Sluttrapport. Juli kampanje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013"

Transkript

1 Sluttrapport Juli kampanje

2 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over nedlastninger!

3 BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk) = Det totale antall besøk til landingssiden Unique visits (Unike besøk) = Lik som over, men her telles hver IPadresse kun en gang Page views (Sidevisninger) = Antall sider som har blitt åpnet inne på landingssiden Page visits (Sidebesøk) = Gjennomsnittlige sidevisninger per besøkende Avg. visit duration (Gj.sn. varighet på besøk) = Viser den gjennomsnittlige tiden som har blitt brukt på landingssiden. Bounce rate (Avstøting) = Prosentandelen av besøkende som forlater landingssiden umiddelbart New visitors (Nye besøkende) = Antall nye besøkende til landingssiden innenfor en gitt periode Synlighet In screen (%) = Prosentandelen av annonser som har vært 50 % eller mer synlige på skjermen i eksponeringsøyeblikket Avg. Visibility Time sec (Gj.sn. synlighetstid i sekund) = Viser den gjennomsnittlige visningstiden for en annonse målt i sekund. Måleparametere Impressions (Eksponeringer) = Hvor mange ganger et online banner har blitt vist Unique impressions (Unike eksponeringer) = Lik som over, men her telles impressions fra hver IP adresse kun en gang Clicks (Klikk) = Det totale antall klikk på et online banner Unique clicks (Unike klikk) = Lik som over, men her telles klikk fra hver IP adresse kun en gang CTR (%) = Prosentandelen av klikk delt på antall eksponeringer (klikk / eksponering) Unique CTR (%) = Prosentandelen av unike klikk delt på antall unike eksponeringer (unike klikk / unike eksponeringer) CPC = Kostnad for ett klikk til landingssiden CPM = Kostnad for tusen eksponeringer CPL = Kostnad for en lead/konvertering COV (%) = Viser konverteringsraten i prosent (konverteringer / klikk) Unique COV (%) = Viser den unike konverteringsraten i prosent (unike konverteringer / klikk) Leads (Konverteringer) = Hvor mange som har gjennomført et salg eller en annen ønsket handling på landingssiden. Post Impression Leads = Viser konverteringer som har kommet innen en periode etter at en bruker har blitt eksponert for en annonse uten å ha klikket på det. Brukeren har med andre ord sett tilbudet i annonsen men heller gjennomført et kjøp på et senere tidspunkt. Post Click Leads = Viser konverteringer som har kommet etter at en bruker har klikket på annonsen. Brukeren har med andre ord gått direket inn på landingssiden etter å ha sett et tilbud i annonsen og gjennomført et kjøp.

4 RAMMEBETINGELSER Målsetning: At flere nordmenn oppdager de mange, flotte mulighetene i eget land, og at de deretter velger å benytte seg av tilbudene. Det vil si at kampanjen generelt skal bidra til økt kjennskap, kunnskap og salg av reiselivstjenester i Norge i sommer. Periode: Budsjett: NOK

5 KAMPANJEOVERSIKT REKLAMEFLATER LANDINGSSIDE Kort vei til bestilling av reiser og nedlastning av applikasjon.

6 Nøkkeltall og resultater Applikasjonen har blitt lastet ned over ganger i kampanjeperioden. Om lag 7500 av disse på iphone og rundt 3600 av disse på Android. I kampanjeperioden har applikasjonen* blitt startet mer enn ganger med en gjennomsnittlig lengde på 1 minutt og 18 sekunder! Totalt har kampanjen levert en meget sterk klikkrate på 0,49 % ( klikk) og registrert nesten klikk inn til app store! Klikk fra app en til konkrete produkter: I perioden april aug har det kommet klikk fra app en videre til konkrete produkter på visitnorway.no. Telefonsamtaler: Juli kampanjen har utløst telefonsamtaler der vi håper at dette også har ført til salg. E post henvendelser: I perioden april aug har det blitt sendt 487 epost henvendelser videre til aktører som vi håper har ført til konkrete salg. *Tallene gjelder kun for iphone applikasjonen

7 5 839 klikk fra app en videre til produkt april aug Kilde: Flurry

8 Juli kampanjen har utløst telefonsamtaler Kilde: Flurry

9 487 epost henvendelser videre til aktør i april aug Kilde: Flurry

10 Effekter hos noen av våre samarbeidspartnere Nord Norsk Reiseliv Trafikken fra visitnorway til økte med 23,8 % (fra til besøk) fra juli 2012 til juli Trafikken fra visitnorway.com utgjorde 7,8 % av trafikken til vår web. Stavanger Regionen Nedgang på desktop trafikk fra visitnorway, men en økning på godt over 40% både på mobil, 43,6%, og tablet, 48,76%.

11 Effekter hos noen av våre samarbeidspartnere VisitLillehammer Tallene er små, men for så vidt hyggelige: Treff fra visitnorway.com i juli mnd: 431 i 2012 mot 806 i 2013.Dvs en økning på 87%. Widerøe Widerøe har kjørt egen digital juli kampanje. Deres tilbakemelding: «Klarer ikke å spesifisere så godt tall ift. visitnorway utover at trafikken kommer derfra. Se vedlagt (tall for trafikk fra visistnorway.com totalt inkl. mobil). Det er et klart sesongløft med topp i juni, men gode tall også i mai og juli.»

12 Kampanjeplan 2013 uke for uke Aktivitet jan feb mars april mai juni juli aug sept okt Profilerende printannonsering (Påske) Dato: 12. og 13. mars Profilerende nettannonsering (Profil kampanjen) DM Norge Må Oppleves Uke Dato: 12, 15 og 16 april TV; TV2 (80%) + TV Norge 20% + webtv og youtube Uke Digitalt bilag (som en del av profil kampanjen) Uke Nettannonsering aktør Salgsutløsende printannonsering aktør Uke Uke Mobil og nettannonsering (der folk er i ferien) Uke PR Google søkeord + display Sosiale medier Høstkampanje, høstferie uke 40 og 41 Uke 38 40

13 KAMPANJERAPPORT

14 MEDIAOVERSIKT Media Placement Impressions Unique Impressions Clicks Unique Clicks CTR (%) Screen Ad / ium RTB Mobil ,33% Dagbladet.no Netboard ,25% Netboard ,36% TV2.no Mobil ,27% Storm mobil ,38% VG.no Netboard ,15% iphone menn Ingen data Ingen data 3,05% Facebook iphone kvinner Ingen data Ingen data 3,04% Android menn Ingen data Ingen data 3,07% Android kvinner Ingen data Ingen data 3,48% TOTAL ,49% Kampanjen bidro med over 17 millioner eksponeringer som bidro til hele klikk inn til landingsside og app en. Det har gitt budskapet meget god synlighet og bred dekning i sommer. Totalt har nærmere brukere klikket på annonser som sendte dem direkte til app nedlastningen. Facebook leverer en veldig sterk klikkrate som er langt over de øvrige mediene, og har vært klart den største trafikkdriveren for nedlastning av applikasjonen. Menn og kvinner klikker like mye på annonsen mot iphone, men det er derimot en større andel kvinner som har klikket på Android annonsen. Ser vi på de øvrige mediene er det annonsene gjennom RTB nettverket (Screen Ad) som har totalt sett levert det sterkeste resultatet med tanke på klikk og klikkrate. Ser vi på enkelte plasseringer er det Netboard1 på Dagbladet og Storm mobil som leverer den beste klikkraten. På plasseringene hvor brukerne har blitt sendt direkte til nedlastning av applikasjonen er det, sett bort i fra Facebook, TV2 som leverer den beste klikkraten med 0,27 %.

15 ANALYSE APPLIKASJON Applikasjonen* fikk nye brukere i løpet av kampanjeperioden. Dette er en imponerende vekst på nesten fra måneden før. Vi ser også at antall aktive brukere har hatt en stor vekst i juli. Veksten var på 5,8 %, noe som er over 2 % bedre enn det nest beste resultatet. Den sterke månedlige veksten viser at kampanjen har gitt konkrete resultater. *Tallene gjelder kun for iphone applikasjonen

16 ANALYSE APPLIKASJON Antall brukersesjoner nådde et rekordnivå i juli med over sesjoner*. Dette er ny rekord, og er over flere enn på samme tidspunkt i fjor. På grafen til venstre ser vi at lengden på brukersesjonene i gjennomsnitt lå langt over benchmarkingen for reiseapplikasjoner. Medianen for juli var på 1 minutt og 18 sekund og total tid brukt i applikasjonen var på 3 måneder og 28 dager. Dette er en økning sammenlignet med *Tallene gjelder kun for iphone applikasjonen

17 ANALYSE APPLIKASJON Oversikten til venstre viser hvor mange brukere som fortsetter å bruke applikasjonen etter nedlastningen. Etter en uke har over halvparten av brukerne falt vekk, noe som er ganske høyt. I gjennomsnitt har hver bruker 2 sesjoner i uken de første 100 dagene hvor de har applikasjonen lastet ned. *Tallene gjelder kun for iphone applikasjonen Om vi ser på de lange linjene går bruken av applikasjonen opp nøyaktig 1 år etter at de lastet ned applikasjonen. Dette er svært positivt, og viser at mange brukere returnerer til applikasjonen. Dette indikerer at brukerne trolig er fornøyd med produktet.

18 ANALYSE APPLIKASJON Oversikten til venstre viser hvor mange sesjoner som i gjennomsnitt blir registrert daglig, ukentlig og månedlig. Vi ser at de fleste brukere kun gjennomfører en sesjon, men det er likevel en positiv tendens med to eller flere sesjoner både på daglig og ukentlig nivå. *Tallene gjelder kun for iphone applikasjonen

19 ANALYSE APPLIKASJON % av visninger % av klikk iphone Android Windows Phone 0 iphone Android Windows Phone Grafene over viser fordelingen av visninger og klikk på Flipcard formatene på Dagbladet sett i lys av operativsystem. Vi ser at iphone er det operativsystemet som har fått flest visninger, men at Android leverer betydelig flere klikk i forhold til visninger. Dette gjør at Android leverer den sterkeste klikkraten på 0.24 %, sammenlignet med iphones 0,17 %. Tallene kan tyde på at Android brukere er mer interessert i budskapet. Ettersom Flipcard annonsene ikke sendte brukere direkte til app nedlastningen, er det usikkert om økt villighet til å klikke på budskapet i banneret også har resultert i flere nedlastninger.

20 ANALYSE TRAFIKK MOBILSIDEN 2500, , , ,00 500,00 0,00 Sidevisninger 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Tid brukt på siden i sekund Grafen over viser hvilke reisemål som har fått størst trafikk på mobilsidene. Ettersom annonsene som ledet inn til mobilsidene var geo segmenterte, er det ikke overraskende at Østlandet fikk klart flest sidevisninger. Det er derimot mer interessant å se hvor lang tid som ble brukt i gjennomsnitt på hvert av reisemålene. Her ser vi at Østlandet, Trøndelag og Sørlandet leverte klart best med en gjennomsnittstid på om lag 3 minutt. I motsetning ble det for Vestlandet og Nord Norge kun brukt i overkant av 1 minutt.

21 Google AdWords Kort oppsummert Benyttet del av budsjettet kr som resulterte i: klikk visninger Google er klart den mest trafikkdrivende til nedlastingssiden Google AdWords sin trafikk er av god kvalitet vurdert ut fra lav bounce rate (forlatt siden etter å ha sett på landingssiden) og at de har blitt værende på Visit Norway sine sider lenge. (se evt slide 17 for detaljer)

22 Google AdWords

23 Google Analytics besøk til landingssiden

24 Visitnorway.no statistikk 2013/12 Kilde: Google Analytics

25 Visitnorway.no statistikk juli Besøksstatistikk Visitnorway.no Sammenlignet: / Kilde: Google Analytics

26 VIDERE LÆRING

27 HOVEDRESULTAT MEDIA Hva var bra Gjennom både bred og taktisk annonsering har kampanjen bidratt til en økning av både bruk og nedlastninger av applikasjonen. Facebook annonseringen har fungert veldig bra og har vært den klart største driveren av trafikk til nedlastning. Annonsering gjennom RTB nettverket har også levert bra og har vært en sterk trafikkdriver inn til nettsiden. Den taktiske plasseringen på Storm.no leverte mange klikk i forhold til visninger, og var tydelig et relevant miljø for applikasjonen. Hva bør endres Plasseringen på VG mobil skulle være en sterk trafikkdriver til nedlastning av applikasjonen, men leverte den lavest klikkrate av alle plasseringer.

28 HOVEDRESULTAT APP 1 Antall nedlastninger av applikasjonen har hatt en sterk vekst i kampanjeperioden, men vi skulle likevel sett at tallet på nedlastninger var enda høyere. 2 Både aktivitet og tid brukt på applikasjonen og mobilsidene har hatt en merkbar økning i kampanjeperioden sammenlignet med perioden før kampanjen. 3 Vi ser at brukere som lastet ned applikasjonen i fjor returnerer for å bruke applikasjonen i år. Dette er svært positivt og viser at applikasjonen har en gjenbruksverdi.

29 SKJERMBILDER

30 SKJERMBILDER

NORGESKAMPANJEN 2014. Foto: CH/visitnorway.com

NORGESKAMPANJEN 2014. Foto: CH/visitnorway.com NORGESKAMPANJEN 2014 Foto: Arnt Flatmo Foto: Petter Dass-museet Foto: Nancy Bundt Foto: Nancy Bundt Foto: Rica Meyergården Hotel Gaustatoppen. Foto: Stegarud 14.-15. juni, Hjartdalsbygda Slåttefestivalen

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 1 2 Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 09.06.2011 Fjord Norge Internettforum 2011 Google Analytics for Fjord Norge Jørgen Brunborg-Næss jorgen@synlighet.no Tre sentrale spørsmål Hvor bra

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett guiden slik annonserer du bedriften din på Internett Søkeordannonsering på Internett slik oppnår du suksess, trinn for trinn. Les om hvordan andre bedrifter har lykkes ved hjelp av Google Adwords. Hvorfor

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Bacheloroppgave Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Morten Aalberg, stud.nr 100497 Monika Meistad, stud.nr 100486 MMT376 Bacheloroppgave i Spill og opplevelsesteknologi

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014

Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014 Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014 Peter W. Stray- Røding Tidsrom: august 2013 til juni 2014 Kort resumé: Dokumentet oppsummerer viktige steg i prosessen for

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

annonseinformasjon INNEHAVERE & UTGIVERE Med Plastikkirurgi.nu i deres mediemiks tar dere et avgjørende steg mot en sterk internettnærhet tatt

annonseinformasjon INNEHAVERE & UTGIVERE Med Plastikkirurgi.nu i deres mediemiks tar dere et avgjørende steg mot en sterk internettnærhet tatt annonseinformasjon 2010 INNEHAVERE & UTGIVERE Med Plastikkirurgi.nu i deres mediemiks tar dere et avgjørende steg mot en sterk internettnærhet tatt FRONTLINE AB Gamlestadsvägen 2-4 Box 13 103 402 52 Göteborg

Detaljer

Skatteetaten.no - trafikkanalyse

Skatteetaten.no - trafikkanalyse Skatteetaten Skatteetaten.no - trafikkanalyse Analyseteamet, 6.12.2011 Arne Kristian Aas Skatt øst Kanalvalg Side 1 Sammendrag Skatteetatens nettsider sto for 51,3 millioner sidevisninger første halvår

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Vest Næringsråd 10. september 2014

Vest Næringsråd 10. september 2014 Vest Næringsråd 10. september 2014 Hvem snakker? Christian Overaa, Administrerende direktør CCT Norge AS Ronny Kvalvågnes, Teknologidirektør CCT Norge AS Finn Christian Larsen, Digital rådgiver CCT Norge

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene Til IF folkehøgskolene v/ rektor Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene For et par uker siden sendte IF ut en spørreundersøkelse til alle skolene der vi spurte hva skolene ønsket at IF

Detaljer

Rapport fra reinsdyrkampanje Uke 51-53 2003. Live Hokstad Even Nordahl

Rapport fra reinsdyrkampanje Uke 51-53 2003. Live Hokstad Even Nordahl Rapport fra reinsdyrkampanje Uke 51-53 2003 Live Hokstad Even Nordahl Innledning/oppdrag Opplysningskontoret for kjøtt har tidligere hatt et tett samarbeid med Markeds- og kvalitetsutvalget for reinsdyrkjøtt

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Salg av tobakk 2008 til 2011

Salg av tobakk 2008 til 2011 Prosjektnotat nr. 3-2012 Randi Lavik Salg av tobakk 2008 til 2011 SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 3 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer