Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no"

Transkript

1 Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no

2 Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense.

3 Lifecare esense Formålet med Lifecare esense er å gi god informasjonsflyt mellom velferdsteknologi og utøvende tjenester i kommunen. Største fordeler med esense: Man kan lage regelsett knyttet til sensorer, basert på hvilken bruker det er og når på døgnet en hendelse skjer. I esense er det oversikt over alle hendelser hjemme hos brukere som har utplassert sensorer eller annen velferdsteknologi. De ansatte kan fra esense utøve digitalt tilsyn, opprette besøk og kontakte bruker eller pårørende direkte. Det er også funksjonalitet for å motta medisinsk informasjon, sendt fra medisinske sensorer i brukers bolig. Velferdsteknologi er et vidt begrep, og det kan være utfordringer knyttet til behandling og lagring av informasjon knyttet til sensorer og hendelser. I Lifecare esense gir vi kommunen et grensesnitt for å kunne håndtere alle relevante hendelser fra brukers bolig, integrert mot Gerica. Definerte regelsett satt sammen av type sensor, bruker og tidspunkt på døgnet vil bestemme hva som skal skje, når en sensor utløses eller sender en hendelse. F.eks kan en trygghetsalarm som utløses, automatisk generere et arbeidsoppdrag i Lifecare Mobil Pleie, og utlyses til de som er på vakt. Et annet eksempel er at man kan ha digitalt nattilsyn hjemme hos bruker, ved hjelp av kamera. Alle hendelser blir journalført i Gerica, slik at man dokumenterer alt som utføres. Tieto Velferd er engasjert i flere pilotprosjekter, og har unik kompetanse innen området velferdsteknologi og integrasjon mot kommunens pleie- og omsorgstjenester. 3

4 Vi startet med LMP for å forbedre dynamikken rundt arbeidsrutiner og dokumentasjonsflyt i hjemmesykepleien. Ved å ta i bruk LMP ønsker vi å forbedre kvaliteten på tjenestene vi gir til våre brukere. Vi ser frem til å ta i bruk LMP i hele hjemmesykepleien. Rådgiver, Nils-Christian Fjærbu, Grimstad kommune 4

5 Lifecare Mobil Pleie Formålet med Lifecare Mobil Pleie er å hjelpe ansatte i hjemmetjenesten med å bruke mest mulig tid på brukerne, gjennom å gi dem verktøy som støtter alle prosessene i arbeidet. Fordeler ved Lifecare Mobil Pleie: Brukervennlige og effektivt oppbygde skjermbilder. Dokumentere og journalføre umiddelbart, øker kvaliteten og sparer tid. Effektiv kommunikasjon mellom alle ansatte i hjemmetjenesten. Presis informasjon om hva som skal gjøres ute hos brukere gjennom tiltak/prosedyrer. Dette sikrer god kvalitet i utført arbeid, samt at det er lettere å sette inn vikarer. Tilgang til nødvendig informasjon om bruker, hvor som helst, øker sikkerhet og kvalitet på tjenesten. Lifecare Mobil Pleie er tilpasset de ansattes arbeidsflyt, og har de viktigste og mest brukte funksjoner for dokumentasjon ute hos brukerne. Ved å gjøre ferdig dokumentasjonen ute hos den enkelte bruker, trenger man ikke å stå i kø for å journalføre når men kommer inn til kontoret igjen. I tillegg blir det ofte bedre kvalitet på selve dokumentasjonen når den gjøres umiddelbart. Har man i tillegg Gerica Plan kan man utlyse besøk som kan tas av ansatte med ledig tid, uten at man trenger å ringe kontoret. Lifecare Mobil Pleie gir også mulighet for å kunne låse opp og igjen dører med påmontert elektronisk lås. En tidsbesparende løsning som også reduserer risikoen for nøkler på avveie. 5

6 6 Når en samhandler og samarbeider bedre, samt at man tar bort tidskrevende administrasjon, gir dette bedre kvalitet i tjenesten og mer tid til brukerene. Noe som også kjennes bra ut for de ansatte.

7 Gerica Plan Gerica Plan er laget for å sikre en tilstrekkelig og kontinuerlig oversikt over daglige oppdrag og ressurser tilgjengelig. Og på den måten løse logistikkutfordringer i hjemmetjenesten. Største fordeler med Gerica Plan: Vedlikehold av tiltak med tidsplaner med kun to klikk. Grafisk visning gir en veldig god oversikt over total arbeidsbelastning for tjenesten, noe som gjør det enklere å planlegge/vedlikeholde tiltak. Presis informasjon om hva som skal gjøres ute hos brukere gjennom tiltak/prosedyrer. Dette sikrer god kvalitet i utført arbeid, samt at det er lettere å sette inn vikarer. Videre med Gerica Plan og Lifecare Mobil Pleie: Total oversikt over alle aktuelle besøk, med fargekoder som viser status for det enkelte besøk. Færre telefoner mellom basen og de ansatte, og mellom ansatte. Direkte kommunikasjon med mobile enheter. Bedre planlegging både for dag og uke. Færre bomturer. Bedre arbeidsmiljø og mindre stress. En mer effektiv tjeneste. Våre dyktige konsulenter tar dere gjennom en strukturert opplæringsplan som garanterer at dere er i full gang etter endt opplæring. Virksomheten får dermed hurtig glede av fordelene med Gerica Plan. 7

8 8

9 Lifecare elås med elektroniske nøkler er det slutt på nøkkelhåndtering! Formålet med Lifecare elås er å minimere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og minimere risikoen for nøkler på avveie. Største fordeler med elektroniske nøkler: Den ansatte har alltid nøkkel til sine brukere tilgjengelig, og om man skulle få tildelt et annet besøk under dagen, har man denne også. Tilgangsstyring i Gerica sikrer at kun relevant personell med korrekt telefon og rettigheter har tilgang til å låse opp. Systemet loggfører all bruk av elåsene. Montering av den fysiske låsen er svært enkel og gjøres uten inngrep på døren. Monteres utenpå eksisterende lås. Nøkkelhåndtering kan være krevende for hjemmetjenesten. De ansatte kan bruke mye tid pr dag på dette, og spesielt der de planlagte besøkene endres i løpet av dagen. Med våre løsninger tar man enkelt over et besøk fra en kollega, og man får samtidig med den elektroniske nøkkelen som låser opp døren hos akkurat denne brukeren. Dette gir mindre tid på selve håndteringen, mer tid med brukeren og ikke minst mindre kjøring for å hente nøkler. 9

10 10 I Drammen kommune er det effektivisert med 6 timer fordelt på to personer pr uke ved å ta i bruk plassadministrasjon. Kommunen har også hatt gevinst ifht langtidsopphold pga gode rutinebestemmelser og den gode oversikten programmet gir. Vi mener også at den gode tilgangsstyringen i plassadministrasjon, øker personvernet betraktelig og derav gir økt kvalitet i tjenesten. Spesialkonsulent Kjetil Axelsen, Drammen kommune

11 Gerica Plassadministrasjon Gerica Plassadministrasjon sørger for optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser til en hver tid. Risikoen for underbooking av senger og plasser i kommunen elimineres, og en sikrer en effektivisering av virksomheten. Plassadministrasjon bygger på institusjonsregisteret i Gerica hvor alle rom og senger med typebeskrivelse ligger. Løsningen inneholder registreringsbilde for vente/ ønskelisteregistrering for den enkelte tjenestemottaker. Det skilles på langtids- og korttidsopphold: I langtidsopphold kan man matche tjenestemottaker som venter på plass med ledig seng. I korttidsopphold finnes også en korttidskalender hvor man planlegger og booker korttidsopphold. Kalenderen gir formidlere, sykehjem og avdelinger oversikt og mulighet for planlegging på kort og noe lengre sikt. Langtidssengene reserveres med ulike koder til en hver tid. Noen reservasjonstyper innebærer kobling mot tjenestemottaker, andre koder beskriver hvorfor sengene ikke er/har vært belagte. For korttidssengene vil hull i reservasjonene bety ledighet i forbindelse med formidling av plasser. I Reservasjonsoversikten ligger alle reservasjonene. Her henter kommunen bl.a informasjon om nye/endrede reservasjoner, håndterer tilbud om langtidsplass samt avslutter opphold. 11

12 12

13 Legetilpasset grensesnitt Leger i pleie- og omsorgsektoren har en travel hverdag. Derfor er det klart at gode verktøy er viktig for å avhjelpe dette. Elektroniske verktøy bidrar til større effektivitet og gir en høyere kvalitet i arbeidet. God samhandling og informa sjonsflyt med andre yrkesgrupper er også viktige elementer i behandling av pasientene. Gerica Legemodul er tilpasset og utarbeidet i sam arbeid med tilsynsleger. Legemodulen gir rask og god oversikt over personalia, diagnose, medisiner, cave, laboratorie svar, årsstatus og alle journalnotat i kronologisk rekkefølge. All informasjon gjøres tilgjengelig fra ett skjermbilde og gir raskt informasjon om bruker og god oversikt over eventuelle notat fra kolleger. Modulen kan brukes av alle faggrupper og vil forenkle kommunikasjonen lege har med bruker, pårørende og andre situasjoner der god oversikt over brukers forskjellige behov og tjenester er nødvendig. 13

14 14

15 Lifecare erom Formålet med erom er å hjelpe de ansatte med daglig pasientbehandling og dokumentasjon av denne. Dette gjøres ved at alle opplysninger er tilgjengelige på skjerm på pasientrommet, i et nytt og forenklet grensesnitt. Største fordeler: Økt kvalitet på daglig pasientbehandling gjeldende prosedyre er tilgjengelig på skjerm på rommet Prosedyrer vil til en hver tid være oppdatert på rommet Sparer tid, ikke nødvendig å oppsøke vaktrom for å hente/registrere informasjon Ikke nødvendig å huske på hva man skal gjøre og hva man skal dokumentere erom er utviklet for å støtte arbeidsprosesser i forhold til dokumentasjon i avdelingene på institusjon i kommunene. Ved hjelp av en touchskjerm på pasientens rom har de ansatte informasjon om tiltakene i en oversiktlig kalender. erom inneholder informasjon om pasienten og han/hennes kontaktpersoner samt romliste over pasientene den ansatte har tilgang til. De forskjellige journalene kan leses i en kronologisk rekkefølge og om ønskelig kan man filtrere på ønskede journaltyper. erom gir også de ansatt informasjon om CAVE og diagnoser 15

16 16

17 Integrasjon multidose Multidoseimport er laget for å hjelpe de ansatte med legemiddeladministrering, både ved økt sikkerhet og reduksjon av tidsbruk. Fordeler med Multidoseimport: Økt kvalitet på legemiddelhåndtering større grad av samsvar på medisinlistene hos fastlegen og i Gerica Medisinkortet i Gerica er til enhver tid oppdaterte Økt sikkerhet for ansatte med medisinansvar Sparer tid, ikke behov for å registrere medisiner i Gerica Forenkler sortering av multidoserullene ved innkomst Letter oppstart av medisinregistrering i Gerica for kommuner som ikke har dette i bruk per i dag. Det er en utfordring å til enhver tid ha oppdaterte og korrekte medisinregistreringer på brukerne i Gerica. Har kommunen innført multidose, vil Multidoseimport lette dette arbeidet for de ansatte. Ved Multidoseimport opprettes en integrasjon mot leverandør av multidose, slik at ordinasjonskortet leveres elektronisk til Gerica. Når ordinasjonskort kommer inn i Gerica sammenlignes disse med medisiner som ligger på medisinkortene. Ved å importere ordinasjonskortet til brukerens medisinkort, oppdateres brukernes medisiner. Nye medikamenter legges til og seponerte medikamenter avsluttes på medisinkortet. Ved endring i en dosering, vil ny dosering opprettes og den tidligere doseringen seponeres. Fordeler hjemmetjenesten oppdrag til ruter vises disse i Multidoseimportbildet. Her får de ansatte en rask oversikt over hvilken rute brukerne tilhører, og jobben med å fordele multidoserullene ved levering fra leverandøren, blir enklere. 17

18 18

19 Sykepleieprosedyrer Sykepleieprosedyrer integrert i Gerica Praktiske prosedyrer i Sykepleien (PPS) og Sykepleiehånboken (SHB) kan integreres med Gerica. Ved å gjøre oppslag mot kvalitetssikrede prosedyrer heves kvaliteten på dokumentasjonen. SHB og PPS er digitale kunnskapsbaserte prosedyreverk for pleie- og omsorgstjenesten. Her finnes flere hundre prosedyrer, illustrasjoner samt læremidler, kategorisert under forskjellige emner. Prosedyrene og kunnskapsstoffet utarbeides ved systematisk vurdering og oppsummering av internasjonal forskning og fagkunnskap. Arendal kommune setter stor pris på integrasjonen mellom Gerica og PPS. I en travel hverdag er det viktig at sykepleierne opplever at de verktøyene de skal bruke er funksjonelle og støtter arbeidsprosessene. Å kunne hente inn kvalitetssikrede prosedyrer direkte fra PPS når man bygger tiltaksplanen i Gerica, gir en helt annen arbeidsflyt enn når man må ut av et program og inn i et annet. Riktig brukt mener vi at dette øker nytteverdien av PPS og hever kvaliteten på dokumentasjonen. Irene Aune, Arendal kommune 19

20 Annen funksjonalitet NAV inntektsopplysninger NAV inntektsopplysninger er en melding som henter ytelsene som NAV har registret på forespurt person. Det er mulig å hente de både på bruker selv og eventuelt ektefelle. Disse opplysningen kommer da elektronisk inn i Gerica ved hjelp av elink-rammeverket. Skanning i Gerica Med Gerica Skanning kan du skanne dokumenter, epikriser, brev, lab svar eller søknader. Tilleggsutstyret du behøver er en enkel skanner. Når selve skanning er utført, legges dokumentet direkte inn i brukers postjournal i Gerica - effektivt og oversiktlig! Folkeregister Folkeregistermodulen gir mulighet for oppslag direkte i Folkeregisteret fra Gerica, og informasjonen kan lagres direkte i brukerkortet. De fleste kommuner har i dag allerede tilgang til folkeregisteret og ved en enkel installasjon kan data hentes elektronisk, som betyr effektiv informasjonsflyt og både tid og penger spart. Import inntekt - på Bruker du mye tid på å registrere inn alle inntektsdata på brukere og pårørende i Gerica til bruk for faktureringsunderlag? Da kan du nå få en langt enklere hverdag! Løsningen har et intuitivt og enkelt grensesnitt som kan tas i bruk uten ytterligere opplæring for brukere som er kjent med Gerica. Løsningen er integrert mot eksternt dataregister som leveres av den leverandør som er utpekt av Skattedirektoratet. Oppdateringen kan selvfølgelig kjøres så ofte kommunen ønsker, men hvert år vil kommunen kunne kjøre en rutine i Gerica som henter inn inntektsdata og som legger seg på hver enkelt bruker og pårørende. 20

21 elink Gerica elink sørger for effektiv kommunikasjon av en rekke elektroniske meldinger. PLO-meldinger til fastlege og sykehus, epikrise, Lab.svar, elektronisk henvisning og NAV-vederlagstrekk. Meldinger for hver bruker rutes inn i Gerica fagsystem, og tilgjengeliggjøres for det personell som har daglig ansvar for vedkommende bruker. Slik oppnår man direkte kommunikasjon, uten forsinkende mellomledd. Laboratoriemodul Modulen tar i mot meldinger om medisinsk biokjemi via elink, og viser blant annet grafisk fremstilling av svar, varsler grenseverdier og gir helhetlig bilde av mottatte labsvar. En kan registrere/editere labsvar manuelt, men modulen er først og fremst utviklet for å innhente elektroniske mottatte prøvesvar. Turnusintegrasjon Turnusintegrasjon i Gerica er laget for å kunne hente inn hvem som er på vakt hver dag. Slik kan en hele tiden ha riktige ansattlister for f.eks å fordele ut oppdrag. Gruppetiltak En løsning for å kunne administrere fellesaktiviteter for pleiemottakerene i kommunen. En kan selv sette opp størrelsen på gruppa, hvilken type aktivitet, hyppighet og varighet. En kan ta ut rapporter og statistikk på deltakelse, og med enkle grep journalføre for en deltaker eller for hele gruppa samtidig. 21

22 Kundeportalen Husk at du kan gå inn på Gerica kundeportal for den aller seneste informasjon fra Tieto Velferd. https://hcw.portal.tieto.com/hcw/gerica/ Om du trenger tilgang, ta kontakt med vår support. 22

23 Partnerforum 2014 Quality Hotel Expo, Fornebu oktober Hold av dagene allerede nå, så kommer vi med mer detaljer om programmet nærmere sommeren. Partnerforum 14 Quality Hotel Expo okt 23

24 Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester. Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og våre globale leveransesentre. tieto.no Vårt mål er å bruke IT for å utvikle samfunn og bedrifter ved å realisere potensialet som ligger i nye måter å drive virksomheter på. Vi tror på faglig utvikling og resultater. Tieto ble etablert i 1968, og har hovedkontor i Helsinki. Tieto har om lag ansatte i over 20 land og omsetter for om lag 1,7 milliarder euro. Aksjen er notert på NASDAQ OMX i Helsinki og Stockholm. Se for nærmere informasjon. Tieto, Helse og Velferd Stasjonsgata Spydeberg Tlf

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer