BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten v.#1.03.#oppdatert:#28.06.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011. v.#1.03.#oppdatert:#28.06."

Transkript

1 Mobilrapporten 2011 v.#1.03.#oppdatert:# #

2 Introduksjon til rapporten Hva#skjedde#i#mobilåret#2011?#Hvilken#utvikling#er#det#å#spore#i#det#norske#markedet?# Denne#rapporten#er#et#forsøk#på#å#gi#deg#et#snapshot#av#hva#som#skjer#på#små#og#mobile# skjermflater#her#i#norge# #både#hva#angår#brukermønstre,#markedsandeler#og#forhold#hl# kjøp#og#betaling#på#mobil.## # I#Hllegg#er#det#vårt#ønske#å#gi#deg#korJaKede#analyser#av#enkelte#av#funnene.#Noen#tall# beskriver#en#sterk#utvikling,#andre#en#konsolidering#av#det#vi#allerede#har#antak#en#stund.# Men#felles#for#alle#tallene#er#at#de#er#med#på#å#bekreNe#det#uunngåelige:# Mobil#er#ikke#lenger#en#sekundærkanal.# # God#lesning!## # # # Jan#Ove#Kjøndal# Gruppeleder,#INMA#Mobil#Innsikt#

3 INMA sin faggruppe for mobil innsikt Betraktninger#i#denne#rapporten,#har#bliK#gjort#av#INMA#sin#faggruppe#for#mobil#innsikt.# Rapporten#er#utarbeidet#av#følgende#personer:# Jan#Ove#Kjøndal# Head#Of#Mobile,#Agens#AS# Randi^Lise#Hjelmeland#Almås# Mobilekspert#i#VG#Mobil# Mats#Berner#Staugaard# Mobilekspert#i#Tradedoubler# Gründer#av##Mac1/iPod1# Erlend#Schei# Mobilekspert#i#FINN.no# ChrisHan#Nøkleby# # Mobilekspert#i#Telenor#

4 Avklaringer for mobilrapporten! Denne#rapporten#presenterer#en#status#for#mobil^Norge#frem#Hl#og#med#4.# kvartal#2011.#i#hllegg#har#vi#inkludert#internasjonale#tall#og#sek#på# utviklingen#og#trender#her.##! Vi#har#saK#sammen#et#utdrag#av#kilder#som#vi#mener#er#relevante#i#forhold# Hl#å#dokumentere#utviklingen#i#mobile#flater.#DeKe#være#seg#nasjonale#og# internasjonale#kilder.#vi#har#forsøkt#å#henvise#hl#kilder#eker#beste#evne.#ta# gjerne#kontakt#om#det#er#spørsmål#eller#kommentarer.##! Send#oss#gjerne#dine#innspill,#kommentarer#eller#innsikt#så#vi#kan# oppdatere#og#utvikle#rapporten.#det#finnes#sikkert#andre#nøkkeltall#som# burde#være#inkludert.#! Faglig#ansvarlig#for#rapporten#er#INMA.#Eventuelle#kommentarer#om#feil# informasjon.#

5 Innhold i rapporten! Sammenfatning#og#nøkkeltall # # #Side#6#! BrukeraJerd,#mobil#og#neKbreK # # #Side#8#! Trafikktall#fra#det#norske#telekom^markedet #Side#37#! M^commerce # # # # #Side#46#

6 Sammenfatning Tallene#i#denne#rapporten#viser#at#nordmenns#forhold#Hl#bruk#av#mobil#er## i#kranig#endring.# Andelen#smarKelefoner#i#Norge#økte#med#24%#i#løpet#av#ioråret,#og#veksten#i# datatrafikk#over#mobilneket#økte#med#med#over#40%.#i#hllegg#befinner#det#norske#folk# seg#på#den#absoluke#verdenstoppen#hva#angår#applikasjonskjøp#for#mobil#og#nekbrek# per#person.#samhdig#viser#tallene#at#det#ligger#et#uforløst#potensial#i#salg#av#ikke^ digitale#produkter#og#tjenester#over#mobil.#her#er#det#andre#land#som#ligger#foran# Norge.# # I#et#digitalt#landskap#som#i#stadig#større#grad#handler#om#mobile#enheter#og#nye# brukermønstre#er#det#svært#vikhg#for#norske#innholdshlbydere#og# produktleverandører#å#hlby#relevant#og#hlpasset#innhold#på#nye#skjermflater.#denne# rapporten#kan#forhåpentlig#kaste#lys#over#noen#av#de#konkrete#endringene#som#er#i# ferd#med#å#skje#i#det#norske#markedet.#i#en#mobil#konkurransekontekst#der#regionale# aktører#konkurrerer#med#globale,#er#det#vikhgere#enn#noensinne#for#norske# virksomheter#å#posisjonere#seg#for#framhden.#

7 Nøkkeltall - mobilbruk i 2011! Mobilt#interneK#står#for#den#største#veksten#bruksmessig.# 17%#svarer#at#de#bruker#deKe#daglig,#mot#10%#i#2010# Kilde:#Synovate#2011#! 17%#av#interneKbefolkningen#har#Hlgang#Hl#neKbreK#og#57%# har#smarkelefon# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#Q4#2011#! Antallet#smarte#mobiltelefoner#økte#med#24%#i#2011# sammenliknet#med#2010# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#Q4#2011#! Datatrafikken#i#de#mobile#neKene#økte#med#over#40%#i#2011,# sammenliknet#med#2010# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

8 Brukeratferd Bruksmønstre#for#mobil#og#neKbreK#gjennom#døgnet#

9 Bruk av PC, mobil og nettbrett gjennom døgnet PC# Mobil# NeKbreK# 5# 2# 18# 2# 3# 23# 16# 6# 19# 8# 17# 7# 16# 17# 2# 16# 7# In#bed#when#I#wake# up# 37# 71# 64# 59# 63# 3# 1# 47# 50# 21# 2# 19# 10# 2# 11# 10# CommuHng# Midday# Late#aNernoon# Late#evening# During#the#night# Kilde:#TNS#Digital#Life#Norway#

10 Case VG: VG gjennom døgnet Besøk#per#Hme# 10,0#%# 9,0#%# 8,0#%# 7,0#%# 6,0#%# 5,0#%# 4,0#%# VG#iPhone#Front# Tablet#Front# VG#NeK#Front# 3,0#%# 2,0#%# 1,0#%# 0,0#%# Kilde:#VG.no#

11 Case VG Mobil: 90% oppgir at de bruker ipad hjemme 3#%# 1#%# 6#%# 0#%# Hjemme# Jobb# Skole# 90#%# Reise# Sosial#sammenheng#(kafé,# selskap,#frihdsakhvitet# utenfor#hjemmet)# Kilde:#VG.no#

12 Case VG Mobil: Gjennomsnittlig varighet per sesjon Tid#brukt#på#VG#fra#smarKelefon#og#neKbreK# NeKbreK# 06.51# SmarKelefon# 03.15# 00.00# 01.12# 02.24# 03.36# 04.48# 06.00# 07.12# Kilde:#VG.no#

13 Kommentar: Bruk av PC, mobil og nettbrett gjennom døgnet! Tallene#bekreNer#langt#på#vei#at#neKbreK#fortsaK#er#et#sofaprodukt# som#blir#liggende#hjemme#! NeKbreK#ser#ut#Hl#å#spise#av#hjemme^PC^bruken#! SmarKelefonen#brukes#i#svært#stor#grad#i#forbindelse#med#pendling##! SmarKelefonen#tas#med#i#sengen#og#brukes#oNe#reK#før#man#skal# sove#! SmarKelefonen#erstaKer#ingen#andre#enheter#rent#bruksmessig# # snarere#er#den#å#betrakte#som#en#komplementær#kanal#som# benykes#gjennom#hele#døgnet#! Sesjonstallene#Hl#VG#indikerer#tydelig#den#kontekstuelle#forskjellen#i# bruk#mellom#nekbrek#og#smarkelefoner#! Nordmenn#ser#ut#Hl#å#ha#god#Hd#når#de#bruker#neKbreK#

14 Bruk av mobilt medieinnhold! Bruken#av#mobilt#medieinnhold#fortseKer#å#sHge.#Det#ble#også#i#Q4/2011# sak#ny#brukerrekord.##! Forbruker#&#Media#(12#år#+)#viser#at#i#det#i#Q4/2011#var# # personer#eller#34,1%#som#brukte#minst#en#mobil#innholdsleverandør#i# løpet#av#en#uke.#26,5%#eller# #personer#brukte#minst#en#mobil# innholdsleverandør#daglig#.###! VG#Mobil#har# #daglige#brukere,#NRK#Mobil/YR#Mobil# #og# Dagbladet#Mobil## ## Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

15 Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold! 39%#av#mennene#bruker# mobilt#medieinnhold# minst#ukentlig,#mens#29%# av#kvinnene#er#brukere# minst#ukentlig.## 60#år#+# 40#^#59#år# 20#^#39#år# 5#%# 29#%# 57#%#! 53%#av#aldersgruppen# 12^19#år,#57%#av# aldersgruppen#20^39#år#og# 34%#av#aldersgruppen#40# år#+#bruker#mobilt# medieinnhold#minst# ukentlig.# 12#^#19#år# Kvinne# Mann# Total# 29#%# 39#%# 34#%# 53#%# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

16 Case VG Mobil: Demografi, smarttelefonbruk på VG mobil Flertallet#av#VG^tablet^leserne#er#menn#og#over#halvparten#er#under#40#år.#90%#oppgir# at#de#bruker#nekbreket#hjemme.# 33#%# 67#%# Mann# Kvinne# 7#av#10#lesere#av#VG#Mobil#er#menn# 39%#av#leserne#under#30#år#er#kvinner# 80#%# 60#%# 40#%# 20#%# 0#%# 30#%# 64#%# 6#%# 16^29#år# 30^49#år# 50^79#år# 19%#av#leserne#er#født#på#1960^tallet# 40%#av#leserne#er#født#på#1970^tallet# 39%#er#født#eKer#1980# Kilde:#VG.no#

17 Case tablet.vg.no: Demografi på VGs nettbrettversion tablet.vg.no Flertallet#av#VG^tablet^leserne#er#menn#og#over#halvparten#er#under#40#år.# 90%#oppgir#at#de#bruker#neKbreKet#hjemme.# 31#%# 40#%# 30#%# 34#%# 29#%# 69#%# Mann# Kvinne# 20#%# 10#%# 0#%# 3#%# Yngre# enn#20# år# 17#%# 20#Hl# 29#år# 30#Hl# 39#år# 40#Hl# 49#år# 13#%# 50#Hl# 59#år# 5#%# 60#år# eller# eldre# 7#av#10#lesere#av#VGs#neKbreK^ versjon#er#menn# Over#halvparten#(54%)#av#brukerne#er# under#40#år# Kilde:#VG.no#

18 Bruk av mobilt medieinnhold! Ukentlige#brukere#av#mobilt#medieinnhold#skiller#seg#fra#resten#av# befolkningen.#det#er#flere#menn#enn#kvinner#og#flere#i#aldersgruppen#fra# 12#^#39#år#som#bruker#mobilt#medieinnhold#daglig#kontra#i#befolkningen#12# år#+.##! Mobile#innholdsleverandører#har#aKrakHve#og#resurssterke#målgrupper# med#høy#utdanning#og#inntekt#.###! ANenposten#Mobil#har#flest#brukere#med#høy#utdanning#og#høy#husstandsinntekt.##! Adressa#Mobil#og#TV#2#Mobil#har#flest#mannlige#brukere.#! FVN#Mobil#har#flest#kvinnelige#brukere.##! Finn#Mobil#og#TV#2#Mobil#har#høyest#andel#unge#brukere#12^19#år.#! NRK/YR#Mobil#og#FVN#Mobil#har#flest#brukere#i#aldersgruppen#40#+.## Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

19 Bruk av mobilt medieinnhold! 39%#menn#og#29%#kvinner#bruker#mobilt#medieinnhold#minst# ukentlig.#de#mest#akhve#brukerne#av#mobilt#medieinnhold# finner#vi#i#aldersgruppen#under#40#år.#53%#i#aldersgruppen# 12^19#år#bruker#mobilt#medieinnhold#ukentlig,#57%#i# aldersgruppen#20^39#år#og#34%#i#aldersgruppen#40#år#+#bruker# mobilt#medieinnhold#minst#ukentlig.#! Blant#de#med#smarKelefon#med#Hlgang#Hl#InterneK#har#41%# lastet#ned#applikasjoner#(apps)#hl#mobiltelefonen#sin.# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011,#TNS#Gallup#InterBuss#Q3/2011)

20 ! Hvem bruker mobilt medieinnhold?! "##$! %! &! '()'*! (+)(*!,+),*! -+)-*!.+).*! /+0! 12345! 6783! 9:73! 9:73! +)'**! (++) -++) /++) =++0! ')-!;2! -!;20!,**!.**! <**!!"#!$%&'(! )**! +,!,-! ).! /0! /1! )0!.!,! )2!,.!,*! )-! 1! +! )/! )/! 2,!!345&(4678!$%&'(! )**! +,!,.! )*!,/! /0! )0! +!,! -!,,!,+! //! +!.! )/! )2! 2.!!9:87;<%=87;!$%&'(! )**! +/!,-! ))! /1! /0! /)! 0! 1! -! /2!,1!,,! 1!.! 0! ),! )**! +)!,0! )+! /,! /1! //! )*! 1! )2!,)!,*! /2! 2! +! ))! )/! 2+!!C"!/!$%&'(! )**! +1!,1! //! /.! /,! )+! -! 2! )0!,1!,*! )1! 2!.!.! ),! 2)!!D';;!$%&'(! )**! +1!,1! )1! /-!,/! )0! +! /! )/!,.!,/! ).! 2! 1! )*! )2! 20!!#E(7!F'67G!$%&'(! )**! 1+! 22! )-! /0! /,! )0!.!,! )2!,1!,)! )-! 2! 0! ))! )/! 2)!!D">!$%&'(! )**! +-!,/! -! /0!,1! /+!,! *! )/!,.!,+! )1! *!,! )*! /*! 1.!!96G7==4!$%&'(! )**! +,!,.! 2! /,!,*! /-! ),! /! 2!,+!,2! /1! 2! ))!.! ).! 2-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()!*+,#!-.*('! )**! 1-! 2/! /)! /1! /,! )-! 0! 2! )-!,1! /-! )0! 2!.! ))! ))! 2*!!/0)'()!*+,#!-.*('! )**! 10! 2)! /*! /+! /2! )0! -! 2! ).!,1! /.! )0! 1!.! ))! ))! 2*!!1$2.'#%(%)$%!34!5+!6! )**! 1*! 1*! ),! )2! )1! ).! )1! /+! )0!,-! /1! ).! 1! )/! )1! ),!,*! Strukturprosent#blant#ukentlige#brukere#av#mobilt#medieinnhold#4.#kvartal#2011# eker#kjønn,#alder,#utdanning#og#husstandsinntekt.# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

21 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører! #personer#eller#34,1%#bruker#minst# én#mobil#innholdsleverandør#i#løpet#av#en#uke.#! VG#Mobil#har# #ukentlige#brukere,#### Totalt#Mobil#! NRK#Mobil/YR#Mobil## ,# VG#Mobil#! Dagbladet#Mobil# ,## *NRK#Mobil/YR#Mobil#! Gule#Sider#Mobil# ,##! ANenposten#Mobil# ,# Dagbladet#Mobil#! Finn#Mobil## ,# Gule#Sider#Mobil#! TV#2#Mobil# ,# ANenposten#Mobil#! Adressa#Mobil#46.000,#! FVN#Mobil#(Fædrelandsvennen)#21.000# Finn#Mobil#! Samlet#er#det# #personer#som## bruker#andre#innholdsleverandører## enn#de#ni#målte.# TV#2#Mobil# Adressa#Mobil# FVN#Mobil# Andre#Mobil# 488# 124# 448# 415# 256# 314# 264# 223# 285# 268# 161# 285# 230# 136# 176# 159# 107# 46# 42# 21# 21# 979# 808# 725# 704# 721# 984# 943# 711# 1428# 1328# 4Q#2011# Q3#2011# Q4#2010# 0# 200# 400# 600# 800# 1000#1200#1400#1600# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011#

22 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører! #personer#eller#26,5%#bruker# minst#en#mobil#innholdsleverandør#i#løpet# av#en#dag.#! VG#Mobil#har# #daglige#brukere,#! NRK#Mobil/YR#Mobil# ,#! Dagbladet#Mobil# ,###! ANenposten#Mobil# ,##! Finn#Mobil# ,#! TV#2#mobil#96.000,#! Gule#Sider#Mobil#88.000,##! Adressa#Mobil#29.000,##! FVN#Mobil#(Fædrelandsvennen)#13.000#! Samlet#er#det# #personer#som# bruker#andre#innholdsleverandør## enn#de#ni#målte.## Totalt#Mobil# VG#Mobil# *#NRK#Mobil/YR#Mobil# Dagbladet#Mobil# ANenposten#Mobil# Finn#Mobil# TV#2#Mobil# Gule#Sider#Mobil# Adressa#Mobil# FVN#Mobil# Andre#Mobil## 557# 482# 298# 394# 436# 66# 314# 272# 157# 172# 159# 91# 138# 113# 66# 96# 101# 62# 88# 96# 74# 29# 29# 13# 17# 504# 694# 775# 725# 1110# 1039# Q4#2011# Q3#2011# Q4#2010# Kilde:#Forbruker#og#Media,#Bruk#av#mobilt#medieinnhold#Q4#2011# 0# 200# 400# 600# 800# 1000# 1200#

23 Kommentar: Bruk av mobilt medieinnhold Det#finnes#flere#mulige#forklaringer#på#den#stadige#økningen#innenfor# mediebruk#i#mobile#flater:#! En#stadig#voksende#innholdsflora#gir#økt#Hlgjengelighet#! Operatørene#har#prispakker#(datapakker)#som#ierner#prisfrykt# # forbrukerne#er#ikke#lenger#like#redde#for#store#mobildatakostnader#! Nordmenn#har#stor#kjøpekraN# #og#stadig#flere#velger#å#kjøpe#en# smarkelefon#fremfor#en#feature#phone#! Investeringer#i#mobilneKene#har#gjort#at#markedet#er#HlreKelagt#for# overføringer#i#høye#hashgheter#! Markedet#er#i#ferd#med#å#modnes^#både#innholdsHlbyder#og#konsument# forstår#skjermflaten#og#mulighetene#bedre#

24 500#%# Case FINN: Trafikkutvikling på Finn.no Trafikkutvikling#total#vs#mobil#FINN.no#med#januar#2011#som#nullpunkt# 450#%# 400#%# 350#%# 300#%# 250#%# 200#%# 150#%# 100#%# 50#%# jan..11# feb..11# mars.11# apr..11# mai.11# juni.11# juli.11# aug..11# sep..11# okt..11# nov..11# des..11# jan..12# feb..12# mars.12# apr..12# Index#Total#VI# Index#Total#PI# Index#Mobil#VI# Index#Mobil#PI# Kilde:#FINN#

25 Case FINN: Trafikkutvikling på Finn.no desktop, mobil og ipad 45#000#000# 7#000#000# Besøk#per#måned#desktop# 40#000#000# 35#000#000# 30#000#000# 25#000#000# 20#000#000# 15#000#000# 10#000#000# 5#000#000# 6#000#000# 5#000#000# 4#000#000# 3#000#000# 2#000#000# 1#000#000# Besøk#per#måned#mobil#og#iPad# 0# des..09# jan..10# feb..10# mars.10# apr..10# mai.10# juni.10# juli.10# aug..10# sep..10# okt..10# nov..10# des..10# jan..11# feb..11# mars.11# apr..11# mai.11# juni.11# juli.11# aug..11# sep..11# okt..11# nov..11# des..11# jan..12# feb..12# mars.12# apr..12# mai.12# 0# Kilde:#FINN# US#desktop# US#mobil# US#iPad#total#

26 Kommentar: Trafikkutvikling på FINN.no! Nesten#all#vekst#foregår#i#de#nye#kanalene,#mobil#og#neKbreK#! Kjempehopp#Hl#nye#kanaler#i#høyHder#og#ferier #! og#nivåene#holder#seg#ekerpå#! Like#stor#vekst#på#både#neKbreK#og#mobil#! En#endring#i#bruksmønster#FINN#aldri#har#seK#maken#Hl# FINNs#trafikk#er#sammensaK#av#en#såpass#bred#og#stor#mengde#brukere#at#det#skal# svært#mye#hl#for#å#endre#trafikkmønstrene.#likevel#er#forflytningen#i#2011#betydelig,# og#ikke#minst#økende.# # At#nivåene#holder#seg#også#eKer#høyHder,#tyder#på#at#de#nye#kanalene# representerer#en#bekvemmelighet#og#hlgjengelighet#som#er#stor#nok#hl#at#brukerne# permanent#endrer#vaner.# # Velger#du#å#ignorere#denne#utviklingen#vil#brukerne#svært#sannsynlig#finne# alternahver#hl#dine#tjenester.#

27 Andeler smarttelefoner i Norge ca.#24%#vekst#i#2011# 60#%# 57#%# 55#%# 50#%# 45#%# 46#%# 51#%# 53#%# SmarKelefoner# 40#%# Q1#2011# Q2#2011# Q3#2011# Q4#2011# Andelen#av#den#norske#befolkningen#med#smarKelefon# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#Q4#2011.#InterneKbefolkningen#15#år#+#

28 Tilgang til ipad, Kindle eller andre nettbrett Prosent# 12# 10# ipad# Samsung#Galaxy# Kindle# 9# 10# 8# Annen#type#lesebreK/tablet^PC# 6# 4# 2# 0# 5# 4# 3# 3# 2# 2# 2# 2# 2# 2# 2# 1# 1# 2# 1# 1# 1# 1# 1# Q2#2010# Q3#2010# Q42010# Q1#2011# Q3#2011# Q4#2011# Kilde:#TNS#Gallup#InterBuss#2010^2011.#InterneKbefolkningen#15#år#+#

29 Mobiloperativsystemets andel av sidevisninger TNS Mobile Andel sidevisninger per måned TNS Mobile 70# 60# 50# 57# 57# 55# 58# 59# 61# 59# 58# 54# 52# 53# 55# 55# 54# 51# 40# 30# 20# 10# 0# ios#(iphone)# Unknown# Android# SymbianOS# ios#(ipod)# Windows# ios#(ipad)# 15# 16# 16# 17# 17# 17# 18# 19# 20# 14# 15# 14# 13# 10# 11# 7# 26# 24# 21# 30# 31# 28# 14# 13# 11# 10# 7# 5# 34# 7# Kilde:#TNS#Mobile#2011#

30 Mobiloperativsystemets andel av sidevisninger TNS Mobile Andel#sidevisninger#oktober #desember#2011#tns#mobile# 120# 100# 80# 60# Android#32# unknown#6# 3# 2# 1# 1# 1# ios#(ipad)# Windows# SymbianOS# ios#(ipod)# 40# 20# ios#(iphone)#53# Java#PlaJorm#Micro#EdiHon# unknown# Android# ios#(iphone)# 0# Q4^2011# Kilde:#TNS#Mobile#Q4#2011#^#Tallene#er#hentet#fra#TNS#Mobiles#elektroniske#målinger#og#viser#trafikk#på#mobilportaler#som#blir#målt# gjennom#tns#mobile.#

31 Case FINN: Plattformandel mobile besøk (inkl. ipad) 100#%# 90#%# 80#%# Andre# Android# 70#%# 60#%# ipad# 50#%# 40#%# 30#%# 20#%# iphone# 10#%# 0#%# Kilde:#FINN#

32 Kommentar: FINN.no sine besøkstall! Norge#er#annerledeslandet#hvor#Android#ikke#dominerer#! Apples#iOS#beholder#sin#markedsdominans#takket#være#iPad#! ios#er#den#suverent#vikhgste#kanalen,#med#nær#3#av#4#besøk#! Android#spiser#sakte#av#iPhone#sin#markedsandel#på#FINN.no# Mobilutvikling#i#Norge#er#fremdeles#relaHvt#enkelt#kompetansemessig,#med#to#svært# dominerende#aktører.#men#bildet#er#dramahsk#endret#i#løpet#av#bare#ek#år.# # Det#vikHgste#grepet#innholdsleverandør#nå#må#ta,#er#å#erkjenne#at#nye#kanaler#er#et# bevegelig#mål.#i#eksemplet#finn.no#betyr#det#å#lage#rubrikk^#og#annonseprodukter# som#er#relahvt#uavhengige#av#presentasjonskanal,#samhdig#som#man#må#tørre#å# utnyke#de#fortrinn#de#nye#kanalene#gir.#

33 Case VG Mobil og tablet.vg.no: Andel unike brukere på VG mobil og tablet.vg.no 100#%# 90#%# 23#%# 80#%# 70#%# 60#%# 50#%# 40#%# Tablet#andel# Mobil#andel# 30#%# 77#%# 20#%# 10#%# 0#%# 2# 4# 6# 8# 10# 12# 14# 16# 18# 20# 22# 24# 26# 28# 30# 32# 34# 36# 38# 40# 42# 44# 46# 48# 50# 52# Kilde:#VG.no#

34 Case VG Mobil: Trafikk fra ulike mobile operativsystemer Markedsandel#per#operaHvsystem#for#unike#brukere#hele#VG#Mobil##(inkl.#m.vg.no)# 70#%# 65#%# 60#%# 50#%# iphone# 40#%# ipod# 30#%# 29#%# ipad# 20#%# 10#%# Android# Symbian# Windows#phone# 0#%# 29# 32# 35# 38# 41# 44# 47# 50# 1# 4# 7# 10# 13# 16# 19# 22# 25# 28# 31# 34# 37# 40# 43# 46# 49# 52# 3# 6# 9# 12# 15# 18# Kilde:#VG.no#

35 Kommentar: Trafikk fra ulike mobile operativsystemer For#VG#Mobils#vedkommende#er#iOS^playormen#den#klart#mest#dominante.# Som#figuren#på#foregående#side#viser,#står#iPhonebrukere#alene#for#omlag#65# %#av#trafikken#mens#android#ligger#rundt#30%.# # Vi#ser#også#at#iPadbrukerne#er#i#klart#mindretall#seK#i#forhold#Hl#både#iPhone# og#android^enheter.#noe#av#årsaken#hl#at#disse#tallene#er#ganske# annerledes#enn#finns#tall,#kan#kanskje#forklares#med#brukerkontekst.#finns# produkt#konsumeres#formodentlig#i#større#grad#hjemme#i#sofaen,#der#ipaden# er#den#vikhgste#mobile#skjermflaten,#mens#vgs#nyhetsprodukter#konsumeres# i#små#drypp#gjennom#dagen.# # For#innholdsHlbyders#del#er#deKe#et#godt#eksempel#på#vikHgheten#av#å# idenhfisere#konteksten#for#eget#produkt#i#mobile#flater.#kontekst#vil#i#stor# grad#avgjøre#hvorvidt#smarkelefon#eller#nekbrek#bør#prioriteres#høyest.#

36 ipad dominerer det norske nettbrettmarkedet totalt Andel##besøk#per#operaHvsystem#på#tablet.vg.no# 100#%# 90#%# 95#%# 80#%# 70#%# 60#%# 50#%# 40#%# Android# ipad# 30#%# 20#%# 10#%# 0#%# 21# 23# 25# 27# 29# 31# 33# 35# 37# 39# 41# 43# 45# 47# 49# 51# 1# 3# 5# 7# 9# 11# 13# 15# 17# 5#%# Kilde:#XiTi,#VG.no#

37 Aggregerte trafikktall fra det norske telekom-markedet

38 Antall mobilabonnement med datapakke Ved#utgangen#av#2011#var#det#575#000#mobilabonnement#med#HlknyKet# datapakke.#det#er#en#økning#på#38#%#(143#000#abonnement)#siden#2010.#i# overkant#av#28#%#av#abonnementene#med#hlknyket#datapakke#var#registrert# på#privatkunder.## Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

39 Kommentar: Antall mobilabonnement med datapakke Mobilabonnement.med.datapakke.er.en.datapakke.som.er.3lkny5et.et.ordinært. mobiltelefoniabonnement.3l.forskjell.fra.mobilt.bredbånd.som.historisk.har.vært. dedikerte.mobile.bredbåndsabonnement.kny5et.3l.et.separat.sim?kort..! Med#inntoget#av#smarKelefoner#og#bruksendringene#de#fører# med#seg#har#det#blik#mer#vanlig#for#operatører#å#hlby# mobilabonnement#som#inkluderer#datatrafikk#(samt#sms#og# talehd)#! BedriNer#leder#an#utviklingen,#men#det#er#vikHg#å#merke#seg# at#at#skillet#mellom#privat^#og#bedrinsabonnement#rent# bruksmessig#kan#være#noe#kunshg,#da#personer#med#betalt# abonnement#fra#arbeidsgiver#som#regel#også#benyker# abonnementet#hl#privat#bruk##

40 Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Ved#utgangen#av#2011#var#det#i#underkant#av#703#000#dedikerte#abonnement# for#mobilt#bredbånd.#det#er#en#økning#på#22#%#fra#året#før.#59#%#er#privat^ abonnement.# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

41 Kommentar: Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Dedikerte.abonnement.for.mobilt.bredbånd.er.typisk.et.3lleggs?SIM?kort.som. beny5es.i.usb?dongler,.pcer,.ne5bre5.eller.liknende..! Jevn#årlig#totalvekst#fortseKer,#mens#andelen# privatabonnement#er#på#en#svakt#nedadgående#trend.#! Det#har#i#den#senere#Hden#bliK#leKere#å#dele#mobilt#interneK# med#andre#enheter#ved#å#seke#opp#og#dele#en#trådløs#sone# via#en#smarkelefon#(tethering).#deke#kan#om#mulig#påvirke# salg#av#dedikerte#abonnement#på#sikt.#! Det#bør#forventes#at#operatørene#kommer#med#nye# abonnementsløsninger#som#tar#høyde#for#at#kunder#har# behov#for#flere#sim^kort#enn#hdligere#(ref.#utbredelse#av# nekbrek#o.l.).#

42 Utviklingen i mobil datatrafikk Utviklingen#i#total#mobil#datatrafikk#(mobilt#bredbånd#+#ordinære#mobilabonnement).# Total#datatrafikk#i#2011#var#på#om#lag#13,3#millioner#GB.#Det#er#en#økning#på#nesten# 3,9#millioner#GB#eller#om#lag#41#%#fra#2010.#Normalt.har.den.største.økningen.i. datatrafikk.vært.kny5et.3l.dedikerte.abonnement.(egne.sim?kort).for.mobilt. bredbånd,.men.de5e.forholdet.har.endret.seg.i.2011.#om#lag#63#%#av#økningen#i# datatrafikk#fra#2010#hl#2011#er#knyket#hl#ordinære#mobilabonnement.# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

43 Kommentar: Utviklingen i mobil datatrafikk! Substansiell#økning#i#datatrafikkbruk#fra#ordinære# mobilabonnement#er#en#trend#som#kan#forklares#med#økning#i# utbredelse#av#smarkelefoner##og#en#endring#i#brukervaner#hos# disse#kundene.#det#vil#si#økt#bruk#av#applikasjoner#og# websurfing,#samt#nye#abonnementsstrukturer#fra# mobiloperatørene#som#inkluderer#datatrafikk#i# grunnabonnementene.#operatørene#har#generelt#sek#gåk#fra# volumbaserte#priser#på#datatrafikk#hl#pakkeløsninger.#deke# shmulerer#bruk#og#har#iernet#en#hdligere#frykt#for#påløpende# høye#kostnader.#

44 Tale og SMS flater ut Utviklingen#fra#årlig#vekst#i#antall#SMS^meldinger#Hl#en#reduksjon#eller#stabilisering,# innebærer#et#betydelig#skine#i#de#elektroniske#kommunikasjonsformene## Mobilkundene#snakker#stadig#mer#i#telefonen.#I#løpet#av#2011#snakket#hver#mobilkunde# i#gjennomsnik#16#185#minuker#per#måned,#en#økning#på#2#minuker#i#forhold#hl#2010.# Økningen#fra#2010#Hl#2011#er#allikevel#mindre#enn#økningen#Hdligere#år# Kilde:#Post^#og#teleHlsynet:# Det#norske#ekommarkedet#2011 #

45 Kommentar: Tale og SMS flater ut! Bruk#av#meldinger#(SMS#+#MMS)#og#tale#fra#mobiloperatørene#flater#ut##! Stagnasjonen#(spesielt#mtp.#meldingsbruk)#er#trolig#grunnet#kunders# økende#bruk#av#komplementære#kommunikasjonstjenester#i#form#av# mobilapplikasjoner#og#sosiale#medier,#f.eks.#facebook,#twiker,#apple# imessage*,#whatsappmessenger,#viber,#skype#o.l.#via#smarkelefoner.# Samt#at#disse#tjenestene#benyKes#i#trådløse#neKverk#(WiFi).#! SamHdig#som#Hlgjengeligheten#av#komplementære# kommunikasjonstjenester#har#blik#lekere#hlgjengelig#for# smarkelefonbrukerne#innfører#operatørene#i#større#grad#nye# mobilabonnementsstrukturer#som#inkluderer#pakker#med#ringeminuker,# SMS#og#datatrafikk.#DeKe#vil#bremse#nedgangen#i#bruk#av#tradisjonelle# telekom^tjenester#enn#så#lenge.# *Apple#iMessage#er#ikke#nødvendigvis#selvvalgt#fra#kundens#side#

46 M-commerce E^handel#på#mobil#

47 Tilpasser europeiske nettbutikker sine nettsider til mobil? 4#%# 4#%# 2#%# 20#%# 70#%# Nei# Nei,#men#vil#snart# Ja,#egen#mobilside# Ja,#egen#app# Ja,#andre#løsninger# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

48 Opplevde årsaker hos nettbutikker til manglende satsning på m-commerce i Europa Annet# 10# Ingen#årsaker# 16# Liten#eKerspørsel#hos#forbrukere# 31# Liten#kunnskap#internt# 26# Manglende#effekHv#playorm# 9# Manglende#finansielle#ressurser# 12# Manglende#Hllit#Hl#betalingsløsning# 3# Produkter#ikke#passende#for#mobil# 15# 0# 5# 10# 15# 20# 25# 30# 35# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

49 Hvem handler på mobilen? Spania# 12# 12# Polen# 16# 32# Frankrike# 8# 12# Tyskland# 4# 7# Stor#britannia# Finland# 7# 11# 11# 14# Menn# Kvinner# Norge# 7# 15# Danmark# 14# 18# Sverige# 19# 23# 0# 5# 10# 15# 20# 25# 30# 35# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

50 Hva handles på mobilen i Norge? Husholdningenes#ikke^forbruksvarer# 14# Husholdningenes#forbruksvarer# 9# Annet# Tjenester# 17# 18# Klær# 10# Personlig#pleie# 6# Media# 25# Elektronikk# 16# 0# 5# 10# 15# 20# 25# 30# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

51 Hvorfor handles det ikke på mobilen i Europa? MoKar#ikke#produkt# 5# Annet# 15# Vil#se#produktene# 9# Trenger#hjelp# For#komplisert# 14# 14# Føles#ikke#trygt# 30# Ser#ikke#fordelen# 59# 0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# Kilde:#DIBS#E^Commerce#Survey#2011#

52 Kommentar: E-handel på mobil / M-commerce! E^handel#på#mobil,#eller#m^commerce#som#det#også#kalles,#har#eKer#mange#år# med#hype#og#omtale#endelig#begynt#å#bli#akseptert#og#benyket#av#forbrukere.##! Denne#utviklingen,#som#resten#av#utviklingen#i#mobilbransjen,#er#drevet#av# høyere#penetrasjon#av#smarkelefoner#og#medfølgende#tjenester.#! M^commerce#har#flyKet#seg#fra#SMS^tjenester#Hl#mer#tradisjonell#e^handel# med#fysiske#og#virtuelle#produkter/tjenester#både#gjennom#applikasjoner#og# web.##! Mediainnhold#(musikk,#aviser/blader,#apps#osv.)#dominerer#m^commerce.# Etablerte#playormer#med#solide#og#enkle#betalingsløsninger#som#Apples#App# Store#og#Googles#Play#Store#gjør#det#leK#å#kjøpe#og#konsumere#medieinnhold# på#mobile#enheter.#! Transaksjonsvolumene#er#fortsaK#svært#små,#men#blant#norske#forbrukere#har# allerede#11%#benyket#mobilen#hl#e^handel#! Få#neKbuHkker#har#Hlpasset#seg#mobilbrukere,#men#20%#har#planer#om#utvikle# løsninger#i#nær#framhd.#

53 Norge i verdenstoppen på app-kjøp GjennomsniKsinntekt#for#Hlbyder#per#app# 40# 35# 30# 25# 20# 15# U.S.#cent# 10# 5# 0# Kina# India# Frankrike# USA# Australia# Norge# Kilde:#AppAnnie.com#

54 Kommentar: Norge i verdenstoppen på app-kjøp I#en#global#sammenlikning#uJørt#av#AppAnnie.com#er#nordmenn#de# som#bruker#klart#mest#penger#på#apps#og#in^app#kjøp#på#verdensbasis.# GjennomsniKsinntekter#for#Hlbyder#per#app#i#Norge#er#på#liK#over#2# kroner#per#nedlashng#(37#cent).#deke#kan#skyldes#flere#forhold.## # AppAnnies#undersøkelse#avdekker#rikHgnok#ingen#tydelig#korrelasjon# mellom#gjennomsniklig#kjøpekran#per#person#og#inntjening#per# nedlashng#fordelt#på#de#ulike#landene.#men#som#vi#hdligere#har#vært# inne#på#i#denne#rapporten#har#norge#en#svært#høy#andel# smarkelefoner#i#nekverket#sammenliknet#med#andre#land^#og#deke# kan#derimot#forklares#med#stor#kjøpekran.#

55 INMA.no Din kilde til kunnskap og inspirasjon om interaktiv markedsføring

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug Trafikk på norske nettsteder

TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug Trafikk på norske nettsteder TNS Gallups TNS Scores/TNS Mobile: Trafikkmåling og teknisk rapport jan-aug 2013 Trafikk på norske nettsteder Om den tekniske rapporten og trafikkmålingene Internettrapporten jan-aug 2013 Den tekniske

Detaljer

Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen

Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen Internettbruk 2013 Årsrapport med offisielle tall fra Internettundersøkelsen Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Kathrine Y. Sørum TNS Gallup Agenda 1 Status - tilgang og bruk 3 2 Status - dekningstall og seertid 12 Offisielle tall fra Norsk InternettPanel

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS TNS Gallup Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming 11 20 36 Norsk Internettpanel

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 %

Besøk siste 12 måneder. febr 13 mars13 april 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 jan 14. Samme mnd forrige år 83 % 77 % Rapport for helsenorge.no januar 2014 siste 12 måneder 500000 400000 300000 200000 212157 224305 291487 289130 276413 232844 277094 309753 430173 370563 388259 461203 100000 0 febr 13 mars13 april 13 mai

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no august 215 Besøk siste 12 måneder 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 452 344 49 74 449 65 55 55 495 921 481 537 662 44 695 446 777 779 825 391 75 576 94 692 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no april 2014 Besøk siste 12 måneder 600000 500000 400000 300000 200000 100000 289130 276413 232844 277094 309753 370563 430173 388259 461203 429617 492744 453330 0 mai.13 jun.13

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Sluttrapport Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over 11 000 nedlastninger! BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk)

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Mediepresentasjon 2015

Mediepresentasjon 2015 Mediepresentasjon 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Skape engasjement for teknologi Abonnent

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2 MEDIEUTVIKLING 2 1961-2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 81 81 68 66 38 Newspapers Radio TV Internet 0 61 65 69 71 73 77 80 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2006 2006/2007

Detaljer

3. KVARTAL november 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

3. KVARTAL november 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 3. KVARTAL 2015 6. november 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Amedia med sterkt resultat i 3. kvartal EBITDA-margin 18 % i 3. kvartal Gode resultater i mediehusene Bedre annonseutvikling

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk Årsrapport internettbruk 2014 TNS

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk Årsrapport internettbruk 2014 TNS TNS Gallup Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming 11 20 36 Norsk Internettpanel

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer

MedieTrender 2012. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 10.04.13 TNS Gallups Brukerforum. TNS Gallup

MedieTrender 2012. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 10.04.13 TNS Gallups Brukerforum. TNS Gallup MedieTrender 2012 Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 10.04.13 TNS Gallups Brukerforum TNS Gallup De 20 største titlene (AIR) i tusen - rangert Vi i Villa NAFs medlemsblad Motor VG Helg Aftenposten A-Magasinet

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juni 27. juli Status per utgangen av Juni Nøkkelparametere Juni Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 7 % Eksportert kvantum

Detaljer

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra?

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? Rapport for helsenorge.no, desember 2013 Samme mnd Nøkkeltall Denne Siste 12 mndr. forrige år 388 259 430 173-10 % 151 735 156 % 30 000 Daglig besøk ende 267 781 302 315-11 % 106 935 150 % 20 000 % nye

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 23. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 693 000 tonn 3 %

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli.

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli. 4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 24. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012

Årsrapport om betalingssystem 2012 Årsrapport om betalingssystem 212 Figurar del 1 Figur 1.1 Verdi av kontantar i omløp som del av betalingsmiddel (M1), konsumet i hushalda og BNP for Fastlands-Noreg. Prosent. 21 212 14 14 12 12 1 Som del

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Revidert 6. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling...

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 30. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 %

Siste 12 måneder. Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? 0,6 % 14,9 % 23,1 % 61,5 % direkte betalt søk henvisning 50 % 45 % 41 % 38 % 40 % 35 % Rapport for helsenorge.no februar 2014 500000 400000 300000 200000 100000 0 224305 291487 289130 276413 Siste 12 måneder 309753 277094 232844 370563 430173 388259 461203 429617 Samme mnd Nøkkeltall Denne

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Akvafakta. Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 18. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 706

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 26. oktober 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Resultatveksten fortsetter

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 2. KVARTAL 2015 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Fortsatt resultatframgang i Amedia Tilfredsstillende kvartalsresultat Solid fra mediehusene God effekt av løpende forbedringsarbeid

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Design av gode annonser - på nett

Design av gode annonser - på nett LLAs landsmøte 2014 Design av gode annonser - på nett Frode Haugland Pedersen & Torill Mathiesen BT Reklame morgen arbeid kveld oppbrudd Mediedøgnet More than half of the Norwegian households have at least

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 23. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 673

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 31. oktober 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 3 2 Hvordan rapporten

Detaljer

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005 Hovedstyremøte. september Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar september 8 Spot Råolje, høyre akse 7. posisjon (oktober) 6. posisjon (desember) jan.

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige 22. September 2015 v/miriam Steinstø Haugen, rådgiver UDI Regionkontor Vest Agenda Situasjonsbildet

Detaljer

Bosettingsmodellen i Norge bidrar til god integrering Mette Gundersen, nesteleder KS

Bosettingsmodellen i Norge bidrar til god integrering Mette Gundersen, nesteleder KS Bosettingsmodellen i Norge bidrar til god integrering Mette Gundersen, nesteleder KS Asylsøkere fra 1997-2011 Bosettingsmodeller i Norden Sverige: Asylsøkere kan selv velge kommune. De kan flytte inn hos

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Tilleggsmodulen i IK-bygg

Tilleggsmodulen i IK-bygg Tilbud for: Tilleggsmodulen i IK-bygg Tilbudet gjelder for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, og ble utarbeidet av New Generation Communication AS ( NGC ) den 05.12.2016. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag,

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, «Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, 20.11.17 John Arne Markussen, Administrerende direktør og Ansvarlig redaktør, Dagbladet AS Del av Aller Media AS Et velfungerende

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007

SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007 SOMMERTILBUD Prisoppdateringer Chess.no 1. juli 2007 Chess senker prisene til de 20 mest populære reisemålene med opptil 82% f.o.m. 1. juli 2007. Fra de 20. mest populære feriemål, kan du i sommer ringe

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer