Global Private Equity II AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Global Private Equity II AS"

Transkript

1 Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling

2 Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity? Mange fordeler ved secondaries? Makroøkonomiske hendelser... 8 Porteføljeoppdatering Eksempler fra den nordiske investeringsporteføljen Hva er VEK? Dynamikken rundt andrehåndsomsetning.. 18 Ekstraordinær generalforsamling: Tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.. 19 Appendix

3 Hva er private equity? Aktiv eierkapital PE: Aktiv eierkapital aksjekapital i ikke børsnoterte selskaper der eierne er direkte involvert i virksomhetens utvikling Privat egenkapital i forhold til Offentlig egenkapital børsnoterte aksjer Kapitalen kan for eksempel benyttes til å utvikle nye produkter eller teknologier, arbeidskapital, oppkjøp eller for å styrke balansen Investeringen er langsiktig; gjerne 5-10 år eller lenger Gjennomføres normalt ved å investere i PE-fond som igjen investerer i selskaper, oftest med kontroll Lån - Banklån - Obligasjoner Passiv egenkapital - Børsnoterte aksjer - Unoterte Finansieringsmuligheter for en bedrift / investerings- m uligheter for en investor Private Equity «aktiv eierkapital» - Buyout - Venture Kilde: Argentum Private Equity 3

4 Hva er private equity? Verdiskapning gjennom aktivt eierskap PE-fond kjøper selskaper med potensial for verdiøkning og får frem økt verdi gjennom; o Omsetningsvekst; organisk vekst og oppkjøp o Marginforbedring fra effektivisering o Strategisk reposisjonering sikre høyere multipler på selskapets inntjening Optimal posisjonering i forhold til trender og utviklingstrekk i industrien Investere i fremtidsrettet teknologi Avvikle eller selge enheter utenfor kjernevirksomhet o Svært sterke insentiver for ledelsen til å lykkes Sikrer at eier og ledelse jobber etter de samme målene Investerer i store andeler som gir kontroll og innflytelse på selskapets utvikling, for eksempel gjennom; o Verv som styreformann/medlem (minimum 2 deltakere) o Aktiv deltakelse i strategiprosesser o Evaluering og valg av ledere Salgsvekst ~ 45 % Margin-ekspansjon ~ 35 % Strategisk reposisjonering ~ 15 % Nedbetaling av gjeld ~ 5 % Kilde: EQT 4

5 Hva er private equity? Rollen til PE-kapital i et selskaps livssyklus Venture Capital «Såkornkapital» Tidligfase og yngre selskaper som utvikler konsepter og produkter og introduserer disse i markedet Growth Equity «Ekspansjonskapital» Investering i selskaper som har nådd positiv inntjening eller cash flow Posisjonering for ytterligere vekst og økt lønnsomhet, profesjonalisering av selskapet Buyout «Restrukturerings-kapita l» Investering i etablerte eller modne selskaper Fokusering og fornyet satsing skaper forbedret lønnsomhet og vekst Restrukturering, effektivitetsforbedringer og ytterligere ekspansjon Kilde: Auda Private Equity 5

6 Mange fordeler ved secondaries Store muligheter i det nordiske secondary-markedet Secondary = Investere i «annenhåndsandeler» Ofte fond etablert i perioden Redusere J-kurve effekten Kan være fullinvestert Forventning om verdistigning og kortere tid til utbetaling Lavere kostnader Kjøpe investeringer med rabatt til underliggen de verdier Hvorfor secondaries? Kortere tid til realisering Umiddelbar diversifisering Redusere risiko for dårlige investeringer 6

7 Mange fordeler ved secondaries Typisk investeringssyklus i PE (J-kurven) GPE er et langsiktig spareprodukt med begrenset likviditet underveis Første utbetaling ble gjort omtrent 2 år etter siste emisjon i selskapet Porteføljens varighet: 10 (+1+1) år Et secondary-fond investerer i PE-fond som mer eller mindre er fullinvestert Secondary forvalteren vil derfor: Innbetalinger Utbetalinger Fokusområde for en secondary forvalter o Ha større, eller fullstendig oversikt over hvilke selskap PEfondet er investert i o Bedre kunne gjøre seg opp en formening om de underliggende verdiene i fondet GPE II AS gjennomførte sin siste emisjon i juni 2010, dvs. at selskapet har kommet et langt stykke inn i investeringssyklen År Kilde: Cubera Private Equity 7

8 Makroøkonomiske hendelser Et finansmarked preget av kriser Oslo Børs ny All-time high : Lehman går konkurs Oljepris på 147,27 $/fatet Oljeprisen 100 $/fatet for første gang siden Gresk statsgjeld 300 mrd. euro PIGS landene får problemer EU etablerer krisefond på 500 mrd. euro ECB vil gjøre alt som trengs for å redde euroen Oslo Børs ny All-time high siden Fed lanserer Q ECB - rentekutt og stimulansepakke 8

9 Porteføljeoppdatering Strukturen (18 % / 324 shareholders) Global Private Equity 2 AB (82 % / shareholders) Global Private Equity 2007 AS 32.3m $10.3m 9.6m 13.1m Auda Global Partners II (Vintage 2007) Auda Asia II (Vintage 2008) SECONDARY FUNDS DIRECT INVESTMENTS Auda Capital V US ($19,6m) Small to mid-size US buyout and growth equity (both primary and secondary) 16 Underlying Funds Companies Vintage 2007 Auda Capital V EU ( 15,3m) Small to mid-size European buyout and growth equity (both primary and secondary) 12 Underlying Funds - 96 Companies Vintage 2007 Auda Asia II ($5,2m) Invest in privately offered investment funds, emphasizing growth equity, Asian buyout, and venture capital 15 Underlying Funds Companies Vintage 2008 Auda Secondary Fund II ($10,0m) Acquire portfolios of LP interests in leveraged buyout, growth equity, venture capital, mezzanine, and other PE-funds primarily through secondary market transactions Global diversified portfolio 37 Underlying Funds Companies Vintage 2008 ICECAPITAL Nordic Secondary Fund ( 2,4m) Acquire portfolios of LP interests in leveraged buyout, growth equity, venture capital, mezzanine, and other PE-funds primarily through secondary market transactions Nordic Region Vintage 2011 HitecVision VI ($8,0m) Northern Europe and North America Buyout and Growth Capital Oil and Gas Industry Vintage 2008 Reiten & Co. Capital Partners VI ( 2,1m) Later stage, expansion capital and buyouts Nordic region Vintage 2005 Reiten & Co. Capital Partners VII ( 1,4m) Later stage, expansion capital and buyouts Nordic region Vintage 2008 Sector Speculare IV (NOK 32,0m) Nordic buyout Vintage

10 Porteføljeoppdatering Strategi og portefølje Global diversifisert portefølje av private equity-investeringer, inkludert secondary-fond o Kommitert ca. NOK 505 millioner o Investert ca. NOK 408 millioner Utelukkende fondsinvesteringer Til nå er kun egenkapital investert o Tilgjengelig trekkfasilitet hos SR-Bank på NOK 60m Planlagt 10 (+1+1) års horisont o Porteføljen er tenkt realisert senest i 2022 Målsetting om utbetalinger etter 4-5 år o Utbetalt 18 øre/aksje i 2012 o Utbetalt 90 øre/aksje i 2013 o Utbetalt 1,57 NOK/aksje i 2014 (0,65 + 0,40 + 0,52 NOK/aksje) Forventninger om betydelige årlige utbytter fremover Porteføljen er full kommitert o 77 % av kapitalen er trukket p.t. NOK millioner Emittert Kommitert Investert Norske Investorer (18 %) Svenske investorer (82 %) Auda Global Partners II Sector Speculare IV Auda Secondary II ICECAPITAL NSF HitecVision V Auda Asia Reiten VII Reiten VI 10

11 Porteføljeoppdatering Ekstraordinær utbetaling på 0,52 NOK/aksje i oktober er det beste året til nå Distributions kommer nå hovedsakelig fra fond-i-fond porteføljen GPE II AS gjorde en ekstraordinær utbetaling i oktober på 0,52 kroner per aksje DISTRIBUTIONS PER ÅR (I NOK MILLIONER) 67 o Dette på bakgrunn av større distributions fra fond-i-fond porteføljen i Q * AGP II HitecVision V Sector Speculare IV Auda Asia II Auda Secondary II Reiten VII ICECAPITAL NSF Reiten VI * Tall per 11

12 Porteføljeoppdatering Utbetalinger fra underliggende fond Utbetalinger fra underliggende fond til GPE 2007 AS har hovedsakelig kommet i perioden fra Q Forventes at utbetalingene tiltar ytterligere i tiden som kommer De store utbetalingene kommer nå fra fond-i-fond porteføljen EXITED INVESTMENTS GPE 2007 AS (FAIR VALUE/COST) Naxys Spring Energy Tampnet Basefarm Stream StormGeo AGP II Auda Asia II Auda Secondary II HitecVision V Reiten VII Troms Offshore Feb-08 Jul-09 Nov-10 Apr-12 Aug-13 Dec-14 May-16 Date of Exit 12

13 Eksempler fra den nordiske investeringsporteføljen HitecVision V Buyout-fond med fokus på vekstselskaper innen olje- og gass næringen Total fondsstørrelsen er USD 816,3m Fond Selskap Geografi Bransje Etablert i selskaper er solgt Core Energy Exploration & Production o Tampnet o Spring Energy Align Felt-utbygging o Naxys o Troms Offshore o Stream HitecVision V Reef Subsea Agility Group Felt-utbygging/ MMOD Felt-utbygging/ MMOD Axon Energy Products Drilling & Downhole Merrick Systems Felt-utbygging Kilde: 13

14 Eksempler fra den nordiske investeringsporteføljen Reiten & Co Capital Partners VII Buyout-fond med fokus på Norden Total fondsstørrelsen er EUR 256,7m Fond Selskap Geografi Bransje Fondet er fullinvestert Etablert i selskaper er solgt Con-Form Byggesystemer for oppføring av råbygg i betong o Basefarm (2012) o StormGeo (2014) Competentia Ingeniørarbeid innen olje & gass Webstep IT-tjenester Reiten VII Data Respons Børsnotert ITselskap Brubakken Utleie av lifter, trucker osv. QuestBack IT-software Kilde: 14

15 Hva er VEK? Prinsipper for verdsettelse Kursfastsettelser baseres på en beregning av verdijustert egenkapital (VEK) per aksje for porteføljen basert på: o Rapportert verdi av fondsinvesteringer (kvartalsvis eller halvår) o Verdivurdering av eventuelle direkteinvesteringer (ingen direkteinvesteringer p.t.) o Enkelte justeringer K = RFV + VD - LS + NAK - LG + EH - SH A K = 381, , ,00-0,00 44,16 o K o RFV o VD o LS o NAK o LG o EH o SH o A Aksjekurs Rapportert Fonds Verdi Verdivurdering direkteinvesteringer Latent skatt Netto arbeidskapital inkludert kontanter Langsiktig gjeld Ikke avskrevne emisjons- og investeringshonorar Opptjent suksesshonorar Antall aksjer utstedt = 402 MNOK Verdien på fondsinvesteringer rapporteres normalt per kvartal eller halvår i henhold til gitte standarder 15

16 Hva er VEK? Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje i GPE II AS Selskapet mottar rapporter fra underliggende fondsforvaltere kvartalsvis Sammen med kontanter og fordringer, fratrukket kortsiktig og langsiktig gjeld, generer dette den kvartalsvise VEK i selskapet Verdijustert egenkapital (VEK) er en kalkulert verdi som skal vise den virkelige verdien av selskapet 0,53 6 % 4,19 48 % 1,11 13 % 1,08 0,13 1 % 12 % 0,92 11 % 0,18 0,30 2 % 3 % 0,28-0,02-3 % 0 % 0 % 8,71 2,13 24 % 10,84 16

17 Hva er VEK? VEK per aksje i Aksjekursen stiger i september med 1,5 % til 8,71 kroner per aksje NAV/share 11,0 10,84 Selskapet har siden etablering hatt en avkastning på 10,3 % justert for utbetalinger på totalt 2,13* kroner per aksje 10,5 10,0 Utvikling siste år er +10,0 % Utvikling siste tre år er +31,4 % 9,5 9,0 0,90 1,05 8,71 8,5 0,18 8,0 Dividend adjusted NAV Dividends Official NAV * Inkluderer ikke utbetaling på 0,52 kroner per aksje i oktober

18 Dynamikken rundt andrehåndsmarkedet Andrehåndsmarkedet Kjøperne vil kjøpe til lavest mulig pris Selgerne vil selge til høyest mulig pris o Differansen mellom de to kalles «spread» og avgjør likviditeten i aksjen o Det er subjektive vurderinger som ligger til grunn for verdsettelsen Det kan være flere grunner til at selgerne velger å selge med stor rabatt (arveoppgjør, uforutsette endringer i personlig økonomi, gjeldsbelastning etc.) For at en handel skal skje må enten kjøperne komme nærmere selgerne i pris, eller så må selgerne «gi etter» Siste omsatte kurs i GPE II AS er 4,90 kroner per aksje, , som tilsvarer en rabatt på nærmere 44 % o Beskjedne volumer med få eller ingen selgere Agasti-konsernet sin handelsplass er gjennom meglerbordet i Agasti Wunderlich Capital Markets (AWCM) 18

19 Tilbakekjøp av egne aksjer Ekstraordinær generalforsamling Styret får en fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe aksjer i selskapet o o o Bidra til økt fleksibilitet Øke likviditeten i aksjene Øke verdien av de resterende aksjene i selskapet (innvannende effekt) Fullmakten gjelder i 24 måneder Kjøp av aksjer vil skje innenfor et intervall fra NOK 0,01-10,00 per aksje o Beløpet skal ikke overstige sist rapporterte VEK per aksje Tilbakekjøp av egne aksjer på dagens omsetningsnivåer, som er langt under VEK, vil være meget innvannende for de gjenværende aksjonærene Tenkt regneeksempel på innvanningseffekt: GPE II AS har en VEK på 10 (10 aksjer á kroner 1) Investeringer utgjør 9 kroner og kontanter utgjør 1 krone GPE II AS kjøper tilbake egne aksjer 1 aksje á kroner 0,5 (50 % rabatt) Gjenværende antall aksjer blir da verdt: 9 + 0,5 = 9,5 / 9 = 1,05 kroner per aksje (+5 %) 19

20 Disclaimer This document is issued by Obligo Investment Management AS ( Obligo ) and is for private circulation only. The information contained in this document is strictly confidential and is only for the use of the person to whom it is sent. The information herein may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose without the prior written consent of Obligo. The information and opinions contained in this document are for background purposes only, they do not purport to be full or complete and do not constitute investment advice. They may be historical and, therefore, while Obligo has taken care to ensure the accuracy of this document at the time it was published, such information and/or opinions may not continue to be accurate with the passing of time. This document does not constitute or form part of any offer to issue or sell, or any solicitation of an offer to subscribe or purchase any investment, nor shall it or the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefore. No reliance may be placed for any purpose on the information and opinions contained in this document or their accuracy or completeness. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Obligo, its directors, members, employees, contractors or affiliates and no liability is accepted by any such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions. If you are in any doubt as to the contents of this document you should seek independent professional advice. The distribution of this document may be restricted in certain jurisdictions. The above information is for general guidance only, and it is the responsibility of any person or persons in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. The information contained herein and this disclaimer are governed by Norwegian Law. 20

21 Obligo Investment Management AS Bolette Brygge Oslo Norway Switch: Fax

22 Appendix 22

23 Private equity en syklisk bransje Junk-bond markedet i 1980, dotcom-boblen i 1990 og subprime kreditt-boblen det siste tiåret Kilde: Bain & Company Global Private Equity Report

24 Porteføljeoppdatering Innbetalinger og utbetalinger siste 2 år Positiv kontantstrøm i selskapet siste fem kvartaler Kostnadene holdes stabilt på ca. NOK 1,5m per kvartal Investeringsaktiviteten har vært relativ lav siste åtte kvartaler NOK million Operating costs Distributions Drawdowns Net CF Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

25 -9,3 % -6,1 % -8,3 % -2,9 % -0,1 % -0,6 % 0,0 % 4,0 % 1,3 % 6,7 % 3,5 % 0,6 % 7,7 % 5,4 % 4,6 % 4,9 % 2,8 % 0,3 % 0,9 % 1,6 % 0,6 % 0,1 % 5,8 % 7,1 % 5,3 % 5,6 % 2,9 % Porteføljeoppdatering Investeringsporteføljen utvikler seg positivt 50% TOTAL AVKASTNING I LOKAL VALUTA PÅ INNBETALT KAPITAL I INVESTERINGSPORTEFØLJEN (TVPI) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Cumulative value growth investments Quarterly change in value of investments 25

26 Appendix Nøkkeldata Ingen belåning i porteføljen Investeringer NOK 381m BALANSEDATA I GPE 2007 AS PER 31/8-14 Cash NOK 21m EK NOK 402m Sector 7% HitecVision 9% FORVALTEREKSPONERING IceCapital 4% Reiten 6% Auda 75% PORTEFØLJE ALLOKERING GEOGRAFISK FORDELING USA 28% Direct Investments 21% Fund-of-funds 63% Other 4% Europe 35% Secondary Funds 16% Asia 17% Nordic 17% 26

27 65% 65% 75% 97% 100% 92% 88% 100% 13% 20% 35% 5% 32,3m $8m NOK 32m $10,3m $10m 1,4m 2,4m 2,7m Appendix Kapital-innkallinger reduseres Capital calls faller, og i 2014 er det marginalt med nedtrekk til fondene Bortimot samtlige PE-fond begynner å bli fullinvestert og vil ikke trekke mer kapital 107 DRAWDOWNS PER YEAR BY FUND (IN NOK MILLION) * AGP II HitecVision V Sector Speculare IV Auda Asia II Auda Secondary II Reiten VII Trukket kapital Antatt gjenstående trekk ICECAPITAL NSF Reiten VI Ikke trukket kapital * Tall per 27

28 Styret Høy kompetanse, erfaring og kunnskap om aktivaklassen Styrets leder, Geir Inge Solberg, eier gjennom Primstaven AS aksjer i GPE II AS Jobber som Senior Director i Agasti Business services. Over 30 års erfaring fra finansiell sektor. Leder for en rekke investerings og finans foretak med lang erfaring fra operasjonell virksomhet i både børsnoterte selskap og investeringsselskaper. Styreleder i flere av investeringsselskapene som forvaltes av Obligo. Utdannet siviløkonomi ved Norges Handelshøyskole. Geir Inge Solberg (f. 1956) styrets leder Thomas Falck (f. 1966) styremedlem Næringslivsleder, engelinvestor og risikokapitalist, tidligere styreleder i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Falck var fra 2001 til 2007 partner i venturefondet Four Seasons Venture III, og deretter operativ leder for Verdane Capital IV AS/Four Seasons Venture IV AS, som privatiserte SND Invest. Utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen, tjenestegjorde deretter i undervannsbåt, og tok senere en MBA ved The Darden School of Business Administration ved The University of Virginia. Erik Langaker (f. 1963) styremedlem Over 20 års erfaring i oppstart og drift av bedrifter som del av operativ ledelse, styreleder og styremedlem - både i børsnoterte og private selskap, og i og utenfor Scandinavia. Erfaring innen teknologi ledelse, M&A og venture kapital, og har siden begynnelsen på 90-tallet vært delaktig i oppstart av mer enn 10 teknologi-selskaper. Langaker sitter i dag som styreleder i blant annet StormGeo gruppen og EPC Plc (London) i tillegg til mange kommersielle styreverv sitter han også i styret for Oslo Internasjonale skole. 28

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 11:00 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Eksempler fra den nordiske investeringsporteføljen 3) Nærmere om VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer