amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,"

Transkript

1 amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

2 besvarelser fra personer i alderen 15+ i den norske nettbefolkningen Kilde: Norstats web-panel 1 HOLDNING OG INNEHAV AV UTSTYR 2 LESING AV E-BØKER 3 LYTTING TIL LYDBØKER 4 BAKGRUNNSINFORMASJON OG DEMOGRAFI

3 Liker å lese bøker Hvordan «lesegruppene» er definert: Fem lesegrupper basert på teknologiholdning og lesing av bøker Fordeling av segmentandelen er stabil over tid men andel Hi-tech bokorm er noe lavere endring i selverkjennelse? Hi-tech bokorm Lav-tech bokorm Geeks Lav interesse 15 % "Geeks" 14 % Hi-tech bokorm 27 % Lavinteresse Kun teknologi Kun teknologi 19 % Lav-tech bokorm 25 % Interesse for Teknologi 3 3

4 Segmentene er kjønns- og alderssegregert og er stabile over tid HI-TECH BOKORM (24%) Svært teknologiinteressert, og liker å lese LAV-TECH BOKORM (2) Lite teknologiinteressert, men liker å lese Kvinner 56% (50) Snittalder: 46,6 (47,4) Høyere utdannelse 44% (36) Student: (11) Har nettbrett: 54% (54) Har lesebrett: 11% (8) KUN TEKNOLOGI (16%) Svært teknologiinteressert lite interesse i å lese bøker Menn 7 (50) Under 40 år: 57% (38) Middels utdannelse: 3 (30) Student: 16% (11) Har nettbrett: 56% (54) Har lesebrett: 5% (8) LAVINTERESSE (1) Verken interesserte i teknologi eller liker å lese bøker Kvinner 76% (50) Over 50 år: 61% (44) Yrkesaktiv offentlig: 32% (25) Er pensjonist: 27% (22) Høyere utdannelse: 42% (36) Har nettbrett: 56% (54) Har lesebrett: 5% (8) GEEKS (14%) Svært teknologiinteresserte middels interesse av å lese bøker Menn 77% (50) Under 40 år: 56% (38) Middels utdannelse: 40% (30) Yrkesaktiv privat: 40% (31) Bosatt i stor by 47% (39) Har nettbrett: 67% (54) Har lesebrett: (8) Kvinner 55% (50) Over 60 år: 42% (30) Lavere utdannelse: 3 (31) 2 persons hushold 47% (39) Er pensjonist: 32% (22) Bosatt utenfor by: 43% (35) Har nettbrett: 45% (54) Har lesebrett: 2% (8) Tall i parentes viser andel i nettbefolkningen 4

5 BRUKERUTSTYR HVA MAN HAR I DAG OG HVA SOM PLANLEGGES Å KJØPE (SELVRAPPORTERT) 5

6 Data-/mobilt utstyr: 9 av 10 har nå en smart-telefon 54% har individuelt nettbrett har lesebrett 100 % Hvor mange enheter har DU SELV av hver enkelt type data-/mobilt utstyr? (n=1512) Hvor mange enheter har ANDRE i husstanden av hver enkelt type data-/mobilt utstyr? (n=1098) 90 % 80 % 90% 84% 8 75% 70 % 60 % 50 % 54% 62% 40 % 30 % 33% 2 20 % 10 % 0 % Bærbar PC/Mac Nettbrett Stasjonær PC/Mac Lesebrett Smarttelefon Smarttelefon Bærbar PC/Mac Nettbrett Stasjonær PC/Mac Lesebrett 3 eller flere 2 1 Ingen 6

7 7 Data- / mobilt utstyr utvikling over tid: Smart-telefon - eneste dings som har økt siste årene men nærmer seg også full penetrasjon og et rent utskiftningsmarked 2 år uten penetrasjonsvekst for lesebrett nettbrettet øker kun marginalt Hvor mange enheter har DU SELV av hver enkelt type data-/mobilt utstyr? Viser alle som svarer at de har en enhet eller mer 100% 90% 87% 85% 86% 90% 80% 85% 85% 84% 70% 7 60% 55% 54% 54% 50% 45% 40% 41% 41% 30% 34% 33% 20% 5% 6% 0% Nettbrett Lesebrett Smarttelefon Bærbar datamaskin Stasjonær datamaskin

8 Data-/mobilt utstyr: Veksten i utbredelsen av nettbrett har stagnert men Samsung øker markedsandel marginalt på bekostning av ipad en % har nettbrett 71% har ipad 21% har Samsung 55% har nettbrett 66% har ipad 27% har Samsung 54% har nettbrett 6 har ipad 23% har Samsung 54% har nettbrett 64% har ipad 26% har Samsung 8

9 9 Data-/mobilt utstyr: Har man lesebrett har man også nettbrett stabil tendens - bildet har ikke endret seg siste årene Nettbrett Lesebrett 2% 6% 4 Ingen: 44%

10 Nærmere detaljer om utstyret de har [nettbrett / lesebrett/smarttelefon]: Apple klart størst på nettbrett med nesten 2/3 av markedet 1 av 2 har en Android-telefon og Amazon Kindle er mest brukt på lesebrett Stabil utvikling over tid Hvilket merke er nettbrettet ditt? (n=827) Apple (ipad) 64% Samsung 26% Asus 4% Acer 3% Lenovo 3% Sony 3% Hewlett Packard 1% HTC 1% Microsoft 1% Annet merke 2% Vet ikke 2% Hvilket merke er lesebrettet ditt? (n=115) Amazon Kindle 5 Bokkilden Lesebrett Sony 6% NorliLibris / Kibano 5% Digitalbok Lesebrett 3% Cybook 1% AdLibris Letto 1% Annet merke 5% Vet ikke 16% Hvilket operativsystem har smarttelefonen din (n=1341) Android 51% Apple / ios 41% Windows Mobile 6% Annet merke 1% Vet ikke 1% 10

11 7% 34% 31% 27% 26% 64% 66% 6 6 Kjøp av nytt nettbrett/lesebrett innen de neste 6-12 måneder: Andel som planlegger nytt nettbrett er stabil Flest vurderer ios, men vurderingsandelen for Android har gått opp igjen siste år Kindle vurderes oftere men 50% vet ikke hva man ser for seg å kjøpe Vil det være aktuelt for deg å kjøpe nytt nettbrett og/eller lesebrett i løpet av de neste 6-12 måneder?) Forklaring gitt til respondent: 2013 (n=1555) 2014 (n=1675) 2015 (n=1500) Nettbrett: Et nettbrett er ment for alle typer medieinnhold og gir deg tilgang til å surfe på internett. Nettbrettet har vanlig høyoppløst berøringsskjerm med farger (n=1512) Lesebrett: Et lesebrett er kun ment å brukes til å lese e-bøker. Lesebrettet kan ha berøringsskjerm eller knappestyring og har matt sort/hvit-skjerm. Nettbrett Lesebrett Nei Hvilket operativsystem på nettbrettet er det mest sannsynlig at du vil velge å kjøpe? Apple (ios) Android Microsoft Vet ikke 23% 20% % 27% 31% 40% 40% 45% 47% 2013 (n=518) 2014 (n=497) 2015 (n=408) 2016 (n=373) Hvilke type lesebrett er det mest sannsynlig at du vil velge å kjøpe? Amazon Kindle Sony AdLibris Letto Andre Vet ikke 6% 4% 4% 6% 3% 7% 7% 1% 42% 40% 34% 35% 42% 4 52% 52% 2013 (n=113) 2014 (n=136) 2015 (n=133) 2016 (n=131) 11 11

12 OM LESING AV BØKER ELEKTRONISK 12

13 Interesse for å lese e-bøker nettpopulasjonen totalt: Interessen for å lese e-bøker er stabil over tid Høyere interesse blant småbarnsfamilier, under 45, med høyere utdannelse og naturligvis blant Geeks og Hi-Techs Nettbrett, smarttelefoner og datamaskiner kan benyttes til å lese e-bøker. Generelt, hvor interessant eller relevant er det for deg og husstanden å kunne ha tilgang til og å lese e-bøker? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % % 32% 30% 27% 25% 25% 32% 32% 30% 2 11% (n=1555) (n=1675) Svært interessant Mindre interessant (n=1500) (n=1512) Noe interessant Helt uinteressant Viser andel som har svart svært og noe interessant: Total Mann Kvinne Under 30 år år år 60+ år Ikke barn Barn 0-5 Barn 6-9 Barn Barn Lav utd Med utd 14% 14% 1 14% 17% 17% 14% % 2 22% 26% 40% 44% 34% 2 22% 32% Høy utd Stor by Liten by Ikke by Geeks 21% 17% 27% 31% 30% % Kun teknologi Lavinteresse 5% 30% Hi-Tech bokorm 23% 2 Lav-Tech bokorm 27% 13

14 Bokgenre blant de som er interessert i e-bøker: Skjønnlitteratur er mest relevant for e-bøker Marginale endringer sett opp mot 2015 men barnebøker øker igjen Merk: Over de siste to år har likevel skjønnlitteratur gått ned 6%-poeng Sett kryss ved de typer e-bøker det er relevant for deg å lese og ha tilgang til (n=1131) 2013 (n=1115) 2014 (n=1217) 2015 (n=1127) Skjønnlitteratur 61% 65 % 67 % 64 % Fagbøker 3 46 % 44 % 41 % Reisehåndbøker 36% 54 % 49 % 38 % Barnebøker 35% 35 % 34 % 28 % Dokumentar 33% 36 % 36 % 31 % Noveller/Korte historier 2 34 % 30 % 28 % Oppslagsverk 27% 44 % 41 % 29 % Kokebøker 25% 41 % 39 % 27 % Håndbøker 20% 28 % 28 % 20 % Andre type bøker 1% 1 % 1 % 1 % Ingen spesielle 5% 1 % 1 % 2 % *) Base for barnebøker er husstander med barn (n=285) 14

15 Norske e-bøker - nedlastninger siste 6-12 måneder blant de som er interesserte i e-bøker: Andel som kjøper og laster ned e-bøker er - over mange år Men: Kjøp av norske papirbøker på nett øker med 6%-poeng fra 2015 I løpet av de siste 6-12 månedene. Hvor mange ganger har du: (n=1131) Viser andel som har kjøpt minst en bok 2013 (n=1115) 2014 (n=1219) 2015 (n=1127) Kjøpt (betalt for) en norsk papirbok på nett 3 28 % 27 % 32 % Kjøpt (betalt for) en norsk e-bok 8 % 9 % 9 % Lastet ned en norsk e-bok gratis 17% 15 % 16 % 15 % Kjøpt (betalt for) en utenlandsk e-bok 11 % 13 % 13 % Lastet ned en utenlandsk e-bok gratis 14% 17 % 15 % 15 % 15

16 Norske e-bøker - nedlastninger siste 6-12 måneder blant de som er interesserte i e-bøker: Utviklingen for norske e-bøker indikerer ikke en bransje i vekst. For samlet kjøp og gratis nedlastning er andelen høyere hos barnefamilier, Geeks og Hi-tech I løpet av de siste 6-12 månedene. Hvor mange ganger har du [ ]: Viser andel som har kjøpt minst en bok 30% 20% 0% 16% 17% Kjøpt (betalt for) en norsk e-bok Lastet ned en norsk e-bok gratis Viser andel som har kjøpt en norsk e-bok (blå) og andel i tillegg dersom vi tar med de som kun har lastet ned gratis (rødt): Total Mann Kvinne Under 30 år år år 60+ år Ikke barn Barn 0-5 Barn 6-9 Barn Barn Lav utd Med utd Høy utd Stor by Liten by Ikke by Geeks Kun teknologi Lavinteresse Hi-Tech bokorm Lav-Tech 7% 5% 11% 3% 2% 11% 14% 11% 11% 17% 16% % 23% 21% av nettbefolkningen som ikke er uinteressert i e- bøker sier de har kjøpt eller lastet ned en norsk e- bok siste 12 måneder 16

17 17 Utvikling over tid - nedlastninger siste 6-12 måneder: Snittkjøp av norske e-bøker øker relativt sett noe på bekostning av utenlandske I løpet av de siste 6-12 månedene. Hvor mange ganger har du: Viser snitt antall ganger kjøpt/lastet ned (selvrapportert) 10,0 9,0 9,6 8,0 8,6 8,9 7,0 7,8 6,0 5,0 4,0 3,8 4,8 4,2 4,8 3,0 2,0 1,0 0, Kjøpt norsk e-bok Kjøpt utenlandsk e-bok

18 Nedlastninger av e-bøker - kjøpt vs. lastet ned gratis: Mer attraktivt å få tilgang til norske e-bøker gratis Lavere konverteringsrate for norske enn for utenlandske e-bøker NORSKE E-BØKER: UTENLANDSKE E-BØKER: Har kjøpt en e-bok elektronisk 1 (20%) 36% (36%) Har lastet ned e-bok gratis 45% (44%) Har kjøpt en e-bok elektronisk 21% (21%) 4 (4) Har lastet ned e-bok gratis 31% (31%) all i parentes er for

19 Utstyr for lesing av e-bøker: Smarttelefonen øker relevans som hardware for lesing Andel som benytter nettbrett og lesebrett har gått tilbake Med samme utvikling vil smart-telefonen være mest brukte enhet i løpet av 1-2 år Hvilke enheter bruker du til å lese bøker? (n=340) 2015 (n=340) Nettbrett 54% 61 % Smarttelefon 36% 32 % Datamaskin 31% 32 % Lesebrett 20% 23 % Annet 1% 0 % Spørsmålet ble første gang stilt I

20 Utstyr for lesing av e-bøker: 2 av 10 bruker flere enheter til å lese e-bøker 17% benytter nå kun smarttelefonen 5%-poengs økning Smarttelefonens rolle som eneste lesedings har økt nettbrett har sunket Hvilke enheter bruker du til å lese bøker? (n=340) Nettbrett 54% (61%) Smartelefon 36% (32%) 33% (41%) 16% () 17% () 1% (5%) 2% (3%) 4% (4%) () Lesebrett 20% (23%) Ingen av de viste i diagrammet: 14% () Tall I parentes er fra

21 Situasjoner for lesing av e-bøker - blant de som har kjøpt / lastet ned siste 6-12 måneder: E-bok leseren benytter mange situasjoner til lesing Andel som leser hjemme i hverdagen eller til/fra jobb har gått ned Er ikke brettet like tilgjengelig? Og at telefonen også benyttes til surfing og kill-time? Hvor eller når leser du e-bøker? (n=340) 2015 (n=340) Hjemme i helgene 5 57 % På ferie 5 59 % Hjemme i hverdagen 54% 64 % Transport (buss, tog el) ikke jobb 36% 34 % På vei til/fra jobb på buss, tog el. 20% 25 % På jobb/skole/studiested 17% 16 % Under trening 2% 2 % Annet sted/situasjon 18 % Spørsmålet ble første gang stilt I

22 OM E-BOK LESEREN 22

23 Kjennskap til lese-app er: Amazon Kindle er best kjent av alle lese-app er Med har ebokbib lav total kjennskap blant brukere av e-bøker Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") kjenner du til? (n=340) Amazon Kindle 57% ibooks 35% ebok.no 34% ARK ebok 33% Adlibris Digital ebokbib Tanum ebok 11% Bokklubben leseapp Norli leseapp Bokkilden leseapp 6% Bluefire 3% Andre 6% Kjenner ikke til noen 6% 23 23

24 Lese-app som benyttes i dag blant de som har kjøpt / lastet ned e-bøker siste 6-12 måneder: Amazon Kindle benyttes oftest - for både norske og engelske bøker benytter ebokbib for lesing av norske bøker mindre økning fra 2015 enn fra 2014 Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") bruker du for å laste ned og lese e-bøker på NORSK? (n=215) Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") bruker du for å laste ned og lese e-bøker på ENGELSK? (n=174) Amazon Kindle 27% Amazon Kindle 2 ibooks 17% ibooks ARK ebok 14% ARK ebok 5% ebok.no 14% Bluefire 3% EBokBib % 7% ebok.no 3% Bokklubben leseapp 3% ebokbib 2% Adlibris Digital 3% Adlibris Digital 2% Bluefire 2% Bokkilden leseapp 1% Tanum ebok 2% Norli leseapp 1% Bokkilden leseapp 1% Tanum ebok 1% Norli leseapp 1% Bokklubben leseapp 0% Har ikke lastet ned/lest e-bøker 20% Ingen av disse, jeg leser ikke e- bøker på engelsk 40% Sum norsk leser uten ebokbib 3 Sum norsk leser uten ebokbib Sum norsk leser med ebokbib 3 Sum norsk leser med ebokbib 24 24

25 Forhold til norske tilbydere av e-bøker: Ark og ebok.no er norske apper med flest registrerte brukere Høyere konvertering for ebokbib - hva skjer når kjennskap til tilbudet øker? Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") kjenner du til? Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") bruker du for å laste ned og lese e-bøker på norsk Base er de som har kjøpt / lastet ned siste 6-12 måneder (n=340) Conversion (% av de som kjenner som bruker) Amazon Kindle 27% 30% 43% 48 % ibooks 17% 1 65% 48 % ARK ebok 14% 1 67% 43 % ebok.no 14% 20% 66% 41 % ebokbib 4% 87% 71 % Bokklubben leseapp 3 7% 90% 30 % Adlibris Digital 3 85% 18 % Tanum ebok % Bokkilden leseapp 1 5% 94% 22 % Norli leseapp 1 6% 92% 18 % Bruker Kjenner til men bruker ikke Kjenner ikke til 25

26 26 Lese-app som benyttes i dag - blant de som har kjøpt / lastet ned e-bøker siste 6-12 måneder: Andel brukere av norske lese-app er er stabil Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") bruker du for å laste ned og lese e-bøker? Merk: ebokbib var ikke med i målingen før % 40% 3 40% % 31% 31% 30% 3 34% 33% 32% 33% 27% 20% 17% 21% 20% 17% 0% Norsk leseapp (uten ebokbib) Norsk leseapp (inkl. ebokbib) Amazone Kindle ibooks

27 Fornøydhet med tilbyder - blant de som har kjøpt / lastet ned siste 6-12 mnd: Totalskåren på brukeropplevelse er høyest hos Kindle ebokbib har økende tilfredshet på brukeropplevelsen Hvor godt fornøyd er du totalt sett med brukeropplevelsen av ( )? Har svart på 7-punkt skala der 1= Svært lite fornøyd og 7=Svært fornøyd. SNITT % 34% 2% % 43% % 40% % % Fornøyd [6,7] Verken eller [4,5] Lite fornøyd [1.2.3] *) Kun lese-apper med store nok baser inkludert 27 27

28 Fornøydhet med ebokbib: 1 av 2 er godt fornøyd med ebokbib Fornøydhet har økt siste året og ingen er misfornøyde Men merk at basen fortsatt er ganske liten henvises til Bibliotekundersøkelsen for nærmere detaljinformasjon om brukere Hvor fornøyd er du med ebokbib? (n=29) Utvikling på snitt fornøydhet Middels fornøyd [4,5] 45% Godt fornøyd [6,7] 55% 28

29 OM LYTTING TIL LYDBØKER Filter for deltagelse i seksjonen er at de ikke skal være helt uinteressert i lydbøker. 29

30 Interesse for å høre på nedlastbare lydbøker nettpopulasjonen totalt: Interessen for å høre på lydbøker er stabil Høyere interesse under 45, barnefamilier m/barn under 13, høyere utdannelse og Geeks Nettbrett, smarttelefoner og datamaskiner kan benyttes til å høre på nedlastbare lydbøker. Generelt, hvor interessant eller relevant er det for deg å høre på nedlastbare lydbøker... 32% 33% 33% 32% 26% 26% 2015 (n=1500) Svært interessant Mindre interessant 2016 (n=1512) Noe interessant Helt uinteressant Viser andel som har svart svært og noe interessant: Total Mann Kvinne Under 30 år år år 60+ år Ikke barn Barn 0-5 Barn 6-9 Barn Barn Lav utd Med utd Høy utd Stor by Liten by Ikke by Geeks Kun teknologi 11% 6% 26% 26% 26% 2 36% 25% 16% 23% 35% 36% 35% 32% 21% 24% 32% 2 26% 23% 41% 2 Lavinteresse 4% Hi-Tech bokorm 2 Lav-Tech bokorm 7% 21% 30

31 Frekvens lytting til lydbøker: Uavhengig av format og plattform: 14% av nettpopulasjonen lytter månedlig til lydbøker Uavhengig av format hvor ofte lytter du på lydbøker i dag? (n=1500) Viser de som lytter på lydbøker månedlig; Total 14% Ukentlig Mann Kvinne Under 30 år 14% 1 14% år år 17% Månedlig 4% 5% 60+ år Ikke barn Barn 0-5 Barn % 1 Barn Barn Sjeldnere 32% 33% Lav utd Med utd Høy utd 16% Stor by 14% Aldri 54% 53% Liten by Ikke by Geeks Kun teknologi Lavinteresse Hi-Tech bokorm 5% 16% 1 26% Lav-Tech bokorm 11% 31

32 Enheter og format lytter til lydbøker månedlig: Nesten halvparten benytter telefonen til å høre lydbøker Langt færre (-6%-poeng) nevner CD- / og MP3 spiller sammenlignet med 2015 Hvilke enheter bruker du til å lytte på lydbøker (n=208) 2015 (n=208) Smarttelefon 45% 48 % CD spiller 26% 32 % Nettbrett 22% 19 % Datamaskin 21% 24 % MP3 spiller 21% 27 % Lesebrett 4% 2 % Annet 6% 8 % 32

33 Bokgenre de som ikke er uinteresserte i nedlastbare lydbøker: Skjønnlitteratur er klart mest aktuelle genre å laste ned men flere oppleves som relevante Sett kryss ved de typer lydbøker det er relevant for deg å lese og ha tilgang til (n=990) Skjønnlitteratur (n=1021) 68 % Dokumentar 34% 31 % Barnebøker 33% 39 % Noveller/Korte historier 31% 30 % Fagbøker 2 30 % Reisehåndbøker 25% 27 % Oppslagsverk 16% 18 % Kokebøker 17 % Håndbøker 14 % Andre type bøker 1% 1 % Ingen spesielle 3% 2 % *) Base for barne-bøker er de som har barn (n=259) 33

34 Nedlastninger siste 6-12 måneder: sier de har kjøpt og betalt for en norsk nedlastbar lydbok Disse har i snitt lastet ned 3,5 bøker Småbarnsfamilier, liten by, Geeks og Hi Tech kjøper oftere norske lydbøker Norske lydbøker har en sterkere posisjon ift engelsk for lydbøker enn for e-bøker Tenk bare på nedlastbare lydbøker ikke lydbøker i andre formater. I løpet av de siste 6-12 månedene. Hvor mange ganger har du: (n=990) Lastet ned en norsk lydbok gratis Kjøpt (betalt for) en norsk lydbok Lastet ned en utenlandsk lydbok gratis Kjøpt (betalt for) en utenlandsk lydbok 7% 11% 16% 2015 (n=1021) 13 % 10 % 9 % 7 % Viser andel som har kjøpt en norsk lydbok (blå) og andel i tillegg dersom vi tar med de som kun har lastet ned gratis (rødt): Total Mann Kvinne Under 30 år år år 60+ år Ikke barn Barn 0-5 Barn 6-9 Barn Barn Lav utd Med utd Høy utd Stor by Liten by Ikke by Geeks Kun teknologi Lavinteresse Hi-Tech 16% 11% 7% 3% 1% Lav-Tech 4% 17% 14% 1 11% 6% 20% av nettbefolkningen som ikke er uinteressert i lydbøker sier at de har kjøpt eller lastet ned en norsk lydbok 34

35 Kjennskap til lytte-app er: itunes er klart best kjent av målte lytte-app er Hvilke(n) 'lytte-app' for å laste ned og lytte til lydbøker kjenner du til? (n=990) 50% 2 23% 1 16% 3% Andre 2% Vet ikke / ingen 1 Nytt spørsmål inn i

36 Bruk av lytte-app er: og mest brukt 1 av 3 benytter itunes for å laste ned og lytte til lydbøker Hvilke(n) 'lytte-app' bruker du for å laste ned og lytte til lydbøker (n=733) 36% 11% 7% 3% Andre 3% Har ikke lastet ned/lyttet til lydbøker 24% Vet ikke / ingen 1 Nytt spørsmål inn i

37 Tilfredshet med brukeropplevelsen til norske tilbydere av lydbøker: Audible gir brukerne bedre lytteopplevelser Hvor fornøyd er du totalt sett med brukeropplevelsen av [...]? Har svart på 7-punkt skala der 1= Svært lite fornøyd og 7=Svært fornøyd. SNITT 33% 56% 11% 4,8 27% 42% 31% 4,4 1 53% 2 4,0 16% 62% 22% 4,2 16% 62% 22% 4,2 57% 2 4,1 Godt fornøyd [6,7] Middels fornøyd [4,5] Lite fornøyd [1,2,3] 37 37

38 Interesse for e-bøker/lydbøker Høy overlapp i interesse mellom e-bøker og lydbøker Nettbrett, smarttelefoner og datamaskiner kan benyttes til å lese e-bøker. Generelt, hvor interessant eller relevant er det for deg og husstanden å kunne ha tilgang til og å lese e-bøker?/ høre på nedlastbare lydbøker? Viser andel som svarer svært/noe interessant (base: 1500) Lydbøker 35% E-bøker 3 () 26% (25%) (1) Ikke interessert: 52% (46%) Tall I parentes viser resultat I

39 Interesse for e-bøker/lydbøker blant de som har kjøpt en norsk e-bok siste 6-12 måneder: og ennå høyere blant de som har kjøpt en norsk e-bok Nettbrett, smarttelefoner og datamaskiner kan benyttes til å lese e-bøker. Generelt, hvor interessant eller relevant er det for deg og husstanden å kunne ha tilgang til og å lese e-bøker?/ høre på nedlastbare lydbøker Viser andel som svarer svært/noe interessant på hhv. lydbøker og e-bøker blant de som har kjøpt en norsk e-bok (base=99) Lydbøker 5 E-bøker 82% 4% (2%) 54% (54%) 2 (35%) Ikke interessert: 14% () Tall I parentes viser resultat I

40 Sammenfallende profiler på de som er interesserte i e- og lydbøker Viser andel som har kjøpt en norsk e-bok (blå) og andel i tillegg dersom vi tar med de som kun har lastet ned gratis (rødt): Viser andel som har kjøpt en norsk lydbok (blå) og andel i tillegg dersom vi tar med de som kun har lastet ned gratis (rødt): Total Mann Kvinne Under 30 år år år 60+ år Ikke barn Barn % 17% 14% 11% 16% Barn Barn Barn Lav utd 7% Med utd Høy utd Stor by Liten by Ikke by 11% 11% Geeks 23% Kun teknologi 5% Lavinteresse 3% 2% Hi-Tech bokorm 16% Lav-Tech 21% av nettbefolkningen som ikke er uinteressert i e- bøker har kjøpt eller lastet ned en norsk e-bok Total Mann Kvinne Under 30 år år år 60+ år Ikke barn Barn 0-5 Barn 6-9 Barn Barn Lav utd Med utd Høy utd Stor by Liten by Ikke by Geeks Kun teknologi Lavinteresse Hi-Tech 16% 11% 7% 3% 1% 17% 14% 1 11% 6% 20% av nettbefolkningen som ikke er uinteressert i lydbøker sier at de har kjøpt eller lastet ned en norsk lydbok Lav-Tech 4% 40 40

41 OPPSUMMERT 41

42 Noen nøkkeltall - utvikling over tid for e-bøker målt over 5 år: Jevn lav økning i andel svært interesserte i å lese e-bøker over tid Tilfredshet med norske lese-app er er økende Interesse for å lese e-bøker n=1555 n=1675 n=1500 n=1512 Svært interessant 11 % 13 % 13 % 15 % Svært/noe interessant 42 % 40 % 43 % 43 % Bruk av e-bøker Kjøpt (betalt for) en norsk e-bok 8 % 9 % 9 % 9 % Lastet ned en norsk e-bok gratis 15 % 16 % 15 % 17 % Bruker norsk leseapp 31 % 40 % 39 % 39 % Fornøydhet med leseapp (snitt for alle norske) ,2 Snitt antall bøker lagret (for de som ar kjøpt) ,5 Utstyr i heimen Har nettbrett (seg selv) 41 % 55 % 54 % 54 % Har lesebrett 5 % 6 % 8 % 8 % Har smarttelefon 79 % 85 % 86 % 90 % Vurderer å kjøpe Nettbrett 34 % 30 % 27 % 26 % Vurderer å kjøpe Lesebrett 7 % 8 % 9 % 9 % 42

43 43 De viktigste konklusjoner fra undersøkelsen: Oppsummert er det lite som har forandret seg men noen viktige observasjoner 1. Smarttelefon brukes oftere som plattform 2. ebokbib vokser videre og har svært høy bruk i forhold til kjennskap 3. Det leses fortsatt mye utenlandske bøker 4. Utenlandsk konkurranse ikke like sterk for lydbøker som for e-bøker

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Perception is reality! Vi måler holdninger - folk sier ikke alltid det de mener og mener ikke alltid det de sier

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 2 Vi har data fra 1555 personer TALL I NETTBEFOLKNINGEN: I henhold til Norstat er det 20% av befolkningen man ikke

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Disse lesebrettene, smarttelefonene og nettbrettene kan brukes med BS Weblån

Disse lesebrettene, smarttelefonene og nettbrettene kan brukes med BS Weblån Disse lesebrettene, smarttelefonene og nettbrettene kan brukes med BS Weblån Sist oppdatert: 02.02.2017 Denne listen er basert på data oppgitt av produsenten. Dette er ikke en oppfordring om å kjøpe en

Detaljer

Nettbrett og smarttelefoner Kristiansand folkebibliotek

Nettbrett og smarttelefoner Kristiansand folkebibliotek Nettbrett og smarttelefoner Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3 App er til ipad... 4 Bruk av ipad... 6 E-bøker på ipad... 8 Smarttelefoner... 9 Android...10 Bruke Androidbasert

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Nettbrett og smarttelefoner Kristiansand folkebibliotek

Nettbrett og smarttelefoner Kristiansand folkebibliotek Nettbrett og smarttelefoner Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3 App er til ipad... 4 Bruk av ipad... 6 E-bøker på ipad... 8 Smarttelefoner... 9 Android...10 Bruke Androidbasert

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Bokkjøp & handelskanaler

Bokkjøp & handelskanaler Bokkjøp & handelskanaler JUNI 17 Bokhandel og dagligvare som foretrukne kanaler for bokkjøp % har kjøpt 1 eller flere bøker de siste 1 måneder. Det er en nedgang på prosentpoeng sammenlignet med juni 1.

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Fra papir til digitalt pensum

Fra papir til digitalt pensum Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no Ansvarlig for fag og lærebøker i økonomiske og administrative fagområder Litt bakgrunnsinfo.:

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

Bryn Aarflot - imessage

Bryn Aarflot - imessage Bryn Aarflot - imessage Kort om undersøkelsen Bryn Aarflot - imessage Bakgrunn for undersøkelsen På vegne av kunde ønsker Bryn Aarflot å bevise imessage som innarbeidet varemerke i Norge Utvalg Målgruppen

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Nedlasting av apper på Apple

Nedlasting av apper på Apple Nedlasting av apper på Apple Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Senior 60+ Datahjelp for eldre

Senior 60+ Datahjelp for eldre Senior 60+ Datahjelp for eldre Hjelp til selvhjelp fra Seniornett 15.Jan: Mobil telefon (= Smarttelefon) Alle vet at mobilsamtaler koster men det er ikke lett å orientere seg i jungelen av priser og tilbud.

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst APPTIPS Book Creator digital bok http://norlandiabarnehagene.blogspot.no Primær fagområde Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Andre fagområder Avhenger av tilnærming og innhold Barnas

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug Trafikk på norske nettsteder

TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug Trafikk på norske nettsteder TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug 2013 Trafikk på norske nettsteder Om den tekniske rapporten og trafikkmålingene Internettrapporten jan-aug 2013 Den tekniske

Detaljer

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3 App er... 3 Sikkerhet...10 Tilpassing...12 Oppdatering...12 Praktiske ting...12 Sikkerhetskopiering...14 Mistet nettbrett/

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Last ned iphone boka - Bjørn Eirik Loftås. Last ned

Last ned iphone boka - Bjørn Eirik Loftås. Last ned Last ned iphone boka - Bjørn Eirik Loftås Last ned Forfatter: Bjørn Eirik Loftås ISBN: 9788293321309 Antall sider: 159 Format: PDF Filstørrelse:18.57 Mb Det er ingen tvil om at iphone er en av de beste

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Nedlasting av apper på Android

Nedlasting av apper på Android Nedlasting av apper på Android Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene ipad PC Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger SmartEnhet: musikk med Bluetooth Hva bruker jeg?

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen (DRU) har fra oppstart i 2012 målt innehav av alle typer av utstyr som benyttes til radiolytting,

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i %

Facebook i Norge 47% 53% har profil (78,9%) er brukere (78,1%) Andel profiler i % Facebook i Norge 3 187 000 har profil (78,9%) 3 157 000 er brukere (78,1%) 47% 53% Stabilt antall profiler, veksten er nå i aldersgruppen 60 år og over 77% 83% 76% 92% 95% 87% 93% 7 81% 8 16% 18% 18% 15%

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 %

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 % Rapport for helsenorge.no januar 2014 siste 12 måneder 500000 400000 300000 200000 212157 224305 291487 289130 276413 232844 277094 309753 430173 370563 388259 461203 100000 0 febr 13 mars13 april 13 mai

Detaljer

Last ned Digitalt fortalte historier. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Digitalt fortalte historier Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Digitalt fortalte historier. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Digitalt fortalte historier Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Digitalt fortalte historier Last ned ISBN: 9788202364366 Antall sider: 249 Format: PDF Filstørrelse:10.42 Mb Vi omgir oss med stadig flere fortellinger overalt i hverdagen, og kravene til å kunne

Detaljer

Birkebeinerløpet 2013

Birkebeinerløpet 2013 Birkebeinerløpet Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til Birkebeinerløpet. Vi sendte ut

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR:

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett Middels Vanskelig Legg dvd-filmer på FOR PC-ER MED Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP FOR BRETT MED Android ios (Apple) DETTE TRENGER

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android)

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android) Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android) Innhold Spille simuleringen på nettbrett (ipad og Android)...2

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Hva har skjedd med reiseopplevelsen? Film/TV Samtaler... Nyheter Reiseinformasjon

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Kathrine Y. Sørum TNS Gallup Agenda 1 Status - tilgang og bruk 3 2 Status - dekningstall og seertid 12 Offisielle tall fra Norsk InternettPanel

Detaljer

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS Delrapport: Okt t.o.m. des Tracking av digitalradioandel i Norge Metode Feltperioden er gjennomført fra og med oktober til og med desember Antall intervjuer: 1225 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011. v.#1.03.#oppdatert:#28.06.

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011. v.#1.03.#oppdatert:#28.06. Mobilrapporten 2011 v.#1.03.#oppdatert:#28.06.2012# Introduksjon til rapporten Hva#skjedde#i#mobilåret#2011?#Hvilken#utvikling#er#det#å#spore#i#det#norske#markedet?# Denne#rapporten#er#et#forsøk#på#å#gi#deg#et#snapshot#av#hva#som#skjer#på#små#og#mobile#

Detaljer

Spørsma l og svar nr. 2

Spørsma l og svar nr. 2 Rana kommune Sak 2014-4125 Spørsmål og svar nr 2.docx 1 av 6 Spørsma l og svar nr. 2 1 Spørsmål i e-post nr. 2 I mitt arbeid med Konkurransegrunnlag, sak 2014/4125 Rana kommune, har jeg funnet følgende

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android).

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android). Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android). Innhold Spille simuleringen på nettbrett (ipad og Android)...2

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

TEAM. Prosjektledelse & Design. Markedsføring Utvikling Finansiering Kreatør. Svein Erik Sandsnes. Helga Stormo. Hans Fredrik Fahle

TEAM. Prosjektledelse & Design. Markedsføring Utvikling Finansiering Kreatør. Svein Erik Sandsnes. Helga Stormo. Hans Fredrik Fahle BUCKET WARS TEAM Prosjektledelse & Design Markedsføring Utvikling Finansiering Kreatør Hans-Martin Erlandsen Helga Stormo Hans Fredrik Fahle Svein Erik Sandsnes Martine Nicoline Borge AGENDA FRUST CUSTOMER

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q2-2013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 2013 til og med juni 2013! Antall intervjuer: 39! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Økt valgfrihet og bruk av smarttelefoner og nettbrett i bedrifter og offentlig sektor utfordringer og muligheter Stein C. Tømmer, Adm.dir. SmartPhones Telecom

Detaljer

HAR VI DET E-BOKMARKEDET VI KAN FORVENTE? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015

HAR VI DET E-BOKMARKEDET VI KAN FORVENTE? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015 HAR VI DET E-BOKMARKEDET VI KAN FORVENTE? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Veien videre... 5 3 Innledning... 6 4 Problemstilling... 7 5 Dagens markedssituasjon...

Detaljer

Nettbaserte filmtjenester overtar

Nettbaserte filmtjenester overtar Nettbaserte filmtjenester overtar Sammen med BI har Film & Kino gjennomført en undersøkelse om bruken av online filmtjenester. I dette notatet presenteres noen av resultatene. I tillegg har Film & kino

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Leseundersøkelsen 2016. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 1

Leseundersøkelsen 2016. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen 1 2016 1 Leserundersøkelsen 2016 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 1 amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 2 Bakgrunn: NHO ønsker å forstå tydeligere hva man assosierer med næringsliv, bedrifter og det lokale næringslivet

Detaljer

Det psykologiske fakultet / Institutt for samfunnspsykologi. Ståle Pallesen Professor, dr. psychol. Universitetet

Det psykologiske fakultet / Institutt for samfunnspsykologi. Ståle Pallesen Professor, dr. psychol. Universitetet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Endring av penge- og dataspillproblemer i Norge - 2013-2015 Ståle Pallesen Professor, dr. psychol. Universitetet BAKGRUNN Handlingsplanen mot spillproblemer 2013-2015

Detaljer

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS TNS Gallup Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming 11 20 36 Norsk Internettpanel

Detaljer

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 %

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 % Rapport for helsenorge.no februar 2014 500000 400000 300000 200000 100000 0 224305 291487 289130 276413 Siste 12 måneder 309753 277094 232844 370563 430173 388259 461203 429617 Samme mnd Nøkkeltall Denne

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer