Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser"

Transkript

1 Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker 0,5% 4. Annet 0,5% 2. Hva slags grunnkurs tar du/har du tatt på videregående skole? 2a. Grunnkurs: 1. Mekaniske fag 68% 2. Elektrofag 30% 3. Annet 2% Total 100% 2b. Videregående kurs: 1. Skipstekniske fag 47% 2. Sjøfartsfag 51% 3. Elektrofag 1% 4. Annet 1% 3a. I din tid som lærling, hvor var din læreplass? 1. Innenriks sjøfart GÅ TIL 3B 32% 2. Utenriks sjøfart GÅ TIL 3B 67% 3. Lærling innenfor annen maritim virksomhet 1% 4. Lærling utenfor maritim virksomhet 1

2 Spørsmål 3b besvares kun dersom du har krysset av ved innenriks eller utenriks sjøfart i spørsmål 3a. 3b. Spesifiser (flere kryss mulig): 1. Utenriks tank, bulk, gass og lignende 36% 2. Utenriks cruise, passasjerferger 9% 3. Nordsjøen supply, ankerhåndtering 19% 4. Nordsjøen bøyelast, lasteskip, container og lignende 19% 5. Innenriks kystfart, ferge 18% 6. Innenriks servicefartøyer (slepebåter, kystverket og lignende) 6% 7. Fiskeri tråler, snurp 2% 8. Annet 8% 4. I din tid som lærling, skiftet du noen gang: 4a. Rederi? 1. Ja, en gang 13% 2. Ja, flere ganger 1% 3. Nei 86% 4b. Skip? 1. Ja, en gang 30% 2. Ja, flere ganger 39% 3. Nei 31% 5. Hva slags utdanning tar du eller har du tatt (sett kryss ved høyeste utdanning)? 1. Teknisk fagskole, maritime fag 76% 2. Teknisk fagskole, annet 2% 3. Høgskole/universitet, maritime fag 1% 4. Høgskole/universitet, annet 3% 5. Annet 18% 2

3 6. Hva er din hovedbeskjeftigelse i dag? 1. I utdanning GÅ TIL 9 41% 2. I arbeid 45% 3. Arbeidssøkende GÅ TIL 9 9% 4. Annet GÅ TIL 9 5% 7. Dersom du er i arbeid, hvor jobber du nå? 1. Innenriks sjøfart GÅ TIL 7B 24% 2. Utenriks sjøfart GÅ TIL 7B 42% 3. Arbeid innenfor annen maritim virksomhet 6% 4. Arbeid utenfor maritim virksomhet a. Offentlig sektor 2% b. Privat tjenesteyting 7% c. Industri 11% d. Annet 8% Spørsmål 7b besvares kun dersom du har krysset av ved innenriks eller utenriks sjøfart i spørsmål 7a 7b. Spesifiser (flere kryss mulig): 1. Utenriks tank, bulk, gass og lignende 18% 2. Utenriks cruise, passasjerferger 14% 3. Nordsjøen supply, ankerhåndtering 18% 4. Nordsjøen bøyelast, lasteskip, container og lignende 12% 5. Innenriks kystfart, ferge 18% 6. Innenriks servicefartøyer (slepebåter, kystverket og lignende) 5% 7. Fiskeri tråler, snurp 6% 8. Annet 9% 3

4 8. Dersom du har jobb innenfor maritim virksomhet, hvilken stilling har du nå (flere kryss mulig)? 1. Skipsfører 1% 2. Styrmann 13% 3. Maskinsjef 1% 4. Maskinist 14% 5. Matros 25% 6. Motormann 12% 7. Skipselektriker 0,5% 8. Kokk 1% 9. Servitør 0,5% 10. Annet innenfor maritim virksomhet 8% 9. Hvilket av følgende 5 forhold har hatt størst betydning for ditt valg av nåværende yrke/utdanning? 1. Det gir gode lønnsutsikter 9% 2. Det gir en trygg arbeidsplass 4% 3. Det gir mange jobbalternativer på arbeidsmarkedet 13% 4. Det gir muligheter for arbeid nær hjemstedet 5% 5. Interesse for faget/yrket 58% 6. Ikke sikker 11% 10. Er det noen i din familie eller nære omgangskrets som har bakgrunn fra sjømannsyrket (flere svar mulig)? 1. Foreldre, søsken 37% 2. Øvrig familie 42% 3. Nær omgangskrets 24% 4. Nei, ingen 20% 4

5 11. Hvilken betydning hadde råd fra andre i forbindelse med ditt valg av yrke/utdanning? 11a. Råd fra foreldre 1. Stor betydning 7% 2. Noe betydning 25% 3. Mindre betydning 28% 4. Ingen betydning 37% 5. Ikke sikker 3% 11b. Råd fra søsken, besteforeldre, andre i familien 1. Stor betydning 4% 2. Noe betydning 16% 3. Mindre betydning 28% 4. Ingen betydning 49% 5. Ikke sikker 3% 11c. Råd fra venner 1. Stor betydning 3% 2. Noe betydning 18% 3. Mindre betydning 29% 4. Ingen betydning 47% 5. Ikke sikker 3% 11d. Råd fra skoleverket (lærere, rådgivere) 1. Stor betydning 4% 2. Noe betydning 19% 3. Mindre betydning 23% 4. Ingen betydning 51% 5. Ikke sikker 3% 5

6 11e. Råd fra lokale rederier/sjøfartsorganisasjoner 1. Stor betydning 6% 2. Noe betydning 24% 3. Mindre betydning 19% 4. Ingen betydning 48% 5. Ikke sikker 3% 11f. Råd fra maritime opplæringskontorer (gjennom skolebesøk, utdanningsmesser, brosjyrer og lignende) 1. Stor betydning 10% 2. Noe betydning 30% 3. Mindre betydning 21% 4. Ingen betydning 36% 5. Ikke sikker 3% Tilfredshet med videregående utdanning i maritime fag 12. Hvor godt eller dårlig synes du de følgende påstandene stemmer med dine erfaringer med utdanning i maritime fag - på en skala fra 1 til 5, der 1 er lik stemmer ikke og 5 er lik stemmer svært godt? 12a. Opplæringen i skolefagene oppleves som en nyttig og viktig del av min fagutdanning 1. Stemmer ikke 4% 2. 16% 3. 40% 4. 28% 5. Stemmer svært godt 12% 6

7 12b. Det var for mye teori i opplæringen som foregikk på skolen 1. Stemmer ikke 6% 2. 16% 3. 28% 4. 26% 5. Stemmer svært godt 24% 12c. Skolefagene gjorde meg lite forberedt på det å være lærling i bedrift 1. Stemmer ikke 10% 2. 21% 3. 28% 4. 27% 5. Stemmer svært godt 14% 12d. Jeg lærte mye om yrket som lærling i bedrift 1. Stemmer ikke 3% 2. 3% 3. 7% 4. 22% 5. Stemmer svært godt 65% 12e. Jeg har i ettertid hatt lite nytte av det jeg lærte som lærling i bedrift 1. Stemmer ikke 56% 2. 20% 3. 10% 4. 7% 5. Stemmer svært godt 7% 7

8 12f. Jeg ble tildelt for lite oppgaver under opplæringen som foregikk i bedriften 1. Stemmer ikke 37% 2. 23% 3. 19% 4. 14% 5. Stemmer svært godt 7% 12g. Jeg ble godt behandlet av mine nærmeste overordnede i bedriften hvor jeg var lærling 1. Stemmer ikke 4% 2. 5% 3. 10% 4. 27% 5. Stemmer svært godt 54% 12h. Jeg hadde gode arbeidskamerater i bedriften hvor jeg var lærling 1. Stemmer ikke 3% 2. 4% 3. 10% 4. 28% 5. Stemmer svært godt 55% 12i. Mine erfaringer med fagutdanningen er stort sett positive og i tråd med mine forventninger 1. Stemmer ikke 5% 2. 9% 3. 27% 4. 39% 5. Stemmer svært godt 20% 8

9 13. Vil du anbefale fagutdanningen som du har tatt overfor andre? 1. Ja 50% 2. Nei 23% 3. Ikke sikker 27% Vurdering av maritim utdanning og yrke 14. En del avbryter den maritime fagutdanningen. Sett kryss ved de 2 forholdene som du mener er de viktigste årsakene til dette (sett to kryss): 1. Eleven er misfornøyd med opplæringen som foregår på skolen 21% 2. Eleven/lærlingen er usikker på om han/hun har valgt rett utdanning 65% 3. Lærlingen er misfornøyd med opplæringen som foregår i bedriften 16% 4. Lærlingen mistrives sosialt på læreplassen 30% 5. Eleven/lærlingen vurderer framtidsutsiktene for næringen som usikre 57% 15. I din fagutdanning, avbrøt du eller vurderte du noen gang å avbryte utdanningen underveis? 1. Ja, jeg avbrøt utdanningen underveis 9% 2. Ja, jeg vurderte å avbryte utdanningen underveis 23% 3. Nei 68% 16. Om 5 år fra nå, tror du at du vil jobbe til sjøs? 1. Ja GÅ TIL 18 68% 2. Nei GÅ TIL 17 32% 9

10 17. Hvor stor betydning har følgende forhold for at du ikke tror du kommer til å jobbe til sjøs? Vurder betydningen av de ulike forholdene langs en skala fra 1 til 5, der 1 er lik ingen betydning og 5 er lik svært stor betydning. 17a. Lønna er for dårlig 1. Ingen betydning 28% 2. 19% 3. 25% 4. 16% 5. Svært stor betydning 12% 17b. Arbeidet er for hardt og tøft 1. Ingen betydning 43% 2. 30% 3. 20% 4. 5% 5. Svært stor betydning 2% 17c. Arbeidet medfører lange perioder borte fra familie og venner 1. Ingen betydning 6% 2. 9% 3. 15% 4. 25% 5. Svært stor betydning 45% 17d. Arbeidet innebærer for lange arbeidsdager 1. Ingen betydning 33% 2. 34% 3. 19% 4. 9% 5. Svært stor betydning 5% 10

11 17e. Arbeidet gir begrensede karrieremuligheter 1. Ingen betydning 21% 2. 23% 3. 28% 4. 13% 5. Svært stor betydning 15% 18. Vi har listet opp en rekke forhold og vi vil gjerne vite hvilke 2 forhold som du mener er viktigst for at sjøfarten skal sikre seg nok sjøfolk også i framtida (sett to kryss): 1. Bedre lønnsbetingelser for sjøfolk 49% 2. Øke utdanningskapasiteten til sjøfolk 9% 3. Sørge for tryggere arbeidsplasser 65% 4. Bedre informasjon om maritime yrker og utdanning 15% 5. Bedre samarbeid mellom skole og næringsliv 25% 6. Legge større vekt på sikkerhet til sjøs 2% 7. Gi bedre karrieremuligheter innad i næringen 22% Bakgrunnsspørsmål 19. Når er du født? 20. Hva er din sivilstatus? Er du: 1. Gift/samboer 31% 2. Skilt 0% 3. Enslig 69% 11

12 21. Hvor er du bosatt? 1. Østfold 2% 2. Akershus 2% 3. Oslo 1% 4. Hedmark 1% 5. Oppland 1% 6. Buskerud 1% 7. Vestfold 5% 8. Telemark 3% 9. Aust-Agder 5% 10. Vest-Agder 5% 11. Rogaland 16% 12. Hordaland 21% 14. Sogn og fjordane 17% 15. Møre og Romsdal 5% 16. Sør-Trøndelag 1% 17. Nord-Trøndelag 6% 18. Nordland 7% 19. Troms 1% 20. Finnmark 0% 22. Er du bosatt i bykommune eller landkommune? 1. Bykommune 48% 2. Landkommune 52% 23. Har du egne hjemmeboende barn (i din husstand), eventuelt hvor mange? 1. 1 barn 6% 2. 2 barn 2% 3. 3 eller flere barn 0% 4. Ingen 92% 24. Hvordan er karakterene dine fra videregående (gjennomsnitt VK1)? % ,9 36% 3. Under 3 2% 12

13 25. Er du medlem i en arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon? 26. Kjønn: Takk for hjelpen! 1. Norsk Sjømannsforbund 22% 2. Norsk Maskinistforbund 12% 3. Norske Sjøoffisers forbund 11% 4. Annen arbeidstaker- eller yrkesorganisasjon 12% 5. Nei 43% 1. Mann 96% 2. Kvinne 4% 13

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Fafo-notat 2003:15 1 Fafo 2003 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...5 1 Dra til sjøs om lærlinger

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen RAPPORT MA 10/06 Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Øyvind Herse, Margareth Kjerstad, Geir Tangen Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen 1 Forfatter/Møreforsking Marin Forskriftene i åndsverkloven

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ble etablert 23. oktober 2003 etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet. Rederier som er omfattet av nettolønnsordningene skal innbetale et

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0 SD3-2 009 0 ID-NUMMER Kjære student! Sosialarbeiderstudenter StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. StudData blir gjennomført ved ni høgskoler og omfatter

Detaljer