Å være voksen med en barnesykdom -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å være voksen med en barnesykdom -"

Transkript

1 Å være voksen med en barnesykdom - en kartleggingsundersøkelse av voksne med cerebral parese Reidun Jahnsen, fysioterapeut, cand philol, Lisbeth Villien, ergoterapeut, cand san, Johan Stanghelle, prof dr med, Inger Holm, fysioterapeut, dr scient, Universitetet i Oslo 1

2 Bakgrunn Barn med CP følges systematisk opp av Habiliteringstjenesten i fylkene fram til 18 år, etter dette har de ingen systematisk oppfølging. Hovedfokus i habiliteringen har vært utvikling og vedlikehold av funksjonelle ferdigheter. En rekke studier de siste 10 årene har vist at det oppstår senskader i voksen alder, i form av smerter, trøtthet og tap av funksjonelle ferdigheter (Pimm 1992, Willner og Dunning 1993 og 1996, Turk et al 1995 og 1997, Murphy et al 1995, Scwartz et al 1999, Kvam et al 2000, Ando og Ueda 2000, Engel et al 2000, Andersson and Mattsson 2001, Buttos et al 2001, Barnhart 2001, Gajdosik og Cicirello 2001, Jahnsen et al 2002) Dette kan høres ut som normal aldring, men hos voksne med CP skjer dette i ung voksen alder. Hvorfor? Skyldes senskadene overbelastning, feilbelastning eller for lite belastning? 2

3 Mål Å undersøke forekomsten av senskader hos voksne med CP. Å kartlegge og diskutere faktorer som kan ha betydning for utvikling av senskader. Kan senskader forebygges? 3

4 Metode Design: Tverrsnittsundersøkelse med et multidimensjonalt postalt spørreskjema Utvalg: Inklusjons kriterier: Voksne (fra 18 år) med CP bosatt i Norge Eksklusjons kriterium: dokumentert psykisk utviklingshemming 4

5 Spørreskjemaet Metode Demografiske spørsmål Diagnostiske spørsmål Spørsmål om forflytningsevne gjennom livet Spørsmål om fysioterapi og fysisk aktivitet Spørsmål om behovet for oppfølging Helserelatert livskvalitet (SF-36) Fysisk og mental trøtthet (Fatigue Questionnaire) Tilfredshet med livet (Life Satisfaction Scale) Mestring og mening (Sense of Coherence, 3 item versjon) 5

6 Resultater 406 personer svarte på spørreskjemaet (53%) Aldersfordeling: år, gjennomsnittsalder 34 år Kjønnsfordeling: 51% menn og 49% kvinner Alle typer CP og hele landet var representert 6

7 Representativitet - aldersfordeling hos respondenter og ikke-respondenter De som svarte (n=406) De som ikke svarte (n=353) 60 % 50 % Personer 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % <30 år år år år 60 år og mer 7

8 Representativitet - fordeling av ulike CP-typer hos respondenter og ikke-respondenter De som svarte (n=406) De som ikke svarte (n=360) personer 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Hemiplegi Diplegi Quadriplegi Dyskinesi Ukjent 8

9 Grad av CP Grad - GMFCS av CPn=406 Grad Grad av CP - GMFCS n=406 n=406 av CP - GMFCS n= % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Mild Moderat Alvorlig 9

10 Bolig, familie, service-tilbud n=406 85% bor i vanlig bolig, 15% i servicebolig 45% bor alene, 24% sammen med ektefelle/samboer, 20% hos foreldre, 5% med barn og 6% sammen med annen person 22% har fra 1-4 barn 53% har ingen servicetilbud. 11% har < 2 timer/uke, 2% har 2-20 timer/uke, 8% har timer/uke og 6% > 60 timer/uke 10

11 Utdanning n= % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Univ/høgsk Videregående Grunnskole 11

12 Utdanning n= % 60 % % 40 % 30 % 20 % % 0 % Vanlig skole Støtteunderv Spesialsk/hj Spesialsk/int Hjemmeund 18 12

13 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yrkesaktivitet n= Hjemmevær. Lønnet arb. Sykemeldt Uløn-frivillig.A Uføretrygd Attføring Vernet arbeid Pensionist Studier

14 Sluttet i jobb n=73 Sluttet i jobb (n=73) 60 % 50 % 37 Personer 40 % 30 % 20 % 10 % % <29 år >60 14

15 Yrkesaktivitet % CP SCI N 15

16 Gangfunksjon n= % % Peroner % 40 % 30 % 20 % 10 % % Uten støtte Med støtte Aldri kunnet gå Kunne gå før 16

17 Endring i gangfunksjon n=406 Personer 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Bedre Uforandret Dårligere Aldri kunnet gå 17

18 Bedret gangfunksjon - alder n=97 60 % 50 % 52 Personer 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % <15 år år år år >44 år Missing 18

19 Dårligere av gangfunksjon n=160 Number of persons 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % <15 år år år år >44 år 19

20 Dårligere gangfunksjon n=359 Variabler Odds ratio 95% CI p-verdi Alder 1,72 1,33-2,22 <0,001 Grad av CP 5,46 3,24-9,21 <0,001 Smerter 2,75 1,48-5,12 <0,001 Trøtthet 2,57 1,26-5,28 0,010 Liten fysisk aktivitet 2,77 1,22-6,31 0,015 20

21 Smerter n= % 25 % % 15 % % 5 % % Aldri Sjelden Månedlig Ukentlig Daglig Perioder 21

22 Kronisk smerte n= % 28% Personer 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 15 % 0 % Voksne med CP Normalbefolkning 22

23 Smerter n=398 Det er sterk sammenheng mellom smerteintensitet og -hyppighet (p=0,003) Dyskinesi har tendens til mer smerte enn de andre CP-typene, men forskjellene er ikke statistisk signifikante Smerte har sterk sammenheng med grad av CP er (p<0,001) med størst konsekvenser for moderat grad av CP Ryggen er mest utsatt, så nakke, skuldre og føtter 23

24 Trøtthet n=406 (sumskåre Fatigue questionnaire) Voksne med CP Normalbefolkning Sumskåre FQ ,2 8,7 7,9 4,3 4,3 Fysisk trøtthet Mental trøtthet Total trøtthet 24

25 Kronisk trøtthet n=406 Voksne med CP Normalbefolkning 35 % 30 % 29 % Personer % 25 % 20 % 15 % 10 % 22 % 17 % 11 % 5 % 0 % Substantial fatigue "Caseness" 25

26 Kronisk trøtthet og grad av CP (SF 36) n=67 Kronisk trøtthet n=67 30 % 28 % 25 % 22 % Personer % 20 % 15 % 10 % 12 % 13 % 9 % 5 % 0 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 26

27 Trøtthet (multippel lineær regresjon) Høy trøtthets-skåre har signifikant sammenheng med: smerter (p<0,001) dårligere gangfunksjon (p=0,003) lav livskvalitet (p<0,001) lav fysisk og emosjonell rollefunksjon (p=0,001) 27

28 Trening på livstid 92 % av barn med CP i Norge har fått fysioterapi i hele barndommen, gjennomsnittlig opp til 15 år. 45% oppgir at de lærte noe av fysioterapien som de bruker på egen hånd i voksen alder 46% er regelmessig fysisk aktive i dag 28

29 Opplevelse av fysioterapi som barn 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Personer Morsomt Kjedelig Nye ferdigheter Myk og bevegelig Sterkere Bedre kondisjon Var aldri god nok Gjorde vondt Ble sliten Gikk glipp av ting

30 Fysisk aktivitet % CP SCI N 30

31 Fysisk aktivitet i voksen alder Fysisk aktivitet som voksen har bare sammenheng med om du lærte ansvar for egen helse som liten, og ikke med kjønn, alder eller grad av CP 31

32 Forebygging av forverring? Multippel logistisk regresjon Variabler Odds ratio 95% CI p-verdi Grad av CP 5,46 3, <0,001 Lite fysisk aktivitet 1,68 1,04-2,72 0,036 32

33 Forebygging av kronisk smerte? Multippel logistisk regresjon Variabler Odds ratio 95% CI p-verdi Grad av CP 1,82 1,13-2,95 0,014 Lite fysisk aktivitet 1,92 1,20-3,08 0,006 33

34 Forebygging av kronisk trøtthet? Multippel logistisk regresjon Variabler Odds ratio 95% CI p-verdi Grad av CP 0,77 0,44-1,38 0,382 Lite fysisk aktivitet 2,08 1,19-3,66 0,011 34

35 Energiøkonimisering Redusert energi bruker lenger tid på enkelte oppgaver må hvile ofte får smerter dårlig samvittighet p.g.a høye krav til egen yteevne overyter nedsatt mobilitet 35

36 Energiøkonomisering Redusert kapasitet i forhold til Familierollen (partner, søsken, foreldre, barn) Yrkesrollen (gjøre jobben, være god kollega) Fritidsrollen (delta aktivt som venn og initiativtaker) Deltakelse i organisasjonsliv (delta aktivt som ansvarlig lagkamerat ) 36

37 Oppfølging fra helsevesenet n= (92%) har blitt fulgt opp til 18 års alder 140 (35%) har blitt utredet i voksen alder 83 (61%) av dem etter (27%) har ønsket utredning uten å få det 205 (51%) ønsker oppfølging fra et senter med spisskompetanse på CP Sunnaas sykehus, Kongsgård sykehus og Mellomveien Bo- og servicesenter gir tilbud i dag 37

38 Oppfølging av voksne med CP Selvbilde, mestring, følelsesmessig bearbeiding Persepsjon/sansning Sosialt liv Utdanning, jobb, bolig Spastisitets-behandling: Baclofen og Botox Funksjonelle ferdigheter - angsten for rullestolen Energiøkonomisering Fysisk aktivitet - intensive treningsperioder Ernæring/væskebalanse 38

39 Det handler om å leve Før mente folk jeg var dum - nå er jeg lat også Personer med CP bruker 3-5 ganger så mye energi på bevegelser som personer uten CP Duffy et al 1998 Konstant bruk av reservene kan gi fysiologisk utbrenthet Pimm 1992 Langvarig bruk av mer enn 30-40% av egen max kapasitet uten pauser gir utmattelse Åstrand og Rodahl 1986 Hvem bestemmer hva vi bruker energien til? 39

40 Mestringsstrategier Passers - har selvbilde og blir oppfattet som ikke funksjonshemmet. Minimiseres - minimaliserer synlige funksjonstap, overyter fysisk og psykisk for å unngå hjelpemidler. Selvbilde? Identifiers - har store synlige funksjonstap og hjelpemidler. Selvbilde som funksjonshemmet. Maximisers - tilskriver alle problem til CP Maynard

41 Senfaserehabilitering på Sunnaas sykehus VRS-avdelingen (vurdering, rådgivning og senfaserehabilitering) Innsøkning gjennom primærlege Temabaserte gruppeopphold for 5 voksne med CP i 2 eller 4 uker Individuelle vurderingsopphold med ulikt innhold etter behov i 2 uker Treningsopphold med varighet etter behov Nye behandlingsmetoderer: Baclofen og Botox 41

42 Habiliteringsutfordringer Utvikle oppfølgingsprogram med livsløpsperspektiv som fremmer: utvikling av mestringsevne og selvbilde for å kunne bruke egne ressurser optimalt livslangt engasjement for å holde seg i form og evne til å ta personlig ansvar for egen helse bevegelsesstrategier som forebygger sekundære skader og sparer energi for egne mål følelsen av å bli ivaretatt når det trengs 42

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Reidun Jahnsen Fysioterapeut Dr Philos Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus Arve Opheim Fagsjef fysioterapi, Sunnaas

Detaljer

Kvalitet versus intensitet utfordringer og dilemmaer knyttet til familier som ønsker et annet tilbud enn hva det offentlige kan tilby

Kvalitet versus intensitet utfordringer og dilemmaer knyttet til familier som ønsker et annet tilbud enn hva det offentlige kan tilby Kvalitet versus intensitet utfordringer og dilemmaer knyttet til familier som ønsker et annet tilbud enn hva det offentlige kan tilby Fysioterapeut dr philos Reidun Jahnsen Barnenevrologisk seksjon Rikshospitalet,

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Mestring og stress hos innsatspersonell og journalister mobilisert til Tsunamikatastrofen

Mestring og stress hos innsatspersonell og journalister mobilisert til Tsunamikatastrofen Siri Thoresen Mestring og stress hos innsatspersonell og journalister mobilisert til Tsunamikatastrofen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Spørreskjema til. til barn med diabetes (0-15 år)

Spørreskjema til. til barn med diabetes (0-15 år) Ref.nr. Spørreskjema til FEDRE / MØDRE til barn med diabetes (0- år) Spørreskjemaet inneholder spørsmål om deg og ditt barn med diabetes. Ta utgangspunkt i det yngste barnet med diabetes dersom du har

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Tone Bråthen Master of Public Health MPH 2010:3 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Kunnskap

Detaljer

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

Helse, mestring og skiftarbeid

Helse, mestring og skiftarbeid Helse, mestring og skiftarbeid Forfattere: Bjørn Lau og Cathrine Haugene Ljoså Dato: 26. 02. 2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 1 (2007) ISSN:1502-0932 Utgitt av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gitt IRIS i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse som skal omfatte alle som var skolebarn mens foreldrene tjenestegjorde

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen SINTEF A14919 RAPPORT Psykisk helse i skolen Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det med Monica?, STEP ungdom møter ungdom og Venn1.no Helle Wessel Andersson, Silje L. Kaspersen, Brita Bungum,

Detaljer

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål:

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål: Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen erfaringer fra: den nordiske forskningsstudien: Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem Trondheimsstudien Ål kommune, 26.10.10 Randi Granbo,

Detaljer

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Thomas Hansen (han@nova.no), Britt Slagsvold & Reidun Ingebretsen Definisjoner Omsorgsgiving

Detaljer

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet...

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Helse - og levekårsundersøkelse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Ja Egen helse 2. Hvordan er helsen din nå? (Sett bare ett kryss) Dårlig

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette Høgskolen i Lillehammer 02.04.12). Masteroppgave Snart voksen En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette av Anni

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer