Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)"

Transkript

1 Feilrettinger og endringer Gerica versjon 8.0 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon Versjon 8.0x Versjon 8.0x elink...7 Versjon 8.0x.03 Arbeidslistevindu - liten kontrast mellom farger (Id: 4750) I den gamle arbeidslisten var konstrasten mellom bakgrunnen i arbeidslistevinduet og fargen på ukeplan hvit, i ny versjon er det hvitt mot hvitt og nesten umulig å se med Gerica via Citrix. ved å legge til tydelig markering av ukeplan i arbeidslistevinduet. Arbeidsliste - besøk må være mer uthevet/tydelig ved søk (Id: 4646) Det er vanskelig å se hvilket besøk som utheves når en søker. Arbeidsliste - ufordelte oppdrag (Id: 4735) Ufordelte oppdrag som ikke er fordelt på en rute vises som tre oppdrag nytt arbeidslistebilde, i tillegg blir det tre journaler i stedet for en. til å bli et besøksoppdrag, dvs. som en journal. Journal - opsjon "lås ansatt" låser også dokument (Id: 4724) Postjournal problemer med redigere dokument dersom journaltypen har "lås ansatt" som opsjon. Dette gjør at dokumentet også blir låst, selvom journaltypen vies uten hengelås. Hvis man har tilgang til "åpne låste poster" får man lov å redigere dokumentet. LMP - feil på medisinkort (Id: 4775) Medisinkortet på LMP viser også avsluttede doseringer. Utført: rettet 1

2 LMP - feil visning av prosedyretekst (Id: 4759) Når en bruker har to like tiltak med samme nivå, men med ulike prosedyretekst og tidsplaner, vises prosedyreteksten til det ene tiltaket på begge tiltakene., prosedyretekst vises rett på hvert tiltak LMP - Journaltyper under 100 er i bruk av kunder. Gir problemer på mobil pleie (Id: 4770) Kunder har brukt journalyper mellom 50 og 100 til egne typer. De kan da ikke leses på telefon. Utført: Henter nå ut journaltyper over 50 istedenfor 100. Både ved lesing og opprettelse av journaler LMP - oppdrag for neste dag (Id: 4768) LMP viser ikke oppdrag for neste dag. kodefeil ved døgnskifte. Viser nå 12 timer frem i tid uavhengig av døgnskille. LMP - situasjonstekst (Id: 4760) På brukere hvor det ikke er registrert noen situasjon under tiltaksplanen vises en situasjonstekst som ikke hører til brukeren. Årsaken er at det finnes et en stiuasjonstekst med verdi 0 (null) og dette vises da på alle som ikke har situasjonstekst. en feil hvor tiltak uten situasjonstekst fikk situasjonsteksten fra tiltak med ID 0. Tjenestekalender - behov for visning av flere felter i tooltip (Id: 4644) Behov for visning av: - primærkontakt fra tjenesten - sekundærkontakt fra tjenesten. - rute 2 (dersom dobbeltbemanning), i patch 01 var kun rute 2 implemnetert ikke primær og sekundærkontakt Tjenestekalender - opphev midlertidig stopp (Id: 4769) Når man setter midlertidig stopp fra tjenestekalender på brukere hvor det er oppdrag som er generert for den sonen. Likevel opprettes midlertidig stopp og det blir riktig i Gerica. visningsfeil slik at feilmelding ikke dukket opp uten at det var nødvendig. Tjenestekalender - Visningsfeil (Id: 4501) Hvis oppdraget er kort og perioden lang så blir firkanten mindre enn ett punkt på skjermen og dermed så vises det ikke ordentlig. 2

3 Versjon 8.0x.01 Ansatt - Tilgangsstype (Id: 4718) Tilgangsstype på ansattkort må fjernes. Ikke i bruk i Gerica. Arbeidsliste - flere funksjoner som ikke logges (Id: 4649) Dette gjelder: Fordeling 1 > 2 Nullstill Kansellering (blir logget, men applikasjon blir ikke lagret i logg) Flytting av besøk (inkludert flytt til ansatt) Utført: Lagt til logging på: - fordel 1-2 rutinen. - nullstill rutinen. - flytting av alle besøk mellom ansatte. - flytting av enkeltbesøk. Arbeidsliste - mangler tekst på tiltak (Id: 4707) I arbeidslistevinduet vises ikke teksten på tiltaket dersom man markerer et tiltak og trykker på knappen vis mer. Kun tiden på oppdraget som vises. Gjelder ikke alle kunder. Arbeidsliste - Tom rute (Id: 4714) Gerica gir feilmelding dersom man holder musepeker over en tom rute. Arbeidslister - utføres inne. Må ha egen journaltype for dette (Id: 4684) Oppdrag/besøk som utføres inne må bli egen journaltype for å kunne skille disse fra direkte brukertid (besøk hos bruker) Utført: Lagt på parameter på fanen: "Arbeidsfordeling" hvor man kan velge hvilken journaltype som skal benyttes til dette. I LMP vises teksten "Utføres inne" på arbeidslisten. Arbeidsliste - ved dobbel generering (Id: 4708) Melding som vises ved dobbel generering er misvisende vedr. cancel og avbryt. Arbeidsliste - visning av info på knappen "Vis mer" (Id: 4643) Ønsker visning av: tiltak, prosedyre, primær/sekundærkontakt fra Tjenesten Utført: Lagt til felter. 3

4 Arbeidsliste - ønsker fritekstfelt ved kansellering av besøk (Id: 4647) Ønsker et eget valg ved kansellering hvor man kan velge å legge til fritekst. Arbeidsliste - ønsker å vise besøk på flere nivåer og tjenester (Id: 4641) Utført: Lagt til funksjonalitet for å velge flere tjenester og nivåer. Fargekoding ved ctrl-klikk eller ved avkryssingsboks. La også til mulighet for å kun velge ett nivå, ved hjelp av checkbox i popup vinduet. I tillegg så flyttes valgte verdier nå mellom arbeidslistevinduet og lag besøk vinduet slik at man alltid har selektert det samme i begge to. Arbeidslistevindu - "Lag nye oppdrag", endring er tekst (Id: 4642) Endre til «Antall besøk generert i denne satsen» og endre navn på vindu til "Lag nye besøk" Arbeidslistevindu - summering av tid. Ønsker at kansellerte besøk ikke summeres (Id: 4566) på summering. Arbeidslistevindu - Tekst for visning av nivå er for kort (Id: 4312) Visningen av nivå navnet er vanskelig å se på fordeling og ved genereringsbilde, kan feltet må lages lengre. Evt. få visningen slik den er i dagens versjon. Utført: Fjernet visning av nivå navn i bildet. Feilmelding "germa.exe stopped working" (Id: 4597) Mange kunder opplever feilmeldingen "germa.exe stopped working" eller at de blir kastet ut av Gerica ved opprettelse av sak. Problemet oppstår i forbindelse med kobling til journal. Når man trykker ja på spørsmålet om å «lagre i postjournal» ved å spørre om opprettelse av postjournal fra sakslisten istedenfor inne på saken før saksbildet lukkes. Gerica Plan - Tidsplaner - oppslag på rute filtrerer ikke på nivå (Id: 4609) Når en gjør oppslag på ruter (Gerica Plan) filtreres ikke rutene. Det er kun ruter som har samme (eller underliggene) nivå som tiltaket som skal vises feil i filter. 4

5 Gerica Plan - tjenestekalender. Besøk hvor det ikke er tid på oppdrag vises ikke. (Id: 4522) Besøkene bør vises i vinduet med et ikon som forteller at det mangler estimat. Utført: Hvis oppdraget tar mindre enn 5 minutter vises det nå som om det er 5 minutter langt. Gerica Plan - tjenestekalender. Det nye tiltaket som opprettes må få innlogget ansatt på TildeltID (Id: 4505) Nå man endrer prosedyre eller tidsestimat fra tjenestekalender må TildeltID følge påloggetid slik det nye tiltaket får ID lik den som har endret prosedyre. Gerica Plan - Tjenestekalender, vise alle tiltak på bruker (Id: 4531) Vi ønsker vi å kunne se alle brukerens tiltak og tjenester med tidsplan samlet slik at vi kan se hvor oppdrag evt. kan og bør flyttes. Utført: Alle typer vil nå vises hvis man ikke har valgt noen tjenester. Det er også mulig å filtrere på flere tjenester. Internmeldinger - systemet går veldig tregt når Parameter for å sjekke internmeldinger er satt på (Id: 4719) Når det er satt opp i parameter at Gerica skal sjekke om det er internmeldinger (antall minutter > 0) går systemet veldig trengt. LMP - feil i visning av telefonnummer (Id: 4710) Feil visning av telefonnummer under «Ring pårørende» Under BRUKER «Ring pårørende» linken i LMP vises telefonnummeret til bruker, selv om det registrert nummer under pårørende med gul hake.. LMP - Kan logge inn med feil passord (Id: 4709) Kan logge inn i LMP med feil passord Medisiner - "Administrering etter eget skjema" skal ikke kunne velges dersom det er doseringer (Id: 4722) Det er ikke mulig å legge inn doseringer på medisiner dersom en har krysset av for "Administrering etter eget skjema". Det bør derfor heller ikke være mulig å krysse av for dette i ettertid dersom det ligger doseringer på medikamentet. PPS - versjon 10. Link for åpning av ny versjon av prosedyre fungerer ikke (Id: 4637) Når en åpner en prosedyre som er versjon 9 kommer det en link øverst i vinduet som tar deg til siste versjon, denne fungerer ikke fra Gerica. Fungerer helt fint dersom en åpner versjon 9 linken i ie utenfor Gerica. Utført: rettet Systemlogg. Bruk av knappen "legg til tekst" oppretter ikke innslag i logg. (Id: 4367) 5

6 Når en bruker knappen "Legg til fritekst" for å legge til tekst på en journal som har fritekst fra før blir ikke dette registrert i loggen. Dette skal registreres som loggtype 2 "Post endret" Sykepleiehåndboken - lime inn prosedyre (Id: 4732) Lime inn prosedyre fra sykepleiehåndboken fungerer ikke. Utført: Prosedyreteksten fra sykepleiehandboka.no taes nå med inn i Gerica. Tjenestekalender - Gerica plan - rediger prosedyre krever opprett-tilgang på tabell GERCELEV (Id: 4457) Det må gis «opprette-tilgang» på tabellen GERCELEV or å få skrevet og redigert i Prosedyrer fra Tjenestekalender dette er en feil.. En behøver nå ikke tilgang til denne tabellen Tjenestekalender - behov for visning av flere felter i tooltip (Id: 4644) Behov for visning av: - primærkontakt fra tjenesten - sekundærkontakt fra tjenesten. - rute 2 (dersom dobbeltbemanning) Ytelse i tjenestekalender (Id: 4729) Problemer med ytelse i tjenestekalenderen Utført: Lagt til checkbox for å vise arbeidsbelastningsgrafen. 6

7 elink NAV vederlagstrekk - Masseutsending NAV funkar ikkje (Id: ) Masseutsending vederlagstrekk klarte ikke å hente inn NAV-trekkid fra meldinger sendt i Gerica Utført retting slik at Masseutsending nå bruker samme datauttrekk som enkeltmelding. NAV vederlagstrekk Vederlagstrekk med institusjon uten nivå kræsjer elink (Id: ) Dersom institusjonen som vederlaget er knyttet til, ikke har et nivå knyttet til seg, kunne masseinnsending og meldingsredigering for innrapportering trekk føre til at Gerica lukket seg. Dette er nå rettet slik at denne mangelen ikke fører til kræsj. NAV vederlagstrekk Problem med uthenting av NAV-trekkID (Id: ) Ved endring av til/fra-dato i meldingsredigering for Innrapportering trekk, så ble ikke alle felter i bildet oppdatert. Merke kun meldingar i same retning som kansellert/endra (Id: ) Ved kanselering og endring på meldinger vil kun utgående meldinger bli markert kanseltert eller endret i meldingstråden. Dette gjelder versjon 1.6. Meldingsoversikt: Slett gir ingen dialog eller mulighet for å sende AVVIK. (Id: ) Dersom man markerer en melding som slette dukket ikke en dialogboks med spørsmål om man ønsket å sende et avvik. Støtte for adressering utenfor standard (Id: ) Flere sykehus bruker ikke standard adressering på sine basismeldinger, de adresseres til institusjon. I type for kommunikasjonspart må man velge Sykehus_ikke_standard slik at disse meldingene ikke blir avvist. 7

8 Utvide støtte for mottak som kopimottaker - Svarrapport/epikrise (Id: ) Dersom kommunen har vært kopimottaker på Svarrapport eller Epikrise har Gerica elink returnert apprec som om kommunen var hovedmottaker. Melding per bruker: Forskriver-informasjon blir ikke lagt inn i meldinga. (Id: ) Ved generering av meldinger som inneholder medisiner har ikke forskriverinformasjon kommet med. Eldre meldinger vises ikke i meldinger per bruker (Id: ) Det ser ikke ut som om dato for melding per bruker endrer seg når en viser eldre melding. 8

9 Melding per bruker - Handtering av feil i RefToParent og RefToConversation (Id: ) Helseopplysninger ved søknad vises ikke i Melding per bruker, dersom den refererer til seg selv. Dette gjelder spesielt den første Helseopplysningen som blir sendt per innleggelse. Melding per bruker - Samme kommunikasjonspart/nivå2 som hoved- og kopimottaker (Id: ) Det vil ikke være mulig å sende melding der mottaker og kopimottaker er identiske. Meldingsoversikt Lagt til lukk-knapp på meldingsoversikten. (Id: ) Det er lagt til en lukk knapp på meldingsoversikten. Visningsfeil i meldingsoversikten (Id: ) Sendt - men ikke mottatt kvittering, her dukker ikke meldinger som har mottatt transportkvittering, men ikke apprec, opp. Sending feilet - Meldinger som vises ved førstegangs filtrering, vises ikke lenger etter at man har sett på en melding i "Melding per bruker". Buker ikke identer fra melding i applikasjonskvittering (Id: ) Identene som blir lagt i apprecen ble hentet fra elink konsollet, den skal hentes fra selve meldingen. Vederlagstrekk - Endring av dato tilbakestiller aksjonskoden (Id: ) Endrer man til opphørskode og så til bruker kalenderen endrer statusen seg tilbake til Endr. 9

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Når du godkjenner i WO får du denne beskjeden: Rettet slik at ikke feilmelding kommer når det er dagen i dag som ikke er KLarte

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer