Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.3"

Transkript

1 Feilrettinger og endringer Gerica versjon 7.3 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 7.32 (Oracle) og 7.33 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon Versjon 7.3x Versjon 7.3x Versjon 7.3x Gerica Mobil Pleie elink Versjon 7.3x Scanning/Postjournal IPLOS Plassadministrasjon elink Versjon 7.3x Versjon 7.3x

2 Versjon 7.3x.07 Bruker - Oppslag mot bruker (Id: 4148) Ved bruk av oppslag for å hente/velge bruker i brukerlisten kan samme bruker vises flere ganger. Det ser ut som om samme bruker er registret to ganger. Bruker - Samme bruker vises flere ganger i brukerlisten hvis det er flere med samme navn (Id: 3774) Samme bruker vises flere ganger i brukerlisten hvis det er flere med samme navn. Skjer ikke konsekvent. Faktura - Dobbel visning av post i listen (Id: 4141) Noen ganger kan samme post vises flere ganger i fakturalisten. Det ser ut som at samme en post er fakturert to ganger. Skjer ikke konsekvent. Legemodulen - Knappene på verktøylinjen er ikke synlige etter minimering (Id: 4147) Hvis legemodulen minimeres og maksimeres igjen, så må det trykkes på toppen av vinduet for at knappene til legemodulen skal komme opp igjen. Feilen oppstod i Vi har fjernet mulighet for å trykke på maksimeringsknappen når vinduet er minimert. Når man klikker på gjenopprett-knappen så får vinduet fokus slik at knappene for legemodul-vinduet vises riktig. Midlertidig stopp ikon vises ikke i tjenestebildet første dagen det er aktivt (Id: 4145) Midlertidig stopp ikon vises ikke foran tjenesten/tiltaket i tjenestebildet første dagen det er aktivt. Dette gjelder kun dersom midlertidig stopp har klokkeslett. Feilen oppstod i Roller - Det vises ingen aktive roller på MSSQL i rollevinduet (Id: 4146) Det vises ingen eller få aktive roller i rolleoversikten når det er krysset av for "Vis aktive". Feilen oppstår kun på MSSQL databaser. Journal - Kan kun lese hvis ikke endre rettighet på tjenestetypen journalen er koblet mot (Id: 4154) Journalen åpnes i lese modus hvis rollen ikke har ikke endre rettighet på tjenestetypen journalen er koblet mot. Feilen oppstod i

3 Versjon 7.3x.06 Arbeidslistegenering - Midlertidig stopp og tidsplan med fast kl. slett (Id: 3973) Det kan i enkelte tilfeller bli generert besøk på tiltak med tidsplan med fast klokkeslett selv om det er midlertidig stoppet den dagen. Problemet oppstår kun på startdato for midlertidig stopp og kun på de som har startklokkeslett og hvis det i Drift ikke er krysset av for "Generer på start/stopp-dato for midl. stopp". Brukermigrering - Man kan migrere med samme brukerid i fra og til (Id: 4072) Brukermigrering - Man kan migrere med samme brukerid i fra og til. Resultatet av det er at brukeren blir slettet. Burde gi feilmelding. Utført: Gir feilmelding hvis man forsøker å migrere med samme id på gammel og ny. Diagnose - Til dato på journalen må være åpen selv om journalen er låst (Id: 3566). Ryddet også opp i feil fargelegging ved skrivebeskyttelse av feltene sluttdato og klokkeslett. Filter - Valgt filter og tekst vises nå i de firkantede "boksene" i Gerica (Id: 3922) F.eks. vises filter som brukes i brukerlisten i boksen oppe til høyre. Utført: Endret Fletting - Ønsker varsel dersom man ikke har valgt post før fletting (Id: 1864) Ved fletting fra journalbildet bør det kunne flettes uten at det står en journal i journallisten. Dersom det ikke er mulig, må det komme en feilmelding om at det ikke finnes noen journal å hente fletteopplysninger fra, og at det må stå en journal i journallisten før malen kan brukes. Utført: Viser feilmelding og stopper flettingen Gruppetiltak - Filter er for kort (Id: 3556) Filtrering på nivå høyere enn 4 i gruppetiltak listen gir feilmelding. Gruppetiltak - Feilmelding ved sletting av tiltak (Id: 3612) Ved forsøk på å slette et gruppetiltak i listen over gruppetiltak kommer det opp en feilmelding: "Integritetsfeil i PLANACTI" etterfulgt av at Gerica går ned, "Germa.exe stopped working" Gruppetiltak Journaler kan føres frem i tid selv om dette ikke er tillatt på journaltypen (Id: 3626). Gir feilmelding. Gruppetiltak - Det lages en tom linje dersom man ikke velger bruker etter å ha trykket på ny (Id: 3856) 3

4 Heng med enkelte skriverdrivere - Fjerne støtte for ReportWriter (Id: 4100) ReportWriter biblioteket gjør et kall til skriver driveren ved oppstart av Gerica. I enkelte kombinasjoner med Xerox drivere så får det Gerica til å henge. Utført: Fjernet støtte for ReportWriter i Gerica. Inntektsopplysninger - forbedringer (Id: 4092) Ønsker oppdatering for bedre feilhåndtering og meldinger. Utført: GENERELT - Endret på rekkefølgen av faner. Ligger nå i den mest logiske rekkefølgen for import og oppdatering. - Lagt til tellere for å vise hvor mange poster som har blitt importert og antall oppdatert. Fanen: IMPORT - Lagt til sjekk ved valg av fil. Hvis man velger en pakket filtype, ".ZIP,.RAR eller.7z" så får man feilmelding og filen blir IKKE valgt. - Lagt til sjekk av personnummere ved import. Hvis ugyldig ignoreres denne og blir ikke importert. Fanen: KONTAKTER - Lagt til mulighet for å velge hvilke kontakter som skal aktiveres, Alle eller Kontakter med allerede reg. inntekt. Fanen: OPPDATER INNTEKT - Fjernet valg av brukernr. Denne gir ingen mening. Fanen: SØK INNTEKTSOPPLYSNINGER - Lagt til ny fane med søkemulighet for å vise inntektsdata på ett valgt personnummer i tabellen TAXDATA. Journal logging - Det logges forhåndsvisning på journaler man ikke har tilgang på (Id: 4103) Det logges forhåndsvisning på journaler man ikke har tilgang på i journallisten, selv om de er grå og man ikke får opp friteksten. Journalvinduet - Generer oppdrag virker ikke på tidsplaner uten slutt klokkeslett (Id: 4016) Knappen "Generer oppdrag" lager ikke oppdrag for tidsplaner som ikke har sluttklokkeslett. Oppstod i Gerica 7.3. Kodeverk - Navn ved oppslag mot tjeneste (Id: 4113) Når det i kodeverketet velges ett oppslag mot tjeneste, f.eks. "Opprett tjeneste" under sak, så vises ikke navnet på tjenesten. 4

5 Kodeverk - Varsel for at angitt kode ikke lengre er gyldig (Id: 4033) "Varsel for at angitt kode ikke lengre er gyldig" når det gjøres oppslag mot kodeverket burde inneholde koden det gjøres oppslag på Utført: Advarselen viser nå også koden og kodenavnet. Kontaktinfo - Merking av Mobilinfonummer og hovedkommunikasjon (Id: 3942) Det mangler funksjonalitet for å av-merke nummer for MobilInfo på brukerkort. Det samme gjelder for hovedkommunikasjon. Legemodul - Feil med minimering og maksimering av vindu (Id: 3632) Ved minimering og maksimering av legemodul blir minimer- og maksimerknappene ofte duplisert i bildet. Utført: Benyttet en annen type maksimering på legemodulen for å unngå problemet. Legemodul - Romnr viser flere institusjonstjenester uten at det er det (Id: 3916) Det er en feil som gjør at tiltak på en institusjonstjeneste noen ganger gjør at rom nr. ikke vises hvis det er tiltak på institusjonstjenesten. Legemodul - Treghet ved lasting av diagnoser (Id: 4112) Legemodulen bruker lang tid på å åpne en bruker. Skyldes treghet ved lasting av diagnoser Medisiner - Lesetilgang på medisinsk vareregister gir tilgang til å opprette ny medisin via veiviser for ny medisin (Id: 3926) Utført: Knapp er nå inaktiv når man ikke har tilgang til å opprette medisinering (MEDHEAD). Medisiner - Ønsker at flere felt er åpne selv om medisinregistreringen er låst (Id: 3827) Feltene som ønskes åpne er: Reiterasjon (vi ønsker oss imidlertid at valget reiterasjon er i en dialogboks for hvit resept) Kur (Kun åpent hvis seponeringsdato er åpent) Ikke generisk bytte Multidose Admin måte Administrering etter eget skjema Utført: Endret 5

6 Medisiner - Feltet startdato fylles inn med start dato fra medisinen (Id: 4087) Når man velger «ny dosering» vil denne få samme startdato som medikamentet. Det muliggjør at ansatte glemmer å endre i datofeltet slik at den doseringsendringen de legger inn på medikamentet blir registrert fra samme dato som medikamentet startet opp. Endringsønske: løses ved at medinsinens dato settes inn hvis det er samme som dagens dato, ellers så er feltet blank og obligatorisk. Utført: Endret slik at dato blankes hvis den er tidligere enn dagens dato. Hvis medikamentets startdato er «i dag» eller senere vil doseringen få denne datoen. Denne kan imidlertid endres frem i tid. Plassadministrasjon - Feil startdato på tjenesten ved splitting av opphold (Id: 3885) Det kan bli feil startdato på tjenesten ved splitting av opphold, når man gjør endringer på siste delen og ikke ser den første delen av oppholdet i kalenderen.. Plassadministrasjon - Feil med minimering og maksimering av korttidskalender (Id: 4093) I korttidskalender blir minimer- og maksimerknappene ofte duplisert i bildet. Utført: Løst ved å endre måten vinduet maksimeres på. PPS - Tilpasning til ny versjon av PPS (Id: 3979) Utført: Lagt inn nødvendige endringer for å støtte siste versjon av PPS. Rapportdialog - Endring i vinduet (Id: 4116) Endringsønske: beskrivelsen av seleksjonen bør vises i rapportdialogen. Feltet "legg seleksjon til fast seleksjon" er ikke i bruk og er fjernet. Knappen «Sett in filterfunksjon» på fanen «Seleksjon» er deaktivert og skal fjernes. I samme fane, er det lagt til knapp for vanlige SQL operasjoner for SQL filter. Utført: Endret Resept - Behov for deler av funksjonalitet fra blå resept også på hvit resept (Id: 3899) Legge inn reiterasjon, og generisk bytte som er med på blå resept rapporten og også felter for mengde og anmerkning, samt knapp for oppslag på lege fra utskriftsdialogen på blå resept. Utført: Lagt samme rapportdialog som på blå resept. Valg som ikke er aktuelle blir deaktivert. Informasjon om reiterasjon og generisk bytte er med. Rolle - Ønsker funksjon for passiv / ikke i bruk (Id: 3641) Roller med «til dato» vises ikke som passiv i oversikten og gjør det vanskelig å se hvilke roller som ikke er i bruk. Endringsønske: Det burde være mulig å kunne filtrere roller som ikke i bruk på samme måte som i filter el. nivåtreet. Utført: Lagt til "Vis aktive" som er som standard slått på. 6

7 Rutinen «Slett arbeidslistejournaler» bruker lang tid når det filtreres på nivå og dato (Id: 3806) Rutinen «Tjenesteoppdatering» ønske om endring/tillegg i tekst (Id: 3837) I versjon 7.3 ble det i rutinevinduet lagt til anbefaling om å kjøre brukeroppdatering FØR man kjører tjenesteoppdatering. Når inntekt endres kan også årstak endres, dette bør også med i teksten. Teksten endres til: «For å sikre at alle nettoinntekter er riktig oppdatert så anbefales det at man kjører rutinen "Brukeroppdatering" med "Oppdater inntekt" og "Oppdatere årstak" avkrysset før tjenesteoppdateringsrutinen (denne) kjøres!» Utført: Endret Sikkerhet journal: Leserettighet gir tilgang til å endre (Id: 3914) Det er en sikkerhetsfeil som gjør at man kan endre ulåste journaler selv om man ikke har endrerettighet på journaltypen. Skanning - Feil med minimering og maksimering av vinduet «håndtering av skannede dokumenter» (Id: 4095) I vinduet «håndtering av skannede dokumenter» blir minimer- og maksimerknappene ofte duplisert i bildet. Utført: Løst ved å endre måten vinduet maksimeres på. Skanning - Feltene «label», «caseworkerid» og automatisk opprettelse av sak skal skjules (Id: 4096) Feltene «label», «caseworkerid» og automatisk opprettelse av sak brukes ikke av Gerica og skal skjules fremfor å dimmes ned. Utført: Endret Systemlogg - Logging av forhåndsvisning i journalbildet logges under Tiltaksplan (Id: 4056) Logging av forhåndsvisning i journalbildet logges under Lokasjon: Tiltaksplan. Vederlag - Beregning av prosent forsørgelse (Id: 4114) I Gerica benyttes Grunnytelsen på inntektsfanen for å beregne prosent av forsørgelse. Nye forskrifter gir rom for å ikke gi full G som grunnytelse. For beregning av forsørgelse skal man allikevel alltid benytte Grunnbeløpet og IKKE brukers grunnytelse. Da Gerica alltid henter fra grunnytelsen på inntektsfanen kan beregningen av forsørgelse bli noe feil. Utført: Beregningen er endret slik at Gerica nå henter 1/12 G-beløp for å bergne forsørgelse og IKKE grunnytelsen på brukers inntektsfane. 7

8 Gerica GMP Gateway Arbeidslister - Heng ved kvittering av arbeidslister og føring av journaler på enkelte brukere. Dette skjer spesielt hvis det er mye tekst som skal journalføres, mange prosedyrer knyttet til brukeren, eller er tiltak med mye prosedyretekst. Feilen fremstår slik at telefonen henger på meldingen: kobler til kommunens nett og den ansatte får ikke lagret. Medisin - Rettelse på visning av medisiner Det er feil i visning av medisiner på PDA. I noen tilfeller så kommer ikke medisiner uten styrke over og for noen medisiner så vises doseringsenhet som (ingen). Rolle - Bytting av Rolle Rettet feil som oppstod ved bytting av rolle der ikke alle sikkerhetsinnstillingene ble byttet. 8

9 Versjon 7.3x.04 Resept - Ønsker mulighet for å skrive ut fritekst på resepten (Id: 3443) Ønsker at det blir et felt i utskrifts dialogen hvor en kan skrive inn informasjon som kommer på rapporten. Utført: Reiterasjon, mengde, anmerkning og generisk bytte kommer nå med på blå resept rapporten. Lagt inn felter for mengde og anmerkning, samt lagt inn knapper som gjør oppslag tilsvarende F4/høyreklikk i dialogen til rapporten på diagnose og lege oppslagene. Ved avkrysning på "Søknad om individuell refusjoner sendt NAV helseforvaltning" så settes dagens dato automatisk i dato feltet. IPLOS - Bruker får feil ikon når det er avslag på en sak og bruker ikke har IPLOS tjenester (Id: 3850) Utført: Brukere som ikke mottar IPLOS tjenester på telletidspunktet får nå ikke ikon, selv om det finnes saker med avslag. Beboerregnskap - Ønsker admin tilgang i sikkerhetsprofil slik at en kan endre bilags.nr og beløp (Id: 3835) Utført: Lagt til mulighet for å overstyre bilagsnummer på bilag samt å endre saldo på kontoer. Dette kan aktiveres ved at det krysses av for: "Beboerregnskap - Overstyre bilag" på fanen: "Funksjoner" på den ansattes sikkerhetsprofil. Legemodul - Rom nr. settes selv om rom nr. på tjenesten er blank og det finnes tjeneste med rom nr. (Id: 3761) Følgefeil ved at det kommer "OBS! Flere aktive tjenester tilknyttet institusjon" p.g.a. tiltak på tjenesten.. Bruker - kommunikasjon. Registrering av hovedkommunikasjon. (Id: 3838) Det gjøres en del feil ved registrering av telefonnummer og hoved kommunikasjon. Dette bør derfor endres: - det skal kun være mulig å registrere tall (og + for +46) når type kommunikasjon er 1 (telefon) eller 2 (mobil) - det er kun type 1 og 2 som kan angis som hoved kommunikasjon - feltet kommentar fjernes (det er flere som registrerer telefonnummer i et feltet) - teksten "Verdi" byttes ut med tekst ihht valgt type. Er det f.eks. valgt 1 telefon skal det stå Telefonnr: Utført: I brukerkortet kan nå kun telefon og mobil settes som hoved kommunikasjon. Kommentar feltet er fjernet fra kommunikasjonen. For telefonnummere så bli telefonnummeret validert og gir feilmelding vis der inneholder ugyldige tegn. Standardfiltere, rapporter m.m. Disse er delvis skrivebeskyttet i versjon (Id: 3877) Standardfiltere, rapporter m.m. er delvis skrivebeskyttet i versjon Det er ikke mulig å legge til underelementer Fiks til retting 3817 til Gerica Egendefinerte flettefelter: Feltene dukker ikke opp i kartoteket (Id: 3881) Egendefinerte flettefelter dukker ikke opp i kartoteket når man velger tabell. 9

10 Gerica Mobil Pleie Brukersøk og manuell journalføring virker ikke hvis ikke nivå på rollen (Id: 3862) Brukersøk og manuell føring av journaler virker ikke hvis man er logget inn med en rolle som ikke har nivå. Gjelder de kommuner som ikke har automatisk tilgangstyring. Endring i grensesnitt Knappene inne på ett besøk er endret fra forrige versjon for å støtte elås og Gerica Plan. Hvis dere ikke har lisens på disse modulene, så er knappene Lås opp dør, Beskjed neste besøk og Les beskjed inaktive. Knappen Oppdrag åpner en meny der funksjonene Endre oppdrag, Legg til oppdrag og Slett oppdrag er lagt inn. 10

11 elink Senderinformasjon i apprec hentes fra melding. Dette gjelder bare for Epikrise og Labsvar. AdditionalId av HCPerson er lagt til i apprec dersom meldingen inneholder dette. Dette gjelder kun for Epikrise og Labsvar. Generere apprec for LabSvar på samme måte som Epikrise. Rettet. Avsluttede diagnoser vises i innleggelsesrapport, medisinske opplysninger og henvisning. Rettet. Meldingsmottak henger ved mottakt av epost med blank melding Rettet. Nå markeres den som feil med status ExtractAttachmentFailed. Bruker flettes ikke inn ved svar på melding Gjelder alle meldinger. Innleggelsesrapport (id: , , ) - Vise merknad for faste og eventuelle medisiner. (dette gjelder også for andre PLO meldinger) - Legge til informasjon om merknader for eventuelle medisiner. - Legge til mer informasjon om Cave (dato, beskrivelse osv) (dette gjelder for alle PLO meldinger) - Diagnose: mulighet til å velge hvilken diagnose som skal være med, dette gjøres ved sjekkbokser, og de skal være standard krysset av. (hoveddiagnose er fjernet) - ADL informasjon skal være standard valgt for kun denne meldingen. - Hjelpemidler er implementert i denne meldingen. Elektronisk vederlagstrekk enkelt melding: ved endring av fra dato, vil det automatisk sjekkes om det finnes en ny aktiv sats. Feilen har vært at man prøver å sende en melding NY på en person som starter trekke neste måned. Det har ikke latt seg gjøre fordi meldingen henter satsen fra dagens dato. Dette er nå rettet ved at man kan endre foreslått fra dato og programmet vil sjekke om det finnes en ny aktiv sats på denne datoen. Svar på forespørsel er ikke lengre låst til en type melding. (id: ), men programmet foreslår etter gitt KITH standard, men det er mulighet for å velge andre meldingstyper. 0-bruker kan bare svare med dialog-avvik. 11

12 Sendes det en melding på 0-bruker vil det kun være mulig å velge Avviks melding. Feilmeldinger skal bare være på norsk. (id: ) Vi har gjennomgått feilmeldingene i elink, og oversatt dem alle til norsk. Æ,Ø og Å og andre spesialkarakterer Det er rapportert inn feil på norske tegn og andre spesialkarakterer i forbindelse med Epikrise. Dette er nå rettet, og det viste seg at det var en sammenheng mellom disse karaterende og DES kryptering. CPA logging i konsollet. Dersom man går inn på en CPA i konsollet har man ikke fått kun loggen til denne avtalen. Dette er nå fikset. Meldingen Legemiddelopplysninger er nå tilgjengelig igjen. Mulighet for å legge inn ENH id i Requester(avsender) for Henvisning. Under pilotering har det vist seg at ikke sykehussystemet har taklet HERID for avsender, det vil nå være mulighet for å legge inn ENH. HERID vil bli prioritert av systemet. elink har sendt mange transportkvitteringer til InfoDoc legesystem Det vil nå kun bli sendt en transportkvittering for hver mottatte melding. Transportkvitteringer vil også bli logget i konsollen. Svar på forespørsler Svar på meldingen forespørsel inkluderer nå teksten fra forespørselen man svarer på 12

13 Versjon 7.3x.03 Instanser - ikke mulig å lagre kommunikasjon på samarbeidsinstanser (Id: 3336) Når en skal lagre kommunikasjon på instanser fungerer ikke lagreknappen. Og tipsflagget for lagreknappen viser "Lagre diagnosekoder". Når en velger avbryt, lagres allikevel telefonnummeret. Fakturering: Feil ved henting av fakturaregel når ansatt som fakturerer har mere enn 3 nivå i rollen (Id: 3758). Denne endringen var feilaktig med i endringsloggen til patch 01, men den ble ikke rettet før nå (i patch ) Vederlagsberegning - Feil i etterberegning (15% utover G) (Id: 3759) Når man lager etterberegning så blir beløpet til egen disposisjon min. 15% av inntekter utover G blir altfor stort! Utført: Funnet og rettet feil koden som beregner 15% av inntekter utover G. Blir nå kun omberegnet hvis beregningstypen er en standardberegning, ikke etterberegning. Det er ikke mulig å starte vinduet for administrering av eksterne enheter fra egendefinert knapperad (Id: 3760) Utført: Lagt inn prosedyre StartExtUnitBrowse som kan brukes til å starte Eksterne enheter vinduet fra en egendefinert knapperad. Legemodul - Rom nr settes selv om rom nr på tjenesten er blank og det finnes tjeneste med rom nr. (Id: 3761) Hvis det er institusjonstjeneste med blank rom nr eller institusjon så velges denne i stedet for andre institusjonstjenester. Institusjonstjenester med startdato frem i tid vises.. Er det flere institusjonstjenester med romnr kommer feilmelding: "OBS! Flere aktive tjenester tilknyttet institusjon". Legemodul - endret av (alterinf) endres ikke når en avslutter diagnoser fra legemodul (Id: 3801) Folkeregister - Får feilmelding ved søk på eksisternede brukere med langt navn/adresse (Id: 3767) Det kommer en feil ved oppslag i folkeregister når det er fylt inn navn, adresse i brukerkortet og navn/adresse er lange. Sikkerhet - Legemodus, bytt rolle og inaktiv bruker knappen (Id: 3768) Brukerknappen på knapperaden aktiviseres ikke igjen hvis du går fra en rolle med legemodus til en rolle uten legemodus. 13

14 Tabellnavn i filter kan innehole mellomrom på slutten og dermed så vises de ikke (Id: 3769) I Gerica 7.3 så er det nytt kartotek for filter. Her vises ikke filtre som har mellomrom i slutten på tabellnavn. De viser seg at noen filtre hos kundene har dette av ukjent årsak. Dette gjelder muligens også kartotek for rapporter, sortering og maler. Bytte rolle - Etter åpnet PPS-vindu får man ikke byttet rolle (Id: 3777) Hvis man har hatt ett PPS-vindu åpent og forsøker å bytte rolle senere får man en melding: "Du kan ikke bytte rolle mens det er aktive vinduer opp. Disse må lukkes først. (PPSBrowser)". Denne meldingen dukker da opp selv om man har lukket ALLE vinduer. Tekniske hjelpemidler - Doble poster i listen (Id: 3800) I noen tilfeller så kan tekniske hjelpemidler komme flere ganger i listen over tekniske hjelpemidler. elink - I meldingsregisteret i drift virker ikke filter for status: 6 (Id: 3802) I meldingsregisteret i drift, så virker ikke filter for status: 6 "Sendt, men ikke mottatt kvittering" Medisinrapporten doseringsliste viser eventuelle medisiner feil (Id: 3808) Hvis det er registrert mer enn en eventuell medisin og ingen dagsaktuelle, kommer bare den øverste evt. medisinen under riktig heading i utskrift av Doseringsliste og Dosettkort Feil med adresse i Trygghetsalarmer - Servicerapport (Id: 3813) I Trygghetsalarmer - Servicerapport, så blir adresse hengende igjen fra foregående rad hvis trygghetsalarmen ikke er tilkyttet en bruker. Rapport Arbeidsliste pr. ansatt - velge å skrive ut prosedyretekst (Id: 3814) Ønsker mulighet for å skrive ut arbeidslister uten å ta med prosedyreteksten. Utført: Skriver nå kun prosedyretekst hvis DETALJER er satt på i rapportsammensetningen. PPS vindu mangler avslutt kryss og mulighet for å endre størrelse på vinduet (Id: 3815) Utført: Endret Standardfiltere, rapporter m.m. Disse er skrivebeskyttet i versjon (Id: 3817) Utført: Disse skulle ikke vært skrivebeskyttet, endret tilbake slik de var tidligere. NB! Disse var kun skrivebeskyttet i versjon

15 Egendefinerte knapperader - ikke mulig å lage knapp til journalliste (Id: 3830) Det fungerer ikke å lage knapp/sti til prosedyren JOURNALBROWSE. Scanning/Postjournal Scanning - ønsker at det som registreres i tekstfeltet i scanning også vises på postjournaler (Id: 3255) Postjournal - infofelt. Samme info vises to ganger dersom det er angitt noe i fritekstfeltet (Id: 3816) Dersom det er angitt noe i fritekstfeltet på journalen skal kun dette vises i feltet Informasjon (i journallisten) og ikke fritekst + dokumentnavn slik det er i dag. Utført: Nå vises kun fritekst. Hvis det ikke er fritekst så vises dokumentnavn. Scanning - dersom det scannede dokumetet finnes fra før blir det overskrevet ved flytting (Id: 3833) Nå får en feilmelding dersom dokumentet som blir forsøkt flyttet finnes fra før i katalogen angitt under "Dok.område". Men dokumentet overskrives allikvel, og kan føre til at dokumeter knyttes til feil bruker. Vi bør ha en rutine i applikasjonen som aktivt kontrollerer om dokumentet finnes fra før, og gir feilmelding om at prosessen ikke kan gjennomføres.. Dersom dokumentet finnes fra før vil det bli navngitt med brukerid + løpenummer. Scanning - Vindu for håndtering av scannede dokumenter lukker seg etter utfør kobling (Id: 3857) Vinduet for "Håndtering av scannede dokumenter" lukker seg når man trykker Utfør knappen. Det er ønskelig at vinduet forblir opp så man kan fortsette å behandle dokumenter, evt håndtere feil. Scanning - ønsker å bruke mottaksområde / katalog fra nivå (Id: 3615) Utført: Mottaksområdet for scannede kan nå settes i nivåtreet under "Mottaksområde for skannede dokumenter". Det søkes på innloggget nivå og oppover i nivåtreet til programmet finner ett mottaksområde. Hvis programmet ikke finner mottaksområde i nivåtreet så hentes det fra parameter. IPLOS IPLOS - eksport av diagnoser skal kun gjøres på brukere hvor reservert mot innsending = 2 Nei (Id: 3681) Brukere hvor feltet er 1 Ja, eller hvor feltet ikke er utfylt skal diagnoser ikke eksporteres.. Sender inn diagnoser kun når reserervasjon er satt til Nei. 15

16 IPLOS - eksport. Feil tag på feltet for reservasjon mot innsending av diagnoser (Id: 3741) Tag skal være <pediagreserv> (i dag eksporteres den som <pediagsamtykke> men dette ble endret i versjon 3.0 av iplos) Utført: Implementert som forespurt. Tag rettet til pediagreserv. Iplos.xsd fil må byttes ut i kundens skjema-katalog. Sender inn "tom" verdi hvis kommunen ikke har fult felt for diagnosereservasjon. IPLOS - undertype bolig eksporteres med feil verdi til SSB (Id: 3775) "Fast tilknyttet personell deler av døgnet, del av ordinær boligmasse" skal rapporteres som kode 21. Nå eksporters det som kode 3 IPLOS - Får feilmelding "Brukeren har ingen saker/tjenester" ved avslag på sak (Id: 3776) Får feilmelding "Brukeren har ingen saker/tjenester" når brukeren kun har avslått sak som ikke er iplos tjeneste. Utført: Dette er bare delvis rettet i denne versjonen (pga tidsmangel før release av patch). Nå får de aktuelle brukerne (dvs. de uten tjenester men kun med avslag på en sak) ikke lenger rød mann, men de får grønn mann selv om ikke ADL, IPLOSfanen osv. er utfyllt. Dette er selvsagt ikke helt korrekt, men det blir ihvertfall bedre enn at de får rød mann med påfølgende spørsmål til systemansvarlig. Vi retter opp "resten" til neste release. Plassadministrasjon Plassadministrasjon Oracle: Langtidssenger med bruker dukker ikke opp i korttidskalender (Id: 3810) I Oracle dukker ikke langtidssenger med bruker du har tilgang til å se opp i korttidskalenderen. Følgefeil av rettelse i Gerica Plassadministrasjon - MSS: Feil ved kjøring av liggedøgn korttid og langtid (Id: 3812) Ved kjøring av rapportenen liggedøgn langtid og korttid får man opp feilmelding: "Feil: (A constant expression was encountered in the ORDER BY list...)" Plassadministrasjon - Feil i bytt bruker ved avslutte opphold - MSSql (Id: 3842) På mssql, så kommer det opp en feilmelding når man trykker "Flytt annen bruker inn på rommet før avslutning" når man skal avsluttet ett opphold fra reservasjonsoversikten. Feilmelding : Feil:(A column has beed specified more than once in the order by list. Columns in the order by list must be unique...) 16

17 Plassadministrasjon - Visningsfeil i beleggsrapporten (Id: 3843) Når vi kjører beleggsrapporten, på alle sykehjemmene så vises iblant sengetypen uten å bli kategorisert med Lantidsplass/Korttidsplass. Utført: Feilen er forsøkt rettet, men det har ikke vært mulig å teste dette i Spydeberg siden det oppstår "iblant". Må testes hos kommunen som har meldt feilen (Oslo) elink Her er det litt blanding av norsk og engelsk, det er vanskelig å unngå mange av uttrykkene som brukes av KITH, elin-k og elink er på engelsk. Bokstavene æ, ø og å kommer i noen tilfeller som? Det er ikke mulig å sende avviksmelding på 0-brukere Endringer på henvisning 1. Kolonne med medisinnavn er lagt til under medisin info fanen. 2. Lagt inn default sykehjemslege(-1) I legearkivet. Utskrivingsrapport Denne er er nå implementert Epikrise apprec Lagt inn ServProvider Inst tag i Apprec fo EPIKRISE 1.0 & EPIKRISE 1.1 Apprec returneres ikke på 0-brukere Det er ikke mulig å sende avviksmelding på Epikrise for 0-brukere. TSSID felt i Innrapportering av Trekk (NAV) Dette felt er nå Read only Versjon 7.3x.02 Denne versjonen ble kun testet i en kommune og ikke sendt til andre. Alle endringer som ble gjort i patch 02 er derfor omtalt under patch

18 Versjon 7.3x.01 Medisiner - visning av seponert dato i oversiktsbildet (Id: 1296) Ønske til visning av medisiner på skjermen, vi må se seponertdato i oversiktsbildet Utført: Startdato er flyttet til høyre for Søndag i medisinbildet og Speonert dato er lagt inn etter startdato. PDA - ende til ende kryptering (Id: 2774) Utført: Gerica Mobil Pleie (GMP) har nå ende til ende kryptering av data som sendes mellom Gateway og GMP. IPLOS - det kommer rød mann dersom en ikke har angitt timer på avlastning i institusjon (Id: 3301) Det er kun krav til å angi timer pr. uke dersom avlastningsoppholdet er rullerende. Utført: Avlasting i institusjon vil ikke lengre gi rød IPLOS mann hvis det ikke er rullerende og IPLOS tid ikke er fylt inn. Legemodul - parameter for antall journaler som skal hentes fungerer ikke på Valgfri journaltype 1 (Id: 3345) Dette fører til at det tar veldig lang tid å hente inn journaler når det er mange poster i tabellen. Utført: Nå vises kun det antallet som er satt på "Antall journalnotat som skal vises" for "Valgfri journaltype" Medisiner - rapportene Doseringsliste, dosettkort og medisinliste. Visning av multidose (Id: 3352) Ønsker egen heading for medikamenter som inngår i multidose, slik det er gjort på eventuell medikamenter. Utført: La inn gruppering av multidose i rapportene doseringsliste og dosettkort. Rapporter - medisiner. Cave som er avsluttet kommer med på alle rapportene (Id: 3410) Utført: Avsluttet cave vises ikke lengre i rapportene medisinliste, dosettkort, doseringsliste. Legemodul - dato og klokkeslett settes ikke på legejournaler som føres via legemodul (Id: 3413) Begge dato og klokkeslette bør settes til "nå", uavhengig av innstillinger i kodeverk. Utført: Dato og klokkeslette settes til "nå", uavhengig av innstillinger i kodeverk for de journaler som føres i legemodulen (bortsett fra diagnosejournaler) Feltene "opprettet av..., endret av..." blir nå oppdatert. Legemodul - valg for aktive/tidligere diagnoser fungerer ikke (Id: 3434) Både aktive og tidligere diagnoser vises uansett. feil som gjorde at ikke valgene for aktive og tidligere diagnoser vises. 18

19 PDA - funksjonalitet for sperring av tilgang ved inaktivitet (Id: 3444) Utført: Ved inaktivitet vil en nå bli logget ut av Gerica Mobil Pleie (GMP). Når en logger på igjen kommer en til samme skjermbilde som før. Tiltak - kopiering. Ønsker at startdato skal settes til dagens dato (Id: 3564) Utført: Ved kopiering av tiltak settes startdato til dagens dato og ikke hentes fra kopi. Tjeneste - avslutning av tjenester overskriver avslutt årsak på midlertidig stopp (Id: 3586) Avsluttårsak på midl.stopp må ikke overskrives når tjenesten avsluttes. Utført: Lagt til sjekk på om midlertidig stopp allerede har en årsak. Hvis så blir denne ikke lenger overskrevet av årsaken fra avsluttet tjeneste. Gjelder midlertidig stopp på både Tjeneste og tilknyttede tiltak. Rapport - journaler pr. ansatt. Feil på summering (Id: 3611) Utført: Avrundingsfeil som gjorde at noen journaler mistet ett minutt. Resepter - ønsker mulighet for å velge ordinerende lege på utskrift (Id: 3619) Ønsker mulighet for å kunne velge lege i utskriftsdialogen Utført: Lagt inn felt får å sette ordinerende lege på utskriftdialogen til blå resept. Hvis ingen ordinerende lege blir valg, så hentes ordinerende lege fra medisinkortet som før. IPLOS - lukke vindu for iplossjekk (Id: 3636) En må bruke avbryt (døra) knappen for at status skal endre seg og ikonet bli orange. Hvis en bruker X for å lukke vindu skjer ikke dette. Begge valg må resultere i statusendring. Utført: I IPLOS feillisten, hvis en bruker X for å lukke vindue blir status endret og ikonet blir orange. Resept - utskriftsdialog mangler avbryt, og det er feil i tooltip (Id: 3685) Når en kjører blå resep fralegemodul - kommer du inn i en dialog : For legen Her er avbryt-knappen blitt borte. Tooltip (når en holder muepeker over knappen) på "Start utskrift" - sier : Lagre diagnosekode Utført: Lagt inn avbrytknapp på utskriftdialogen til blå respt. 19

20 Legemodul - diverse feil ved registrering av diagnose (Id: 3696) "Endret av informasjon" oppdateres ikke når en lagrer diagnose. Dobbelt klikker man på en diagnose og velger avslutt valgt diagnose kommer det opp feil diagnose, det er den øverste diagnosen som kommer opp. Utført: Alterinfo (sist endret av) legges inn på diagnosejournaler. Avslutt diagnose åpner riktig diagnose for avslutning. Ved avslutning av tiltak avsluttes ikke midlertidig stopp slik det gjøres på tjenester (Id: 3702) Utført: Ved avslutning av et enkelt tiltak avsluttes også midlertidig stopp og tidsplan(er) koblet mot tiltaket Legemodul - eventuelle medikamenter vises ikke lenger med eget ikon/tekst (Id: 3720) I tidligere versjoner ble teksten EVT vist for eventuelle medikamenter, dette fungerer ikke lenger. Utført: Lagt på felt i medisinlista som viser type medisinering. Eventuell medisin ligger nederst. Legemodul - diverse feil på sikkerhet (Id: 3738) Beskrivelse: Tilgangsstyringen fungerer ikke på journalene i legemodulen, man har for eks. tilgang til å skrive en legejournal uten tilgang til journalen. Utført: Nå er det ikke lengre mulig å se eller opprette nye medisiner, diagnoser eller journaler man ikke har rettigheter til. Gjelder via tilgangstyring til tabell Journal / Medhead eller på journaltypen. Legemodul - ønsker å endre tekst Årsstatus -> Årskontroll (Id: 3739) Utført: Felt endret elink - ikon for ubehandlede meldinger vises når det finnes meldinger en ikke har tilgang til (Id: 3743). elink konvolutt vises ikke dersom den ansatte ikke har rettigheter til å lese den ubehandlede meldingen. Plassadministrasjon - Feil i bytt bruker for MSSQL (Id: 3749) I MSSQL som kommer denne meldingen opp når en åpner bytt bruker bildet i reservasjonsoversikten. Feil: (A constant expression was encountered in the Order by list, position 1... INSTBOOK... Returnerer til forrige skjermbilde. Gruppetiltak - Rapportene viser feil hovedansvarlig/gruppeleder (Id: 3751) Rapportene på gruppetiltak henter feil ansattnavn for hovedansvarlig. feil på oppslag på navn på Hovedansvarlig. 20

21 PDA - internmeldinger kommer ikke i Gerica Mobil Pleie (Id: 3752) Utført: Internmeldinger sendt fra Gerica vises nå også i Gerica Mobil Pleie. Plassadministrasjon - Feil ved høyreklikk på et rullerende opphold som er tatt opp og så plasseres (Id: 3754) Det er en feil i korttidskalenderen som gjør at det kan komme en feil ved høyreklikk på et rullerende opphold som er tatt opp og så plasseres ut. Gjenskapes ved å ta ett rullerende opp for ny utplassering, plassere det ut og så høyreklikke på oppholdet. Plassadministrasjon - MSSQL langtidssenger som ikke har "disponeres av" vises i kortidskalenderen. (Id: 3756) Med MSSQL base så vises langtidssenger som ikke har "disponeres av" satt i kortidskalenderen. Plassadministrasjon - (MSSQL) Får feilmelding ved setting av status i korttidskalenderen (Id: 3757) I plassadmin med MSSQL database. Får feilmelding ved setting av status i korttidskalenderen Fakturering: Feil ved henting av fakturaregel når ansatt som fakturerer har mere enn 3 nivå i rollen (Id: 3758) 21

Nyheter i Gerica 8.1. Side 1 av 19

Nyheter i Gerica 8.1. Side 1 av 19 Nyheter i Gerica 8.1 Side 1 av 19 Innhold Nye knapper/ikoner... 3 Tilpasning av font og fontstørrelse pr. ansatt... 3 Vederlagsberegning... 3 elås... 4 erom... 5 Multidoseimport... 5 Inntektsforespørsel

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 8.0 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.17 Bodø, 18. mai 2012 1 Innhold Planlegger... 4 Outlook synkronisering... 5 Journal... 6 Medisiner... 7 Epikrise... 10 Henvisning til spesialist... 11 Sykmelding...

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer

Brukerhåndbok. for. Private tannleger

Brukerhåndbok. for. Private tannleger Brukerhåndbok for Private tannleger Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Hvordan komme i gang... 8 2.1 Systemkrav... 8 2.2 Installasjon... 8 2.3 Opplæring... 8 2.4 Starte programmet... 8 2.5 Bruker

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Grunnkurs i Felles Studentsystem

Grunnkurs i Felles Studentsystem Grunnkurs i Felles Studentsystem 1. INNLEDNING... 1 1.1 STARTE OPP FS. LOGGE INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD... 1 1.2 GENERELT OM FS... 2 1.3 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 2. HOVEDMENYEN... 4 2.1

Detaljer

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013)

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Recall: Nå er utskrift av recall listen under arkivspørringen tilpasset slik at den skal komme på så få sider som mulig. Ved utskrift på flere sider av recall

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Versjonsnotat for NorTrim Xakt

Versjonsnotat for NorTrim Xakt Versjonsnotat for 14.05.2012 Ny versjon, 2012.05.14.1, av er nå installert i terminalserverfarm Hovedpunkter i denne versjonen - Nye rapporter og omarbeiding av eksisterende rapporter. - Ny funksjonalitet

Detaljer

Info Marina. Medlemsadministrasjon for båtforeninger og båthavner. Versjonsnotat

Info Marina. Medlemsadministrasjon for båtforeninger og båthavner. Versjonsnotat Info Marina Medlemsadministrasjon for båtforeninger og båthavner Versjonsnotat Beskrivelse av ny funksjoner, forbedringer og feilrettinger i nye versjoner Sist oppdatert 6. juli 2015 Info Marina, beskrivelse

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Endringer i Opus Dental 7.1.320 (03.07.2015) Journal: Nytt: Nå kan man registrere defekter på fire flater på røtter i grafikken ved å markere direkte på roten,

Detaljer

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Versjon 2012.140 - Nye refusjonstakster for 2012 Oversikt over takstendringer per 01.01.2012: Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer