Nordic Secondary AS. Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling. 26. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordic Secondary AS. Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling. 26. november 2014"

Transkript

1 Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling

2 Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity? Mange fordeler ved secondaries Hvorfor Norden? Porteføljeoppdatering Eksempler fra investeringsporteføljen Hva er VEK? Dynamikken rundt andrehåndsomsetning Ekstraordinær generalforsamling: Tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.. 25 Appendix

3 Hva er private equity? Aktiv eierkapital PE: Aktiv eierkapital aksjekapital i ikke børsnoterte selskaper der eierne er direkte involvert i virksomhetens utvikling Privat egenkapital i forhold til Offentlig egenkapital børsnoterte aksjer Kapitalen kan for eksempel benyttes til å utvikle nye produkter eller teknologier, arbeidskapital, oppkjøp eller for å styrke balansen Investeringen er langsiktig; gjerne 5-10 år eller lenger Gjennomføres normalt ved å investere i PE-fond som igjen investerer i selskaper, oftest med kontroll Lån - Banklån - Obligasjoner Passiv egenkapital - Børsnoterte aksjer - Unoterte Finansieringsmuligheter for en bedrift / investeringsmuligheter for en investor Private Equity «aktiv eierkapital» - Buyout - Venture Kilde: Argentum Private Equity 3

4 Hva er private equity? Verdiskapning gjennom aktivt eierskap PE-fond kjøper selskaper med potensial for verdiøkning og får frem økt verdi gjennom; o Omsetningsvekst; organisk vekst og oppkjøp o Marginforbedring fra effektivisering o Strategisk reposisjonering sikre høyere multipler på selskapets inntjening Optimal posisjonering i forhold til trender og utviklingstrekk i industrien Investere i fremtidsrettet teknologi Avvikle eller selge enheter utenfor kjernevirksomhet o Svært sterke insentiver for ledelsen til å lykkes Sikrer at eier og ledelse jobber etter de samme målene Investerer i store andeler som gir kontroll og innflytelse på selskapets utvikling, for eksempel gjennom; o Verv som styreformann/medlem (minimum 2 deltakere) o Aktiv deltakelse i strategiprosesser o Evaluering og valg av ledere Salgsvekst ~ 45 % Margin-ekspansjon ~ 35 % Strategisk reposisjonering ~ 15 % Nedbetaling av gjeld ~ 5 % Kilde: EQT 4

5 Hva er private equity? Rollen til PE-kapital i et selskaps livssyklus Venture Capital «Såkornkapital» Tidligfase og yngre selskaper som utvikler konsepter og produkter og introduserer disse i markedet Growth Equity «Ekspansjonskapital» Investering i selskaper som har nådd positiv inntjening eller cash flow Posisjonering for ytterligere vekst og økt lønnsomhet, profesjonalisering av selskapet Buyout «Restruktureringskapital» Investering i etablerte eller modne selskaper Fokusering og fornyet satsing skaper forbedret lønnsomhet og vekst Restrukturering, effektivitetsforbedringer og ytterligere ekspansjon Kilde: Auda Private Equity 5

6 Mange fordeler ved secondaries Store muligheter i det nordiske secondary-markedet Secondary = Investere i «annenhåndsandeler» Ofte fond etablert i perioden Redusere J- kurve effekten Kan være fullinvestert Forventning om verdistigning og kortere tid til utbetaling Lavere kostnader Kjøpe investeringer med rabatt til underliggen de verdier Hvorfor secondaries? Kortere tid til realisering Umiddelbar diversifisering Redusere risiko for dårlige investeringer 6

7 Mange fordeler ved secondaries Typisk investeringssyklus i PE (J-kurven) Et secondary-fond investerer i PE-fond som mer eller mindre er fullinvestert Secondary forvalteren vil derfor: o Ha større, eller fullstendig oversikt over hvilke selskap PEfondet er investert i o Bedre kunne gjøre seg opp en formening om de underliggende verdiene i fondet En secondary forvalter har mer informasjon å basere sin investeringsbeslutning på enn Primary forvaltere Fokusområde for en secondary forvalter Innbetalinger Utbetalinger År Kilde: Cubera Private Equity 7

8 Hvorfor Norden? Nordisk PE er et stort, modent og vellykket marked Høy BNP per innbygger Overskudd på driftsbalansen Lav arbeidsledighet 57 mrd. markedsstørrelse 82 buyout-fond 33 buyout-forvaltere Stabilt og forutsigbart politisk klima Store naturressurser innenfor energi Høy innovasjonsevne Stort innslag av eksportrettete virksomheter Kilde: Cubera Private Equity 8

9 Hvorfor Norden? Nordisk buyout har utklasset europeiske- og amerikanske peers Ledende Nordiske PE-forvaltere Eksempler på suksessfulle Nordiske PE-forvaltere Kilde: Cubera Private Equity 9

10 Hvorfor Norden? Det Nordiske markedet har opplevd en sterk vekst de siste årene 1 Sterk vekst i AUM drevet av høy avkastning 2 Økende bruk av annenhåndsmarkedet som et porteføljeverktøy for investorer 3 Regulatoriske endringer f.eks. Basel III og Solvens II for banker og forsikringsselskaper Kilde: Cubera Private Equity 10

11 Porteføljeoppdatering Strukturen 15 Nordic buyoutfunds 30 exits 76 remaining portfolio companies (1 307 aksjonærer) VI IK 1997 IK 2000 IK 2004 IK 2007 FSN II FSN III EQT III EQT IV EQT V EQT Infrastructure HitecVision IV HitecVision V Norges- Investor III Norges- Investor IV 11

12 Porteføljeoppdatering Strategi og portefølje Nordisk diversifisert portefølje av private equity-secondaries Planlagt 5 (+1+1) års horisont o Porteføljen er tenkt realisert senest i 2018 Emittert egenkapital i porteføljen på NOK 559 millioner o Siste emisjon ble avsluttet 23. juni 2011 Fusjon med NO AS (tidl. BUH I AS) gjennomført 22. august 2012 Til nå er kun egenkapital investert o Tilgjengelig ubenyttet lånefasilitet på NOK 75m Utbetalt 4,20 NOK/aksje til nå (42 %) o Utbetalt 0,30 NOK/aksje i 2012 o Utbetalt 2,95 NOK/aksje i 2013 (2,00 + 0,95 NOK/aksje) o Utbetalt 0,95 NOK/aksje i 2014 (0,30 + 0,65 NOK/aksje) Forventninger om betydelige årlige utbytter fremover NS AS har kommitert EUR 71,1 millioner til Cubera VI o 98 % av kapitalen er trukket, og fondet var fullinvestert per Q NOK millioner Emittert Kommitert Investert Norske Investorer (100 %) Cubera VI CapMan IX 12

13 Porteføljeoppdatering Ekstraordinær utbetaling på 0,65 NOK/aksje i oktober 2014 NS AS gjorde en ekstraordinær utbetaling i oktober på 0,65 kroner per aksje Utbetalinger per år (NOK/aksje) 3,50 HISTORISKE UTBETALINGER TIL AKSJONÆRENE Akkumulerte utbetalinger 4,50 o Dette på bakgrunn av større distributions fra Cubera VI i Q3 Totale utbetalinger er nå 4,20 kroner per aksje, tilsvarende 42 % målt mot initiell tegningskurs 3,00 2,50 2,00 0,95 4,20 4,00 3,50 3,00 2,50 1,50 2,00 1,00 2,00 0,65 1,50 1,00 0,50 0,00 0,30 0, Ordinær utbetaling Ekstraord. utbetaling 0,50 0,00 13

14 Porteføljeoppdatering Utbetalinger fra underliggende fond EXITED INVESTMENTS NS AS (FAIR VALUE/COST) Spring Energy Spring Energy Naxys, Tampnet Dako Leybold Optics Via Travel Norlandia Care Kabel BW KMD Vector Technology Group Midland Cogeneration Dako Gambro Group, Technor Springer, Troms Offshore Sanitec, Gambro Aktrivia, HusCompagniet, Via Travel Group Technor, SPG Stream, Maggoteaux, Actic og Unipex, Norman Minimax, Gesundheits Agility, Solina, ISS XXL, World Class Romania Sep-11 Apr-12 Oct-12 May-13 Nov-13 Jun-14 Dec-14 Jul-15 Date of Exit 14

15 Eksempler fra investeringsporteføljen IK 2007 Buyout-fond med fokus på Nord- Europa Total fondsstørrelse er EUR 1,7 milliarder Fondet er fortsatt i investeringsfase Etablert i exits så langt o Etanco (2011) o Europe Snacks (2013) o Hansa Metallwerke AG (2013) o GHD (2014) IK 2007 Flabeg Schenck Process OV Group Colosseum Dental Agros Nova EPiServer Savena Group Trigo Group Doedijns International Actic Unipex Group Produsent av glass til solpaneler og bilspeil Industriell veiing, fôring, filtrering og automatisering Finansielle tjenester Tannhelsetjenester Produsent av syltetøy, ketchup, sauser mm. IT-tjenester Produserer innholds etiketter for matvareindustrien Produsent av mekaniske komponenter Hydraulikk, instrumentering og kontroll Treningssenter (tidligere Nautilus Gym) Leverandør av ingredienser til kosmetikk Vemedia Legemiddelprodukter over disk (Over-The-Counter) Kilde: 15

16 Eksempler fra investeringsporteføljen FSN III Nordisk buyout-fond med en total fondsstørrelsen på EUR 376m Fondet er fortsatt i investeringsmodus Etablert i 2008 Består av 10 porteføljeselskaper Ingen salg foreløpig FSN III Vizrt Green Norman Tactel Vindora Hus- Compagniet Høykvalitets bakerier Produksjons-verktøy for den digitale medieindustrien Lagkagehuset Landskapsarkitektur Security programvareselskap Programutvikler for mobiltelefoner Privatdrevne offentlige skoler Produsent av eneboliger PM Retail Klesgrossist Skamol Troax Produsent av blant annet vedovner Produsent av sikkerhetssystemer basert på nettingpaneler 16

17 Eksempler fra investeringsporteføljen EQT V Buyout-fond med fokus på Nord- Europa CBR Klesgrossist Total fondsstørrelsen er EUR 4,25 milliarder Scandic Nordisk hotelloperatør Fondet er fullinvestert Etablert i 2006 SAG Infrastrukturtjenester 5 selskaper er solgt o Securitas Direct (2011) o KMD A/S (2012) o Dako (2012) o Kabel BW (2011) o Springer Science+Business Media (2013) EQT V Blizoo HTL-Strefa Acade Media Broadnet Kabel-TV, internett og telefonileverandør Produsent av sikkerhets lansetter for medisinsk bruk Privat leverandør av undervisning; sekundær og yrkesopplæring Telecom operatør (tidligere Ventelo) o XXL (2014) Dometic Group Produsent av kjøleskap og frysere for bobiler og båter InFiber Eier av fiber infrastruktur (B2B) Kilde: 17

18 Eksempler fra investeringsporteføljen XXL den raskest voksende sportskjeden i Norden «Siden EQT kjøpte XXL i juni 2010 har selskapet mer enn doblet antallet butikker og suksessfullt ekspandert til det svenske markedet» XXL ved første øyekast Norsk markedsleder innen sektoren for sports-detaljhandel, med et unikt konsept og markedsledende topplinjevekst og marginer Kjøpt av EQT i juni 2010 (eier 65 %) til en selskapsverdi på NOK 3,420m (EV) Tiltak utført av EQT for å videreutvikle XXL Et nært forhold og kommunikasjon med ledelsen Bistått med finansielle muskler til å støtte opp under de raske ekspansjonsplanene Støttet organisasjonen med EQT sin sterke detaljhandel erfaring Lagt til online kompetanse til styret Benyttet EQT sitt brede nettverk XXL; en suksessfull historie Utvidet med 15 butikker, til totalt 29 (9 i Sverige) Sterk lønnsomhet Salg I 2012 på NOK 3,1mrd, driftsresultat i 2012 på NOK 393m Øker stadig markedsandeler i et svært konkurranseutsatt marked Nåværende markedsandel I Norge er ca. 20 % Kilde: Cubera Private Equity 18

19 Eksempler fra investeringsporteføljen HitecVision V Buyout-fond med fokus på vekstselskaper innen olje- og gass næringen Total fondsstørrelsen er USD 816,3m Fond Selskap Geografi Bransje Etablert i selskaper er solgt Core Energy Exploration & Production o Tampnet o Spring Energy Align Felt-utbygging o Naxys o Troms Offshore o Stream HitecVision V Reef Subsea Agility Group Felt-utbygging/ MMOD Felt-utbygging/ MMOD Axon Energy Products Drilling & Downhole Merrick Systems Felt-utbygging Kilde: 19

20 Hva er VEK? Prinsipper for verdsettelse Kursfastsettelser baseres på en beregning av verdijustert egenkapital (VEK) per aksje for porteføljen basert på: K = o Rapportert verdi av fondsinvesteringer (kvartalsvis eller halvår) o Verdivurdering av eventuelle direkteinvesteringer (ingen direkteinvesteringer p.t.) o Enkelte justeringer RFV + VD - LS + NAK - LG + EH - SH A 480, , ,12-0,00 K = = 494 MNOK 55,90 o K o RFV o VD o LS o NAK o LG o EH o SH o A Aksjekurs Rapportert Fonds Verdi Verdivurdering direkteinvesteringer Latent skatt Netto arbeidskapital inkludert kontanter Langsiktig gjeld Ikke avskrevne emisjons- og investeringshonorar Opptjent suksesshonorar Antall aksjer utstedt Verdien på fondsinvesteringer rapporteres normalt per kvartal eller halvår i henhold til gitte standarder 20

21 Hva er VEK? Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje i NS AS Selskapet mottar rapporter fra underliggende fondsforvaltere kvartalsvis Sammen med kontanter og fordringer, fratrukket kortsiktig og langsiktig gjeld, generer dette den kvartalsvise VEK i selskapet 8,20 Verdijustert egenkapital (VEK) er en kalkulert verdi som skal vise den virkelige verdien av 0,11 selskapet 1 % 93 % 0,40-0,01-0,15 4 % 0 % 0 % 2 % 8,84 3,55 40 % 12,39 21

22 Hva er VEK? Verdiutvikling siden oppstart Verdiutvikling i underliggende investeringer trekker NAV opp o Det samme gjør valuta Driftskostnader er motvekten og trekker NAV ned 3,17 0,48-5 % 0,50 0,05-5 % 0 % 3,55 3,55 32 % 0,13 0,05 0,15-35 % 1 % 0 % 1 % 35 % 12,39 10,01 8,84 22

23 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Hva er VEK? VEK per aksje i Aksjekursen stiger i september med 3,3 % til 8,84 kroner per aksje Selskapet har siden etablering hatt en avkastning på 28,9 % justert for utbetalinger på totalt 3,55* kroner per aksje Utvikling siste år er +6,6 % NAV/share 12,5 11,5 10,5 2,00 12,39 9,5 0,95 0,30 0,30 8,84 8,5 Dividend adjusted NAV Dividends Official NAV * Inkluderer ikke utbetaling på 0,65 kroner per aksje i oktober

24 Dynamikken rundt andrehåndsmarkedet Andrehåndsmarkedet Kjøperne vil kjøpe til lavest mulig pris Selgerne vil selge til høyest mulig pris o Differansen mellom de to kalles «spread» og avgjør likviditeten i aksjen o Det er subjektive vurderinger som ligger til grunn for verdsettelsen Det kan være flere grunner til at selgerne velger å selge med stor rabatt (arveoppgjør, uforutsette endringer i personlig økonomi, gjeldsbelastning etc.) For at en handel skal skje må enten kjøperne komme nærmere selgerne i pris, eller så må selgerne «gi etter» Siste omsatte kurs i NS AS er 5 kroner per aksje, , som tilsvarer en rabatt på nærmere 43 % o Beskjedne volumer med få eller ingen selgere Agasti-konsernet sin handelsplass er gjennom meglerbordet i Agasti Wunderlich Capital Markets (AWCM) 24

25 Tilbakekjøp av egne aksjer Ekstraordinær generalforsamling Styret får en fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe aksjer i selskapet o o o Bidra til økt fleksibilitet Øke likviditeten i aksjene Øke verdien av de resterende aksjene i selskapet (innvannende effekt) Fullmakten gjelder i 24 måneder Kjøp av aksjer vil skje innenfor et intervall fra NOK 0,01-10,00 per aksje o Beløpet skal ikke overstige sist rapporterte VEK per aksje Tilbakekjøp av egne aksjer på dagens omsetningsnivåer, som er langt under VEK, vil være meget innvannende for de gjenværende aksjonærene Tenkt regneeksempel på innvanningseffekt: GPE I AS har en VEK på 10 (10 aksjer á kroner 1) Investeringer utgjør 9 kroner og kontanter utgjør 1 krone GPE I AS kjøper tilbake egne aksjer 1 aksje á kroner 0,5 (50 % rabatt) Gjenværende antall aksjer blir da verdt: 9 + 0,5 = 9,5 / 9 = 1,05 kroner per aksje (+5 %) 25

26 Disclaimer This document is issued by Obligo Investment Management AS ( Obligo ) and is for private circulation only. The information contained in this document is strictly confidential and is only for the use of the person to whom it is sent. The information herein may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose without the prior written consent of Obligo. The information and opinions contained in this document are for background purposes only, they do not purport to be full or complete and do not constitute investment advice. They may be historical and, therefore, while Obligo has taken care to ensure the accuracy of this document at the time it was published, such information and/or opinions may not continue to be accurate with the passing of time. This document does not constitute or form part of any offer to issue or sell, or any solicitation of an offer to subscribe or purchase any investment, nor shall it or the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefore. No reliance may be placed for any purpose on the information and opinions contained in this document or their accuracy or completeness. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Obligo, its directors, members, employees, contractors or affiliates and no liability is accepted by any such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions. If you are in any doubt as to the contents of this document you should seek independent professional advice. The distribution of this document may be restricted in certain jurisdictions. The above information is for general guidance only, and it is the responsibility of any person or persons in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. The information contained herein and this disclaimer are governed by Norwegian Law. 26

27 Obligo Investment Management AS Bolette Brygge Oslo Norway Switch: Fax

28 Appendix 28

29 Porteføljeoppdatering Innbetalinger og utbetalinger siste 2 år Stort sett positiv kontantstrøm i selskapet Kostnadene holdes stabilt på ca. NOK 2m per kvartal Forventes minimalt med investeringsaktivitet de kommende kvartaler NOK million Operating costs Distributions Drawdowns Net CF Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

30 Porteføljeoppdatering Investeringsporteføljen utvikler seg positivt 35% TOTAL AVKASTNING I LOKAL VALUTA PÅ INNBETALT KAPITAL I INVESTERINGSPORTEFØLJEN (TVPI) 30% 25% 20% 15% 10% 7,8 % 8,7 % 5% 0% -5% 4,2 % 3,9 % 2,4 % 2,6 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 2,1 % -0,7 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Cumulative value growth investments Quarterly change in value of investments 30

31 Appendix Nøkkeldata Ingen belåning i porteføljen EQT utgjør den største delen av porteføljen Norden er representert med nærmere 60 % Oil Service, Manufacturing og Health preger bransjefordelingen Investeringer NOK 480,7m BALANSEDATA I NS AS PER 31/8-14 Fordringer Cash NOK 0,1m NOK 6,0m EK NOK 485,9m KG NOK 0,8m CapMan, 3% FSN Capital, 4% Norges- Investor, 9% FORVALTEREKSPONERING IK, 20% EQT, 38% HitecVision, 26% Other, 1% Consumer Services, 2% Industrial Services, 3% E&P, 2% Utilities, 4% Technology, 1% Business Services, 7% BRANSJE FORDELING Oil Service, 21% Consumer Products, 8% Consumer Retail, 7% Manufacturin g, 22% Education, 9% Health, 14% UK, 1% Poland, 2% France, 4% Netherlands, 4% Other, 4% US, 5% GEOGRAFISK FORDELING Germany, 23% Nordic, 58% 31

32 Styret Høy kompetanse, erfaring og kunnskap om aktivaklassen Styrets leder, Geir Inge Solberg, eier gjennom Primstaven AS aksjer i NS AS Jobber som Senior Director i Agasti Business services. Over 30 års erfaring fra finansiell sektor. Leder for en rekke investerings og finans foretak med lang erfaring fra operasjonell virksomhet i både børsnoterte selskap og investeringsselskaper. Styreleder i flere av investeringsselskapene som forvaltes av Obligo. Utdannet siviløkonomi ved Norges Handelshøyskole. Geir Inge Solberg (f. 1956) styrets leder Thomas Falck (f. 1966) styremedlem Næringslivsleder, engelinvestor og risikokapitalist, tidligere styreleder i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Falck var fra 2001 til 2007 partner i venturefondet Four Seasons Venture III, og deretter operativ leder for Verdane Capital IV AS/Four Seasons Venture IV AS, som privatiserte SND Invest. Utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen, tjenestegjorde deretter i undervannsbåt, og tok senere en MBA ved The Darden School of Business Administration ved The University of Virginia. Styremedlem, Erik Langaker, eier gjennom Vestland Invest AS aksjer i NS AS Erik Langaker (f. 1963) styremedlem Over 20 års erfaring i oppstart og drift av bedrifter som del av operativ ledelse, styreleder og styremedlem - både i børsnoterte og private selskap, og i og utenfor Scandinavia. Erfaring innen teknologi ledelse, M&A og venture kapital, og har siden begynnelsen på 90-tallet vært delaktig i oppstart av mer enn 10 teknologi-selskaper. Langaker sitter i dag som styreleder i blant annet StormGeo gruppen og EPC Plc (London) i tillegg til mange kommersielle styreverv sitter han også i styret for Oslo Internasjonale skole. 32

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity?... 3-5 Mange fordeler ved secondaries... 6-7 Hvorfor Norden?... 8-10 Porteføljeoppdatering.

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity?... 3-5 Mange fordeler ved secondaries?... 6-7 Makroøkonomiske hendelser...

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 11:00 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Eksempler fra den nordiske investeringsporteføljen 3) Nærmere om VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 15:45

Fornybar Energi I AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 15:45 Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 15:45 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Markedet 3) VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling a) Presentasjon av styret Porteføljeoppdatering

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER

Detaljer

Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS 1 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS Aksjonærbrev Nordic Secondary AS Til aksjonærene i Nordic Secondary AS, Nordic Secondary AS ( NS AS eller Selskapet ) inviterer

Detaljer

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur I AS

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur I AS Årsrapport 2012 Global Infrastruktur I AS Aksjonærbrev Global Infrastruktur I AS Til aksjonærene i Global Infrastruktur I AS, Global Infrastruktur I AS ( GI I AS eller Selskapet ) inviterer herved til

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

argentum Årsrapport 2011

argentum Årsrapport 2011 argentum Årsrapport 2011 Styrets beretning 2 Året 2011 Et tilbakeblikk med blikket rettet fremover Argentum ble etablert høsten 2001, og vi ble dermed 10 år mot slutten av 2011. Gjennom årene Argentum

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar

Detaljer

VERDIER SOM VOKSER 2007

VERDIER SOM VOKSER 2007 VERDIER SOM VOKSER 2007 ARVESØLVET "For oss handler Private Equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser. Det handler om å finne arvesølvet;

Detaljer

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS Årsrapport 2008 Global Private Equity I AS 1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Til aksjonærene i Global Private Equity I AS I forbindelse med innbydelse

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Hva er private equity?

Hva er private equity? Årsberetning 2004 Hva er private equity? Private equity, eller unoterte aksjer, er aksjer i bedrifter som ikke er på børs. Det engelske begrepet har i stor grad blitt ensbetydende med en egen fondstype

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 PROSPEKT PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon av minimum 1.500.000 aksjer og maksimum 10.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 10 pr

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178.

PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178. PROSPEKT DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178.517 8% p.a. konvertibelt obligasjonslån 2003/2006 Totalt NOK 300.000.000

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001061424.1

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer