ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune"

Transkript

1 ESA 8.0 Rutiner for saksbehandlere Sande kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Huskeliste for saksbehandlere Mottatt post 1.2. E-post 1.3. Saker 1.4. Egenproduserte dokumenter 1.5. Statuskoder 2. Lederoppgaver 6 3. Hvilke dokumenter skal registreres og lagres i ESA Skriveregler Ansvarsfordeling ESA Kontrakter/avtaler/anbud..16

3 1. Huskeliste for saksbehandlere - ESA8 1.1 MOTTATT POST Mottatt post skal Besvares, Avskrives eller Fordeles til rett saksbehandler Når du mottar post skal du vurdere Ligger dokumentet i riktig sak? Er tittel dekkende og søkbar? Er andre registrerte opplysninger korrekte? Vurder om det er behov for å unnta fra offentlighet Vurder skjerming Dersom saksbehandler mottar sakspost som ikke har vært gjennom dokumentsenteret (arkivet) rutiner for journalføring og skanning, er saksbehandler selv ansvarlig for umiddelbart å levere posten til journalføring. Det er ikke anledning til å begynne saksbehandling (dvs. registrere og påbegynne produksjon av utgående dokument) på post som ikke er registrert i journalen. Besvare Svarbrev opprettes ved å velge: Lag svar I journalposten - følg skriveregler for ESA8 (se eget kapittel) Sjekk om sakstypen har standard titler Vurder alltid offentlighet og skjerming Avskrive Alle mottatte dokumenter må avskrives for ikke å bli stående som restanse hos deg. Et mottatt dokument som ikke skal besvares: Velg avskrives med kode. Et mottatt dokument hvor du har valgt Lag svar : Avskrives når dokumentfilen lagres ved å velge Ferdig, ekspederes av saksbehandler og sendes arkivet for arkivering. Et mottatt dokument hvor svaret ikke er koblet til dokumentet: Velg avskrives med kode. Legg til all nødvendig dokumentasjon i saken All dokumentasjon om en sak skal samles. E-post, nødvendig dokumentasjon på serverstasjoner osv. skal lagres i saksmappen i ESA8. Ved lagring av e-post: Avsender skal være navn på firma eller privatperson. Aldri e-postadressen. Se spesielt på tittelen på journalposten og endre hvis behov (se skriveregler) Les dokumentet Dokumentasjon i ESA8 (eget kapittel) 1.2 E-post Saksbehandler er ansvarlig for vurdering og eventuell registrering av e-post som kommer direkte til han/henne. Saksbehandler må selv vurdere om den mottatte e-posten er å anse som sakspost for kommunen. Dersom e-posten er sakspost, registrerer saksbehandler denne i ESA. Fremgangsmåten for denne rutinen finnes i brukerveiledningen (arkiv plug-in).

4 Arkivtjenesten står for den endelige journalføringen (sette journalstatus til J) Dersom saksbehandler er i tvil om hvordan en inngående e-post skal registreres, skal arkivtjenesten kontaktes for bistand. 1.3 SAKER Opprettelse av ny sak Sjekk alltid: Tilhører ditt nye dokument en sak som allerede eksisterer? Er du usikker på hvordan du skal organisere denne type dokumenter i saker, tar du kontakt med Dokumentsenteret Lag dekkende tittel for hele saksforløpet. Ferdigbehandlet Når alle dokumenter er ferdigstilt eller avskrevet og du ikke forventer umiddelbar ny saksbehandling i saken kan den avsluttes. Det markeres ved å endre status til: Saken er ferdigbehandlet, kan avsluttes. (F) Melding sendes automatisk til Dokumentsenteret (arkivet) som avslutter saken. Dokumentsenteret kan åpne disse saksmappene ved behov. Hensikt Status på dine saker i ESA stemmer med din reelle arbeidssituasjon. 1.4 EGENPRODUSERTE DOKUMENTER Egenproduserte dokumenter (utgående, notater) som ikke er svar på mottatte dokumenter Følg skriveregler for ESA8 Vurder offentlighet Dokumentfil må låses for redigering Når dokumentet skal ekspederes: Ha dokumentfilen åpen mens du skriver ut. Hvis det ikke skal gjøres flere endringer, velges: Ferdig, ekspederes av saksbehandler og sendes arkivet for arkivering. Hensikt Egenproduserte dokumenter som ligger lagret i ESA er dokumentasjon/bevis på hva som er sendt ut fra kommunen. Det loggføres når dokumentfilen blir låst - endrer status til Ferdig og ekspedert. Gjøres dette dager etter utsendelse, synker dokumentasjonsverdien.

5 1.5 STATUSKODER R reservert. Journalpost ligger under arbeid hos saksbehandler. Dokument/er kan leses av leder og evt. medavsendere. G godkjent av leder. Oppgave hos saksbehandler om at journalpost er godkjent. E ekspedert. Saksbehandler eller utsender har sendt ut dokumentene i journalposten til mottaker (eksterne/interne). J journalført av arkivar. Journalposten er kontrollert av arkivar og evt. kommet på postjournalen til fylkeskommunen. M midlertidig journalført av arkivar. Journalposten er ikke ferdig kontrollert. S midlertidig journalført av saksbehandler. Journalposten er ikke ferdig kontrollert av arkivar U utgår. Journalposten er slettet av arkivar.

6 2. LEDEROPPGAVER (tillegg til vanlige saksbehandler oppgaver) Godkjenning Saksfremlegg som er sendt deg som leder for godkjenning Andre dokumenter som skal godkjennes av leder (lagt inn i saksgang) Oppfølging av saksbehandlingen i avdelingen Fremdrift i saksbehandlingen for å sikre at ESA er så à jour som mulig. Forfallsfrister Restanse hvilke innkomne saker/dokumenter er ikke besvart? Oversikten over enhetens/avdelingen oppgaver finner du under min enhets oppgaver på forsiden når du åpner ESA 8 Stedfortrederfunksjonen

7 3. Hvilken dokumentasjon skal registreres og lagres i ESA 8 All saksbehandling skal kunne dokumenteres! All dokumentasjon som ikke registreres i andre fagsystemer, skal registreres i ESA 8 Dokumentasjon som skal registreres er saksdokumenter (uavhengig av hvilket format det er produsert i) med dokumentasjonsverdi som viser/begrunner nødvendig grunnlag og beslutning i saksbehandlingen Definisjon på saksbehandling: Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern problemstilling og utarbeidelse av det nødvendige grunnlag for en beslutning eller et vedtak. Definisjon på saksdokument: Et dokument som Sande har mottatt eller opprettet selv (regnes som opprettet når det er sendt til mottaker eller er ferdigstilt) og som gjelder ansvarsområdet til Sande. Holdes utenfor ESA: Masseprodusert og allment tilgjengelig materiale (Reklame, årsrapporter fra andre, kursinvitasjoner, sakspapirer i andres offentlige utvalg, etc.) Kan lagres som Y-dokument ved behov for å ha det elektronisk tilgjengelig i saken. Lovgrunnlag for dokumentasjon av saksbehandling: Forvaltningsloven gir saksbehandlingsregler og Arkivloven gir regler om hva Sande kommune har plikt til å journalføre, arkivere (registreres og lagres) og arkivbegrense. Loven gir også krav til type system og rutiner ved bruk av elektronisk arkiv. Offentleglova gir plikt til å følge arkivlovens regler om journalføring, samt en plikt til å gjøre offentlig journal tilgjengelig.

8 Saksdokumenter på forskjellig type format Papirdokumenter Saksbehandler Dokumentsenteret Veiledning Leveres dokumentsenteret Ved ny sak: Send til Dokumentsenteret med melding om hvilken sak dokumentet skal knyttes til. Skanner mottatte dokumenter og knytter til sak. Veiledning for saksbehandler Veiledning for Dokumentsenteret E-post Saksbehandler knytter e-post med evt. filvedlegg til rette sak. Endelig journalføring (kvalitetssikring) og setter journalstatus til J Arkiv-plugin SMS Sender som e-post til seg selv og knytter til riktig sak. Endelig journalføring (kvalitetssikring) og setter journalstatus til J Veiledning for saksbehandlere. Arkiv plug-in Sosiale medier Dokumenteres i notat, evt. som skjermdump lagret i et notat. Dokumentfil knyttes til riktig sak. Veiledning for saksbehandlere.

9 Type dokumenter Mottatte I Mottatt fra ekstern virksomhet eller person. Dokumenter fra ansatte vedr sitt eget ansettelsesforhold, regnes som ekstern. Kommunale enheter som er eksterne: Kontrollutvalget Klagenemnd Kommunerevisjon Kommunale foretak Særlovsorgan (som eldreråd) Sendt ut U Sendt til ekstern virksomhet eller person. Dokumenter til ansatte vedr deres ansettelsesforhold, regnes som ekstern. (Samme kommunale enheter som nevnt over) Interne dokumenter (mellom etater og avd. i Sande kommune) N Når det kreves svar tilbake, velges mal for N Sjekk ut her hva som ble sagt om interne notater Interne dokumenter (mellom X For ren informasjon til andre interne enheter etater og avd. i Sande kommune) kjekt å ha Y Kun kjekt å ha dokumenter for å ha dokumentene lett tilgjengelig i saken. Hvis dokumentet har en dokumentasjonsverdi, SKAL andre dokumenttyper brukes. Skal vi ha denne (Y-dokumenter blir automatisk "vasket ut"/fjernet fra saken når arkivdelen avsluttes, og skal bare brukes til ikke-arkivverdige dokumenter. De er å regne som merknadsdokumenter, og kommer heller ikke med på offentlig journal. ) Maler til spesielle sakstyper/saksgang Etatene vil være med på å utarbeide disse malene og informerer saksbehandlerne om bruk av dem.

10 4. Skriveregler for tittelfeltene i ESA Hensikten med skriveregler for registrering av saker og dokumenter er: Kunne søke opp av saker og dokumenter Kunne stole på søkeresultatene ESA skal være en informasjonskilde for alle i Sande kommune. Også de som ikke har inngående kjennskap til saksområdet skal kunne søke frem saker og dokumenter. Offentlig journal skal gi en konkret beskrivelse av innholdet i saker og dokumentet. Behov for rapporter og statistikker: Mer enhetlig bruk av saks- og dokumenttitler. Lette oppfølging av saksbehandlingen Sakstittelen Meningsbærende innhold som dekker hele saksforholdet (alle dokumenter i saken). Skill den ene saken fra alle andre saker - Ingen sakstitler skal være helt identiske Skal inneholde relevante søkeord Ajourfør sakstittelen etter hvert som saken utvikler seg Likeartede saker skal ha likelydende tekst. Individualiserende opplysninger føyes til. Sakstitler skal ikke ufarliggjøres for å unngå innsynskrav, men opplysninger unntatt offentlighet kan skjermes. Kommenterer Overskriften på brev/notater trenger ikke skrives inn ordrett hverken som sakstittel eller i journalpostens innholdsfelt. Legg til helt spesifikke opplysninger hvis det er en sakstype det mange av. Årstall, person, gnr bnr, bedrifter etc Legg til søkeord som kan lette gjenfinning En sak kan bli mer omfattende eller endre retning. Dette skal sakstittelen fange opp. SE OVERSIKT OVER SAKSTYPER med egne skriveregler Man skal så langt det er mulig unngå å unnta en sak. (Se journalpost-innhold ) Kan være nødvendig i enkelte personsaker For personmapper Se OVERSIKT OVER SAKSTYPER

11 Journalpost - innhold Meningsbærende innhold som skal beskrive dokumentets innhold Normalt ikke identisk med sakstittelen Skill den ene dokumentet fra det andre - Ingen innholdsbeskrivelser i saken skal være helt identiske Bruk søkbare ord Overskriften på brev/notater trenger ikke skrives inn ordrett hverken som sakstittel eller i dokumenttittel Legg til helt spesifikke opplysninger som: Vurdering, klage, etc Bruk tittel som utgangspunkt og legg til relevante søkeord som kan lette gjenfinning Teksten i innhold skal ikke ufarliggjøres for å unngå innsynskrav, men opplysninger unntatt offentlighet kan skjermes. Ved skjerming må resterende tekst være meningsfylt uten å røpe taushetsbelagte opplysninger eller andre forhold som vurderes unntatt offentlighet. Likeartede saker kan ha regler for likelydende tekst i journalpost. Individualiserende opplysninger føyes til. For personmapper Velg hjemmel for gradering og merk av hvilke felt som skal skjermes. Velg grad av skjerming: Ingen haker (kun dokumentfil låses) Innhold linje 2 (også adressat) Merknad Skjerm alle - omfatter: Adressater/parter i sak/ journalpost linje 2/sakstittel linje 2, merknad og objektkode. SE OVERSIKT OVER SAKSTYPER med egne skriveregler Se OVERSIKT OVER SAKSTYPER Dokumenttittel (filnavn) Hoveddokument: Journalpostinnhold og dokumenttittel vil som hovedregel være likt. Alle målformer tillatt her. Vedlegg: Gi filene meningsbærende navn. Legg eventuelt til nødvendig informasjon som: Vedlegg 1 Offentlig versjon (ved skanning av sladdet versjon)... Språkform For å sikre søkbarhet vil Sande kommune bruke: Bokmål brukes i sakstittel og i innholdsfeltet i journalpost på 1. tittellinje. Uansett språket i brevene. Originaltittel: Når dokumentet er skrevet på nynorsk eller annet språk, skrives originaltittelen på 2. linje (Dokumentsenterets oppgave)

12 Egennavn (f.eks. navn på organisasjoner) og titler på rapporter, prosjekter o.l. skrives på originalspråket men noen søkeord bør i tillegg skrives på norsk.

13 5. Ansvarsfordeling ESA8 saksbehandler /leder /Dokumentsenteret Oppgave Når Ansvarlig Poståpning / e-post Daglig Dokumentsenteret Som hovedregel åpnes all post. Også personlig adressert papirpost (post med ansattes navn foran navn på arbeidssted). Saksbehandlere som ikke ønsker dette, tar kontakt med Dokumentsenteret. Registrering og skanning av inngående post og e- post Daglig Arkivbegrensning utføres. Stempling med dagens dato. Dokumentsenteret Hva skal registreres i ESA: Se Dokumentasjon av saksbehandling i ESA og Saksoversikt Registrering i ESA: Velg gammel sak/ ny sak Fordele til saksbehandler eller avdeling Finn arkivkode Følg skriveregler Legg til evt. tilgangsgruppe Vurder skjerming Fordeling i ESA Fortløpende Dokumentsenteret Leder, evt. Stedfortreder Dokumentsenteret så langt de kan. Leder, evt. stedfortreder fordeler post til saksbehandler der det ikke er tildelt direkte fra Dokumentsenteret. Ved lengre fravær må Dokumentsenteret informeres i e-post. E-post sendt direkte til saksbehandler Fortløpende Saksbehandler Saksdokumenter registreres i ESA på riktig sak Skriveregler følges Avsender skal aldri være e-postadresse, men navn på firma eller privatperson. (Evt ny sak opprettes av Dokumentsenteret)

14 Utgående e-post fra saksbehandler Ekspedering av dokumenter Fortløpende Saksbehandler Fortløpende Saksbehandler Saksdokumenter registreres i ESA på riktig sak. Mottaker skal være navn på firma eller privatperson, aldri e-postadresse. Dokumentfil må låses for redigering når det ekspederes til mottaker. Når dokumentet skal ekspederes: Ha dokumentfilen åpen mens du skriver ut. Hvis det ikke skal gjøres flere endringer, velges: Ferdig, ekspederes av sbh og sendes arkivet for arkivering. (Dokumentsenteret kan åpne for redigering ved behov) Hensikt: Egenproduserte dokumenter som ligger lagret i ESA er dokumentasjon/bevis på hva som er sendt ut fra kommunen. Det loggføres når dokumentfilen blir låst - endrer status til Ferdig og ekspedert. Gjøres dette dager etter utsendelse, synker dokumentasjonsverdien. Ferdigbehandlet sak Fortløpende Saksbehandler Når alle dokumenter er ferdigstilt eller avskrevet og du ikke forventer umiddelbar ny saksbehandling i saken kan du avslutte den. Det markeres ved å endre status til: Saken er ferdigbehandlet, kan avsluttes. (F) Melding sendes automatisk til Dokumentsenteret. Dokumentsenteret kan åpne disse ved behov. Hensikt: Status på dine saker i ESA stemmer med din reelle arbeidssituasjon. Ferdigbehandlet sak Daglig Dokumentsenteret Mottar melding om avsluttede saker (status F). Status endres til (A) Avsluttet. Kvalitetskontroll av journalpost med dokumentfiler med status (E) Daglig Dokumentsenteret Sjekker journalopplysninger og tilgang og endrer status til J Korrektur Skriveregler

15 Kvalitetskontroll av journalpost med dokumenter med status (S) Oppfølging av dokumentfiler med status R Lese korrektur offentlig journal Publisere offentlig Daglig Daglig Daglig Gradering Skjerming Vil komme med på offentlig journal Dokumentsenteret Sjekker journalopplysninger og tilgang og endrer status til J Vil komme med på offentlig journal Dokumentseneret søker opp og avklarer med saksbehandler Dokumentsenteret Dagens første oppgave. En ekstra sjekk på skjerming av nødvendige opplysninger Dokumentsenteret Kl 12:00 dagen etter journalføring. journal Restanseoppfølging Fortløpende Leder Følger opp forfallsfrister og restanser i avdelingen. Mottatte dokumenter som er besvart, må avskrives. Jo mer ajourført dette er, jo mer reell oversikt vil kommunen få over saksbehandlingen. Lederansvar å sikre at saksbehandlere selv avskriver de inngående dokumentene de er tildelt ansvar for. Restanseoppfølging Månedlig Dokumentsenteret Hensikt: Sikre at avskriving av mottatte dokumenter blir gjennomført. Lederne vil motta rapport fra Dokumentsenteret. Også etatslederne. Restanseoppfølging Fortløpende Saksbehandler Avskriver fortløpende mottatte brev som de besvarer. Politiske saker Møtesekretærer Setter opp saksliste, sakspapirer, prosessen til politikere, publiserer, møteprotokoller, melding om vedtak, samlet saksfremlegg, lukke møter etc.

16 6. KONTRAKTER/ AVTALER OG ANBUD LAGRING OG OPPBEVARING Formål Ivareta alle avtaler/kontrakter/tinglyste dokumenter elektronisk i ESA, og at original på papir oppbevares i de tilfeller der dette er nødvendig. Omfang Gjelder alle avtaler/kontrakter/tinglyste dokumenter som av juridiske årsaker skal oppbevares på papir i avtaleperioden. Dette gjelder avtalene/kontrakter om kjøp, salg eiendomsrett Herunder avtaler/kontrakter: med minst to signaturer hvor en av avtalepartene er ekstern, tinglyste avtaler som kommunen har inngått samt skjøter og garantier Unntak: Avtaler/kontrakter som gjelder kun en kort periode (inntil 3 mnd skannede dokumenter bunkelegges i 3 mnd før makulering), disse skal kun ligge elektronisk i ESA, papirversjon oppbevares ikke. Bakgrunn Avtaler/kontrakter/tinglyste dokumenter skal registreres, skannes og arkiveres i ESA, samt at signert utgave arkiveres manuelt. Det skal gå klart fram i ESA hvor originalen befinner seg. Oppfølging av inngåtte avtaler/kontrakter og tinglyste dokumenter ivaretas i arkivsaken, og det kan settes opp automatisk varsling av tidsfrister for denne type oppfølging. Arkivsaken kan avsluttes når saksbehandlingen i forbindelse med inngåtte avtaler/kontrakter og tinglyste dokumenter er ferdigstilt. Spesielt for elektroniske arkivdeler I elektroniske arkivdeler må det etableres et vedleggsarkiv for de signerte papirversjoner. Når avtale-/kontraktsperioden er slutt skal originalene tas ut av vedleggsarkivet. Skjøter, tinglyste dokumenter og garantier returneres til enhet/oppdragsgiver når avtaleperioden er utløpt og disse ikke lenger er aktuelle.

17 Ansvar Enhet: - Oversende original underskrevet avtale/kontrakt (på papir) til Dokumentsenteret for skanning, journalføring og arkivering. Det skal gis beskjed om saksnummer dersom dette eksisterer. - Oppfølging av kontrakt/avtale i avtaleperioden. - Forsvarlig oppbevaring av de inngåtte avtaler/kontrakter og tinglyste dokumenter som enheten ønsker å ha lokalisert på enhet. Dokumentsenteret: - Skanne, journalføre og arkivere kontrakter/avtaler i henhold til arbeidsbeskrivelse - Oppgi i ESA hvilken enhet som har fått tilsendt original avtale/kontrakt/tinglyste dokument der dette er aktuelt. - Holde oversikt over hvordan inngåtte avtaler/kontrakter og tinglyste dokumenter er oppbevart i papir ute i enhetene dersom dette er aktuelt. Arbeidsbeskrivelse - Dokumentsenteret Avtale/kontrakt/tinglyste dokument registreres i riktig sak uavhengig hvilken arkivdel saken tilhører. Avtalen/kontrakten/ det tinglyste dokument skal ligge som egen journalpost eller som vedlegg til en journalpost. Som dokumentkategori velges AVTALE Som lokasjon velges den enhet som den originale avtalen er sendt til dersom avtale/kontrakt/tinglyste dokument ønskes oppbevart på enhet, hvis ikke oppgis Dokumentsenterets enhetskode som lokasjon. Vedleggsarkiv Avtalen/kontrakten/ det tinglyste dokument arkivlegges i papir etter saksnummer(som hovedregel), i eget vedleggsarkiv tilhørende den aktuelle arkivdelen. Anbud: Når anbudene mottas tas det kopi av konvolutten som registreres i ESA av dokumentsenteret. Det opprettes ny sak dersom det ikke er gjort av saksbehandler. Tilbudet til de som får kontrakten/rammeavtalen blir registrert i ESA sammen med protokollen. De andre tilbudene/anbudene blir tatt vare på i 2 år før de makuleres. Når avtalen er signert blir tilbudet offentliggjort og går ut på postlisten.

18 Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Innledning Arkiv er en viktig del av kommunal forvaltning. Arkivene skal dokumentere kommunens saksbehandling, og således være etterprøvbare både i samtid og ettertid. I tillegg dokumenterer kommunale arkiver innbyggernes historie i forhold til rettigheter og plikter knyttet til kommunal tjenesteyting. For mange vil arkivene fra barnehagene være den første omfattende dokumentasjonen av egen historie. Av hensyn til de yngste innbyggerne er det derfor svært viktig at arkivdanningen i barnehagesektoren følger gode og sikre rutiner, slik at ikke historien går tapt. IKA Kongsberg har sammen med representanter fra våre eierkommuner utarbeidet en rutine for elektroniske saker vedrørende barnehagebarn (barnesaker). Denne presenteres her som et forslag og et utgangspunkt for hvordan kommunen kan ivareta sin dokumentasjon, både arkivfaglig og sikkerhetsmessig sett på best mulig måte. En forutsetning for å kunne få på plass gode rutiner, fullgode og helhetlige saker er en sentralisert arkivtjeneste. Prosjektgruppa understreker at denne retningslinjen kan tilpasses den enkelte kommune. Dette vil særlig gjelde sakstitler, dokumenttyper, unntak fra offentlighet og lignende. Hjemmel for behandling av personopplysninger I henhold til personopplysningsloven kan kommunen opprette personregistre for behandling av personopplysninger. Hjemmel og vilkår for å behandle personopplysninger er iht. 8: Personopplysninger (jfr. 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for.. Opplysninger om barn i barnehager er i henhold til 7-21 i personopplysningsforskriften unntatt konsesjonsplikt og meldeplikt.

19 Definisjoner Arkivdel en definert del av et arkiv ordnet etter ett og samme prinsipp. I denne retningslinjen er ordningsprinsippet fødselsnummer. Dersom det brukes midlertidige fødselsnumre endres disse når barnet gis permanent fødselsnummer. Objekt fysiske eller logiske enheter som arkivmaterialet kan omhandle, og som materialet dermed kan ordnes etter. I denne retningslinjen er hvert enkelt barn et objekt i arkivdelen. Sak ett eller flere dokumenter som naturlig hører sammen, utløst av en konkret hendelse. Barnesak et sammenhengende, administrativt begivenhetsforløp som oppstår på grunn av en henvendelse utenfra, eller på initiativ fra virksomhetene selv. Saksdokumentene knyttes sammen gjennom et felles saksnummer. Et objekt i arkivet vil kunne bestå av flere ulike saker som knyttes til objektet gjennom felles objektkode (primært ordningsprinsipp). Offentlighetsvurdering Offentlighet i barnesakene skal vurderes etter bestemmelsene i Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova). Offentleglovas 11 pålegger kommunen å vurdere meroffentlighet i forhold til opplysninger som kan unntas. Hjemmelshenvisning i tabellen er veiledende. Innholdet i dokumentene styrer hvorvidt hele eller deler av dokumentet kan unntas i henhold til bestemmelser om taushetsplikt. TYPE SAK TILHØRENDE DOKUMENTER ARKIVDEL MERKNAD Hjemmel Søknad om Søknad med eventuelle Barn Unntak av ordinære søknader uten Off.loven 13

20 TYPE SAK TILHØRENDE DOKUMENTER ARKIVDEL MERKNAD Hjemmel barnehageplass vedlegg Foreløpig svar Svar fra kommunen taushetsbelagte opplysninger vil være å trå ut over offentlighetslovens bestemmelser + hjemmel Svar fra foresatte Evt klage Møte mellom barnehage og skole vedr. barn med spesielle behov Innkalling Referat Barn Møtet avholdes året før skolestart Off.loven 13 + hjemmel Foreldresamtale i forbindelse med overføring av opplysninger til skole Notat med samtykkeerklæring Evt dokumentasjon på opplysninger som foreldre ikke ønsker overført til skole Barn Avklaring mellom barnehage og forelder på hvilke opplysninger skolen skal ha Off.loven 13 + hjemmel Overgangssamtale med barnehage og skole Referat fra møte Barn Referat arkiveres også i elevarkivet sammen med eventuell korrespondanse Off.loven 13 + hjemmel Samtykkeerklæringer Skjemaer med samtykke til bilder, videofilmer, religiøst forkynnende arrangementer, buss/bil, bading og lignende Barn Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger unntas offentlighet. Det vil særlig gjelde religiøst forkynnende arrangementer Off.loven 13 + hjemmel Egenerklæring om barnets helse (bhgl 23) Endringer i egenerklæring om barnets helse Skjema fra foresatte Barn Off.loven 13 + hjemmel Skjema fra foresatte Barn Off.loven 13 + hjemmel Overføring av opplysninger fra tidligere barnehage i annen kommune Forespørsel Overføringsbrev med samtykke og kopi av Barn Off.loven 13 + hjemmel

21 TYPE SAK TILHØRENDE DOKUMENTER dokumentasjon ARKIVDEL MERKNAD Hjemmel Hjelpemidler i dagliglivet Søknad Tildeling Sakene kan gå via hjelpemiddelsentralen Barn Off.loven 13 + hjemmel Skyss fra hjem til barnehage Foreldresamtaler Skademelding / Legeerklæring Søknad om fritak fra feriekrav Permisjon med betalingsfri Søknad Uttalelser fra fagetater Evt korrespondanse Svar Evt klage Utviklingsskjema Referat Evt notat som dokumenterer uteblivelse fra samtale Skademeldingsskjema og erklæring fra lege/tannlege Søknad Uttalelser fra fagetater Evt korrespondanse Svar Søknad Evt korrespondanse med fagetat Svar Barn Off.loven 13 + hjemmel Barn Off.loven 13 + hjemmel Barn Off.loven 13 + hjemmel Barn Off.loven 13 + hjemmel Barn Off.loven 13 + hjemmel

22 TYPE SAK TILHØRENDE DOKUMENTER Evt klage ARKIVDEL MERKNAD Hjemmel Spesialpedagogisk tiltak Henvisning Sakkyndig vurdering Samtykke til iverksetting av spesialpedagogisk hjelp Barn Gjelder også for barn som av hensyn til de spesialpedagogiske tiltakene har barnehageplass i annen kommune Off.loven 13 + hjemmel Enkeltvedtak Pedagogisk plan Halvårsrapport Evaluering Henvisninger til div. instanser Kartlegginger Klage Referater fra samarbeidsmøter, tverrfaglige møter, møter med foresatte m.m. Kartlegging Skjema Besvarelse Resultat Eventuelt andre typer dokumenter Barn TRAS-skjema eller lignende (som dokumenterer utvikling over tid) oppbevares i barnehagen, og skannes inn etter siste kartlegging Off.loven 13 + hjemmel Henvisning til spesialist Henvisningsskjemaer til f.eks PPT, logoped, fysioterapeut Utredning fra spesialist Dokumenter vedr. utredning Møtereferat Barn Off.loven 13 + hjemmel Barn Off.loven 13 + hjemmel Ansvarsgruppemøter Innkalling Referat Barn Off.loven 13 + hjemmel Notat/nedtegnelse om uttalelser eller hendelser som gir Notat Barn Opplysningsplikt til barnevernet har ingen formkrav. Dersom Off.loven 13 + hjemmel

23 TYPE SAK grunn til bekymring knyttet til barnevern og lignende TILHØRENDE DOKUMENTER ARKIVDEL MERKNAD Hjemmel opplysninger skal nedfelles skriftlig gjelder innsynsregler i henhold til gjeldende lovverk, samt at kontradiksjonsprinsippet skal legges til grunn Kontakt med barnevern Evt bekymringsmelding fra barnehagen Uttalelse fra barnehagen Evt korrespondanse Barn Off.loven 13 + hjemmel Søknad om endring av barnehagetilbud Oppsigelse av barnehageplass Overføring av opplysninger til ny barnehage utenfor kommunen Søknad med eventuelle vedlegg Svar fra kommunen Evt klage Oppsigelse Svar Forespørsel fra ny barnehage Samtykke fra foresatte Overføringsbrev Barn Barn Barn Off.loven 13 + hjemmel Refusjonskrav for barn hjemmehørende i annen kommune Krav Vedlegg; pedagogisk plan, sakkyndig vurdering. Adm Vedleggene er arkivert på barnet Off.loven 13 + hjemmel Vedleggene skal ikke arkiveres i saken Søknad om innsyn Skriftlig henvendelse fra foresatte/fullmektig. Skriftlig svar fra virksomheten Barn Henvendelser pr. e-post er å definere som skriftlig henvendelse.

24 Overgang til elektronisk arkiv, januar Mapper som finnes i bhg nå skal stenges/ pakkes ned senest 5.januar Ingen nye originaldokumenter i papirform oppbevares i barnehagene etter dette. Videre: Søknad og tildeling av barnehageplass skannes i ESA. Barnemapper opprettes ved søknad. All videre dokumentasjon arkiveres i denne. Inntektsmoderasjon Søknad og vedtak i ESA (rett fra servicekontoret) Enkeltvedtak opprettes direkte i ESA. Evaluering (original- dokument) sendes skanning i ESA. Bekymringsmeldinger til barnevernet opprettes direkte i ESA. Ingen kopi i barnehagen. Oppstartsskjema: Original sendes til skanning i ESA Foreldresamtale: Original sendes til skanning i ESA Pedagogisk rapport og henvisning til PPT: Originalen sendes PPT, kopi i intern konvolutt til skanning ESA. Ingen kopi i bhg. Observasjonsskjema (TRAS/ Alle Med/ annet) sendes skanning i ESA når barnet slutter i barnehagen Referat fra bekymringssamtaler/ samarbeidsmøter/ansvarsgrupper/ andre møter ang enkeltbarn opprettes direkte i ESA, eller sendes skanning i ESA. Ingen kopi i barnehagen. Utgående brev fra barnehagen opprettes generelt direkte i ESA. Det oppbevares ikke papirkopi i barnehagen. Det kan opprettes maler i ESA til den type dokumenter som brukes ofte. Unntak: I barnehagen (fra 5. januar) ligger: - Kopi av siste foreldresamtale (original sendes til skanning i ESA) - Levende observasjonsskjemaer oppbevares i barnehagen så lenge barnet går i barnehagen. - Kopi av oppstartsskjema. - Kopi av siste enkeltvedtak og siste evaluering.

25 Bevaring / kassasjon Barnesakene bevares i sin helhet. Periodisering Barnesakene skal periodiseres. For å unngå at saker knyttet til ett og samme barn eksisterer i unødig mange perioder, anbefales periodisering hvert 6. år. Alternativt kan kommunen legge opp til periodisering i sammenheng med kommunens ordinære periodisering, som i hovedregel er hvert 4. år. Uavhengig av intervall skal periodiseringsprinsippene følge ordinær periodisering. Tilganger Det er kun ansatte med tjenstlig behov som gis tilgang til barnesakene. Innsyn Krav om innsyn i en barnesak behandles etter reglene for partsinnsyn i forvaltningslovens 18-20, og etter innsynsbestemmelsene i personopplysningslovens 18. Part har som hovedregel rett til innsyn i sine egne saker. Innsynet skal gis sammen med virksomhetsleder, evt med annet kvalifisert personell. Det gis en oversikt over hvilke saker/journalposter som finnes. Den som begjærer innsyn, gir beskjed om hvilke saker man ønsker innsyn i. Sikkerhet

26 Sikkerhet for personopplysninger reguleres av personopplysningslovens 13 og 14 om informasjonssikkerhet og internkontroll. Personopplysningsforskriften kap. 2 inneholder lovens sikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene gjelder for behandlinger av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler. Ved behandling av sensitive personopplysninger er det strengere krav til behandlingen enn om man behandler andre personopplysninger. Sensitive personopplysninger er definert i 2 i loven som: a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling c) helseforhold d) seksuelle forhold e) medlemskap i fagforeninger Sikkerhetsrutiner: - Personopplysninger og saksdokumenter skal ikke produseres eller lagres på private datamaskiner eller flyttbare medier - Alle dokumenter skal registreres og produseres i sak-/ arkiv systemet - Opplysninger som er unntatt offentlighet skal ikke sendes på e-post - Maskiner med tilgang til sak-/ arkivsystemet skal aldri forlates uten at tilgangen låses - Ved bruk av hjemmekontor skal de tekniske sikkerhetsløsningene være tilfredsstillende - Ved bruk av hjemmekontor må saksbehandler være bevisst på faren for uautorisert tilgang til opplysninger i systemet - Ved utskrift skal man være bevisst ved valg av skriver og utskriftene skal hentes umiddelbart

27 Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen Overgang til elektronisk arkiv, januar Mapper som finnes i skolene skal nå stenges. Hvis det er mulig pakkes elevmappene ned i nærheten på en oversiktlig måte slik at det fortsatt er mulighet for innsyn. Det skal Ikke arkiveres nye original- dokumenter i elevmappene etter 5 januar. Elevmappene skal være tilgjengelig på skolen til eleven slutter eller så lenge det er behov for dette. Videre: Lærere vil få lesetilgang for innsyn i elevmappene. Innmelding til 1 klasse registreres i ESA. Elevmapper blir opprettet ved tildeling av skole. All videre dokumentasjon arkiveres i denne. Enkeltvedtak opprettes direkte i ESA. Evaluering (original- dokument) sendes skanning i ESA. IOP/halvårsrapporter sendes til skanning ved dokumentsenteret til integrasjon mot fagsystem er på plass. Referat fra bekymringssamtaler/ samarbeidsmøter/ansvarsgrupper og andre møter ang enkeltbarn opprettes direkte i ESA, eller sendes skanning i ESA. Ingen kopi i elevmappen. Utgående brev fra skolen opprettes generelt direkte i ESA. Det oppbevares ikke papirkopi i skolen. Det kan opprettes maler i ESA som skolene har bruk for, enten felles alle skolene eller den enkelte skole. Er ikke malene på plass og ferdig utarbeidet fra deres side, sendes dokumentene opp for skanning inntil dette er på plass. Dokumenter som produseres utenfor esa sendes til arkivet for skanning. Definisjoner Arkivdel en definert del av et arkiv ordnet etter ett og samme prinsipp. Objekt fysiske eller logiske enheter som arkivmateriale kan omhandle, og som materialet dermed kan ordnes etter, f.eks. personer, eiendommer, gjenstander, administrative enheter osv. Elevsak et sammenhengende, administrativt begivenhetsforløp som oppstår på grunn av en henvendelse utenfra, eller å initiativ fra virksomhetene selv. Saksdokumentene knyttes sammen gjennom et felles saksnummer. Et objekt i elevarkivet vil kunne bestå av flere ulike saker som knyttes til objektet gjennom felles objektkode (primært ordningsprinsipp). Elevsaker

28 For å kunne dokumentere den enkelte elevs rettigheter, hvilke tiltak som er blitt gjort og i ettertid kunne gi innsyn, samt etterprøve de vedtak som er gjort skal det opprettes elevsak på den enkelte elev. I sak/- arkivsystemet opprettes det en arkivdel for elevsaker. Elevene opprettes som objekter i arkivdelen ved behov. Objektene i arkivdelen ordnes etter fødselsnummer med navn. Ordningsprinsippet er fødselsnummer, beskrivelse på objektet er navnet. I arkivdelen på det enkelte objekt skal alle arkivverdige dokumenter som gjelder den enkelte elev arkiveres. Innenfor det enkelte objekt opprettes saker etter behov. Saksbegrepet har her samme betydning som i kommunens generelle arkivordning. Saker av generell art, saker som gjelder skolen som sådan og saker som gjelder grupper av elever (f.eks. klasser) arkiveres i saksarkivet Saker som kan oppstå på enkeltelev eller gruppe elever, se nedenfor. Listen er ikke utfyllende. Der det ikke er fylt inn unntaksparagraf må kommunen selv vurdere om man skal unnta saken/dokumentene. Type sak Tilhørende dokumenter Arkivdel Hjemmel Utsatt/fremskyndet skole start Søknad Svarbrev Evt. klage Elev Off.loven 13 +hjemmel Overgang fra barnehage til skole Skolegang på annen skole enn hjemsteds skole/kommune Overføring av opplysninger til ny skole utenfor kommunen Overføring av opplysninger fra tidligere skole i annen kommune Spesialundervisning/individuell opplæring Gjelder også for elever med skolegang i annen kommune Hjelpemidler i dagliglivet Korrespondanse Referat fra møte Søknad om bytte av skole Søknad om fortsatt skolegang Svarbrev Forespørsel fra ny skole Samtykke Overføringsbrev Forespørsel Overføringsbrev med samtykke og kopi av elevmappe Sakyndig vurdering Enkeltvedtak IOP Halvårsrapport Evaluering Henvisninger til div. instanser Kartlegginger Klage Referater fra samarbeidsmøter, tverrfaglige møter, møter med foresatte m.m. Søknad Tildeling Sakene kan gå via hjelpemiddelsentralen/ppt. Lokal Elev Elev Elev Elev Elev Elev Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel

29 Tilrettelegging ved avgangsprøver og heldagsprøver Henvisning til spesialist Utredning fra div. spesialister tilpassing. Forespørsel om tilrettelegging F.eks arbeidsplass, hjelpemidler Tildeling Henvisningsskjemaer til f.eks PPT, logoped, skolefysioterapeut. Skolen dokumentere at elev har blitt henvist til spesialist. Dette gjelder ikke spes.ped. undervisning. Dokumenter vedr. utredning Møtereferater Elev Elev Elev Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Referat fra ansvarsgruppemøter Referat Elev Off.loven 13 +hjemmel Testresultat Notater Notat med oversikt over resultat for skoleåret Rådgiver/kontaktlærer/sosiallærers notater, dersom denne dokumentasjonen har, eller kan få, betydning for elevens skolegang, opplæringslova Elev Elev Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Disiplinærsak - fravær Varselbrev Elev Off.loven 13 +hjemmel Disiplinærsak orden og oppførsel Varselbrev Elev Off.loven 13 +hjemmel Disiplinærsak - utvisning Varselbrev Elev Off.loven 13 +hjemmel Bekymringsmelding - barnevern Bekymringsmelding Undersøkelse i barnevernssak Elev Off.loven 13 +hjemmel Undersøkelsessak - barnevern Spørreundersøkelse fra barnevern Elev Off.loven 13 +hjemmel Utviklingssamtale Søknad om fritak - enkeltfag og skoleundervisning Klage på karakter Skademeldinge/legeerklæring Utviklingssamtaleskjema/avtaleskjema Underskrift av elev, foresatte og kontaktlærer /vår og høst) Søknad Svarbrev Klagebrev Svarbrev Legeerklæring etc Skademeldinger (tannlege/lege) Elev Elev Elev Elev Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel

30 Permisjonssøknader Endring/oppsigelse av SFO plass Innmelding av 1. klasse/sfo Skyss, 4 km grense Søknad Svarbrev Skjema for elevsøknader om fri fra skolen utenom skoleferiene Søknad Svar Innmeldingskjema Informasjon om innmelding Tilbod om SFO Skyssordning 2 km Søknad Svar Samlet oversikt til busselskap Elev Elev Adm. Adm. Skyss, manglende tilbud Samlet oversikt til taxiselskap Adm. Skyss, kjøring egen bil Søknad Adm. Svar Skyss, varig funksjonshemming Adm Skyss, midlertidig Søknad Enkeltvedtak Klage Svar Søknad Legeerklæring Svar Adm Skyss, tilbod etter SFO Søknad Adm Svarbrev Leirskole Tilskudd til leirskoleopphold Adm. Tospråklig undervisning/særskilt norskundervisning Kartlegging av nivå/antall som trenger: a) tospråklig undervisning Adm Tospråklig undervisning - morsmål Særskilt norskundervisning Refusjonskrav for elev hjemmehørende i annen kommune Mottatte refusjonskrav på elev hjemmehørende i egen kommune Ressurskartlegging av spesialundervisning Søknad om innsyn b) særskilt norskundervisning Søknad Enkeltvedtak Klage Svar Søknad Enkeltvedtak Klage Svar Krav Vedlegg; IOP, sakkyndig vurdering. Vedleggene skal ikke arkiveres på saken Krav Vedlegg; IOP, sakkyndig vurdering. Vedleggene skal ikke arkiveres på saken. Kartlegging av ressurstildeling, antall elever pr. skole Skriftlig henvendelse fra elev/foresatte/fullmektig. E-post Elev Elev Adm Adm Adm Elev Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel Off.loven 13 +hjemmel

31 Flyttemelding henvendelser er å definere som skriftlig henvendelse. Skriftlig svar fra virksomheten Flyttemeldingen Utskriving og innmelding. Elev Dokumentasjon som bevares så lenge det er behov på papir: - Kladdenotat uten betydning for elevens videre skolegang - kartleggingsprøver/leseprøver - eksamensbesvarelser. Besvarelser fra 1950 bevares i sin helhet. Deretter bevares materialet i sin helhet for hvert 10. år. For de mellomliggende år bevares minimum 10%. Dette skjer ved å plukke ut elever født 1., 11. og 21. i hver måned. Kassasjon i mellomliggende år er frivillig. Har det har skjedd dyptgripende endringer bevares materialet fra det første eksamensåret endringene er gjort gjeldende. Tilganger Det er kun ansatte med tjenestelig behov som gis tilgang til elevsakene. Lærere gis tilgang etter behov. Tilgangsbegrensing mellom skolene styres ved hjelp av "administrativ enhet" i sak/- arkivsystemet. Innenfor skolen skal følgende ansatte ha generell tilgang: - Virksomhetsleder - Arkivansvarlig/merkantil/skolekonsulent - Inspektør - Rådgiver - Spes.ped. lærer Leder på SFO gis tilgang til enkeltsaker ved behov Systemeier er den med øverste ansvar for bruken av sak-/ arkivsystemet. Systemeier har det overordnede ansvaret for tilgangsstyring i elevarkivet. Systemeier har rettighet til å tildele tilganger til andre etter behov. Denne rettigheten kan systemeier velge å delegere til andre. Når behovet ikke lenger er til stede, skal tilgangen fjernes. Begrepet behov skal i denne sammenheng ikke tolkes generelt. I den enkelte kommune må man definere lese- og skrivetilganger. Man må her ha oversikt over hvilke dokumenter man får tilgang til. Innsyn Krav om innsyn i en elevsak behandles etter reglene om partsinnsyn i forvaltningslovens 18-20, og etter innsynsbestemmelsene i personopplysningslovens 18. Eleven har som hovedregel rett til innsyn i sin elevsak, det samme gjelder foresatte. Ved vurdering av innsyn bør virksomheten motta skriftlig henvendelse fra elev/foresatte/fullmektig. Innsyn bør skje i

32 oppbevarende virksomhets lokaler. Virksomheten kan på forhånd oversende saksliste hvor innsynsbegjærer kan krysse av for hvilke saker det ønsker innsyn i. Overganger i grunnskolen Elevsakene i kommunen regnes som organspesifikke mapper, og kan dermed følge eleven ved flytting til annen skole i kommunen og ved overgang til ungdomstrinnet. Virksomhetsleder har ansvar for at det ved overgang til ungdomstrinnet vurderes om hele eller deler av elevens saker er uten videre interesse, og dermed unntas overføring. Elevdokumentasjon vil i all hovedsak unntas etter 13 i offentlighetsloven og 13 1.ledd i forvaltningsloven. Sikkerhet Sikkerhet for personopplysninger reguleres av personopplysningslovens 13 og 14 om informasjonssikkerhet og internkontroll. Personopplysningsforskriften kap. 2 inneholder lovens sikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene gjelder for behandlinger av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler. Ved behandling av sensitive personopplysninger er det strengere krav til behandlingen enn om man behandler andre personopplysninger. Sensitive personopplysninger er definert i 2 i pol som; rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, et en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold og medlemskap i fagforeninger. - Sensitive elevopplysninger skal ikke lagres på flyttbare medier, på lærers pc eller på skoleplattform. - All pålogging til nettverket skal skje via skolen. Det skal ikke være muligheter for pålogging hjemmefra eller fra andre steder. - IOP skal skrives i sak-/arkiv systemet via skolens nettverk. - Ved utskrift av elevsaker skal man være bevisst ved valg av skriver og utskriften skal hentes ut umiddelbart. I hht. lovverket skal man gjennomføre følgende: - utarbeide sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi o organisasjonens egne strategidokumenter

33 - foreta risikovurdering. Punktene nedenfor er eksempler, listen er ikke utfyllende. o får man tilgang til system/dokument i eksternt nett? er det muligheter for uautorisert tilgang/rolle til systemet? o gis det uautorisert tilgang/rolle? o lånes det ut brukerid/passord og maskin til andre? o lagres det dokumenter på andre medier (screen print, usb, laptop osv.)? o står maskiner åpne/forlatt for innsyn? o hvem har tilgang til skanner område (mapper, maskin)? o er det mulighet for uautorisert tilgang via klientmaskiner? o blir dokumenter av sensitiv art utvekslet via e-post? o er nedlasting av program/websider klarert med IKT-virksomheten? o er nettverksløsning klarert for rettmessige brukere, og er innstillingene sikkerhetsklarert? o sendes utskrift til skrivere i egen virksomhet? - sammenligne resultat fra risikovurdering med akseptabelt risikonivå o det forutsettes at alle saksbehandlere følger sikkerhetsrutinene som er utarbeidet og vedtatt - iverksette sikkerhetstiltak o tilgang til system/dokument mulig bare i internt nettverk (bak brannmur) o autorisert tilgang/roller via leder og systemansvarlig(e) o ikke vid tilgang til register i system o alltid Sign on pålogging av Autoriserte personer inklusiv kursmaskiner o dokumentasjon med UO blir automatisk stoppet med varsling av system o varsling ved nedlasting av program/websider som ikke er klarert o autorisert tilgang til skanner og skannermapper av arkivtjenesten/arkivleder o nettverksinnstilling skal være satt opp slik at det ikke skal kunne forekomme lagring på andre medier, og så skrivere - følgende sikkerhetsrutiner skal følges av saksbehandler o utlån av brukerid/passord skal ikke forekomme o ikke gå fra åpen maskin o lagring av dokumenter på andre medier skal ikke forekomme. Personopplysninger skal kun lagres på server ikke lokalt på maskin o ikke la utskrift ligge igjen på skriver - dokumentere informasjonssystemet og informasjonssikkerheten

34 o kommunen må ha et system som sikrer at det man er pålagt i personopplysningsloven utføres på best mulig måte. Man skal ha kjennskap til gjeldende behandlingsregler, ha tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av rutinene og ha denne dokumentasjonen tilgjengelig for innsyn Bruk av sak/- arkiv systemene til arkivering og journalføring av elevdokumentasjon På bakgrunn av risikoanalyse og vurdering av akseptabelt risikonivå, anses NOARK 4 godkjente sak/- arkivsystemer som det beste verktøy for journalføring, lagring og bevaring av elevdokumentasjon. NOARK-4 systemene ivaretar kravene som arkivloven m/forskrift stiller til elektronisk bevaring av arkivdokumenter og langtidsbevaring av disse. Velger man å bruke fagsystemer for registrering og oppbevaring av arkivdokumenter har man pr. i dag ikke mulighet for et fullelektronisk arkiv. Ved bruk av denne løsningen må man ha papirarkiver i tillegg. Kommunen har et selvstendig ansvar i å foreta risikovurdering på sine behandlinger av personopplysninger. Ut i fra disse sikkerhetsvurderinger må kommunen selv trekke sine konklusjoner om sak-/ arkivsystemet innfrir de krav som stilles.

35 Rutine for elektronisk personalarkiv i Sande kommune fra Innledning Fra 01. januar 2015 innføres det elektronisk personalarkiv i Sande kommune. Dette innebærer at det ikke skal være papirmappe for ansatte i kommunen. Personalmapper fra før 01.januar 2015 vil bli arkivert og tatt vare på i sin helhet på rådhuset. Kopibok som inneholder kopier av utgående brev skal ikke videreføres fra samme tidspunkt. Hjemmel for behandling av personopplysninger I henhold til personopplysningsloven kan kommunen opprette personregistre for behandling av personopplysninger. Hjemmel og vilkår for å behandle personopplysninger er iht. 8: Personopplysninger (jfr. 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for.. Dersom bestemmelsene i personopplysningsforskriften 7-16 følges, er behandlingene unntatt konsesjonsplikt og meldeplikt. Definisjoner Arkivdel en definert del av et arkiv ordnet etter ett og samme prinsipp. I denne retningslinjen er ordningsprinsippet fødselsnummer. Objekt fysiske eller logiske enheter som arkivmaterialet kan omhandle, og som materialet dermed kan ordnes etter. I denne retningslinjen er hver enkelt ansatt et objekt i personalarkivet. Sak ett eller flere dokumenter som naturlig hører sammen, utløst av en konkret hendelse.

36 Personalmappe (en sak pr ansatt) en sak som omhandler forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og som har betydning for den ansattes lønn, ansiennitet, pensjon eller på annen måte innvirker på arbeidsforholdet. Saksdokumentene knyttes sammen gjennom et felles saksnummer. Personalmappe Det opprettes en sak pr. ansatt i Sande kommune, og denne saken opprettes gjerne i forbindelse med at vedkommende takker ja til stilling i kommunen. Personalmappen skal ikke unntas offentlighet. Det er dokumentene som skal unntas hvis de inneholder opplysninger som må unntas. Tilgangsgruppe skal være Personalgruppe for tjenesten personen er ansatt i. Det er egne tilgangsgrupper med rettigheter til å lese/skrive i personalmappen. Bildet over viser hvordan en personalmappe skal opprettes. Her er det veldig viktig at arkivdel (se bildet under) og tilgangsgruppe (se bilde over) blir valgt riktig på grunn av innsyn. Arkivdel skal være Personal.

37 Sett inn kryssreferanse mellom ansettelsessak og personalmappen til vedkommende i ESA. (se brukerveiledning for saksbehandlere) Søknad, attester og vitnemål må journalføres og skannes inn på personalmappen (gjelder for nye ansettelser etter 01. januar 2015). Primært ordningsprinsipp er fødselsnummer, og beskrivelse på objektet er navnet på den ansatte. Eventuelt sekundært ordningsprinsipp er K-koder. Saksbegrepet har her samme betydning som i kommunens generelle arkivordning. Saker av generell art, f.eks grupper av ansatte, arkiveres i saksarkivet. Det gjøres oppmerksom på at alle typer ansettelsesforhold arkiveres i personalarkivet. Dette gjøres med begrunnelse i gjenfinning av dokumentasjonen. Dette gjelder også oppdragsavtaler og lignende. Nedenfor følger en oversikt over dokumenter som kan oppstå på en enkelt ansatt eller en gruppe ansatte. Listen er ikke utfyllende.

38 Offentlighetsvurdering Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av (off.l.). Loven avløste den tidligere offentlighetsloven fra 1970 og gjelder fra Det er fastsatt forskrift til loven Forskrift til offentleglova av Den nye loven styrker retten til innsyn og gir i enkelte tilfelle noe snevrere adgang til unntak. Hovedregelen er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige. Unntak krever særskilt hjemmel i loven eller forskriften. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsyn. Disse skal unntas offentlighet etter off.l. 13. Taushetsbelagte opplysninger er opplysninger om noens personlige forhold eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår, jf. forvaltningsloven (forv.l.) 13, 1. Interne dokumenter kan unntas fra offentlighet etter off.l. 14 eller 15. Dette er dokumenter som forvaltningsorganet har utarbeidet eller innhentet utenfra for sin interne saksforberedelse. Flere bestemmelser i off.l. sier at dokumenter kan unntas ut fra sitt innhold, bl.a. dokumenter i sak om ansettelse. Merk at dokumenter eller opplysninger som kan unntas er dokumenter eller opplysninger som det er adgang til å unnta, men som vi ikke er pliktige til å unnta. Dersom noen ber om innsyn i et dokument som er unntatt etter disse bestemmelsene, plikter vi å vurdere om det likevel skal gis innsyn, jf. off.l. 11 (meroffentlighet). Det bør gis innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. TYPE DOKUMENT Ansettelsessak (integrasjon mellom ESA og Webcruiter) TILHØRENDE DOKUMENTER Evt. dokument om vurdering av stilling Annonsetekst Innkomne søknader Foreløpig svar Søkerlister Innkalling til intervju Evt. referanser Evt. uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene Ansettelsesprotokoll ARKIVDEL Adm MERKNAD Eventuelle papirbaserte vedlegg fra søkere som ikke får stillingen, skal makuleres eller returneres etter klagefristens utløp. Saken unntatt offentlighet 25.

39 TYPE DOKUMENT Tilsetting Attester, vitnemål og ansiennitet Taushetserklæringer Innleid arbeidskraft eks eksterne konsulenter/vikarbyrå Politiattest TILHØRENDE DOKUMENTER Tilbud om stilling Svar på tilbud om stilling Avslag til andre søkere Søknad Tilbud Svar fra søker Arbeidsavtale Taushetserklæring Mobilavtale, evt andre godtgjørelser Evt. databrukerkontrakt Oppfølging/veiledning i prøvetiden Fremlagte attester Vitnemål Andre dokumenter som ha betydning for ansiennitetsberegning Erklæring ARKIVDEL Personal Personal Adm MERKNAD Gjelder dokumentasjon som oppstår etter ansettelsen. Saken følger arkivperioden X-notat som bekrefter at attesten er mottatt (egen mal i ESA) Personal Selve attesten skal ikke skannes inn i systemet. Oppbevares etter gjeldende regler. Tuberkuloseattest Attest Personal Denne skal skannes inn i Permisjoner Sykefravær Arbeidsavklaring Godtgjørelser Personalmelding Søknad Svar Eksempel: permisjon uten lønn i 1 år pga etterutdannelse. Innkalling Referater fra oppfølgingssamtaler Oppfølgingsplaner Avtaler Notat Korrespondanse med NAV/BHT/primærhelsetjeneste/den ansatte Møtereferat Arbeidsavklaringspenger Vedtak Lokale avtaler / særavtaler iht. særskilte arbeidsoppgaver Meldingsskjema (startmelding og melding om endring i ansettelsesforhold) Personal Personal Personal Personal systemet. Permisjoner som har innvirkning på lønn, pensjon og/eller ansiennitet Arbeidsavklaring tilsvarer tidligere attføringssak Bør stå i arbeidsavtalen. Aina Finsand Støtte til videre-/ etterutdanning Omplasseringer arbeidstakers initiativ Omplassering arbeidsgivers initiativ Notat X som sendes elektronisk til lønn i Sande. Søknad m/ dokumentasjon Svar Avtale om bindingstid Søknad Svar Henvendelse fra arbeidsgiver Saksbehandling Vedtak Personal Personal Personal

40 TYPE DOKUMENT Attest Arbeidsbekreftelse Konstituering / stedfortreder Yrkesskade Disiplinærsak Anmeldelser Oppsigelse Avskjed / suspensjon Tildelte hederstegn TILHØRENDE DOKUMENTER Forespørsel fra ansatt Attest Forespørsel fra ansatt Arbeidsbekreftelse Tilbud / beordring Svar Skademeldingsskjema NAV Internt skademeldingsskjema Korrespondanse med f.eks forsikringsselskap Eventuell varsling Korrespondanse mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og tillitsvalgt/fullmektig evt. advokat Møteinnkallinger Møtereferater Advarsler Krav /vilkår Avtale Vedtak Oppfølgingssamtaler Varselbrev Anmeldelse Oppsigelse Svar Sluttsamtale Sluttattest Korrespondanse mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og tillitsvalgt / fullmektig evt. advokat/rådgiver Søknad fra arbeidsgiver Svar Invitasjon til eventuell utdeling ARKIVDEL Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal MERKNAD Skrives av nærmeste leder, og sier noe om arbeidsoppgaver, evt. anbefalinger osv. Skrives av leder for ansatte etter Ansatte før den perioden, Fellestjenesten utarbeider arbeidsbekreftelse. Vurdere ny arbeidsavtale. Disiplinærsaker defineres som brudd på arbeidsavtalen. Sakstittelen skal gjenspeile disiplinærforholdet, f.eks mangelfull arbeidsutførelse, kvalitet, rus, tyveri, ordrenekt, mobbing og lignende. Her kan dokumentasjon som leder til en AKAN sak fremkomme. Disiplinærsake skal ha egen tilgangskode. Kan være begrunnet i den ansattes forhold eller i virksomhetens forhold. Kommunale jubilanter Invitasjon til arrangement Adm. For eksempel etter 25 og 40 års tjeneste Arbeidsavtale Avtale signert av begge parter Brev inn signert avtale Skriftlig varsel når avtaler over 1 år avsluttes Personal Midlertidige eller endrede avtaler Oppdragsavtaler og lignende Søknad Svar Signert oppdragsavtale Personal Eksempel: Oppdragsavtaler og avtaler med fritidskontakt, tilsynsfører, støttekontakt, besøkshjem, fosterhjem osv. Dokumentet skal ikke røpe klientforhold

41 TYPE DOKUMENT TILHØRENDE DOKUMENTER ARKIVDEL Fortsatt arbeid etter 70 Søknad Personal år eller Svar særaldersgrense Seniorpolitiske tiltak Avtale om stimuleringstiltak Personal Pensjon Innkalling til møte Personal Søknad fra arbeidsgiver Brev fra forsikringsselskap om mottatt søknad Brev fra forsikringsselskap vedr. utbetaling Pensjonsmeldinger Lærlinger Tilbud Personal Svar Arbeidsavtale ut Signert avtale inn Taushetserklæring Politi- og tuberkuloseattestattest Lærekontrakt Oppmelding fag/svenneprøve Lærekandidater Arbeidsavtale Personal Opplæringskontrakt Kompetansebevis Hospitering / Signert avtale om f.eks arbeidstrening Personal; arbeidstrening Taushetserklæring dersom vedkommende er ansatt fra før. Adm; dersom vedkommende ikke er ansatt Utplassering Signert avtale Adm. Taushetserklæring Personlige assistenter Søknad Personal Tilbud Svar Arbeidsavtale Taushetserklæring Lønnslån Svar/innvilgelse Oppfølgingssamtaler i forhold til prøvetid Søknad om lønnslån Svar fra leder Referat fra samtaler, dokumentasjon fra prøvetiden Personal Personal MERKNAD Saken omfatter alle typer pensjoner Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Er i utgangspunktet en vanlig ansettelsessak, men dersom kommunen inngår avtale om at andre virksomheter skal være arbeidsgiver for assistentene, f.eks ULOBA, ligger arkiveringsplikten hos disse. Dokumentasjon som gjelder den enkelte ansatte, men som har tidsbegrenset interesse og som ikke er nødvendig for å dokumentere den enkeltes arbeidsforhold, skal kun oppbevares på papir. Enkelte dokumenter inneholder personlige opplysninger, og bør oppbevares nedlåst. Den slags dokumentasjon kan for eksempel være: - permisjoner uten ansiennitetstap oppbevares hos leder - ferier oppbevares hos leder - tjenestereiser, reiseforskudd HR-systemet + oppbevares hos lønn.

42 - gjenparter av rutinemessige meldinger til pensjonskasse, NAV oppbevares hos lønn i Sande - egenmeldinger eks. sykt barn, egen sykdom HR-systemet - sykemeldinger oppbevares hos lønn i Sande NB! Egenmeldinger for de som er kronisk syke må oppbevares hos lønn i Sande. - lønnsutbetaling, lønningskort, kopi av lønnslipper, lønns- og trekkoppgaver oppbevares hos lønn. - underbilag til lønn: timelister, akkordsedler, stemplingskort, overtidslister, fraværslister oppbevares hos lønn. - vedtak fra NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden ved sykefravær oppbevares hos lønn. - lønnstrekk til fagforening oppbevares hos lønn. - bilgodtgjøring, telefongodtgjøring. Vær oppmerksom på at her kan det være særavtaler som skal journalføres ( se punkt om arbeidsavtale). - medlemslister til pensjonskassen oppbevares hos lønn. - overføring av ferie oppbevares hos lønn. - medarbeidersamtaler oppbevares hos leder

43 Bevaring / kassasjon Personalarkivet bevares i sin helhet. Periodisering Personalarkivet periodiseres hvert 10. år. Som hovedregel benyttes periodisering med overlappingsperiode. Tilganger Det er kun ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til personalmappene. Tjenesteleder har tilgang til dokumentasjon om sine ansatte. HR-avdelingen og arkivtjenesten har generell tilgang til sakene. Innsyn Krav om innsyn i en personalsak behandles etter reglene for partsinnsyn i forvaltningslovens 18-20, og etter innsynsbestemmelsene i personopplysningslovens 18. Ansatt har som hovedregel rett til innsyn i sine egne saker. Innsynet skal gis sammen med tjenesteleder, evt med annet kvalifisert personell. Det gis en oversikt over hvilke saker/journalposter som finnes. Den som begjærer innsyn, gir beskjed om hvilke saker man ønsker innsyn i.

44 Sikkerhet Sikkerhet for personopplysninger reguleres av personopplysningslovens 13 og 14 om informasjonssikkerhet og internkontroll. Personopplysningsforskriften kap. 2 inneholder lovens sikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene gjelder for behandlinger av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler. Ved behandling av sensitive personopplysninger er det strengere krav til behandlingen enn om man behandler andre personopplysninger. Sensitive personopplysninger er definert i 2 i loven som: a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling c) helseforhold d) seksuelle forhold e) medlemskap i fagforeninger Sikkerhetsrutiner: - Personopplysninger og saksdokumenter skal ikke produseres eller lagres på private datamaskiner eller flyttbare medier - Alle dokumenter skal registreres og produseres i sak-/ arkiv systemet - Opplysninger som er unntatt offentlighet skal ikke sendes på e-post - Maskiner med tilgang til sak-/ arkivsystemet skal aldri forlates uten at tilgangen låses - Ved bruk av hjemmekontor skal de tekniske sikkerhetsløsningene være tilfredsstillende - Ved bruk av hjemmekontor må saksbehandler være bevisst på faren for uautorisert tilgang til opplysninger i systemet - Ved utskrift skal man være bevisst ved valg av skriver og utskriftene skal hentes umiddelbart Bruk av sak/- arkivsystemene Kommunen har et selvstendig ansvar for å foreta risikoanalyse og risikovurdering i forhold til sine behandlinger av personopplysninger. Vurderingen bør ivareta både informasjonssikkerhet og sikkerhet for at dokumentasjonen blir bevart for ettertiden.

45 Under forutsetning av et akseptabelt risikonivå, anses Noark-4 og Noark-5 godkjente sak- /arkivsystemer som det beste verktøy for journalføring, lagring og bevaring av personaldokumentasjon. Noark-systemene ivaretar kravene som arkivlovgivningen stiller til elektronisk bevaring av arkivdokumenter. Velger man å bruke fagsystemer utenfor Noark-standarden til registrering og lagring av arkivdokumenter har man pr. i dag ikke mulighet for et fullelektronisk arkiv. Ved bruk av slike løsninger må man ha papirarkiv i tillegg. Webcruiter skal brukes til ansettelsessaker og har integrasjon med ESA slik at søknadene blir arkivert der. Søkerlister produseres også der, men blir arkivert i ESA.

46 Daglige oppgaver i Dokumentsenteret Når Oppgave Ansvarlig (tidsbruk) Beskrivelse 1 Først Offentlig journal Dokumentsenteret (1t ressurs) Kontrollere gradering og skjerming Publisering utføres kl (gårsdagens post) her kan vi selv velge når postlisten skal publiseres. Vanlig og sette en forsinkelse på 2 dager. Noen har en, men dette 2 Post (papir) Dokumentsenteret (1t ressurs) bestemmer vi. Som hovedregel åpnes all post. Hva skal registreres i ESA: Se egen rutine i ansattportalen Arkivbegrensning utføres (legges evt. direkte til saksbehandler) 3 Frem til 13:00 Registrering og skanning av inngående post - papir Dokumentsenteret Stempling med dagens dato. Registrering i ESA: Velg gammel sak/ ny sak Fordele til saksbehandler eller avdeling Finn arkivkode Følg skriveregler Legg til evt. tilgangsgruppe Vurder skjerming Fjern stifter og lignende på dokumentet Skriv ut strekkodeark og legg det oppå dokumentet som er registrert Legg nytt dokument i bunken med tilhørende strekkodeark Når du er ferdig med dagens post, skann bunken og følg brukerveiledning for strekkodeskanning Sjekk kvalitet på skanning og følg brukerveiledning for å knytte dokument til rette sak. 4 Dokumenter som i tillegg skal bevares på papir Dokumentsenteret I tillegg til datostempel på dokumentet påføres: Saks- og dokumentnummer i

47 ESA8 SKANNET Legges i vedleggsarkiv etter saksnummer Kan kasseres etter behov. 5 Dokumenter som ikke kan skannes 6 Frem til 13:00 7 Etter 13:00 8 Etter 13:00 Registrering av inngående e- post Kvalitetskontroll av journalpost med dokumentfiler med status (E) disse ligger som en oppgave til oss i ESA til arkivering Kvalitetskontroll av journalpost med dokumenter med status (S) Ferdigbehandlede saker (F) 9 Dokumenter i gamle saker 10 Oppgaver for vakttelefon Dokumentsenteret Dokumentsenteret Dokumentsenteret Dokumentsenteret Dokumentsenteret Dokumentsenteret (midlertidig oppgave) Vakttelefon I tillegg til datostempel på dokumentet påføres: Saks- og dokumentnummer i ESA8 ORIGINAL Legges i vedleggsarkiv som tilhører rette arkivdel. Arkiveres etter arkivkode. Følg punkt 3 og Følg brukerveiledning for Arkiv-Plugin Sjekk journalopplysninger og tilgang: Korrektur Skriveregler Gradering Skjerming Endre status til J Vil komme med på offentlig journal Sjekk samme forhold som i punkt 7. Endre status til J Vil komme med på offentlig journal. Endre status til A avsluttet sak E-post med skannede dokumenter som tilhører gamle saker Fil lagres som vedlegg til første journalpost i ny sak. Opprette saker Henvendelser om innholdet i ESA Opprette saker Hva skal inn i ESA Bruk av ESA (først egen superbruker) Åpne og registrere e-post til

48 Kommunes e-postmottak Intern e-post 11 Hver uke 12 Hver måned 13 Hver måned 14 Hver måned Oppfølging av dokumentfiler med status R Saker ferdigbehandlet Makulere papirdokumenter Restanseoppfølging Status I og R Dokumentsenteret Dokumentsenteret Mottar melding om avsluttede saker (status F). Status endres til A Siste fredag i måneden: Papirdokumentene som er 3-4 måneder gamle makuleres Første gang: 1. april 2015 Påbegynte dokumenter som står uferdig Søk opp samtidig med restanseoppfølging pkt 14 Hensikt: Sikre at avskriving av mottatte dokumenter blir gjennomført. 15 Fortlø pende Fortlø pende Opplæring nyansatte superbrukere (Dokumentsenteret) Gir leder i etat rapport melding om restanser. Første gang (forslag): 15. januar for perioden desember 1 februar for perioden desember februar for perioden 2.desember 15. januar 15. mars 14. april 1-1 opplæring Må kunne bruke Web-versjonen og kunne vise saksbehandler hvordan de skal jobbe. Feilmeldinger Dokumentsenteret Melder videre til administrator

49 Postbehandling 1.1 Målsetting Rutiner for postbehandling skal sikre: rask og korrekt fordeling og registrering av post at inngående post blir registrert samme dag den er mottatt at utgående post blir registrert før utsending at postjournalen blir oppdatert daglig 1.2 Definisjoner Avskrivning: Registrering av opplysninger i journalen om når og hvordan behandlingen av et inngående dokument er avsluttet. Journal/ Register for fortløpende og systematisk føring av kortfattede opplysninger om postjournal: inn- og utgående dokumenter, f.eks. avsender, mottaker, innhold, dato, arkivkode osv. Journalføring: Registrering av journalopplysninger. Se også registrering. Registrering: Elektronisk innføring av journalopplysninger i postjournal. Postliste Utskrift av postjournal som inneholder alle registrerte opplysninger, (intern): offentlige opplysninger så vel som opplysninger unntatt offentlighet. Postliste Utskrift av postjournal som kun inneholder offentlige opplysninger. (ekstern): Svarfrist: Dato for når en henvendelse eller sak skal være behandlet/besvart. 1.3 Mottak og grovsortering av post Formål 1. beskrivelse av rutine Rask og effektiv postbehandling. Posten leveres av Posten Norge i resepsjonen Post-/arkivtjenesten sorterer og fordeler posten Post som leveres personlig til saksbehandler eller til servicekontoret leveres til post-/arkivtjenesten for registrering/journalføring på ordinær måte. ANSVAR/ Post-/arkivtjenesten MYNDIGHET hjemmel Administrativ bestemmelse i Sande kommune.

50 1.4 Registrering og håndtering av inngående (ekstern) post Åpning, stempling, registrering og fordeling av inngående (ekstern) post Formål Korrekt og enhetlig håndtering av inngående post. beskrivelse av rutine Innkommet post åpnes. Personlig post blir lagt direkte i hyllen til vedkommende. Han/hun er selv ansvarlig for å få sendt til post/arkivtjenesten om det skulle være arkivverdig. All post journalføres av post-/arkivtjenesten, også i noen fagsystemer. Post som ikke skal registreres i ESA sorteres ut, bla.: møteinnkallinger offentlige invitasjoner og referater (bruk skjønn) kursinvitasjoner hotell- og billettbestillinger ordrebekreftelser fakturaer/fakturagrunnlag regnskapsbilag terminoppgaver arbeidsgiveravgift/forskuddsskatt lønns- og trekkoppgaver timelister/reiseregninger sykemeldinger orienteringssaker fra andre instanser (bruk skjønn) Øvrig post påføres journalstempel og registreres i ESA. Følgende opplysninger påføres dokumentet med blå lysekte penn: Saksnummer Dokumentnummer Dato Seksjon/avdeling og ansvarlig saksbehandler Arkivkode Unntatt offentlighet med henvisning til lovhjemmel Etatsjefene har ansvar for at arkivleder har oppdaterte oversikter over ansvarlige saksbehandlere for de sakstyper etaten behandler. Dersom ansvar for saksoppfølging ikke er klarlagt påføres saksbe-handler slik: virksomhetsleder når fordeling ikke er klarlagt rådmann/kommunalsjef når fordeling mellom virksomheter ikke er klarlagt rådmann/kommunalsjef når rutine for koordinering og saksoppfølging ikke er utarbeidet Virksomhetsleder sørger for avklaring og påfører korrekt saksbehandlerkode i ESA og på dokumentet. Post adressert til ordfører og som kun krever ordinær administrativ behandling/saksoppfølging fordeles til saksbehandler iflg. pkt. 5. Saksbehandler har ansvar for å orientere ordfører om at sak er mottatt. (Minimum kort melding på

51 skjerm om hvem og hva saken gjelder.) Ferdig registrert blir midlertidig arkivert i bokser til de skal. Ikke registrert post fordeles direkte til saksbehandler/den som har ansvar for oppfølging. Saksbehandler har ansvar for offentlighetsvurdering av sine dokumenter. ANSVAR/ Post-/arkivtjenesten, virksomhetsledere og saksbehandlere MYNDIGHET hjemmel Administrativ bestemmelse i Sande kommune Registrering og håndtering av rundskriv beskrivelse av rutine 1. Rundskriv blir kun registrert inn i systemet hvis det har betydning for kommunen. Ellers blir dette lagt direkte i posthyllen til den avdelingen det måtte gjelde. ANSVAR/ Post-/arkivtjenesten og virksomhetsledere MYNDIGHET hjemmel Administrativ bestemmelse i Sande kommune Registrering og håndtering ekstern e-post. beskrivelse av rutine 1. Inngående e-post skal behandles som inngående (ekstern) post. 2. kommer e-posten direkte til saksbehandler har dem selv ansvar med å få eposten registrert i ESA (arkiv plug-in) ANSVAR/ Post-/arkivtjenesten /saksbehandler MYNDIGHET hjemmel Administrativ bestemmelse i Sande kommune 1.5 Registrering og håndtering av intern post (interne dokumenter) Formål beskrivelse av rutine Korrekt og enhetlig håndtering av interne dokumenter. Dokumentet/journalposten journalføres kun en gang. Eksempel på interne dokument er notat møtereferat notat som sendes mellom virksomheter

52 (Brev benyttes ikke for intern korrespondanse). ANSVAR/ Saksbehandlere MYNDIGHET hjemmel Administrativ bestemmelse i Sande kommune

53 Elektronisk godkjenning av politisk saksfremlegg Fra 01. januar 2015 slutter vi å bruke de grønne omslagene tilknyttet godkjenning av politiske saker til behandling i ulike utvalg. Saksfremleggene skal sendes på elektronisk godkjenning i ESA dvs først til tjenesteleder og deretter til rådmann. 1. Saksbehandler produserer saksfremlegget i ESA på en eksisterende sak eller oppretter ny sak. Når saksfremlegget er ferdig fra saksbehandler skal saksfremlegges sendes til nærmeste tjenesteleder for godkjenning. NB! Alle vedlegg må være tilknyttet saksfremlegget før du sender til elektronisk godkjenning. Dette gjøres via valget Saksfremlegget ferdig sendes til leder for godkjenning I feltet for hvilken person det skal sendes til, må du søke opp din tjenesteleder slik at feltet blir fylt ut. NB! De andre valgene skal ikke brukes når du sender et dokument til leder for elektronisk godkjenning. Hvis du vet initialene til vedkommende, kan du skrive det rett inn. Ellers søk på etternavn% i feltet for Etternavn. Husk å bruke % eller * når du søker. Må trykke på knappen Søk for å søke ut i fra de kriteriene man har fylt ut.

54 Trykk OK når du har funnet rett person. 4. Oppgaven om godkjenning sendes til tjenesteleder 5. Tjenesteleder får en oppgave i ESA under valget Til godkjenning 6. Tjenesteleder trykker på word-ikonet for å åpne saksfremlegget. Valget Vis dokumentet tar du kun opp saksfremlegget i lesemodus og kan ikke gjøre endringer. Dokumentet lukkes ved å bruke X i høyre hjørne for å lukke word. NB! Dette valget må kun brukes for å åpne dokumentet til å lese igjennom.

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Innledning Arkiv er en viktig del av kommunal forvaltning. Arkivene skal dokumentere kommunens saksbehandling, og således være etterprøvbare

Detaljer

Rutine for elektronisk personalarkiv i kommuner og fylkeskommuner

Rutine for elektronisk personalarkiv i kommuner og fylkeskommuner Rutine for elektronisk personalarkiv i kommuner og fylkeskommuner Innledning IKA Kongsberg har sammen med representanter fra våre eierkommuner utarbeidet en rutine for elektronisk personalarkiv. Denne

Detaljer

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen

Rutine for elektronisk elevarkiv i grunnskolen 4 Rutine fr elektrnisk elevarkiv i grunnsklen Definisjner Arkivdel en definert del av et arkiv rdnet etter ett g samme prinsipp. Objekt fysiske eller lgiske enheter sm arkivmateriale kan mhandle, g sm

Detaljer

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK,

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, SORTERING OG REGISTRERING AV POST POSTMOTTAK TYDAL KOMMUNE... 2 POSTRUTINER FOR LEGEKONTORET... 2 MOTTAK AV E-POST... 3 MOTTAK AV ELEKTRONISKE-SKJEMA (E-SKJEMA)... 3 UTLEGGING

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten

Detaljer

All post (unntatt post som er adressert til Tydal legekontor) skal sendes direkte til Postmottaket i Tydal kommune, Servicekontoret, Rådhus I.

All post (unntatt post som er adressert til Tydal legekontor) skal sendes direkte til Postmottaket i Tydal kommune, Servicekontoret, Rådhus I. Rutine for mottak, sortering og registrering av post Postmottak Tydal kommune All post (unntatt post som er adressert til Tydal legekontor) skal sendes direkte til Postmottaket i Tydal kommune, Servicekontoret,

Detaljer

Retningslinjer for elevmapper ved Frydenhaug skole

Retningslinjer for elevmapper ved Frydenhaug skole Retningslinjer for elevmapper ved Frydenhaug skole Revidert 3.8.2010 av TO INNLEDNING... 3 OPPRETTING AV ELEVMAPPE... 3 ORDNINGSPRINSIPP... 3 INNHOLD I ELEVMAPPE... 3 OPPRETTING AV ELEVMAPPER I SAK- OG

Detaljer

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune Kontor 2000 esak Grunnkurs Lunner kommune 1 Dokumentasjon i offentlig forvaltning Krav om skriftlighet Forutsigbarhet Likebehandling Dokumentasjon av handlinger Offentlige organer plikter å ha arkiv og

Detaljer

Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF

Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF FORMÅL... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 PERSONREGISTRE... 3 OPPRETTING AV BARNEMAPPE... 3 ORDNINGSPRINSIPP... 3 INNHOLD I BARNEMAPPE... 3 JOURNALFØRING

Detaljer

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Rådgiver Turid Holen, IKAVA Dagens program 09.00 09.15 Velkommen 9.15 10.00 Arkiv i skolen? 10.15-11.00 Hva skal arkiveres? 11.15-12.00 Innhold elevmappe 12.00-13.00

Detaljer

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe Postbehandling og dokumentflyt Beate Aasen Bøe Dokumentflyt Postsortering Journalføring Saksbehandling Arkivering Post- og ekspedisjonsrutiner Til/fra ekspedisjon Post inn Postmottak Til/fra saksbehandler

Detaljer

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Dato: November 2005 Innhold: 1 ARKIVTJENESTEN VED NTNU... 2 2 HVA ER EPHORTE... 2 3 SAKS-, JOURNALPOST- OG DOKUMENTBEGREPET I EPHORTE... 2 3.1 SAKSPRINSIPPET:

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE.

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. Winsak saksnr. 02/5001 - løpenr. 11329/03 Sist revidert: 31. januar 2005 Ansvarlig for ajourhold: Arkivleder. DEFINISJONER: Arkivverdig post: Post som skal tas vare

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark seksjonen Versjon 12 Journalnr: 2009/304 Dato: 13.10.2011 ets oppgaver, oppfølging, kvalitetssikring Ansvar Driftsoppgaver (Rutiner, veiledninger m.v. finnes i følgende interne dokumenter:

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Rutiner Personalsaker

Rutiner Personalsaker Rutiner Personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv. Derfor har mange

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Retningslinjer for elevmapper i grunnskolen

Retningslinjer for elevmapper i grunnskolen Retningslinjer for elevmapper i grunnskolen Revidert 25.06.2012 av TLO FORMÅL... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 PERSONREGISTRE... 3 OPPRETTING AV ELEVMAPPE... 4 ORDNINGSPRINSIPP... 4 INNHOLD I ELEVMAPPE...

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Forord I 2001 ble retningslinje for klientmapper i PP-tjenesten ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall

Detaljer

Retningslinjer for personaldokumentasjon

Retningslinjer for personaldokumentasjon Retningslinjer for personaldokumentasjon Revidert 31.08.12 TLO FORMÅL... 3 FORUTSETNING... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 ORGANISERING AV PERSONALDOKUMENTASJON... 3 FORHOLDET SAKARKIV - PERSONALARKIV...

Detaljer

Rutine for journalføring av personalsaker

Rutine for journalføring av personalsaker Rutine for journalføring av personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv.

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Opplæring i ESA Saksbehandlere

Opplæring i ESA Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3.

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Hva skal registreres og arkiveres?... 5 4. Saks- og journalpostbegrepet...

Detaljer

Barnehagedokumentasjon Veileder. Forslag til håndtering og bevaring

Barnehagedokumentasjon Veileder. Forslag til håndtering og bevaring ehagedokumentasjon Veileder Forslag til håndtering og bevaring Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektgruppen... 3 3. Regulerende lovverk... 4 3.1 Lovverksoversikt:... 4 4. Bruk av veilederen... 4 5. Innsyn...

Detaljer

RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING AV PERSONAL- OG REKRUTTERINGSSAKER

RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING AV PERSONAL- OG REKRUTTERINGSSAKER Dokumenteier: Seksjon for dokumentasjons- Godkjent av: A.Neergaard og informasjonsforvaltning (SDI) Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato: 10. april 2014 Endret dato: 21.1.2015 RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING

Detaljer

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden?

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Robert Kalleberg Oslo Byarkiv 6. april 2011 1 Agenda Litt om Oslo byarkiv Papirparadokset Innføring av elektronisk arkiv Krav til format og

Detaljer

ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE

ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE Oppdatert: 05.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNHOLD I ELEVMAPPER... 3 3. TILGANG TIL OPPLYSNINGER I MAPPEN... 4 3.1. Rett til

Detaljer

Saker Sakstittel/tilhøyrande dokument Saksomgr. Arkivdel Klasse 1 Klasse 2 Gradering Tilsetjingssak Utlysing av stilling - namn på stilling

Saker Sakstittel/tilhøyrande dokument Saksomgr. Arkivdel Klasse 1 Klasse 2 Gradering Tilsetjingssak Utlysing av stilling - namn på stilling SUND KOMMUNE Dok.dato: 13.06.2014 Vår Ref: 13/469-18 Arkiv: N-051 Saker Sakstittel/tilhøyrande dokument Saksomgr. Arkivdel Klasse 1 Klasse 2 Gradering Tilsetjingssak Utlysing av stilling - namn på stilling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Type avtale - kontraktsnr - leverandør/kontraktspartner - navn på tjeneste/produkt - instituttet det er gjort innkjøp for

Type avtale - kontraktsnr - leverandør/kontraktspartner - navn på tjeneste/produkt - instituttet det er gjort innkjøp for Rutine for saksbehandling og arkivering av anskaffelser i Ephorte ved MN-fakultetet og institutter Sakstype: Sakstittel: Arkivdel: Én saksmappe per anskaffelse Type avtale - kontraktsnr - leverandør/kontraktspartner

Detaljer

AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING

AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING 1999/revidert 2007 og 2012 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Organisering / ansvar / målsetting... 3 1.3 Rutinebeskrivelsen...

Detaljer

Frokostsamling 6. juni 2008. Ås kommune

Frokostsamling 6. juni 2008. Ås kommune Frokostsamling 6. juni 2008 Tema for samlingen er: Litt repetisjon Saksflyt Saker som skannes inn av arkivet Saksmapper; når opprettes og avsluttes sak, gradering av dokumenter Arkivterminologi Litt repetisjon

Detaljer

Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole

Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole Forslag til håndtering og bevaring Foto: ungnyt.dk Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektgruppen... 3 3. Regulerende lovverk... 3 3.1 Lovverksoversikt:...

Detaljer

Elevdokumentasjon Veileder for grunnskolen

Elevdokumentasjon Veileder for grunnskolen Elevdokumentasjon Veileder for grunnskolen Forslag til håndtering og bevaring Foto: ungnyt.dk Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTGRUPPEN... 3 3 REGULERENDE LOVVERK... 3 3.1 LOVVERKSOVERSIKT...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune Fagområde: Administrasjon Dok. type: Rutine Dok. nr.: BKDOK-2005-00432.01 Rev. dato: 24.06.02 Gyldig til: 31.12.2012 Side 1 av 5 Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune 1. Innledning

Detaljer

Rutiner Personalsaker

Rutiner Personalsaker Rutiner Personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv. Derfor har mange

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Turid Holen, arkivsjef IKAVA Skolens arkiv Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar personopplysninger Arkivplan arkivplan.no

Detaljer

Veileder Barnehagedokumentasjon. Håndtering og bevaring av dokumenter

Veileder Barnehagedokumentasjon. Håndtering og bevaring av dokumenter Veileder ehagedokumentasjon Håndtering og bevaring av Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektgruppen... 4 3. Regulerende lovverk... 5 4. Bruk av veilederen... 6 5. Struktur i barnemappen/barnesakene...

Detaljer

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Nytt regelverk skal sikre dokumentfangst og gi mulighet til kassasjon Målet er å utarbeide

Detaljer

Oppdatert 1.mai 2011. Rutine for postbehandling, registrering og arkivering ved KHiO

Oppdatert 1.mai 2011. Rutine for postbehandling, registrering og arkivering ved KHiO Rutine for postbehandling, registrering og arkivering ved KHiO 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Lover og forskrifter... 3 Begrepsbruk... 3 Rutine for overgang til elektronisk arkivering (periodisering)...

Detaljer

Rutiner for utvalgsbehandling

Rutiner for utvalgsbehandling Rutiner for utvalgsbehandling Etnedal kommune Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvar/myndighet... 3 4 Rollebeskrivelser... 3 4.1 Møtesekretær... 3 4.2 Utvalgsleder... 3 4.3 Stedfortreder...

Detaljer

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Kari Skjølberg Daglig leder i FOT Hva er FOT? Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner o Finnmark fylkeskommune o Nord-Trøndelag

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Da pedagogen møtte arkivaren

Da pedagogen møtte arkivaren Da pedagogen møtte arkivaren Bakgrunn for arbeidet i Moss kommune Lovverk og planer som initierer digitale mapper i skoleverket. Høsten 2008 gjøres vedtak i ledergruppa i Moss kommune om digitale elevmapper

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Rådgiver Turid Holen Journalføring - lovgrunnlag Arkivlov 2 a Definisjon på dokument: Medium som lagrar informasjon for seinare lesing, lyding, framføring

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Sjekkliste Trondheim kommune Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Listen beskriver en trinnvis prosess som må gjennomgås ved utvikling av ett nytt system

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Arkivrutiner. WebSak Basis og WebSak Fokus

Arkivrutiner. WebSak Basis og WebSak Fokus Arkivrutiner WebSak Basis og WebSak Fokus Dette dokumentet beskriver hvordan kommunene i Nordhordland skal bruke WebSak Basis og WebSak Fokus i sine daglige arkivoppgaver. Grunnlagsdokument for innføring

Detaljer

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet -Så hva har skjedd? Har dere funnet eposten med invitasjonen? - Ja, vi fant

Detaljer

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV Kontaktseminar 2007 av Frøydis Antonens, IKAT Arkivforskriften Periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv Når en periode blir avsluttet i elektronisk

Detaljer

Historikk og organisatoriske endringer. Perioden 1991 2009

Historikk og organisatoriske endringer. Perioden 1991 2009 Historikk og organisatoriske endringer Perioden 1991 2009 Ås kommune tok i bruk K-koder 01.01.91 og innførte gradvis Unique Sak Arkiv. Tidligere arkivsystem ble avsluttet fra denne dato. Alt gammelt materiale

Detaljer

Rapport Verran Kommune

Rapport Verran Kommune Dora1 Maskinistgata1 7042Trondheim postmottak@ika-trondelag.no Tlf: 97099 050 Org.nr:971375965 Bank:443506 06898 www.ika-trondelag.no Deresref/dato: Vårref: 15/311/ RL Dato:28.05.2015 Rapport Verran Kommune

Detaljer

Saksnr.: 199806459_15

Saksnr.: 199806459_15 OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR SERVICE- OG ORGANISASJONSUTVIKLING BYRÅDSAK 1145/02 INSTRUKS FOR ELEKTRONISK ARKIVERING AV SAKSDOKUMENTER I OSLO KOMMUNE Sammendrag: I denne saken foreslås det at byrådet

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

POST- OG DOKUMENTBEHANDLING VED HØGSKOLEN I TELEMARK

POST- OG DOKUMENTBEHANDLING VED HØGSKOLEN I TELEMARK Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1 - dok. nr. 3 POST- OG DOKUMENTBEHANDLING VED HØGSKOLEN I TELEMARK Bruk av ephorte web Gjeldende f.o.m. 1. mai 2006 Dokumentinformasjon: Versjon: 7 Sist oppdatert:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober 2012. Side 1

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober 2012. Side 1 ESA Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0 Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Pålogging... 4 2 ESA forside med oppgaveliste... 5 3 Lese mottatt dokument...

Detaljer

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE Dok. ref. Dato: 12/1-13/K1-069//BYO 27.01.2014 Arkivrutine for elevarkiv i Øygarden kommune skal gjera det mogleg for skulane å ha eit riktig og likt arbeid med

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune Arkivforvaltningen i Balsfjord kommune 1 Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten til enhetsleder for Interntjenesten, som igjen har delegert ansvar og myndighet til arkivleder.

Detaljer

Arkivering av elevarkiv

Arkivering av elevarkiv Arkivering av elevarkiv Turid Holen Arkivsjef IKAVA Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Arkiver i skolen Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar Arkivplan

Detaljer

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS 1. Hensikt a. at nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte b. at ansatte, interesseparter og publikum har relevant informasjon

Detaljer

6. Personalmapper personalarkiv

6. Personalmapper personalarkiv 6. Personalmapper personalarkiv Rutiner for personalarkiv Med personalsaker (eller personalmapper) menes saksmapper som inneholder dokumenter omhandlende korrespondanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

ESA Kurs. Tilgangsgruppe: De nye tilgangsgruppene som dere har fått, ligger ikke som standard hos dere, MÅ endres til barn xxxxxx (Barneevb)

ESA Kurs. Tilgangsgruppe: De nye tilgangsgruppene som dere har fått, ligger ikke som standard hos dere, MÅ endres til barn xxxxxx (Barneevb) ESA Kurs Søk ordsøk på saker: Velg Ordsøk Sak Søk på fødselsdato (uten punktum) Søk på navn (fornavn og etternavn) Søk på ord Bruk av % og & Deler av ord bruk % f.eks ragn% (ragnhild) Flere ord bruk &

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Arkivtjenesten HiT - prioriterte tiltak 2010. Områder Tiltak Merknader Ansvar og fremdrift

Arkivtjenesten HiT - prioriterte tiltak 2010. Områder Tiltak Merknader Ansvar og fremdrift Arkivtjenesten HiT - prioriterte tiltak 2010 pr. 1.2.2010 - JPe Områder Tiltak Merknader Ansvar og fremdrift 1 Arkivplan for HiT Arkivplan for HiT utarbeides i ephorte (2009/3-10) Tidligere arkivplan omfattet

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune Arkiv, lagring og gjenfinning Kari Myhre, Trondheim kommune 1 Litt om meg Gift og har 2 barn og 3 stebarn Trondheim byarkiv, fagleder for System og Utvikling Systemansvar for sak-/arkivløsning, prosjekt,

Detaljer

Rutiner for systematisk observasjon, oppfølging og foreldresamtaler. Ask barnehage 2012/2013

Rutiner for systematisk observasjon, oppfølging og foreldresamtaler. Ask barnehage 2012/2013 Rutiner for systematisk observasjon, oppfølging og foreldresamtaler Ask barnehage 2012/2013 Observasjon og dokumentasjon Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Arkiv 2013 27. november 2013

Arkiv 2013 27. november 2013 Arkiv 2013 27. november 2013 Innledning... 2 Organisering... 2 Arkivansvar og fullmakter... 5 Regelverk... 6 Arkivordning... 6 Sikkerhet... 7 Deponering... 8 Tiltaksplan... 9 2 Innledning I henhold til

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer