3756) Med MSSQL base så vises langtidssenger som ikke har "disponeres av" satt i kortidskalenderen.

9 Plassadministrasjon - (MSSQL) Får feilmelding ved setting av status i korttidskalenderen (Id: 3757) I plassadmin med MSSQL database. Får feilmelding ved setting av status i korttidskalenderen Fakturering: Feil ved henting av fakturaregel når ansatt som fakturerer har mere enn 3 nivå i rollen (Id: 3758)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.3 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer versjon

Detaljer

Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.3

Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.3 Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.3 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 8.0 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 8.0 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.4 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.5 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.52 (Oracle) og 7.53 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.52 (Oracle) og 7.53 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.5 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.52 (Oracle) og 7.53 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.4 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Tiltaksplan. Versjon 8.2

Tiltaksplan. Versjon 8.2 Tiltaksplan Versjon 8.2 1 Innhold Tiltaksplan... 3 Legg til nye situasjoner... 5 Nye tiltak... 6 Ny avtale... 9 Avtaler i vindu arbeidsplanlegging... 10 Vis kun besøk med avtaler... 10 Avtaler på LMP...

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.4 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.42 (Oracle) og 7.43 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica

Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Identifisere og følge opp ernæringsmessig risiko... 2 Tiltaksplanen... 3 Tiltak... 3 Journal 8; Laboratorie... 4 MNA kartlegging...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Nyheter i Gerica 8.1. Side 1 av 19

Nyheter i Gerica 8.1. Side 1 av 19 Nyheter i Gerica 8.1 Side 1 av 19 Innhold Nye knapper/ikoner... 3 Tilpasning av font og fontstørrelse pr. ansatt... 3 Vederlagsberegning... 3 elås... 4 erom... 5 Multidoseimport... 5 Inntektsforespørsel

Detaljer

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon.

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Oppdateringsveiledning til Gerica 7.2 (Oracle og MSSQL) Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Før installasjon SKAL det

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Veiledning for oppdatering til Gerica

Veiledning for oppdatering til Gerica Veiledning for oppdatering til Gerica 7.3.08 Denne veiledningen benyttes for å oppdatere en allerede eksisterende 7.3 versjon, ikke for konvertering fra versjon 7.2x eller tidligere versjoner. Har du spørsmål

Detaljer

Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses

Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Bodil H. Albert Tema Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Hva betyr det for deg og hvordan kan kostnadstypene brukes mer aktivt? Begreper Kostnadstyper hva er

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Bytt mellom dagsplan og ukeplan

Bytt mellom dagsplan og ukeplan Bytt mellom dagsplan og ukeplan Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over dagens pasienter Se kalenderen til sin kollega Se kalenderen

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune For at saksbehandling skal gjennomføres må det før saksbehandlingsprosessen eller i saksbehandlingsprosessen gjennomføres en IPLOS vurdering. Se

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Brukerveiledning for IPLOS Registrering

Brukerveiledning for IPLOS Registrering Side 1 av 20 Brukerveiledning for IPLOS Registrering Versjon 3.0. 2002-2010 Helsedirektoratet. Utviklet av Compositae as og Kbit as. IPLOS Registrering er et datasystem for registrering og innrapportering

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer

Releaseinfo Winorg juni-2017

Releaseinfo Winorg juni-2017 Innhold Adresse... 2 Ny mulighet i Adresse (62521)... 2 Aktør... 3 Endring av funksjonalitet ved henting av data fra Bisnode søk (fra aktør) (63301)... 3 Adressevask... 3 Nye valg i Bisnode adressevask

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold av landbruksregisteret

Brukerveiledning for vedlikehold av landbruksregisteret Brukerveiledning for vedlikehold av landbruksregisteret Sist endret: 20.11.2008 Innhold 1. Webbasert system for Landbruksregisteret... 4 1.1 Beskrivelse av programmet... 4 1.2 Generelt... 4 1.3 Oppdatering

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Releaseinfo i Winorg 3.0 MAI-2016

Releaseinfo i Winorg 3.0 MAI-2016 Innhold Agenda... 2 Agendaskjermbildet - svarknapp... 2 Diverse... 2 Eksport fra søk i skjermbildet... 2 Kampanje... 2 Systemmal og søkemal for saldoanalyse og frekvensanalyse... 2 Kommunikasjonsmodulen...

Detaljer

Oppdateringsveiledning til Gerica 7.12 (Oracle) og 7.13 (MSSQL)

Oppdateringsveiledning til Gerica 7.12 (Oracle) og 7.13 (MSSQL) Oppdateringsveiledning til Gerica 7.12 (Oracle) og 7.13 (MSSQL) Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Før installasjon

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon En bug i systemtray: 7.5.1 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon En bug i systemtray: 7.5.1 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon En bug i systemtray: Denne leser ut verdien til 'mintid' ut fra hva som er definert i kunde.config for easervicen. Dersom denne

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Innhold i IST Skole versjon 1.10

Innhold i IST Skole versjon 1.10 Innhold Innhold i IST Skole versjon 1.10... 1 Karakter og karakterrapporter... 1 Halvårsvurdering... 1 Karakterrapport for sluttvurdering... 2 Vitnemål... 4 Karakterprotokoll... 7 Elev Elevopplysninger...

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter. Versjon 2 Helse og Velferd - Norge Stasjonsgata 37, NO-1820 Spydeberg - Tlf: + 47 90 12 45 50, Faks: + 47 69 83 87 10 - www.tietoenator.com Bli kjent med Bokart-

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Arbeide med : Ligningsoppgaver. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Ligningsoppgaver. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Ligningsoppgaver i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Starte Fenistra Ligning...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

PCK Håndterminal. Brukerveiledning

PCK Håndterminal. Brukerveiledning PCK Håndterminal Brukerveiledning Velkommen som bruker av PCK Håndterminal. I denne manualen skal vi gå igjennom installasjon og bruk av håndterminal programvaren fra. For å benytte håndterminal sammen

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter Versjon 3.0 Opprettet 15.05.2005 av Pål Guddal Sist endret 23.01.2007 av André Teig Bli kjent med Bokart- Rapporter Side 2 Hva er filter, og hva brukes de til? Filter

Detaljer

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE PRISLISTER Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innhold Innhold... 2 Prislister... 3 Ny prisliste... 5 Lag ny prislinje... 7 Slette/endre prislinje... 8 Sida 2 av 9 Prislister For å koble en pris til en forhåndslagret

Detaljer