Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015"

Transkript

1 Ammerudenganytt Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 GODT FRAMMØTE Borettslagets ordinære generalforsamling ble avholdt onsdag den 11. mai på Ammerudhjemmet. Det møtte 24 andelseiere. 6 var representert med fullmakt, slik at det var 30 stemmeberettigede. Frammøtet kunne selvfølgelig vært høyere, men prosentvis er det faktisk noe bedre enn i de fleste andre lag rundt oss. Foruten de obligatoriske årsmøtesakene skulle generalforsamlingen ta stilling til forslag fra Tregruppa og styret. Styrets årsmelding og årsregnskapet Dirigenten gjennomgikk styrets omfattende årsmelding og regnskapet for Begge deler må ha vært særdeles fyllestgjørende. Det framkom kun et spørsmål, som ble besvart av styret. Både årsmeldingen og årsregnskapet ble enstemmig godkjent. Dirigentbordet fra venstre: Nestleder Kjell Solberg, forvaltningskonsulent Bjørnar Finstad, dirigent Christina Mostue og styreleder Ragnar Kjenes Styreleder Ragnar Kjenes åpnet møtet og ønsket velkommen. Som dirigent ble valgt advokat Christina Moestue. Regnskapet og disponible midler Revisor hadde heller ikke i år noen spesielle merknader til borettslagets årsregnskap. Det er gjort opp med et årsresultat på minus kr Beløpet ble vedtatt overført til egenkapitalen. Styret ved leder tlf: (etter 16.00) - Styrets postkasse og biblioteket er i nr 85 - Alle oppgangsnøkler passer her. Borettslagets hjemmeside: Vaktmester Skovli AS, Ammerudveien 58, 1.etg. Tlf: E-post: Her kan du foreta bestilling av skilt til postkasse og ringeklokke. Alle systemnøkler (til vaskeri, kjeller og inngangsdører) kan kjøpes hos vaktmester - Pris kr 500 Velferden (Hobbykjelleren) tlf , mandag til fredag mellom kl

2 2 Etter at det er foretatt tilbakeføring av avskrivninger med kr , fradrag for kjøpesum av anleggsmidler med kr og nedbetaling av lån med kr ble årets endring i de disponible midler minus kr Lagets disponible midler pr utgjorde etter dette kr Valg av tillitsvalgte Før valg av tillitsvalgte tok til ga lederen av valgkomiteen, Aagot van Eslande, en kort orientering om arbeidet i komiteen. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Som styremedlemmer for 2 år ble valgt Kjell Solberg og Jovanka Stevanovic. Styrehonorar Styrehonoraret ble uten debatt fastsatt til kr Forslagene Tregruppa foreslo en overføring av gjeldende praksis ved forvaltning av naturen på borettslagstomta til vedtektsbestemmelsene for borettslaget. Det ble en lengre debatt, men forslaget fikk liten oppslutning og ble forkastet. Det oppnådde bare 8 stemmer. Styrets forslag om at pleie av vegetasjonen på borettslagets område skulle overlates til styret, slik praksis er i andre borettslag ble vedtatt med 24 stemmer. I vedtaket ligger også at styret vil utarbeide retningslinjer som legges frem for generalforsamlingen i Det tidligere vedtaket om at generalforsamlingen skal bestemme om eventuelle bartrær skal felles er dermed borte. Forslag fra «Tregruppa» om felling av noen merkede bartrær på balkongsiden av borettslaget ble vedtatt med 24 stemmer. Styreleder Ragnar Kjenes og styremedlem Mona-Helen Thoresen ble valgt for 2 år i fjor og var ikke på valg denne gangen. Ann-Britt Tingstadengen ble gjenvalgt som varamedlem til styret. Valget er for 1 år. Som delegert til OBOS generalforsamling ble valgt Mona-Helen Thoresen med Jovanka Stevanovic som vara. Valget er for 1 år. Valgkomiteen ble gjenvalgt og har følgende sammensetning: Aagot van Elslande, Randi Helene Barr, Nicoline Grüner og Bernardine Skogø. Valget er for 1 år. Velferdsutvalget består etter valget av: Synnøve Torekveen, Bernardine Skogø, Nicoline Grüner og Monika Maria Jakacka. Valget er for 1 år. Lesesirkelen/biblioteket: Barbro Kjenes og Roar Iversen (Ny). Alle kandidater ble valgt med akklamasjon. Generalforsamlingen ble hevet kl 20.15

3 3 DUGNADEN Den 4. mai var det tid for den årlige dugnaden i borettslaget. Om man tar været i betraktning var frammøtet greit nok, men vi har alltid plass til flere. VELKOMMEN SOM NABO Styret har godkjent følgende nye andelseiere: 1. Tim Rune Myhre Kjexrud og Lina Haviken Ammerudveien 81, leil Fra Johnalyn Tomas Yosofi. Ammerudveien 69, leil 324. Fra Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss i Ammerudenga borettslag og håper og tror dere vil trives hos oss. Ta gjerne kontakt med styret dersom det er noe dere er usikre på. Ta en kikk på husordensreglene før dere setter i gang med eventuelle reparasjonsarbeider. Der vil dere finne regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Plener ble raket og gammelt løv fjernet. Flere barn var også med. Det gjelder å innarbeide gode vaner. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Slike arbeider kan utføres fra til mandag-fredag. På lørdag er tiden til Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Vedtekter og husordensregler ligger på lagets hjemmeside: ammerudenga.no Les nøye neste avsnitt om post-kasseskilt og sett deg inn i reglene for parkering. Det er aldri hyggelig å starte med parkeringsgebyr. POSTKASSESKILT TAKK TIL KIRSTI Etter mer enn 30 år i biblioteket/lesesirkelen sa Kirsti Bjørn takk for seg. Borettslaget benytter nå anledningen til å takke Kirsti så mye for det hun har gjort for borettslaget. Stafettpinnen overtas nå av Roar Iversen og Barbro Kjenes. Fra tid til annen dukker det opp løse lapper eller dymo-tape på postkassene ved navneendring. Styret minner om at det kun er tillatt å benytte graverte skilt (svart skrift på hvit bunn). Disse skiltene kan bestilles hos vaktmester Skovli. SKAL DU SELGE BOLIG? OBOS KAN OBOS BEST! Kontakt oss på telefon OBOS eiendomsmeglere

4 4 AMMERUD VARMESENTRAL HMS-SEMINAR Styret i varmesentralen avholdt i april sitt årlige 2-dagers HMS-seminar. Denne gangen nær Oslo. Rita Bergerskogen har overtatt som sekretær i varmesentralen etter Øyvind Larsen, som ønsket avløsning. NYTT LÅSSYSTEM SNART PÅ PLASS Om kort tid vil det nye låssystemet være på plass. Vi har inngått avtale med firmaet Aker Lås AS om levering av låser og låsbrikker. Ammerudkollen og Ammerudfaret borettslag har gjort tilsvarende avtaler med samme leverandør. Utskifting av låser er i gang i Ammerudfaret. Når det er ferdig er det vårt lag som står for tur. Alt skal være på plass før ferien. Så gjentar vi at dette er en overgang fra nøkler til brikkelesere på inngangs- og kjellerdørene. Det innebærer at man i stedet for nøkler skal benytte en databrikke. Fordelene har vi tidligere redegjort for i avisen. Systemet vi har valgt er TrioVing SMARTair. På utgangsdøren vil en slik leser bli montert: Styreleder i varmesentralen, Finn Dyrkorn SALG AV VASKETID KUN FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN De som ønsker å benytte vaskeriene må ha gyldig vaskekort. VASKEKORT PÅFYLL AV VASKEKORT FOREGÅR I BIBLIOTEKET AMMERUDVEIEN 85, KL FØRSTE ONSDAGEN I MÅNEDEN Når du nærmer slutten på vasketiden kan kortet fylles opp på biblioteket med ønsket beløp. Noter deg salgsdager og åpningstid. Det er kjedelig å gå tom for vasketid. Dette er det noen som glemmer slik at styreleder får en del henvendelser mellom salgsdagene. Låsen går opp når holder brikken nede til venstre foran symbolet på leseren. På bildet er vist kort og brikke. Vi har valgt løsningen med brikke. Leverandøren vil tilby beboere som ønsker det en tilsvarende løsning for entredøren. Det vil i så fall koste ca kr ferdig montert. FRAMLEIEFORHOLD AVVIKLES Styret har bedt en andelseier om straks å avvikle sitt framleieforhold. Det har hun lovet å gjøre. Naboer holdes våkne om natta. Politiet har vært tilkalt og stoppet bråk flere ganger. Vi regner med en rask stopp på problemet.

5 5 BEVILGNINGER I likhet med tidligere år har styret vedtatt å bevilge kr 3000 til 17.mai arrangement på Ammerud. Det er FAU ved skolen som står bak arrangementet. BALKONGER I LILLEBLOKKA Fra OBOS Prosjekt har styret mottatt et ca kostnadsoverslag på nye og større balkonger i Lilleblokka vil beløpe seg til. Her ser vi Ammerud skoles musikkorps under årets 17.mai feiring Styret bevilget også kr i støtte til driften av Ammerud skoles musikkorps. Begge bevilgningene er på linje med tidligere år. BORETTSLAGETS HJEMMESIDE På borettslagets hjemmeside vil du finne svar på det meste du har spørsmål om. Her ligger blant annet årsmeldinger, regnskap, husordensregler, vedtekter, de siste årgangene av og mye mer. Styret vil, på grunnlag av dette, innkalle til et møte med beboerne i Lilleblokka for å en oversikt over hvor mange som er interessert. HUSK FORBUDET MOT KULLGRILL PÅ VERANDAEN Det går igjen mot sommer og styret finner det på sin plass å minne om at generalforsamlingen i Ammerudenga har vedtatt forbud mot bruk av kullgrill og tennvæske på verandaene. Klikk deg inn på: IKKE BALLSPILL PÅ ASFALTEN Vi minner om at ballspill på asfalten ikke er tillatt. Se husordensreglene. Dette er rett under soveromsvinduene. Beboere klager over at det er vanskelig å få småbarn til å sove, dersom det bråkes med ball. Vi har ingen lyskupler i reserve om en ødelegges. De er heller ikke mulig å få kjøpt lenger. Skulle noen være så uheldige å knuse en rute i inngangspartiet lød siste regning på kroner. Kun elektriske griller er tillatt RENTA SETTES NED OBOS/EIKA har varslet oss om at renta på borettslagets 2 lån ble satt ned med 0,45% fra

6 6 SOMMERFEST 13. JUNI Borettslaget arrangerer sin tradisjonelle sommerfest den 13. juni. Festen starter kl. 17:00, med leker for barna. Se oppslag i oppgangene Vi serverer rømmegrøt og spekemat, halal-mat, og vi griller pølser til barna. Mat og drikke til maten, kaffe og kaker holdes av borettslaget. Alt utenom dette må den enkelte ta med selv. Husk at alle må ha med seg kniv, skje og gaffel Festen er kun for beboere i Ammerudenga borettslag. På grunn av maten og for å vite hvor mange som skal ha hvilken type mat, så må vi ha bindende påmelding slik at vi vet hvor mange vi blir. Påmeldingsslippen puttes i styrets postkasse i Ammerudveien 85 eller til Synnøve Torekveen Ammerudveien 63 innen 1. Juni. Spørsmål rettes til Synnøve Torekveen Bommen vil være stengt under festen. Hilsen velferden og styret. IKKE KRITTEGNINGER Styret ber foreldrene påse at det ikke tegnes med kritt under tak. Det blir tilslutt et kritteppe som vi trekker med oss inn i oppgangene. Dette er også brudd på husordensreglene. ULOVLIGE AVTREKKSVIFTER Borettslaget har et avtrekkssystem som er basert på naturlig oppdrift. Avtrekksvifter må derfor ikke tilkobles avtrekket. Det vil forstyrre avtrekket i andre leiligheter og føre til at naboer får din matlukt inn i leiligheten. Brannfaren øker også ved at vi får fett direkte inn i kanalene. Benytt i stedet vifte med kullfilter og rengjør dette ofte. SALG AV GARASJE Garasjen kan følge leiligheten eller selges tilbake til garasjelaget ikke til hvem du vil. Prisen er kr dersom det er fast dekke (asfalt) og kr med løst dekke. Husk også å lese av måleren og betale garasjelaget for den strøm du har brukt. Kjøp og salg av garasjer går nå gjennom styret. Benytt e-post: Fellesutgiftene for garasjer er kr. 960/år, dvs kr 80 pr måned som betales over husleieblanketten.

7 7 FJERN DETTE STRAKS Ikke før er vi ferdige med en ryddeaksjon så begynner noen å fylle opp kjellerrommene igjen. Søppel settes foran bodene, noen ganger inneholder det også matavfall som begynner å lukte. STYRETS MØTEPLAN Styret møteplan for resten av 2015 ser slik ut: , 15.09, 20.10, 17.11, Første møtet i 2016 er fastsatt til MAI PÅ AMMERUD Det ble en grå 17. mai på Ammerud. Det småregnet og var kaldt. Likevel var det mange som fant veien til arrangementet som skolens FAU hadde. Det er ikke lov å sette fra seg noe som helst foran bodene. I sportsrommene skal det stå sportsutstyr, barnevogner o.l. Ting som ikke hører hjemme der kan bli fjernet uten forvarsel på beboers regning. Det kan raskt bli en regning på kroner. Her har vi fått besøk av skolekorpset VAKTMESTERKONTORET Vaktmester Skovli AS har følgende kontortid: Man-tors: Telefon Fredag stengt. Telefon besvart Se andre opplysninger i ramma på side 1. HENVENDELSE VED SKADER Dersom det oppstår forsikringsskade på bygningen skal denne meldes vaktmester.

8 8 GARASJER OG PARKERINGSPLASSER Henvendelse til styreleder på e-post STYRET ØNSKER ALLE I AMMERUDENGA EN RIKTIG GOD SOMMER Styret Leder: Ragnar Kjenes (nr 71) Nestleder: Kjell Solberg (nr 87) Styremedlemmer: Jovanka Stevanovic (55) Mona Helen Thoresen (71) Varamedlemmer: Ann-Britt Tingstadengen (nr 103) (Vara innkalles til alle styremøter).

GENERALFORSAMLINGEN 2015

GENERALFORSAMLINGEN 2015 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl. 19.00

Detaljer

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 UTEARBEIDENE HAR GÅTT SOM PÅ SKINNER I august har det blitt utført en rekke utendørs

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2013 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING JA TIL DYREHOLD OG AVFALLSBRØNNER Den ekstraordinære generalforsamlingen 11. september i Haugerud kirke

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Til beboerne i Ammerudlia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 7. mai kl. 18.00 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer