BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten v.#1.03.#oppdatert:#28.06.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011. v.#1.03.#oppdatert:#28.06."

Transkript

1 Mobilrapporten 2011 v.#1.03.#oppdatert:# #

2 Introduksjon til rapporten Hva#skjedde#i#mobilåret#2011?#Hvilken#utvikling#er#det#å#spore#i#det#norske#markedet?# Denne#rapporten#er#et#forsøk#på#å#gi#deg#et#snapshot#av#hva#som#skjer#på#små#og#mobile# skjermflater#her#i#norge# #både#hva#angår#brukermønstre,#markedsandeler#og#forhold#hl# kjøp#og#betaling#på#mobil.## # I#Hllegg#er#det#vårt#ønske#å#gi#deg#korJaKede#analyser#av#enkelte#av#funnene.#Noen#tall# beskriver#en#sterk#utvikling,#andre#en#konsolidering#av#det#vi#allerede#har#antak#en#stund.# Men#felles#for#alle#tallene#er#at#de#er#med#på#å#bekreNe#det#uunngåelige:# Mobil#er#ikke#lenger#en#sekundærkanal.# # God#lesning!## # # # Jan#Ove#Kjøndal# Gruppeleder,#INMA#Mobil#Innsikt#

3 INMA sin faggruppe for mobil innsikt Betraktninger#i#denne#rapporten,#har#bliK#gjort#av#INMA#sin#faggruppe#for#mobil#innsikt.# Rapporten#er#utarbeidet#av#følgende#personer:# Jan#Ove#Kjøndal# Head#Of#Mobile,#Agens#AS# Randi^Lise#Hjelmeland#Almås# Mobilekspert#i#VG#Mobil# Mats#Berner#Staugaard# Mobilekspert#i#Tradedoubler# Gründer#av##Mac1/iPod1# Erlend#Schei# Mobilekspert#i#FINN.no# ChrisHan#Nøkleby# # Mobilekspert#i#Telenor#

4 Avklaringer for mobilrapporten! Denne#rapporten#presenterer#en#status#for#mobil^Norge#frem#Hl#og#med#4.# kvartal#2011.#i#hllegg#har#vi#inkludert#internasjonale#tall#og#sek#på# utviklingen#og#trender#her.##! Vi#har#saK#sammen#et#utdrag#av#kilder#som#vi#mener#er#relevante#i#forhold# Hl#å#dokumentere#utviklingen#i#mobile#flater.#DeKe#være#seg#nasjonale#og# internasjonale#kilder.#vi#har#forsøkt#å#henvise#hl#kilder#eker#beste#evne.#ta# gjerne#kontakt#om#det#er#spørsmål#eller#kommentarer.##! Send#oss#gjerne#dine#innspill,#kommentarer#eller#innsikt#så#vi#kan# oppdatere#og#utvikle#rapporten.#det#finnes#sikkert#andre#nøkkeltall#som# burde#være#inkludert.#! Faglig#ansvarlig#for#rapporten#er#INMA.#Eventuelle#kommentarer#om#feil# informasjon.#

5 Innhold i rapporten! Sammenfatning#og#nøkkeltall # # #Side#6#! BrukeraJerd,#mobil#og#neKbreK # # #Side#8#! Trafikktall#fra#det#norske#telekom^markedet #Side#37#! M^commerce # # # # #Side#46#

6 Sammenfatning Tallene#i#denne#rapporten#viser#at#nordmenns#forhold#Hl#bruk#av#mobil#er## i#kranig#endring.# Andelen#smarKelefoner#i#Norge#økte#med#24%#i#løpet#av#ioråret,#og#veksten#i# datatrafikk#over#mobilneket#økte#med#med#over#40%.#i#hllegg#befinner#det#norske#folk# seg#på#den#absoluke#verdenstoppen#hva#angår#applikasjonskjøp#for#mobil#og#nekbrek# per#person.#samhdig#viser#tallene#at#det#ligger#et#uforløst#potensial#i#salg#av#ikke^ digitale#produkter#og#tjenester#over#mobil.#her#er#det#andre#land#som#ligger#foran# Norge.# # I#et#digitalt#landskap#som#i#stadig#større#grad#handler#om#mobile#enheter#og#nye# brukermønstre#er#det#svært#vikhg#for#norske#innholdshlbydere#og# produktleverandører#å#hlby#relevant#og#hlpasset#innhold#på#nye#skjermflater.#denne# rapporten#kan#forhåpentlig#kaste#lys#over#noen#av#de#konkrete#endringene#som#er#i# ferd#med#å#skje#i#det#norske#markedet.#i#en#mobil#konkurransekontekst#der#regionale# aktører#konkurrerer#med#globale,#er#det#vikhgere#enn#noensinne#for#norske# virksomheter#å#posisjonere#seg#for#framhden.#

7 Nøkkeltall - mobilbruk i 2011! Mobilt#interneK#står#for#den#største#veksten#bruksmessig.# 17%#svarer#at#de#bruker#deKe#daglig,#mot#10%#i#2010# Kilde:#Synovate#2011#! 17%#av#interneKbefolkningen#har#Hlgang#Hl#neKbreK#og#57%# har#smarkelefon# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#Q4#2011#! Antallet#smarte#mobiltelefoner#økte#med#24%#i#2011# sammenliknet#med#2010# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#Q4#2011#! Datatrafikken#i#de#mobile#neKene#økte#med#over#40%#i#2011,# sammenliknet#med#2010# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

8 Brukeratferd Bruksmønstre#for#mobil#og#neKbreK#gjennom#døgnet#

9 Bruk av PC, mobil og nettbrett gjennom døgnet PC# Mobil# NeKbreK# 5# 2# 18# 2# 3# 23# 16# 6# 19# 8# 17# 7# 16# 17# 2# 16# 7# In#bed#when#I#wake# up# 37# 71# 64# 59# 63# 3# 1# 47# 50# 21# 2# 19# 10# 2# 11# 10# CommuHng# Midday# Late#aNernoon# Late#evening# During#the#night# Kilde:#TNS#Digital#Life#Norway#

10 Case VG: VG gjennom døgnet Besøk#per#Hme# 10,0#%# 9,0#%# 8,0#%# 7,0#%# 6,0#%# 5,0#%# 4,0#%# VG#iPhone#Front# Tablet#Front# VG#NeK#Front# 3,0#%# 2,0#%# 1,0#%# 0,0#%# Kilde:#VG.no#

11 Case VG Mobil: 90% oppgir at de bruker ipad hjemme 3#%# 1#%# 6#%# 0#%# Hjemme# Jobb# Skole# 90#%# Reise# Sosial#sammenheng#(kafé,# selskap,#frihdsakhvitet# utenfor#hjemmet)# Kilde:#VG.no#

12 Case VG Mobil: Gjennomsnittlig varighet per sesjon Tid#brukt#på#VG#fra#smarKelefon#og#neKbreK# NeKbreK# 06.51# SmarKelefon# 03.15# 00.00# 01.12# 02.24# 03.36# 04.48# 06.00# 07.12# Kilde:#VG.no#

13 Kommentar: Bruk av PC, mobil og nettbrett gjennom døgnet! Tallene#bekreNer#langt#på#vei#at#neKbreK#fortsaK#er#et#sofaprodukt# som#blir#liggende#hjemme#! NeKbreK#ser#ut#Hl#å#spise#av#hjemme^PC^bruken#! SmarKelefonen#brukes#i#svært#stor#grad#i#forbindelse#med#pendling##! SmarKelefonen#tas#med#i#sengen#og#brukes#oNe#reK#før#man#skal# sove#! SmarKelefonen#erstaKer#ingen#andre#enheter#rent#bruksmessig# # snarere#er#den#å#betrakte#som#en#komplementær#kanal#som# benykes#gjennom#hele#døgnet#! Sesjonstallene#Hl#VG#indikerer#tydelig#den#kontekstuelle#forskjellen#i# bruk#mellom#nekbrek#og#smarkelefoner#! Nordmenn#ser#ut#Hl#å#ha#god#Hd#når#de#bruker#neKbreK#

14 Bruk av mobilt medieinnhold! Bruken#av#mobilt#medieinnhold#fortseKer#å#sHge.#Det#ble#også#i#Q4/2011# sak#ny#brukerrekord.##! Forbruker#&#Media#(12#år#+)#viser#at#i#det#i#Q4/2011#var# # personer#eller#34,1%#som#brukte#minst#en#mobil#innholdsleverandør#i# løpet#av#en#uke.#26,5%#eller# #personer#brukte#minst#en#mobil# innholdsleverandør#daglig#.###! VG#Mobil#har# #daglige#brukere,#NRK#Mobil/YR#Mobil# #og# Dagbladet#Mobil## ## Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

15 Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold! 39%#av#mennene#bruker# mobilt#medieinnhold# minst#ukentlig,#mens#29%# av#kvinnene#er#brukere# minst#ukentlig.## 60#år#+# 40#^#59#år# 20#^#39#år# 5#%# 29#%# 57#%#! 53%#av#aldersgruppen# 12^19#år,#57%#av# aldersgruppen#20^39#år#og# 34%#av#aldersgruppen#40# år#+#bruker#mobilt# medieinnhold#minst# ukentlig.# 12#^#19#år# Kvinne# Mann# Total# 29#%# 39#%# 34#%# 53#%# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

16 Case VG Mobil: Demografi, smarttelefonbruk på VG mobil Flertallet#av#VG^tablet^leserne#er#menn#og#over#halvparten#er#under#40#år.#90%#oppgir# at#de#bruker#nekbreket#hjemme.# 33#%# 67#%# Mann# Kvinne# 7#av#10#lesere#av#VG#Mobil#er#menn# 39%#av#leserne#under#30#år#er#kvinner# 80#%# 60#%# 40#%# 20#%# 0#%# 30#%# 64#%# 6#%# 16^29#år# 30^49#år# 50^79#år# 19%#av#leserne#er#født#på#1960^tallet# 40%#av#leserne#er#født#på#1970^tallet# 39%#er#født#eKer#1980# Kilde:#VG.no#

17 Case tablet.vg.no: Demografi på VGs nettbrettversion tablet.vg.no Flertallet#av#VG^tablet^leserne#er#menn#og#over#halvparten#er#under#40#år.# 90%#oppgir#at#de#bruker#neKbreKet#hjemme.# 31#%# 40#%# 30#%# 34#%# 29#%# 69#%# Mann# Kvinne# 20#%# 10#%# 0#%# 3#%# Yngre# enn#20# år# 17#%# 20#Hl# 29#år# 30#Hl# 39#år# 40#Hl# 49#år# 13#%# 50#Hl# 59#år# 5#%# 60#år# eller# eldre# 7#av#10#lesere#av#VGs#neKbreK^ versjon#er#menn# Over#halvparten#(54%)#av#brukerne#er# under#40#år# Kilde:#VG.no#

18 Bruk av mobilt medieinnhold! Ukentlige#brukere#av#mobilt#medieinnhold#skiller#seg#fra#resten#av# befolkningen.#det#er#flere#menn#enn#kvinner#og#flere#i#aldersgruppen#fra# 12#^#39#år#som#bruker#mobilt#medieinnhold#daglig#kontra#i#befolkningen#12# år#+.##! Mobile#innholdsleverandører#har#aKrakHve#og#resurssterke#målgrupper# med#høy#utdanning#og#inntekt#.###! ANenposten#Mobil#har#flest#brukere#med#høy#utdanning#og#høy#husstandsinntekt.##! Adressa#Mobil#og#TV#2#Mobil#har#flest#mannlige#brukere.#! FVN#Mobil#har#flest#kvinnelige#brukere.##! Finn#Mobil#og#TV#2#Mobil#har#høyest#andel#unge#brukere#12^19#år.#! NRK/YR#Mobil#og#FVN#Mobil#har#flest#brukere#i#aldersgruppen#40#+.## Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

19 Bruk av mobilt medieinnhold! 39%#menn#og#29%#kvinner#bruker#mobilt#medieinnhold#minst# ukentlig.#de#mest#akhve#brukerne#av#mobilt#medieinnhold# finner#vi#i#aldersgruppen#under#40#år.#53%#i#aldersgruppen# 12^19#år#bruker#mobilt#medieinnhold#ukentlig,#57%#i# aldersgruppen#20^39#år#og#34%#i#aldersgruppen#40#år#+#bruker# mobilt#medieinnhold#minst#ukentlig.#! Blant#de#med#smarKelefon#med#Hlgang#Hl#InterneK#har#41%# lastet#ned#applikasjoner#(apps)#hl#mobiltelefonen#sin.# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011,#TNS#Gallup#InterBuss#Q3/2011)

20 ! Hvem bruker mobilt medieinnhold?! "##$! %! &! '()'*! (+)(*!,+),*! -+)-*!.+).*! /+0! 12345! 6783! 9:73! 9:73! +)'**! (++) -++) /++) =++0! ')-!;2! -!;20!,**!.**! <**!!"#!$%&'(! )**! +,!,-! ).! /0! /1! )0!.!,! )2!,.!,*! )-! 1! +! )/! )/! 2,!!345&(4678!$%&'(! )**! +,!,.! )*!,/! /0! )0! +!,! -!,,!,+! //! +!.! )/! )2! 2.!!9:87;<%=87;!$%&'(! )**! +/!,-! ))! /1! /0! /)! 0! 1! -! /2!,1!,,! 1!.! 0! ),! )**! +)!,0! )+! /,! /1! //! )*! 1! )2!,)!,*! /2! 2! +! ))! )/! 2+!!C"!/!$%&'(! )**! +1!,1! //! /.! /,! )+! -! 2! )0!,1!,*! )1! 2!.!.! ),! 2)!!D';;!$%&'(! )**! +1!,1! )1! /-!,/! )0! +! /! )/!,.!,/! ).! 2! 1! )*! )2! 20!!#E(7!F'67G!$%&'(! )**! 1+! 22! )-! /0! /,! )0!.!,! )2!,1!,)! )-! 2! 0! ))! )/! 2)!!D">!$%&'(! )**! +-!,/! -! /0!,1! /+!,! *! )/!,.!,+! )1! *!,! )*! /*! 1.!!96G7==4!$%&'(! )**! +,!,.! 2! /,!,*! /-! ),! /! 2!,+!,2! /1! 2! ))!.! ).! 2-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()!*+,#!-.*('! )**! 1-! 2/! /)! /1! /,! )-! 0! 2! )-!,1! /-! )0! 2!.! ))! ))! 2*!!/0)'()!*+,#!-.*('! )**! 10! 2)! /*! /+! /2! )0! -! 2! ).!,1! /.! )0! 1!.! ))! ))! 2*!!1$2.'#%(%)$%!34!5+!6! )**! 1*! 1*! ),! )2! )1! ).! )1! /+! )0!,-! /1! ).! 1! )/! )1! ),!,*! Strukturprosent#blant#ukentlige#brukere#av#mobilt#medieinnhold#4.#kvartal#2011# eker#kjønn,#alder,#utdanning#og#husstandsinntekt.# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

21 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører! #personer#eller#34,1%#bruker#minst# én#mobil#innholdsleverandør#i#løpet#av#en#uke.#! VG#Mobil#har# #ukentlige#brukere,#### Totalt#Mobil#! NRK#Mobil/YR#Mobil## ,# VG#Mobil#! Dagbladet#Mobil# ,## *NRK#Mobil/YR#Mobil#! Gule#Sider#Mobil# ,##! ANenposten#Mobil# ,# Dagbladet#Mobil#! Finn#Mobil## ,# Gule#Sider#Mobil#! TV#2#Mobil# ,# ANenposten#Mobil#! Adressa#Mobil#46.000,#! FVN#Mobil#(Fædrelandsvennen)#21.000# Finn#Mobil#! Samlet#er#det# #personer#som## bruker#andre#innholdsleverandører## enn#de#ni#målte.# TV#2#Mobil# Adressa#Mobil# FVN#Mobil# Andre#Mobil# 488# 124# 448# 415# 256# 314# 264# 223# 285# 268# 161# 285# 230# 136# 176# 159# 107# 46# 42# 21# 21# 979# 808# 725# 704# 721# 984# 943# 711# 1428# 1328# 4Q#2011# Q3#2011# Q4#2010# 0# 200# 400# 600# 800# 1000#1200#1400#1600# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

22 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører! #personer#eller#26,5%#bruker# minst#en#mobil#innholdsleverandør#i#løpet# av#en#dag.#! VG#Mobil#har# #daglige#brukere,#! NRK#Mobil/YR#Mobil# ,#! Dagbladet#Mobil# ,###! ANenposten#Mobil# ,##! Finn#Mobil# ,#! TV#2#mobil#96.000,#! Gule#Sider#Mobil#88.000,##! Adressa#Mobil#29.000,##! FVN#Mobil#(Fædrelandsvennen)#13.000#! Samlet#er#det# #personer#som# bruker#andre#innholdsleverandør## enn#de#ni#målte.## Totalt#Mobil# VG#Mobil# *#NRK#Mobil/YR#Mobil# Dagbladet#Mobil# ANenposten#Mobil# Finn#Mobil# TV#2#Mobil# Gule#Sider#Mobil# Adressa#Mobil# FVN#Mobil# Andre#Mobil## 557# 482# 298# 394# 436# 66# 314# 272# 157# 172# 159# 91# 138# 113# 66# 96# 101# 62# 88# 96# 74# 29# 29# 13# 17# 504# 694# 775# 725# 1110# 1039# Q4#2011# Q3#2011# Q4#2010# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011# 0# 200# 400# 600# 800# 1000# 1200#

23 Kommentar: Bruk av mobilt medieinnhold Det#finnes#flere#mulige#forklaringer#på#den#stadige#økningen#innenfor# mediebruk#i#mobile#flater:#! En#stadig#voksende#innholdsflora#gir#økt#Hlgjengelighet#! Operatørene#har#prispakker#(datapakker)#som#ierner#prisfrykt# # forbrukerne#er#ikke#lenger#like#redde#for#store#mobildatakostnader#! Nordmenn#har#stor#kjøpekraN# #og#stadig#flere#velger#å#kjøpe#en# smarkelefon#fremfor#en#feature#phone#! Investeringer#i#mobilneKene#har#gjort#at#markedet#er#HlreKelagt#for# overføringer#i#høye#hashgheter#! Markedet#er#i#ferd#med#å#modnes^#både#innholdsHlbyder#og#konsument# forstår#skjermflaten#og#mulighetene#bedre#

24 500#%# Case FINN: Trafikkutvikling på Finn.no Trafikkutvikling#total#vs#mobil#FINN.no#med#januar#2011#som#nullpunkt# 450#%# 400#%# 350#%# 300#%# 250#%# 200#%# 150#%# 100#%# 50#%# jan..11# feb..11# mars.11# apr..11# mai.11# juni.11# juli.11# aug..11# sep..11# okt..11# nov..11# des..11# jan..12# feb..12# mars.12# apr..12# Index#Total#VI# Index#Total#PI# Index#Mobil#VI# Index#Mobil#PI# Kilde:#FINN#

25 Case FINN: Trafikkutvikling på Finn.no desktop, mobil og ipad 45#000#000# 7#000#000# Besøk#per#måned#desktop# 40#000#000# 35#000#000# 30#000#000# 25#000#000# 20#000#000# 15#000#000# 10#000#000# 5#000#000# 6#000#000# 5#000#000# 4#000#000# 3#000#000# 2#000#000# 1#000#000# Besøk#per#måned#mobil#og#iPad# 0# des..09# jan..10# feb..10# mars.10# apr..10# mai.10# juni.10# juli.10# aug..10# sep..10# okt..10# nov..10# des..10# jan..11# feb..11# mars.11# apr..11# mai.11# juni.11# juli.11# aug..11# sep..11# okt..11# nov..11# des..11# jan..12# feb..12# mars.12# apr..12# mai.12# 0# Kilde:#FINN# US#desktop# US#mobil# US#iPad#total#

26 Kommentar: Trafikkutvikling på FINN.no! Nesten#all#vekst#foregår#i#de#nye#kanalene,#mobil#og#neKbreK#! Kjempehopp#Hl#nye#kanaler#i#høyHder#og#ferier #! og#nivåene#holder#seg#ekerpå#! Like#stor#vekst#på#både#neKbreK#og#mobil#! En#endring#i#bruksmønster#FINN#aldri#har#seK#maken#Hl# FINNs#trafikk#er#sammensaK#av#en#såpass#bred#og#stor#mengde#brukere#at#det#skal# svært#mye#hl#for#å#endre#trafikkmønstrene.#likevel#er#forflytningen#i#2011#betydelig,# og#ikke#minst#økende.# # At#nivåene#holder#seg#også#eKer#høyHder,#tyder#på#at#de#nye#kanalene# representerer#en#bekvemmelighet#og#hlgjengelighet#som#er#stor#nok#hl#at#brukerne# permanent#endrer#vaner.# # Velger#du#å#ignorere#denne#utviklingen#vil#brukerne#svært#sannsynlig#finne# alternahver#hl#dine#tjenester.#

27 Andeler smarttelefoner i Norge ca.#24%#vekst#i#2011# 60#%# 57#%# 55#%# 50#%# 45#%# 46#%# 51#%# 53#%# SmarKelefoner# 40#%# Q1#2011# Q2#2011# Q3#2011# Q4#2011# Andelen#av#den#norske#befolkningen#med#smarKelefon# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#Q4#2011.#InterneKbefolkningen#15#år#+#

28 Tilgang til ipad, Kindle eller andre nettbrett Prosent# 12# 10# ipad# Samsung#Galaxy# Kindle# 9# 10# 8# Annen#type#lesebreK/tablet^PC# 6# 4# 2# 0# 5# 4# 3# 3# 2# 2# 2# 2# 2# 2# 2# 1# 1# 2# 1# 1# 1# 1# 1# Q2#2010# Q3#2010# Q42010# Q1#2011# Q3#2011# Q4#2011# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#2010^2011.#InterneKbefolkningen#15#år#+#

29 Mobiloperativsystemets andel av sidevisninger TNS Mobile Andel sidevisninger per måned TNS Mobile 70# 60# 50# 57# 57# 55# 58# 59# 61# 59# 58# 54# 52# 53# 55# 55# 54# 51# 40# 30# 20# 10# 0# ios#(iphone)# Unknown# Android# SymbianOS# ios#(ipod)# Windows# ios#(ipad)# 15# 16# 16# 17# 17# 17# 18# 19# 20# 14# 15# 14# 13# 10# 11# 7# 26# 24# 21# 30# 31# 28# 14# 13# 11# 10# 7# 5# 34# 7# Kilde:#TNS#Mobile#2011#

30 Mobiloperativsystemets andel av sidevisninger TNS Mobile Andel#sidevisninger#oktober #desember#2011#tns#mobile# 120# 100# 80# 60# Android#32# unknown#6# 3# 2# 1# 1# 1# ios#(ipad)# Windows# SymbianOS# ios#(ipod)# 40# 20# ios#(iphone)#53# Java#PlaJorm#Micro#EdiHon# unknown# Android# ios#(iphone)# 0# Q4^2011# Kilde:#TNS#Mobile#Q4#2011#^#Tallene#er#hentet#fra#TNS#Mobiles#elektroniske#målinger#og#viser#trafikk#på#mobilportaler#som#blir#målt# gjennom#tns#mobile.#

31 Case FINN: Plattformandel mobile besøk (inkl. ipad) 100#%# 90#%# 80#%# Andre# Android# 70#%# 60#%# ipad# 50#%# 40#%# 30#%# 20#%# iphone# 10#%# 0#%# Kilde:#FINN#

32 Kommentar: FINN.no sine besøkstall! Norge#er#annerledeslandet#hvor#Android#ikke#dominerer#! Apples#iOS#beholder#sin#markedsdominans#takket#være#iPad#! ios#er#den#suverent#vikhgste#kanalen,#med#nær#3#av#4#besøk#! Android#spiser#sakte#av#iPhone#sin#markedsandel#på#FINN.no# Mobilutvikling#i#Norge#er#fremdeles#relaHvt#enkelt#kompetansemessig,#med#to#svært# dominerende#aktører.#men#bildet#er#dramahsk#endret#i#løpet#av#bare#ek#år.# # Det#vikHgste#grepet#innholdsleverandør#nå#må#ta,#er#å#erkjenne#at#nye#kanaler#er#et# bevegelig#mål.#i#eksemplet#finn.no#betyr#det#å#lage#rubrikk^#og#annonseprodukter# som#er#relahvt#uavhengige#av#presentasjonskanal,#samhdig#som#man#må#tørre#å# utnyke#de#fortrinn#de#nye#kanalene#gir.#

33 Case VG Mobil og tablet.vg.no: Andel unike brukere på VG mobil og tablet.vg.no 100#%# 90#%# 23#%# 80#%# 70#%# 60#%# 50#%# 40#%# Tablet#andel# Mobil#andel# 30#%# 77#%# 20#%# 10#%# 0#%# 2# 4# 6# 8# 10# 12# 14# 16# 18# 20# 22# 24# 26# 28# 30# 32# 34# 36# 38# 40# 42# 44# 46# 48# 50# 52# Kilde:#VG.no#

34 Case VG Mobil: Trafikk fra ulike mobile operativsystemer Markedsandel#per#operaHvsystem#for#unike#brukere#hele#VG#Mobil##(inkl.#m.vg.no)# 70#%# 65#%# 60#%# 50#%# iphone# 40#%# ipod# 30#%# 29#%# ipad# 20#%# 10#%# Android# Symbian# Windows#phone# 0#%# 29# 32# 35# 38# 41# 44# 47# 50# 1# 4# 7# 10# 13# 16# 19# 22# 25# 28# 31# 34# 37# 40# 43# 46# 49# 52# 3# 6# 9# 12# 15# 18# Kilde:#VG.no#

35 Kommentar: Trafikk fra ulike mobile operativsystemer For#VG#Mobils#vedkommende#er#iOS^playormen#den#klart#mest#dominante.# Som#figuren#på#foregående#side#viser,#står#iPhonebrukere#alene#for#omlag#65# %#av#trafikken#mens#android#ligger#rundt#30%.# # Vi#ser#også#at#iPadbrukerne#er#i#klart#mindretall#seK#i#forhold#Hl#både#iPhone# og#android^enheter.#noe#av#årsaken#hl#at#disse#tallene#er#ganske# annerledes#enn#finns#tall,#kan#kanskje#forklares#med#brukerkontekst.#finns# produkt#konsumeres#formodentlig#i#større#grad#hjemme#i#sofaen,#der#ipaden# er#den#vikhgste#mobile#skjermflaten,#mens#vgs#nyhetsprodukter#konsumeres# i#små#drypp#gjennom#dagen.# # For#innholdsHlbyders#del#er#deKe#et#godt#eksempel#på#vikHgheten#av#å# idenhfisere#konteksten#for#eget#produkt#i#mobile#flater.#kontekst#vil#i#stor# grad#avgjøre#hvorvidt#smarkelefon#eller#nekbrek#bør#prioriteres#høyest.#

36 ipad dominerer det norske nettbrettmarkedet totalt Andel##besøk#per#operaHvsystem#på#tablet.vg.no# 100#%# 90#%# 95#%# 80#%# 70#%# 60#%# 50#%# 40#%# Android# ipad# 30#%# 20#%# 10#%# 0#%# 21# 23# 25# 27# 29# 31# 33# 35# 37# 39# 41# 43# 45# 47# 49# 51# 1# 3# 5# 7# 9# 11# 13# 15# 17# 5#%# Kilde:#XiTi,#VG.no#

37 Aggregerte trafikktall fra det norske telekom-markedet

38 Antall mobilabonnement med datapakke Ved#utgangen#av#2011#var#det#575#000#mobilabonnement#med#HlknyKet# datapakke.#det#er#en#økning#på#38#%#(143#000#abonnement)#siden#2010.#i# overkant#av#28#%#av#abonnementene#med#hlknyket#datapakke#var#registrert# på#privatkunder.## Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

39 Kommentar: Antall mobilabonnement med datapakke Mobilabonnement.med.datapakke.er.en.datapakke.som.er.3lkny5et.et.ordinært. mobiltelefoniabonnement.3l.forskjell.fra.mobilt.bredbånd.som.historisk.har.vært. dedikerte.mobile.bredbåndsabonnement.kny5et.3l.et.separat.sim?kort..! Med#inntoget#av#smarKelefoner#og#bruksendringene#de#fører# med#seg#har#det#blik#mer#vanlig#for#operatører#å#hlby# mobilabonnement#som#inkluderer#datatrafikk#(samt#sms#og# talehd)#! BedriNer#leder#an#utviklingen,#men#det#er#vikHg#å#merke#seg# at#at#skillet#mellom#privat^#og#bedrinsabonnement#rent# bruksmessig#kan#være#noe#kunshg,#da#personer#med#betalt# abonnement#fra#arbeidsgiver#som#regel#også#benyker# abonnementet#hl#privat#bruk##

40 Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Ved#utgangen#av#2011#var#det#i#underkant#av#703#000#dedikerte#abonnement# for#mobilt#bredbånd.#det#er#en#økning#på#22#%#fra#året#før.#59#%#er#privat^ abonnement.# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

41 Kommentar: Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Dedikerte.abonnement.for.mobilt.bredbånd.er.typisk.et.3lleggs?SIM?kort.som. beny5es.i.usb?dongler,.pcer,.ne5bre5.eller.liknende..! Jevn#årlig#totalvekst#fortseKer,#mens#andelen# privatabonnement#er#på#en#svakt#nedadgående#trend.#! Det#har#i#den#senere#Hden#bliK#leKere#å#dele#mobilt#interneK# med#andre#enheter#ved#å#seke#opp#og#dele#en#trådløs#sone# via#en#smarkelefon#(tethering).#deke#kan#om#mulig#påvirke# salg#av#dedikerte#abonnement#på#sikt.#! Det#bør#forventes#at#operatørene#kommer#med#nye# abonnementsløsninger#som#tar#høyde#for#at#kunder#har# behov#for#flere#sim^kort#enn#hdligere#(ref.#utbredelse#av# nekbrek#o.l.).#

42 Utviklingen i mobil datatrafikk Utviklingen#i#total#mobil#datatrafikk#(mobilt#bredbånd#+#ordinære#mobilabonnement).# Total#datatrafikk#i#2011#var#på#om#lag#13,3#millioner#GB.#Det#er#en#økning#på#nesten# 3,9#millioner#GB#eller#om#lag#41#%#fra#2010.#Normalt.har.den.største.økningen.i. datatrafikk.vært.kny5et.3l.dedikerte.abonnement.(egne.sim?kort).for.mobilt. bredbånd,.men.de5e.forholdet.har.endret.seg.i.2011.#om#lag#63#%#av#økningen#i# datatrafikk#fra#2010#hl#2011#er#knyket#hl#ordinære#mobilabonnement.# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

43 Kommentar: Utviklingen i mobil datatrafikk! Substansiell#økning#i#datatrafikkbruk#fra#ordinære# mobilabonnement#er#en#trend#som#kan#forklares#med#økning#i# utbredelse#av#smarkelefoner##og#en#endring#i#brukervaner#hos# disse#kundene.#det#vil#si#økt#bruk#av#applikasjoner#og# websurfing,#samt#nye#abonnementsstrukturer#fra# mobiloperatørene#som#inkluderer#datatrafikk#i# grunnabonnementene.#operatørene#har#generelt#sek#gåk#fra# volumbaserte#priser#på#datatrafikk#hl#pakkeløsninger.#deke# shmulerer#bruk#og#har#iernet#en#hdligere#frykt#for#påløpende# høye#kostnader.#

44 Tale og SMS flater ut Utviklingen#fra#årlig#vekst#i#antall#SMS^meldinger#Hl#en#reduksjon#eller#stabilisering,# innebærer#et#betydelig#skine#i#de#elektroniske#kommunikasjonsformene## Mobilkundene#snakker#stadig#mer#i#telefonen.#I#løpet#av#2011#snakket#hver#mobilkunde# i#gjennomsnik#16#185#minuker#per#måned,#en#økning#på#2#minuker#i#forhold#hl#2010.# Økningen#fra#2010#Hl#2011#er#allikevel#mindre#enn#økningen#Hdligere#år# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

45 Kommentar: Tale og SMS flater ut! Bruk#av#meldinger#(SMS#+#MMS)#og#tale#fra#mobiloperatørene#flater#ut##! Stagnasjonen#(spesielt#mtp.#meldingsbruk)#er#trolig#grunnet#kunders# økende#bruk#av#komplementære#kommunikasjonstjenester#i#form#av# mobilapplikasjoner#og#sosiale#medier,#f.eks.#facebook,#twiker,#apple# imessage*,#whatsappmessenger,#viber,#skype#o.l.#via#smarkelefoner.# Samt#at#disse#tjenestene#benyKes#i#trådløse#neKverk#(WiFi).#! SamHdig#som#Hlgjengeligheten#av#komplementære# kommunikasjonstjenester#har#blik#lekere#hlgjengelig#for# smarkelefonbrukerne#innfører#operatørene#i#større#grad#nye# mobilabonnementsstrukturer#som#inkluderer#pakker#med#ringeminuker,# SMS#og#datatrafikk.#DeKe#vil#bremse#nedgangen#i#bruk#av#tradisjonelle# telekom^tjenester#enn#så#lenge.# *Apple#iMessage#er#ikke#nødvendigvis#selvvalgt#fra#kundens#side#

46 M-commerce E^handel#på#mobil#

47 Tilpasser europeiske nettbutikker sine nettsider til mobil? 4#%# 4#%# 2#%# 20#%# 70#%# Nei# Nei,#men#vil#snart# Ja,#egen#mobilside# Ja,#egen#app# Ja,#andre#løsninger# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

48 Opplevde årsaker hos nettbutikker til manglende satsning på m-commerce i Europa Annet# 10# Ingen#årsaker# 16# Liten#eKerspørsel#hos#forbrukere# 31# Liten#kunnskap#internt# 26# Manglende#effekHv#playorm# 9# Manglende#finansielle#ressurser# 12# Manglende#Hllit#Hl#betalingsløsning# 3# Produkter#ikke#passende#for#mobil# 15# 0# 5# 10# 15# 20# 25# 30# 35# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

49 Hvem handler på mobilen? Spania# 12# 12# Polen# 16# 32# Frankrike# 8# 12# Tyskland# 4# 7# Stor#britannia# Finland# 7# 11# 11# 14# Menn# Kvinner# Norge# 7# 15# Danmark# 14# 18# Sverige# 19# 23# 0# 5# 10# 15# 20# 25# 30# 35# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

50 Hva handles på mobilen i Norge? Husholdningenes#ikke^forbruksvarer# 14# Husholdningenes#forbruksvarer# 9# Annet# Tjenester# 17# 18# Klær# 10# Personlig#pleie# 6# Media# 25# Elektronikk# 16# 0# 5# 10# 15# 20# 25# 30# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

51 Hvorfor handles det ikke på mobilen i Europa? MoKar#ikke#produkt# 5# Annet# 15# Vil#se#produktene# 9# Trenger#hjelp# For#komplisert# 14# 14# Føles#ikke#trygt# 30# Ser#ikke#fordelen# 59# 0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

52 Kommentar: E-handel på mobil / M-commerce! E^handel#på#mobil,#eller#m^commerce#som#det#også#kalles,#har#eKer#mange#år# med#hype#og#omtale#endelig#begynt#å#bli#akseptert#og#benyket#av#forbrukere.##! Denne#utviklingen,#som#resten#av#utviklingen#i#mobilbransjen,#er#drevet#av# høyere#penetrasjon#av#smarkelefoner#og#medfølgende#tjenester.#! M^commerce#har#flyKet#seg#fra#SMS^tjenester#Hl#mer#tradisjonell#e^handel# med#fysiske#og#virtuelle#produkter/tjenester#både#gjennom#applikasjoner#og# web.##! Mediainnhold#(musikk,#aviser/blader,#apps#osv.)#dominerer#m^commerce.# Etablerte#playormer#med#solide#og#enkle#betalingsløsninger#som#Apples#App# Store#og#Googles#Play#Store#gjør#det#leK#å#kjøpe#og#konsumere#medieinnhold# på#mobile#enheter.#! Transaksjonsvolumene#er#fortsaK#svært#små,#men#blant#norske#forbrukere#har# allerede#11%#benyket#mobilen#hl#e^handel#! Få#neKbuHkker#har#Hlpasset#seg#mobilbrukere,#men#20%#har#planer#om#utvikle# løsninger#i#nær#framhd.#

53 Norge i verdenstoppen på app-kjøp GjennomsniKsinntekt#for#Hlbyder#per#app# 40# 35# 30# 25# 20# 15# U.S.#cent# 10# 5# 0# Kina# India# Frankrike# USA# Australia# Norge# Kilde:#AppAnnie.com#

54 Kommentar: Norge i verdenstoppen på app-kjøp I#en#global#sammenlikning#uJørt#av#AppAnnie.com#er#nordmenn#de# som#bruker#klart#mest#penger#på#apps#og#in^app#kjøp#på#verdensbasis.# GjennomsniKsinntekter#for#Hlbyder#per#app#i#Norge#er#på#liK#over#2# kroner#per#nedlashng#(37#cent).#deke#kan#skyldes#flere#forhold.## # AppAnnies#undersøkelse#avdekker#rikHgnok#ingen#tydelig#korrelasjon# mellom#gjennomsniklig#kjøpekran#per#person#og#inntjening#per# nedlashng#fordelt#på#de#ulike#landene.#men#som#vi#hdligere#har#vært# inne#på#i#denne#rapporten#har#norge#en#svært#høy#andel# smarkelefoner#i#nekverket#sammenliknet#med#andre#land^#og#deke# kan#derimot#forklares#med#stor#kjøpekran.#

55 INMA.no Din kilde til kunnskap og inspirasjon om interaktiv markedsføring

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug Trafikk på norske nettsteder

TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug Trafikk på norske nettsteder TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug 2013 Trafikk på norske nettsteder Om den tekniske rapporten og trafikkmålingene Internettrapporten jan-aug 2013 Den tekniske

Detaljer

Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen

Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS TNS Gallup Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming 11 20 36 Norsk Internettpanel

Detaljer

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Kathrine Y. Sørum TNS Gallup Agenda 1 Status - tilgang og bruk 3 2 Status - dekningstall og seertid 12 Offisielle tall fra Norsk InternettPanel

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 %

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 % Rapport for helsenorge.no januar 2014 siste 12 måneder 500000 400000 300000 200000 212157 224305 291487 289130 276413 232844 277094 309753 430173 370563 388259 461203 100000 0 febr 13 mars13 april 13 mai

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no august 215 Besøk siste 12 måneder 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 452 344 49 74 449 65 55 55 495 921 481 537 662 44 695 446 777 779 825 391 75 576 94 692 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Sluttrapport Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over 11 000 nedlastninger! BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk)

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no april 2014 Besøk siste 12 måneder 600000 500000 400000 300000 200000 100000 289130 276413 232844 277094 309753 370563 430173 388259 461203 429617 492744 453330 0 mai.13 jun.13

Detaljer

Mediepresentasjon 2015

Mediepresentasjon 2015 Mediepresentasjon 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Skape engasjement for teknologi Abonnent

Detaljer

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk Årsrapport internettbruk 2014 TNS

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk Årsrapport internettbruk 2014 TNS TNS Gallup Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming 11 20 36 Norsk Internettpanel

Detaljer

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2 MEDIEUTVIKLING 2 1961-2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 81 81 68 66 38 Newspapers Radio TV Internet 0 61 65 69 71 73 77 80 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2006 2006/2007

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012

Årsrapport om betalingssystem 2012 Årsrapport om betalingssystem 212 Figurar del 1 Figur 1.1 Verdi av kontantar i omløp som del av betalingsmiddel (M1), konsumet i hushalda og BNP for Fastlands-Noreg. Prosent. 21 212 14 14 12 12 1 Som del

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra?

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? Rapport for helsenorge.no, desember 2013 Samme mnd Nøkkeltall Denne Siste 12 mndr. forrige år 388 259 430 173-10 % 151 735 156 % 30 000 Daglig besøk ende 267 781 302 315-11 % 106 935 150 % 20 000 % nye

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 2. KVARTAL 2015 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Fortsatt resultatframgang i Amedia Tilfredsstillende kvartalsresultat Solid fra mediehusene God effekt av løpende forbedringsarbeid

Detaljer

MedieTrender 2012. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 10.04.13 TNS Gallups Brukerforum. TNS Gallup

MedieTrender 2012. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 10.04.13 TNS Gallups Brukerforum. TNS Gallup MedieTrender 2012 Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 10.04.13 TNS Gallups Brukerforum TNS Gallup De 20 største titlene (AIR) i tusen - rangert Vi i Villa NAFs medlemsblad Motor VG Helg Aftenposten A-Magasinet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige 22. September 2015 v/miriam Steinstø Haugen, rådgiver UDI Regionkontor Vest Agenda Situasjonsbildet

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Mediepresentasjon 2015

Mediepresentasjon 2015 Mediepresentasjon 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Skape engasjement for teknologi Abonnent siden 1990 «Teknisk Ukeblad gir meg håp for landet,

Detaljer

SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007

SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007 SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007 Chess senker prisene til de 20 mest populære reisemålene med opptil 82% f.o.m. 1. juli 2007. Fra de 20. mest populære feriemål, kan du i sommer ringe

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Statistikk og diagrammer

Statistikk og diagrammer Kapittel statistikk og sannsynlighet SE SIDE, 11, 1, 13 og 1 I grip Statistikk og diagrammer TOLKE og tegne DIAGRAMMER 1 Linjediagrammet viser temperaturforandringene i løpet av en dag. Hvor mange grader

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 33 10. august Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM 1. PRISTILBUD Vedlagte pristilbudsskjema, se pkt. 4, har sitt utspring i Tromsø kommunes volum med noen justeringer. Pristilbudsskjema er å forstå som et teknisk skjema til bruk i tilbuds- og evalueringssammenheng.

Detaljer

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Strategiutvikling i den digitale transformasjonen Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Mediebildet i endring 2 Teknologien blir stadig mer mobil, mer personlig og alltid påkoblet

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN Dagens Medisin Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 31. oktober 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 3 2 Hvordan rapporten

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013 Årsrapport om betalingssystem 212 Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 213 Norges Banks oppgaver Fremme et effektivt betalingssystem Betalingsoppgjør mellom bankene

Detaljer

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 %

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 % Rapport for helsenorge.no februar 2014 500000 400000 300000 200000 100000 0 224305 291487 289130 276413 Siste 12 måneder 309753 277094 232844 370563 430173 388259 461203 429617 Samme mnd Nøkkeltall Denne

Detaljer

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 2. KVARTAL 2014 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Amedia styrket ut av krevende 2. kvartal Stabil merkevareomsetning Fortsatt betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Løpende

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Bosettingsmodellen i Norge bidrar til god integrering Mette Gundersen, nesteleder KS

Bosettingsmodellen i Norge bidrar til god integrering Mette Gundersen, nesteleder KS Bosettingsmodellen i Norge bidrar til god integrering Mette Gundersen, nesteleder KS Asylsøkere fra 1997-2011 Bosettingsmodeller i Norden Sverige: Asylsøkere kan selv velge kommune. De kan flytte inn hos

Detaljer

Arbeidsinnvandring etter 1. Mai 2004 FAFO Østforum. Direktør Trygve G. Nordby Dato 10/21/2005

Arbeidsinnvandring etter 1. Mai 2004 FAFO Østforum. Direktør Trygve G. Nordby Dato 10/21/2005 Arbeidsinnvandring etter 1. Mai 2004 FAFO Østforum Direktør Trygve G. Nordby Dato 10/21/2005 6 lovlige migrasjonsdører til Norge Varig: Familieinnvandring Arbeidsinnvandring Humanitær innvandring Tidsbegrenset

Detaljer

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005 Hovedstyremøte. september Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar september 8 Spot Råolje, høyre akse 7. posisjon (oktober) 6. posisjon (desember) jan.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no

Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no 1 of 14 14.05.2010 22:45 Webtjenerstatistikk for www.asheim-skog.no Programmet startet 14. mai. 2010 12:30. Analyse av forespørsler fra 23. jul. 2009 20:19 t.o.m. 12. mai. 2010 20:35 (293,01 dager). Oppsummering

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

3. KVARTAL oktober 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

3. KVARTAL oktober 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 3. KVARTAL 2014 30. oktober 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Betydelige kostnadsbesparelser sikrer driftsresultatet i et krevende 3. kvartal Økt fall i annonseinntektene God og nødvendig

Detaljer

"Nettbankfordeler" i din bedrift? av Kjetil Inge Bakkan og Anita Bø

Nettbankfordeler i din bedrift? av Kjetil Inge Bakkan og Anita Bø "Nettbankfordeler" i din bedrift? av Kjetil Inge Bakkan og Anita Bø Nettbankfordeler 2 I de gode gamle dagene Kontakt Banken Ringe til fasttelefonen og håpe at noen tok den Sende brev og vente på svar

Detaljer

Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Hva har skjedd med reiseopplevelsen? Film/TV Samtaler... Nyheter Reiseinformasjon

Detaljer

Reiselivstrafikk på veg

Reiselivstrafikk på veg Sammendrag: Reiselivstrafikk på veg TØI-rapport 891/27 Forfatter: Berit Grue Oslo 27, 71 sider Reiselivstrafikk på veg kan inndeles i helgetrafikk og annen ferie- og fritidstrafikk. Helgetrafikken retter

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Automatisering av fakturahåndteringen

Automatisering av fakturahåndteringen Automatisering av fakturahåndteringen 10:20 11:00 Medius og Bohus Se hvordan siste generasjon av P2P (Purchase to Pay) fakturahåndteringsløsninger kan bidra til effektivisering og bedre kontroll. Løsningen

Detaljer

Nedlasting av apper på Apple

Nedlasting av apper på Apple Nedlasting av apper på Apple Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Vinmonopolordningen EU/EØS Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet Grossister 78,4 mill. liter Vinmonopolet

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Nedlasting av apper på Android

Nedlasting av apper på Android Nedlasting av apper på Android Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Hva er kundene (egentlig) opptatt av?

Hva er kundene (egentlig) opptatt av? Hva er kundene (egentlig) opptatt av? Øistein Eriksen Tek- konferansen 16. november 2016 VAREDEKLARASJON Inntil 80 % fakta >10 % subjektivitet 10 % positiv konspirasjon En dash kortreist propaganda Side

Detaljer

Design av gode annonser - på nett

Design av gode annonser - på nett LLAs landsmøte 2014 Design av gode annonser - på nett Frode Haugland Pedersen & Torill Mathiesen BT Reklame morgen arbeid kveld oppbrudd Mediedøgnet More than half of the Norwegian households have at least

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer