vi vil ha deg om bord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vi vil ha deg om bord"

Transkript

1 REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 vi vil ha deg om bord

2

3 REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 Vert med i Norges største ferjeselskap og bidra til god flyt langs kysten! Årleg fraktar vi 21,5 millionar menneske trygt over fjordane til det viktige jobbmøtet, til familie og venner, til fotballkampar, til butikkar, til hytter og heimar. Vi set trafikanten i sentrum og knivar med eliten i norsk næringsliv om å ha dei mest nøgde kundane. Fjord1 er den største lærlingbedrifta i innanriks ferjefart. Vi kan tilby karrieremoglegheiter i Distrikts-Norge som både er fagleg interessante og gir deg sjansen til å utvikle deg vidare. Som lærling kan du også søkje på dei gunstige låne- og stipendordningane vi har for sjøtilsette som ynskjer vidare utdanning som offiser (maskinsjef/nautisk). Her er mange moglegheiter for dyktige sjøfolk! Det å jobbe på ferje vert meir og meir populært. Lærlingar frå supply søkjer seg over til ferjer fordi dei ynskjer nye utfordringar og/eller kortare arbeidsperiodar. Vi har òg mange dyktige medarbeidarar, som ut frå livssituasjon ynskjer å jobbe nær heimen, og som trekkjer fram det gode arbeidsmiljøet i Fjord1 som ein viktig faktor for valet av arbeidsplass. Vi er òg verdsleiande på miljøvennleg ferjetransport. I reiselengde frakta Fjord1 ti nordmenn jorda rundt kvar einaste dag i 2011, nær sju av desse med miljøvennlege gassfartøy. Vi legg òg vekt på miljøvennlege løysingar ved alle nybygga og jobbar aktivt for å få endå meir miljøvennlege løysingar i samarbeid med ulike leverandørar på forskings- og utviklingsområdet. Ta kontakt og sats på ein maritim karriere i Fjord1! Ove Staurset, HR-direktør vi ønsker deg om bord Fjord1 Strandavegen Boks Florø E-post: Tlf: (+47)

4 REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 I foreldra sine fotspor Draumen var å segle på cruise, men no cruisar Britt Wist mellom øyane nord for Ålesund. Tekst: Hilde Sander Meling Britt (31) NAVIGATØR Britt Wist (31 år) Bur: Ellingsøya Stilling: navigatør på M/F «Harøy» Sivilstatus: Sambuar Hobby: Turar i fjellet sommar som vinter Foreldra mine har segla ute, og min draum har alltid vore å ta utdanning for å kunne jobbe på cruise i varmare strøk, fortel Britt Wist (31). I dag jobbar ho som navigatør om bord på M/F «Harøy» som går sambandet Brattvåg Dryna Fjørtofta Harøya nord for Ålesund. Nokon jobb på cruise har det aldri vorte. Den draumen har eg ikkje lenger, men heilt sidan eg gjekk på ungdomsskulen, har eg vore sikker på at det var styrmann eg ville verte, så val av utdanning var ikkje vanskeleg, fastslår Wist. Ai, ai, kaptein Karrieren i Fjord1 starta i Då vart 31-åringen tilsett som matros. Tre år seinare begynte ho som styrmann, og når vi treffer Britt Wist, fortel ho at ho mest sannsynleg får utløyst sertifikat som kaptein i løpet av året. Det er stor etterspurnad etter sjøfolk så det er ikkje vanskeleg å få seg arbeid i denne bransjen, verken utan- eller innanriks. Draumen om å segle utanriks har eg slått frå meg. Eg opplever berre fordelar ved å jobbe nært heimstaden min, seier Wist.

5 Ho er glad for at ho kan treffe venninner og familie nær sagt kvar dag. I tillegg kjem eg meg på dei fjellturane eg vil og eg bruker mykje av fritida mi på det. Til og med når 31-åringen er på jobb, kan ho komme seg på ein fjelltopp når ferja har lagt til kai for kvelden. Ein luksus eg veit å setje pris på. Fleksibilitet Som navigatør er oppgåvene til Wist å styre ferja, ha ansvar for dei ulike systema om bord i tillegg til ein del administrativt arbeid. Det er ein allsidig kvardag som byr på mykje fridom og fleksibilitet. Mange trur gjerne at eg berre køyrer båten, men arbeidsdagane mine er fylte opp med mange andre spennande arbeidsoppgåver, fortel Britt Wist. Eg har full stilling, men jobbar berre halve året. NAVIGATØR Fakta om utdanninga Yrkesfagleg utdanning Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring er fireårig, der to av åra er i opplæring i bedrift: Vidaregåande trinn 1 (Vg1): elektrofag eller teknikk og industriell produksjon Vidaregåande trinn 2 (Vg2): maritime fag To års opplæring i bedrift: matrosfaget Deretter kan du ta ein toårig grad i nautikk ved ein teknisk fagskule. Etterpå må du ha seglingstid som kadett og ta nødvendige sertifikat for å verte styrmann. Høgskuleutdanning Du kan òg ta treårig høgskuleutdanning i nautikk, for så å reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikat.

6 REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 Hoppa i det Det starta som sommarjobb i Sju år seinare er 23-åringen matros på heiltid. Tekst: Hilde Sander Meling MARIUS (23) MATROS Marius Iversen (23 år) Bur: Molde Stilling: matros på MF «Fannefjord» Sivilstatus: Singel Hobby: Bil, snowboard og randonee Tanken var å begynne på ei utdanning innan data og ingeniør, men etter å ha hatt sommarjobb på ein av båtane til Fjord1 var vegen kort til å verte matros på heiltid, fortel Marius Iversen. Men 23-åringen, som har teke både IKT-driftsfag og allmenn påbygging på vidaregåande skule og eit års utdanning innan økonomi på høgskulen i Molde, veit endå ikkje kva han skal verte når han vert stor. Han leiker med tanken om å gå på styrmannsskule eller verte noko innan petroleumsnæringa, men først skal han nyte matrosjobben han har. Fri halve året Som matros kan du vere tilsett på mindre ferjer, hurtigbåtar og større skip som seglar innan- og utanriks. Dei vanlegaste arbeidsoppgåvene er billetering, vedlikehald og vakthald på båten, lasting og lossing når båten ligg i hamn, å vere assistent på brua og å hjelpe til ved tilkomst og avgang. Eg trivst godt i jobben og har i tillegg mange fordelar på grunn av turnusen min. Eg har ei veke døgnvakt, ei veke med tolvtimarsvakter og to veker fri. Med andre ord har eg full stilling, men jobbar berre halve året. Det passar meg perfekt, seier Marius Iversen.

7 Bil og ski Turnusen gjer at han får dyrka dei tre hobbyane sine. Sommar som vinter er det bilkøyring som gjeld. I bilmiljøet har han mange kompisar, men dei treffest ikkje for å mekke og skru. Her møtest gutane rett og slett for å råne og Iversen stiller i sin nye Lexus is 220d. Når snøen legg seg i skibakkane rundt Molde, finn 23-åringen fram både snowboard og randoneeski. Ein heil dag i skibakken eller ein dagstur for å nå ein fjelltopp vert mykje enklare å få til når eg går turnus. Eg treng i alle fall ikkje ta omsyn til at ettermiddagane er korte i mørke vinterperiodar, fortel Marius Iversen. Eg ynskjer ikkje ein jobb der eg må arbeide kvar dag frå åtte til fire. MATROS Fakta om utdanninga Yrkesfagleg utdanning Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring er fireårig, der to av åra er i opplæring i bedrift: Vidaregåande trinn 1 (Vg1): teknikk og industriell produksjon eller elektrofag Vidaregåande trinn 2 (Vg2): maritime fag To år opplæring i bedrift: matrosfaget Deretter kan du ta ein toårig grad i nautikk ved ein teknisk fagskule. Etterpå må du ha seglingstid som kadett og ta nødvendige sertifikat for å verte styrmann. Etter- og videreutdanning Du kan utdanne deg vidare til styrmann (skipsførar) eller kystskipper dersom du har nok fartstid.

8 REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 Sjakktrekk Å bestemme seg for å verte maskinist er eit av dei beste sjakktrekka Mats Peter Henøen har gjort. Tekst: Hilde Sander Meling MATS Peter (33) MASKINSJEF Mats Peter Henøen (33 år) Bur: Molde Stilling: Maskinsjef på M/F «Moldefjord» Sivilstatus: Gift, eitt barn Hobby: Sykling og sjakk Livet som småbarnspappa, sjakkspelar og syklist lèt seg fint kombinere med turnusordninga om bord på Fjord1. Etter utdanninga har eg både arbeidd utanriks og om bord på lasteskip langs norskekysten, men nærleiken til heimen vart viktigare etter at eg fekk kone og barn, fortel Mats Peter Henøen. Sidan 2009 har han arbeidd som maskinsjef i Fjord1 dei siste to åra på M/F «Moldefjord». No har han berre knappe ti minutt mellom heimen og jobb. Fri Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehald av teknisk utstyr og maskinar om bord på skip og flyttbare riggar. Det er nok mykje mindre skruing på motoren enn dei fleste trur. Overvaking er vorten ein desto større del av yrket, fortel Henøen. Maskinsjefen har vekesturnus heile året gjennom, noko som betyr at han jobbar frå onsdag til onsdag ei veke, for så å ha fri neste. I tillegg har han fri kvar laurdag. Denne fridommen set eg stor pris på, og det å vere i nærleiken av familien. Eg har moglegheita til å vere my-

9 kje saman med son og kone, i tillegg har eg litt tid til å dyrke hobbyane mine, seier formannen i Molde sjakklubb. Lynrask Ein gong i veka pleier han å spele lynsjakk med andre klubbmedlemmer. Eg lærte sjakk då eg var liten, men det vart ikkje spelt så mykje. Sjakkspelinga tok eg opp igjen i 2006 då eg jobba utanriks. No ynskjer eg å satse og vere med både i konkurransar og å skape blest om sporten, fortel 33-åringen som vart nummer ein i Kristiansund GP turneringa (klasse B) i 2010 og nummer fire i lynsjakk-nm (klasse 4) i Neste mål er NM i klubblag på Fagernes hausten 2013, og det kan han nytte frivekene sine til å trene til. Fridommen turnusen gir meg, er gull verd. MASKINIST Fakta om utdanninga Yrkesfagleg utdanning Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring er fireårig, der to er i opplæring i bedrift: Vidaregåande trinn 1 (Vg1): elektrofag eller teknikk og industriell produksjon Vidaregåande trinn 2 (Vg2): maritime fag To års opplæring i bedrift: motormannfaget Deretter må du ta ein toårig grad i skipsteknisk drift ved en teknisk fagskule. Du må ta nødvendige sertifikat for å verte maskinist, andremaskinist og førstemaskinist.

10 REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 Maritime utdanningsvegar SKIPSOFFISER kaptein/maskinsjef KADETT 2-årig maritim fagskole Modulbasert Maritim høgskule 3 år bachelor nautikk/maskin Matros eller motormann 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høgskuleutdanning Fagbrev Vg3 Lærling 2 års lærekontrakt matros eller motormann Opplæringskontor 3-årig studieførebuande utdanningsprogram med 2MX og 2FY Vg2 maritim fag Vg1 TIP/elektrofag 10-årig grunnskule

11

12

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 4. - februar 2010 Eit spark i røvi... Meir side 3 Omveg til prosessfaget Meir side 4 Vil ha ny skilting framover Meir side 7 DETTE ER PRO Y-vegen funkar E Elkem Bremanger

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Muligheiter innen. Skipper. kokken. Fiskaren. Fabrikksjef. Trålbas. Maskinist. Bestmann

Muligheiter innen. Skipper. kokken. Fiskaren. Fabrikksjef. Trålbas. Maskinist. Bestmann Muligheiter innen Skipper kokken Fiskaren Fabrikksjef Trålbas Maskinist Bestmann Fiskaryrket er eit av dei best betalte praktiske yrke i Norge Fiske og fangst har lange tradisjonar i Norge. Ein langstrakt

Detaljer

utdanning Vegen til meisterkokk Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Jørn valde kulturfag i Volda Side 14

utdanning Vegen til meisterkokk Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Jørn valde kulturfag i Volda Side 14 utdanning Størst i Nordfjord Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Vegen til meisterkokk For ein del unge er drømmejobben å bli kjøkkensjef på ein kjend restaurant. Vegen mot å oppfylle draumen

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv?

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv? VERB 1 Strek under verba i teksta. Familien står opp klokka sju. Luisa bruker lang tid på badet. Først dusjar ho og vaskar håret. Så tørkar ho seg, føner håret og sminkar seg. Leo må alltid vente. Klokka

Detaljer

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Verdivalet Rimelege bustader, nærleik til familien, rom plass og nettverk gjorde at familien Berget slo rot på Åheim Side 6-7 EIN GRUNN TIL Å SMILE

Detaljer

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSEAVISA 2011 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSA 2011 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 3. februar

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2010

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2010 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2010 Pølsemaker, pølsemaker... Side 2 Bagasjen full av Vanylven Side 7 Oddfrid Vereide, 51 år Tenkjer du på om du velger lokal mat når du handlar i kvardagen?

Detaljer

Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009

Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Vi bles nytt liv i turlaget Vi har mykje flott turterreng i distriktet vårt, perler som ligg og ventar. Ikkje alle av oss er like godt kjende i distriktet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Juli 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Juli 2009 Siem Dorado - Største utrustningsjobben til no ved Myklebust Verft Den 14. juni gjekk byggnr. 326 Siem Dorado frå Myklebust Verft. Skroget

Detaljer