TNS Gallup. Årsrapport internettbruk Årsrapport internettbruk 2014 TNS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS"

Transkript

1 TNS Gallup

2 Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming Norsk Internettpanel TNS Scores 2

3 Om årsrapporten Årsrapport Internettbruk 2014 Årsrapporten for 2014 tar for seg nordmenns bruk av Internett (med data fra undersøkelsene Forbruker & Media og Interbuss) og besøk på norske nettsteder som måles i Internettundersøkelsen (Norsk Internettpanel (NIP) og TNS trafikkmåling (TNS Scores)). I rapportens første del presenteres digitale nøkkeltall knyttet til nordmenns bruk av Internett, inkludert hvor mange som har smarttelefon og nettbrett og hvor mange enheter vi bruker til internett daglig (F&M og Interbuss). Rapporten tar så mer konkret for seg nordmenns bruk av norske nettsteder som måles i Internettundersøkelsen. Rapporten gir brukstall både totalt/samlet for alle målte nettsteder samt enkeltvis for de 20 største nettstedene (målt i dekning). Rene trafikktall, sidevisninger og unike brukere, er hentet fra TNS Scores. Dekningstall og tidsbruk på norske nettsteder, brutt ned på demografi, er hentet fra NIP. (Se neste side for forklaring av målingene.) I rapportens siste kapittel presenteres streamingtall for web-tv-tjenestene som måles i NIP/TNS Scores (VG, NRK, TV2 og Dagbladet). Tallene som oppgis i rapporten (kapittel 2 og 3) omfatter trafikk på de nettstedene som måles i Internettundersøkelsen i den aktuelle perioden. Fra har enkelte nettsteder gått ut av målingen samt at enkelte nettsteder har kommet til. Dette vil påvirke totaltall og sammenligningen i noe grad. Tnslistene: Utover årsrapporten, publiseres ferske offisielle Internett-tall fra NIP og TNS Scores ukentlig på 3

4 Om Internettundersøkelsen Internettundersøkelsen: Elektroniske valutamålinger på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Undersøkelsen er todelt: Trafikkmåling: Via TNS Scores leveres daglig de offisielle trafikktallene for norske nettsteder som deltar i målingen. Panelmåling: Via Norsk Internettpanel (NIP), som består av personer (12 år+), rapporteres daglige dekningstall på personnivå ut i markedet, på norsk nettsteder som måles i TNS Scores. TNS Scores 2014 TNS Scores er en elektronisk fulltelling som måler trafikken på norske nettsteder besøkt fra PC/Mac, nettbrett og mobil. Målingene gir et ensartet grunnlag for sammenligning av norske nettsteder som til enhver tid deltar i målingen. I de offisielle tallene i 2014 inngår trafikk på nettlesere/hybrid-apper (såkalt snarveis-app) og streaming. Trafikk på rene native apper inngår ikke i de offisielle tallene i Forenklet sagt er forskjellen mellom hybrid-app og native app at førstnevnte viser samme innhold som nettsiden i mobilnettleseren, mens en native app er en egen applikasjon med separat programmert innhold. Eksempler på native apper er Yr, Finn og e-avis-apper som f.eks. Aftenposten og Nordlys. Norsk Internettpanel (NIP) 2014 Fra cookies til personer: Norsk Internettpanel (NIP) er et cookie tracking-panel som måler internettbruk i den norske internettbefolkningen på personnivå. NIP følger et representativt panel på norske nettsteder som til enhver tid er med i målingen. Panelmålingen gir detaljerte, faktiske bruksdata for internettbefolkningen (universet) totalt og innenfor viktige målgrupper, på bakgrunn av en rekke demografiske variabler. Universet for NIP er personer 12 år + som har brukt internett siste 30 dager. NIP-universet i 2014 er personer; 90,3 % av befolkningen. Deknings- og tid brukt-tallene for 2014 representerer dette universet. I de offisielle NIP-tallene for ordinær nettbruk i 2014 inngår browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett. App-trafikk (hybrid- og native app) og mobiltrafikk inngår ikke i de offisielle tallene i 2014.* I de offisielle streamingtallene fra NIP inngår browsertrafikk fra PC/Mac, nettbrett og mobil. App-trafikk (hybrid- og native app) inngår ikke. *I løpet av 2015 vil app-trafikk inngå i NIP-målingen. Da vil også mobiltrafikk bli rapportert som en del av de offisielle tallene fra NIP. (Browsertrafikk på mobil måles i NIP, men inngår ikke i de offisielle tallene i 2014.). 4

5 Om undersøkelsene Interbuss og F&M Interbuss Interbuss er en kvartalsvis spørreundersøkelse hvor vi undersøker nordmenns internettvaner og den digitale medieutviklingen. Spørsmålsbatteriet tilpasses hvert kvartal slik at det fanger opp de seneste trendene. Undersøkelsen utføres med 1000 intervjuer på TNS Gallup Panel Internett og reflekterer internettbefolkningen i Norge 15 år og eldre. 1 % av internettbefolkningen er estimert til å være ca personer. Internettbefolkningen beregnes ut fra SSBs befolkningsstatistikk og tilgangstall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Forbruker & Media (F&M) F&M kartlegger folks medievaner samt forbruk-/markedsinformasjon, med rundt intervju (CATI) i året. F&M gir mulighet for å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. 1 % av befolkningen svarer til personer 12 år eller eldre. 5

6 Oppsummering 87 prosent av oss bruker Internett daglig (Forbruker & Media) 84 prosent har smarttelefon og 63 prosent har tilgang til nettbrett (Forbruker & Media) I snitt bruker vi 2,4 enheter til Internett daglig (Interbuss) Internettbruken på mobil og nettbrett øker fra prosent av besøk på målte nettsteder kommer nå fra mobil/mediebrett (TNS Scores) 37 prosent av nettbesøkene kommer fra mobil, 18 prosent fra mediebrett (TNS Scores) Bruk av internett via PC/Mac og nettbrett på målte nettsteder i NIP holder seg forholdsvis stabil sammenlignet med 2013 (NIP) VG Nett holder stand som største nettstedet (målt i dekning), med 25 prosent daglig dekning, etterfulgt av NRK.no (22%) og Dagbladet.no (18%) (NIP: PC/Mac/nettbrett) VG Nett er også størst når det gjelder snitt tid brukt per person på nettstedet blant alle; i snitt 5,7 minutter per person brukes daglig på VG Nett, deretter følger NRK.no (4,4 min.) og Dagbladet (3,1 min.) (NIP: PC/Mac/nettbrett) Menn bruker i snitt 50 minutter daglig, mens kvinner bruker i snitt 30 minutter daglig på nettsteder som måles i NIP (NIP: PC/Mac/nettbrett) Aldersgruppen år bruker mest tid (i snitt 45 minutter daglig), mens de yngste (under 30 år) bruker minst tid (32 minutter daglig) på nettsteder som måles i NIP (NIP: PC/Mac/nettbrett) 14 prosent streamer daglig på VGTV, NRK, TV2 og Dagbladet (samlet dekning) og i snitt brukes 3,1 minutter per person daglig blant alle, mens seertiden blant seerne er 21 minutter daglig (NIP: Ekskl. app-trafikk) 6

7 1 Tilgang og oppkopling Forbruker & Media TNS Gallup Interbuss

8 Bruk av Internett Tilgang Månedlig tilgang Daglig tilgang Kilde: Forbruker & Media Tallene er representative befolkningen 12 år og eldre. 1% tilsvarer personer. 8

9 Digitale nøkkeltall Kilde: Forbruker & Media Tallene er representative befolkningen 12 år og eldre. 1% tilsvarer personer. 9

10 Antall elektroniske enheter med nettilkobling 1 Gjennomsnitt 2,4 enheter Prosent Base: n=1044 Kilde: TNS Gallup Interbuss 4. kvartal Tallene er representative for internettbefolkningen 15 år og eldre. 1% er beregnet til ca personer. 10

11 2 Trafikkmåling TNS Scores (TNS Mobile)

12 54% av nettbesøk fra mobil/nettbrett (TNS Scores/TNS Mobile) Andel unike sesjoner (besøk) på målte nettsteder, fordelt etter plattform 100 % 90 % 80 % 37% 70 % 60 % 50 % 40 % 38% 30 % 20 % 16% 10 % 0 % % Linux Mac Android ios Windows Grafen viser utvikling i andel unike sesjoner (besøk) på målte nettsteder, fordelt etter plattform. Kilde: Tekniske rapporter på Tnslistene.no, hentet fra TNS trafikkmåling (TNS Scores og TNS Mobile). 12

13 37 % av besøkene kommer fra mobil, 18 % fra nettbrett (TNS Scores/TNS Mobile) Andel sesjoner på målte nettsteder fordelt etter operativsystem 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % % Windows MacOS ios (ipad) ios (iphone) Android (Tablet) Android (Phone) Windows (Phone) Andre Grafen viser utviklingen i andel sesjoner fordelt etter operativsystem. Kilde: TNS Scores og TNS Mobile 13

14 Daglig sidevisninger (000) på desktop/nettbrett+mobil (TNS Scores/TNS Mobile) FINN.no VG Nett NRK.no Dagbladet.no Startsiden.no Nettavisen.no Tv2.no Aftenposten.no SOL.no Klikk.no Bt.no Adressa.no GuleSider.no 1881.no DN.no Aftenbladet.no Seoghør.no E24.no Dinside.no Nordlys Snitt sidevisninger desktop/nettbrett+mobil per dag 2014 Snitt sidevisninger desktop/nettbrett+mobil per dag 2013 Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på desktop/nettbrett og mobil i 2013 og Kilde: TNS Scores/TNS Mobile (ekskl. native APP-trafikk) 14

15 Daglig sidevisninger (000) på desktop/nettbrett (TNS Scores) FINN.no VG Nett NRK.no Dagbladet.no Startsiden.no Nettavisen.no SOL.no Aftenposten.no Tv2.no ABCNyheter.no Klikk.no Bt.no Adressa.no GuleSider.no 1881.no Seoghør.no Dinside.no E24.no Kjendis.no Tek.no Snitt sidevisninger per dag 2014 Snitt sidevisninger per dag 2013 Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på PC/Mac/nettbrett i 2013 og Kilde: TNS Scores (ekskl. native APP-trafikk) 15

16 Daglig sidevisninger (000) på mobilportaler (TNS Mobile) Antall sidevisninger (i tusen) VG Mobil FINN.no Mobil NRK Mobil Dagbladet mobil TV2 Mobil Nettavisen Mobil Aftenposten Mobil Klikk.no Mobil Sol Mobil Adressa Mobil BT mobil Seher Mobil Aftenbladet Mobil 1881 mobil Startsiden Mobil E24 Mobil Nordlys GuleSider Mobil Dinside Mobil DN Mobil Sidevisninger (000) mobilportaler 2014 Sidevisninger (000) mobilportaler 2013 Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på mobilportaler Kilde: TNS Mobile/Scores (ekskl. native app-trafikk) 16

17 Sidevisninger på mobilportaler per dag (TNS Mobile) Snitt daglig sidevisninger 28% økning ,000,000 25,000,000 24,020,350 20,000,000 18,812,454 15,000,000 11,832,673 10,000,000 5,000,000 0 Sidevisninger 2012 Sidevisninger 2013 Sidevisninger 2014 Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger totalt på mobiltilpassede målt i TNS Mobile/TNS Scores. Det er en økning i antall sidevisninger på 28 % fra Kilde: TNS Mobile (ekskl. native APP-trafikk) 17

18 Daglig unike brukere (000) på mobilportaler (TNS Mobile) Antall unike brukere (i tusen) VG mobil NRK mobil Dagbladet mobil TV2 mobil Nettavisen mobil FINN.no mobil Aftenposten mobil Klikk.no mobil BT mobil E24 mobil Adressa mobil Sol mobil Seher mobil Nordlys mobil Aftenbladet mobil Startsiden mobil 1881 mobil Dinside mobil GuleSider mobil DN mobil Unike brukere (000) mobilportaler 2014 Unike brukere (000) mobilportaler 2013 Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på mobilportaler 2013 og Kilde: TNS Mobile/TNS Scores (ekskl. native APP-trafikk) 18

19 Unike brukere på mobilportaler per dag (TNS Scores) Snitt daglig unike brukere 31% økning ,000,000 3,500,000 3,628,304 3,000,000 2,767,405 2,500,000 2,000,000 1,717,847 1,500,000 1,000, ,000 0 Unike brukere 2012 Unike brukere 2013 Unike brukere 2014 Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene Grafen viser gjennomsnittlig daglig unike brukere totalt på mobiltilpassede målt i TNS Mobile. Det er en økning i gjennomsnittlig unike brukere på 31 % fra Kilde: TNS Mobile +TNS Scores (ekskl. native APP-trafikk) 19

20 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel (2014: Kun browsertrafikk fra PC/Mac/nettbrett)

21 Daglig dekning norske nettsteder som måles i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett K 12 år+ P 12 år+ M 12 år+ Gjennomsnittlig daglig dekning (%) etter kjønn. NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (Desktop: Browsertrafikk på PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) 21

22 Daglig dekning på norske nettsteder i NIP etter alder Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett Gjennomsnittlig daglig dekning (%) etter alder. NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (Desktop: PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) 22

23 Daglig dekning (%) for de 20 største nettstedene i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett VG Nett NRK.no Dagbladet.no FINN.no Nettavisen.no TV2.no Aftenposten.no Startsiden.no ABCNyheter.no SOL.no Klikk.no Kjendis.no Dinside.no Bt.no E24.no Gule Sider Seoghør.no Adressa.no 1881.no Tek.no Gj.snitt daglig dekning (%) Prosent 25 De 20 største nettstedene rangert etter antall/andel personer. NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) 23

24 Daglig dekning (000) for de 20 største nettstedene i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett Antall personer (i tusen) VG Nett NRK.no Dagbladet.no FINN.no Nettavisen.no TV2.no Aftenposten.no Startsiden.no ABCNyheter.no SOL.no Klikk.no Kjendis.no Dinside.no Bt.no E24.no Gule Sider Seoghør.no Adressa.no 1881.no Tek.no Gj.snitt daglig dekning (000) 2014 De 20 største nettstedene rangert etter antall/andel personer. NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (Desktop: PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) 24

25 Dekningsindeks etter kjønn i 2014 (NIP) Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett KK.no Seoghør.no VG MinMote Klikk.no Rb.no SOL.no Nettavisen.no Gulesider.no 1881.no Nordlys Kjendis.no NRK.no Aftenposten.no TV2.no Finn.no Aftenbladet.no Startsiden.no VG Nett Dagbladet.no Bt.no Ba.no ABCNyheter.no Fvn.no An.no Adressa.no Dinside.no Dn.no E24.no Tek.no Itavisen.no Kvinner 12 år+ Menn 12 år Grafen viser over- og underrepresentasjon av henholdsvis kvinner og menn for de 30 største nettstedene i NIP (etter snitt daglig dekning). En indeks på over 100 betyr at målgruppen er overrepresentert, en indeks på under 100 betyr at målgruppen er underrepresentert på nettstedet. Kilde: Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. Ikke mobil). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 25

26 Dekningsindeks etter over/under 30 år i 2014 (NIP) Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett Tek.no Itavisen.no VG MinMote Nettavisen.no KK.no Klikk.no Tv2.no VG Nett Aftenposten.no Seoghør.no Kjendis.no Aftenbladet.no Finn.no Bt.no Dinside.no Dagbladet.no Dn.no Dt.no NRK.no E24.no Bergensavisen.no VG DinePenger Adressa.no Fvn.no Gulesider.no 1881.no Rb.no SOL.no ABCNyheter.no Startsiden.no Under 30 år Over 30 år Grafen viser over- og underrepresentasjon av personer under 30 år og over 30 år for de 30 største nettstedene i NIP (etter snitt daglig dekning). En indeks på over 100 betyr at målgruppen er overrepresentert, en indeks på under 100 betyr at målgruppen er underrepresentert på nettstedet. Kilde: Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 26

27 Tid brukt daglig på norske nettsteder som måles i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett K 12 år+ P 12 år+ M 12 år+ Gjennomsnittlig daglig tid brukt per person (minutter) blant alle (NIP-universet). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde; Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) 27

28 Tid brukt på norske nettsteder målt i NIP etter alder Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett Gjennomsnittlig daglig tid brukt per person (minutter) blant alle (NIP-universet). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde; Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) 28

29 Tid brukt per person blant alle Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett VG Nett NRK.no Dagbladet.no Startsiden.no FINN.no Nettavisen.no Aftenposten.no SOL.no Tv2.no Tek.no Bt.no ABCNyheter.no Klikk.no Adressa.no Dinside.no E24.no GuleSider.no 1881.no Seoghør.no Kjendis.no Gj.snitt daglig tid brukt (blant alle) Minutter 5.7 Grafen viser gjennomsnittlig daglig tid brukt per person blant hele NIP-universet, for de 20 største nettstedene (etter daglig dekning). Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 29

30 Daglig tid brukt (blant alle) fordelt etter kjønn Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett VG Nett NRK.no Dagbladet.no Finn.no Nettavisen.no Aftenposten.no Startsiden.no Tv2.no SOL.no ABCNyheter.no 0.7 Kjendis.no Klikk.no Gulesider.no Bt.no E24.no Dinside.no no Seoghør.no Adressa.no Tek.no Kvinner Menn 7.7 Minutter Grafen viser gjennomsnittlig daglig tid brukt i minutter, blant alle (NIP-universet), etter kjønn, på de 20 største nettstedene (etter daglig dekning). Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 30

31 Tid brukt (blant alle) fordelt etter over/under 30 år Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett VG Nett NRK.no Dagbladet.no Finn.no Nettavisen.no Aftenposten.no Startsiden.no Tv2.no 0.2 SOL.no 0.4 ABCNyheter.no Kjendis.no 0.3 Klikk.no Gulesider.no Bt.no E24.no Dinside.no no Seoghør.no 0.3 Adressa.no Tek.no Over 30 år Under 30 år 7.4 Minutter 8.2 Grafen viser gjennomsnittlig daglig tid brukt i minutter, blant alle (NIP-universet), blant personer under 30 år og over 30 år, på de 20 største nettstedene (etter daglig dekning). Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 31

32 Dekning (%) per time, etter kjønn Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett Andel personer (%) P12+ Menn 12år+ Kvinner 12år Grafen viser dekning (%) per time på nettstedene som måles i NIP Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 32

33 Dekning (%) per time, etter alder Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett Andel personer (%) Under 30 år år år 60 år+ 2 0 Grafen viser dekning (%) per time på nettstedene som måles i NIP Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 33

34 Daglig dekning(%) per måned på norske nettsteder som måles NIP i Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett Andel personer (%) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober NovemberDesember De 20 største nettstedene målt i antall/andel personer. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 34

35 4 Streaming Norsk Internettpanel TNS Scores

36 Daglig antall startede strømmer per uke 2. halvår 2014 (Streaming TNS Scores) Antall startede strømmer NRK VGTV TV2 DAGBLADET Grafen viser gjennomsnittlig daglig startede strømmer på de fire streamingtjenestene som måles i TNS Scores. (Tidsperioden 2. halvår 2014 skyldes problemer med målemetodikken for startede strømmer i perioden før juli 2014.) TNS Scores: Streaming via nettlesere på PC/Mac, nettbrett og mobil (inkl. hybrid-app, inkluderer ikke streaming via native APP). 36

37 Daglig antall unike brukere på streamintjenestene per uke i 2014 (Streaming TNS Scores) Antall unike brukere NRK VGTV TV2 DAGBLADET Grafen viser gjennomsnittlig daglig startede strømmer på de fire streamingtjenestene som måles i TNS Scores. (NB tekniske problemer med målekoden på DBTV uke 10 og uke ) TNS Scores: Streaming via nettlesere på PC/Mac, nettbrett og mobil (inkl. hybrid-app, inkluderer ikke streaming via native APP). 37

38 Daglig webtv-dekning per måned (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Antall personer 700 NRK VGTV TV2 Dagbladet Streaming totalt Gjennomsnittlig daglig dekning (000) per måned. Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 38

39 Snitt daglig seertid (blant alle) per måned (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Minutter 5 NRK VGTV TV2 Dagbladet Streaming totalt Januar 2012 Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2013 Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2014 Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnittlig daglig seertid per person blant alle (min.) per måned. Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 39

40 Snitt daglig seertid (seere) per måned (NIP) (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Minutter 60 NRK VGTV TV2 Dagbladet Streaming totalt Gjennomsnittlig daglig seertid per person blant seere (min.) per måned. Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 40

41 Daglig webtv-dekning (%) (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Prosent Streaming totalt* NRK VGTV TV2 Dagbladet Gj.snitt daglig dekning (%) 2013 Gj.snitt daglig dekning (%) 2014 *Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 41

42 Daglig webtv-dekning (000) (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Antall personer Streaming totalt NRK VGTV TV2 Dagbladet Gj.snitt daglig dekning (000) 2013 Gj.snitt daglig dekning (000) 2014 Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 42

43 Daglig seertid blant alle i (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Minutter Streaming totalt NRK VGTV TV2 Dagbladet Gjennomsnitt daglig seertid (minutter) blant alle 2013 Gjennomsnitt daglig seertid (minutter) blant alle 2014 Streaming totalt er samlet seertid på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 43

44 Daglig seertid blant seerne i (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Minutter Streaming totalt NRK VGTV TV2 Dagbladet Gjennomsnitt daglig seertid (minutter) blant webtv-brukere 2013 Gjennomsnitt daglig seertid (minutter) blant webtv-brukere 2014 Streaming totalt er samlet seertid på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 44

45 Daglig webtv-dekning og seertid fordelt på ukedager (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Prosent Minutter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Gj.snitt daglig dekning (%) Gj.snitt daglig seertid (minutter) blant seere Gj.snitt daglig seertid (minutter) blant alle Streaming totalt er samlet seertid på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 45

46 Webtv-dekning i løpet av døgnet (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Prosent Dekning (%) gjennom døgnet 2013 Dekning (%) gjennom døgnet 2014 Streaming totalt på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 46

47 Daglig webtv-dekning etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Kvinner 12 år+ P 12 år+ Menn 12 år+ Streaming totalt på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Gjennomsnittlig daglig dekning (%) etter kjønn. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 47

48 Daglig webtv-dekning etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Prosent Streaming totalt NRK VGTV TV2 Dagbladet Menn 12 år+ Kvinner 12 år+ Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 48

49 Tid brukt daglig per person, etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Snitt daglig seertid per person blant seerne Snitt daglig seertid per person blant alle Kvinner 12 år+ P 12 år+ Menn 12 år+ Streaming totalt på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Gjennomsnittlig daglig seertid per person (minutter). Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 49

50 Daglig seertid blant alle etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Streaming totalt NRK VGTV TV2 Dagbladet Menn 12 år+ Kvinner 12 år+ Streaming totalt er samlet seertid (blant alle) på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 50

51 Daglig seertid blant seere etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Minutter Streaming totalt NRK VGTV TV2 Dagbladet Menn 12 år+ Kvinner 12 år+ Streaming totalt er samlet seertid (blant seerne) på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: personer; 90,3 % av befolkningen. 51

Fagpressens Markedsforum

Fagpressens Markedsforum Fagpressens Markedsforum Om medieutviklingen og samarbeidet mellom F og TNS Are Kværk Utviklingsdirektør 28. november 2012 Medieutviklingen 1960 2012 (daglig bruk) rosent Fagpressen her? Blader/magasiner

Detaljer

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER Nina Bjørnstad Knut A. Tornes Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge 214 medienorge 214 ISBN 978-82-833-37-6

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Hva forklarer lesing av lokalaviser?

Hva forklarer lesing av lokalaviser? LEFT MARGIN RIGHT MARGIN RGIN 2 TOP Hva forklarer lesing av lokalaviser? 4 IS ARGIN Ivar Frønes & Knut-Arne Futsæter @Futsaeter LLAs landsmøte 18. april 201 TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier/nyheter

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper: Årsmelding 2014 Forebygging.no Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet og driftes av KoRus-Nord. Forebygging.no

Detaljer

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2013 Lotteritilsynet februar 2014 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014

Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014 Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014 Peter W. Stray- Røding Tidsrom: august 2013 til juni 2014 Kort resumé: Dokumentet oppsummerer viktige steg i prosessen for

Detaljer

Statusrapport nr. 6/2015. Slukkevilkår for digitalradioovergang

Statusrapport nr. 6/2015. Slukkevilkår for digitalradioovergang Statusrapport nr. 6/2015 Slukkevilkår for digitalradioovergang INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning... 2 2 Slukkevilkår 3 Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne (absolutt vilkår)...

Detaljer

Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere SIFO-survey hurtigstatistikk 2012

Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere SIFO-survey hurtigstatistikk 2012 Prosjektnotat nr. 17-12 Dag Slettemeås og Jo Helle-Valle Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere SIFO-survey hurtigstatistikk 12 SIFO 12 Prosjektnotat nr. 17 12 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer