Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP"

Transkript

1 Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Reidun Jahnsen Fysioterapeut Dr Philos Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus Arve Opheim Fagsjef fysioterapi, Sunnaas sykehus, Nesoddtangen Dr med (PhD) Karolinska Institutet, Stockholm 1

2 Før mente folk jeg var dum nå er jeg lat også. Alle har 100% energi Vi har bare kontakt med en brøkdel av energien til daglig Vi har bare kontakt med all energien i ekstreme situasjoner (livsfare, forelskelse osv ) Hvis vi bruker mer enn 30% av energien i lang tid uten pauser blir vi utslitt 2

3 Hva er fatigue? Utmattelse (også kalt slitenhet, apati, energiløshet, "uvelhet og tretthet" og slapphet) er en bevissthetstilstand. I ICD-10 er "fatigue" oversatt til "uvelhet og tretthet" "Utmattelse" kan være et bedre ord kan være både fysisk og psykisk Forskjellig fra søvnighet som går over ved å sove Neu et al. Neuroepidemiology 2010: Do sleepy and tired go together? [http://en.wikipedia.org/wiki/fatigue_(medical)] og [http://no.wikipedia.org/wiki/utmattelse_(medisinsk)] 3

4 Fatigue/utmattelse kan ha flere betydninger Fysiologisk: Fysisk utmattelse eller muskeltretthet ("å mangle krefter") eller redusert/manglende evne til å bruke muskelkraft - sentral: redusert muskelaktivering - perifer: utslitte muskler Psykologisk: - redusert våkenhet - nedsatt bevissthet Opplevelse/erfaring: Opplevelse av utmattelse som ikke går over med hvile/søvn Kjennes forskjellig fra vanlig trøtthet, søvnighet eller tristhet - utmattet i forbindelse med fysisk aktivitet - nedsatt hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet osv 4

5 Fatigue hos voksne med CP Fatigue og muskel-skjelettsmerter er vanlig hos voksne med CP (Jahnsen et al. 2004, Engel et al. 2002, Schwartz et al. 1999, Andersson & Mattsson 2001, Murphy 1995, Vogtle 2009, Malone & Vogtle 2009, Hirsh 2010) Sammenheng med forverret gange og motorisk funksjon (Jahnsen et al. 2004) Sammenheng med begrensninger i rollefunksjoner, og redusert tilfredshet med livet (Jahnsen et al. 2004) Hovedsakelig fysisk fatigue blir rapportert Endringer av fatigue over tid er lite utforsket En studie av 26 personer med CP over tre måneder fant at fatigue var et relativt stabilt symptom som hadde sammenheng med smerter, og at det påvirker aktivitet og deltakelse i dagliglivet (Malone & Vogtle 2010) 5

6 Fatigue kan forstås etter flere dimensjoner* Primær fatigue Direkte relatert til sykdom for eksempel polio - tilleggskrav til overlevende motoriske enhetene Grad av motoriske lammelser ved CP Grad av lammelser hos ryggmargsskadde Sekundær fatigue Ikke direkte relatert til sykdom - Ineffektive bevegelsesmønstre - Redusert muskelstyrke - Redusert kondisjon - Søvnvansker - Medisiner bivirkninger - Depresjon - Redusert kognitiv kapasitet Illustration: * Widerstrom-Noga E, Finlayson. Aging with a Disability: Physical Impairment, Pain, and Fatigue. Phys Med Rehabil Clin N Am 21 (2010)

7 Opplevelse av fatigue Fatigue er et uspesifisert symptom og ikke et medisinsk tegn Subjektivt fenomen Mange mulige årsaker Kan medfølge en rekke ulike sykdommer Kan redusere Helserelatert livskvalitet (Prince & Jones, 2001) Oppleves av 14-22% i den generelle befolkningen (Loge et al.1998) Høyere fatigue nivå hos kvinner, ved økende alder (Loge et al 1997, Lerdal 2005), og ved lavere utdanning (Lerdal 2005) Illustration: 7

8 Fatigue, fysisk form og fysisk aktivitet Gående voksne med CP har redusert fysisk form, og er mindre fysisk aktive og opplever oftere fatigue enn generell befolkning - Samvarierer i liten grad - Hos menn var lavere fysisk form relatert til større grad av fatigue Nieuwenhuijsen C. et al. Physical fitness, everyday physical activity, and fatigue in ambulatory adults with bilateral spastic CP. Scand J Med Sci Sports Aug;21(4): Post-polio syndrom: Ingen forskjeller i kondisjon eller muskelstyrke mellom de med høy og de med lav grad av fatigue Schanke et al. Mild versus severe fatigue in polio survivors: special characteristics. J Rehabil Med.2002 May;34(3): Illustrasjon: 8

9 Studie av fatigue hos voksne med CP i Norge Jahnsen et al 2004 Oppfølgningsstudie i 2006 Opheim et al 2006 En tverrsnitt studie av voksne med CP in Norge ble gjennomført i 1999 og omfattet helse, funksjon, smerter, trøtthet og helserelatert livskvalitet Mål med oppfølgingsstudie i 2006: Å undersøke endringer i fatigue ved å sammenligne resultatene fra 7 år tilbake hos de samme personene Inkluderte deltakere med unilateral og bilateral spastisk CP, og spesiell vekt ble lagt på gangfunksjon, smerter og fatigue Forekomsten av smerte og fatigue hos de som opplevde forverret gangfunksjon ble studert 9

10 Fatigue questionnaire (T. Chalder et al.1993) 10

11 Fatigue hos voksne med CP og generell norsk befolkning 1999 Jahnsen et al 2004, Loge et al 1998 Voksne med CP Normalbefolkning Voksne med CP Normalbefolkning ,2 35 % 30 % 29 % Sumskåre FQ ,7 7,9 4,3 4,3 Personer % 25 % 20 % 15 % 10 % 22 % 17 % 11 % 2 5 % 0 Fysisk trøtthet Mental trøtthet Total trøtthet 0 % Betydelig trøtthet Kronisk trøtthet 11

12 Fatigue FQ scoring FQ physical (0-21), median (Q3) FQ mental (0-12), median (Q3) FQ total (0-36), median Q3 12

13 Fatigue questionnaire detaljert 2006 Fatigue Questionnaire 2006 detaljert fysisk mental 13 CPUP dagarna, Malmø

14 Fatigue Severity Scale (Krupp et al 1989, norsk oversettelse Lerdal 2004) Skala for gradering av det å være sliten, uopplagt og ha mangel på overskudd helt uenig helt enig 1. Min motivasjon er lavere når jeg er sliten og uopplagt Fysisk aktivitet gjør meg sliten og uopplagt Jeg blir fort sliten og uopplagt Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på hvordan jeg fungerer fysisk Det at jeg er sliten og uopplagt, skaper ofte vanskeligheter for meg Det at jeg er sliten og uopplagt, hindrer meg i å opprettholde min funksjonsdyktighet over tid Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på evnen til å utføre visse oppgaver og plikter Det at jeg er sliten og uopplagt, er et av de tre symptomene som hemmer meg mest Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på mitt arbeid, mitt familieliv eller min omgang med venner og kjente

15 Fatigue Severity Scale - detaljert CPUP dagarna, Malmø

16 Fatigue i forhold til opplevd endring i gangfunksjon over tid Bedre/ uendret gange Forverret gange FQ fysisk (0-21) median (Q1-Q3) 7 (7-10) 10 (7-12) p< FQ mental (0-12), median (Q1-Q3) 4 (4-4) 4 (4-5) p= FQ total (0-33) median (Q1-Q3) 11 (10-15) 13 (11-17) p= FSS mean score (1-7) mean (SD) 4.0 (1,4) 4.7 (1,4) p=

17 Fatigue Severity Scale i ulike grupper CP: Nederland (Van der Slot et al. 2012): 4.4 (SD 1.3) Norge (Opheim et al 2009): 4.4 (SD 1.4) Parkinson: Norge (Herlofsen et al 2002): 4.1 (SD 1.4) Polio: Norge (Schanke et al): 5.2 (SD 1.5) Ryggmargsskader: Norge (Lannem): 4.1 (SD 1.4) Generell befolkning: Norge (Lerdal): 4.0 (SD 1.3) Foreslår en grense på 5 for gradering av høy grad av fatigue 17

18 Relasjon mellom fatigue og smerter FSS (x-akse) og SF36 smerteskala (bodily pain) (lavere verdi=mer smerte): Korrelasjon: Spearman s r: , p< FSS (x-akse) og antall smertesteder (høyere tall=større smertebelastning): Korrelasjon: Spearman s r: 0.464, p<

19 Relasjon mellom fatigue og mentale komponenter av Helse-relatert livskvalitet FSS (x-akse) og mentale komponenter av HRQOL (y-akse) Korrelasjon: r= p= Ingen systematisk sammenheng mellom fatigue og mentale komponenter av HRQOL

20 Relasjon mellom fatigue og fysiske komponenter av Helse-relatert livskvalitet FSS (x-akse) og fysiske komponenter av HRQOL (y-akse) Korrelasjon: r= p<0.001 Signifikant sammenheng mellom fatigue og fysiske komponenter av HRQOL, men en god del spredning

21 Kronisk fatigue hos voksne med CP i forhold til (GMFCS) Jahnsen et al 2004, Loge et al 1998 Fatigue questionnaire % 28 % 25 % 22 % Personer % 20 % 15 % 10 % 12 % 13 % 9 % 5 % 0 % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 21

22 FSS i relasjon til GMFCS nivå I II III IV V 22

23 FSS i relasjon til subdiagnose Spastisk unilateral Spastisk bilateral 23

24 FSS i relasjon til alder Ingen sammenheng mellom FSS (x-akse) og alder (y-akse). Stor spredning på begge skalaene Ingen systematisk sammenheng mellom fatigue og alder

25 Oppsummering fatigue hos voksne med CP - Fatigue/følelse av utmattelse er vanlig forekommende hos voksne med CP - Signifikant høyere enn i den generelle befolkningen - Høyere andel med kronisk fatigue - Høyere grad av fysisk fatigue, ikke mental fatigue - Fatigue er primært relatert til fysiske forhold - Kvinner opplever høyere grad av fatigue enn menn - Høyere grad av fatigue hos dem som opplever økende gangvansker - Fatigue og smerter har en moderat grad av sammenheng, årsaksforholdene er ikke klarlagt - Høyere fatigue-score har sammenheng med lavere score på fysiske komponenter av helserelatert livskvalitet Ingen systematisk sammenheng mellom fatigue og alder, type CP og mentale komponenter av helserelatert livskvalitet 25

26 Om å fylle livets ulike roller Redusert kapasitet i forhold til: Familierollen (partner, søsken, foreldre, barn) Yrkesrollen (gjøre jobben, være god kollega) Fritidsrollen (delta aktivt som venn/initiativtaker) Deltakelse i organisasjonsliv (delta aktivt som ansvarlig lagkamerat ) Dårlig samvittighet er en ekstra belastning Å ta i mot hjelp utfordrer leveregler og idealer Prioritering mellom ulike roller og aktiviteter er smertefullt og tar tid 26

27 Redusere arbeidstiden yrkesrollen? Jeg valgte å slutte i jobben, for jeg var totalt utslitt. Det var ingen energi igjen etter jobb Mann 52 år det var et nederlag å ikke kunne jobbe full tid mer. Det var deprimerende, men også en slags lettelse å redusere arbeidstiden Mann 36 år Grue et al 1999, Haugen & Jahnsen

28 Bruke rullestol hvis jeg kan gå? Capacity versus performance Det kom gradvis. Først ble det vanskelig å krysse gaten, men jeg hadde lært å gå og aldri gi opp. Det tok meg år å bare kunne tenke på åbruke en rullestol Kvinne 57 år til slutt ga jeg opp, og livet svinger igjen Kvinne 57 år Grue 1999, Haugen & Jahnsen % med elektrisk rullestol forflytter seg selvstendig 86% med manuell rullestol må ha hjelp til forflytning Bare 5 av 562 ikke gående barn i CPUP hadde fått elektrisk rullestol før 7 års alder Rodby-Bousket et al

29 Funksjonshemming og identitet Mestringsstrategier: (Schanke 2003) Passers - har selvbilde og blir oppfattet som ikke funksjonshemmet. Minimiseres - minimaliserer synlige funksjonstap, overyter fysisk og psykisk for å unngå hjelpemidler. Selvbilde? Identifiers - har store synlige funksjonstap og hjelpemidler. Selvbilde som funksjonshemmet. 29

30 Hva så? Hva kan vi gjøre? Det foreligger ingen studier av behandling av fatigue Management er et bedre begrep - Tverrfaglig, helhetlig, individuell og målrettet intervensjon som tar hensyn hele livssituasjonen - Kartlegge smerter, søvn, depresjon og andre mulige årsaker til økt fatigue - Energiøkonomisering - tilpasse belastningsgrad til funksjonsnivå, motorisk og kognitiv kapasitet - Balanse mellom ambisjoner og hva man gjør (capacity og performance) - Familie, arbeid, skole - Ønsker, mål, behov Selvstendighet handler om å bestemme selv - ikke nødvendigvis å utføre alt selv Å bestemme selv innebærer oversikt og valg av hva som kan overlates til andre At det er OK å trenge hjelp - må læres tidlig 30

31 Hva er det som gir energi? En håndterbar, meningsfylt og begripelig tilværelse Antonovsky 1987 Balanse mellom utfordringer og tilgjengelige ressurser i dagliglivet utvikler følelse av at tilværelsen er håndterbar Måloppnåelse utvikler følelse av at det daglige strevet er meningsfylt og verd prisen Opplevelse av forutsigbarhet utvikler følelse av at tilværelsen er overskuelig og tilstrekkelig kontrollerbar Slike erfaringer blir motstandsressurser, og er et stabilt og generelt menneskelig fenomen som utvikles tidlig Antonovsky

32 Lifestyle redesign Hvem bestemmer hva du bruker energien til? Er det dine egne mål som styrer? Hvilke idealer er det du lever opp til? Problemer og konflikter stjeler energi Du orker mer hvis du liker det du gjør Støtte og humor gir energi Du selv vet hva som gir deg energi Du selv vet hva som gjør deg godt Du selv kjenner dine egne ønsker Stol på din egen opplevelse Energi er et kollektivt ansvar 32

33 Takk for oppmerksomheten! 33

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Helse, mestring og skiftarbeid

Helse, mestring og skiftarbeid Helse, mestring og skiftarbeid Forfattere: Bjørn Lau og Cathrine Haugene Ljoså Dato: 26. 02. 2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 1 (2007) ISSN:1502-0932 Utgitt av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson Sunnaas Sykehus HF Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson 2014 Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter.

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Dykkerstudien 2011 Rapport Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Norsk senter for dykkemedisin Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 1/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Teori og metode Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Det kan jo f innes årsaker til problemene det forstår jeg bedre nå Om hovedtrekk,

Detaljer

Kvalitative studier av grupper i samhandling

Kvalitative studier av grupper i samhandling Sissel Steihaug Kvalitative studier av grupper i samhandling Michael 2010; suppl 9: 44 54: Bruk av gruppebaserte behandlingstilbud i helsetjenesten er økende. Deltakerne ser ut til å ha nytte av den grupperettede

Detaljer