Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013"

Transkript

1 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2013

2 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2013

3 HOVEDPUNKTER Aksjekursen stiger dette kvartalet med 1,1 prosent til 8,67 kroner per aksje. Likviditetsforvaltningen har generert en urealisert gevinst på 37 tusen euro, tilsvarende en avkastning på 1,1 prosent. Ekstraordinær utbetaling på 95 øre per aksje i november 2013 Selskapet har siden det ble etablert hatt en avkastning på 21,9 prosent, justert for utbetaling på totalt 3,25 kroner per aksje.* NØKKELTALL FOR NORDIC SECONDARY AS Markedsverdi av investeringsporteføljen (MNOK) 434 GEOGRAFISK FORDELNING Norge 25 % Sverige 22 % Tyskland 20 % Europa 17 % Danmark 9 % USA 7 % INVESTERINGER OG UTBETALINGER Investeringer i porteføljen hittil i år (MNOK) 93 Utbetalinger til porteføljen hittil i år (MNOK) 118 LIKVIDITETSFORVALTNING Kostpris rentefond (EUR'000) Markedsverdi rentefond (EUR'000) Urealisert gevinst (EUR'000) 37 Urealisert gevinst (i prosent) 1,10 % AVKASTNING OG MULTIPLER Årlig avkastning målt fra siste emisjon (IRR) 7,87 % Total verdi av innbetalt kapital (TVPI) 119 % UTBETALINGER MÅLT MOT INNBETALT KAPITAL (DPI) 32 % Gjenværende verdi av innbetalt kapital (RVPI) 87 % MANDAT Etableringsår 2011 Forventet avviklingsperiode SENESTE VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL (VEK) Utvikling siste kvartal 1,1 % Utvikling siste år 25,6 % Utvikling siste tre år 0,0 % Utvikling siden start 21,9 % HISTORISKE UTBETALINGER , april 2, november 0,95 Totalt 3,25 * Beregnet verdiutvikling forutsetter at utbetalinger har fulgt samme avkastning som selskapet. KVARTALSRAPPORT DESEMBER

4 AKSJEKURS OG UTBETALINGER INNLEDNING Aksjekursen har det seneste kvartalet økt med 1,1 prosent til 8,67 kroner per aksje. Kursen påvirkes positivt av en svakere norsk krone mot euro. Verdien av den underliggende investeringsporteføljen forblir tilnærmet uendret siden forrige kursjustering. INVESTERINGSPORTEFØLJEN Selskapets investeringsportefølje består av én fondsinvestering i Cubera VI. Cubera VI har investert i 14 underliggende fond med i alt 98 porteføljeselskaper, hvorav 20 er solgt frem til nå. Totalt har cirka 550 millioner kroner blitt kommitert til dette fondet og omlag 94 prosent har blitt investert/trukket til nå. Verdien av den underliggende investeringsporteføljen baseres på løpende rapporter som selskapet mottar fra Cubera. Verdien av investeringsporteføljen har økt med 23,7 prosent siden starten. I løpet av det siste kvartalet har selskapet mottatt totalt 59,6 millioner kroner i utbetalinger. LIKVIDITETSFORVALTNING På Nordic Secondary AS (NS AS) sin ordinære generalforsamling i mai 2013 ble det vedtatt å plassere selskapets overskudds-likviditet i rentebærende papirer innenfor segmentet investment grade. Totalt er 3,3 millioner euro plassert i tre rentefond, hvorav to er forvaltet av BlueBay og ett av Muzinich. Per 30. november har fondene generert en urealisert gevinst på 37 tusen euro, tilsvarende 1,1 prosent. UTVIKLINGEN I VALUTA Den underliggende investeringsporteføljen påvirkes av endringer i valuta ettersom porteføljens eiendeler er i euro. Det siste kvartalet har den norske kronen svekket seg med 2,8 prosent mot euro. Ser man på valuta isolert påvirker dette aksjekursen positivt. 6. november og behandles skattemessig som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. LÅNEFASILITET Selskapet har etablert en lånefasilitet med en norsk bank på 75 millioner kroner. Formålet med fasiliteten er å kunne ha tilstrekkelig med kapasitet for å møte fremtidige kapitalinnkallinger fra eksisterende investering, samt å kunne gjøre sam/eller nyinvesteringer innenfor selskapets gitte mandat. HENDELSER I PORTEFØLJEN Den 30. september solgte IK2007 Hansa Metallwerke AG (Hansa), som er en av Tysklands ledende leverandører av sanitærutstyr, til Oras Group. Sistnevnte er bransjeleder innenfor dette feltet i Nord-Europa. Salget innebærer en full exit av Hansa og genererte en gjennomsnittlig årlig avkastning for IK2007 på hele 42 prosent. NS AS gjennomførte en ekstraordinær utbetaling på 95 øre per aksje den 6. november. Dette tilsvarer en total utbetaling på 53 millioner kroner til aksjonærene fra selskapet. OPPSUMMERING AV KURSUTVIKLINGEN Aksjekursen oppjusteres dette kvartalet med 1,1 prosent. Selskapet har siden starten utbetalt 3,25 kroner per aksje, og utbetalingsjustert kurs er 11,92 kroner per aksje. Totalavkastningen siden siste emisjon er 7,87 prosent per år (IRR). Neste kursjustering publiseres 17. mars INFORMASJON OM AKSJEKJØP Erik Langaker, styremedlem i NS AS, kjøpte gjennom sitt investeringsselskap, Vestland Invest AS, aksjer i NS AS den 17. april 2013, som også er hans samlede beholdning av aksjer i selskapet. UTBETALING Selskapets aksjonærer besluttet gjennom ekstraordinær generalforsamling 29. oktober å utbetale 95 øre per aksje, tilsvarende 9,5 prosent av initiell tegningskurs. Utbetalingen ble gjennomført 4 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2013

5 GENERELT OM SELSKAPET OM SELSKAPET Selskapet har en egenkapital på cirka 560 millioner norske kroner. Kapitalen er investert, eller satt av til å investere i, Cubera Private Equity. Cubera er Nordens eneste PE-forvalter som utelukkende spesialiserer seg innen annenhåndsmarkedet for allerede etablerte PE-fond. Selskapet har på kort tid gjennom sine investeringer i Cubera VI oppnådd en godt diversifisert portefølje av nordiske PEfond. Porteføljen består av fjorten PE-fond som hovedsakelig er etablert i perioden , og har derigjennom eksponeringer mot omlag 78 underliggende porteføljeselskaper. 20 selskaper er så lang solgt i porteføljen. er tenkt bygget opp av private equity-andeler kjøpt i secondary-markedet (annenhåndsmarkedet). Selskapets geografiske hovedfokus er Norden. AVKASTNINGSMÅL Selskapets målsetting er netto egenkapitalavkastning før skatt på minst 12 prosent per år, målt som gjennomsnitt over perioden selskapet har virksomhet. Det gis ingen garanti for at avkastningsmålet blir nådd. PERIODISKE UTBETALINGER Utbetalinger skjer i takt med at den underliggende porteføljen realiseres. INVESTERINGSMANDAT NS AS er et unotert aksjeselskap, etablert i 2011 og registrert i Norge. Selskapets målsetting er å bygge opp en portefølje av nordiske private equity-fond, som igjen investerer i porteføljeselskaper. Porteføljen KVARTALSRAPPORT DESEMBER

6 PORTEFØLJEOVERSIKT Tabellen under viser en oversikt over fondet som det er kommitert kapital til og andelen av kommiteringen som fondet har trukket per 1. desember Det ble ikke investert noe i kvartalet. (Alle beløp i millioner) Kommitert Trukket Andel Fond Valuta kapital kapital Trukket Cubera VI Euro 71,1 66,5 94 % Selskapet, har gjennom Cubera bygget opp en portefølje bestående av totalt 14 PE-fond og derigjennom 78 underliggende porteføljeselskaper. Samtlige av investeringene er gjort hos velrennomerte Nordiske PE-forvalterne. Under følger en oversikt over alle fond og porteføljeselskaper som selskapet har eksponering mot. PE-fond Porteføljeselskaper Geografi Bransje EQT Infrastructure Adven Finland B2B outsourcet energi løsninger Argos Terminals Nederland Oljelager havneterminal Koole Tanktransport Nederland Lagring på havneterminal B.V. NORD Danmark Avfallsselskap Parkia Spania Parkeringshus Peregrine Midstream USA Lagring av naturgass Partners RTI USA Olje distribusjon Swedegas Sverige Overføringsnett for naturgass EQT III Carl Zeiss Vision Tyskland Brilleglass produsent ISS A/S Danmark Renholds-tjenester mm. Munksjö AB Sverige Produsent av spesialpapir EQT IV ISS A/S Danmark Renholds tjenester mm. Sanitec Oy Finland Baderomskeramikk SSP Storbritannia Catering utsalgssteder (flyplasser) EQT V Acade Media Sverige Privat leverandør av undervisning; sekundær og yrkesopplæring Blizoo Bulgaria Kabel-TV, internett og telefoni-leverandør Broadnet Norge Telecom operatør (tidligere Ventelo) CBR Tyskland Klesgrossist Dometic Sverige Produsent av kjøleskap og frysere for bobiler og båter HTL-Strefa Polen Produsent av sikkerhets lansetter for medisinsk bruk InFiber Norge Eier av fiber infrastruktur (B2B) SAG Tyskland Infrastruktur tjenester Scandic Sverige Nordisk hotell operatør Springer Luxembourg Utgiver og distributør av akademiske og spesialmedier 6 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2013

7 PE-fond Porteføljeselskaper Geografi Bransje IK1997 IK2000 IK2004 IK2007 HitecVision IV Springer Luxembourg Utgiver og distributør av akademiske og spesialmedier XXL Norge Sportsbutikker Dynea Finland Produsent av limtyper for kryssfinér Sport Group Tyskland Produsent av kunstgress/idrettslige underlag Dynea Finland Produsent av limtyper for kryssfinér Kwintet Sverige Produsent av arbeidsklær og uniformer Wehkamp Nederland Internett detaljist Attendo Sverige Tilbyder av sosial- og helsetjenester Axtone Polen Produkter til jernbane og undergrund Minimax Tyskland Produkter for brannvern The SIA Group Frankrike Hjemmedekorasjons produkter Flabeg Tyskland Produsent av glass til solpaneler og bilspeil Schenck Process Tyskland Industriell veiing, fôring, filtrering og automatisering OV Group (Vistra/OIL) Luxenburg Finansielle tjenester Colosseum Dental Norge Tannhelsetjenester Agros Nova Polen Produsent av syltetøy, ketchup, sauser mm. GHD GesundHeits Tyskland Medisinsk utstyr for hjemmet GmbH Deutschland EPiServer Sverige IT-tjenester Savena Group Frankrike Produserer innholds etiketter for matvareindustrien Hansa Group Tyskland Sanitærutstyr for bad og kjøkken Doedijns International Nederland Hydraulikk, instrumentering og kontroll Trigo Group Frankrike Produsent av mekaniske komponenter Doedijns International Nederland Hydraulikk, instrumentering og kontroll Actic Sverige Treningssenter (tidligere Nautilus Gym) Unipex Group Frankrike Leverandør av ingredienser til kosmetikk Vemedia Belgia Legemiddelprodukter over disk Unipex Group Frankrike Leverandør av ingredienser til kosmetikk (Over-The-Counter) APPLY Norge Olje og gass STG Norge Olje og gass Valco Group Norge Olje og gass Aarbakke Group Norge Olje og gass Technor Norge Olje og gass KVARTALSRAPPORT DESEMBER

8 PE-fond Porteføljeselskaper Geografi Bransje HitecVision V FSN Capital II FSN Capital III NorgesInvestor III NorgesInvestor IV Core Energy Norge Olje og gass Stream Norge Olje og gass Align Norge Olje og gass Reef Subsea Storbritannia/ Olje og gass Norge AgilityGroup Norge Olje og gass Axon Energy Products USA Olje og gass Merrick Systems USA Olje og gass Aura Light Sverige Miljøvennlige lysløsninger Agito Norge Rekruttering til helsevesenet Teres Medical Group Norge Private medisinske klinikker Lagkage-huset Danmark Høykvalitets bakerier Vizrt Norge Produksjons-verktøy for den digitale medieindustrien Lagkage-huset Danmark Høykvalitets bakerier Vindora Sverige Private skoler Green Sverige Landskaps-arkitektur Tactel Sverige Program-utvikler for mobiltelefoner Norman Norge Security programvare-selskap Vindora Sverige Private skoler Hus-Compagniet Danmark Produsent av eneboliger PM Retail Norge Klesgrossist Skamol Danmark Produsent av blant annet vedovner Troax Sverige Produsent av sikkerhetssystemer basert på nettingpaneler Troax Sverige Produsent av sikkerhetssystemer basert på nettingpaneler Nordic Paper Norge Produsent innen segmentet greaseproofpapir Music Retail Holding Norge Musikkinstrument-butikker (MRH) 07 Gruppen Norge Grafisk industri innen arktrykk Aktriva/Arena Personal Sverige Bemannings-, omstillings-, og rekrutteringsselskap World Class Norge Treningssentre World Class Norge Treningssentre 8 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2013

9 MARKEDSKOMMENTAR Det Internasjonale Valutafondet (IMF) senket i oktober sin vekstprognose for verdensøkonomien fra 3,1 til 2,9 prosent for Det er hovedsakelig vekstmarkedene som bidrar negativt med dårligere vekstutsikter for året. Samtidig øker veksten i utviklede økonomier fra tidligere lave nivåer. Den største forbedringen er å finne i Eurosonen, som ventes å gå fra negativ vekst i 2013, til å vokse med en prosent i Aksjemarkedene har hatt en positiv utvikling i mange av de utviklede økonomiene det siste kvartalet. Utviklingen i mange av vekstmarkedene er mer moderat. Den globale aksjeindeksen MSCI World har hittil i år steget med 36,1 prosent mens aksjeindeksen for vekstmarkedene MSCI Emerging Markets har steget med 8,6 prosent, begge målt i norske kroner. * Renter med løpetider over ett år har samlet sett falt det siste kvartalet i de større økonomiene. Først og fremst var det de amerikanske rentene som falt i september etter beskjeden om at sentralbanken ville avvente reduksjonen i støttekjøp av dollaren. Den siste måneden har rentenivået steget ettersom fokuset igjen har blitt rettet mot hvordan sentralbanken skal handle fremover. USA Spekulasjonene om når og i hvilken grad den amerikanske sentralbanken (Fed) skal starte nedtrapping av de omfattende støttekjøpene i obligasjonsmarkedet fortsetter. Fed støttekjøper per i dag obligasjoner for omtrent 85 milliarder dollar per måned. Fed har tidligere uttalt at en utfasing av støttekjøpene er avhengig av en tydelig forbedring i arbeidsmarkedet. På tross av en gradvis bedring i arbeidsledigheten den siste tiden til 7,0 prosent ved utgangen av november er nivået fortsatt over Feds målsetting på 6,5 prosent. Forventingene blant de fleste analytikere er at nedtrapping av støttekjøp ikke vil starte før i mars neste år. En avgjørelse om gradvis avvikling av de kvantitative lettelsene bør ikke komme som noen overraskelse på markedet, men det kan likevel føre til at de lange rentene stiger. Dette kan isolert sett komme til å påvirke veksten fremover. Veksten i USA forventes å bli 1,6 prosent for 2013, mens det forventes en vekst på 2,6 prosent i * Kurser per 9/12 De langvarige budsjettforhandlingene i USA fikk stor oppmerksomhet i begynnelsen av oktober. Etter lange forhandlinger ble de amerikanske politikerne til slutt enige om å heve gjeldstaket og dermed unngå mislighold. Budsjettavtalen er derimot midlertidig. Avtalen gjør at administrasjonen kan fortsette å jobbe som vanlig frem til den 15. januar 2014, samt at gjeldstaket er hevet frem til den 7. februar. Utnevnelsen av Janet Yellen som ny sjef for Fed ble positivt tatt imot av markedene, som forventer at Yellen skal følge i Bernankes fotspor og drive en ekspansiv pengepolitikk. Amerikanske boligpriser, målt gjennom Case Shillerindeksen, steg med 0,7 prosent ved den seneste målingen. Siden bunnen i januar 2012 har indeksnivået steget med 22,5 prosent. Antall nye byggetillatelser har steget og ligger nå på sitt høyeste nivå siden april Signalene er positive for aktiviteten i eiendomsmarkedet fremover. EUROPA Veksten i Eurosonen stiger. IMF estimerer en vekst på 1,0 prosent for neste år. Nivået er fortsatt lavt, men med tanke på at regionen i år ventes å ende med en negativ vekst på -0,4 prosent så er endringen tydelig og vekstøkningen er betydelig. Den Europeiske Sentralbanken (ECB) valgte i forbindelse med sitt rentemøte i november uventet å senke renten med 25 basispunkter fra 0,50 til 0,25 prosent. Sentralbanksjef Mario Draghi begrunnet rentesenkingen med blant annet det lave inflasjonsnivået. Inflasjonen var på 0,8 prosent i november, noe som er langt under ECBs inflasjonsmålsetting på to prosent. Gjennom rentesenkningen har ECB brukt opp en stor del av rentevåpenet. Draghi uttalte dog i forbindelse med annonseringen av rentenedsettelsen at ECB er forberedt til å bruke andre virkemidler hvis det skulle bli nødvendig for å holde i gang etterspørselen og forhindre deflasjon. I det hardt rammede europeiske arbeidsmarkedet kommer nå små tegn på forbedring. Økt produktivitet og reduserte lønnskostnader har forbedret konkurransekraften betydelig. Ved siste måling i november falt arbeidsledigheten i Eurosonen for første gang på lenge. Til tross for færre arbeidsledige er nivåene fortsatt høye, og over 19 millioner personer KVARTALSRAPPORT DESEMBER

10 står fortsatt uten fast arbeid, noe som tilsvarer 12,1 prosent av arbeidsstyrken. NORDEN ECBs siste rentesenking har satt ytterligere press på den svenske Riksbanken med tanke på å senke renten ved førstkommende møte i desember. Inflasjonen er betydelig lavere enn Riksbankens målsetting på 2,0 prosent. I følge Konjunkturinstitutet forventes inflasjonen for 2013 å havne på 0,1 prosent, men så øke til 0,8 prosent for Samtidig har Riksbanken stort fokus på gjeldssituasjonen hos svenske husholdninger, noe som gjør at neste rentebeslutning fra sentralbanken er vanskelig å forutsi. Analytikernes meninger er delte på om det blir en uforandret eller redusert rente i forbindelse med møtet den 17. desember. Renteforskjellen mellom Sverige og Eurosonen har gjort at den svenske kronen har styrket seg, noe som har negative effekter for den viktige eksportindustrien i Sverige. BNP veksten i Sverige forventes å bli 0,9 prosent i 2013, og 2,3 prosent i I følge Norges Bank forventes veksten i Norge fremover å bli lavere enn hva sentralbanken tidligere har antatt. Inflasjonsestimatene er også redusert den siste tiden og inflasjonen forventes å bli 2,1 prosent i 2013 og 2,0 prosent i Norges Bank sin beslutning om å la renten være uforandret på 1,5 prosent ved det siste rentemøtet, samt indikasjonene om at renten heves senere enn hva som tidligere er kommunisert, har bidratt til en svekkelse av den norske kronen. Den norske kronen nådde i starten av desember sitt laveste nivå i forhold til svenske kroner på nesten ti år. BNP veksten i Norge forventes å bli 1,6 prosent i 2013, og 2,3 prosent i KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2013

11 OM RAPPORTEN Denne rapporten er utarbeidet av Obligo Investment Management AS, et datterselskap av Agasti Holding ASA. Rapporten er basert på kilder som Obligo Investment Management AS anser som pålitelige, men Obligo Investment Management AS kan ikke garantere at informasjonen i rapporten er riktig eller fullstendig. Alle opplysninger om fremtiden er basert på en rekke forutsetninger og gir ingen garanti for fremtidig utvikling. Denne usikkerheten er knyttet til både forhold i markedet og til selskapet Nordic Secondary AS. Endringer i markedet kan forekomme raskt og kan få stor betydning for aksjekursen i Nordic Secondary AS. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Obligo Investment Management AS tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som måtte oppstå som følge av anvendelsen av denne rapporten. Investorer er kjent med at det finnes risiko for tap på investeringer i finansielle instrumenter, og Obligo Investment Management AS garanterer ikke for et visst resultat. Denne rapporten skal ikke oppfattes som noe tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av aksjer i Nordic Secondary AS. Denne rapporten er tiltenkt selskapets aksjonærer KVARTALSRAPPORT DESEMBER

12 Obligo Investment Management AS PB 1753, 0122 Oslo, Norge

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 11:00 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Eksempler fra den nordiske investeringsporteføljen 3) Nærmere om VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer