Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no"

Transkript

1 Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt

2 Hva har skjedd med reiseopplevelsen? Film/TV Samtaler... Nyheter Reiseinformasjon Epost- Meldinger Sosiale nettverk Side

3 Fremvekst av en ny type mobilitet? Mobilpenetrasjon og daglige reiser for unge (18-24) Mobil/befolkning (*10) Kollektiv Bil (sjåfør) "1992 "1998 "2001 "2005 "2009 «Nettverks-reiser» har vokst frem sammen med mobilteknologi fra 90-tallet Preger kollektivreiser spesielt i byområder og hos yngre Vekst i bruk av M-IKT faller sammen med vekst i bruk av kollektivtransport, og nedgang i bruk av bil hos unge Indikasjon på dypere endringer i folks reisemønster? Mobil teknologi kan understøtte kollektivtransport ved at reisende gis en bedre reiseopplevelse. Potensialet er langt fra utnyttet: har ennå ikke sett effekten av smarttelefoner.. Side 3

4 Mobile Applikasjoner Underveis Bakgrunn Prosjekt støttet av Transnova m fl, med deltakere fra TØI, UiO, Viktoria Swedish ICT og NSB Skal utvikle kunnskap om hvordan mobil IKT og applikasjoner (M-IKT) kan styrke kollektivtransportens konkurransegrunnlag Studier av reisendes bruk av M-IKT og tidsbruk på reisen Fremgangsmåter Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trondheim, Høst 2013 (N=1610) Arrangerer TRAVELHACK en åpen innovasjons-workshop april 2014 Analyser av nye konsept-idéer I dag: Smakebiter fra spørreundersøkelsen Bruk av teknologi og tid underveis Aktivitetsprofiler -> Hvordan kan mobil teknologi bidra til mer miljøvennlige reiser i byer? Side 4

5 Tilgang til M-IKT: De aller fleste har med seg M-IKT på kollektivreisen 90% 83% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 16% 19% 10% 7% 0% Mobiltelefon m/ internett Mobiltelefon u/ internett Nettbrett Bærbar PC Ipod eller musikkspiller 1% Ingen teknologier Side 5

6 Tilgang til M-IKT: Tilgang avtar med alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% <19 år år år år år år 70< år Mobil m/ internett Mobil u/ internett Nettbrett Bærbar PC Ipod Side 6

7 Bruk av M-IKT: Teksting - fremdeles en favoritt SMS 76% Telefonsamtaler Lese nyheter 51% 54% Sende/motta epost 45% Sosiale medier 37% Høre på musikk 33% Sjekke ruteopplysninger 28% Arbeide Spille Navigasjon Lese tidsskrift/bøker 18% 16% 14% 10% Lytte til podcast Se på film Annet Har ikke med MKT 6% 4% 4% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bruk av MKT underveis på reisen Side 7

8 Bruk av M-IKT: Til dels ulike bruk mellom kvinner og menn SMS Telefonsamtaler Lese nyheter Sende/motta epost Kvinner Mer sosial bruk og underholdning Sosiale media Høre på musikk Sjekke ruteopplysninger Arbeide Navigasjon Spille Lese tidsskrift/bøker Lytte til podcast Se på film Annet Har ikke med MKT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kvinner Menn Bruk av MKT underveis på reisen Side 8

9 Bruk av M-IKT: Til dels ulike bruk mellom kvinner og menn SMS Telefonsamtaler Lese nyheter Sende/motta epost Menn Mer relatert til arbeid Sosiale media Høre på musikk Sjekke ruteopplysninger Arbeide Navigasjon Spille Lese tidsskrift/bøker Lytte til podcast Se på film Annet Har ikke med MKT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kvinner Menn Bruk av MKT underveis på reisen Side 9

10 Apps: Reise-applikasjoner er populære 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 8% 10% Oslo 12% 34% 43% 48% 35% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 9% Trondheim 15% 24% 25% 39% 41% Side

11 Tidsbruk på reisen: Tenke og å lese (fremdeles) mer populært enn surfing Tenke 51% Lese 47% Surfe på internett Høre på musikk 36% 35% Kommunisere med andre via MKT Sove 23% 23% Spille på mobil/nettbrett/pc Prate med andre passasjerer Arbeide/studere 12% 14% 14% Spise Planlegge reisen videre 9% 8% Annet 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Side 11

12 Tidsbruk på reisen: Yngre oppgir flere aktiviteter enn eldre 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% < < Lese Tenke Sove Lytte til musikk Bruk av Mobil/PC/PDA Prate med medreisende Jobbe/studere Spise Planlegge reisen videre Annet Side 12

13 Gruppering av reisende Klyngeanalyse For å utvikle grupper som er mest mulig like innad, og mest mulig ulike utad. Bruk av 32 variable som beskriver demografi, teknologitilgang, aktiviteter og mediebruk. Totrinnsklynge analyse (TKA) Alle informanter legges først i preklynger basert på sannsynlighetsbasert modell (log-likehood). Deretter kjøres en regulær hierarkisk klyngeanalyse av pre-klyngene Både kontinuerlige og kategoriske variable Aktivitetsprofiler Klyngeanalyse benyttet for å utvikle aktivitetsprofiler av sentrale typer reisende Type Variabel Kategorier Demografisk Kjønn 1) Mann; 2) Transportbruk Teknologi-tilgang Aktiviteter Mediebruk Alder Buss, tog, T-bane/trikk, Bil som sjåfør, Bil som passasjer Mobiltelefon m/internet, mobiltelefon uten internett, PDA/nettbrett, bærbar PC, Ipod/musikkspiller, annet, ingen teknologier Kvinne Kontinuerlig 1) sjelden/aldri 2) 1-4 dager i måneden 3) flere ganger i uka, 4) omtrent hver dag 1) Ja; 2) Nei (flere svar mulig) Lese, tenke, sove, lytte til 1) Ja; 2) Nei musikk, kommunisere via (flere svar mulig) MKT, prate med medreisende, spille med MKT, jobbe/studere, spise, surfe på Internett, planlegge reisen videre Telefonsamtale, Sende/motta SMS, sende/motta epost, lese nyheter, bruke sosiale medier, navigasjon, annet, bruker ikke MKT underveis. 1) Ja; 2) Nei (flere svar mulig) Side 13

14 Aktivitetsprofiler: Fire sentrale grupper underveis «Tilgjengelig underveis» (31%) Oppkoplet til mobilt internett; Godt voksne (50+), mye bilbruk. Tekstmeldinger og samtale, noe e-post nyheter og surfing. Tilgjengelig underveis Arbeid og nyheter Sosial og aktiv Teknisk uavhengig «Sosial & aktiv» (25%) Oppkoblet til mobilt internett; yngre personer (36); frekvente brukere av kollektivtransport; mest kvinner. M-IKT brukes for samtaler, tekstmeldinger, musikk, spill, informasjonssøk, sosial medier, arbeid/studier. Spiser og sover! «Arbeid og nyheter» (25%) Oppkoblet til mobilt internett; Voksne menn (45); høy andel bilbrukere til/fra arbeid; Mer funksjonell M-IKTbruk underveis: Samtaler, tekstmeldinger, Epost, Nyheter, informasjonssøk. Jobber mye underveis «Teknisk uavhengig» (19%) Oppkoplet med GSM telefon uten internett, eller reiser uten MKT Noe samtaler og tekstmeldinger Bruker reisen til refleksjon, lesing Side 14

15 Til dels ulik oppfatning av kollektivtransportene 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aktiv og sosial Alltid tilgjengelig Jobb og nyheter Teknisk uavhengig Side 15

16 Oppsummering Bruk av M-IKT er allerede en uunnværlig del av reisen for mange Nesten ingen reiser uten mobil! Store variasjoner i adopsjon og bruk Aktive teknologibrukere oppgir at de gjør mer underveis M-IKT er en pådriver for kollektivtransport, fordi det gir: Muligheter til å utnytte reisetiden til arbeid og studier En ny arena for å pleie sosiale relasjoner Økte mulighet refleksjon, avkopling og omstilling Tilpasset informasjon, oversikt og trygghet Mer brukertilpassede løsninger kan styrke innovasjonskraften Yngre brukere i byene er viktige innovatører: Hva kan vi lære av disse? En stor gruppe har god tilgang til M-IKT men bruker mye bil: Hva skal til for å få de til å la bilen stå? Mange ønsker å bruke tiden til avkopling, hvile og refleksjon: Hva ønsker disse? Noen står på siden. Hvordan unngå utestenging? Travelhack en innovasjonskonkurranse for mer miljøriktige reiser. Gå inn på for å få vite mer! Side 16

17 Takk for oppmerksomheten! Side 17

18 Fakta om våre reiser Hver dag foretar vi i gjennomsnitt 3,3 reiser (befolkningen 13 år og eldre) I gjennomsnitt er reisene drøyt 12 km Hver dag reiser vi i gjennomsnitt 42 km (en maraton) 30 km tilbakelegges i bil, 10 km med kollektive transportmidler og 2 km til fots eller med sykkel På en gjennomsnittsdag bruker vi 76 minutter på å reise 40 min. brukes i bil, 17 min. på kollektive transportmidler og 18 min. til å gå/sykle Side 18

19 Hvordan vurderes reisetiden (eks. togpassasjerer)? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 30% 59% 11% Reisetiden vurderes ikke som bortkastet tid! Bare mindre forskjeller mellom private reiser og arbeidsrelaterte reiser Sammenfallende resultater i britisk studie 0% Jeg har fått gjort god bruk av tiden min i dag Jeg har fått gjort noe bruk av tiden min i dag Tiden om bord i dag var bortkastet Kilde: TØI-rapport 983/2008 Side 19

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc TØI-rapport 871/2007 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Åse Nossum Oslo 2007, 116 sider Sammendrag: Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data

Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data Sammendrag: TØI rapport 454/1999 Forfatter: Randi Hjorthol Oslo 1999, 27 sider Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

Mer Internett-bruk og boklesing

Mer Internett-bruk og boklesing Mediebarometeret 2005 Mer Internett-bruk og boklesing Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere har blitt tilknyttet

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Norske barn på Internett

Norske barn på Internett Nordicom-Information 33 (2011) 4, pp. 59-70 EU Kids Online Norske barn på Internett Høy risiko lite skade? Elisabeth Staksrud De siste 25 årene har det skjedd tre parallelle utviklinger i Norge, og i resten

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier BARN OG MEDIER 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v)

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Rapport 45b/2013 Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Mulige samarbeidskontrakter for kollektivtransporten i Hordaland

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Digital kompetanse i arbeidslivet

Digital kompetanse i arbeidslivet Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Digital kompetanse i arbeidslivet Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen Digital kompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2015:28

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

4. Medietilbud og mediebruk

4. Medietilbud og mediebruk Kultur- og mediebruk i forandring Medietilbud og mediebruk 4. Medietilbud og mediebruk 4.1. Tilgang til ulike medier Kassettspilleren dominerte på 199- tallet I løpet av de siste 2 åra har det skjedd store

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Småbarns digitale univers 0 6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden

Småbarns digitale univers 0 6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden Barnehage og IKT Småbarns digitale univers 0 6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden Panelundersøkelse utført høsten 2011 Gréta Björk Guðmundsdóttir Barbro Hardersen 0 6-åringers

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer